Книга 17

11.V.127(1991)г.
Йулма (Родопите)

ОТ ЯСНО ПО-ЯСНО

Без атаките на алохимите щяхме да си останем с психологията на старите градски песни и чалгата и вечно да пеем "Само ти!..."

 Сутринта

Половин час преди изгрева, “x” чува ясна покана да стане и да посрещне слънцето. Той обаче не го сторва и остава в леглото, за да бъдело добре на “y”... Следват сладки раз­говори за “голяма привързаност” и планове за “вечна двойка”... “Игрек” обаче става и отива при “z”, като й обяснява колко много обича “x” и колко много го ревнува от “z”... “Z”, от своя страна, обявява “великата мъдрост”, че това си е в реда на нещата и че любов без ревност не може. Тогава “y” се връща и разказва всичко на “x”, а той печално отговаря: “Значи, не е имало никакъв смисъл да въртим всичките тия ролки!...” (записите с осияния).

В същия миг огромен сив ястреб се спуща точно пред вра­тата на колибата и разкъсва ярчицата.

ВЪПРОС: - В реда на уроците ли е и този случай; и значи ли нещо и това, че преди две седмици2 лисица е удавила още пет пилета зад колибата?
- От ясно по-ясно. Ще си отговорите сами. В го­дина "двойка" не спазвате двойката – и удрят върху останалите. Особено пък ако има седмùца... Затова не трябваше тази година М. да носи тук точно 7 пи­лета. Туй е Сатурн - "враг" на Луната!
Като и двойката не е свят, слиза алохимът, раз­турва я – и Петелът оства сам...
Аз предупредих да дойдеш сам тука.
Отново катапултиране!
__________
1 - Съкращението на заглавието "Яя" тук е непреднамерено, но съвпада с името на Жената-Паяк в един разказ на х.

2 - В нощта на земетресението в Турция и Грузия.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.