Книга 23


26.ІІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ШАНС - НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ СЕСИИ
ЖЛО за Р. от Б.


12,05ч

Записки на З.:

Прочетохме осиянието, дошло тази сутрин. После стана въпрос за движението "АУМ" в Япония, на което приписват в мо­мента вината за трагедията в метрото - случая с отровния газ. Според думите на д., тъмните сили имат два основни похвата: или възприемат терминологията на светлите сили, за да нанесат удар върху тях после с делата си, или извършват погроми и после приписват всичко на добрите. В случая или движението "АУМ" се е накичило с девиза на Бялото Братство, а всъщност агенти на черната ложа вътре работят за свои цели, или фашизираните власти, в съюз с ада, нарочно са изтровили хората в метрото и същевременно са поставили контейнери с отровния газ по домовете на "сектата" "АУМ", за да я обвинят. Д. разказа, че в Япония Бялата Ложа е особено мощна, но и Чер-ната също, и че войната на втората срещу първата там не е от вчера: един японец от Оомото бил изпратил на д. исторически материали за взривяването на 3000 молитвени дома на Оо-мото от японските фашисти някога, заедно с хората вътре.
След това бе зададен въпрос за една приятелка, бременна втори месец. Решила е да махне плода, защото е нежелан. Д. изпита силен импулс да се получи отговор чрез томове беседи на Учителя. Отиде до гардероба и взе първите три книги, които му попаднаха. Прочèте само заглавията: 1."Великата Майка"; 2 "Вземи детето" ("…а не го хвърляй!" - добави д.) и 3."Великата Разумност" ("… това ú го казва на Р. в момента Великата Ра­зумност" - бяха думите на д.)
И после д. (или Някой чрез него) продължи: това е послание до Р. - и Небето сега ú дава знак, че ако остави детето, ще роди сродната си душа! Това става веднъж на 40 прераждания. Небето се намесва – Р. ще бъде носена на ръце, ако послуша. Тя има право да реши. Днес от Небето ú се дава това, което пожелае. Тя има свобода на волята - решението е нейно, но е и много съдбоносно. Последствията ще бъдат тежки при отказ не защото съдбата наказва, а понеже е много тъжно да се изпусне такъв най-рядък шанс, даден отгоре. Това сега може да се повтори едва след 12 милиарда години!
Д. отвори първия от трите тома и се падна мисъл за Йордановден. Небето днес е отворено за Р. - тя трябва да поиска нещо - и то ще ú се даде. Детето, което може да роди, ще е за Слава Божия, да го кръсти "Йордан" или "Йорданка". (По-късно Р. каза, че в началото някой от техните е искал да кръсти самата нея "Йорданка").

От "Великата Майка" се падна за Р. още мисълта:

"Всички блага в света са свързани с кро­тостта и смирението" (стр. 134).

От нея се иска само да го роди и кърми, останалото по­ема Братството. Днес всяка нейна молба ще се изпълни! Ще мине в Новата Вселена, ако има смелост да го роди без брак и присъствие на баща. Целият ú живот ще протече много щаст­ливо, в разбирателство и любов.

"Един жест на ръката е достатъчен, за да каже Той: "Дадено!" (том "Вземи детето" стр. 234).

 Значи - каза д. - тя трябва да роди детето, за да каже Бог: "Дадено!" Бог го желае - тя трябва да бъде само "фáбри­ката": да го роди и да го даде на Братството, ако сама не може да поеме отговорност. То ще се погрижи за детето да живее пълноценно и да бъде възпитано правилно.
Д. отвори за Р., пак напосоки:

 "В този момент аз бях готов да се при­миря с цял свят и да раздам всичко!" ("Вземи де­тето", стр.285).

И пак отвори - палецът му се падна на думите:

 "Едно дете, нормално родено…" (том "Вели­ката Разумност", с. 153).

Той продължи: "Не е случайно, че тук в момента присъс­тва и Жорко (дете на 2,5 годинки). Те ще бъдат сродни души и един ден ще се срещнат!"

