Книга 10

15.VІ.124(1988)г.
София-Изгрев

ПЪРВА СТЕПЕН НА ПОКАЯНИЕТО
ЖЛО /РМЧ          Този път оставете Радий без всякаква подкрепа, понеже е дошъл часът на неговото най-голямо изпитание. Трябва този път да реши окончателно на чия страна ще застане – на тия, които се хранят от другите, или на тия, които хранят другите. Ако още веднъж възседне някого, въпреки че това е по сценарий, повече няма да може да удържи на страданието. Ако реши да се самоосъществи без чужда подкрепа, той ще изиграе на сцената на космичната драма най-великата роля – ролята на покаянието.
 Да се покаеш – това значи да престанеш да разчиташ на другите. Първата степен на покаянието е това: ти не трябва да поискаш нито една трохичка от ближния, освен ако сам ближният не ти я предлага. Първата степен на покаянието е това: да си готов да умреш от глад, от студ, от най-страшни страдания. Така тъкмо получаваш първия плод на покаянието: смелостта да останеш насаме с Бога; силата да вярваш, че Той ще ти намери парче хляб и подслон, но без ти да си ги поискаш. Най-силният в древния Рим, на когото всички прислужваха насила, който претъпка с конницата си толкова роби и християни и толкова разпъна на кръст, не може сега в “пиесата” да продължи да бъде на мека постеля. Не че е виновен, но алохимите имат тази неблагодарна задача: да просят милостиня, когато са крале по рождение; да бъдат крале по рождение, когато са просяци по дух. Впрочем, обръщам се сега към самия теб, приятелю от великото царство на свободата, и ти казвам: примири се напълно!
          Понеже ти си достатъчно мъдър, вярвам да си разбрал, че играта на молби, лъжи, изнудвания, планове и съревнования с ангелите на твоята съдба свърши. Ти си бита карта! Ти обаче умееш да се вслушваш по-дълбоко от повечето посветени по Земята. Ти си готов този път да изпълниш всичко дословно, тъй както беше готов тогава, когато те назначих за “стрела”. Всичките ти страдания от тогава до този момент бяха лично програмирани от Мен. Понеже разпространението на Словото не върви, а по-голям страдалец нямам и няма да имам скоро под ръка, откáтът падна върху теб. Сега, понеже се яви най-после Павел, а той е работник от първа величина, Словото потръгна - и на такива като теб се дава отдих. Само че, послушай Ме, няма да сбъркаш: не се крий повече, не търси нелегално убежище – това е старият път. Иди и се предай! Иди там, където те прàти властта; прави само това, което искат от теб!
          Има една мисъл, която съм я казал още в беседите: “Това, което иска светът от вас, Аз го искам от вас”... Пътят към свободата минава само през тежките заповеди на враговете. Въпреки че играеш роля и като някои алохими си повярвал, че си виновен, ти трябва да я доизиграеш блестящо. Този път с пълно съзнание, че не си виновен, а че даваш модел на човечеството, на алохимите (като такъв предимно) как се разплита най-стегнат кармичен възел с примирение. Туй е ключът на петолинието! Пълно послушание на враговете – това е първата нота! Доброволно, робско подчинение – втората нота; разбиране, нероптаене и благодарение – третата нота. Тризвучието се означава с думата “благославяне”.  Ако врагът – тъпият, злостен и долен враг – те тъпче като червей, ти не само разбираш, не само проумяваш, не само благодариш, но и вътрешно, с любов, го благославяш, че той провежда наказанието на кармата за туй, че някога ти си наказвал. А само ти си знаеш, че всъщност си велик актьор през вековете, озарен тъй дълбоко от гениалността на актьора, че преживяваш злобата като своя, падението като свое, унизяването на другите - като своя дарба. Сега няма да се освободиш от тия таланти, понеже алохимите имат още работа; ала свободата ти няма да дойде по друг начин, освен ако не изпълниш тия трите и четвъртото, като венец: за всяко изругаване на врага, на тъпака, на нещастника пълновластен, та дори и наум, Аз от сега нататък ще те държа лично отговорен!
Ти правù опит да впрегнеш енергията на отчаянието, омразата и ехидната подигравка в основни благословии наум; ако щеш, гърчи се, ако щеш реви, ако щеш се пръсни от яд, но нека думите ти бъдат положителни. После изведнъж, като разпукан бент, благословението ще почне да идва, свободата ще започне да идва при теб.
Никога никой никъде не се е освобождавал, освен вътрешно! Туй да те пуснат от един затвор, Аз го наричам нещастие, ако не си изменил себе си вътрешно. А ти имаш благородство повече от самите най-благородни приятели, ако искат да знаят! Ти умееш да се жертваш до дъно! Ти умееш да страдаш като никой! Ти можеш да работиш като най-големите работници на нивата; и ако страданието не ти беше най-главната работа досега, Аз щях да съм разпространил Словото чрез теб.
Засега - това е максимум-програмата. Иди, спокойно се предай и ако се наложи, замини. Въпреки че Аз предвиждам и друг вариант. Време е, когато човек трябва да се подчини на най-лошото и да го приеме съзнателно, доброволно, с радост. Тогава веднага Бог му се откликва – било с още по-голяма радост, било с даряване на свободата. Това е инструкцията, щом я искаш...
          В нощта на покъртителното ридание на най-осиротялата човешка душа, Аз съм Оня, Който ще те поеме, о искра Божия, облечена в дрехи на сажда! Щом те поема Аз, а не Кралят на Саждите, прави после онуй, което ти иска душата до насита. Ще ти дам безгранична свобода, прекрасно тяло, нов живот и образ на мадона, понеже те вървят противоположно – великият тиранин със зверско изражение после трябва да се роди като сияйно женско създание, обожавано от всички – та да си почине духът му от вражди и омрази. Но тогава ще търчите да му се покланяте на Радий, ще го търсите със свещ, ще триете по хиляда чифта обувки, за да го каните да живее в дома ви, но той, т.е. тя ще остане вярна на себе си - на великата, безгранична свобода на душата!
          Аз още отсега прозирам невероятната красота, смирение и кротост на това удивително мило създание, в която ще се превърне мъченикът Ми през вековете. Тя ще получи толкова много обожание и любов, колкото не е сънувала. Алохимът ще се превърне в илухим, а ако трябва, ще свърши още сега. Ако трябва, ще получи още едно огнено изпитание – какво, ще реша през тази нощ. Но така повече няма да продължава!
          Но понеже започнахте сериозно със Словото, не Ми е нужна такава скъпа изкупителна жертва. Достатъчно е обаче да се върнете към помайването – и Радий ще се възстанови отново за поемане на свръхсътресения... Такива са сложните и велики пътища на божествата на тази земя! А сега повече не питайте и се разделете физически, за да бъдете заедно с душите си тази нощ. Помогнете тая нощ на човека, който ще спи под дъжда!
            -   Какво означава кръстът?
            - Това значи кръст на всичко по отношение на вашия страдащ приятел. Ако той след това не сложи кръст на досегашния живот, то Аз ще му сложа кръст по друг начин. Приключване, приключване, приключване! Аз изричам за него пълната формула на това му прераждане. Запазете я за друг подобен случай, ако не достигне до него утре. Нека алохимите от това посвещение я повтарят и мислят усилено върху нея: “Аз не си съставям планове, аз не движа свой сценарий, аз приемам повелите на враговете си!”

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.