Книга 43

 

1544  20.07.2014 Кои са днес сред нас Анна Австрийска, Луи XIII, Луи XIV, Марк Антоний и Клеопатра. 09:49:15 от Б.Б. Здравей, Н.! Не искам да благодаря само мое име, но и от всички тези твои последователи, на ко­ито си изпратил "Баронесата." Едно красиво и чувствено пре­живяване, което стопля не само с невероятната руска реч, но и с прекрасното оформление.

            Светът наистина е изграден от хиляди случайности, но когато са обединени от една обща закономерност, можем да разберем божествения план на създателя. Изказвам тази ми­съл по повод на това, че когато слизам в центъра на нашия град, винаги на едно и също място се срещам с Нели. Бог наис­тина пресича нашите пътища и аз се радвам на това. По повод на предишните ни размишления за прераждането може би вече съм ти споделяла, че както и ти, така и Нели понякога сте присъствали в моя живот, както и аз във вашия. И досега си спомням един мой показателен сън, в който ние с вас седяхме на една и съща трапезна маса. С периферията на моето свето­усещане осъзнах, че дамата до мен, облечена в старовремско аристократично облекло, което представляваше богато нат­руфена рокля с високо издигната яка, беше едно от миналите превъплъщения на сегашната Нели. Тя остана в съзнанието ми и до днес като присъствие на Анна Австрийска, майката на Луи XIV... Все още изпитвам усещането,  че между нея и мен имаше доста хладни отношения, съдейки по нейното изражение и от­ношение. По всяка вероятност, твоят дух също присъстваше там, превъплътен може би в тялото на нейния съпруг, Луи XIII. Не мога да го потвърдя това стопроцентово, но все още този сън е оставил у мен спомен, който не може да се заличи.

      Защо споделям с теб всичко това? - Може би се опитвам да нап­равя аналогия със съвременната действителност, където ние сме принизени до съществуването на обикновени хора, които по пътя на духовността се опитват да се изкачат по стълби­цата на прозрението на едни по-висши нива на съзнанието. Отново сме заедно, без да осъзнаваме, че никога не сме се раз­деляли.

            По този повод ти писах, че и Николай сега се намира в хи-мерната кула на своята пирамида, където не може да се из­мъкне от паяжината на своето минало. В действителност, не е за вярване, но духът му се е прераждал в тялото на Марк Анто­ний -  римлянинът, който се влюбва в Клеопатра, владетелката на Египет. Сега те за пореден път се срещат в този живот и връзката им отново е фатална. Това обяснява и неговата пълна зависимост от този силен женски дух, който в този жи­вот компенсира своето социално положение със силата на духа.

            Знаем, че понякога боговете слизат на земята и се свърз­ват с красивите земни жени, за да изживеят един пълно­ценен илюзорен сън, за което в последствие изплащат с пре­раждания,  напълно отдадени на аскетизъм и духовност.

            Аз не отдавам голямо значение на нашето минало, но поня­кога обичам да се връщам назад, за да си обясня опреде­лени житейски ситуации в нашия живот. Не мога да потвърдя в колко прераждания ти и Нели сте били в определена кармична зависимост, но в настоящето може би тя е единствената жена,  която те обича толкова силно и искрено.

            Н., ти както винаги си прав, че всички деца са на Бога, но ми се искаше тази малка палавница да е твое дете. Кой знае,  може и така да е. Това не пречи вие да си я обичате от сърце. Бъдещето ще покаже...

            Понякога, за да творим и да се отдадем напълно на духо-вността, Бог ни освобождава от присъствието на близки до нас същества, за да ни осигури мир и спокойствие на духа. Съдя по себе си, че ако все още бях обвързана в оковите на брака,  никога нямаше да бъда свободна да приема словото, което ми беше изпратено от Бога. Трябва да си призная, че аз едва тогава се почувствах освободена като личност, а също така и по дух. Не отричам повика на плътта, още повече, че в този живот съм представител на зодия Скорпион, но когато в определен период от живота си духът ти се пренасочи към окултния свят, чувствеността като че ли отпада в определена степен,  след като съзнанието ти лети в съвсем друга посока....

 

            Малко попрекалих в словесността, затова привършвам. Пожелавам ти спокойни дни, напълно отдадени на творчеството. Поздрави, Б.!

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.