Книга 7

3.01.122(1986)г.
София-Изгрев


ЗАКОНИ И ТОКОВЕ НА ТРИТЕ ВСЕЛЕНИ.
 ПРОГНОЗА ЗА ЧЕРНОБИЛ (?)
ЖЛО / ТЕЕ


Радвам се на срещата ви в този състав - изключително чист и съвършен по всички измерения! С Моята сила, вие сте в състояние да творите неудържимо. Щастието наистина произтича от любовта, съчетана със свободата. Новото, което ще кажа за вас днес, е следното:
Напреднали души чакат пред вратата на тоя свят! Те обаче не могат да слязат без наличието на трима живи Мои проводници, на такава планета като вашата. Под "живи проводници" разбирам свръхпроводници, в смисъла на суперпсихологията и суперфизиката.
Токовете на холивселената са тройни, на ясновселената - двойни, а на тотвселената - прави или единични. Връзката Ми с вас досега беше чрез ясновселената, понеже двама проводника работят с променливи токове. Това, което носи третият, е възможността за непротиворечиво и пълно съчетаване на правия ток с променливите.
Когато напълно изчезне съпротивата на съмнението и победи устремът на Любовта, тройновселенските токове ще успоредят силното поле на тотвселената със слабото поле на ясновселената. Важното тук е не да се преклони вътрешният глас на всеки едного от вас пред това, което диктувам, а да приемете неудържимостта Ми като Мъдрост и Любов без съпротива - т.е., иска се свръхпроводимост. Това става по следния начин: вашите собствени монадни идеони и видеони трябва да станат пластични, та когато се понесе вихърът на холивселенската триадна енергия, те да не бъдат преломени.
 Видеоните са частици на представите, а идеоните - на идеите. Монадните идеони и видеони са тези, които носите със себе си от сътворението ви като души. Те са неизменни и неунищожими, тъй като с тяхната уникалност се поддържа целостта на холивселената. Различието ви от всичко останало прави възможно съществуването на самото Цялобитие. Това обаче не значи, че те са и непреломими. Преломяването на монадни елементи или структури е един факт на живота. Понеже монадата не е още всичко, твърдостта на нейните части не е преминала в състоянието, в което се намират при напълно съвършената, разгъната монада, наречена “полиада”. Полиадата е физико-психично същество, което е намерило общ език с всички останали монади в холивселената. Пластичността му е несравнима с нищо, понеже пластичността е синоним на самия Бог. Това е пълно единство на твърдост и гъвкавост, на собственото мнение с мненията на тези, които са също единствени.
Та сега, да ви поясня с какво се отличава тройката пред двойката в нашата работа. Казвал съм ви, че при холизацията - т.е. приемане на Словото чрез единение - се снема и възхожда не само познание, но и се отварят канали за слизане и изкачване на нови същества във вашия свят. Може да си мислите каквото искате, но с приетите досега осияния се осъществи силно сгъстяване на праната в атмосферата на Земята. Праната е духовна енергия, за разлика от салмата, която е природна - това вече знаете. Понеже нямате още математическо мислене, се налага да ви дам следния образ: гостите са приземени, но не са още пуснати - те напират на вратите на тоя свят. Това не може да стане, докато работите само двама, понеже нито тотвселената с правите токове, нито ясновселената с променливите са нещо достатъчно. Необходим е прасатвичен синтезатор на тези два свята, с което се постигат тройновселенските токове, наречени още холивселенски. Страхотното напрежение в атмосферата на Земята се чувства навсякъде. Необходимо беше третият да се появи. Сега събитията ще се отприщят неудържимо. Това, което се иска от вас, е напълно необмислено и спонтанно да се отдадете на всичките си импулси, с цената на всичко!Понеже най-малката съпротива сега би сторила зло непоправимо.
Работя с три стихии, понеже токовете трябва да протекат на всяка цена: протичане на неудържима Мъдрост, протичане на неудържима Истина или протичане на неудържима Любов. Казвам "или", понеже трески за дялане още имате и не мога да си позволя риска да очаквам от вас отворени едновременно и трите канала. Един от тях е напълно достатъчен. Третият навреме идва. Работете, както работят бесните! Строи се нов свят, и в този строеж Мъдростта е планът, Истината е слепящата красота, а Любовта е най-мощната сила, която повдига градежните камъни.
Сега нещата ще потръгнат, доволен съм. Стига назландисване, слабост, съмнение! Това, което април ви носи, има подписа ми и моя печат. Дотогава се стегнете и се съобразявайте само с това, което ви прави неудържими. Така ще спасите много хора; с това и ще се отворят вратите, напънати от пришълците до сгромолясване.
***
КОМЕНТАР. Ако става дума за неизбежни кармични и енергийни събития, свързани с опасност за живота на много хора, то двете най-значителни събития през април 1986 г. бяха американската бомбардировка на Триполи и експлозията на атомния реактор в Чернобил.


Източникът прави коментар за Чернобил в по-късен материал, който също ще се включи хронологично. Трудно е да си представим, че Той слага през януари "подписа и печата си" точно под тия трагедии, въпреки че в поясненията твърди, че с тях се полага началото на едно стряскане на човечеството и подобряване на диалога. Въпреки това може да се мисли, че нещата са били предвидени в по-друг план; но тъй като истински трети не се появява никъде и не се извършва нищо истински неудържимо в божествен смисъл, остават в сила думите на Елма за най-малката съпротива и "злото непоправимо", за врати, “напънати от пришълците до сгромолясване”.

СЪДЪРЖАНИЕ
/