Книга 44

 

 

     1765  22.04.2015 Аз наричам Евтушенко "Съвестта на планетата". 16:39 до Я.Т. Аз  наричам Евтушенко "Съвестта на планетата" и го обичам повече от всички съвременни руски и неруски поети. Ако имаше начин, бих отишъл да му целуна ръка, да се простра на земята по очи пред него и да остана да му служа като последен слуга до края на земните му дни. Ако бях жена, щеше да е сродната ми душа. И сега не пречи, то си е така - ние сме от едно Космическо Ято. Ето едно от стихотворенията му, които преведох:

 

 

ПОЕТЪТ

 

Сеизмограма е стихът!

О, дивна рана на поета!

Тя е стрелата на грехът,

от чутката му кръв поета.

 

Не той е сторил някой грях,

но вечно всеки гръм поглъща,

понеже страшно го е страх

да не пострада чужда къща.

 

Препъне ли го пак светът,

той тръгва скръбно без посока -

с глава, виновна всеки път,

ала повдигната високо.

 

Във него чуждата вина

за всяка стъпкана тревичка

расте подобно планина -

осъжда се за всичко, всичко!

 

Пред всеки женски образ пак,

от благодарност вечно свята,

черви се той, че няма как

да си изтръгне и душата!

 

За всеки грях пламти от срам

и с костите си пак захваща

мостòве да гради - и сам

неизплатимото да плаща.

 

Поете, някой ден и ти.

ще хвърлиш земната одежда,

ще кажеш: "Господи, прости!",

но без особена надежда.

 

Не скачай в тартара дълбок!

Недей, недей, човече Божи!

Простил ти е сам Господ-Бог,

а ти на себе си - не можеш...

 

    1965, превод: 11.06.2014 г. 01:08:34 ч.

 

Чешкият художник Max Švabinský (1873–1962) и негови картини

 

1766 22.04.2015 19:00 от Я.Т. Преводите всъщност са оригинално лично творчество. Н., това са сигурно твои преводи, но аз ги възприемам като твои творби. Това е взета идея и самостоятелно произведение, така че ти си прекрасен поет.

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.