Книга 11

16.VІІІ.124(1988)г
София-Изгрев

ПРЕЗ ОКТОМВРИ
МОЖЕ ДА ОЧАКВАТЕ

(По повод поставената задача на Източника за тайнство и действо в седемте езера на Рила по време на съборните дни)21,14 – 22,10ч.
          Разрешавам пълно или резервно изпълнение на задачата. Ако питате Онзи, Който е навсякъде, отговорът е следният: правете нещата по вдъхновение, оставете от досегашната информация само формулите и изискването за броя, комплексността на хората. Радвам се на вярата и ентусиазма ви, ала през този месец сте поставени на най-тежки изпитания. Пречи се с всичка сила от всички страни. За да не стане взрив, се налага най-вътрешните да се товарят най-много.
Направо препоръчвам: нов състав не поради някаква вина на предишния, а поради новия космичен момент. Съвсем уместно е някой да отиде по-рано на езерата, да огледа хората, като този път могат да се включат и българи по дух от други националности. Как ще ги познаете? – Като отпечатате материала отново или го копирате, включая и сегашното обяснение.
Тези приятели, българи или чужденци, които се откликнат с вяра и готовност и поискат да вземат участие – те са Моите. Променя се и се допълва пространствената част на задачата – Рибният дял сега отпада, остава Окото под Мусала. Останалите двойки могат да се разпределят съответно по Седемте езера: една или две двойки на шестото езеро, със същите изисквания, една или две на петото, една или две на четвъртото и една или две на Съзерцанието. Същевременно, подгответе двойката на Първото – резервната. А задачата остава, но без опъване на палатки по определените места - не само защото е забранено, но и по други причини. Плуване разрешавам само в първото езеро. Нека решат участниците съвършено свободно как да прекарат времето от 6 до 10 часа вечерта; после приемете гъвкава стратегия. Разрешавам този път ползването на електрически фенери – само за ония, които няма да останат да спят по места. Онези, които имат спални чували, с големи найлони против влага или дъжд, могат да останат по места. Онези, които нямат – се връщат с фенерите в лагера на второто, ако са могли да си опънат там палатки или да преспят при приятели. При всички случаи обаче не в хижата. Допуска се слагане на палатка и намясто, в случай че това стане много късно и че предварително е огледано сравнително по-скришно място. Но всичко това са неща, които вие можете да разнообразите. Само от едно се опасявам: че държите  в ума си отрицателните неща, които ви се случват, и ги възпроизвеждате с език. Това прави предварително тъмни телата ви и тогава може да предизвикате дъжд, буря. Тия, които ще участват, нека сами да преценят ще могат ли от тази вечер до края на съборните дни да останат абсолютно смели, глухи и неми по отношение на злото. Ако преценят, че не ще могат, моля ги да се откажат от участие. Може бомби да падат, светът да се руши, дяволи да ви разкъсват – вие трябва да запазите вътрешното си упование, светлата си мисъл, топлото си чувство към по-слабите, по-малко зрящите, виновните и враговете. Абсолютната основа на победата е именно в това отношение.
После, силата не иде от местата, които съм определил първоначално; силата иде от разположението на мястото за спане, където и да се намира то, щом сте с глави на север. Аз провеждам токовете, така че Рила с посочените езера не е единственият вариант. Тия, които искат, могат да останат в палатката си, само че близо до течаща вода – и токовете пак ще потекат. Тъй че вариантите са много. Може и някои пак от София да помогнат, дори от обикновеното си жилище.
Ако нямате импулс да ходите на Рила, токовете ще протекат и от Витоша, особено от нейната източна част; особено от горите. Там поне можете да се скриете прекрасно. Важното е да се спази бройката: може само К. на Окото под Мусала; може само двамата на първото езеро; или те плюс Самотният; може 18; може 36. Всичко може. В бъдеще хиляди хора ще взимат участие.
          Тия на първото езеро нека го преплуват един до друг само веднъж, по напречната ос (трябва да са добри плувци), от запад на изток; без дрехи – само ако няма абсолютно никой наоколо, инак може по бански. А събирането ще стане сутринта на Молитвения връх, заедно с Братството, по обща програма, като вие само си запишете онова, което сте преживели или мислили, или видели. А за всичко останало – пълна свобода и импровизация.
          Сега виждам, че онзи, чрез когото говоря, от преумора е загубил вяра в значимостта на задачата, която възлагам, така че справете се сами - по вътрешен импулс и с уговорки. Ако поне Самият или двамата (или и тримата) се свършат добре работата, то изискването за точния брой на останалите не е фатално.
          Помислете програмата за Школата от 23 септември нататък да бъде приготвена навреме, ако искате да почна с практическите неща. Само че там се иска абсолютна хармония и абсолютна дисциплина. Ако сегашната акция успее, ще ви моля и друг път за подобно участие, но много рядко.

ИОР, ИОРОР, ИОРОРОР!

          С другите формули и с тази се дава възходящ път на нещата - и през октомври може да очаквате първите положителни резултати. Нося ви отдавна очакваната свобода и възможности.
          Става дума за нормалното, а не за лятно време. По лятното - от 7 до 11 часа.

    

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.