09.05.2016 г. 10,00 ч.

 

ЛЮБОВ 1914.03.16н жизСИЖ1 ЦПП'1915:031 "Любовта, която е потребна на света, е да обичаме другите и да им помагаме да бъдат щастливи."

 

 

 

09.05.2016 г. 10,17 ч.

 

 

ДЯВОЛИ И ПРИЯТЕЛИ 1914.03.20н янд СИЖ1 ЦПП'1915:049 "С дяволите не бива да си давате рандеву - срещу тях трябва да имате шипове. Но между приятели вашият барут трябва да бъде влажен."

 

 

 

09.05.2016 г. 11,06 ч.

 

ИДИОТИЗЪМ, ПРИЧИНИ, НЕПРИЕМАНЕ НА ЛЮБОВТА И ДУХА 1914.03.20н янд СИЖ1 ЦПП'1915:047-048 "Ако искате да се прояви Божествената Любов, трябва Духът да бъде във вас – да Му дадете място да се прояви. Но Духът е много деликатно Същество – да не мислите, че ще дойде да чука силно на вашата врата? - Не! Той ще потропа тихичко на вратата на вашето сърце и, ако Му отворите, веднага ще измени издъно вашия живот, ще ви покаже как да живеете. Ако похлопа на вратата на вашата воля, ще ви каже какво трябва да вършите – и ще го вършите съзнателно. А ако не Му отворите, вие ще разберете скоро какво нещо сте загубили. Когато срещнете един идиот, да знаете, че в миналото, когато Духът е потропал на неговите врата, Той не му е отворил. Казвате за някого, че е глупав. – Защо? – Защото, когато Духът е потропал някога на вратата на неговия ум, той Го е отхвърлил. Който е жесток, да знаете, че когато Духът е потропал на неговото сърце, той също не Го е приел. /…/ И тъй, трябва да сме винаги готови да дадем място на Духа да проникне и да се прояви във всекиго от нас."

 

 

09.05.2016 г. 11,45 ч.

 

ДУХЪТ Е ВИДИМ 1914.03.20н янд СИЖ1 ЦПП'1915:048 "Някои казват: "Искаме да видим Духа." – Ами че единственото нещо, което виждате, то е Духът!"

ЦЯЛАТА ПРИРОДА, КОСМОСЪТ, ЛЮБОВТА, ЩАСТИЕТО СЪС ВСИЧКА СИЛА, мъжът с дух и душа, който носи като най-скъпоценно съкровище на битието - жената с дух и душа, приставаща именно на такива мъже и раждаща от тях деца с дух и душа, - не е ли всичко това, абсолютно видим и осезаем, наистина, ДУХЪТ?

 

 

09.05.2016 г. 21,55 ч.

 

СЛУЖЕНЕ - ПРИОРИТЕТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 1914.03.20н янд СИЖ1 ЦПП'1915:054 "Първо Бог, Господ, духът ми; тогава аз - разумната душа, която трябва да служа Нему; после на обществото; и най-после на себе си. ЕТО правилното разрешение! Всяко друго разрешение няма да е правилно."

 

ОТНОВО ШЕДЬОВЪР НА МАЙКЪЛ ПАРКЕС - детайл от "Вълшебна пролет"

 

 

10.05.2016 г. 13,54 ч.

 

ПАРИ 1 1914.03.20н янд СИЖ1 ЦПП'1915:054 "Турете ГОСПОДА начело! Знаете ли тогава какво ще бъде вашето състояние? – Няма да има във вас двоумение, страх, трепети. Ще имате воля, ще бъдете смели, решителни, умни, добри хора. Ще бъдете богати във всяко отношение - каквото хванете в ръка, злато ще е това. Някои ги е страх от парите. - Само глупавите ги е страх!"

ПОНЕЖЕ СЕ ЗАНИМАВАМЕ С ТЕЗИ, АНТИТЕЗИ И СИНТЕЗИ в Словото, длъжни сме честно да се съобразяваме и с тезите в защита на богатството и парите. Някои от нас сме били крайни фанатици и сме ги отричали изцяло, но това е само част от истината и важи само за определени случаи.

 

 

10.05.2016 г. 15,13 ч.

 

ОБЕЩАХ НЕЩО НА ЕДНА ПРИЯТЕЛКА, но ето, вече 12-и ден не съм направил нищо за нея. Когато сме добре или имаме много лични грижи, все поставяме на първо място себе си и близките си, СВОИТЕ представи за приоритети. От много действие, оставяме Божественото в бездействие. Днес ми се случи нещо много неприятно, не искам да го описвам. Поисках отговор. Едно пиленце ми каза: "Иди в магазина, ще ти кажа". Отивам и първото нещо, което чувам, е реплика от филм от телевизора там: "Прости ми, отче, ако съм съгрешила с действие или бездействие".

Връщам се и ми се пада: "Всичко, което не работи, се атрофира. Всичко, което работи чрезмерно, се разстройва. От бездействие се атрофира. По-лошо е бездействието." (17.05.1942, "Гладуват и жадуват")

ВСИЧКИ ЗНАЕМ къде е надписът "Великото Училище на Живота". Нямаме нито ден без урок, понякога и няколко урока в денонощието - които го осъзнават. Някому обрали офиса, друг е нещастен - някой се държи лошо с него, трети не получава отговор на молитвите си, на четвърти детето му тръгнало по лош път. Питам пиленцето: "Дано някой й е помогнал в това време или тя да се опита да се справи самичка..." То ми каза, че тя вече го е питала и то й отговорило: "Не, няма да си мръднеш и пръста! Няма да викаш никой друг, ако ще и в кочина да стоиш! Обещаното трябва да извърши само този, който ти е обещал. Той трябва да разбере защо сега ще му се струпат още неприятности на главата, защото не е доразбрал кои са приоритетите, какво значи "Божествено".  Рухваме от служене на себе си и на близките си, на СВОИТЕ планове и приоритети; атрофираме се душевно и физически поради неразбиране на Първия Приоритет.

