Книга 22


7.І.131(1995)
Бургас - Изгрев

МАКЪТ В ЦЕНТЪРА НА РОЗАТА
ЖЛО / ББ


2,33ч.

Ян Пилигримът не бе безизвестен през Новия век в Европа. Той посети Йерусалим - не миряса, докато не постигна целта си. Оттогава го наричат "Хаджията" - но не само на Земята, а и на Небето. Сега ще ви разкажа за истинското хаджийство, на което той е родоначалник.
Противно на простите хаджии, истинският хаджия търси не само географски, но и космически Христа. Неговата енергия за преодоляване на философската гравитация е умилението пред Истината. Дървените философи се прекланят пред езически учения - учения, в които милостта и абсурдът не са основният дует на душата и духа.
 Праматерията и прадухът например не са осияни от "хаджийство". Те са полухаджии, понеже са потопени наполовина в определеност и неопределе­ност - остават си в оригинален вид. По тази причина те са още Божествени "Езичници" - не се покланят на Сина, а са Негови родители. В този смисъл, Божествени "Езичници" са, на първо място, Пралайа и Тот. Църквата би осъдила някого за такава еретична мисъл, ако не вникне по-дълбоко в проблема. Та могат ли Майката и Таткото да се покланят на "Божи гроб" - на "гроба" на Детето си? Те могат само да скърбят над него.
В този смисъл, родителите не са длъжни да стават "хаджии" - тяхната роля е да сътворят тялото на детето и да се грижат за него, докато дойде Светият Дух и ги освободи  от светата им длъжност.


Андрей Арнышев – Похищението на Европа

Астрологически, езичеството е свързано с ІІ дом, а хаджийството - с VІІІ. Ти трябва да предадеш на детето си чиста, свята кръв - само тогава си взимаш с "отличен" изпита за ІІ дом. Ти трябва да последваш детето си, ако е възкръснало - тогава само си вземаш изпита за VІІІ дом. С това искам да кажа: Природата работи с приоритет на еволюцията, а Духът - с предимство на синволюцията.


