Книга 22


11.І.131(1995)
Бургас - Изгрев
КОЛЕНЕ, ЧЕРЕН ДРОБ, КОСОПАД
Специален подарък за Димитър Р. от
гр.Пещера - по нареждане на Елма
6,40ч.
На 9.І.131 г. вечерта, точно когато един приятел-нев­ролог е говорил пред аудиторията си по астрология за това, че едно потиснато чувство за три дни може да се прояви като изкълчване на крака на четвъртия ден, на друго място в Б. се случва нещо подобно. Един приятел пита защо е така пострадало лявото му коляно, след като и на дясното е пра­вена операция. Какви са психическите и физическите причини за скъсване на менискус, разтягане на сухожилие и гонарт­роза? Има ли надежда за лечение - и какво се препоръчва? Въп­реки липсата на артрити и артрози у хората, които ре­довно ядат "ангелска" (картофена) супа според традициите на Братството, ние знаем и хора - даже измежду стеногра­фите на Учителя - които бяха вързани десетилетия наред чак до смъртта си и не можеха да ходят. Свързано ли е това с някакво отклонение от Пътя - или се дължи на липсата на пъл­ноценни белтъчини и масти в храната на невежия вегетариа­нец (липса на бобови, ядки, зехтин и пр.)? В какво степен е виновна во­дата, която пием? Има ли значение и жестоката експлоата­ция на краката по градските улици, рядкото ходене в плани­ните и неходенето бос по тревата?
- Първо, предупредих ви, че сам поемам удара от невъзможността ви да живеете по новия начин. Тук не говорим за вина, а за преданост. Най-преда­ните са поискали още в изначални времена да бъдат съпри-частни на Полето, Което поема най-големите напрежения.
Сега, съобразете кои части от скелета поемат най-големия товар при ходене, при стоене? – Явно ходилата, коленете и тазът. Тъй като хипервселената е структура, скеле, опорна конструкция на Проявеното Битие в движение, то и Христовите мо­нади се занимават предимно с милостта и абсурда. Преобладава ли абсурдът - трошат се кости; преоб­ладава ли милостта - разтягат се сухожилия. По­неже милостта в някои от вас преобладава, вие не съу­мявате да спазите пропорцията и пренебрегвате собственото си "аз".
Арно Брекер – Ти и аз
Въпреки че е фаворитът на Хитлер, този голям немски скулптор, също като  вожда си, е бил един творец, осиян от музите. Адолф е бил чудесен художник. Хитлерова фаворитка е и гениалната немска сценаристка, кинорежисьорка, актриса  и балерина Лени Рифенщал. 
Шиповете се дължат на някои отклонения на милостта - превръщането ú в милоз­ливост. Полето на нормалната кост се съпротив­лява на чужди нарастъци - азът се самосъхранява, предпазва се от чужди аури, има самоуважение. Вие трябва да проследите връзката между костните за­болявания и някои форми на черепа. При слабо самоу­важение, при постоянно самомалтретиране в името на ближните, се охлабват връзките в коленете. Ко­гато правите това за народа си, за по-голяма група, за човечеството - пострадват сухожилията на ходи­лата ви. Малтретирате ли душата и тялото си в името на собствени амбиции, страда тазът. Това Природата е разрешила при жената: разширяването на таза при раждане се дължи на нов тип "его" в нея – способността да се отказва от амбициите си заради ново, друго, по-слабо същество.
Приплеснатото дупе, стегнатият ханш долу е идеал за мъжка кра­сота и говори за самозащита, неотстъпчивост. Ако сте с такъв човек, той непременно ще претендира за нещо, самоуважението му няма да ви отстъпва. При развито блатгоутробие, такива хора са външно добродушни, но съумяват да се самосъхранят [и когато трябва, са безцеремонни].
Сега питаш, с коленете как стоят нещата. И друг път съм казвал, не веднъж съм казвал: прева­лират ли отношения с чужди аури над допустимата норма за всеки отделен човек, непременно ще поч­нете да куцукате! Ще ви въртят и болят колената и пушек ще се вдига. Семейна и градска болест - така я знаем Ние. Нарушаването на неприкосновеността - ето първата причина за тия оплаквания. Пипат ви повече, отколкото трябва; срещате повече хора от нехристовия път - и коленете са готови! Сгъсте­ността на аурите в един град, в едно село, в един дом, също е "пипане". Проникват във вашата аура, "събличат" ви и през стените - и искате да се опа­зите от пороища…
Сега кажете Ми: едно стадо овце в природата същото ли е както в кошарите? Тоя гнилèц по коленете им, дето всяка втора сега куцука, не се дължи само на нечистените кошари. Сърцето на съществото с искра Божия постоянно се свива от липсата на простор, свобода; "тарапанáта" накрая го поврежда. Това удря в коленете, кожата и черния дроб - и ето накрая и косите окапали!
Сега няма да ви казвам на какво се дължи про­мяната в състава на калция, на остеина. Ще ви кажа само: припомнете си, че и вие сте чада Божии!
Край на І част - 8,15ч.
10,50ч.