 

 

10.05.2016 г. 15,33ч.

 

ДОБРО И ЗЛО 3 1914.03.20н янд СИЖ1 ЦПП'1915:058 "Две добрини на земята не могат да се съберат на едно място. /.../ Доброто не всякога е облечено в царска мантия. Доброта и красота само на небето живеят заедно. Тук, на тоя свят, тъй е: добро и зло се редуват в човешкия живот. Ако в един живот Господ те свързва със злото, благодари Му, не се утеснявай. Не знаеш дълбоките причини защо това е сторено. Знай, че целта е за добро. След време ще разбереш великата любов на Небето. Ако в друг живот те свърже с доброто, благодари Му и не желай да облечеш царска мантия и да се любуваш на своя изглед. Не търси да примириш доброто и злото в себе си - то е невъзможно. Това ти се дава, за да се учиш да познаваш дълбоките работи в живота на Духа."

 

 

10.05.2016  г. 15,41 ч.

 

"САМО БИСЕРЪТ МОЖЕ ДА РАЗПОЗНАЕ БИСЕР" (Лао Цзе)

СРЕЩИ, ПРЕДОПРЕДЕЛЕНОСТ 1914.03.27н тал СИЖ1 ЦПП'1915:059-060 "Срещаме един човек и си казваме, че случайно го срещаме. Един от законите на живота казва, че нашата среща се обуславя от известни предшестващи причини, които са ни докарали да се срещнем."

 

10.05.2016 г. 16,06 ч.

 

ЕГОИСТИ И МАТЕРИАЛИСТИ 2 1914.03.27н тал СИЖ1 ЦПП'1915:060 "Те са ония, които живеят само за себе си. "Да ядем по три пъти на ден, да пийнем, да си полегнем, за да ни стане тялото по-гойно, и да се обличаме хубаво – ето за това, казват те, сме дошли на този свят"… Те са хора егоисти, безплодни, безсеменни.

КОМЕНТАР: В повечето случаи Словото препоръчва човек да се облича хубаво, това е изискване и за ученика на Новото. Но в случая се изтъква като недостатък при егоиста и материалиста, когато нямат висок идеал и любов към Висшето. По въпроса за яденето три пъти на ден, също трябва да сме добре запознати с различните изказвания в Словото и за произхода, вътрешното значение на думите. Тук мисълта е ясна: "ядене" произлиза от думата "яд" – "отрова", а същото е и с "ядосване". Светските хора, ядейки вредни храни по три пъти на ден и ядосвайки се постоянно, бидейки перманентно тревожни, мислейки само за собствени проблеми и светски придобивки, няма как да не изродят тялото и психиката си. Иначе в Словото се говори и в Школата се правят успешни опити за хранене дори по пет пъти на ден, за хранене веднъж на ден, веднъж седмично и даже един път в месеца.

 

 

10.05.2016 г. 18,19 ч.

 

Това е Nadya Denise Doud-Suleman, родена на 11 юли 1975 г. Виждате я с 8-те й близначета през 2008. Но Бог, във въплъщенията Си като Жена, е изненадвал човечеството и в идването Си като Валентина Василева през 18 век в Русия, която е родила 69 деца, и като Леонтина Албина днес от Сан Антонио, която е родила 64 деца. НЯМА човек, който да не е сам Бог, щом не живее само за себе си!

ЕГОИЗЪМ 2 И РАЗМНОЖАВАНЕ 1 1914.03.27н тал СИЖ1 ЦПП'1915:063 /Егоистът/ е подобен на минерал, който не може да се размножи – той винаги си остава един. В него слънчевата светлина може да се пречупва много добре, но той не може да бъде разумно същество. Когато вашето сърце се втвърди като минерал, /ето къде/ се крие опасността. Писанието казва: "И ще ви отнема каменното сърце!". /Такъв човек/ трябва да се промени и да почне да ражда и да се развива."

ШЕКСПИР: 3 О, виж в стъклото, младостта си виж! На друг не отдадеш ли тази младост, дълбоко тоя свят ще огорчиш и ще лишиш една жена от радост. Чие девиче тяло няма с плам във своите прегръдки да те вземе, или си влюбен в себе си дотам, че даже любовта за теб е бреме? В синовните очи като в стъкла се отразява бащината пролет. И ти в такива две огледала ще съзерцаваш първия си полет. В живота ти минаваш като слеп и твоят образ мре и чезне с теб.

РАЗБИРА СЕ, има божествени хора, на които не е писано да раждат физически деца, но те се разпознават по пълната им всеотдайност за другите.

 

 

10.05.2016 г. 19,02 ч.

