16.01.2016 г. 00,28 ч.

 

БОЖЕСТВЕНОТО 1924.07.20н щдс КДМ50:220 Всички вие, които следвате Великия Учител на Любовта, трябва да се държите за правилото да изпълнявате Неговата воля безкористно, да сте доволни от това и да бъдете в мир с Небето. Няма по-велико нещо от това да знае човек, че изпълнява волята Божия, че е свързан с Него. /.../. Аз желая и вие да имате тази опитност! Като минаваш край хората, Божественото в тях ще ти проговори.

 

 

16.01.2016 г .0,46 ч.

 

БОЖЕСТВЕНОТО 1933.03.05н мтд ЖИХ97:280-281 Някой казва, че трябвало само един човек да поведе другите... Не, това не е стадо, което трябва да се поведе! Във всички хора трябва да се появи нещо мощно, силно, което да изтича отвътре, от душата на човека. /.../ ТОВА е Новото Учение, ТОВА е Божественото, което ще освободи всички хора в света!

 

 

 

 

16.01.2016 г. 01,14 ч. 

 

БОЖЕСТВЕНОТО, НАМИРАНЕ, ПРИЗНАЦИ 1933.03.05н мтд ЖИХ97:267-268 "Да намериш Божественото, това значи да станеш абсолютно свободен. Тогава ще бъдеш и видим, и невидим; ще си направиш тяло, каквото искаш; ще се представиш в каквато форма искаш, но никога няма да желаеш да управляваш хората /или да ти се възхищават/. Ще бъдеш /истински/ господар – ще управляваш /по божествен начин/, без да те знаят хората."

 

 

 

16.01.2016 г. 01,42 ч.

 

БОЖИЯТ ЗАКОН 1924.05.11н нмп КДМ50:155 В бъдеще всички трябва да почитат Бога ВЪТРЕШНО - с онази неизменна, истинска любов - и да Му служат непрестанно. Каквото вършите, помнете, че сте под зоркото око на Бога. Изпълнявайте БОЖИЯ закон! Подчинявайте се на всички закони, които са в съгласие с този закон. – "Какво да правим със законите, които са в разрез с Божия закон?" – Там сте свободни. Длъжни сте да изпълнявате само Божия закон. И аз се подчинявам само на Божия закон. Ако в България имаше десет души, които се подчиняват абсолютно на Божия закон, мислите ли, че щеше да бъде зле на българския народ? Аз съм ви казвал и друг път: нашият живот зависи от Небето.

КОМЕНТАР: Пак съгласно Словото, това в никакъв случай не означава да не изпълняваме и преизпълняваме човешките си задължения. Да гледаме нагоре, не означава да не се съобразяваме с околните и с терена. Божественият Учител казва: "Който не учи или не работи в света, не е мой ученик". Майсторството е в това, преизпълнявайки обязяностите си, да не правим генерални компромиси с душата и съвестта си. Да сме готови да идем на смърт, ако някой иска да ни наложи несправедлив човешки закон. Христос е научил ранните християни точно на това - когато опре до принципи, да избереш кръста, арената с лъвовете, заточението.

 

 

 

16.01.2016 г. 02,30 ч.

 

БОЖИЯТА ЛЮБОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ 1933.01.29н зав ВЗК99:470 "Ти не можеш да говориш за Божията Любов, ако не я прилагаш. Как ще говоря за любовта, ако тази любов не е в мене или ако аз не съм „съучастник” на Божията Любов? И най-малката частица от Божията Любов, ако проникне в нас, може да произведе възкресението!"

И друг път сме се възхищавали на изумителното изкуство на Октавио Окампо. То има пряко отношение към възкресението, метаморфозата. Чудото става, понеже Любовта не признава празни пространства, неидеални образи и несливане на всичко с всичко. Октавио представя живота като пъзел, който трябва да се подреди. Обаче ако човек не се пасне абсолютно точно с някоя желана "пъзелинка" и правят опити да се наместят насила, ръбовете на душите им се ронят, понякога дори се счупваме. Ако дочакаме "пъзелинките", които ни допълват идеално, животът става песен.

 

 

16.01.2016 г. 09,50 ч.

 

БОЛЕН, ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЖИВОТА МУ, 1933.04.02н рад ЖИХ97:353-354 "За да се продължи животът, ЛЮБОВ трябва. Животът само чрез любовта може да се продължи."

Илюстрацията е от друг уникален художник с дух и душа - A.Andrew-Gonzalez

 

 

 

 

16.01.2016 г. 11,01 ч.

 

БОЛЕСТИ И СТРАДАНИЯ 1924.04.27н щги КДМ50:115 Мнозина се запитват защо страдат, защо боледуват, защо са обременени. – Защото са вън от центъра на любовта. И Христос, като е говорил на болни и страдащи, е имал желание да ги въведе в центъра на любовта, дето няма страдания и болести.

 

 

 

16.01.2016 г. 11,23 ч.

 

БОЛЕСТИ, ПРИЧИНИ - СЪЖИТЕЛСТВО БЕЗ ДИСТАНЦИЯ 1933.03.19н ввм ЖИХ97:305 Когато хората живеят сгъстени на едно място, между тях става преплитане и те се разболяват, обезсърчават, остаряват. Та ние не трябва да живеем наблизо, а да си помагаме отдалече и от време на време да си ходим на гости. Умният човек, и на другия край на света да е, пак ще помага. Пък глупавият, и при тебе да е, не може да ти помогне. И да иска - не може.

 

 

 

16.01.2016 г. 12,41 ч.

 

Един от шедьоврите на Jean Auguste Dominique Ingres, нарисуван през 1811 г. Много "еманципирани" жени днес презират една аксиома в Библията, понеже е практикувана крайно насилствено и порочно от патриархалните псевдорелигии. Уважаването, почитането, и обожаването на достойния мъж обаче са основен белег на жената с душа. Подигравчийството, назидаването, командването и апострофирането са нагон на жените "от другата страна".

БРАТ И СЕСТРА, ПОЧИТАНЕ НА БРАТА 1924.03.23н бсд КДМ50:033 Братът трябва да ръководи сестрата, а не сестрата да ръководи брата. Такъв е законът. КОМЕНТАР: На пръв поглед странно твърдение, съвпадащо с каноничното положение в Библията и други основни религии, които го експлоатират по користен и насилствен начин. Но щом сам Бог го е казал в самото начало, значи, че то е фундаментален принцип и той трябва да се съчетае непротиворечиво с думите на Учителя, че Жената е последното творение на Бога и, като такова, е по-съвършена от мъжа. Как по-съвършеното да се подчинява на по-несъвършеното? Тук има поне три възможни обяснения: в мисълта се говори за "брат и сестра", а не за мъж и жена. Става дума за ръководене, а не за подчинение. Освен това, сестрата е по-съвършена и прекрасна от брата и поради това, че който се оставя да бъде ръководен, а не да ръководи, проявява едно от най-висшите и благородни качества на човека на любовта – човека от Шестата раса. Но ръководенето в случая, като работа на брата, е също божествено, понеже то изработва и проявява друго качество, друга висша добродетел. В тази беседа обаче Учителят доста говори за жената и жената в човека и в негативен план. Ние сме очаровани от възхвалите на жената в беседите, изтъкваме преобладаващите положителни мисли за нея, но забравяме предупрежденията на Учителя за злото в Старата Ева, която е с нисък идеал, двойнствена, манипултивна, интригантка, материалистка, студена, лъжлива, порочна, груба, злобна, изменчива, отлагаща, ревнива, коварна, страхлива, отмъстителна, сметкаджийка, и пр. Точно за тази Ева и взаимоотношенията с нея Учителят казва, че "жената трябва осъзнае естеството и характера на змията в себе си, а мъжът – естеството и характера на жената". Именно в този смисъл, истинският мъж, "Новият Адам", братът, може да се приеме като ръководител на Старата Ева, за да и помогне да се освободи от змията в себе си и да се преобрази в Нова Ева...

 

 

16.01.2016 г. 13,30 ч.

 

Съзерцаването на Бога, когато е в най-съвършената Му форма в Битието - женското тяло - е акт на благоговение, чистота и невинност. То няма нищо общо с плътското въжделение на порочния мъж и забраните в сатанинските религии.

БРАТ, РАЗЛИЧЕН 1 1924.03.23н бтд КДМ98:33 "Ние се радваме на всеки брат, на когото сърцето трепти от любов и е готов да живее в мир и съгласие със своите братя и сестри. Какви са неговите възгледи, не е важно. Оставете го свободен да прави това, което Бог е вложил в душата му. Не препятствайте на Бога, не коригирайте Божия план. […] Възгледите ви могат да бъдат различни, но от всеки се иска единство в прилагането на Любовта." 

 

 

16.01.2016 г. 13,48 ч.

 

БЪДЕЩЕ, СЪВСЕМ ПРЕДСТОЯЩО 1924.07.20н щдс КДМ50:219 Вие сте вече пред прага на една граница, дето ще прегледат билетите и паспортите ви по всички правила. Така, както е било в миналото, не може повече да продължава. Само след обстоен преглед ще ви пуснат да вървите напред. Иначе ще ви върнат обратно на земята.

 

 

 

16.01.2016 г. 14,32 ч.

 

БЪРЗИНА 1 24.04.27н щги КДМ50:114 "Когато Мъдростта и Истината искат да предадат по-голяма бързина на своите сили, те ги прекарват през центъра на Любовта. Всички добродетели прекарват своите сили през центъра на Любовта, за да им дадат по-голям тласък. Това се отнася и до човека. Който е бърз, подвижен, с интензивен живот, той е в центъра на Любовта. Ако няма тези качества, той излиза от друг център."

 

 

 

 

16.01.2016 г. 14,38 ч.

 

В БЪДЕЩЕ, ЖЕНИТБИ, КОНТРОЛИРАНИ 1933.02.05н пъм ЖИХ97:158 "В бъдеще няма да има никакви престъпления, понеже няма да се позволява на никого да се жени за когото иска."

 

 

 

16.01.2016 г. 14,48 ч.

 

ТОЛСТОЙ В ДРУГИЯ СВЯТ1933.01.08н ддж ЖИХ97:107 "Толстой го среща един жив-мъртъв и казва: "Как си приятелю? Тебе ти държаха много надгробни речи." Той казва: "Те са първокласни невежи. Аз още не съм напуснал земята, ходя и проповядвам. Не ме познават. Ходя между тях. Едно време ходех като "Толстой", а сега ходя инкогнито. Сега не се казвам Толстой, но само слушам какво говорят за мен."

Не случайно тук е сложена снимка не само на Лев Толстой, но на още един с него, който също стана безсмъртен заради Истината в оригиналното си творчество. Това е истинският Горки, не дубльорът му.

 

 

 

 

16.01.2016 г. 15,33 ч.

 

 ВАРНА - БОЖЕСТВЕН ГРАД 1924.03.16н кдм КДМ50:7 /Учителят нарича Варна "Божествен град"/

Цялата вселена я знае като "Вярна", понеже там има хора, които разпознават Словото и работят за него.

 

 

 

 

16.01.2016 г. 15,39 ч.

 

ВЕНЕЦЪТ НА ТВОРЕНИЕТО 1930.11.23н дит УЗР49:227-228 "Единственото красиво нещо, което Бог е създал, това са мъжът и жената! Като проследите всички видове и родове животни и растения, единственото красиво същество над тях е човекът – мъжът и жената. Всички останали същества имат само нещо подобно на мъжа и жената. Всичко живо в света се определя от мъжа и жената. С една дума, мъжът и жената са онези типове, според които е създаден целият свят. Ако искате да разберете живота, както и цялата природа, с всички нейни творения, първо трябва да разберете какво е мъжът и какво – жената. Не разберете ли това, не можете да разберете нито вашия ум и сърце, нито вашата душа и дух. Ако не можеш да разбереш жената, която е пред тебе, и ако не разбереш мъжа, който е пред тебе, как ще разбереш отвлечените?"

 

 

 

 

16.01.2016 г. 16,01 ч.

 

ВЛАДЕЕНЕ НА ЧОВЕКА 2 1933.01.29н зав ВЗК99:475 "Онова, което Бог е създал, никой няма право да господарува над него /.../. Понеже Бог създаде човека по образ и подобие Свое, не е позволено никому да владее това, което Бог е създал!"

 

 

 

 

16.01.2016 г. 16,53 ч.

 

ВЛЮБЕНИТЕ 1 СА ХРИСТОС 1934.04.08н тма ПНС98:110 Казвате: "Блазе на ония, на които Христос се е явил!" /.../ - Онази млада мома, която се е влюбила, не е ли Христос?

 

 

 

 

16.01.2016 г. 17,14 ч.

 

ВОЛЯ 1 1924.05.11н нмп КДМ50:140 "Волята е първият орган, чрез който човек може да реализира въжделенията на своята душа. Често хората грешат, защото търсят щастието вън от себе си. Те не подозират, че щастието е в самите тях - в любовта, като първа възможност, вложена в тяхната душа. Дай път на любовта - и ти ще бъдеш щастлив! /.../ Ето защо, когато се говори за волята, подразбирам, че нейните възможности са скрити в любовта. Волята не може да се прояви без любов." 

 

 

 

16.01.2016 г. 17,49 ч.

 

ВОЛЯ, СОБСТВЕНА 1 И ЧУЖДА 2 1930.09.14н пти УЗР49:48 Който работи с чужд ум, с чуждо сърце и чужда воля, все дългове плаща. Той казва: "Съдбата ме преследва!.." – Не го преследва съдбата, но чуждото, с което е работил. Който работи със свой капитал, всякога печели. Той е човек на истината и свободата. Ако си свободен, ще знаеш, че работиш със собствената си воля. Ако не си свободен, ти работиш с чужд капитал, т.е. с чужд ум, сърце и воля.

 

 

 

 

16.01.2016 г. 18,57 ч.

 

ВТРЪСВАНЕ 2 1930.11.23н дит УЗР49:224 /За втръсването от преяждане, от прекомерно постене, учене, обществен живот, от баща, майка, брат, сестра, жени, мъже, приятели/. Основата на греха в човешкия живот се крие във втръсването.

 

 

 

16.01.2016 г. 19,06 ч.

 

ВЪЗПИТАВАНЕ 2 1933.03.19н ввм ЖИХ97:300 По никакъв начин и никога не се стремете да възпитавате някого! КОМЕНТАР: Това е важна антитеза, в противовес на преобладаващите утвърждаващи мисли за възпитанието в беседите и стотиците педагогически правила там.

ВЪЗПИТАВАНЕ НА ЖЕНАТА 2 1934.05.13н чсп ПНС98:205 Мъжът няма защо да възпитава жена си! Да я остави свободна, стига той самият да не внася нещо лошо в нея. Да я остави съвършено свободна да върви по онази вътрешна интуиция на любовта, на знанието и свободата.

 

 

 

16.01.2016 г. 22,32 ч.

 

ВЯРВАЩИ 2 И БЕЗБОЖНИЦИ 1 1933.03.05н мтд ЖИХ97:286 "Между безбожниците аз съм намерил много повече вярващи, отколкото между вярващите."

КОМЕНТАР: Ако безбожник или безбожница направи и невъзможното, за да пристане на своите си, такава вяра и любов са безброй пъти по-милни Богу от вярващите в текстове и канони. Може би нещо подобно иска да ни каже същият Майкъл Хуелън.