Арестуване на адамити в Европа, с участие и на жени

 Та Ян Пилигримът бе първият Христов Посветен, преминал през Осми дом - Посвещението на Синволюцията. Той има една древна Приятелка - сред вас и сега, - една божествена Езичница, способна да става Майка на Исусовци; първожрица на Втори Дом, най-древна майсторка на еволюцията. Чрез нея той трябва да си вземе изпита от Азия; чрез него тя трябва да стане модерна европейка.
Защо похитиха Европа? - защото Европа се съгласи на това - психомитологията е в течение на нейното предварително съгласие. Тя само изигра ролята на похитена, а всъщност беше вече приста­нала.
Приставането на Изгората - ето възкресението на Птицата Феникс из пепелта на страха; ето сублимацията на сърцето от Втори към Осми Дом; ето мутацията на Конфуций в Лао Цзе! Еволюцията се снема в синволюция, само когато се научи да рискува. Ясновселената се превръща в янтровселена, само когато пристане на От. Янтрúните са жрици на Пристаналите - съгласните да бъдат грабнати от Жениха без съгласието на родителите им. В този смисъл, Ян Пилигримът е най-големият бунтар, набеден еретик и омразен враг на първобитното православие, понеже пръв създаде най-опасната "чума" в зорите на Европа - Божествената ерес на адамитството!
Първият алохим след Преславския Княз в средновековна България плю на църковната йерархия и прекрачи прага на чернокапството. Той бе революционер до мозъка на костите си, но тогава вярваше, че един-ственият път за спасение е адамитското "целомъдрие". Татяна пък бе Псковска княгиня - ревностна християнка и посветена исихастка още отпреди раждането на Григорий Синаит, когато той създаде своята школа на причинното поле.
Срещата на Теодосий с Таня стана на един църковен събор в Киев, където се провеждаха прения за отнемане привилегиите на някои богомилски князе, които не искаха да приемат причастието и кръста, отричаха светото кръщение в ръкотворен храм. Папски прелат също бе поканен на събора, та се наложи Татяна да стане преводач в неофициалните преговори, тъй като божият каноник, официално пра-тен с прелата, бе почти постоянно пиян. Църковните предразсъдъци не допускат жена в представителната част на преговорите, но тъй като по същество това бе политическа среща за размяна на земи срещу папско влияние в Полша, светските преговори извън църквата не можаха да минат без перфектната латинистка княгиня Цвиховска, чийто съпруг бе поляк. Теодосий бе поканен от руснаците, възприели нашироко богомилството, да защити с Евангелието в ръка чистотата на Христовото Учение и техните наследствени земи от плячкосване, поради ламтежите на католици и православни. Съвършено прекрасен, огнен, гневен и сладкоречив, Теодосий претури коритото на смирението и заплаши гърци и латини с многомилионността на Руслан и еретичните движения по цяла Европа, ако папата и патриархът посег-нат на Новия Еден на Земята. Преведе гости и боляри през обширните владения на богомилските общини, където житото бе станало като дренки, а медът се стичаше по дърветата; където волни християни бяха тръгнали по реките да обменят сладки блага в натура, а ненките на богомилските майки пращяха от чисто мляко и играеха на свобода под ленените ризи. Папският прелат се уплаши до смърт, защото му замириса на мир, а византийците решиха да погубят Теодосий. Точно тогава Татяна се влюби с цялата си душа, с цялото си сърце, дух, плът и разум в тъмнокосия българин, посял рая на Земята в благодатната шир на Киевска Рус. Тя бе чула прикрития шепот на гръцките шпиони, светкавично разбра погледите им и стихийно се хвърли на шията на богочеловека, когато остана насаме с него. Разказа му всичко, предложи му всичко, което имаше, и се закле във вярност на Преславския Учител, от който бе тръгнало всичко.
Ти обаче тогава не можа да приемеш гласа на Бога. Ако не бе аскет, Русия нямаше да бъде оплячкосана, България нямаше да падне под турско робство и царството Божие щеше да процъфти в сила още преди хиляда години в Христовата земя, както бе определено. Ти полудя от сблъсъка на сърцето с "разума", "съвършените" те изтеглиха бързо, за да те "лекуват", а сродната ти душа се побърква и до днес да обикаля по Русия и света, за да търси себе си и тебе, разпилени от тогавашния взрив на душите ви.
Ти се опрàви, скри се в гори тилилейски, напъна се и роди адамитството, в противовес на Сатаната в ризници и одежди. Татяна (вече не Цвиховска) те намери, предложи ти да създаде евистко движение и после да се обедините, но ти припадна само при самата мисъл за това; още повече, че Таня бе дошла при тебе гола…
В следващото прераждане ти стана родоначалник на тантризма в испански вариант, в компенсация на греха си за разбиването на Европа. Стана най-известния писател, който подлудява и до днес народите, вдъхнали от въздуха на Ренесанса. Татяна пък се сви в черупката си, проумя тъжната истина, че мъжете не са последното творение на Бога и че ровенето в науката е по-достойно занятие, отколкото напразните надежди мъж да се роди за Любовта. Смъкна страха от менталното ти тяло, за да те освободи от него, но и досега не може да го преработи, защото той бе твърде тежък и твърде голям. Сега Хаджията трябва да помогне ней и на нейните сестри и братя, сковани в алиенацията на менталния страх, и да ги поведе на далечен, дивен, неописуем със земни думи хаджилък, за да им даде реванш поради миналото!
Тао наднича през прозореца на Осми дом, където тътенът на славянския вихрун подготвя новото сливане на Орфей, Евридика и Родопа, което се извърши вече на небето.
Тáо - Таоáо - Таоаоáу!
 Да възкръсне макът в центъра на Розата! Да се роди АдамЕва(Селлá!)
Край - 5,33ч.