 

В някои съвременни учения, претендиращи, че са гласът на Бога, на Учителя, има много изказвания против сърцето, желанията, щастието. Сам Учителят ги опровергава предварително още през 1914 г. Същото иска да ни каже и скулпторът Keith Jennings:

НЕ ИЗТРЪГВАЙ КОРЕНИТЕ! 1914.03.27н тал СИЖ1 ЦПП'1915:062 "Под "сърце" трябва да разбираме корените на нашия живот, а под ум - клонището и листата отвън. Закона, който трябва да спазвате е този: да знаете, ако у вас изсъхне едно желание, ще изсъхне непременно и една мисъл, ако изсъхнат две ваши желания, ще изсъхнат 2 мисли /и т.н. - докато човек се атрофира/."

 

 

10.05.2016 г. 19,57 ч.

 

СЕТИВА И ПСИХИКА 1914.03.27н тал СИЖ1 ЦПП'1915:066 "Човек, лишен в пълния смисъл на думата от слух, е глупав човек; да си лишен психически от зрение, значи да си лишен от възможност да видиш истината; да си лишен от обоняние в психическо отношение, значи да си лишен от своя интелект; да си лишен от вкус, значи да си лишен от любов - и т.н. Всяко наше сетиво съответства на една велика добродетел."

 

 

10.05.2016 г. 21,40 ч.

 

Илюстрация към Гаргантюа и Пантагрюел от Франоа Рабле

ХОРАТА-ПАРАЗИТИ – ДОБРО ЛИ ИМ ПРАВИМ? 1914.03.27н тал СИЖ1 ЦПП'1915:068/073 "Всички паразити са хора с един талант /парична единица в Библията/ - тунеядци, ленивци, които живеят само на гърба на другите и които ги очаква голямо наказание... Той е въшка, бълха, той е един вълк, който не можете облагороди! Нека отиде да се лута по света. Христос дойде да спаси света - да спаси повече ония, които имат един талант. Не знаете ли колко скърби Му костваха тия мързеливци? - Много скъпо! Ако човек има един талант, оставете го на Господа; аз ви казвам - изпъдете го. Защо? - Защото само Господ е в състояние да го излекува, да го спаси - вие не можете. Като ви казвам: "Изпъдете го навън", искам да му направите с това добро, за да намери Господа. Защото, ако се държи за вас, той никога няма да работи. Като се намери изоставен, той ще се обърне към Господа и ще бъде спасен. Не му давайте да яде - нека гладува 2, 3, 5 дни, нека се помъчи малко… Хора с един талант, в тях има живот, колкото в едно мъртво тяло /.../ Колкото може един скъперник да пожертва, толкова може да помогне човек с един талант."

 

 

11.05.2016 г. 04,30 ч.

 

С благодарност и извинение към всички души със звънко сърце и акустична душа, у които има отклик! Всички картинки и изказвания тук премествам в едни мои свещени файлове на Отклика, но тук ги изтривам, за да се спази стилът на тази страница. Оставям само някои, като повод за развиване на темите.

 

 

11.05.2016 г. 05,16 ч.

 

На картинката виждате елементи от истинския герб на Небесна България. Тук са само 5, а в пълния са 49 + 1. Черната ложа навсякъде наблъсква небожествени лъвове, орли и други свои черно-магични символи, за да може да управлява. Ето какво казва Един Българин и Небългарин за управниците на България още през 1914 година - заветът Му е вечно актуален, особено днес:

БЪЛГАРИЯ, УПРАВНИЦИ 1914.03.27н тал СИЖ1 ЦПП'1915:069-070 "Често ме питат: "Защо България страда?" - Ами че вие поставяте начело на управлението за министър-председател човек с един талант и искате той да оправи България...Че как ще я оправи? Този човек, както казва Христос, трябва да се смъкне и изхвърли вън. За поста министър-председател се изисква човек с 5 таланта, не даже и с два! Хора с 2 таланта би трябвало да бъдат жандарми, войници; офицерите трябва да имат по 4 таланта; генералите и министрите - по пет, а за царете, които заемат най-високите места в държавата, трябват 10 таланта! България страда, защото начело на управлението й се поставят хора с пет таланта; често са поставени с един - и след това ги свалят и ги съдят; и сега и ги съдят. Тия, които са крали, са глупави; но пък и ония, които са ги турили на власт, са още по-глупави. /.../ И сега в България се нуждаем от хора с два, четири, пет, десет таланта. Имаме ли ги, ще бъдем пръв народ в света - не ще има мъчнотии и спънки за нас. Дори и всички държави да се опълчат против българския народ, няма да успеят! Тогава - аз ви уверявам - никакво нещастие не би ни сполетяло. Затуй - молете си да се създадат такива хора. Те ще дойдат! Да турим тия таланти - два, четири, пет и 10 - в работа!"

ЗА ИСТИНСКИТЕ ГЕРБОВЕ НА БЪЛГАРИЯ И ВЪОБЩЕ:

http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=625&book=18

 

http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=929&book=26

 

http://neobyatnotogovori.com/index.php?idpub=929&book=26

 

 

 

11.05.2016 г. 05,51 ч.

 

ЕТО ОЩЕ ЕДНО ВЪПЛЪЩЕНИЕ НА БОГА НА ЗЕМЯТА - този половин човек на снимката. Бог се въплъщава ЛИЧНО без прекъсване - над 130 бебета всяка минута на Земята! Другите - под 130 - нямат искра Божия, но Бог е потенциално и в тях. Чрез вторите ни ранява постоянно, за да се отучим да ги харесваме и да отблъскваме първите. Ние се срещаме с Него всеки ден, отблъскваме Го или Го приласкаваме. Това са хората, с които общуваме. Той ни наблюдава през очите им - и ни въздава заслуженото.  ТЪРПЕНИЕТО – САМ БОГ НА ЗЕМЯТА 1914.07.06н люб СИЖ1 ЦПП'1915:079-080 "Търпението е велико качество и в човешкия характер - няма по-благородна черта от него! Търпението не се ражда с човека, трябва да се добие. Любовта може да ти дойде даром, но търпението трябва да го придобием. А страданието е един процес, чрез който може да се придобие търпението - ТОЗИ е методът за добиване на търпение."