 

 

 

16.01.2016 г. 23,14 ч.

 

ГЕНИЙ, СВЕТЕЦ И АНГЕЛ - ПОГРЕШКИ 1 1934.05.13н чсп ПНС98:192-193 "Гениалният човек може да направи много погрешки, които са неизбежни в гениалността. Той ги е предвидил, неизбежни са. Той казва: "Тази погрешка ТРЯБВА да стане!" Тя не зависи от гения, но от самата работа. Не обвинявайте гения! И светецът може да направи в своята работа погрешка. И ангелите, които направиха световете, и те направиха грешки. НЕИЗБЕЖНИ са тия погрешки."

 

 

 

16.01.2016 г. 21,17 ч.

 

ВЯРА 1 В ИЗОБИЛИЕТО 1934.05.20н днс ПНС98:218 В какво трябва да вярва човек? – В обилния живот, в обилното знание, в обилната светлина, в обилната истина, в обилната любов, в обилната мъдрост, в обилната сила. ТОВА е мощното в света! Друго спасение няма. ТОВА е пътят, по който може човек да се избави. КОМЕНТАР: Срещали сме този образ на прозрачните сфери с възможности за щастие, които плуват постоянно около нас и всяка ни моли да я отворим. По най-различни причини обаче ние не го правим и си оставаме лишени и нещастни. Толкова ли е трудно да бъдем извори? Христос ни дава изход и при този проблем: когато заетите и претенциозните не ни искат, да поканим на трапезата жадните и гладните.

 

 

 

17.01.2016 г. 08,29 ч.

 

ГЕРОЙ 1, ИСТИНСКИ 1924.04.20н птх КДМ50:89 "Аз наричам "герой" онзи, който се бори със смъртта и я победи." 

ГЕРОЙ, ИСТИНСКИ 1924.05.11н нмп КДМ50:146 "Истински герой е онзи, който дава път на Божията Любов в себе си. Истински герой е онзи, в ума на когото прониква Божествената светлина. И наистина, през всички времена и епохи герои са били само ония, в които са работили Божията Любов и Божията Мъдрост. Други герои аз не познавам."

ГЕРОИ, ИСТИНСКИ 1930.11.02н даб УЗР49:170 "Светът се нуждае от истински герои. Няма по-голямо нещастие за света, ако изчезнат героите!"

КОМЕНТАР: Според Словото до 1944 г., освен Христос и въплъщенията Му през вековете, Махатма Ганди е един от тримата Човеци в цялата история на човечеството, който е възлязъл в божествения свят. На тази фотография е с Тагор, на друга - с Айнщайн. Дали те са другите двама, не е наша работа да гадаем, но със сигурност те днес пътуват свободно из всички светове, понеже обичат Бога повече от всичко и умеят да Го разпознават, когато е на Земята. Знае ли някой какво е казал Достоевски за България? Колцина знаят защо Рабиндранат Тагор е идвал тук и какво се е случило, защо Лев Толстой е бил на път за България?

 

 

 

17.01.2016 г. 09,53 ч.

 

ЩАСТИЕ – И ГЛУПАВ И РАЗУМЕН 1933.02.12н ипг ЖИХ97:187 "Само глупавият човек прекарва един временен живот, а разумният човек прекарва един живот на щастие. Всеки един момент носи щастие в неговия живот!"

 

 

 

 

17.01.2016 г. 10,57 ч.

 

СЪРЦЕ, ЧИСТО КАТО КРИСТАЛ"

ГЛУПОСТ, НАЙ-ГОЛЯМАТА 1933.02.12н ипг ЖИХ97:188 Не е достатъчно човек да има 100 или 1000 души познати. Трябва да държим цялото човечество в съзнанието си и постоянно да сме във връзка с него! Само така ще изменим лицето на земята. Няма по-голяма глупост и нещастие от това, момата да очаква да дойде някой млад момък и да я направи "щастлива"; или момъкът да очаква някоя мома да го направи "щастлив"!

КОМЕНТАР: И другаде в Словото се казва, че животът и смисълът на живота се крият в постоянното разширяване кръга на съществата, които обичаме и които ни обичат. Там е работата, че това ни най-малко не изключва любовта ни към един човек и към семейството ни. Напротив, усилва я неимоверно, когато те ни обичат истински и обичат с нас заедно всички останали. С такъв любим и такова семейство добиваме най-мощните крила на сърцето и душата си, защото мислят за нас чисто и нямат некрасиви представи и опасения. Ако не искат или не могат, а ние ги обичаме, просто трябва да поемем кръста си на нелюбими в това семейство, където не желаят да ни разберат и да бъдат с нас навсякъде.

 

 

 

 

17.01.2016 г. 14,59 ч.

 

"И не греши друг път да мислиш, че си грешна!"

ГРЕШНИ И ПРАВЕДНИ 1934.06.10н умд ПНС98:264 "Грешните хора, които са станали праведни, са по-праведни от праведните, които не са грешили."

 

 

 

17.01.2016 г. 15,46 ч.

 

ГРЯХ СРЕЩУ БОГА И БОЖИЯТА ЛЮБОВ 1934.06.03н изп ПНС98:248 "В сегашните разбирания на живота ние препятстваме на един Божи закон. Жената препятства на своя мъж да обича друга жена; и мъжът препятства на жената да обича друг мъж. Туй е човешката страна. Той казва: "Как така, жена ми да обича друг мъж?!" - Жена ти не е дошла да бъде жена на тебе! Тя трябва да бъде проявление на един [велик] аспект на Божията любов. Сам Бог се проявява чрез твоята жена – ти не препятствяй на Божията Любов да се прояви чрез жена ти! В който ден я ограничиш, ще сгрешиш."

 

 

 

 

 

17.01.2016 г. 16,00 ч.

 

ДАВАНЕ 1, ПОСТОЯННО 1933.03.05н мтд ЖИХ97:266 "Прав е само онзи, който живее според законите на Истината, който е свободен. Прав е само онзи, у когото свободата царува, който има любов в душата си, който има живот и който, където ходи, все дава от живота си. Не е въпрос за пари. Парите са последното нещо. Ние не се нуждаем от пари. Ние се нуждаем от хора, които имат сърце, които имат душа! Казвам: само ония хора имат душа и сърце в себе си, които са живи извори – които постоянно дават."

 

 

 

 

17.01.2016 г. 16,09 ч.

 

 

ДВЕ СЪЗНАНИЯ С ДУША И ДУХ - ЛЮБОВ И СЪЖИТЕЛСТВО 1934.04.22н твз ПНС98:147 "Всяка една форма, дето има жива душа, и всяка една форма, дето има жив дух, да живеят заедно! Любовта е един велик закон, който произтича от тия две съзнания. Всякога, когато вие имате тази истинска любов, вие се усещате окрилен. Като срещне жена с душа, мъжът се усеща окрилен – всички съмнения изчезват, умът има защо да работи, сърцето има защо да работи."

 

 

 

 

 

17.01.2016 г. 16,29 ч.

 

ЕГОИЗЪМ, КРАЕН 2 1930.11.30н дик УЗР49:239-249 "Всеки, който мисли само за себе си, за своите деца и за своя дом, е краен индивидуалист, човек на крайния егоизъм."

Види ли Бог някъде такъв противен жест като този на котето тука, такова чувство, такава мисъл, такава дума, с такова същество е свършено - то не става повече за нищо. Оставя го на съдбата му.

 

 

 

 

17.01.2016 г. 17,00 ч.

 

ФИЛОСОФИЯ И ДЕЦА 1924.03.23н бсд КДМ50:39 "Философията е за хората, а Царството Божие - за децата".

Въпросът е в това, кои качества на децата ние унищожаваме в себе си с годините, за да изгоним ангелите от нас и да изпаднем от Живота във философстването. Казва се: "изобилен и пълен живот" - даже всеки ден се молим по 6 пъти с тия думи. Обаче изобилният и пълен живот никога не идва отвън - и да дойде, това не е живот. Изобилният и пълен живот е само онова, което ние имаме в себе си и можем да го раздадем. Станем ли извори, неизбежно изобилният и пълен живот потича към нас и отвън, но истинският - онзи който подмладява и ни прави по-добри, по-умни, по-здрави и красиви.

 

 

 

 

17.01.2016 г. 18,06 г.

 

БЛИЗОСТ И ДИСТАНЦИЯ 1 1930.11.16н щмв УЗР49:205 "Никога две същества не могат да дойдат до еднаква степен на разбиране. Ето защо, когато дойдеш до границата на своя Учител, ти ще бъдеш на такова разстояние от Него, на каквото си бил и по-рано. Такова разстояние съществува между всеки две души. Никога двама души не могат да се приближат по-близо един до друг, отколкото им е определено. Нещастието на хората се заключава в това, че те искат да бъдат по-близо или по-далеч, отколкото трябва." 

КОМЕНТАР: Това твърдение е важна част от синтезите по въпроса, с една фундаментална съставка, която обикновено се изключва от приемащите само първото твърдение (за дистанцията) – а именно: не бива да бъдем и по-далеч един от друг, отколкото е определено. Другаде Учителят изяснява, че на земята балансът между близост и отдалеченост се реализира чрез ритъм, различен по честота, амплитуда и обертонове за всяка отделна двойка. Който практикува само едното или само другото е осъден на разрушение, понеже животът не търпи продължително крайни положения. В небесната механика животът се поддържа именно от периодичното приближаване и отдалечаване.

 

 

 

 

17.01.2016 г. 18,28 ч.

 

ДОБРИ ДЕЛА 2 1930.11.02н даб УЗР49:171 Според мене, /някои/ хора са изложени на една най-голяма опасност. Те изпадат в заблуждението да мислят, че щастието се заключава в добрите дела.

КОМЕНТАР: Изключително важна мисъл, в противоположност на преобладаващите съвети в същото Слово да правим добро непрестанно. Познаваме хора, които живеят само за котките, кучетата, гълъбите и пр. или за бедните и нещастните в света. С това те изпускат хиляди шансове да съдействат на нещо по-важно и самите те да живеят истински. Какво е то - тук няма да се разпростираме.

 

 

 

18.01.2016 г. 12,47 ч.

 

ИСТИНСКИЯТ БЛИЖЕН

(и още една картина с Абелар и Елоиза)

Под „Бог“ разбирам Първата Причина на нещата. Под „ближен“ разбирам ангелите и светиите. Под „себе си“ – всеки човек, който е готов в даден момент да приложи Божия закон. (1.02.1931, "Отношение към Бога")

Ближният не може да бъде индиферентен. Ближен е онзи човек, който като те види, влиза в твоето положение и иска да ти помогне. Всеки човек, който иска да ти помогне в каквото и да е отношение, считай за свой ближен. Не считай ближен някой, който ти е съсед. Ближен е онзи човек, който влиза в твоето положение, споделя отношенията, които вие имате, иска да ви помага в тази работа. И вие сте ближен на всеки, комуто искате да помогнете./.../ Бог е място, от което ние можем да черпим вдъхновение, и от ближните също. Аз ги наричам два велики закона на онази импулсивност на човешката душа, пътища, по които човек може да постигне всичко. Да любиш Бога и да любиш ближните, това са двата единствени пътища, по които може да постигнеш всичко, да се радваш и да си доволен от себе си. /.../ Любовта към Бога и любовта към ближните дават най-силния импулс! Има и други чувства, които дават, но тия чувства дават най-хубавият импулс за живота./.../ Като мислите за Бога, мислете какво искате да направите; и когато мислите за ближните, мислете, какво искате да направите.(8. IV. 1938, "Импулсът")

Ако искате да успявате в работите си, вие трябва да имате абсолютна любов към Бога и абсолютно уважение към себе си и към своя ближен. /.../ Човек е дошъл на земята да се учи, да познае себе си и своя ближен. /.../ И тъй, не се радвайте, когато сте празни и не можете да дадете нещо на вашия ближен. Човек трябва да бъде извор: постоянно да дава и да възприема. Не е позволено на човека да бъде кръчмарска бъчва, нито щерна. /.../ Каже ли някой, че не може да помага на другите, той е болен. Само болният пръст не може да помага на здравите. Обаче здравият всякога е готов да помага. Щом помагате, ще се радвате, че сте дали нещо от себе си на своите ближни. И пръстът, който помага, се радва. – Защо? – Защото е жив. Всичко в света е материя и съзнание. – Кога? – Когато материята е одухотворена, т.е. жива. Където е животът, там е радостта. (18 април 1930, "Направления в живота")

Tи не можеш да бъдеш добър, ако не обичаш всички . Защото, като обичаш всички хора, ти ще подхраниш това, което ще те направи щастлив. Вие имате сега само един, когото обичате, двама, трима, и вашите деца. И щастието ви се равнява на много малко - на двама и трима. А като обичате всички, тогава щастието ви ще бъде голямо./.../ Можеш да бъдеш щастлив, като обичаш Бога. Искаш да бъдеш силен... - Ти можеш да бъдеш силен, само като обичаш ближния си. Ако искаш да се избавиш от всичките нещастия на живота, трябва да обичаш себе си. /.../ Та казвам: живота, който имате, трябва да го използвате - всичкия живот да го използувате за себе си, за ближните и за Бога. Но - първото нещо, -: животът трябва да се ИЗПОЛЗВА. (20 септември 1936 г., "За Слава Божия")

Всеки човек е един отворен прозорец, през който в даден случай може да мине божествената светлина. Следователно, щом намериш един ближен, на когото съзнанието е пробудено, погледни през прозореца на този ближен и ще видиш божествения свят. И нека всеки човек ви бъде като божествен прозорец, за да видите това, което е утаено дълбоко в човека. (15.X.1933,"Разбиране на Словото")

Човек трябва да се стреми да намери своята душа. Щом намери душата си, той ще вижда и душата на своя ближен. (9.10.1938, "Пред новата епоха")

Като се казва, че трябва да обичате ближния си като себе си, вие трябва да знаете кой е ваш ближен. Под „ближен“ се разбира онзи човек, у когото божественото начало е пробудено. Като обичаш ближния си, ти ще научиш един велик урок. Ближният ти представлява цъфнал цвят, който разнася своя аромат надалече. Ти не можеш да не обичаш такъв цвят. /.../ 

Който не е в хармония със себе си и със своите ближни, той не може да получи отговор на молитвата си. (2.05.1928,"Добри и лоши условия")

Когато Бог не отговаря на молитвата ви, знайте, че вие не сте изпълнили Неговата воля. Щом изпълните това, което сте отложили, и вашата работа ще се нареди. Молитвата не се заключава в палене на свещи и кандила, нито в поклони, но в участието, което взимаш в живота на своя ближен. ("III. Как да се молим")

 

 

 

18.01.2016 г. 13,22 ч.

 

Кое същество може да те люби? - Онова същество, в чието сърдце и душа не може да влезе никакво противоречие, това същество всякога те люби. Щом влезе някакво противоречие, ще се появи едно разногласие в любовта. /Вие трябва/ да имате едно разпознаване на любовта от другите състояния, които имате, и които са от друго естество. (31 януари 1934, "Съществени правила")

Вижте онази, малката птичка; вижте онази пчела, която има ясна представа за физическия свят. Дайте й една изкуствена пита - тя веднага ще я коригира. ТЯ ИМА РАЗПОЗНАВАНЕ! Коригира изкуствените пити - и чак тогава ще започне да гради и ще туря мед вътре.(8.02.1939, "Надежда, вяра и любов")

 

 

18.01.2016 г. 13,53 ч.

