ЕЛМА


НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

 

ОСИЯНИЯ

( Е Д И Н Е Н И ЯХ О Л И З А Ц И И)
КНИГА ОСМА

СЪДЪРЖАНИЕ:

166.1986.01.26 Съществата-оазиси и шест качества на Божественото
167.1986.02.08 Първият дом на Словото
168.1986.02.11 За Космическия Човек и настоящата Му мутация
169.1986.02.12 Жаждата за прогноза е плебейство
170.1986.02.25 За старите школи и допускането в новия път
171.1986.02.25 Ще тръгне наопаки –  значи, направо
172.1986.02.2За храненето на бебетата
173.1986.03.13 Материалното не е наш път
174.1986.03.14 Гол като пушка, облечен като Крез!
175.1986.03.1Верният на цялото  е верен и на частта
176.1986.03.1Даването – над всичко!
177.1986.03.1Страдате от прекалени съмнения и подозрения
178.1986.03.1Начини за подмладяване с 20 години
179.1986.03.1Щастието зависи от планината
180.1986.03.1Ум и Контакт
181.1986.03.20 С добро и добромислие - през тъмната зона
182.1986.03.25 Отговори на различни въпроси
183.1986.03.25 Пращам още една душа
184.1986.03.26 Отговори на различни въпроси
185.1986.03.27 Пролетта дойде!
186.1986.03.28 Отговори на различни въпроси
187.1986.03.28 Утре е велик ден!
188.1986.03.30 Първо тялото – после къщата
189.1986.04.01 Малката и голямата милост
190.1986.04.01 Не кервана с Шаро, а Шаро с кервана
191.1986.04.03 Пред раба Ми Йордан
192.1986.04.03 В свободната воля пак съм Аз
193.1986.04.04 Любовта няма страхове
194.1986.04.04 Стаите ви – опорният лък
195.1986.04.05 Трима, вярващи в Елма
196.1986.04.06 Паневритмия, екскурзии и множество контакти не се пропускат
197.1986.04.06 Отговори на различни въпроси
198.1986.04.07 Бог създава света чрез поезия
199.1986.04.0Любов към свързан с Бога очиства мигновено
200.1986.04.13 Монизъм, дуализъм и триализъм
201.1986.05.02 Предстои кръстоносно преследване на Моите
202.1986.05.03 Последствията от чернобилската катастрофа
203.1986.05.03 Привеждане на съзнания
204.1986.05.03 На първо място – Цялото
205.1986.05.17 Носорози и пеперуди
206.1986.05.19 За навлека на хижа “Гургулица”
207.1986.05.19 Психически причини за микозите.
208.1986.05.25 Протакането на Божията работа
209.1986.05.31 Радиацията. Халеевата комета. Изпълнение на прогнозата за IV`86г. Прогноза за ноември 1989 г. Прогнозите на ясновселената. Ориандра
210.1986.06.01 Изпъкване навътре
211.1986.06.01 С Мен можете да се свързвате навсякъде
212.1986.06.07 Армии, армии светли същества!
213.1986.06.08 Точкоубождане,точконалягане и точкопомилване.Луринáция и холация
214.1986.06.14 Ще видите лятно тайнство
215.1986.06.15 Силов канал към Юмна (Родопите)
216.1986.06.15 За пламъците,ямите,бързеите и неоценените светилища
217.1986.06.16 Короновано пролетно тайнство
218.1986.06.18 Осияния за монадата и полиадата; понятие за холиада
219.1986.06.27 Осияния за страданието
220.1986.06 (недатирано точно) Не творението, а творецът
221.1986.07 (началото на юли) Спането другаде
222.1986.07.09 Не овцата, но агнето
223.1986.06.09 Небесен Цар и Космически Прислужник
224.1986.06.09 Палачът е вратар на рая
225.1986.08.03 Оримни – мозъкът на планетата
226.1986.08.18 Интимното битие на ноаите

СЪДЪРЖАНИЕ
/