 

 

11.05.2016 г. 12,33 ч.

 

ДЪЛГОТЪРПЕНИЕТО 1914.07.06н люб СИЖ1 ЦПП'1915:079-081 "Дълготърпението създава условия да се прояви любовта. Без търпение любовта не може да дойде у нас. То е първото основно качество - авангард на нейното идване. Когато усвоите туй търпение в неговото широко разбиране, вие ще видите, че то е голяма сила в ръцете на смелия, на решителния човек. Такъв човек има велико бъдеще пред себе си."

НАДЕЖДАТА Е В ТОВА, че много каменни сърца са с огънче вътре и си струва да ги теглим. Но не трябва да знаят, защото засега са страхливи, обидчиви, ревниви, горделиви и мнителни. Един ден ще омекнат - и ще поискат да общуват. Ако ги отпишем и ние, както те си мислят, че са ни отписали, ще се затъркалят надолу и...

 

 

11.05.2016 г. 13,24 ч.

 

ОБИДАТА 1 1914.07.06н люб СИЖ1 ЦПП'1915:081 /Обидата е орех или камък, който може да се разчупи. Разумният човек ще намери вътре неоценими съкровища./ ОЩЕ ЕДИН УНИКАЛЕН КЛЮЧ от 1914 г., който би предотвратил големи нещастия и глупави реакции, ако го знаехме! Някои от нас са обръщали гърба си завинаги и са трясвали вратата даже от един грам обида върху нечие лице. Наричали сме го "проклетѝя", "злост", "его". Не сме знаели, че вътре има огнена пещ от любов, която може да отвори и да превърне живота на много същества в рай, ако знаем как. "Много същества" - защото от това биха се родили и деца, внуци, правнуци! Безразличната физиономия е много по-лош знак - мъртвина.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ И… ПОСРЕДСТВЕНИ (вариация по тема от Джон Кийтс)

В България снежинката е сажда и въглени - най-белите звезди. Тук всякое сърце, когато ражда, от страх и гърч не може да роди.

Горките ни артерии и вени са станали на вътрешни юзди. Душите ни са хрътки настървени и всеки за парцалчето си бди.

Стотици незаченати Едеми зависят от палача ни – вкусът – и хиляди прегръдки неродени с изцъклия и бръчки ни красят.

Че всеки миг "разумности", безумия, лишават някой Моцарт от живот, и все ни разминават като мумии, курдисани от древен идиот.

Франческо мой, не се гърчи по Лàури, пъпчасали от гордост или страх; смъкни най-сетне мислите си траурни и тъй викни: “О, Господи, разбрах!”

Така че, добър вечер, непосредствени – и тая нощ звездите ще браздим! И вам благодариме, златни есени, превърнали посредственото в дим…

15.04.1998г.

Яворов твърди, че като се вгледа в атмосферата на България, я вижда натъпкана с някакъв ситен, черен прах. Повечето поети са ясновидци, без да знаят това. Пею Яворов е наблюдавал менталната субстанция на балканския козирожки егоизъм, на животинското ни и адско чувство за опасение, страх и самосъхранение. Душата и тялото си българинът възприема като личен парцел, който не принадлежи на Цялото – той се разпорежда със себе си, обладан от илюзията за притежание. Има по-сърдечни народи. Например, евреите не са тъй лоши като българите в това отношение – те поддържат своите си. Да не обмени, да не повярва, да не се трогне, да не даде, за да не му се случи нещо – ето основната мотивация на падналия сатурнианец. Затова Съдбата развенчава чувството му за частна собственост по особено трагичен начин и деформацията му през критичната възраст е много бърза и тежка. В положителен смисъл тази неотстъпчивост е съдействала за съхранение на нацията ни, но в негативен води до израждане на божествения Аз или Егото в ярки характеропатии. Затова ни наричат “чворове” – късаме всякакви банциги и си държим на чворовете до гроба.

 

 

11.05.2016 г. 14,21 ч.

 

 

ЛЮБОВ – СВОЙСТВА 1914.07.06н люб СИЖ1 ЦПП'1915:081 "Любовта едновременно причинява и страдание, и радост - то е нейно свойство. Тя е сила с две острия: тя милва всички, но и наказва всички." МИЛВА С ПРИСЪСТВИЕ, НАКАЗВА С ОТСЪСТВИЕ. Понякога - точно обратното... Досега сме мислели, че Двуликият Янус е само отрицателен образ - на двуличието. Но ето че пак не познаваме мъдростта на митологията...  Янус и Белона... Забележете съвършенството на лицата им. Защо са завърза...

 

 

11.05.2016 г. 15,08 ч.

 

ТОВА ГО Е КАЗАЛ НАШИЯТ УЧИТЕЛ, когато е бил на 50 години на земята. И други говорят мъдри неща за християнските добродетели, но у тях не видяхме търпение и благосклонност.