 

Аз не обичам хора, които носят угасени свещи, а само такива, които носят запалени свещи /.../ Всеки от нас сам трябва да бъде запалена свещ. Предан, любящ, добър човек е запалена свещ. (16 март 1914,"Ето човекът!")

Онова, което отличава човека, е да бъде винаги верен и истинен. Той трябва да живее във Великия Живот, дето Любовта, Мъдростта и Истината царят. Ти ще учиш, ще търпиш, ще се радваш, ще мислиш, ще работиш, ще вярваш и ще благодариш на Бога за най-великото в твоя живот. ТОВА е Волята на Безграничния! Учителят е всякога абсолютно истинен към ученика си. Ученикът трябва да познава своя Учител с абсолютна вяра. Него Учителят познава през вечността в целия му развой и път. Този, който се учи, всякога трябва да бъде верен към оня, който го учи.("Вечният завет на Духа")

„Всякога бъди верен и истинен! В това Бог благоволява“.

Има две страни в живота: едни хора са красиви, други са грозни. Ние сами ставаме красиви и сами ставаме грозни. Всякога, когато изпълним и най-малката заповед, която ни се дава, или най-малкия подтик, който се явява в нашия ум, сърце или душа, ние поставяме ония линии на красотата. Човек става по-красив, по-здрав, когато изпълнява Волята Божия. Когато не изпълнява Волята Божия и в най-малка степен, той погрознява. /.../ Без вярност и истинност не може. Истината носи свободата. Всеки човек, който не е свободен, той не познава истината. Всеки човек, който не е верен, неговата мисъл не е права. (Според Боян Боев - „Писма до приятелите“ от 7.II.1951,"Зовът на малкото")

"Аз съм готов да изпълня Твоята Воля без никакво двоумение, без никакво съмнение! И ще бъда тъй верен и истинен, Господи, както Ти Си верен и истинен. (Из молитвата "Добрият път")

 

 

 

18.01.2016 г. 22,55 г.

 

ДОМ НА БОГА 1933.04.02н рад ЖИХ97:353 "Ако сте правили добро в живота си и сте горе на небето, тогава може да слезете на земята по свобода. Ще бъдете свободни да помагате на хората. Тогава ще бъдете свободни да си изберете родители, каквито искате. Тези баща и майка ще ви гледат като писано яйце. Те ще ви обичат, и при това няма да се родите при бедни родители, но при богати, при учени, умни и здрави. Целият дом, в който ще се родите, ще диша щастие, ще бъде дом на Бога!"

 

 

 

18.01.2016 г. 23,27 ч.

 

ХОРА С ДУША 1929.06.16н даи ГОБ36:118 "Любовта изисква, като обичаш някого, през целия си живот да не му кажеш нито една горчива или неискрена дума и никога лицето ти да не се навъси срещу него."

 

 

 

18.01.2016 г. 23,44 ч.

 

ДУША, УМ И СЪРЦЕ - ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ 1930.11.30н дик УЗР49:240 "Дето няма ум и сърце, там няма и душа. Когато душата присъства в човека, умът му е светъл и благороден, а сърцето – добро и благо. Следователно, ние говорим за душата, само ако умът на човека е светъл, а сърцето – благородно."

Един такъв Човек е Учителят Кутхуми.

 

 

 

19.01.2016 г. 00,14 ч.

 

ДЪЛГОЛЕТИЕ, ЗДРАВЕ И ХРАНЕНЕ 1933.04.02н рад ЖИХ97:356 "Ако искаш да бъдеш здрав, да живееш 120, 150, 200 години, никога не трябва да преяждаш. Никога не трябва да ядеш след залез слънце. Ядеш ли веднъж след като е залязло, ти с десет години ще съкратиш живота си! След като изгрее слънцето, яж; а като залезе слънцето, не яж. И да имаш любов в душата си! Каквато и да е храна не яж – избирай хубава храна. Ако не е хубава храната, откажете се от нея. Гладът е за предпочитане пред лошата храна. Добрата храна внася благодарност. Благодари на Бога за добрата храна!" 

 

 

 

19.01.2016 г. 01,04 ч.

 

ДЪРЖАВАТА НА БОГА 1924.04.13н ощм КДМ98:82-83 "ИМА една Държава в света, която се налага на всички. Тя се управлява по три велики закона: по закона на Божията Любов, по закона на Божията Мъдрост и по закона на Божията Истина. От тези закони произлизат други два: законът на Правдата и законът на Добродетелта. ТОВА е кодексът на тази единствена Държава. По него тя се управлява. […] Тази държава иде вече в света! Вие ще бъдете свидетели на това време. Ще проверите дали думите ми са верни. Бог иде в света! С грамадна сила ще бъде разтърсена цялата Земя! Всички народи ще се разтърсят! Умовете и сърцата на хората ще се обърнат и те ще започнат да мислят и чувстват правилно. Всички хора ще станат кротки.[…] Иде Великата Любов в света! Тя ще организира сърцата на всички хора. Днес всички хора, всички учени - англичани, руснаци, французи - чувстват, че иде нещо велико, красиво. Ето защо, всички трябва да бъдем готови. Смело да приемем Божията Истина и да я приложим в живота си; да проявим беззаветната Божия Любов към всички хора, към всички живи същества. Да възприемем Божията Мъдрост, носителка на знание и светлина! Да се радваме на свободата на новия ден - за всички хора, за всички животни и растения! Само така ще познаем, че Христос царува в света. Тогава и хора, и животни ще си отдъхнат и ще кажат: "Благодарим, че Бог царува на Земята!" Тогава ще се чуе новият химн, който някога Йоан е чул. На Земята ще се пее нова песен - песента на необятната Божия Любов. Когато хората се срещнат, ще си кажат: "Божията Любов, Божията Мъдрост и Божията Истина царуват на Земята. Бог царува на Земята! Това значи да заживеят всички хора по братски."

 

 

 

21.01.2016 г. 04,10 ч.

 

ЖЕНАТА В МОМЕНТА ОГЪВА ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА И Я ПРОМЕНЯ ИЗ ОСНОВИ! Спешно добавям един уникален материал, който ми го изпрати Федя. Той винаги е бил на гребена на вълната. (Всъщност, огънатата галактика или вселена трябваше да бъде в обратна позиция, за да се види, че я огъва ЖЕНАТА. Ето, сега ще я оправя... Готово...)

СВЕТЪТ СЛЕД КВАНТОВИЯ ПРЕХОД

Все още помним очакванията за 2012 година – страх, неизвестност, очаквания за катаклизми, които ни плашеха… Прехода се състоя, но не там, където го очаквахме … През януари 2013 година ни бе казано за експеримент, който продължил 10 години, започвайки от 2003 г. Атомните учени, които работили с атома на водорода (той и – протон), зафиксирали отначало неговото пулсиране – той ту се смалявал, ту отново възстановявал обичайните си размери. Учените сметнали това за грешка, под външно влияние, но в края на краищата протона приел нова стойност. Било извършено откритие. Оказало се, че частицата на протона се е смалила с 4%. Променило се всичко - скоростта, посоката на въртене, диаметъра му. На пръв поглед ще си помислиш - протона се е променил, глупости! Но, след себе си той „повлякъл” цялата органика, защото тя основно се състои от водород. Променила се плътността на материята.

След протона се променили и останалите частици, и това което се смятало за неизменна ядрена физика, придобило съвсем друг вид – чужд. Все едно сме станали извънземни и сме попаднали на друга планета. Законите, които действали до 2013 г. изведнъж престанали да работят, защото плътността на материята станала друга.

Тази огромна работа, извършена от много лаборатории в научния свят, заставила учените от целия свят да се сплотят, забравяйки разприте по между си. Около 10 института по ядрена физика се препроверявали един друг, но винаги стигали до новата величина на атома на водорода.

Ако се съди по законите на триизмерният свят, това не е възможно, но въпреки това физиката започнала да разкрива измеренията си. Многомерността на нашето пространство се потвърждава и от разчетите на астрофизиците. Ние вече живеем в друго измерение!

Квантовият преход се състоя – частица от едно енергийно ниво премина на друго енергийно ниво, при което се държи като неутронна звезда – от голяма, стана по-малка. Считайте, че ние вече живеем на друга планета, затова всички закони започват да работят по друг начин. Учените се сблъскват с това на всяка крачка. Предишните  закони – са свят от миналото!

Времето от януари до март 2013 г. е богато на радикални научни открития в астрономията и астрофизиката, които се посипаха като от рога на изобилието.

На орбита около земята лети немският телескоп Шпицер, който е по-точен от знаменития Хабъл на няколко порядъка. Той открил ултрачервени Галактики, които са 60 пъти по-ярки от обикновените (на нас ни е известно за инфрачервени, а тук изведнъж се появява ултрачервени – това е нов термин във физиката, виждащ още по-дълбоко в материята). Това откритие било извършено съвсем спонтанно. Съдете сами. През декември 2012 г. тези Галактики не са се виждали, а през януари 2013 г. са се появили за един ден. Така не става! Или ги има, или ги няма…, значи се е случило нещо за един ден, което е заставило света да се промени?

Обикновената електромагнитна скала, представена в учебниците по физика и в справочниците, се е увеличила с три октави в инфрачервения диапазон и с три октави в ултравиолетовия. Вече имаме шест октави повече. Пред нас се откри материя, която я нямаше до 2013 г. По някакви причини, тя е била непроявена, а сега се е проявила и физическите прибори могат да я фиксират.

Ето и още едно откритие. До 2013 г. Учените знаеха, а нас с вас ни плашеха, че нашата Слънчева система са движи към Черна дупка. Учените от Новосибирск казваха, че отиваме към област със съвършено непознати енергии, които преди ги е нямало и не е ясно какво ще се случи с нас по-нататък. А сега черната дупка вече я няма! Това е астрофизически обект, който изчезна. В центъра на нашата Галактика Черната дупка вече я няма. Учените силно се изплашили и засекретили това откритие. В интернет то изчезна два месеца, след като беше публикувано. Имаше такъв сайт „Мембрана”, на който учените публикуваха откритията си – това електронно списание вече го няма. Заедно с Черната дупка, то прекрати съществуването си.

Какво се случи? - Оказва се, че Черната дупка е врата, през която ние с вас вече сме преминали и тази врата вече се е затворила зад нас.

Но на мястото на Черната дупка се появил друг обект – Магнитар (това също е научно откритие на 2014 г.). Пулсираща звезда, но не Пулсар. Тази Звезда Магнитар, разпръсква във всички посоки течно магнитно поле, което е някаква субстанция, нямаща име засега, но не е плазма. Тя е разумна и се състои от гранули. Тези гранули биват малки – колкото елементарни частици и големи – с размерите на Земята.

Първоначално този Магнитар са го чули през март 2014 г. в радио диапазона и започнали да го наблюдават, а през май вече го видели. По космически мерки това е колосално време. Обикновено или го чуват, или го виждат. Т.е. мозъкът е бил готов да възприеме тази информация.

Така, ние с вас се оказахме на първите етажи на Тънкия план - фактически на „другия свят”, с което и ви поздравяваме.

Честотите вече са други и органиката е друга. Това по никакъв начин не трябва да ви плаши, защото едновременно с това нашите тела се преобразуват по свой начин. А ето че в един момент Магнитарът започнал да свети в син цвят (до май 2014 г. той не е светил).

Още през 2005 г. неврофизиолозите открили в Хипокампа на мозъка участък, който се нарича Синьо петно. То отдавна е известно на учените, но те не му обръщали внимание… Сам по себе си, човешкият мозък е „черна кутия”.

През лятото на 2014 г. Синьото петно в мозъка също започнало да свети у всички хора. Хипокампа се проектира върху точката на живота и отговаря за живота на човека в Тънък план и по-нагоре. Ако присвием очи, понякога можем да видим този син цвят как свети, като сребърен ореол над главата. Това е ново органично тяло и то пулсира съзвучно с Магнитара. Те двете са свързани в единна система и имат общ базов ритъм – валс.

Базовият ритъм на Вселената също е валс, но в различно изпълнение – в различни октави. Октавата, на която изпълнява валс Синьото петно и Магнитара в центъра на нашата Галактика, работи по нова скала, която включва три нови октави.

Получава се, че енергийния спектър на новия водород е изцяло различен от спектъра на стария водород. Той е в ултрачервения цвят и е по дълбочинен от инфрачервения цвят. Именно този диапазон е станал водещ. Ние живеем и не знаем, че възприемаме съвършено други енергийни спектри. Но, всичко това се издига към съзнанието на хората.

Настъпи времето, за което ни говореха: „ще живеете в Тънкия свят, а там всичко се управлява от мисълта – каквото поискаш, това става…”. Но, засега ние не сме дошли до такава концентрация на мисълта и до осъзнаване на самите себе си.

Във връзка с това, започнаха да се проявяват различни феномени….

Първият базов феномен е светенето на ореола, което до прехода беше златисто (като ореолите на светците от иконите…) и такова са го виждали само Майсторите, защото магнитното поле около Земята беше много твърдо, и задържаше генетичната ни структура. А сега това поле фактически вече не е твърдо. Стана съвсем друго. По-меко и нежно, като в същото време е много здраво. Примерно, такава е структурата на новото магнитно поле.

Вие сте чували за термина „акаша”. Това е златната структура, наречена Протей. Блаватска също го споменава. Този Протей се въплътил в нашата нова нервна система и сега тя е наситена с него.

Ние вече имаме друга нервна система, не виждаме само в трето измерение – имаме други очи.

През последните хиляди години до Прехода (не по-малко от 26 000 години), имаме в очите си така нареченото „сляпо петно”. Това е зрителният нерв, който влиза дълбоко в черепа и е закрепен за него с тъкан от белтък, като с тапа. Това „сляпо петно” закриваше три-четвърти от сферичното ни зрение. Ние не го виждахме, тъй като мозъка изравнява всички нюанси и се създава илюзия, че виждаме всичко. Въпреки това, „тъмното петно” ни е позволявало да живеем в ограниченото и твърдо триизмерно пространство. Това е било едно от условията на експеримента. Трябвало е да изучим плътния план и ние сме го направили.

Ние вече преминахме на „другия свят”. Нашият експеримент завърши благополучно и това Сляпо петно започна да се разтваря и да изчезва в очите. И така, сега пред нас се разкрива възможността да виждаме многомерността. Това е откритие от планетарен мащаб и са го забелязали учени от всички страни.

Тимусът също се е променил. Сам по себе си, той е много сакрален. Споменават го и Блаватска и Рьорихови. Сега в Тимуса живее същия този Протей. Той се помещава в него и от там се пръска по всички наши нервни канали. Слънчевите и лунните меридиани също се активират от това място, но вече и те са станали други.

Начинът на контрол на имунитета от страна на Протея се промени. Ако преди контрола е бил формален, то сега Протея следи всяка човешка мисъл и вече стана важно да умеем да мислим!

Да мислим, преди да помислим. Започва да се сбъдва всичко тук и сега – веднага; и главното е, че е ясно защо…

Следващото, което се променя в организма е амигдалата (amygdala). Тя също се намира в областта на Хипокампа и се превключва на осъзнато възприятие. До Прехода тя беше „дом на страха” и я управляваше лимбическата нервна система. А лимбическата система е „бий или бягай”, както при животните.

