Книга 10

19.ІІІ.124(1988)г.

София - Изгрев


ЗА ЛЕТЯЩИТЕ ЧИНИИ
И СЕДЕМТЕ МЕСОЯДСТВА


20,10 ч.
Умно трябва с чиниите, понеже повечето са врагове, неприятели. Но с ранното появяване на тия цивилизации над планетата ви сте добре запознати от литературата. Работата е в туй, че съществува пълна свобода на съществата да се развиват или пропадат, съвършено по свое усмотрение. По тази причина не ограничавам и ония, които си служат с технически средства от пъклен тип, за да митарстват из Космоса. Модерните ви фантастични произведения с мрачно съдържание са отражение на този печален факт.
Съществата са най-различни: от прокълнати риониди до животински типове, напреднали в света на нисшия мозък. Понеже няма риониди, следващи пътя на техническата практика, съществата, способни да пътуват по всички светове (освен само Божествения) с технически средства от мъртвата материя, създадени от самите тях, се наричат "Синове на Лукавия". А "пропаднали риониди" нарекох ония от тях, които са вършели това естествено с 12-те си развити тела, ала са се провалили на някои от изпитите и са се продали на черното съсловие.
Та, казвам ви: никак не е безопасно във физическата вселена! Даже в духовната не е безопасно, понеже пъкълът пронизва и двете. Щом се съпротивляваш на физическото от позиция на духовното, ти си вече в пъкъла; в пъкъла си и при обратния случай. Само ония, които съчетават двете в пълна хармония, следват пътя на Божественото - и при тях не съществуват никакви сатанински опасности.
Та сега, пратениците на Моя ремонтен отдел над София са от погребалните вампири – ония, които смучат прана от проливане на човешка кръв. Не че няма и правителства на Земята, усвоили този вид оръжие, не че няма напреднали посветени от Агарта, служещи си с този вид транспорт, ала, при очаквани природни и военни бедствия, предимно вампирите-киборги се струпват като врани и гробовни мухи или червеи на местата, където надушват проливане на кръв. Опасността се размина, но бяхте на косъм. Когато остроухите слагат някъде печат на касапи, непременно там се очаква масово кармично възмездие. Трябва да проследите Стария завет, особено в Йезекиила, пак тия мъртвоядци си устройват «светилища», та да си набавят трупове от жертвоприношения, под формата на “свещенослужение”. С касапниците ви сега, този техен проблем е отпаднал, тъй като оттам се вдигат цели циклони от прана, та пранопийците са напълно доволни - нямат нужда от езически храмове.
Пращал съм не малко светли цивилизации при вас, ползуващи некротехника, само и само да преминат последователно през техническия си стадий, докато стигнат психическия.
Драмата в Космоса е величава! Няма, няма нито едно същество, нито една цивилизация, дръзнали да разкъсат свещеното равновесие между дух и природа, без да се сблъскат с Моите сметосъбирачи. За Мен всичко, което се съпротивлява на Любовта, става на смет. Смет е старостта ви, болестите; смет са вродените ви предразсъдъци; смет е всичко, което се нарича "стоене на пътя на свободата”. Свободата е пратеник на Великото Разумно Начало, но вие се отричате от нея, следвайки своите канони, страхове и стереотипи; та абсолютно всичко, включително ония с “летящите обекти” се използува, за да ви “разхубавява” фасона.
Най-ужасното, с което се боря посредством тия вампири – киборги, дракони, паднали херувими, алохими и пр., се нарича "родова привързаност", следвана неизменно от нейното противоядие – властта и насилието. Ако нямахте кръвни привързаности, нямаше да има нито държава, нито помен от понятието държава! Ако се безпокоехте за брат си по дух точно толкова отчаяно, както се безпокоите за брат си по кръв, тази гавра - държавата - нямаше да съществува! Самите ви близки по родова линия се разболяват и полудяват само и единствено от вашето постоянно и близко присъствие.
Съществата от Божествено потекло, които спазват Божествения закон за промяна на съседите, съжителите и местата, въобще никога не боледуват, нито боледуват тия, с които са свързани.
 По-подробно мога да ви говоря за плуващите из Космоса в специална книга с описание на техните нрави, биология, психика и средства за придвижване. Трябва да ви продиктувам и някои формули, за да се предпазвате от най-опасните от тях, които са плътно с вас и без нужда от пространствени кораби, а праната ви пият с престъпно светотатство – така нареченото “месоядство на седемте полета”.
 Това месоядство, с което съм ви занимавал, не е само на физическото поле: освен трупоядство има и сърцеядство и умоядство. Сърцеядство нарекох ревността, а умоядство – критичното ви отношение към света. А останалите три форми на месоядството са в духовния свят: разумът се яде чрез съмнение; душеядството представлява светското одобрение и необходимостта от него, а духоядството – самоинициативата на всеки насилник да налага планове и системи на другите. Седмото месоядство е сянка на Божественото съвършенство. То се нарича разделяне на световете, съществата, центровете и потребностите, сблъскването им с тяхната противоположност, сриването на едни, за сметка на други. Тъкмо против седемте вида месоядство съм разрешил да действува с всичката си неограничена мощ сатининското съсловие на Небитието, та да ви научи да не ръфате повече нито трупове, нито сърца, нито умове, нито разумни създания, нито души и свободни духове, а най-вече да не ръфате Божественото в себе си и другите – самата нужда от цялостност.
А сега се благодарете, че тоя път враните се събраха напразно, клъвнаха от две три катастрофи, всмукнаха от няколко смъртни случая в повече, ала все още кръжат над пространството на България, с надеждата, че предпазната Ми десница ще се махне от вас. Предпазих ви само временно, тъй като се яви надеждата да оповестите Словото. Инак напрежението, породено от вашата страшна мъка – страданията и мъките на праведниците, на тружениците, експлоатираните, мамените - е тъй страшно, че природните бедствия, авариите, войните и катастрофите неудържимо се надигат отново с беса на стихиите. Само едно ви дава надежда – Словото! Само Словото, доброволното и свободно обменяне на обич и любов, са ония предпазни сили, от които адът бяга панически. Така предайте на останалите.
САН, ОСАН, САМОСАН!     
Тройното страдание се отменя за друг месец – сàмо се отменя. Можете да го отмените само вие, ако донесете Словото Ми до народите. Празниците ще настанат по-късно – след около две години.
САН, ОСАН, САМОСАН!     
С това не отговарям пряко на въпроса ви, но донякъде осветлявам произхода на съществата, с които е пълна вашата древна и съвременна литература за “НЛО”.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.