ТЪРПЕНИЕ И БЛАГОСКЛОННОСТ 1914.07.06н люб СИЖ1 ЦПП'1915:081-082 "Благосклонността е положителната страна на любовта, докато търпението е пасивната, съхранителната страна при която имате да издържите известен товар. Благосклонността е любов, готова да гради, да направи услуга някому, комуто и да е, макар той и да не е от вашето убеждение и вяра. Важно е за мене дали мога да изпълня онзи основен закон, който любовта ми налага: мога ли да бъда търпелив, както тя иска; мога ли да бъда благосклонен, както тя желае? Това е нужно за всекиго едного, за целия свят - за тези, които действително имат сърце. Някои хора казват: "Мене не ми върви в света - аз съм нещастен човек!" Отговарям: "Защото любовта не те е посетила, затова си нещастен". - "А защо не дохожда?" - "Защото си нетърпелив." - "Ама мъча се да бъда търпелив..." - "Хубаво, почнал си..." - "Пак не ми върви". - "Защото не си благосклонен". Търпението и благосклонността са ръцете на любовта. - те са неоценими богатства!"

 

 

11.05.2016 г. 23,51 ч.

 

ХАРАКТЕР 1 1914.03.27н тал СИЖ1 ЦПП'1915:080 "Животът на човека не е нищо друго, освен изпити - те са пробният камък, с който се изпитва характера на човека. Най-ценното в душата на човека е неговият характер, който трябва да мине през огън - изпитания. И само който мине през този огън и устои на всички изпитания, само тогава може да се каже, че човек има характер ценен, устойчив, вечен - има вечен дом, в който може да се живее. Характерът - това е човешкият дом."

 

 

12.05.2016 г. 09,22 ч.

 

На снимката се вижда локомотив 06110Sf1 след челен сблъсък на два влака на 17 август 1992, гара Казичене. Това става само за част от секундата, след като един много духовен човек в планината удря шамар на друг много духовен човек пред стотици духовни хора, включително и чужденци. Дали в случая има пряка връзка или не - това могат да проверят само тези, които имат виждане в акашовите записи. В акашовите записи има безброй документални филми за връзката между лошата дума и катастрофите, войните, природните бедствия и пр, когато враждуват или не се одобряват духовни хора. Даже когато са безразлични един към друг и не искат да общуват. Един източен Учител казва, че една неодобрителна забележка към някого или една клюка в Америка може да предизвика смъртоносна епидемия в Африка. Друг Учител твърди, че всички божествени учения и движения досега са се проваляли до едно поради липсата на любов между учениците на основателя им, веднага след като той си замине в другия свят. Арените с лъвовете и масовите разпятия преди 2000 години, кладите за богомилите и техните последователи в Европа през средните векове, малките и големите войни и досега се дължат изключително на духовните хора, а не на римляни, евреи, църкви, царе, тайни общества и т.н. Последните са само палачите, истинските причинители са духовните хора.

"Като се бият двама невежи хора, разбирам. Но двама светии да се бият един с друг? Разбирам двама слуги да се бият, две слугини да се бият, но когато двама възлюблени се бият… Двама възлюблени, които първоначално казваха, че един без друг не могат, тия възлюблени се хванат и се налагат, по всичките правила. Как ще си обясните това?" (12 юни 1940 , "Реални величини")

"Ако двама се съберат на едно място и попросят в мое име, ще им бъде.“ /.../ Когато дойде Господ между нас, първо трябва да коригираме всичките свои погрешки. Лъжата мирише много лошо на Господа. Ти ще изчистиш тази лъжа! Лошото гледане, омразата също лошо миришат." (14 септември 1941, "Двама или трима")

"Двама светии на едно място не могат да се търпят и двама лоши хора на едно място не могат да се търпят. Не могат да се търпят и светиите – няма да се заблуждавате! /.../ Че две красиви моми, като се съберат на едно място, те са двама "светии" - и те не се търпят... Едната казва: „Отде се е явила оная!?“ - не може да я търпи. /.../ Те са две красиви моми - и някои момци искат да завъртят главите им. А пък тези са толкова умни, че ТЕ завъртват главите на момците..." (15 октомври 1939, "Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце")

"Ще кажете, че събирането е най-добро действие. Добре е, но само ако можеш да събереш на едно място двама светии или един момък и една мома, на които сърцата горят и светят от любов." (1 юни 1932 "Любов, обич и почит")

"Когато се срещнат двама светии, те не могат да останат на едно място. Единият от тях казва: „Аз ще отида на север, а ти на юг“. Или: „Аз ще отида в еди кое си село, а ти ще отидеш в друго някое. Не можем двамата да работим на едно и също място!“. (6 април 1932. "Входни врати".)

ТАЗИ ПЕЧАЛНА КОНСТАТАЦИЯ ВАЖИ САМО ЗА МНОГОЗНАЙКОВЦИ, ГЕНИИ, СВЕТЦИ, ПРОРОЦИ, АПОСТОЛИ И НЯКОИ МЪДРЕЦИ. Това е начинът да разпознаем кой къде е в еволюцията, според науката пентаграмика. Когато двама или трима са вече над тия степени и посвещения на тщеславието, гордостта, ревността, самодейността, озлоблението, егото и пр., между тях зацарява вечна любов и обич, те могат да работят и живеят заедно. Руми и Шамс, например, са ученик от Четвърто посвещение и Учител от Центъра на пентаграма. Тяхната любов е беззаветна, тя никога не е отпадала и няма да отпадне, защото няма как дяволът да породи съперничество, ревност и озлобление в сърцата им. Любовта между Христос, Йоан и М.Магдалина е същата - именно поради това те са вечно млади, прекрасни и безсмъртни и работят заедно за човечеството и до днес.