Сега амигдалата се пренаписва на клетъчно ниво. Вместо „бий или бягай”, започва да се проявява осъзнато възприемане на текущия момент. Разумно възприемане. Не да стоиш и да се страхуваш, а да мислиш: „Какво да правя?” Няма нужда да се учим как да направим това. Нашата нова органика го прави вместо нас.

Вие знаете, че съществува космически хумор – Вселената понякога се шегува за добро. Всички нови промени са космически хумор или божествен подарък.

Вие не медитирате, не ядете само вегетарианска храна, живеете както сте живели, а органиката ви се променя сама. Т.е., вашето Висше Аз е дало разрешение за промяна на дадената ситуация. Дало е разрешение да бъде променено текущото ви съзнание. Няма нужда вие да знаете как става. Това е божествен подарък. До сега ние отговаряхме за постъпките си, а сега ще се учим да отговаряме за мислите си!

В главният мозък се разтварят старите пакети със записи на невроните. Как става това, в действителност?

Старите пакети неврони – това са всички материализирани навици, които са влезли в кръвта и плътта ни на нивото на автопилот. Всичко, което правим механично. Всичко, което сме свикнали да правим от детството си и го правим несъзнателно. Но тези действия вече са материализирани и често ги извършваме без да забележим как.

 Сега настъпва псевдо-загуба на памет. Тя настъпва тогава, когато човек не изпитва никакво външно въздействие. Например, седите на пейката или вкъщи спокоен и изведнъж – нищо не помните… Това продължава миг – 3-5 секунди - и отново се връщате към редовния си живот. Но при това, във вас се изключват някакви стари пакети, стари знания. Те вече не ви трябват, а са голям енергиен баласт.

Псевдо-забравянето освобождава място за новото. В нужният момент освободеното място се запълва от нещо ново – вие просто започвате да знаете нещо ново. Идва Яснознанието.

До Прехода това го нямаше. Ние трябваше да преминем през някоя школа, за да придобием опит, да натрупаме знания, а сега получаваме този опит от само себе си – като подарък!

До определен момент вие не знаете какви нови знания още притежавате, но при наличието на определена ситуация започвате да се ползвате от опита, който сте получили наготово. Икономисват се време, сили и още много неща… И вие започвате да виждате ситуацията не от една страна, а веднага от няколко страни. И я виждате не с цел да я осъждате, а просто като информация.

За себе си знайте, че когато при вас настъпи псевдо-забравяне или нещо от рода на склероза, го приемете абсолютно спокойно и знайте, че това не е болест, а Планетарен Преход.

И това е само първият етап.

Ивичестото тяло в мозъка контролира осъзнатата координация на мускулната активност. Преди можеше да седиш и да си клатиш краката, без да мислиш за нищо – клатиш и клатиш… А след Прехода започваш да осъзнаваш: „Аз защо си клатя краката?... Така не ми е удобно…” - Вече има други връзки в мозъка, промениха се аксоните, други са нервните импулси. Не са лоши, просто са други!

Водород и протон са едно и също нещо. Водород съдържа всяка органика. Има израз: „нефтът е въглеводород”. Ако налеем в бурканче малко нефт и го поставим на слънце до прозореца, след известно време нефтът ще се превърне в чиста вода. Вода на ново, тънко ниво – това е кипяща субстанция, но не е вряла. Просто новият водород мигновено пренастройва структурата на водата. Нейната формула беше Н2О, а сега тя се колебае.

Когато мислите ни са спокойни, водата приема една формула; когато съзнанието ни е активно, водата приема свойствата на друга формула. Тези промени могат да станат за секунда, като веднага се променя цялата биохимия, метаболизмът на клетките става съвсем друг. Цикълът на Кребс отива в съвсем друга посока. Той представлява енергийна мелница – там където е необходимо, се отделя водород, а където трябва, се поглъща. А, ако водородът е друг, значи и биохимията е друга. Лекарите го знаят това. А фармаколозите забиха тревога, защото фармакологичните препарати изведнъж станаха отрова. Доколкото протонът е друг, промени се симетрията в атомното ядро. Не, тя не стана нейното огледално отражение, а друга. Щом е друга симетрията в атомното ядро, то, съответно, това вече е друго молекулярно вещество? И всичко това започна през есента на 2013 година.

Отначало имаше изказвания като: „сигурно ни се е привидяло”… Тогава това бяха единични случаи, а сега са като лавина! Който може да се спасява! Идва огромна вълна!

Много от фармакологичните компании забиха тревога, защото се налага да спрат конвейерите си в пълния смисъл на тази дума. Да спрат да си произвеждат продукцията, а това е бизнес, това са пари. Ще се промени икономиката. Буквално се промени атомът на водорода, а това повлече след себе си икономиката. Никой не се е замислял за това. За всичко е виновен Квантовият Преход.

Съответно се промени и уранът. Той вече има други изотопи и се дели по друг начин. Това се отрази на атомните станции. Никакви взривове и страхотии, никакво повишаване на радиацията - просто уранът започна да живее по-малко от преди. Ако преди периода му на разпад беше 235 години, то сега той може да се разпадне и за две години. Или трябва да го презареждат по-често или станциите ще преминат на друг вид гориво.

До прехода у нас работеше интуицията и ни съветваха да я развиваме като граница между ІІІ и ІV измерение на Световете. Сега интуицията може да ни даде цял спектър от решения и иди разбери кое от тях е вярното – можеш да се объркаш. Вече трябва да развиваме дълбочинното си чувстване.

Това са нови взаимоотношения със Света. Ние изразяваме намерението си - и Вселената започва да създава за нас събития, които водят до изпълнение на нашите желания.

Възниква въпросът, как да направим това? С думи, с мисъл?...

Мозъкът също започва да се променя. Двете му половинки започват да се срастват. Гънките на мозъка вече започват от едната половина и преминават върху другата. В резултат, мозъкът се променя, формира се друг мозък. Той сияе с цветовете на дъгата. Някои го виждат, но много добре го показва аурокамерата. Мозъкът не сменя просто излъчването си, той става дивергентен (т.е. действа по непроправени пътища, извежда ни от задънена улица). Това е мозък на типичен инсайдер (инсайд — озарение). Озарението се използва в бита, точно тук и сега.

Това е от серията божествени подаръци. По друг начин тези неща е трудно да се обяснят, защото ни идват просто така, отгоре. То не се случва някъде там…, а точно тук, с нас.

Изведнъж ние започваме да виждаме обратната страна на процеса, а не така както сме свикнали - винаги да осъждаме хората. Започваме да разбираме участниците и причините, които са довели до тези ситуации - започваме да проявяваме разбиране. Затова се намираме  в състояние на спокойствие и знание – случва се… Въпросите на политиката и икономиката стават за нас неинтересни, защото мозъкът ни дава съвършено нов ракурс в отношенията със самия себе си, с хората и с природата. И това отношение е много завладяващо!

Понякога вие може да се разболеете – висока температура, тресене или горещина. Слагате термометъра, а там 36,6 или в краен случай 35,5. Как така? Целият съм в сополи, горя, нямам сили…

Температурата 36,6 вече не е показател, че с вас всичко е наред. Такива кратковременни повишения на енергийната плътност в организма и клетките са необходими за преминаването на друго ниво. Такова прескачане от стъпало на стъпало се извършва, за да не бъде изведено физическото ви тяло от обичайното му състояние. Така е, защото се пренаписва органиката! Вашето тяло преминава на друго енергийно ниво.

Ако в някакъв момент сърцето ви спре да бие, няма пулс, дишането е повърхностно, значи мозъкът ви за кратко време преминава на многомерна работа – това, което в езотериката се нарича „Огнена прана”.

Нашето тяло от твърда, здрава структура, благодарение на смаления водород, започва все едно да се „разрежда”, да преминава на Светлинно ниво. Това се нарича био-кристална основа. Но, кристалът не е твърд, а като вода, аморфен, и може да приема всякаква структура. Ние с вас бяхме „водни” същества - и засега си оставаме такива.

Има две революционни открития през миналия век: материята е сгъстена светлина и материята се управлява от съзнанието на хората. Това се потвърждава от всички езотерични доктрини. А сега ние ще се учим да управляваме материята чрез съзнанието си.

Това преминаване на органиката в кристално състояние или проявление в светлина се извършва сега в общи линии безболезнено, ако не броим спряло сърце или усещане за висока температура, които не влияят на самочувствието ни – всичко това е само вследствие на новата органика, на новия водород.

И разбира се, ДНК вече се разкрива в съвсем друга светлина. Това, което смятахме в нея за боклук, изведнъж разкри своите многомерни страни. И когато човек стане енергийно възприемчив, тогава той ще си спомни своите минали прераждания, все едно са били вчера. Не че той е толкова велик, а... просто това винаги е било така…. Тази информация вече не ни идва в повече – където е текло, пак ще тече.

През март 2013 г. публикуват резултатите, получени от телескопа Планк в Индия. Той е заработил на 14 май 2009 г. и дава информация за новата реалност. Учените решили да измерят многомерна ли е вселената. Експериментът започнал през 2009 г. и завършил през декември 2012 г. В навечерието на прехода, през пролетта на 2013 г. телескопът бил изключен и захвърлен. Но той вече бил показал, че Тъмната материя станала по-малко, отколкото смятали учените. От този момент, ние вече сме започнали да ставаме по-малко плътни. А от Тъмна материя са съставени същите тия „Златни галактики”, за които са говорили Учителите: „Ще настъпи време, когато вие ще видите Златните галактики”. Това действително са Златните галактики, които е видял телескопът, а щом ги е видял той, значи сме ги видели и ние.

Уточнена била постоянната на Хабъл, около която сега въртят многобройни спорове. Тя казва, че Вселената интензивно се разширява, но ето че твърдението за разширяването не е вярно - оказва се, че вселената се е смалила. Галактиките наникъде не са се разбягали и големият въпрос е - имало ли е въобще някога Голям взрив?...

Ако навлезем в откритията на неврофизиологията и квантовата генетика, то възниква парадоксална ситуация – Голям взрив не е имало. Всичко е било триизмерна илюзия, светът се развива по-иначе. Това е било наша триизмерна договореност. А доколкото всички наши божествени структури започват да се разкриват много бързо, то на нас вече не ни трябва да играем в тези игри. Между всички Галактики съществуват две Златни галактики. Те са Млечният път и Мъглявината Андромеда – най-големите Галактики. Учените са успели да заснемат, че тези две Галактики по някакъв начин се обединяват… Ръкав от Млечният път се е съединил с ръкав от Мъглявината на Андромеда. При това, те започнали да се докосват след Прехода през пролетта на 2013 г., а през пролетта на 2014 г., те вече били допрени една до друга. Помислете сами – как само за една година, две Галактики са успели „да си стиснат ръцете”?

Промени се времето, промени се енергията, промениха се нашите възприятия. Ние ставаме многомерни същества, каквито сме били изначално замислени от всички Висши сили.
Много открития са направени във връзка с нашите мисли. Например, в Ерусалимския университет е установена връзката между депресията и остеоропозата – има цяла серия открития. Колкото повече човек се намира в депресия, толкова повече започват да се размекват костите му.

Характеристиката на нашето време е че вие самите можете да правите лекарства, каквито са ви нужни. Например, взимате бутилка и наливате в нея вода от чешмата - или светена, може и йонизирана – каквато и да е. Вземете лист хартия и напишете: „Това е моето лекарство против депресия и аз се възстановявам бързо!” - Като го напишете, го сложете под шишето и ги поставете до главата си на леглото. Помнете, че всичко това трябва да се прави като на шега. На сутринта, като се събудите, отпийте от водата. При тези действия водата си променя структурата. Вече са се правили такива експерименти, след което са проверявали структурата на водата и тя се е оказвала различна. Всичко зависи от дълбочината на съзнанието и вярата ви. Всички процеси трябва да протичат на ниво детско възприемане – колкото по-леко се отнасяте към съвременната действителност, толкова по-добре и по-бързо ще се получават нещата при нас.

Наясно ли сте, че смехът променя съзнанието? Лекият смях като при децата е съзидателен. Той притежава същите вибрации, които резонират със Синия Магнитар в центъра на Галактиката. Да се посмеем, значи да влезем в резонанс с Космоса.

Забелязали ли сте, че на улицата има много пъстри мимове? - Те изкарват хората от хралупите им...

Усмихвайте се на себе си пред огледалото! Станете приятели с отражението си. Тази усмивка изработва особен хормон - окситоцин. На мозъка ви му е все едно дали се усмихвате преднамерено или наистина ви е смешно. Тази усмивка пуска в действие сакралните процеси за подмладяване на вашето тяло. Има шест научни открития на тази тема. Преди окситоцина е бил изключително женски хормон. Това е хормонът на майчинството, на привикването към бебето, за да има мляко в гърдите, за да не се застоява то… Ние минахме през Прехода и този хормон започна да се появява и при мъжете. Не се плашете, няма нужда вие да раждате и да кърмите. Това е хормонът на радостта! Вече го изследваха от всички страни в лабораториите и го нарекоха „хормон на високата етика и високия морал. Хормон на нравствеността”.

Какво се получава, като се поусмихвахте пред огледалото? - Получихте Висока етика или Жива етика, както казваха Рьорихови. Всичко това става благодарение на смаления водород. Едно действие, а „повлякло” след себе си ВСИЧКО!

Какви други новини има?

На Земята има тенденция за планетарно подмладяване… При това, усмивката задейства цели биохимически каскади - даже биоядрените каскади, доколкото атомът на водорода се отнася към елементарните частици. И когато той се съединява с органиката, се раждат ядрено-органични каскади, наричани от науката „кваркомюонни полета”. Това е същият този Златен нимб или Сребърен нимб, който е светлина, родена от взаимодействието на тези полета.

Сега може да се свърже всичко – органиката и духовния смисъл.

Преди под ноктите имаше само белтък, който се занимаваше единствено с възпроизводството им. Нещо като вечен двигател – никой не е изучавал защо растат ноктите, а с това се е занимавал белтъка. От ноември до декември 2013 г. белтъка изведнъж започнал да се активизира и от тогава започнали да го намират навсякъде в организма: в епитела, в косите, в корема – невронната мрежа била белязана с този белтък. Откъде се е взел там, какво прави там? Изяснило се, че той се отнася към съвършено уникален древен набор от кодове за самовъзстановяване на генетичната структура на човека. Накратко казано - „вълшебна пръчица”… Точно тази вълшебна пръчица започнала да се активизира в местата, които имали нужда да се възстановят. Много удобно нещо от серията Планетарно подмладяване. Белтъкът сам знае къде трябва да отиде. Ние просто трябва да се доверим на тази нова работеща структура, защото тя ни се доверява.

Носът може да усети миризма, може да усети формата на миризмата, а също така може да усети и светлината. Не да я види, а да я усети.

Промени се радиацията, промени се излъчването на Слънцето, и съответно гама-радиацията.

Ето и друга новина. Доколкото за смаления водород гама-радиацията е естествено излъчване, то и мозъкът ни вече може да излъчва гама-радиация, но тя не е разрушителна. Ние се състоим от същия този смален водород. А сега, помислет: преди гама радиацията е била смъртоносна, а днес ние я излъчваме и даже се лекуваме с нея. Фактически, във всеки от нас работи по един малък андронен колайдер.

