Книга 11

24.ІХ.124(1988)г.
София-Изгрев


УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА
ПО СЛОВОТО


11,45ч.
           
            - Дошло ли е времето за работа по Словото не само в свободното време - и от кои?

            - Работата си е работа. Тя не бива да прекъсва никога. Практиката да се освобождават някои апостоли материално и специално има най-древни корени, но при сегашните условия трябва да камуфлирате с надеждно прикритие. Има множество службици с малко заплащане и много свободно време, а също има реални шансове да организирате свои производствени предприятия, в които да включите приятелите, нужни на Словото и Делото, най-много на двучасова работа, но с надеждно социализиране по документи. Дори гледането на деца и болни днес може да се оформи със зачитане на стажа за пенсия. Вие можете да се реализирате с огромна полза за народа, преди всичко в полето на социално-битовите грижи. Намерете солидни приятели – свободни или пенсионери, - които да легализират, например, общонародно бюро за социално-битови помощи, което да поема, според телефонни и писмени заявки, пазаруването, някои дребни ремонти, а може и боядисване на жилища и пр., гледане на деца, болни и старци, водене на разходки и подсигуряване на компания за развлечения, културни мероприятия, прекарване на отпуски или свободното време и пр. Също – обработване на лични стопанства по заявка. Аргументирайте пред държавата и народните съвети тази инициатива като нов социален експеримент, с уговорката, че услугите няма да се заплащат по ценоразпис, но ще бъдат възмездявани според възможностите, а при липса на такива ще бъдат безплатни. Организацията подсигурява на участника стаж за пенсия, а също и минимална щатна заплата, която ще се изплаща само въз основа на налични дарения, давани на организацията в пари или в натура. Така хилядите хора с проблеми ще намерят хиляди хора с нуждата да се включат в проблеми. Ще има и мошеници, и крадци, и насилници, които ще се опитат да експлоатират тази нова система на доверието, но всяка услуга ще се извършва срещу депозиране на личния паспорт и ще се води папка за похвали и оплаквания от гражданите за всеки участник в социално-битовите нужди.
          Така мога да ви нахвърлям поне още 200 идеи за нови форми на обществени взаимоотношения, за нови професии, с които да сте действително полезни на хората и да имате максимална свобода и минимална материална изгода. Мога да ви дам и идеи за изобретения, от които да се прехранвате.
          Ако съм оставил сега основния си единатор в условия, по-тежки от каторжни, то е не само за да се компенсира, чрез убийствено страдание, липсата на разпространение, а за да се направи нещо Словото да добие известност на Запад. С първата публикация, нещата ще се изменят коренно и тогава вие ще си създадете цял институт. Верните на Словото ще пътувате по цял свят, ще бъдете канени навсякъде. Аз не искам освобождаването на съсипаните да стане по друг начин, понеже, ако е нужно, те ще си заминат, но споменът за тях ще остане и човечеството - след десетилетия и векове - ще разбере колко див и варварски народ е всеки народ, който поставя светилата си в нечовешко, ужасно робство.
           Чудите се за какво да идат парите... - Парите трябва да се употребят за следното. Поставям сега въпроса съвсем конкретно:
          1.Преписване и размножаване на базовите материали в окончателен вид, в хронологичен ред. Холизаторът няма да бъде освобождаван и ще извърши корекциите в малкото си свободно време и в отпуската до края на годината.
          2.Съставяне списък на българи, тук и в чужбина, както и на сродни личности и общества по целия свят, на които осиянията да се изпращат, периодично или изненадващо, на "взривни" вълни. Сега всичко да се насочи към тази цел.
          3.Да се потърсят доброволни или платени преводачи, ако потрябва със завишен хонорар, които да преведат материалите, един по един, на базовите езици, и да ги напишат в добър вид на машина или компютър.
          4. Въвеждане на Словото на дискети и презапис на дискети за изпращане по адреси(Днес правим това по интернет – б.п.)
          5. Междувременно - купуване на добър компютър и обучаване на най-свободните съидейници и приятели за въвеждане, редактиране и обработка на текст.
          Последната точка може да се счита и за първа.
          Ето за какво ви са необходими пари!
          Засега не рискувайте да напускате работа, докато Словото не стане известно по света.

СЪДЪРЖАНИЕ
/