 

 

13.05.2016 г. 14,47 ч.

 

СТРАДАНИЯ ОТ БОЖИЯТА РЪКА 1914.07.20н снй СИЖ1 ЦПП'1915:110 "Трябва да приемете всички страдания от Божията ръка; и когато дойдат, трябва да се радвате:страданията са онези камъни, с които ще издигнете стъпалата на вашата къща. Те ще образуват вашия характер; те са съединителната нишка между човека и Бога. Само чрез тях може да се мине от един свят в друг, по-добър. И по-добро нещо от страданията за вашето издигане няма в този свят! /.../ На вас са противни страданията, но те са най-големите благословения. Когато една душа е страдала дълго време, страданията ще дадат своя плод и тя ще почне да се радва. /.../ От единия до другия край на света животът е сглобен само от страдания. Те са като делата на скулптора, който създава чрез тях една статуя. Когато научим дълбокия смисъл на страданията, ще разберем, че това е процес, който изработва нашия характер. И когато ударим с чук последните удари за доизработване на нашия характер, тогава ще престанат мъченията и ще излезе великата статуя на нашия живот. Ние се готвим да отидем на небето. Какво ще занесем там? - Своя характер - той е нашето богатство."

 

МОЖЕМ ДА СИ ПРЕДСТАВИМ каква мощ, какво упование дава Учителят с беседите си от онова време на стотици хиляди и милиони човешки души, които в този момент са въвлечени в Първата световна война и в следващите и много от тях няма да се върнат живи в човешките си тела!

 

 

13.05.2016 г. 12,31 ч.

 

ВЪЛШЕБЕН СЪН: 12/13.05.2016 На Луната са израсли грамадни кристали - виждат се с просто око. Идведнъж един гигантски планински кристал израства и от върха на Витоша! Един човек - явно не от земната раса - с магични движения бързо започва да "сее" кристали от двете страни на пътя от Княжево към центъра. Хвърля навит кристален проводник, който се развива мигновено по този път. Почти незабавно се явяват безброй кристали из всички улици, дворове, паркове, градини, поля и пр. Те са годни не само за жилища и създаване на микроклимат, но и за информация, транспорт и даже... за храна: с неизчислимо множество видове, вкусове и степени на мекота и твърдост...

"Казвам: има едно място, където всички хора могат да се разбират. Кое е това място? – Чистото, кристално езеро. Идете всички при това езеро! То е Божествената Любов, при която човешките души трябва да отидат да се напият. – „Как ще намерим това езеро?“ – Идете при животните, те ще ви кажат как намират хубавите извори по планините. Жадната душа сама ще намери този извор. ДУША, КОЯТО НЕ Е ЖАДНА, НЕ МОЖЕ ДА ГО НАМЕРИ. /.../ И тъй, без песни, без молитви, без целуване на ръка! Всички на работа! Отгоре следят кой се готви за работа и кой е започнал работата си." (22 август 1928, "Ключът на живота")

Разказаният сън напомня за един фантастичен разказ относно спора и експериментите на космичните цивилизации във връзка с един основен въпрос: спасение ли е да се подсигурят на човечеството за един миг идеални външни условия за живот? Ето го този разказ:

САРУДИН САМОДЕЕЦ

Колкото и да е самотен един експерт по сриване на династии, не е пре­поръчително да изпада в самодейност. А Сарудин често ги прави едни такива... Космосът ни е дал пълна свобода да проверяваме на дело теориите си. Сарудин знае: има едно Мислещо Поле, което се за­нимава с типология на житейските сценарии. То регистрира животите на всички същества и ги класифицира. Различни са теориите какво представлява то­ва Поле, но Сарудин разговаря с него. Минава, например, някой край про­чутия експерт и полето му съобщава: "Матрично-конфекционна щампа РХ-126о/е4: 4x100948 на степен 895 случая в историята на космоса: "Брак без любов по съображе­ния, деца с посредствена наследственост, неврогенен срив в климактериума, тревоги и психическа проституция до пенсия - и инфаркт. НН". Което ще рече: "Нищо Ново". С подобни индекси, обобщения и цифрови данни, Полето информира Сарудин за всеки срещнат - било държавен поет с множество пре­издания и баснословни тиражи, било академик, лауереат на много престижни награди поради многотомното си изследване за левия край на десния лас­тик на ватени гащи модел 1946 г...  Сарудин иска да избегне това. Той иска да докаже поне веднъж на себе си и на Полето, че негов екперимент и патент няма да се числи като никакъв индекс в житейската щампотека на битието. Иска да фигурира в генотеката - съвсем друго, противоположно поле, което регистрира само уникалните житейски поведения, с резултат - безсмъртие. Съвършено безразлично е с какви мотиви си избил пет мухи или пет­стотин милиона души - ти попадаш в типологията на Щампотеката под един генерален индекс. Но когато си извършил нещо, което никой друг не се е сетил и не е могъл да направи, и това нещо прави съществата по-добри, по-здрави, по-щастливи и безсмъртни, Генотеката те запомня завинаги.  Странното е, че когато се роди дете, то непременно се записва, заедно с родителите си, в златните скрижали на Генополето; ала колко от него и тях остава с времето там, Сарудин още не знае. Той знае само, че липсващият в паметта на конфекционното поле и присъствуващ във второто се удостоява със званието "Гражданин на Вселената" и получава кодов сигнал или виброшперц за отваряне на всички светове и времена. Той е при­ет навсякъде. Разбира се, до всичко това Сарудин ще стигне след множество трагикомични перипетии, а засега изводите и коментарите на двете полета го карат постоян­но да се смее с горчиви сълзи, да плаче през неудържим смях... Ето как и този път Сарудин не успява да получи мечтания шперц. Неистовата му ненавист към конфекционните цивилизации го принуждава да ликвидира веднъж завинаги психическата и трудова проституция на всички хора заради подслон и препитание. Той доставя и размножава климатични кристали в несметни количества. Повечето хора напускат завинаги къщите си. Верен на предишни свои опити, разрушителят на династии провежда поголовни мутации във всички гори - и всички дървета започват да раждат постоянно океани от известни и неизвестни плодове. Всички производители на храни и търговци би трябвало да фалират завинаги. Решен е и храни­телният проблем.  Но за огромно огорчение на Сривателя, човечеството го удря на поголовен разврат, започва ловуване с тояги, нокти и зъби; отвличат се деца, момичета и жени, а обезвластените фюрери отново започват да организират робските души за разделение на обществото и на труда. Те изсичат и опожаряват гори, опропастяват про­дукция, ограждат нови владения и насъщни блага, втълпяват на бившите роби бивши теории със силата на желязото и юмрука. Започнали са ведна­га минни работи и всякакви строителства и производства, отварят се сергии и магазини. Всички отново заживяват в така наречените "семейства" по двама, където всеки иска да е "единствен" за другия. Пак Нищо Ново: Смъртта коси човечествата и с тази психологическа щампа от безброй векове.  Сарудин е потресен от пос­ледствията. След като прави горите огнеупорни и елмазено яки, без да засяга плодовете, и това пак не помага. Вижда, че на човечеството му е нужна еволюция, просвета, духовност, ангажиране с високи материи. Той го е лишил от културата, разчитайки на духовен взрив от­вътре, ала цивилизаторите бързат да впрегнат масите отново в производствен ярем, да им внушат необходимостта от вещи, а лидерите на разни идеологии и медии пак ги увличат във фантасмагории. Тогава Сарудин се се­ща и създава дърветата-книги и телевизионните дървета и цветя, които предават на милиарди канали от Космоса. Оказва се, че от такава музи­ка и такива филми се интересува съвсем малка част от човечеството - тя има нужда да се тресе от първични ритми и да се храни от криминал­ни сюжети, сапунки, кич и пошлост.  Отчаян, виновникът за тази пореден крупен провал на чирашкото "магьосничество" проверява в Полето и вижда: "Подобряване на материалното състояние без душевна еволюция. Експеримент 012,24 - НН (Нищо Ново)".

8.II.125(1989)г. София

 

 

13.05.2016 г. 15,25 ч.

 

БОЖЕСТВЕН СЛУГА 1914.07.27н знс СИЖ1 ЦПП'1915:120 "Ще ви обясня в какво се състои слугуването, какви качества трябва да има един слуга. Той трябва преди всичко да има благородно сърце, да бъде чувствителен, отзивчив, да бъде смел, да бъде човек пластичен - да може към всички условия да се приспособява; при това, трябва да бъде работлив, а не мързелив. /…/ Слугата трябва да бъде много умен - глупав човек не може да слугува както трябва. /.../ Христос иска всички вие да Му слугувате - онези, които искат да Му бъдат ученици, да Му слугуват в широк смисъл: да слугуват на страдащите, на хора, които са смутени, натъжени - да повдигнат техния дух."

 

 

13.05.2016 г. 20,01 ч.

 

ПРЕДИ ГОДИНИ дойде импулс да бъдат нахранени 5-6 улични кучета. Нямаше нищо друго наоколо, освен скъпи рула - така се падна. За всяко куче - по едно руло... Едно пиленце каза: "А сега ангелите на тия приятели тръгват пред тебе и днес ще ти уреждат всички работи като по мед и масло". - Така и стана.

СЛУГУВАНЕ НА МАЛКИТЕ 1914.08.03н внм СИЖ1 ЦПП'1915:142-143 "Когато говорим, че трябва да бъдем снизходителни към малките, това произхожда от принципа да не огорчаваме Господа, защото, като огорчаваме един човек, не огорчаваме него, но Господа, Който е в него. Пък и като правим добро, ние помагаме на Господа. Като помогнем на него, тогава и неговият ангел, който е на небето, ще бъде в наша услуга. Следователно, ако искаме да имаме приятели на небето, трябва да слугуваме на малките - и тогава техните бащи, ангелите на небето, ще ни приемат в своя дом и ще ни нагостят, ще бъдем като у дома си. Услуга за услуга, любов за любов - така е светът."

 

 

13.05.2016 г. 21,56 ч.

 

СВЕТСКИТЕ ХОРА 1 1914.09.28н кпг СИЖ1 ЦПП'1915:190-191 "Във всяко отношение препоръчвам светските хора, защото дават отлични примери и по схващане, и по енергия, и по приготовление! Ако бихте взели техния пример - да го приложим в духовния свят, - щяхме да стоим по-горе, отколкото сме сега."

