Книга 9

29.ХІІ.122(1986)г.
Етрополе


ВЕЛИКОТО ПРЕНАСЯНЕ НА СЛОВОТО


Правилно, правилно, няма нужда да се ходи в тукашния сервиз - с това нещата само ще се усложнят. Не е фатално, че се записва само на малкия, обаче при първо отиване в София да се оправи големият.
Приемете крепката Ми ръка, да доведем докрай наченатото Велико пренасяне на Словото от Светилището до жадните милиони! Правете всичко сега най-съвършено - не най-лесното, а най-прекрасното.
 Имам още да ви говоря, но поработете; пък накрая, като се свърши този етап, нещо ще има за десерт...
 Край.        

Коментар: Както и другаде, и тук може да се спомене, че Баща ни може да чака не 20, но и 20 милиона години, докато се натуткаме да изпълним задачата Му. Това е най-точното обяснение по въпроса за вайканията ни, че “десертът” още не е даден, а ние цели 20 години драпаме с нокти и зъби, за да го получим по какви ли не други начини... Да, ама на Него този номер не минава.
 Благословен този миг на просветление преди няколко дни, когато някой реши да се заеме с основната задача, заради която се е родил, та да разбере за какво са били тези нестихващи серии от нещастия, лишения, депресии, ипохондрии, рухвания и откази на живота по всички параграфи, в течение на цели две десетилетия! (б.п.).


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.