  Сведения за адамитството:

   Адамитството е християнско религиозно течение, съществу­вало през 2-4 век в Северна Африка и възстановено през 13-15 век в Европа.
   Адамитите се обявяват за връщане към първичната невинност на хо­рата отпреди изгонването на Адам и Ева от Рая. Според налич­ните сведения, те отричат брака и социалните норми, твърдят, че действи­ята на хората не могат да бъдат определяни като добри или лоши, и практикуват нудизъм при религиозните си церемонии.
   За съществуването на сектата на адамитите в Северна Африка спо­менават Теодорет, Епифаний и Августин. Няма сведения за ней­ната численост, а след 4 век тя изглежда изчезва.
Макар че не е ясна връзката им с първоначалната секта, след 13 век отделни религиозни групи в Европа възприемат някои адамитски практики. Такива са "Братството на свободния дух" в Нидерландия и таборитите в Чехия, а по-късно и бегардите в Германия. Навсякъде те се сблъскват с твърдата съпротива на по-традиционните църкви. При­върженици на адамитството се появяват и в България в средата на 14 век, като през 1350 някои от водачите им са принудени да се отрекат от учението си по време на църковен събор в Търново. В Чехия сек­тата е практически унищожена през 1421 от хуситския водач Ян Жижка.
Въпроси:

1. Има ли нещо общо Теодосий в това осияние с Теодо­сий Търновски, проводника в България на исихазма на Григорий Синаит – или това е само съвпадение на имената?
Отговор на този въпрос дава самият Константин Иречек. От него се вижда, че това е само съвпадение на имената: "Обикновеното адамитство било разпространявано от Теодосий — невеж и прост клирик. С проповедите си за безпо­лезността на брака той събрал около себе си много мъже и жени, стари и млади. Привържениците му, облечени в мона­шески раса, отивали с него в отдалечени планински долини и пещери и там се отдавали на диви оргии. Това са били предшес­твениците на ония адамитски шайки, които Жижка в 1421 г. е из­требил с огън и меч в Чехия." – От тия думи личи невежеството и пристрастието на Иречек против адамитите, щом говори за "диви оргии" и "адамитски шайки". Интересно: Жорж Санд в ро­мана си "Консуело" изкарва главния си герой граф Алберт Ру­долщад за преродения Ян Жижка – с това прераждане сега той трябвало да изкупи греха на този гонител и унищожител на ере­сите. Ето още нещо за Жижка: "Превъзходен полководец, безстрашен, с желязна воля, Жижка е бил крайно жесток при разправата с враговете си. Запазили са се много разкази за мрачния му характер и суровостта му. Въпреки че е бил напълно сляп, поради свирепостта му и тежкия му характер и понеже е избивал враговете си до крак, дълго време е бил известен с прякора "Страшният слепец".
3. Съществувал ли е исихазмът по това време, въпреки уговорката, че Татяна го е прихванала на небето? – Разбира си, че е съществувал, щом Теодосий Търновски възприема учени­ето и движението на Григорий Синаит. Но ние се уверихме, че това са двама различни Теодосиевци. От осиянието излиза, че нашият герой с Татяна са били първо исихасти и са преживели коре­нен прелом – станали са богомили и адамити. С тази разлика, че на този етап Теодосий не е можел да приеме идеята за голи жени в адамитството.
4. Имало ли е Киевска Рус по негово време (на Теодосий)? – Ами да, тя възниква още през 862г.
5. Какво е било положението на Полша в този период? – През 14 век Полша се утвърждава като държава и изповядва католицизма.
6. Какво се знае за разпространението на богомилството по това време в Русия? – То прониква в Киевска Рус още през XI век.
7. Имало ли е такъв църковен събор с присъствие на папски представители? Теоретически, възможно ли е било да има? – Напълно е възможно.
8. Има ли исторически данни за манипулации с Полша от страна на Запада, Византия и Русия по това време? – Трябва да се проучи.
Ако на тези въпроси бъде отговорено от сведущ историк по-подробно, ще можем да съдим дали това осияние отговаря точно на историческата истина поне по основните пунктове - или има значение предимно като идейно-психологическо внушение...
Краси, не късай това листче с човешките ми въпроси за уточняване, а го дай на Байко да изясни историческия пласт!
Въобще, нужна е рецензия от историк - възможна ли е такава историческа канава на осиянието? Ако е, може да се на­пише роман или пиеса, сценарий. Писмената рецензия да се приложи след тези въпроси, като документ за обективната вяр­ност или не на осиянието.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.