Книга 5

11.ІV.(1985)г.
София-Изгрев

ПАК ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРОГНОЗИТЕ

ЖЛО. АСИ (Онтиел)


Първо, да се разберем: пределно понятна е тревогата ви и Аз в никакъв случай не я осъждам. Напротив, ако вие бяхте безогледно предани, щях да ви разочаровам от време на време, както и съм правил. Оставаше да ви направя слепи микрофони на гласа Ми - това би било чудовищно! Разумът на човека е свързан с умствения и принципния свят. Тоталната вярност на информацията би ви превърнала в роботи. Правите ли си сметка на какво ще заприличате, ако за всяко нещо се допитвахте до Мен и ако винаги излизаше вярно? Първо, вие не бихте разширили и издигнали челата си нито с един милиметър.


 Поначало, вашият контакт не е от рода на контакта, който съм дал на специално определени посветени, при които работя с пълна вярност на информацията. Такива бяха оракулът в Делфи, Аполон, Касандра, Улса, както още няколкостотин проводници от този тип през цялата история на вашата земя. Първото, което правят тия медиуми, е да помагат на хората сляпо да изпълняват волята на боговете, на Бога. И това има своето дълбоко значение. Просто, Аз оставям някои същества да се подчиняват напълно на оракулите, понеже в дадено прераждане те имат да получават подаръци на небето, спечелени от тях в минали прераждания. По-сложно е с всички останали, на които трябва да се метне булото на Майя, понеже това е единственият начин да се развива умът на съществата.
Поначало, самият мозък на човека има две полукълба: едното на вярата, а другото - на знанието. По линия на вярата може да сте съвършени, но ако познанието не е развито във вас, вие сте половин човек. Познанието не се развива чрез получаване на готова информация, а чрез сблъскване с илюзиите и техните последствия.
Сега вече стигнахме до основния отговор на твоя въпрос: при уповаване на външен посредник, бил той и най-пряко свързан с Мен, получава се протеза в духа - както на здраво дете, например, ако се сложат протези на краката, то никога няма да се научи да ходи самó, без протези. Това, което правя с вас, когато ви дезинформирам - и проумейте, то е много рядко, - е внезапното блъскане на неумеещия да плава в дълбоката вода. С това целя две неща: първо - да ускоря получаването на опит, на разочарование, което инак би дошло след много повече време, с много повече тежки страдания; и, второ, за да се научите да проверявате проводниците.
Аз ти шепна и на теб в сърцето, на всяко същество, без изключение. Склонността да се доверявате беззаветно на външен източник не е нещо похвално, пък дори и този източник да е от типа на високоговорителите с пълна истинност. Този, който не може да пита сърцето си, когато говори проводник, не е разбрал тайната на творението. Понеже вие трябва да се развиете така, че и лично да контактувате с Бога, предпочитам понякога да свалям протезите ви най-съзнателно и да ви поставя в противоречие. Тогава вие правите отчаяни усилия да преминете сами през опасната зона. Тогава, именно, най-ясно се проявява Моят глас във вашето собствено сърце. Проумейте, че Аз считам за Свой предимно онзи човек или дух, който непрекъснато сравнява гласа на Бога у другия с гласа на Бога в себе си.
          Така че сега направо ви давам ключа - постоянно проверявайте истините, преминали през проводника, който имате сега на разположение! Те се проверяват по два начина: първо, по радостта и мира в собственото сърце и, второ, по резултатите. Ако някоя информация ви постави във вътрешен конфликт, вие имате пълното право да не я изпълнявате. Това се нарича “свободна воля”. С този акт Аз оставям инициативата в ръцете на вашия разум - той също трябва да се развива. Опитът - ето плодът на разума.
          С личния опит се превъоръжава цялото същество на много по-висока вълнà на еволюция. Същевременно, започвате да разбирате и това, че противоречието между истините съвсем не значи, непременно, че само една от тях е пълната истина. Пълната истина включва в себе си всички истини - по двойки, антиподни една на друга. Ето защо, когато проводник, доказал неимоверно точни и дълбоки неща при контакта си с Мене, не прояви понякога тоталната истина, това означава, че поставят на изпит вашата интуиция, която говори друго. Трябва понякога да пострадате от невярна информация, за да се отучите да пълзите раболепно пред проводник, т.е. пред информацията, дошла чрез проводник.
 Сега, една много голяма тънкост. Това, което наричате “лъжа” или “дезинформация” при нашите контакти, (признайте, че се получава само при конкретни прогнози), се нарича още и “тренировка в полето на неопитността”. Така бащата-търговец изпраща сина си при големите мошеници, за да бъде обран от тях, докато най-после един ден се научи сам да се пазари и търгува. Та вие сте много смешни, като казвате на баща си: “Татко, защо не ми каза предварително, че ме пращаш за зелен хайвер?” - Трябва да знаете, че бащата никога не праща сина си на пазара с много едри пари...
 Та искам да кажа: нещата, с които ви оплита полето Майя, за да развиете собствения си разум и интуиция, никога, абсолютно никога не превишават товара, който вие можете да носите.
          При случаите, когато плачете и се късате на две от някоя много голяма такава “заблуда”, самият Баща страда не по-малко от вас, защото при всички случаи хипервселената изпитва всички болки, които изпитвате и вие. Но тя предпочита с тази операция илюзията да се осъзнае за три години, вместо за тридесет. Така, ако Аз ви заблудя не само чрез оракул, но дори и нашепвайки в собственото ви сърце да предприемете нещо рисковано, с нещастен или съмнителен край, пред вас се отваря цяла трагедия, но изминавате пътя за по-кратко време, с неимоверно по-малко страдания, в сравнение с ония, които ви чакат, ако не бях ви предал екстрен урок.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.