Книга 21


5.VI.130(1944)
София - Изгрев

ЗА МОНАДИТЕ "ЛЗЛ" И ЗА
НЕБЕСНИЯ ФЛУИД ЛОЍН
Отговори на въпроси на ЗПГ (Нориел) от В.


Худ. - Angela Marie Iannone Edelsteine

1. Каква съм била в миналото? - Нещо, което би ми помог­нало да определя себе си сега.
2. Да се съглася ли за оперативна намеса при Иван?
 Благодаря предварително!

5,15ч.
- Нямаш много опит на Земята. Милосердна сес­тра в Русия. Млекарка в Италия. Хусар в Германия. Каквато и да беше, какъвто и да беше, много си да­вала, малко си вземала. Млякото разви в тебе май­чинското чувство, но то после потъна, за да даде ход на хусарските момчешки приключения. Ти и като момиче обичаше да се обличаш по мъжки. Наливаше се здравата, но не беше много мераклия по похожде­нията, както другите - мъкнеше в раницата си по­вече книги, отколкото дрехи и храна... Книгите те спасиха най-малко три пъти от вражески куршум - ти носеше раницата си не само отзад. Много бих мо­гъл да ти разправям за тези ти прераждания, но това е само на повърхността.
Ти си монада "лзл". Има такива монади. Злото се оттича много бързо и качествено през тях. Не се укорявай за недостатъците и пристрастията си. Много е текло през теб, за да бъде все още жива Зе­мята! Освен това, у теб има "лоúн" - това е небесен флуид на разпознаването на Истината. Множест­вото силни преживявания и контакти нямат нега­тивно влияние върху теб. Ти "заразяваш" духовете с лоин и затова си "белязан атом" пред очите на Гос­пода. Видинчани са най-зрящи за виделината, а Ита­лия е свързана със Зорницата, но повече - с Вечерни­цата.
Ти можеш да правиш каквото ти хрумне - не си об­вързана от карма. Много подходящо е за теб да ос­танеш въобще в чужбина. Само че приеми една за­дача: напъни се да създадеш и свой център. Скитай, прави, струвай, но имай и постоянна база. Научи перфектно италиански. Направи Дом на Божестве­ната култура - на майките, на Красотата, на Сло­вото. Явленията в този дом не ще закъснеят! Ако събираш снимки (снимките могат да бъдат и на ксе­рокс; може и изрезки от вестници и списания) на кра­сиви деца и млади хора, с тебе ще направим арт-га­лерия. Аз те виждам как с М. правите голям салон на космическата култура. Много помагай на самотните майки и на художниците, които рисуват Новия Човек. Един Джулио ще ти помогне. Една Бианка ще се влюби в България заради вас.
Ако не пушиш и не ядеш месо, операцията на В. поемам Аз!

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.