Започна да работи и мозъка на сърцето. Вие наясно ли сте, че сърцето си има свой мозък? Той е заработил през 2012 г. - и не е един, а три мозъка! Като знака на Рьорих – три кръга в един кръг. Много е удобно - можем да мислим и с този мозък…

Има още и мозък в корема, който управлява вътрешните процеси. Това започва да се използва от лекарите, когато медикаментите не помагат. Има напреднали лекари, които използват тези открития за възстановяване.
Разкриват се кодове на мозъка, които свързват мозъка на сърцето с мозъка на корема. Сам по себе си, мозъкът резонира на високата вибрация на Вселената, която ние наричаме „изкуство”. За изкуството е нужно изменено състояние на съзнанието, което наричаме вдъхновение. То е много е важно, когато с изкуство по време на Квантовия преход започват да се занимават жените. В жената започва да се разкрива нейният дълбочинен ипостас, който всички са наричали „Богиня” или „Женско божество”. На земята дълго време жените ги пренебрегваха, за сметка на мъжете. Такъв беше опитът на триизмерната материя, а сега всеки от нас се завръща при себе си. Започва синтез за изравняване на всички наши скрити проблеми, за което помага творчеството. Не е важно плетете ли, рисувате ли, строите ли, готвите ли, четете ли, фантазирате ли, цветя ли отглеждате - не е важно какво правите. Важното е, че започват фантастични процеси: от базово възстановяване до озарение в много дълбоки планове - във вас самите. Не е секрет, че когато мъжете са правили открития, винаги близо до тях се е намирала жена, която е изпълнявала ролята на проводник или антена. А сега всеки сам достига до своя собствен космически проводник за синтеза.

И клетъчният механизъм стана друг. Клетката придоби друга форма на работа и цикъла й на работа стана друг. Водата в клетката изпълнява функцията на неврон - и от нас се иска съвсем спокойно да възприемаме случващото се. То може да бъде нестандартно, диво, но си кажете – „Случва се!” И вашият мозък няма да се затвори в себе си от страх.

На снимката на аурокамерата се вижда бяло петно на нивото на сърцето. Все едно става разкъсване между жълтия и зеления цвят. Т.е., разкрива се многомерността на мозъка, многомерността на тънките полета на хората. На снимката се вижда, че има тенденция за намаляване плътността на материята.

Ако се снимате и при вас се появи такова петно, при което то може да се намира и на нивото на половата чакра или на гърлото, или на сърцето. Това е съвсем нормално явление. Вече по друг начин работи мозъкът.

Ако преди човек е виждал многомерната реалност (тънкия план), го вкарвали в лудницата. Но сега мозъкът разкрива себе си и много хора започнаха да виждат многомерния свят на тънката реалност. Светът изтънява и това става норма.

Сега трябва да мислим не преди да кажем нещо, а да мислим преди да помислим, защото веднага тръгва процесът на материализиране. Някой може да каже, че материализираме не ние, а някаква божествена енергия, като ние просто сме се оказали в дадения момент в дадената ситуация… НО!!!

Във всички случаи, ние сме тази божествена енергия. Ние притежаваме много повече от 7, 12 или даже 49 чакри. Те са свързани с центъра на Галактиката - и по-нататък. Тази, същата мигновена материализация означава, че Пространството, Вселената, Висшият Разум ни е дал достъп до нас самите.

Това не го прави някой вместо нас, а ние с вас самите го правим. Аз, вие - всеки, който изказва намерение. Затова трябва да мислим! Да мислим, преди да помислим …

За тези, които не знаят за това: Светът, на практика, се раздели по време на Квантовия преход. На тези на които им е необходима материална еволюция - да живеят в насилие и негативизъм; и на тези, които са избрали Пътя на съзнанието, Пътя на еволюцията. Сега сред нас се намират и едните, и другите.

Тези, които си отиват, остават с мислите си. За тях те са всичко… Те имат други постъпки и действия.

А ние, които оставаме, имаме други действия. Сега протича физико-психически момент – ние преставаме да се виждаме един друг. Вече започна да става така, че ние можем да преминаваме един през друг, без да се забелязваме и без всякакъв дискомфорт. Става разделяне на Реалностите – едни отиват наляво, други - надясно.

Тези, които са избрали духовната еволюция ще мислят преди да си помислят. Набирането на опит няма да мине гладко.

Как да използваме божественият подарък? - Като за начало, трябва просто да знаем за него. Зареждайте вода, вместо лекарства. Например, за болки в петите или за брадавици и за почистване на кръвоносните съдове. Напишете на лист хартия, поставете отгоре му чаша с вода и ги сложете до главата си за през нощта, а на сутринта изпийте водата.

Така е правил Чумак, а сега това може да го направи всеки от нас.

Има вълшебна фраза: „В моята реалност всичко се получава!” - и казвате желанието си леко и изящно!

Това не е афирмация и няма нужда дълго да я повтаряте. Всичко се изпълнява леко и бързо – казваш го и отиваш да си гледаш работата… Най-важното е, да почувствате това, което казвате. Да се научите да се доверявате на Пространството. Започнете от бита… кажете на хлебарките - привет! В моята реалност няма хлебарки. Това може да се приложи към отношенията ни с децата, към самочувствието ни, към транспорта, към получаването на информация, към покупката на нещо, към чиновниците... Експериментирайте!

Валентина Миронова, биофизик, работила в Космическия Център 20 години, със специалност „засекретени открития”.

Превод: Георги Петров -

Източник: http://www.spiralata.net/kratce/index.php/polezenpat/1468-svetat-sled-kvantoviya-prehod

 

 

20.01.2016 г. 06,06 ч.

 

А ето и обратния случай: когато дете целува възрастен. Слагам тук откъс от спомените си, които може да изтеглите от http://www.toyonus.com/
Вълнението, благоговението, възторгът, обожанието, които се пораждат в душите с искра Божия при вида на Любовта или Бога, слязъл на земята, или на някой чист и свят човек като Негова проекция, са разбираеми само за хора с душа. Там няма мъже и жени, няма нищо плътско, няма пол и подозрения за нещо безнравствено, когато мъж по форма е обикнал душата на божество или ангел, дошъл под формата на 200-годишен старец, младеж, мъж, жена, бебе или някоя костенурка, или брилянтна пеперуда. Под формата на нагуала, който може да премества асамблирщата си точка където и както си поиска, за да се превръща в каквото си поиска. Под формата на прелестно малко момиченце, което хваща някого за ръката, извежда го загадъчно в най-далечния ъгъл на стихналата вечерна градина, и сред уханието на цъфналите ябълки го кара да се наведе - и го целува... Това е Благата Вест на Онази, Безсмъртната, Съвършената, Вечната и Святата, която не умира никога и която разтупва сърцата до пръсване!
Това е само един от стотиците подобни случаи, преживяни лично. Мнозина са преживявали същото. Докато животните и чуждите деца се "нахвърлят" върху нас да ни милват и целуват без миг замисляне, можем да сме спокойни - със сигурност имаме душа. Останалите хора - подобия на хора - те ги заобикалят отдалече.

 

 

20.01.2016 г. 14,42 ч.

 

БЛАГОСТТА - ПЪРВАТА ДОБРОДЕТЕЛ НА ЧОВЕКА, РОДЕН ОТ БОГА

Отде произлиза благостта? – От Бога. – А душата? – Пак от Бога. /---/ Благостта е външна проява на Бога. Той първо е Любов и Мъдрост, а после е благ. – Към кого проявява благостта? – Към съществата, които са излезли от Него. Преди да роди деца, бащата е Любов и Мъдрост. Щом роди, той проявява благост към тях. Човек може да се отнесе благо само към същество, подобно на себе си. При това, благостта се проявява само чрез човек, в когото душата е изявена. (11 април 1930, "Хармоничен избор")

 

 

20.01.2016 г. 15,16 ч.

 

ЕВОЛЮЦИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1934.03.18н стз ПНС98:47 "Сега много проповядват за еволюцията… Но думата „еволюция“ в първоначалния език означава онзи, разумният подтик на великата Божия Любов, която иска всички същества, излезли от Бога, да използват ВСИЧКИ блага, дарби, способности, сили и пр., за да бъдат щастливи - да използват АКТИВНО благата Божии. Под "еволюция", те разбират да се използват ВСИЧКИ дарове на Духа Божий."

20.01.2016 г. 15,26 ч.

 

ЕДНООБРАЗИЕ 2 И РАЗНООБРАЗИЕ 1 1930.08.31н узр УЗР49:10 "Красотата на природата се заключава в крайното разнообразие. Онези, които не разбират закона на разнообразието, се стремят към еднообразие. Те не знаят, че единството на живота се крие в разнообразието. Поради еднообразието, в което живее, човек е навлязъл в областта на страданията. Като не разбира причината за страданията си, той се стреми към разнообразие там, дето не трябва."

 

 

 

 

20.01.2016 г. 16,01 ч.

 

ЖЕНА 1 И МЪЖ 2 1934.03.11н сло ПНС98:28 "Върху жената е поставена основата на живота. Погрешката на мъжа седи в това, че той не знае как да гради върху тази основа. Всеки ден гради и изгражда, хиляди години - и нищо не е направил досега."

 

 

 

 

20.01.2016 г. 16,10 ч.

 

ЖЕНА 1, КРАСИВА И МЛАДА, И ПОЕТ 1933.03.05н мтд ЖИХ97:271 "Зад всеки поет е имало по една красива жена, и то млада – най-много на около 25-30 години."

 

 

 

 

20.01.2016 г. 16,48 ч.

 

ЖЕНА 1, ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОГА И ЧОВЕЧЕСТВОТО, А НЕ САМО КЪМ ЕДИН МЪЖ 1934.04.22н твз ПНС98:146 "Жената има отношение към Бога; жената има отношение към цялото човечество. Тя няма отношение само към един мъж."

 

 

 

 

20.01.2016 г. 17,15 ч.

 

ЖЕНА 2, КРАСИВА 1934.05.27н имв ПНС98:236-237 Казват: "Много красива жена!" – а аз усещам една воня, която излиза от нея, и гледам да се освободя. /Някой/ казва: "Няма ли да я прегърнеш?" – Казвам: "ТИ си я прегръщай, щом ти харесва..."

 

 

 

20.01.2016 г. 17,31 ч.

 

 

ЖЕНА 2, ВЪЗСЯДАЩА 1934.09.02н дсм ПНС98:387 "Жената иска да има един мъж - като кон да го възсяда, да му тури един гем. Не, не! Подкопаваш ли мъжа, туряш ли му гем и самар, ти си създаваш най-голямото нещастие в живота."

 

 

 

 

 

20.01.2016 г. 18,02 ч

 

ЖЕНА 3, ЛОША И ДОБРА 1934.04.22н твз ПНС98:145 "Онази жена, която обича един мъж и се жени за него, тя не е добра. Тя нека му помогне да се ожени за друга."

КОМЕНТАР: Ето още едно парадоксално твърдение в беседите, което би прозвучало напълно ненормално за 99.99% от обикновените хора и авторите на еснафски мисли, чувства, реплики, драми, комедии, трагедии, стихове, песни, романи и сапунени филми и опери. За хората, които не познават Гьоте и класиците на руската литература. Които нямат представа, че в цялата Свободна Вселена няма такова нещо като земните бракове...

 

 

 

 

21.01.2016 г. 02,33 ч.

 

ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА, ТОВА Е ПОСЛЕДНАТА ИЗБРАНА МИСЪЛ ОТ БЕСЕДИТЕ, КОЯТО СЛАГАМ ТУК. ПОНЕ ЗАСЕГА. НЕ МОГА ДА СИ ГО ОБЯСНЯ.

ИСТИНА, АБСОЛЮТНА, КРИТЕРИЙ 1924.04.13н ощм КДМ98:077 "Всеки, който говори абсолютната истина, е готов да сподели с брата си всичките си блага."

 

 

 

 

23.01.2016 г. 13,04 ч.

 

СЪСТРАДАНИЕ. Една Приятелка стана причина тук да се продължи с избраните мисли от беседите, а мнозина съжаляват, че ги спрях. Пак помогна уникалният сайт triangle.bg, в който мислите могат да се търсят тематично. Узнаваме нови неща, преосмисляме понятията си за милосърдие и състрадание. Състраданието не е само да дадем някому съвет, но да се впрегнем лично в неговите проблеми и страдания, да развалим тъмната магия над него, да му дарим живот и щастие.

„Когато мислите, че ангелите нямат никакво състрадание към вас, те ви отговарят: „Ние имаме голямо състрадание към вас, но се радваме, понеже виждаме, че и вие като нас ще станете чисти и бели“. Следователно, вие не трябва да желаете онези неща, които сгъстяват и втвърдяват вашите ум, сърце, душа, сила и способности, но трябва да желаете само онова, което е в сила да ги разшири и освободи от всички ограничения.” (16 ноември 1914, „Словесното мляко”)

„Не съжаление към някакъв слаб човек, но изобщо човек има еднакви отношения към всичките хора. А в милосърдието имаш отношение само към слабите хора, към немощните, които няма кой да ги защити – ТАМ е милостта. Казвате : „милостив човек“. Вие някой път смесвате думите „милост“ и „благост“ като едно и също нещо. Няма никакво престъпление в това, но казвам: онзи, който е милостив, и онзи, който е благ, има голямо различие в техните лица. В лицето на милостивия човек има /страдалческо/ състрадание, а в лицето на благия човек има една веселост, отвореност. Той е като Слънцето, което изгрява. Милостивият човек е като Месечината, която изгрява.

Тогава, ако ни зададат една задача коя дума е по-мощна – милостта или благостта, - ако се изкажем, ние ще обидим двете думи. За един свят на страдание милостта е намясто. За един свят на живота, благостта е намясто.

