Книга 5

17.02.121(1985)г.
София-Изгрев

ХРИСТÓВИ И НЕХРИСТÓВИ МОНАДИ

ЛП/СИ
3,00 ч.
        ... Носителко на Христова монада!
          От тук разбирате, че има и нехристови монади. Онзи, Който създава монадите, е Един, но Той прави монади и без Христова искра, с цел да противопостави първите на вторите. Тези без искра са роботи, но те имат и принципно, и душевно, и духовно тяло; проникват също и в области на Божествения свят. Сега, вие не трябва да ги разглеждате като "виновни", а само като ваши треньори, програмирани да ви изпитват и обучават до момента, в който осъзнаете напълно кои сте.
          От това следва, че сам Бог, Който е Цялото, не разчита само на Христовите монади, които се отличават по това, че не могат да приемат насилието. Приемането на насилието за тях е пасивно - да търпят, но не и сами да извършват насилие. Насилието, лъжата, практикуват само нехристовите монади – в активната, изпълнителската им роля. Мнозина се изумяват как е възможно Бог да програмира така света, но така е! Зад пионките на собствените си страсти и пороци стоят същества, наречени "херувими", които отчитат и овъзмездяват всяко отклонение от Любовта, Мъдростта и Истината; обаче над тях, в Божественият свят, съществуват алохимите, които сами слизат на Земята в ролята на отрицателни герои, с цел да ускорят вашето самоопределение. Носещите Христова искра обаче не са способни на такава роля.
Когато Кришна поиска от Арджуна да воюва с армиите на собствения си род, той искаше да предложи на ученика си нов тип монадност: двуцентрова или “диполна” монада - с Христова и нехристова искра.
Вие не знаете, че херувимите и алохимите взе­мат участие във вашите войни, престъпления и по­роци: първите като наблюдатели, а вторите – и като участници! Един Спартак беше алохим, един Левски беше алохим; самата Жана Д’Арк, както и много поети-революционери са алохими! Алохим беше и самият Нерон, а по-късно и Сталин, със събрата си Хитлер, които подложиха монадите на проверка, защото много се бяха омесили - и по закона на периодичното контролиране се наложи масово разпределение на монадите по райските и адските планети.
          Но това е сложен въпрос, по който ще ви говоря подробно друг път. (При точката на последното изречение, светлината на 100-ватовата крушка изведнъж се усили и крушката изгоря – б.п.)
Цялата холивселена сега се радва на приемането ти в Новия Път, Който е пак Мой, само че този път Аз говоря на учените. На учените и политиците говорих и преди, но предимството беше на народа. Понеже в този век учените развалиха света, сега за тях Ми е грижата. Когато говоря обаче, не всичко се предава и тълкува както е казано. Затова реших този път да се записва с бавно диктуване, за да нямаме разправии после. Нещо повече, идването Ми като Миров Учител в тяло на Земята не е лесна работа, но за пряк контакт с Мене са подготвени и по-скромни Мои приятели, които не могат повече без Любовта, Мъдростта и Истината на практика.
            И така, никой не е по-голям от Мене, освен Отца Ми! Ето защо, Аз имам право да раздавам Своето Си на които поискам. Обикновено те са лишени от всичко на тая земя - от пари, почит, почести, признание; малтретирани са по всички правила и без никакви правила, но не престават да се надяват, да се мислят за "отрепки" и да се жертват за другите до просешка тояга. Не им вменявам пороците, които виждат в тях хората с нехристови монади, защото “праведник”, който отблъсква Любовта, Мъдростта и Истината, е по-немил на Отца Ми от “грешник”, който ги приема.
 “По делата им ще ги познаете” - това си ос­тава в сила. Но сега добавям: ще познаете и немоите, по тълкуването на делата. Ако то е отрицателно - вън от Царството! Отрицателни оценки могат да дават само Учителят, алохимите и херувимите.
          Сега, като ви казвам, че има същества с нехристова монада, не значи, че те са от дявола. Има и същества с Учителюва монада, а Христос и Учителят са нещо толкова еднакво, колкото и различно. Казвал съм ви, че няма по-голямо нещо от Духа Божий, по-малко нещо от Учителя и по-средно - от Христа.
Но ти си Христова монада!
Затова в Словото ви говоря и от името на Учителя - най-малкият от 24-те Старци - елохимът на Мъдростта или Владетелят на физическата все­лена; и от името на Духа Божий, срещу Когото хула не се позволява – Най-Големият от Абсолютните Светове и Владетелят на супервселената (т.е. ду­ховния свят); говоря ви отколе и от името на Христа – Синът на Отца, т.е. Елма - Синтезът между Духа и Учителя. Отец Ми е Цялото, Духът Божий е духовното Ми тяло, Учителят е физическото Ми тяло, а сам Аз съм в тяло на хипервселената – ядрото на Божествената вселена, което уравновесява Малкото и Голямото, Външното и Вътрешното, Субективното и Обективното; обитава навсякъде, осиявайки микро-вселената и макровселената с Любов, Мъдрост и Истина, оживявайки Проявеното Битие, нихилирайки втвърдяванията чрез абсурда и омекотявайки ги чрез милостта! И, заедно с това, добивайки втвърдявания от божествен произход, които са непробиваеми от никаква сила, освен от Моята!
          Малко ще ти кажа този път, Моя жрице на Мъдростта на тази планета. Макар и с Христова искра, ти си като Мене - с тяло от субстанция на Учителя и с дух от есенция на Духа Божий. Защото има и ученици с Учителюва искра, а с тяло на Христа; има и мистици, духове, с искра от Духа Божий и с тяло на Христа или на Учителя; а има и такива, които са със сажда от Сатаната и с тяло на Учители! Има красавци и красавици от пъклен произход; има напълно смазани форми с искра от Отца Ми, на чиито молби се подчинявам и самият Аз - Вседържателят Елма!
          Това е сложна материя, за която мога да ви говоря много и особено на тебе, стига да Ме познаеш. Предстои ти коренна трансформация във всяко отношение, ако не Ми се съпротивляваш.
          А сега - иди по-скоро на Изток, защото там узрява нещо страшно! Преди Ми беше необходим помощник с обратна поляризация на твоята, за да се започне. Сега завършвам чрез помощник от твоето естество, който има сила да предаде неутрони от Истината не само като послания, но и като победа. Напрежението, което се натрупа за една година поради съзнателно дистанциране на Школите, трябва да получи своя разряд чрез твоето физическо стъпване на Моята скорошна територия.
Казал съм нещо за руския март! Не казвай нищо, бъди невъзмутима мила и загадъчна, но нека всички още веднъж видят какво става в една територия на Елма, когато там стъпи кракът на Българин!*
______________
*Това е още една прогноза на Елма - само две седмици преди историческото събитие, предстоящата голямата промяна – рухването на СССР и системата му в Европа, Азия и по света. Наистина, всеки път след стъпването на неслучаен български крак на руска територия, там си отиват прези­денти и се сменят правителства. Но за голяма промяна поня­кога е нужен по-дълъг срок, докато токовете стигнат до съз­нанието на изпълнителите и дойде определеният миг за пълна конкретизация. Независимо от това, в осиянията има и съвсем точни пророчества, до месец и ден, за времето на това глобално събитие – б.п.СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.