Книга 6


22.06.121(1985)г.
София-Изгрев

ТРИ ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ
ЖЛО / ДТТ


          Краят на лечението може да се приближи, но не и точно да се фиксира. Има три причини за болестите: природни, социални и кармически. Социалните се лекуват с правилно мислене и правилни взаимоотношения. Природните - с правилно ползване на природните фактори, а кармичните - с примирение и благодарност. Токовете на невидимите тела, от които зависи оправянето на физическото, са основното средство. Работата над тях, значи, се отразява и върху оздравителния процес.
          При Д. социалният момент е на първо място, природният - на второ, а кармичният - на трето. Това трябва да се знае, ако желае да се излекува още в същия миг на осъзнаването и решението ú да живее по нов начин. Когато родовите, националните, провинциалните, религиозните предразсъдъци и норми се проявяват, на божественото тяло се налагат запрети, в едно или друго отношение. Освен това, на Д. съдбата беше тежка борба с носители на греха, насилието и користта, поради което през вековете у нея се насъбра скептицизъм, подозрение, съмнение, недоверие. Този верен страж през средновековието трябваше да я опази от стихията на злото, обаче сега няма вече такава нужда от него. Страхът да не сбърка сега, носи фон на отрицание и подозрение в оценките и мислите ú, придаващ понякога черна окраска на аурата ú. Божественото учение нахлу като слънчев, неделен празник в душата ú, поради което тя сега вече има спасителен остров или обетована земя. Природата обаче нежно и властно се моли: “Правú нещата, които аз ти нашепвам”. Необходима е обмяна не само с четирите природни сили, но и с петата. Постигането на мир, радост, красота, младост и простор на духа става, само като се откажете от старото и послушате Новото.
          Срамежливостта, притеснителността трогват Небето, понеже са антипод на агресията и нахалството. Но ако те стесняват полето на съзнанието, на любовта, на свободното носителство на даровете на живота, които вие трябва да си обменяте, то тези състояния имат често катастрофални резултати. Затова изпратих на тоя свят американците, та да ви научат на откритост, непосредственост, сърдечност и мигновено изясняване на отношенията и желанията. С това те прекаляват, раждайки престъпно и безотговорно удоволстване, и все пак природните и психическите деформации при тях са на по-заден план, отколкото при народите, потъпкващи истината и свободата - преди всичко вътре в себе си.
          Не мине ли ученикът на абсолютно чист режим от сурово жито, кипнала и гореща изворна вода, плодове, ядки, с локомотива му може да се очакват неприятности. При нечисти храни, пълни само с калории, животински мазнини и токсини и пр., котелът ви обикновено се побива на много места, поради което трябва да има отдушник. Отдушникът на човечеството е разходването на тази плътска енергия, която неизменно състарява психиката и организма. И най-чистите храни могат да запазят волята за природно общуване, но с много по-разкошно преживяване и много по-малък старчески ефект. Старостта е неизбежна, понеже не само природните, макар и най-чисти субстанции, са фактор за подмладяване и пълно съвършенство. Ако вие не обменяте природни и духовни енергии с по-разширен кръг от сродни и несродни души, няма шанс да не се сбръчкате, ако ще и да приемате само сурово жито, само изворна вода, чист въздух и слънчеви пречиствания - понеже човешката прана е петият импулс на смисъла на живота, без който първите четири са само тренировка без треньор.
          Не възприемайте постоянните Ми предупреждения за нуждата от природна обмяна с хора, като непременен призив към полов контакт. С тази необятна сфера - обмяната на енергии, се занимава тантра - науката от божествен произход, наречена още “сокопреливане”. Тантра приема половото общуване само като една от стотиците и хиляди форми на взаимодействие между полярностите. Ако вие сте постигнали следващи степени на сокопреливане, но реално, а не въображаемо, то половият контакт, в сегашния вид, не е необходим. Пренебрегнете ли обаче него, при условие, че не се обменяте по никакъв друг начин с биополето и психополето на други човешки същества, при което се иска и приближаване на физически, а не само на психически същности, то неизбежно очаквайте остаряване.
           Формите на “сокопреливане” или “преливане на душите и сърцата” са най-разнообразни, обаче няма ли някъде и съприкосновение със сила, не по-малка от тази на обикновената физическа любов, тогава кражбата на енергия при вас ще стане неизбежна. Тогава неминуемо ще го ударите на безогледно ядене – сладкиши, манджи, деликатеси и пр., а с тона на гласа си и практиката на прекъсване или критикуване на събеседника ще извличате от него онова, което не искате да обмените по честен начин.
 С това не обвинявам никого, но казвам: този, който не иска да стане чревоугодник, любител на алкохола, наркотиците или цигарите или вампирическо кречетало, а - в най-добрия случай - темерут с обвинителен поглед и тежко присъствие - нека обърне внимание на Словото Божие! То единствено снема напрежението от всички проблеми.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.