Та казвам: трябва да различаваме. Един страдащ свят милостта го оправя. В един свят на новия живот, който иде, благостта е, която оправя. Та казвам: според вашия стар живот, вие трябва да бъдете милостиви спрямо себе си, а към новия живот трябва да бъдете благи. БЛАГОСТТА е за новото, което иде! А милостта е за онова, което е минало вече и което е несъвършено.” (29 май 1940, „Двата принципа”)

„Когато имате някоя рана, най-много ще страдат близките до нея клетки, а по-отдалечените ще изпитват състояние на състрадание само чрез рефлексия. Когато вие страдате на земята, и свързаните органически с вас ще страдат. Тъй че тези същества, които са извън нашите сфери - като по-отдалечени, - само ще съжаляват, че ние сме нарушили един закон и затова страдаме. Те ще ни посочат начини, по които да избягваме за в бъдеще тези страдания.” (22 юни 1919, „Малкият закон”)

„Някой ще каже, че много набожен бил… - Знаете ли какво значи „набожност”? -Това е едно от най-благородните чувства, които човек има. Когато туй чувство е хубаво развито, той има най-голяма мекота и благородство, състрадание към хората – най-хубавото чувство; във всяко отношение и един човек за пример. Когато туй чувство е слабо развито, той може да те пържи на ръжен.” (2.IX.1934, „Доброто семе”)

„Какво ще направя с бедния? - Ще видя неговите СЪЩЕСТВЕНИ нужди, от които той е обвързан с вериги, че му хлопат веригите… Най-първо ще се яви в мене състрадание да му снема веригите от краката, да му снема веригите от ръцете, да му снема веригите от ума, от сърцето му. Като му снема веригите той ще почувства, че в мене има нещо. Тогава ще пристъпя към другите съществени неща: че той има нужда от храна, че е гладен. Този човек той не иска много - той не иска да го осигурявам за цял живот. Един обед като му дам, той е доволен. На тоя пътник един обед ще му дам братски. Та свободата седи в това. „Да се целунем….” - Но най-първо ще му снема веригите - ти още няма да го целуваш, той вериги носи. Първо ще снемеш веригите от него, тогава го целувай. Сега, като умре някой нали го целуват? Докато е жив, не го целуват, като умрял го целуват...” (24 март 1937, „Гласни и съгласни – радости и скърби”)

„Радвайте се когато сте в бедно положение, защото ще имате възможност да познаете онези, които ви обичат и почитат. Само когато сте бедни, когато се намирате в трудно, в бедно,положение, със скъсани дрехи и обуща, гладували сте три дни, само тогава ще познаете доколко хората ви обичат и почитат и доколко изпитват състрадание към вас. Иначе можете да изпаднете в заблуждение да мислите, че сте или уважавани, или неуважавани. Иначе мнозина могат да ви пишат, че сте „велик човек”, че имате знание. - За тях сте „велик” сте заради парите си или заради знанието, което имате… „ (13 януари 1935, „Здравото учение”)

„Плачът не е състрадание. Питам ги за колко продават скръбта си - и я купувам. За мене е важно, като плачете, да изтрия сълзите ви; ако сте бедни - да ви покажа начин да се освободите от беднотията; ако сте болни, да ви излекувам. /…/ Христос казва: „Няма да видиш изцеление, докато не дадеш последния кодрант“. (1 юни 1932, „Любов, обич и почит”)

В случая не се касае само за пари или материално подпомагане Това е най-неталантливият начин за проява на състрадание.

 

 

 

23.01.2016 г. 13,20 ч.

 

Може и този път някой да възприеме избраната мисъл и съответната картина като "провокативни", обаче когато става дума за Миров Учител, Неговите съвети трябва да се познават перфектно и да не се спестяват, защото те са предназначени да спасяват всички.

ЖЕНКАР И МЪЖКАРКА 1 1934.03.18н стз ПНС98:049-050 "Не е лошо, че един мъж е "женкар" /.../ - той е богат човек, иска да вложи капитала си... Само жените могат да купят "стоката" му. Защо да го обвиняваме този човек? – Сила има - "продава" я... Ще намери една жена, която е "мъжкарка" - и тя има "стока", ще си разменят "стоките"... /.../ Понеже този орган на любовта, който произвежда тази любов, е толкова силно развит /.../, трябва да има една жена, на която /съответните/ органи в мозъка са силно развити – трябва да намери една жена "мъжкарка" - и тя веднага ще асимилира тази енергия. Ще стане една обмяна на силите. В него ще стане едно повдигане. /.../ Според този закон, ако този орган в неговия малък мозък е силно развит и дойде една жена, на която органите са слабо развити, казвам: "Този мъж не е за тебе, понеже ти не си за него. Ще му намериш една жена "мъжкарка" – обмяната да става правилно". Или, другояче казано, при големия извор тръбите трябва да бъдат големи, а при малкия – малки. Природата никога няма да измени своите действия /.../, а ние, като не разбираме, влизаме в стълкновение със законите на природата, на Бога. Човек иска да прояви любовта си, а някой го ограничава..."

 

 

 

23.01.2016 г. 13,34 ч.

 

Да изпуснем книгата, когато сам Бог ни е пратил някого, това значи да направим гигантска крачка напред към младостта и безсмъртието!

ЖИВОТ, НОВИЯТ 1924.03.16н кдм КДМ50:013 "Новият живот няма да ви покалугери. Той няма да ви лиши от благата, но ще осмисли живота ви, дето и да се намирате."

 

 

 

 

23.01.2016 г. 13,48 ч.

 

ЖИВОТ 2, СЕГАШНИЯТ 1934.03.18н стз ПНС98:45 "Ревности, грубости, тщеславия - тези състояния спадат към един отминал живот. Съвременното човечество е попаднало в един стар живот, който е съществувал много отдавна. На едно число, като му турите 25 нули - този живот преди толкова време е съществувал. Затова животът в това място, дето сега минаваме, е от останки. Днес ние изживяваме кармата на една изгубена вселена.

 

 

 

23.01.2016 г. 14,00 ч.

 

ЗАБОЛЯВАНЕ ОТ "ЛЮБОВ" 1934.08.26н кпи ПНС98:369 "Човек най-лесно заболява от... "любов". /.../ Туй, което е залюбил, той иска да го има, да го вземе за себе си. Природата обаче никога не позволява да обсебваш туй, което ти е дала. Тя дава да го употребиш, но /ако искаш да го обсебиш/, всякога противодейства. /.../ ИМАШ право да обичаш, но НЯМАШ право да обсебваш!"

КОМЕНТАР: Трябва обаче да се разграничат абсолютно ясно понятията "божествено употребяване", "човешко употребяване" и "адско употребяване".

 

 

 

23.01.2016 г. 14,11 ч.

 

ЗАКОН НА ЛЮБОВТА И ИСТИНСКОТО ПОЗНАНСТВО 1934.07.15н изр ПТС98:315-316 "Познанство, съпроводено с любов – това е най-голямото благо, което човек може да получи. Един човек, когото познаваш по законите на любовта, то е най-голямото благо! Ти ще познаваш човека – неговата душа, неговия ум, сърцето му. Той за тебе ще бъде целият свят! Този човек ще бъде готов да стори всичко онова за нас, което иска законът на любовта."

 

 

 

23.01.2016 г. 16,27 ч.

 

ИДЕИ И РЕАЛНА ПОМОЩ 1932.12.18н жвх ЖИХ97:17 "Може хората да се въодушевяват от прекрасни идеи за свобода и братство, но не са готови да помогнат на този, който се нуждае от помощ. Друг, който не говори за новите идеи, помага на нуждаещия се /на практика/. Питам: кой е разбрал Новото? Когато говорим за бъдещия живот, за благото на човечеството, някой до нас пъшка под тежестта на товара си, но ние не му обръщаме внимание. Щом някой се нуждае от помощ, ТРЯБВА да му помогнем!"

 

 

 

23.01.2016 г. 16,43 ч.

 

ИСТИНА И СВОБОДА, ПРИЗНАК 1934.04.15н ная ПНС98:119 "Истината я познавам по един-единствен признак /.../. Тя всякога носи пълна свобода и за ума, и за сърцето, и за волята /.../. Моят ум да мисли както АЗ схващам; моето сърце да чувства тъй, както АЗ чувствам; и моята воля да работи тъй, както АЗ искам да работя. Аз ТУЙ наричам "истина", аз ТУЙ наричам "свобода"!"

Илюстрацията е колаж по миниатюра на една приятелка - известната скулпторка Любка Кирилова. Колкото и да е странно за България, все пак тук има души, които искат да се запознаят и лично с човека, който оставя някакви плодове за душите, а не да се интересуват само от тях.

 

 

 

23.01.2016 г. 23,31 ч.

 

ИСТИНСКИЯТ ЛЮБИМ ДОВЕЖДА ДРУГ 1924.07.20н щдс КДМ50:222 "И тъй, ще любиш! – Кого? – Ще любиш Бога, Който живее в тебе. ОТТАМ трябва да се започне! Той ще ни каже кой е вторият, когото трябва да обичаме. Вторият ще ни доведе третия - и т.н. ТАКЪВ е законът на неприривната Божия Любов, която се изявява в ред и порядък."

КОМЕНТАР: Подборът на мислите от беседите в настоящата поредица във Фейсбука е силно субективен - това е очевидно. Някои приятели имат своето основание да отбележат това. Не познаваме подборка, която да не е субективна - това е един от видовете редактиране, с което човек може да представи едно учение превратно. В оригиналните файлове на ДЕС нещата стоят съвсем другояче - там има стремеж към обективност, понеже мислите се представят обемно - от почти всяка тема има тези, антитези и синтези (утвърждения, отрицания и обобщения). Сегашният случай не е без прецеденти, някои от които са отрицателни. Дали сегашният е положителен, ще се провери в бъдеще. Първият и най-важен води началото си още от 1924 г., когато Савка Керемидчиева представя на Учителя подборката "Свещени думи на Учителя", но той я отхвърля. Очевидците ни разправяха, че даже я бил хвърлил гневно на земята. Това, че през 1938 Той проявява радост при издаването й, не отменя проблема от 1924 и за него в Братството имаше различни обяснения. Кое доколко е вярно, един ден ще проверим на Небето. Защитниците на книгата (пак очевидци) твърдят, че всички мисли там са лично диктувани от Учителя на.с. Савка. Други очевидци казваха, че тя не била включила всички мисли и че някои са били предадени от нея неавтентично. Това наложило Той да се подписва под мислите, които е проверил лично, но по някаква причина това не е станало навсякъде. По-късно Лалка и М. издадоха продължението - още две книги, които също се издадоха луксозно, и трите се преведоха на чужди езици. Голяма радост и голям принос, но това още веднъж поставя въпроса да четем беседите в оригинал - в много от оригиналите достойните ученици са предали думите на Учителя точно. На това дължим и съществуването на мисли в отпечатаните беседи, които не се цитират никъде в подборките или при устните проповеди на учението. Неведнъж Той казва в различни варианти следното: "Когато държа своите беседи, аз зная, че много неща ще бъдат изопачени, но като говоря истината, ще я кажа както е в действителност. Като говоря истината, не хваля себе си, но и вас не жаля". Друг път директно критикува стенографите, че не предават Словото Му вярно, и добавя, че след 2000 години хората ще имат друга култура и ще изнесат Учението на Христа без изменения.

За да се предприеме настоящата необикновено смела и "тенденциозна" акция във Фейсбука да се представят някои от непопулярните мисли в беседите, трябваше да се извърви сложен път. Когато човек е шокиран от една задача, която не си я измисля сам, а се възлага на друго поле, той често не може да издържи и престава да бъде ученик. Изключват го от възлизане в Школата задълго и има неприятни последствия и в живота му на земята. Въпреки че познава метода за "диверсиите" на Словото, за които говори сам Учителят и ги провежда, лошият ученик не желае да изпълни такава задача и самоволно прекъсва обнародването. В случая даже бе дезактивиран Фейсбука на два или три пъти от такъв непослушен сътрудник. Проблемът обаче стои: някои от редакторите, издателите, компилаторите, интерпретаторите, проповедниците, лекторите, съставителите на годишните наряди и пр. неизменно представят само едни страни на Словото, а други - никога. Не говорим за съзнателна вина или пряко вражеско манипулиране - в повечето случаи това е въпрос на лична еволюция. Обаче егрегорите, имитациите на Истината и Словото, които конструират такива самодейци, от години набъбват в пространството и взимат хиляди жертви измежду хората, които са им повярвали. Това се отразява негативно и на световните събития във всякакъв план. Знаем, че повечето от нещастията на човечеството и в природата се дължат на духовните хора - военните и престъпниците са само техни изпълнители. В такива случаи Бялата и Всемирната ложа взимат екстрени мерки да лансират "диверсионни", "провокативни" учения или елементи от учения, които да изиграят ролята на спасителен антидот. Някъде бе описано как една такава мисъл на Чистата Истина се устремява като "следяща ракета" към съответната лъжа или противоположната истина, когато е пропагандирана само тя. Нечистото изгаря, а чистото, безсмъртното, образува синтез. 

Когато последователят е създаден така, че няма способност и желание да критикува, подражавайки на Учителя си да не изпада в положението на "идиот", той е спокоен. Обаче когато Учителят му възлага сложната задача да прояви послушание и да воюва, Той, както Кришна е поискал от Арджуна да воюва с армията на собствения си род, не всеки може да издържи. Ако послушаш и продължиш, ти оставаш сам, отречен и от най-близките си приятели. Те нямат още виждане в причинния свят и по-горните, за да проследят в аурата ти изпълняваш ли волята Божия - или разиграваш психодрамите на пороците и комплексите си. Обаче в такива драматични случаи с радост разбираш, че не си сам - неочаквано изникват нови приятели, които споделят действията ти без апострофиране и дори с възторжено одобрение за всяка точка и запетайка. Не защото това гъделичка тщеславието, а като факт. С такива нощем се пътува из космоса, а денем си преливаме ведро здраве, радост и щастие.

 

 

 

24.01.2016 г. 15,19 ч.

 

ИСТИНА ОТ БЕЗБРОЙ МЕСТА 1 1930.11.09н нви УЗР49:193 "Когато някой проповядва и говори истината, аз съм готов да го слушам." КОМЕНТАР: Генерален, тотален, абсолютно определящ критерий за наличие на монада в човека – на искра Божия! Учителят пръв дава пример за това, а истинските му Ученици се разпознават именно по тази жажда и способност да разпознават и лансират Истината, независимо чрез кого и кога идва. Това Учителят прави винаги, за разлика от враговете Му, от ограничените умове и от някои хора, които си мислят, че са Негови последователи, но си затискат ушите за всяка нова и различна истина от това, което те са възприели като "единствено вярно". Дори се борят срещу Новото и го оклеветяват. Това си личи най-много от погледите и думите им.

 

 

 

24.01.2016 г.  00,31 ч.

 

ЖЕНИ, МЪЖЕ, ДЕЦА - И СТАРОТО И НОВОТО УЧЕНИЕ 1933.02.12н ипг ЖИХ97:192-193 "Жените затворили границите си, мъжете затворили границите си, децата затворили границите си – и всеки пази своята "валута"... /.../ Най-хубаво е да отворите своите граници и да почнете да проповядвате Новото Учение!"

У врат обители святой

Стоял просящий подаянья

Бедняк иссохший, чуть живой

От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,

И взор являл живую муку,

Но кто-то камень положил

В его протянутую руку.

.........................................

Последният куплет от този шедьовър на Лермонтов не е подходящ за тука, колкото и да е гениален. И гениите се "издънват" понякога. На тази тема днес хвърля светлина Евгений Евтушенко:

Не мърси своя гений, поете,

и ума си, пред който немеят,

със паунски слова-еполети,

за да трупаш любовни трофеи!

Не хленчи, че си сам. Не ходи

с нажалени очи йезуитски.

Не развявай тъги и беди

като оня шинел на Грушницки

Ти от женския трепет и страх,

пред които си бог и икона,

да си просиш милувка е грях!

Да изнудваш доброто е долно!

Най-престъпно е стих да четеш,

с интонация горестно-бавна... –

за мъжа е съмнителна чест

да превзема превзети отдавна.

Да си „някой” е страшен магнит –

накачулват те фиба връз фиба...

Даже кламерът мисли: “Хвани,

по възможност, най-тлъстата риба!”...

Та магнит ли си, дърпаш наред:

и бижу, и консервата куха...

Но измъкнеш ли гвоздея клет –

и иконата писана рухва.

Ти поет си. Бъди и човек.

Забрави за лъжи и мишени.

И не падай до подвига лек,

а вдигни се до връх-поражение!

1969, превод - 2003

 

 

 

24.01.2016 г. 00,48 ч.