В знак на доверие към нея, Небето ú подарява един ек­земпляр от "Тържествена меса за Бременната", а оригиналът с цветните илюстрации трябва да постои малко при Р., да го докосне.
Децата може да са близнаци - момиченца, - защото в мо­мента "случайно" бяха подадени 2 листа (всичко това са знаци!). Ако поиска - може да ги има! Да слуша и тази касета с тази музика, която сега ú се дава - специално за нея.
В този миг всички се почерпихме с шоколадов кекс от Да­ния - дори това "съвпадение" говори за името Данчо, Данчето…" – че това дете е дадено.
Изведнъж д. взе дистанционното и включи телевизора. Дикторът от екрана каза в същата секунда:"… И който има търпение да изчака тези дълги девет месеца…" - д. изключи и каза: "Това е достатъчно. Запишете го!"
Малко по-късно, говорейки за възможностите да се яви Р. на "поправителен изпит", ако сега реши да не приеме благосло­вението, д. каза, че такава възможност все пак съществува, тъй като Р. е под специалната закрила на Бога и че ако послуша поне втория път, има надежда. Тогава той пак включи ненадейно телевизора и ние чухме и записахме следните откъслечни думи: "…Ще могат бързо да отстранят последствията от удара…" - и веднага пак го изключи.
Ние всички бяхме изумени от серията изключителни, явни знаци на пряко Присъствие и направо трептяхме от въз­торг, радост и благоговение. В стаята бяхме общо 7 души, плюс мом­ченцето. Сега разбрахме и някой запита защо Словото и Де­лото напоследък извират именно тук, в Бургас. Д. отвори с дистанционното телевизора за трети път:
"…Само тук, на самия ръб на този леден блок, могат да се видят най-високите върхове на планините…" - и от­ново изключи екрана…
Тогава един от нас разказа за филма снощи - за едно дете, което увеличава размерите си до гигантски и бива спа­сено от майка си. При тези думи, от отворения гардероб по­летя едно листче с азбуката и падна на пода. Жорко извика радостно и високо.
Д. продължи: "Р. трябва, догодина на Йорданов ден да ни покани на гости, за да поднесем подаръците си на детето. То ще е от знака "Скорпион", също като Жорко.
 При условие, че не живее при родителите си, че не е юридически омъжена и фамилията на детето не е на физи­ческия баща, може Небето да разреши на Р. щастлив брак след раждането, ако толкова много го иска. Но не с физическия баща на детето, нито с другия мъж, който твърди, че я обича и е готов да се ожени за нея.
В тези си записки съм записала, че накрая е казано: "Може да се срещне с Александър".
Накрая д. получи импулс да отвори за Р. и една друга книга - биографията на Жорж Санд. Падна се дословно следното:

"Бих желал да се помирят. В резултат на това, се очаква нечувано щастие." (стр. 292)
 12,50ч.

Зависи за кои става дума, че е добре да се помирят. И в случая, и въобще, трябва да се помирят умът и сърцето на човека, за да има щастие, както и сам той да се помири с Бо­жественото – да има послушание.


16.ІV.131г. 5,16ч.

По-горе са записките на Зоя от Б., която постави въп­роса за Р. - нейната колежка-учителка. Сега задавам последен въпрос на Елма по тоя случай, след като Р. реши, че въпреки всичко няма да остави детето и преди няколко дни постъпи в бол-ница да го махне. Има ли шанс Бог да се смили над нея и действително да ú даде възможност за "поправителна сесия"?
При търсенето на писалка с алено мастило, първото нещо, което попадна в ръцете ми, бе това листче. На него пише на латвийски "LAIMA" - "ЩАСТИЕ".

Ето съдържанието на ксероксираното листче:

Atsauksmes par produkcijas
I valitāti Iūdzam sūtīt
<LAIMA>
miera iclā 22, RigaLV-1136
20 iesaiņotāja

             Естествено, дава й се щастие, ако постъпи по Божест­вен начин. Ако този път не успее – винаги може да опита друг път.


16.ІV.131(1995)г

- При поправителен, пак е възможна шестица. Първия път се явявате на изпит със свобода на во­лята, свобода на личния вкус и свобода на магнитното привличане. При скъсване обаче остава само разчитане на волята Божия.

 (Нарисувано кръгче със стрелки отляво и дясно)

Пак бяха отворени напосоки книги от Учителя, с молба за отговор по този случай:
                
                          
"Отсега нататък жените ще се държат отговорни за неизпълнението на своята задача. Затова, именно, от хиляди години насам жените са бити на общо основание и са дошли до поло­жение на робини! Те имат непоносими страда­ния. Законът, който се прилага към тях, е неу­молим. Защо? - Понеже те имат сила да разре­шат въпроса за спасението на човечеството, но не искат да употребят своята сила." ("Новата Ева", С`94, стр. 19-20)          

"След всяка печалба иде загуба и след всяка загуба иде печалба. Загубите и печалбите мо­гат да бъдат случайни, а могат да бъдат и съз­нателни." (том "Противоречия в живота", с.90)

"Не слушайте черния младоженец - белия слушайте!"(том "Аз съм Истинната Лоза", стр. 104)

"Ако човека работи за Бога, той е благос­ловен!" (том "Бъдещото верую на човечеството", с. 114)    

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.