- Изглежда, това важи повече за мъжете, като се вклю­чат и инфарктите, простатата и пр. Няма ли при жените малко по-друг цикъл от поражения (остеопорозата, циститът, миомите, хистерията и пр); но и някои пре­дим­ства: опазването на косата, финесът на кожата, по-дълъг живот и пр.? Освен това, статис­тиката твърди, че семейните живеят по-дълго и са по-здрави от ергените. Явно, тук има закономерности, допълващи картината от днешното осияние.
- Прав си. По-дългият живот на жената се дължи на нейната по-съвършена материя. Но също и на пречистващия цикъл - това е всеизвестно. Пре­димството на майчинството е напълно безспорно. Само че тук се наблюдава отдавна и една трагедия поради ролята на илухимното царство на Земята. Някои жени си продължават живота с преобразена мъжка, детска, родова енергия (затова се борят с нокти и зъби да не са сами – б.п.). Предимно жени, но има и много мъже такива - те пък смучат и от же­ните, не само от тези, които споменах. В този слу­чай, въпреки че са постоянно заедно с някого, те не само не рухват, но стават все по-жизнени, здрави.
Същото важи и за сменящите партньори - там има алохимен вампиризъм - не мислèте, че е цвете (това важи за хората с по-ниска еволюция и когато е по-често от определеното и без спазване на Тройния Ритъм – б.п.). А дъл­гият живот на семействата важи само за тия, ко­ито са съвместими, понякога и щастливи. Когато преживяванията им са синхронни дълги години и ни­кой не е лишен от своето, смазката на коленете се произве-жда изобилно и артериите се поизчистват от шлаката. Само че това важи само за едно пре­раждане. Съвместимостта им е била висока само по първите три показателя (физически, астрален и ментален – б.п.). Ако нямат принципи, душе­вен стремеж и духовен живот, също много сродни, след смъртта на трите физически тела те си вземат сбогом "навеки". "Здрави" и "щастливи" егоисти, безду­ховни семейства, които са се "уредили" - с лопата да ги ринеш, особено на Запад.
Тук ние говорим за различните закони, които управляват трите категории хора. Обикновените са съвместими само до смъртта - в най-добрия случай. Учениците от по-долните класове са съвместими по разум, душа и дух - те се обменят и получават здраве и щастие само ду­ховно(Има и Божествени, които обединяват първите два вида. В края на осиянието Елма споменава и за тях – б.п.)
 Освен биоритмите, има и духовни ритми – причинен, будически и атмически. Учените вече започват да откриват някои от тях. Причинният е на 54 дни, бу­дическият - на 2 години, атмическият - на 7. Разбира се, има и множество подритми, идващи от слънцата, с които сте свързани. Ако откриете човек от вашето слънце, ще видите, че специфичният ви ритъм е подобен. Не казвам "еднакъв" - пълна еднак­вост няма. Има разминаване с по няколко мига на всички подобни ритми. Има много хора, с ко­ито сте в подобен 2-годишен или 7-годишен ритъм. Но с ду­шата от вашата двойна звезда ще имате подобие и в обер-ритмите. Тия няколко мига избързване, а следващия път закъснение, могат да се окажат епо­хални за вас, ако ги схванете. Повечето бракове се разпадат до 2 години, защото нямате тия мигове разстояние. Единият ще е в плюс, другият - в минус.
А Учителите, съвършените хора, са широкос­пектърни - те са свързани с всички ритми. Те се нас­тройват моментално на ритъма на съществото, с което общуват. Техният отклик е океан от Любов!
Ето какво се падна от беседите на Учителя при отва­ряне напосоки на случайно взет том:
"Когато обаче тази енергия е достиг­нала до върха на експлозията и се събере в някоя част на тялото, ние трябва да спрем тази ек­сплозия - т.е. да дадем направление на тази енергия да извърши някаква работа. Ако енергията е груба, тя произвежда всички тия отлагания. Те се дължат на тия течения на електричеството. Когато вибрациите са по-груби, тази полуорганическа материя се нат­рупва около ставите - и когато времето се из­мени, мускулите се съкращават и тогава почва да се образува едно налягане, търкане. Тия полуорганически вещества, които са твърди, като минават през тъканите предиз­викват едно триене, после едно запалване, става една химическа реакция - и в резултат се явява едно подуване." (Том "Окултни лекции от ООК стр. 140-141, бседа "Окултна музика" от 22.Х.1922г.)
Имаш красива жена. Господ е създал тази красива жена - иска да ù се радват! Но този иска да обсеби тази красива жена - само той да я има; онзи иска да я обсеби... Питам: Защо другите да не се радват? Господ поставил хубав "паметник", та който мине, да се радва. Турците казват: "Да гледаш хубавото, красивото, добро е". Тази "статуя" е сложена да я гледат хората и да се възхищават. Някому обаче се поревнала - качва се и задига статуята… [...] И като го хванеш, той ще каже: "Някой дявол е, който я е задигнал..." Къде е този дявол? - Дяволът е вътре в нас! Туй желание само ние да имаме статуята или да я продадем, да се облагодетелстваме - туй желание е този дявол!" (стр. 127-128)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.