Книга 10

19.ІV.124(1988)г.
София-Изгрев

ПРИЧИНАТА НА ВСИЧКО
 Е ПО-СИЛНА ОТ ВСИЧКО
ЖЛО / ДН

         
Претоварено е пространството с онова, което изривам навън. Моите са тъкмо поради това в най-тежка позиция.
          Работù по интуиция, но при неуспех не се обезсърчавай. Имаш пълен картбланш да си защитиш позицията, която има хляб в себе си. Напиши материала ясно и кратко, ала много не давай вид, че настояваш да отидеш на Запад. Морето от азове е надигнато срещу теб, но когато съм лично зад някого, той непременно ще победи.Причината на всичко е по-силна от всичко! Ти бъди свързан с Нея и не се безпокой – това, което става, е най-доброто, което може да стане. А междувременно приготви сащисващ с конкретността и размаха си, мотивиран материал, до организаторите във Франция, та да наложат самите те твоята личност, като гордост на България. Не на самотек. Съгласувай го с онези, от които зависи тук, като помолиш за тяхното мнение и тяхната концепция - така, че да се почувстват поласкани и съпричастни. Намери път, не е невъзможно! Ти, от няколко техни най-банални думи, направи нещо свое си, но дипломацията изисква да останат с впечатлението, че самите те са открили нещо... Внуши им също, че процесът на контактуване с французите е вече необратим (ако успееш действително да впечатлиш там съответните хора и получиш отговор от тях), така че нашите да се почувстват обвързани този контакт да се развива и да има най-подходящият представител. Не пропускай никога в материали и изказвания да цитираш имена, тези и концепции от хората, от които зависиш. Ако напреднеш, не забравяй да им се отблагодариш с някоя покана и участие, напълно подготвено от теб, но с приоритет на тяхната персона. Това не бива да те смущава, понеже никъде при вас не се действа по друг начин. Ако спечелиш достатъчно личен престиж, вече може да минеш и към по-индивидуална политика.
 Това са само насоки по конкретната ситуация. Раздвижи се с пълно разгръщане на духа си, на твоето вътрешно виждане. Не искам повече да те ограничавам с рамки - ти си относително много по-свободен и от теб се очаква неудържим полет на мисълта и делото.. Спънките само ще те изведат на по-високи позиции.
 Настоявам да пробиеш със свои статии и книги, та като автор да имаш абсолютно предимство пред другите. Те, като те познават (не само от службата ти), ще те търсят, и от най-високо. Поради това, развивай и тезите си, с оглед не само на бригадирското движение. С това ще станеш необходим много по-мащабно. А международният доброволен труд използвай само като една най-подходяща засега база. Бори се, не изоставяй каузата си, независимо от това, дали ще се появи конкретният случай. Шансовете наистина се усилват чрез една жена. Ако искаш, ще поговорим пак след предстоящото изникване на няколко шансови положения за теб.
          Това е пътят... Утвърди се като познавач на проблема в чужбина и в нашия печат, но с цитиране на нужните имена, от които зависиш...
          Нима се препоръчва подлизурството?...
          - Аз не препоръчвам подлизурство никога, но казвам: няма нито един човек, който да е изтъкнал нещо положително и полезно, открито от другите, колкото и малко да е то, и това да не е добро. Хващайки се за този сламчица, ти не лъжеш, а просто се свързваш с доброто у ближния, независимо колко некадърен и отрицателен е някой иначе.
 Нещата трябва да се направят фино, интелигентно и с мярка. Пряко може да не се изтъкват споменатите имена, но все трябва да има някаква ясна нишка, водеща до тях. Е, и без това може, но ако погледнеш на призванието си като автор на публикации, монографии и предавания. В такъв случай, съвсем други ще са институциите, които ще те лансират нагоре и навън. Твоите програмни произведения не трябва да имат локален характер. Те трябва да вълнуват и световния читател.
          Ако загатнеш на ръководителите си и даже на враговете си по подходящ начин, че подготвяш статии и монографии и вече визираш контакти за тяхното публикуване, това няма да е излишно. Понеже достойнството в случая седи в търсенето на общ език, а не в авангардността, която се откъсва напред от другите. Авангарден бъди като автор, но в дейността бъди като талантливия монарх: на всяко куче хвърляй неговия залък... Нека името ти стане метод на работа: на хората да им е драго в твое присъствие, че си намерил начин да видят колко са прави в дадено отношение... Повтарям: и най-големият изверг и тъпак винаги някъде е прав - ако не по специалността, то поне като познавач на колите, спорта, кафето и цигарите... “Хитри като змиите”... Това значи: щом си се хванал на общественото хоро, гъделичкай приятели и врагове с фрази, носещи приятност; при това - без да лъжеш. Фундаменталната критика не изоставай, но винаги без пряко настъпление към личността, освен в най-фрапантни случаи.
          Аз виждам по-високо поле за теб от настоящето, но официалният професионализъм пречи за това, понеже там има проблеми и задачи. Когато някога нещо не върви отвън, то е именно за да завърви отвътре.
          Така че, радвай се на всичко!
          Прочее, тия дни ще видиш ония шансове, за които споменах. При следващата ни среща ще ги коментирам. Не е излишно да се позовеш на изказвания на най-големите.
А сега, нощта да е лека и утрото – приятно!   (Дава се знак, че казаното се привежда в действие.)
            -Защо не се прокоментира предния материал?
          - Понеже темата е голяма и сложна, но имам какво да ти кажа, и една корекция да направя. Не че не си прав. Не че не си скромен... наедно с противополож­ното..., но просто можеш да бъдеш още по-прав. Като Козерог, ти си прекалено плътно свързан със социалната борба - и това е необходимо. Неизбежно обаче ти имаш не по-малко значим ранг на Посветен, та и в ООН да работиш, пак няма да си напълно свободен за мисията си на Посветен. Посветеният непременно минава през най-тежки социални, материални и морални премеждия, а ти още не си планираш живота така. Слава Богу, “Кръстът”, “Разпятието” и “Глогота” влизат в програмата на Козерога, така че нека всяко нещастие те радва особено много – то те приближава към мисията ти. И другото е хубаво, но то е само подготовка.
И така, до следващия път. Не се коси от изтъкнатата от Мен гордост... Това ще обясня по-нататък.
            - Какво означава “Посветен”?
            - Обещаващо понятие... “Посветените” са с най-различни рангове. “Апостолът” е “Посветен” от втора степен, както капитанът е офицер със съответни пагони.
            - А какъв е моят ранг – “Апостол” или “Пророк”?
          - Когато говоря за теб най-после обширно, ще изясня тези неща.
          Край.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.