Книга 44

 

 

1738  24.03.2015 За ангелите-хранители, за магнитните овоиди и др. 05:26:22 ч. Мой коментар към публикация на Мария Маринкова във фейсбук за ангелите-хранители: Темата е фундаментална и изисква някои допълнения. В случая ще спомена само две, но много важни. 1.Мистици като Джон Бейнс говорят за така наречените "магнитни овоиди". За разлика от назначените ни ангели-хранители, овоидите се създават или привикват от самите нас, в зависимост от това кого приближаваме в аурата си и до тялото си. Ако той е определен от Бога за нас и е от нашето Ято, а не от някоя кармична верига, интимните ни контакти с него зачеват и раждат или привикват светли същества, които стават наши допълнителни "ангели-помагачи" и "пазители". Те са постоянно в нас и около нас.

 

 

       Ако обаче сме приближили кармичен враг или човек без монада (искра Божия) или с много лоясала монада, интимностите с него раждат дяволчета или извикват такива от инфѐрното. На тях се дължат много от несполуките и нещастията ни, те ни разболяват и състаряват. Така че, пак опираме до Космическия Вкус и Високия Идеал. 

 

Ето истинския вид на такива в очите на Небето и един ясновидец - художника Michael Hutter, - дори и външно да са подобни на хора и на "законни" съпрузи.

 

       2.Втората тема е за това, че има духовен закон и вид Посвещение, според които най-висшите ни Пазители и Водачи ни намират първо тук, на земята, въплътени като човеци. Ако ги разпознаем и ги последваме, както апостолите изоставят всичко и всички и тръгват с Христа, значи сме пробудили Втория Лъч над главата си - лъча на Смирението, Разпознаването и Приставането. Тези Водачи обаче не искат от нас да напуснем светските си позиции (професия и пр.), а да се откъснем от астралните си връзки с подобия на хора или със същества от чужд вид, от чуждо ято. 

 

 

 

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.