Книга 31


31.XII.134(1998)г.
Рила, 7-те езера

28 ПОДАРЪКА

За всички останали приятели днес се дава сборно пос­лание с отделни пожелания и сентенции, без да се посочва кое за кого е. Всеки може да си препише или запомни това изрече­ние, което мисли, че е за него. И да не успее да попадне на ис­тинс­кото, пак ще се ползва, понеже това е Слово. Ако си ха­реса повече от една мисъл - пак е добре. Който попадне на ми­сълта, определена точно за него, ще преживее коренна про­мяна през следващата година - до пълно разцъфтяване на ху­бостта и здравето му и триумф на способностите му. Жела­ещите могат да запишат на отделни листчета мисли за свои близки и приятели и да им ги подарят по случай Новата го­дина. Една такава мисъл в този точен космичен момент за­мества цяло лично осияние или цяла фундаментална книга с единения. При това, в момента тези есенциални мисли са обе­зопасени напълно и няма да ускорят негативната съдба на получателите, а положителните промени няма да закъснеят, особено ако сте попаднали на зрънцето, приготвено специ­ално за вас.
 1. Цялото се състои от части, равни на цялото – за­едно и всяка поотделно.
 2. Полей градината на желанията си - и след три месеца ще се видиш в огледалото подмладен.
 3. Превърни онова желание в подвиг за всички - и ча­кай скъп гостенин след 8 седмици.
 4. Няма Любов като Божията Любов; но Обичта е посвещаване на най-достойния.
 5. Не очаквай разбиране, но разбирай очакването.
 6. Ходù в правия път на Истината, обикаляй по хи­лядите заобиколни пътеки на Любовта.
 7. Надолу към Бога е приятно, нагоре към користта е смърт.
 8. Чистотата е безгрижие за себе си.
9. Мнителността и страхът за себе си са черни; щедростта и даването на свобода са розови и бели.
10. Не търсù нощ с една звезда и ден с хиляди слънца. Преведи тази мисъл на езика на психологията.
11. Бръчката между веждите погубва галактики; ми­лостта към несъвършените и различните ражда вселени.
12. Ако те язди бял, няма да те язди черен. Ако никой не те язди, ставаш по-лош от черния. Мъчиш ли се да обяздиш бял, ставаш черен за векове. Престанете ли да се яздите - влизате в Царството Божие.
13. Порок без осъждане минава за една нощ.
14. Кораб без пасажери е осъден на разбиване.
15. Духът на Словото подарява монада.
16. Цокаш ли от майка си - ставаш богатир; смучеш ли биберон на школи-мащехи - ставаш мижитурка пред Бога.
17. Щастието следва покорно Предаността, а Пре­даността е сянка на Избора. Изборът е рожба на Разпознаването, а Разпознаването зависи от косми­ческата възраст.
18. Слуга на лош господар е слуга на двама госпо­дари: робството и насилието. Слуга на добър госпо­дар е паспорт за гражданин на Вселената.
19. Самоопределението при теб на първи януари ще елиминира едно нещастие след 4 години.
20. Човек от път търси подслон в душата ти. Ще го приемеш ли, или ще се направиш на безразличен?
21. Славянин, който медитира над източни или за­падни чакри, губи мястото си на Новата Земя и Но­вото Небе. Западен, източен, северен или южен, който открие последното въплъщение на Бога на Земята и приеме Неговите методи, престава да се преражда повече принудително.
22. Еднодомство без Бога изкарва вулкан от дяволи. Многодомство с Бога извиква рая на Земята. Едно­домство с Бога дава възкресение, а многодомство без Бога разпилява личността по всички адове на вселената.
23. Хипнозата, че това тяло ти принадлежи и можеш да правиш с него каквото си поискаш, привлича ста­ростта със силата на ядрен вакуум.
24. Страненето от Своите и предпочитането на чужди е най-прекият път към вампиризма. Разпозна­ването на Своите и заживяването с тях е най-пря­ката пътека към безсмъртието.
25. Присъствието е обич, отсъствието е любов. Ритмичната им смяна прави безсмъртието.
26. Който шуми нощем, е слуга на дявола. Който ляга и става рано, ускорява еволюцията си и еволюцията на хиляди души по вертикална прогресия.
27. Като нямаш дом, имаш екскурзии. Като нямаш екскурзии - имаш приятели.
28. Прилепяне на Земята е отлепяне от Небето. Прилепяне към Небето е ритмично прилепяне на Земята.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.