 

ЖЕНИ, ЧУЖДИ 1 1934.05.27н имв ПНС98:237 Казват: "Той прегръща чуждите жени..." – Ти, като прегръщаш хората, те трябва да оживеят, да станат добри! След като я прегърнеш, тази жена да ти каже: "Много ти благодаря!" И мъжът ù да каже: "Много ти благодаря, че откак я прегърна, много е мека, много е добра – вкъщи все шета, всички ни обича!..."

 

 

 

24.01.2016 г. 01,07 ч.

 

ЖЕНИТБА 2 ЗА КРАСИВА МОМА 1933.03.05н мтд ЖИХ97:266 "Ако аз бих се женил, никога не бих се оженил за красива мома. Защо? – Защото щеше да стане нещастна, и аз щях да стана нещастен. И тя щеше да изгуби своята свобода, и аз щях да изгубя своята свобода. В ума ми щяха да влязат ред мисли: къде ходи тя, какво прави, какво говори със своите приятели – все за нейните срещи щях да мисля... А така, нека си бъде свободна. Красивата мома е царкиня! Казвам: не се женù, за да бъдеш свободна. Ти си красива – нека всички те обичат, да нямаш господар над себе си."

(Виж и Коментара към "УЧИТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ, ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖЕНИТБАТА", с разсъждения за удивителния прийом на Учителя понякога да говори като грешен и смъртен, без да е такъв, за да съкрати дистанцията. Зелените учители владеят това, защото са горделиви, надменни, самомнителни. Те винаги говорят на другите с „вие”, не казват „ние”, когато изтъкват недостатъци).

Картината е от Майкъл Паркес.

 

 

 

 

24.01.2016 г. 03,34 ч.

 

ЖИВОТ, ВЕЧЕН 1924.05.04н квп КДМ50:133 "Под „вечен живот” се разбира не само небесният, но и земният – целокупният живот."

 

 

 

 

24.01.2016 г. 03,51 ч.

 

ЛЕКАР - КОГО ДА ЛЕКУВА 1930.10.26н жвх УЗР49:161 Провидението е турило някого на легло – да лежи. Ако е в затвор, нека стои там – да научи нещо. Ще дойде лекар да го лекува, за да прави отново пакости... - Има смисъл да лекувате благородния човек, който след оздравяването си е готов да прави добро.

 

 

 

 

24.01.2016 г. 04,16 ч.

 

ЗВЕЗДИТЕ, СВЪРЗВАНЕ С ТЯХ 1924.05.18н двг КДМ50:161 "Човекът е жива, велика душа - толкова необятна, че изпълва цялото пространство. Когато излезете вън да наблюдавате небето и да се любувате на звездите, това е защото душата ви се простира и в тях. Ако сте в съгласие с Живата Природа, ще се свържете със звездите - те ще ви разберат и ще ви проговорят."

 

 

 

 

24.01.2016 г. 04,29 ч.

 

ЗДРАВЕ И УСТНИ 1934.05.06н диж ПНС98:182 "Ако искате да бъдете здрави, не си стискайте устата. Онези хора, които си стискат устата, почват да боледуват. Щом започнат да си стискат устните, вече се създава противоречие в чувствата. Изопачено е едно твое чувство и то ще се отрази много зле върху тебе, ще изгубиш смисъла на живота."

 

 

 

 

 

24.01.2016 г. 04,57 ч.

 

ЗДРАВЕ, ПРИЗНАК 1934.03.18н стз ПНС98:42 "Щом руменееш, значи си здрав. Ти не можеш да бъдеш здрав, ако нямаш червения цвят. /.../ В нормално състояние, твоята уста, страните ти, носът ти трябва да имат леко червен цвят - навсякъде той трябва да преобладава, за да бъдеш здрав."

Алконст - вълшебна дева-птица в славянската митология - символ на живота, радостта и щастието. Тя е винаги засмяна и румена. От известната картина на Виктор Васнецов "Птиците на радостта и мъката". За другата - Сирин - тук няма да говорим. Ето какво е написал Александър Блок за Алконст, вдъхновен от тази картина, въпреки че е разменил имената на двете птици:

Густых кудрей откинув волны,

Закинув голову назад,

Бросает Сирин счастья полный,

Блаженств нездешних полный взгляд.

И, затаив в груди дыханье,

Перистый стан лучам открыв,

Вдыхает всё благоуханье,

Весны неведомой прилив...

И нега мощного усилья

Слезой туманит блеск очей...

Вот, вот, сейчас распустит крылья

И улетит в снопах лучей!

..........................

 

 

 

 

24.01.2016 г. 05,16 ч.

 

ЗДРАВЕ, УМ И ДОБРИ ЧУВСТВА 1933.01.08н ддж ЖИХ97:111 "Здравето на човека зависи от онази Абсолютна Истина, която той носи в себе си. Ако искате да бъдете здрави, умни, и човек с добри чувства, непременно трябва да обичате Истината, да треперите за нея."

"Момичето с прасковите" - любима картина от Валентин Серов.

КОМЕНТАР: Трябва да познаваме и мислите от Словото за ролята на болестите. При Учителя и Посветените болестите, които допускат, не са израз на неистината, а съзнателно подвизаване за възвръщане на човечеството в пътя Истината. 

В случая може да се посетим за един фантастичен разказ от Виталий Морочко. Героят му Ерзя разширява душата си в цялата галактика, миг преди очакваното й унищожаване. Той сам не знае защо прави това - "по навик", защото винаги е действал така от милост - и стават чудеса. Когато идва в съзнание, галактиката е спасена - Ерзя е поел и парирал страшния удар. Обаче нито за миг не приема възхвалите на хората, които са разбрали това - свръхмощта му произлиза от едно непознато за хората чувство - липсата на самочувствие.

 

 

 

24.01.2016 г. 05,42 ч.

 

ЗЕМЯТА, НАСЛЕДЯВАНЕ ОТ КРОТКИТЕ 1929.06.23н рак ГОБ36:119-120 "Думата "кротък", преведена в най-далечен смисъл от истинското и значение, подразбира "бял, светъл човек, който има свойството да привлича светлината". Силата на кроткия човек е в това, че той може да привлича божествената светлина в себе си и да я отразява навън. Кроткият е светящ човек, затова е определено той да наследи земята."

 

 

 

24.01.2016 г. 13,30 ч.

 ЗЛО, ПРОИЗХОД, НЕИЗПЪЛНЕНО ДОБРО 1933.03.26н кщд ЖИХ97:337 "Злото не е нищо друго, освен неизпълнено добро." КОМЕНТАР: Големият американски адепт от Бялата Ложа и виден учен, философ, лекар, музикант, художник и астролог Дейн Ръдиар изказва тази мисъл по подобен начин: "Кармата не е наказание, а последствие от изпуснат благоприятен момент". ЗЛО, ПРОИЗХОД 1924.05.18н двг КДМ50:167 "Ако се откажеш от доброто, от любовта или от истината, ти внасяш злото в цялото Битие."

 

 

24.01.2016 г. 14,03 ч.

 

ИЗБОР НА БАЩА НА ДЕТЕТО 1934.07.29н въч ПНС98:350 "Майката трябва да има будно съзнание и висок идеал. Тя трябва да предаде най-възвишените качества още при зачеването, но това не може да стане, ако се е оженила за някого само защото е богат, с апартамент и с добра служба."
...Или по астрална тръпка с нисък вкус и идеал...
Истинският бъдещ баща боготвори Единствената, възпява я, има дълбоко уважение и почитание пред душата и идеалите й, дава й абсолютна и безусловна свобода, благоговее пред приятелите й и изпитва щастие от общуването с тях.

 

 

 

24.01.2016 г. 14,37 ч.

 

ИЗВИНЕНИЕ 1 1930.10.26н жвх УЗР49:159-160 "Благородно е човек да иска извинение - да изправи грешката си! Жената, която удариш, заслужава да коленичиш пред нея! По-благородно ли е да коленичиш пред една банкерска каса? За предпочитане е да коленичиш пред жена си, отколкото пред касата с пари, с желание да забогатееш."

 

 

 

24.01.2016 г. 14,54 ч.

 

ИЗОСТАВЕНИ 1924.05.18н двг КДМ50:166 "Живата природа ще ви остане вярна при всички условия на живота. Ще дойде ден, когато децата и приятелите ще ви оставят; ще заболеете, обаче природата никога няма да ви остави. – Не трябва ли да правим друга връзка? – Щом връзката ви с някого е човешка, /а не божествена/, един ден пак ще се видите изоставени."

 

 

 

 

24.01.2016 г. 15,47 ч.

 

ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО НА ХОРАТА С ДУША Е НЕИЗБЕЖНО 2 1930.10.05н иди УЗР49:106 "Иде нов порядък в света! Тогава всички коли ще изчезнат. Тогава градовете няма да бъдат като сегашните. След няколко хиляди години ще дойдете пак на земята и това, което ви казвам, ще го проверите. Къщите ви ще бъдат построени на няколко километра една от друга. Хората ще си ходят на гости по въздуха. Само за 5-10 минути ще идете на Рила да си вземете вода и ще се върнете. Тогава тревата и животните ще си починат от хората. Хората ще се срещат в пространството и оттам ще се поздравяват."

 

КОМЕНТАР: След хиляди години - за цялото човечество . Но това си съществува вечно и се живее така и сега на Новата Земя и в Новото Небе. Зависи с кого възлизаме нощем там от Земята.

 

 

 

 

 

24.01.2016 г. 16,15 ч.

 

КОЛОНИИ 1 1930.11.16н щмв УЗР49:213 "Трябва да се върнем в рая! Изискват се хора, които да образуват колонии. Трябва да се върнем не назад, но напред – «връщане» напред... Да се обърнем – и да вървим към великия закон на Любовта."

КОМЕНТАР: Там е работата, че ако раят не се постигне тук и сега между ДВАМА ИЛИ ТРИМА с абсолютна любов и доверие помежду им, няма да се постигне никога никъде с повече хора - дори и в рая. Всякакви интимни гнезда, братства, ашрами, духовни селища, екоселища и "колонии" без Истината за Любовта са обречени.

 

 

 

24.01.2016 г. 23,36 ч

 

КОСМИЧНО СЪЗНАНИЕ 1933.01.29н зав ВЗК99:472-473 "Спасение, Възкресение, Царство Божие, Любов! Всички тия думи означават една велика истина. Това е тъй нареченото свръхсъзнание на човека, което носи безсмъртие. /.../ Ако във вас влезе свръхсъзнанието - или някои го наричат "космическо съзнание", - вие ще добиете един вътрешен мир, няма да се безпокоите. Аз го наричам "магическата тояжка". Онзи човек, който има космическото съзнание, той върви през гората без никакъв страх. Като тропне - и виелицата престава. Като тропне на облаците - махнат се, слънцето го огрее. Седне някъде, сняг има, тропне - ще се запали огън, той ще се наяде. Наоколо хората се безпокоят, а той седи тих и спокоен, гледа радостен и весел. Този човек, който има космическо съзнание, като влезе в бедната къща и почнат да му се оплакват, той само тропне - и хората забравят, че са бедни. Вече на масата им има изобилно всичко, даже и дрехи се появяват - няма за какво повече какво да се оплакват. Край на дрипите! Дойде ли такъв гостенин, ще се видят изведнъж добре облечени. Той ще се ръкува, ще се усмихне и ще излезе, а те ще се питат: „Кой ли беше този човек - някой богаташ, милионер, - който донесе тия дрехи?“ 

КОМЕНТАР: Всичко това щеше да изглежда само като вълшебна приказка, ако нямаше стотици, хиляди очевидци, които са го наблюдавали много пъти при Този, Който говори за тези неща в беседите Си. Ние се познаваме лично с такива хора. Нещо повече – тия неща не са спирали никога, пределът не е 27 декември 1944 или миналата година. Могат да се разкажат стотици случаи, станали пред очите ни и със самите нас. Например, отиват трима приятели към Белмекен в Рила, но са тръгнали късно и вечерта ги сварва по пътя. Студ, няма връщане. Те скоро са изминали същия път няколко пъти и в двете посоки и познават отлично пътеката и нещата от двете й страни. Вече мислят да палят огън, когато отляво виждат къщичка като в приказките. Това става през 1984 година. Вратата е отворена, влизат – няма никой. Има точно три легла с чудесни завивки - като в хотел. На масата – прясна храна. В стаичката – печка с приготвени дърва за една нощ. Съвсем случайно този път не носят фотоапарат или кинокамера. Знаят това място много добре. На връщане минават край него, но няма никаква къщичка.

МАГИЧЕСКА ПРЪЧИЦА 1 1924.05.04н квп КДМ50:133 "Желая всички да имате тази пръчица и с нея да просите в името на Христа. Вечер дойдеш, чукнеш с пръчицата - и къщичката се явява. Сутрин пак чукнеш - и къщичката изчезва. Целия ден ти си свободен, работиш, разхождаш се, не мислиш за къщичката. Така могат да живеят всички. Казвате: Това е хубаво, но прилича на приказка от „Хиляда и една нощ.” – Не, един ден така ще бъде! Това почива на един от великите закони на Битието. Според него, щастието и блаженството на човека се придобиват моментално."

 

 

 

25.01.2016 г. 02,18 ч.

 

КРАСОТА, ИСТИНСКА 1934.03.18н стз ПНС98:54 "Под "красиво лице" аз разбирам онова, което изразява доброта, честност и справедливост. Един човек, който всякога може да застане на твоята страна, да ти помогне - ТУЙ е красивият човек, добрият човек, благородният човек. В красивия човек има милосърдие и мекота, има равновесие, което произтича от една спокойна и възвишена мисъл."

Около 230 година Цецилия претърпяла мъченическа смърт заедно със своя съпруг и неговия брат – Тибурций. Двамата братя впоследствие извършили много чудеса, изцелявали болни, дарили цялото си богатство в помощ на бедните. Легендата разказва, че Св. Цецилия била хвърлена в казан с вряща вода; три пъти палачът безуспешно се опитва да я обезглави и едва на третия път тя починала от раните си. През 821 г. Папа Пасхалий І полага нейните останки в катакомба под църквата „Света Цецилия” в Рим (върху гробницата на Св. Цецилия има поставена легнала статуя на мъченицата, изработена от Стефано Мадерна). Католическата Църква чества паметта на Св. Цецилия на 22 Ноември В иконографията и живописта Св. Цецилия е изобразявана многократно и винаги от велики майстори: Рафаело – днес е част от болонската пинакотека (1513), Доменико (Лувъра), Карло Долчи (галерията на Дрезден) и др. Тя е покровителка на сакралната музика. Големият църковен композитор Джовани Палестрина основава в Рим общество за развитие на духовната музика под наименованието Братство на Св. Цецилия. Папа Пий ІХ е римският епископ, който дава на обществото статут на академия и учредява орден за отличие за членовете на Академията „Санта Чечилия”, наречен Орден „Св. Цецилия”. В Италия и днес съществуват няколко на брой общности за духовна музика, които носят името на тази голяма светица на ранната Църква. Съпругът на Св. Цецилия Валериан също е светец на ранната Църква. Той и брат му също загинали мъченически за християнската вяра.

 

 

25.01.2016 г.  22,34 ч.

