Книга 7
 
13.XI.121(1985)г.
София-Изгрев


ЛЕКЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
СЯРА
         
          “Окото на рая” - така наричаме навсякъде сярата. Око е, защото чрез нея може да се наблюдава всичко, което става по планетите. Новият, рай който идва, ще обхване и планетите, но на сегашния етап раят наистина е на менталното поле, с някои много красиви проекции в астралния и етерния свят.
           Сярата има способността да предава телескопично образи от всяка точка на физическата вселена. Мъдра е тя, не е “мъртво вещество”, нито “физически елемент”. Божествен е произходът на този клас монади, които са се въплътили в сярата! Красив и величествен е животът на серните цивилизации. Може би няма друго съчетание на Първичното Праатомно Лоно, в което Новата Вселена да се оглежда тъй приказно. Окрилена от модели и представи, сярата конструира полета, в които се образуват нови светове, много напреднали в съзерцанието.
           На серните звезди и планети, на астероидите и метеорите от сяра, живеят съществата “колóн”, чийто смисъл на съществуване е съзерцанието. Ако има съзерцатели в Битието, това са съществата “колон”.
          Носи още могъщо оздравително поле, което е известно на вашите лекари и магьосници от най-дълбока древност. Моделите, които може да съзерцава Духът на Сярата - нещо, което може, примерно, здравецът - са именно праматриците на всяко същество, отразени на етерен план в панвселенското му тяло. Сярата затова няма предели, също както и здравеца, в мощта си да лекува, понеже тя изпада в транс и съзерцава, преди всичко, етерното тяло на поразеното същество. От модела му тя прави копие, напълва го с прана и подсилва “оригинала”, вселявайки го в него.
          Ако поиска, сярата, може и да разруши - има позволение за това. Няма кармично дело, в което да не участва Духът на Сярата. В момента, в който е възникнала, тя определя лесно къде е нарушено природното и духовно равновесие, намесва се много интензивно и прави всичко, за да възстанови това равновесие час по-скоро. По тази причина не само нейният дух, но и нейните духовни общества и семейства – нека споменем поне барутът и сярната киселина – носят смърт и разрушение на тези, които са носили смърт и разрушение.
          Лечителю, внимавай много със сярата, тя не е милост, нито балсам - тя е най-точен кармичен и дихармичен механизъм. Тя съзерцава акашовите записи в аурата на всеки болен, но и на така наречените "здрави", поради което може да определи колко и какво серно лъчение да изпрати във виновното място, което вие наричате “болно”.
          Носителите на болести са носители на вини - строго и точно математически определени, отговарящи, по закона на съответствията, на престъплението, което е извършено. Сярата може да изгонва тъмния дух, вгнездил се във виновното място, поради което адът наистина има профилактични и лечебни серни лаборатории. Не само тялото на човека, но и планетите са живи същества, поради което Лекарите на Пространството внедряват серни находища на много места, където са се появили пъклени гангрени. Този факт е достатъчен, за да имате кураж и вие да се борите с болестите като лекари. Противно на някои школи и представи, които отричат напълно външното лекуване, ние използваме абсолютно всички средства, които могат да помогнат на един болен, но ако някъде останем безсилни, то е понеже Правдата се оказва по силна от Милостта.
 Христовият посветен, лекарят по душа и призвание, не може да не лекува - това е абсурд. Има ли средство, дава ли резултат, направете всичко възможно да излекувате който и да е болен. Не сте разбрали правилно закона, ако се отдръпнете от някой болен, защото това му било кармата. Нали именно милостта, любовта, прощението, наградата носи в ръцете си докторът, какво повече? На тези, на които не е писано да се оправят, и да ги оправите временно, животът няма да прости прегрешенията. Не се мислете за толкова мъдри и проницателни, та да решавате, че някой може да го оставите да се мъчи, понеже бил лош. Ако само за момент ви мине такава мисъл, вие сте жестокосърдечни, не сте лекари.
          Обаче всичко това не значи, че трябва наистина да лекувате поголовно. Професионалният дълг и съвест на лекаря не може никога да отхвърли пациент, обаче в свободното лекуване предупреждавайте болните, че приемате само немесоядци и въздържатели и неизменно почвайте с диета и психокатарзис. Когато ще ви диктувам новата наука и изкуство за подобряване на здравето, Аз ще определя истинската причина за всяко заболяване - психическото престъпление, предизвикало поразяването на един орган или система. Когато не лекувате с това познание, не може да се каже, че вършите окултно престъпление, тъй като не сте виновни, че не сте ясновидци, но просто лечебният ефект няма да бъде стабилен. Молете се да получите дара на ония, които могат да виждат истинските причини. Тогава никакви външни средства, а само една дума, един особен поглед ще помогнат на егоиста - т.е. на болния - да осъзнае къде е проявил егоизъм. На страхливия - къде е проявил страх; на горделивия - къде е проявил гордост.
          Сярата може да се употребява не само с молитва, но и с полагане на болното място. Молитвата е необходима, за да окрили съществата, намиращи се в нея, за нов подвиг, а полагането може да изгонва вредители. Ако ползвате разположението на планетите, знайте, че Меркуреиев час или аспект е много подходящ за лекуване със сяра. Наистина, тя успокоява болката, поради мощното поле, което носи, но няма никакъв шанс да излекува човека напълно, ако той продължава да живее неправилно.
           Не е лошо да установявате чрез махало поляризационното поле на сярата и да ориентирате положителния й полюс по посока на нервния ток. Най-интензивно махалото се върти на положителния полюс. Нека направим опит.
 (Бе направен опит с блокче сяра и махало - б.п.)
           Забелязахте ли как ритмично се сменя подполярността на мъжкия полюс? Отчетете честотата на тази пулсация, намерете музика или пейте с тази честота. Онзи, който използва “ми”-доминанта при лявото въртене на махалото (обратно на часовата стрелка), може да възбуди мощни резонансни токове и така да лекува тежки болести.
           А искате ли да съзерцавате живота на планетите от физическата вселена, направете си сфера от сяра и се концентрирайте в нея. Ние ще правим такива опити, когато дойде Третият. Много бих искал да видите необикновената красота на Царството Божие! Обаче засега само приемате информация и много рядко ви се изявявам ясно на дело, тъй като любовта ви не е нито алохимна, нито илухимна, а какво остава за елохимна. Информацията, познанието, контактът с Христа или Елма не преминават тези граници, докато работят един или двама. Като дойде Третият; намерите ли още една тройка, а после и още една, ще започнем съзерцанията и пътуванията. Ама сте още много, много зелени... Користта, ревността и страхът още сковават мозъците ви и парализират сърцата ви. “Присъстващите правят изключение”, но в Моята Школа двама са малко. Нищо, и това е предостатъчно.
          От многото имена на серния дух ще ви дам това, което е подходящо за начинаещи: “Ефион”. Настроите ли ума си, (не гласно, нито шепнешком) на този код, серният дух може да се откликне и да изпълни молбата ви.
 От метали се иска мощ и победа, а от неметали - здраве, радост и подобряване на материалното положение. Ефион ще ви внуши какво трябва да пожертвате, за да се изпълни молбата ви. Така е с природните духове, макар и да са от божествен произход: необходима е енергия, молбата да бъде изпълнена. Направиш ли нещо не по твоето желание, но по желанието на Серния Дух, той ще се прояви. Ясно се виждат духовете на елементите с изпяване на специални песни, които ще дам. Когато изпълните указанията Ми в някои от осиянията, които съм ви дал, Школата ще започне. Тя никога не е прекъсвала, но просто ще се присъедините и вие.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.