- М -

Майѐнтра: Дума от астроформулата на Луната: „Обновяване на материята чрез приласкаване“. (лично обяснение от Елма, дадено на 19.02.1991)

Майя - празакона, който вкарва съществата в илюзии, за да растат.(кн.6)… Майя - полето, съблазняващо съществата с неща опреде­лени, но, с това, и ограничени. Истината насочва съществата към нова неопределеност, възвръщайки ги към царството на Отца им.(кн.5)

Мал: Пришълец на Земята от Сириус.

Ман: дума от астроформулата на Слънцето: „Родителство на мисъл от Цялото“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Ману̀: Дума от астроформулата на Слънцето: „Божия мисъл, въплътена в човек“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Материя: Глината в ръцете на Отца е пластична и жива до безкрай – тя е най-силното Битие в Небитието (кн.34)

Мен: Матричен импулс на съществата на звездата Ом и на всички, които произнасят или пеят тази дума: „ Оправя равновесието между вселените“.( лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Менѝус: звезда, подобна на Вега.

Мил: Дума от астроформулата на Марс: „Прилепване на противоположни сродности и периодично отблъскване“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Мирова Душа: Съпруга на Тот или Бог-Отец, Господарка на Ясновселената и Родителка на мира, грижата, милостта и определността.

Моа̀н: Име на древноегипетски фараон.

Мо̀йра: Име на Сатурн и дума от астроформулата на Сатурн: „Проверка на Битието“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Морѐп: Третата планета на Сириус.

Морето от Азове: Огромен тъмен облак космически прах от катастрофирала галактика, през който минава Слънчевата система, съставен от аморфни въглеродни частици и същества. Те са носители на егоизма и злото и база на тъмните духове. В момента излизаме от него (13-та сфера) и скоро ще видим центъра на галактиката и съвсем друго небе.

Моуúл - особено поле, където информацията и далекодействието нямат прегради. Снежно царство. Там няма нито растителност, нито спектрално разлагане на светлината. Всичко е градация на бялото. Обаче съществата, които живеят там, се хранят от енергиите на милиардите кристали.(кн.7)

СЪДЪРЖАНИЕ
/