Книга 4


13.XII.120(1984)г.
София - Изгрев

ОТГОВОРНОСТТА
НА ДУХОВНОТО ЧОВЕЧЕСТВО


       Днес ще ви говоря за отговорността на духовното човечество по отношение на световните събития. Целта Ми е да ви предпазя от неприятности, войни и природни бедствия, непроизтичащи от минала карма, а създаващи се в момента поради отрицателни реакции на духовни личности. Под “духовна личност” разбирам човек, който се моли, чете Словото и изпълнява някои основни правила на Школата или духовното общество, към което принадлежи. Молитвата, Словото, физическият и психическият самоконтрол, упражненията, преобразяват аурата на планетата.
       Но не само с молитви и правилен, чист живот, се постига това. Не по-малко важна е и втората част на "уравнението" - нежното общуване с околните. Нежността на духовния човек е онова неотменимо качество, което превръща високия волтаж на космическите енергии в частици и вълни от порядъка на достъпните за една планета. Нежността, деликатността, финесът, обходата, толерантността - ето нещата, които ви предпазват от космическите лъчения на Истината, на Правдата, на огненото, творческо присъствие на Абсолютния!
 През повечето молещи се протичат токове с неимоверна мощ. Това става и когато някой чете или слуша Божието Слово, което слиза с императивната сила на милиарди ниагарски водопади. Наистина, Моята изява като Учител, през всичките епохи, се съобразява с този закон и отслабва вибрациите на Словото до пределните ви възможности да го понасяте, разреждайки го с примери, притчи, анекдоти; оставяйки мислите съзнателно недовършени, принизявайки стила до народното равнище, включвайки определени прийоми на речта, целящи "прозаизиране" на небесния патос.
Нещата, които ви давам сега, не са съобразени с всичко това, защото реших, на този етап, Словото да се даде писмено. Предвиждам мощни и коренни преобразявания на някои ученици от Моята Школа, само чрез четене на тези материали. Но опасността от предозиране на енергията отстранявам с един много прост похват: употребявам много често местоименията "Аз", "Мой" - и ви изисквам да ги пишете с главна буква. Това автоматично отблъсква тези, които не са от Христовата Школа, и така предотвратявам разрушителното въздействие на Словото при психики, които се съпротивляват.  А тези, които не се съпротивляват и се радват като деца, вярвайки дословно на обещанието Ми, че никога няма да ги напусна - такива Мои възлюбени ученици са напълно предпазени от опасни последици, защото причинното им тяло е станало свръхпроводимо. Опасността иде тогава, когато предразсъдъците или страховете изправят по пътя на Словото цели констелации от причинни молекули, които неизбежно трябва да бъдат пометени от високото напрежение.
За да се получат ефектите на подмладяването, преображението и възкресението обаче е необходимо по-продължително и задълбочено четене на Словото, осмисляне и прилагане на дело, според наличното еволюционно ниво. Поради това, опасности за ония, които отгоре-отгоре се запознават с него, практически нe съществуват. Аз винаги залагам "подводни камъни", в които да се спират незрелите, горделивите и самомнителните, и да побегнат назад към психическия си бряг, докато са още в плитчините.
Това обаче не лишава от отговорност ония, които предателски спъват новите изяви на Словото. Те не само че са опасни за себе си, но стават бентове по пътя на Словото към големия свят и с това откриват страниците на сушите, наводненията и мракобесието. И като силни жреци на предишната изява на Словото, праволинейно и искрено намиращи път към небесното Му въздействие, те обективно провеждат неговите мощни токове, които моментално се разпределят по планетата. Ако те си гледаха само своята работа, в рамките и с методите на предишната школа, нямаше да има никаква опасност от епидемии, войни, катастрофи и природни бедствия - просто старата, здрава система щеше да донася необходимите духовни води до човечеството, без никакви ексцесии и с минимални пропуквания. Но когато не обикновени хора, а такива духовни колоси се ангажират с неблагодарната роля да определят координатите на новата изява на Словото и да му препятстват, тогава няма защо да очаквате нищо добро. Това е, все едно, един гръмоотвод да не бъде заземен, а да се свърже с всички метални части на къщата. Тогава всички, които са консумирали да този момент, само по индукция, от огромната енергия на този гръмоотвод и са се зареждали за велики дела и нов живот, сега ще бъдат изпепелени.
Искам да ви предупредя много сериозно и отговорно: и най-малката отрицателна оценка от страна на духовния човек е измъкване на проводника от земята и прикачването му към обектите на неговата критика. Но тъй като те не са правилно определени от критикуващия, а представляват, при всички случаи, недостатъци в самия него, оказва се, че гръмоотводът се самоизпепелява. Неживото в него се изпепелява, няма нищо фатално и лошо в това. Вие наблюдавате как, след такива "операции", проводникът на негативната оценка хлътва в някоя кармична яма и излиза от нея мил, кротък и добър като агънце. Тогава, може би, той за дълго време ще се предпазва от бързи реакции по отношение на непознатото. Но най-лошото е, когато някои опитни "гръмоотводи" не се включват към локалните обекти  за изпепеляване, а към градската, националната или планетарната мрежа. Тогава, колкото по-мощен е един адепт в молитвата и в духовната си практика, толкова по-голяма е опасността за нервната система на човечеството.
Сега, какво е "заземяването"? - Заземяването е онова, което може да се научи само на Земята: скромност, смирение, милост, благост, дълготърпение, нежност, толерантност, откриване и изтъкване само на доброто. Не ща да ви плаша, но повтарям ви: ако знаеха хората, че в командния пулт на планетата, където се намирате вие, духовните общества, стават толкова много къси съединения и утечки, те щяха на часа да ви "демонтират"... Това, че до този момент нямате външни условия за обща работа, ни най-малко не се дължи на лошите политически условия, а е чисто Мое дело, защото, ако при сегашното ви минимално контактуване стават такива истерични астрални борби, то какво би си получило, ако ви дадях външна свобода?
Казвам: благодарете на комунистите, че ви държат под похлупак! Те са добри психолози и биолози и не разрешават размножение на вируси, които биха заразили - този път неудържимо – човечеството с беса на окултната грандомания и с нейния основен симптом - очернянето на брата от "друга група" или на разномислещия въобще.
Ако хиляди и милиони хора чакат свобода, а тя не идва, туй се дължи на десет-двадесет или триста "избрани", които се гледат накриво. Опитано е на не една планета: свободата се ражда за една нощ, когато апостолите на различните течения не се критикуват. Обединението на апостолите, на праведните и учениците поражда свободата, тъй както обръщането на Земята неизбежно носи изгрева!
 Казах: няма да отстъпя от казаното, ако ще и да се самоунищожите като човечество! На Мен такова човечество не Ми е необходимо - и на никого не е необходимо в Космоса.

СЪДЪРЖАНИЕ
/