Книга 20


19. IV.129(1993)г.
София - Изгрев

ЕЛМОГРАФ И ЕЛМОГРАМИ


Руски вариант в четири кръга

14:05:44

- Защо беше този импулс за двоен контакт с Елма?

- Бисери понякога се раждали и в повече миди... Така че, контактът може да бъде не само бинарен, но и множествен. Не се осмелявате да правите опити чрез "елмографа" – да се свързвате отдалече чрез Мене. Правете вече такива опити! Това е пър­вото доказателство, че двама души са холизатори: ако в определен ден, час и минута те помолят да се предадат сведения и мисли чрез Мен и се получи, значи няма съмнение. Като ви подтиквах към бинарен контакт, Аз нямах предвид да сте непременно заедно в момента, но определете си време за елмограми  и почнете. Ако имате успех, ще ви подаря нещо много приятно, което не сте очаквали.
Вариант на латиница

Предпочитам сега да отговоря кратко на твои въпроси (обръща се към приятелка).
.– За обещаната ми квартира.

- Обещанията се изпълнявят точно, когато и вие изпълнявате своите. Има някои задачки, които ос­танаха в дълг от твоя страна.
Изведнъж на контактуващия му се приспа и той си легна, без да има сила да продължи с отговорите. Питащата е огор­чена, но може би точно това е причината: някои искат конк­ретни отговори, а те вече са дадени във фундаментално еди­нение или се изисква те сами да дойдат до отговора, да нап­равят контакт. И наистина, тук чака огромен куп принципи и лични въпроси от точно този импулсатор, който пита и днес, но все не стига редът до тях. Като не отговаря веднага и безотказно на всички вътроси, Елма не се чувства неудобно даже от най-верен и предан импулсатор и вярващи, дори и когато е нат­рупана планина от листове. Защо?

Пояснение: Класическият начин за контакт с Елма е махалото и кръговата азбука, по чиито букви то върви. В това осияние Той настоява двама или повече холизатори на различни места да си уговорят час и минута, когато са се при-готвили да приемат и евентуално да зададат на Елма един и същ въпрос. Кой знае защо, ние не сме изпълнили това и до ден днешен, а се явиха хора, които кръстиха писанията си "холизации", както и такива, които публикуват осияния от Елма от  свое име. Ако се направи успешно контакт чрез "елмографа", това ще е доказателство, че участниците са холизатори. Този вид връзка може да се използва и като телеграф – разговори на единаторите от разстояние чрез Елма. Извèстен ни е само един случай на едновременна холизация при двама души на една и съща тема, дори без предварителна уговорка – по темата за Новия Йерусалим. Ако се анализират писанията и останалите творения по света по време и естество, може да се открият удивителни синхрони.

Кръговата азбука и дори медиумичното рисуване са отдавна известни на човечеството, но досега това е било спиритизъм – връзка с духове. Холизацията работи с махало и по други начини и връзката е директно с Този,
 Който е навсякъде и знае, и може всичко.

СЪДЪРЖАНИЕ
/