 

МНОГО ДУХОВНИ ХОРА не подозират, че светската култура е триумф на Духа и че няма да ги пуснат и на милиметър нагоре в безсмъртния свят, ако поне в 10 прераждания не са се доказали като гении и виртуози в света. Като професионалисти и ангажирани граждани от най-висока класа, като интелигентни и образовани хора и горещи почитатели на всичко прекрасно, създадено от ума и духа на човечеството; като хора с перфектна чистота и изящност и в обноски, и в домовете си, и в дрехите си.

 

 

14.05.2016 г. 17,22 ч.

 

ТЯЛОТО И ПЛЪТТА СА БОЖЕСТВЕНИ 1914.08.03н внм СИЖ1 ЦПП'1915:140 "Не презирайте тялото и не смесвайте плътта с вашите желания и похоти! От ТЯХ трябва да се отречете, а не от плътта, защото то значи да се отречете от всички мисли и дела, които стават чрез нея."

Още през XV век ясновидецът Лукас Кранах Старши и гении на живописта като Микeланджело и Леонардо се осмеляват да рисуват рая, Христос, Мария Магдалина и пр. тъй, както Бог е създал човека и както живеят всички невинни човечества във всемира – без опаковките, измислени от Сатаната. Разни тлъсти и кльощави църковни авторитети с отвратителни физиономии са принуждавали художниците-предатели да закриват с цветя и клонки "срамните места" на храма Божий – свещеното човешко тяло. Само плътта на такива врагове на Бога със сигурност е действително грешна и дяволска, щом като може да им дойде такава чудовищна идея да обявят последното творение на Бога за порочно и органите, създаващи самия Бог на земята в плът – за творение на ада.

 

 

15.05.2016 г. 09,11 ч.

 

Непълноценните психики винаги отричат нещо изцяло - по това се отличават. Така някои отричат изцяло и кръста и считат, че това е само църковен символ. Но кръстът се вижда и в центъра на галактиката "Водовъртеж", а и самата Вселена е разположена в средата на един гигантски светещ кръст.

КРЪСТЪТ Е БОЖЕСТВЕН 1914.09.11н мив СИЖ1 ЦПП'1915:145 "Цигулката е инструмент, на който се свири на кръст, инструмент, който образува най-приятната музика, който с тоновете си най-много се приближава до човешкия глас. И когато апостол Павел казва: „Аз ще се похваля с кръста“, какво вие подразбирате? Влезете в концертна стая и виждате, че на свиренето на кръст хората ръкопляскат, без да мислят, че и те имат кръстове, страдания - че и те "свирят". Кръстът е велико благословение, с което Господ ни посещава на земята. От него излиза най-великата симфония, музика, пеене, което се нарича спасение."

"Когато дойде някой свещеник, който няма Любов и започне да ти чете молитва, а ти му целуваш ръка, той не ти ли поставя печат? Римляните узакониха кръста и заповядаха да го целуваме. - Не, ние не целуваме този кръст на престъплението! Целуваме кръст, в който има жива душа, жив дух. ТАКА аз тълкувам Учението. Питат ме дали вярвам в кръста.- Аз в живите кръстове вярвам, но в сребърни, златни и други не вярвам. Прав ли съм? Някой ще каже, че със своето Учение господин Дънов разрушава държавата. - Не, с лъжи се разрушава държавата. Казвам: изхвърлете мъртвите кръстове и поставете живите. Някои художници рисуват Христос. Те никога не са Го виждали, защото Христос е живял преди две хиляди години, а се опитват да Го рисуват. И после казват: „Този образ е свещен, целуни го!“ И това го твърдят хора интелигентни, завършили богословие или университет... Елате с мене и аз ще ви покажа къде е този Христос! Той е жив - в мнозина бедни хора живее. Някои обичат да залепват пари върху иконите. На тези казвам: „Ела, братко, аз ще ти покажа къде да залепиш парите си. Залепи ги на някоя бедна вдовица, която ще ти благодари, защото има в момента много голяма нужда. Друг път можеш да залепиш не само пари, а цял чувал брашно или други необходими неща“.(10 септември 1922, "Аз съм вратата на овцете")

"Хората са добили уважение за кръста отвън, но още не са добили онова съдържание отвътре. Не са се научили да търпят както трябва. Защото кръстът е свързан с търпението. Кръстът, това е един отворен куб. Триизмерното пространство, за да се пречисти, непременно трябва да стане кръст, да се отвори кубът. Когато отворите прозорците и вашите врати, това е кръстът. Кубът е зданието, в което човек живее. Човек трябва да страда. Защо трябва да страда? - За да влезе новият въздух, да излезе навън старият. Кръстът показва, че се върши една работа. Ако няма кръст в света, тогава ще престане всяка работа." (20.XII.1942, "Търсете първо Царството Божие")

"Има някои братя, които са се замръчкали в черната светлина. Търсят тяхното мнение за кръста. - Че кръстът, това е добродетелта! Кръстът – това е Любовта! Като ми кажат: „кръст“, аз разбирам доброто, аз разбирам Любовта. Като ми кажат „кръст“, аз разбирам доброто. Като ми кажат „кръст“, аз разбирам Любовта. Като ми кажат „кръст“, разбирам приложението, пътя на спасението." (1 август 1937, "Пътят и възможностите")

"Ако линията на ума в някого се слива с линията на сърцето, бъди далеч от него. Опасно е, ако тези линии се сливат и в двете ръце. Каквото обещае този човек, нищо не изпълнява. Яви ли се мистичният кръст на ръката, положението се спасява. Той разделя линията на ума от линията на сърцето." (16 октомври 1927, "Значение на линиите")

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/