Книга 19

5.IV.129(1993)г.
София - Изгрев

СПАСИТЕЛКИ НА БÈЛИ ПРИЛЕПИ

Спасителките на Бели Прилепи разпознават тази порода от пръв поглед. Те знаят в сърцето си, че има Бели Прилепи от божествения свят, които се прилепват само към  Доброто, Истината и Любовта. Никой не може да ги отлепи оттам!  Но има Черни Прилепи, на  които даже и Белите Прилепи стават жертва, когато се ударят и радарът им се повреди. Докато се възстановят, са нужни Спасителки.

18,25ч.
- Имам нужда да остана сам. Ако е правилно – тук или долу?
- Божественото винаги преодолява всички противоречия. Съвместната ви работа в този решителен час изисква да сте заедно, но Не­бето зачита и личната преумора. Затова приемете, ако искате, следното: да останеш няколко часа сам, а после пак да сте заедно. За всички други дни няма да Ме питате, а ще се споразумявате братски и по любов. Не ритай, тя ти е защита!
 – (Реплика наум): Поне засега...

 - Завинаги, но защитата не озна­чава винаги плътно присъствие. Приемете "оковите" на присъствието, но знайте, че те са по-голяма сво­бода от кашата, в която живеете понякога. И ка­шите са нужни, но уморяват до смърт. Аз пратих Своята Си в нужния миг, за да пръсне силите на мрака. Питам ви: има ли някой, който дава повече от нея?
- Мога ли да нося името, на което съм се спряла? Кога и как да стане това? (Въпр. на Ойлумина)

- Което си решила, проведи! По-хубаво няма, но знай, че при отклонения и грешки, то ще рефлектира незабавно.
- Наказание ли беше състоянието, в което изпад­нах?

- Ще ти отговоря, когато се върнеш, защото случаят е по-сложен.
 – Наказание ли беше състоянието, в което изпаднах на 7.Х.92г. (инсултът)?

- Последствие, а не наказание. Но по-сериозната причина е атаката на недоброжелатели. Вярно е предположението на приятел от "Новата гвардия", че ти изигра ролята на предпазен бушон – иначе щяха да гръмнат инсталациите на много по-слаби същества от теб. Откатната вълнà от атаката се върна и покоси едного, свързан с лицата с тайно прикритие в Братството. Той не е виновен, но плати с живота си поради свое съучастие в опериране с тънки енергии, без да предвиди, че приносът му се използва за зло. Така се плати карма на две места – тук и там.
Пращам ти помощ с лопата, та после да това­рите с кола... Помощта ти е неоценима, но твоята спонтанност праща в полята на страха и недоуме­нието дори и най-напреднали...

Как няма да е Ойлумина пожар в живота, след като
толкоз много години беше пожар на сцената?...

СЪДЪРЖАНИЕ
/