 

МОРАЛНО 1934.05.27н имв ПНС98:237 "Да обичаш хората тъй, както БОГ изисква – ТОВА е морално! Да правиш добро тъй, както БОГ изисква – ТОВА е морално. Да имаш хубавото мнение на БОГА за тебе – ТОВА е морално. Да желаеш успеха /и щастието/ на всяко живо същество – ТОВА наричам морал. Любов към всяко същество на земята, колкото и да е малко! Да храниш тези божествени чувства!"

 

 

 

25.01.2016 г. 23,03 ч.

 

"ЛЮБОВТА НИКОГА НЕ ОТПАДА"

ПАЗЍ Я КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОКОТО СИ!

ЛЮБОВ 1, НЕПРИРИВНА 1930.09.28н ндп УЗР49:078 "Искате да бъдете щастливи... – Казвам: ПРИЯТЕЛСТВОТО е път към щастие! /Ти обаче не можеш да обичаш ближния си истински и това да продължи вечно/, ако всеки ден не откриваш в него по една добра черта, по една добродетел или по една добра постъпка. В живота е обратно: всички светски и религиозни хора постоянно търсят един на друг отрицателни черти. /В крайна сметка, по този начин лошият човек разваля всяко добро начинание и така се лишава и лишава и другия от шанса за неприривна любов и приятелство, за истинско щастие/. 

КОМЕНТАР: Нещо повече: горделивият, простият, лошият човек не само изгаря юргана заради бълхата и "скъсва завинаги", но и неизбежно попада на посредствени или лоши хора и обстоятелства, защото не е оценил даденото му от Бога. Не е могъл да запази и развие истинското приятелство с разум, прошка, саможертва, разбиране и положителна мисъл.

 

 

25 .01.2016 г. 03,04 ч.

 

КРОТЪК 1, КАЧЕСТВА, ГОСПОДАР НА ЗЕМЯТА 1929.06.23н рак ГОБ36:132 "Кроткият е силен човек – никой не може да го тъпче. Кроткият разбира живота в неговата пълнота и смисъл. Дето минава кроткият, всички му правят път: реките отбиват течението си – правят му път да мине; растенията и животните му се кланят; хората го поздравяват. Кроткият и по земята стъпва, и във водата плува, и във въздуха се носи. Той е господар на земята, напълно я владее."

КРОТЪК 1, МОРАЛ 1929.06.23н рак ГОБ36:128 "Кроткият човек носи велик морал в себе си. Обикновеният морал, обикновеното благочестие са обикновени работи за него."

 

КРОТЪК 1, СПОСОБНОСТИ, ОТБЛЪСКВАНЕ И ПРИВЛИЧАНЕ 1929.06.23н рак ГОБ36:125 "Когато кроткият човек иска да бъде свободен от хората, никой да не го смущава, той изпуща светлината си, а задържа топлината си, вследствие на което понижава околната температура и не позволява на хората да се приближават към него. Когато работи за добрите хора, кроткият човек повишава топлината си, вследствие на което отваря вратата си и ги привлича към себе си. Не само хората, но и всички живи същества се привличат от него."

 

 

 

25.01.2016 г. 04,14 ч.

 

ЛЮБОВ 1, СПОНТАННА 1929.06.02н одз ГОБ36:65 "...като малките момченца и момиченца, които за пръв път са почувствали в себе си любовта... Бликне ли любовта – приемете я и я изявете свободно, с чиста съвест. ТОВА е новораждане, ТОВА е възкресение!"

Човек е бил жив сумарно толкова минути или секунди в живота си, колкото време същества с душа са го гледали с неудържима любов. Всичко останало е едно недоразумение.

 

 

 

25.01.2016 г. 05,02 ч.

 

 

ЛЮБОВ 1 В ДУХОВНИЯ СВЯТ 1929.07.21н илд ГОБ36:146-147 "В духовния свят извира само чиста, кристална вода. Там всички се обичат. Ако някой влезе в духовния свят с най-малка омраза към когото и да е, той веднага ще се види изоставен от всички и ще разбере, че всички хора са едно неразделно цяло. Щом изхвърли омразата от сърцето си, всички хора ще го заобиколят и ще му се радват. В духовния свят няма условия за омраза, няма условия за нищо отрицателно. Следователно, когато люби всички хора, човек се намира в духовния свят."

 

 

 

 

25.01.2016 г. 05,37 ч.

 

ЛЮБОВ 1 КЪМ ВСИЧКИ И ВЪЗКРЕСЕНИЕ 1933.01.01н ндг ЖИХ97:85 "Когато у вас проникне една хубава мисъл за Любовта и вие пожелаете да любите всички, това е състоянието на възкресението, което ще ви подмлади. Тогава във всички съвършени души, които ви любят, се събужда желание да ви помагат. ТОВА се нарича съвършен човек!"

ЕДИН МЮЗИКЪЛ КАТО ТОЗИ, ако го приложим на дело в живота си, може да спаси душата на човека и околните по-сигурно отколкото 1000 тома чисто Слово Божие, ако само си го четем... Една съпруга с дух и душа обикна седемте диви братя на мъжа си, посвети им се изцяло - и направи от тях човеци! Съществото с душа може да обича много повече от двама или трима души и да им служи до припадък от преумора, но с веселие и песен на уста!

 

 

 

25.01.2016  г. 21,50 ч.

 

ЛЮБОВ 1, КАЧЕСТВА - СВОБОДА, РАЗБИРАНЕ, ВНИМАНИЕ 1924.03.16н кдм "КДМ98:016-017 "Само в Любовта има свобода! Дето е Любовта, там има вътрешно разбиране между хората. Когато любиш, ти си внимателен не само външно към човека, но и вътрешно - към неговия ум, сърце и воля. В Любовта няма никакво съмнение, никаква обида, никакво отчаяние. В Любовта всичко е положително - там отрицателните сили не виреят. Те изгарят в нея като на огън."

 

 

 

25.01.2016 г. 23,25 ч.

 

ЛЮБОВ 1, СПОСОБНОСТ ЗА ПРИЕМАНЕ 1934.07.08н пду ПНС98:304 "Трябва да се обичат всички хора, защото са Божии проводници. Ако се създаде едно общество на любовта, тогава смъртта ще изчезне! /.../ Не само да имаш предмета на любовта, но трябва да си в състояние и да я приемеш."

 

 

 

26.01.2016 г. 00,13 ч.

 

ЛЮБОВТА - АБСОЛЮТЕН ПРИОРИТЕТ 1929.07.21н илд ГОБ36:138 "Според мене, човек първо трябва да се занимава с въпроса за любовта - да я възприеме, да я разбере и да я приложи. Щом разбере и приложи любовта, той може да се занимава с всички останали въпроси."

 

 

 

 

26.01.2016 г. 01,53 ч.

 

ЛЮБОВ 1, ПРОЯВИ, СЛУЖЕНЕ 1930.11.23н дит УЗР49:231 "Не можеш да обичаш човека, докато не си готов да му служиш и да го поставиш на същото място, на което си и ти. Ако му станеш господар, ти нямаш любов към него. Любовта се проявява чрез служене. Щом станеш слуга на своя възлюбен, тогава и той, ако е умен, ще разбере, че си по-умен от него и ще ти даде съответното място. ТОВА е любов! Значи, само умният може да служи. Глупавият никога не може да служи."

 

 

 

 

26.01.2016 г.  09,07 ч.

 

ЛЮБОВ И ОБИЧ - НЕОТНИМАЕМИ 1930.09.14н пти УЗР49:47 "Единственото право, които никой не може да ти отнеме, е да обичаш. Никой не може да ти отнеме тази любов! /…/ Единственото нещо, което никой не може да ти отнеме, е което сам проявяваш."

 

 

 

 

26.01.2016 г. 09,09 ч.

 

 

ЛЮБОВ И СЛОВО 1930.10.12н рас УЗР49:120 "Не можеш да любиш, ако не носиш Разумното Слово в себе си. То дава мощ на човека. Без Словото, Любовта не може да се прояви."

 

 

 

 

26.01.2016 г. 10,03 ч.

 

ЖАЛКО - ИЛИ НЕ?... С НЯКОИ ХОРА, КОИТО ХАРЕСВАМЕ И ОБИЧАМЕ, СЕ РАЗМИНАВАМЕ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ КАТО НЕЩАТА НА ТАЗИ КАРТИНКА ИЛИ КАТО ДВА ЕСКПЕРСА В ПРОТИВОПОЛОЖНИ ПОСОКИ...

ЛЮБОВ, ВЯРА И НАДЕЖДА 1930.11.23н дит УЗР49:225 "Любовта е велика, мощна сила, с която Бог работи, за да ни извади от ТОРПЕДНОТО състояние – да внесе в нас живот. Надеждата пък е градината, в която зреят плодовете. Надеждата – това са ангелите, които искат да разбрат докъде сме стигнали в неашето развитие. Любовта е силата, която дава живот и ни избавя от смъртта. Вярата е връзка, а надеждата – качество на ангелите, с което те опитват нашите плодове. Ние предаваме тези плодове на другите същества." 

КОМЕНТАР: Тази мисъл е отбелязана като проблемна заради думата "торпедно" – тя е тъй странна и рядка и сигурно единствена във всички беседи на Учителя, че може да е сгрешена от стенографа или машинописеца, словослагателя. Ако обаче няма грешка, то образа, който дава Учителят, е извънредно интересен и точен: излиза, че ние сме изстреляни от някого или от самите себе си като торпедо, което е жертва на своята фатална инерция и посока и което неизбежно ще се взриви, като унищожи и себе си, и други. Не е ли резултатът смъртта? Да, уникален и много поучителен образ! И като помисли човек, наистина само любовта - но истинската, божествената любов - любовта към всички или към тия, които ни е определил Бог - е в състояние да ни отклони от тази жестока, сляпа и смъртоносна монофиксация. Това отново ни насочва към великия въпрос, що е истинска любов. Това, което ние си мислим, че е любов, често се оказва сляпо, смъртоносно торпедо. Човек се носи сляпо напред с инерцията на своето невежество, самомнение, самоупование и втораченост в нещо неистинско.

 

 

 

 

26.01.2016 г. 21,03 ч.

 

ЛЮБОВ, ГРАНИЦИ - СТРАДАНИЕТО И РАДОСТТА 1924.04.27н щги КДМ50:115 "Страданието и радостта са граници на любовта. Щом влезеш в любовта, страданието се превръща в радост. Щом излезеш от любовта, радостта ти се превръща в страдание."

 

 

 

 

26.01.2016 г. 21,16 ч.

 

ЛЮБОВ, НЕИЗПЪЖДАНЕ НА НИКОГО 2 1924.03.16н кдм КДМ50:6 "В книгата на Любовта няма нито един кодекс, според който тя да може да изпъди някого. Тя е тъй богата, разполага с толкова методи, с които изправя грешките на глупавите и непоправими хора! Тя приема при себе си всички хора, забравени в избата на природата."

 

 

 

 

26.01.2016 г. 21,38 ч.

 

ЛЮБОВТА Е ХИГИЕНА 1929.08.04н ксм ГОБ36:176 "Чистотата и святостта са най-голямата хигиена, до която християнството е могло да достигне. Днес пък, когато говоря за Любовта, аз имам предвид най-съвършената хигиена, която може да се препоръча на съвременния свят."

 

 

 

 

26.01.2016 г. 22,25 ч.

 

Шедьоврът на Андрей Николов "Дух и материя"

МАТЕРИАЛНО 1 И ДУХОВНО 1929.07.21н илд ГОБ36:147 "Докато не може да уреди материалните, физическите си работи, човек не може да уреди и духовните си работи. В този случай духовните му работи ще бъдат толкова объркани, колкото и физическите."

КОМЕНТАР: Това е една от по-редките мисли в беседите в полза на материалното уреждане – приоритетът обикновено е в полза на духовното. Ето защо тя трябва да се разглежда заедно с антитезите и синтезите на тази тема. В противен случай духовните хора, които растат на ширина и се занимават на първо място с материалното, се хващат именно за такива цитати, за да оправдаят предимството на материалното "уреждане" в този свят. Те обаче нямат почти никакво понятие за това, какво значи "материално уреждане". Считат, че това е уреждане на дом, семейство, професия и пр. Всъщност, това е правилното хранене, дишане и общуване с природата, непренебрегване на собствената човешка природа и правилните материални и физически отношения с правилните хора.

 

 

 

 

27.01.2016 г. 07,14 ч.

 

МИСЛИ, ЧУВСТВА И ПОСТЪПКИ, НЕИЗПИТВАНИ 1 1930.09.14н пти УЗР49:045 "Първото нещо, което се изисква от човека, който върви в божествения път, е да има такива мисли, чувства и постъпки, каквито не сте изпитвали."

КОМЕНТАР: Естествено, става дума за тия, които правят човека по-добър, по-чист, по-прекрасен и по-здрав.

 

 

 

27.01.2016 г. 19,51 ч.

 

УТОЧНЕНИЯ ЗА ДЕВСТВЕНОСТТА, ЧИСТОТАТА И ЦЕЛОМЪДРИЕТО

"Щом човек има чистота и не е проводник, той започва да страда. Всякога страданията започват, когато човек не е проводник." (17.VI.1942, "Чистотата")

КОМЕНТАР: Преди години известната комунистическа писателка и сценаристка Свобода Бъчварова прояви силен интерес към учението на Учителя Петър Дънов, към астрологията и пр. Сприятелихме се. Един от плодовете бе киносценарий със заглавие "Свръхпроводници". Там бе развита много динамично и драматично именно тази идея и безспорният закон във физиката: свръхчистото провежда Любовта и Истината без никакво съпротивление. Илюстрацията е от темите в интернет за свръхпроводимостта във вакуум. 

Как се постига психически вакуум?

 

 

 

 

27.01.2016 г. 20,36 ч.

 

„Ако младата мома не напусне своята девственост, тя никога не би станала майка. Такъв е великият закон в природата.” (10 май 1915 г. „Новото основание”)

ИЛЮСТРАЦИЯТА е фрагмент от картина на Суламит Вюлфинг (1901 – 1989), която получи безсмъртие заради изумителните си картини и повече няма да се преражда, освен по свое желание.

КОМЕНТАР: Като се има предвид какво казва Учителят за Майката – че си остава всякога девствена и че е най-съвършеното лично въплъщение на Бога в Изявеното и Определено Битие; - и като помним винаги аксиомата Му, че "девственост и чистота означава изпълнение на Волята Божия", ние имаме всички основания да се надяваме, че ще забележим главния портал за влизане в Новата Земя и Новото Небе.

 

 

 

27.01.2016 г. 21,51 ч.

 

МЪДРЕЦИ, ВНИМАВАЙТЕ С ДУМИТЕ СИ ПРЕД ГОРДИ И ЧЕСТОЛЮБИВИ!

МОМА И МЪДРЕЦ 1930.11.02н даб УЗР49:168-169 "Седи една млада мома до един мъдрец и между тях се започва разговор. Младата мома казва: "Като те гледам, ти си голям мъдрец, но да си кажа впечатлението, което ми правиш: много ти играят очите..." – "Право казваш: "играят" ми очите! Аз щях да съжалявам, ако очите ми не "играеха" – отдето мина, каквото погледна, очите ми все "играят"... Така е – това е вътрешен израз на разумния живот. – "После, като гледаш младите моми, сърцето ти затупва..." – "Да, сърцето ми затупва, но не само при вида на младите моми - каквото видя, сърцето ми трепва! И аз бих съжалявал, ако сърцето ми не туптеше..." - И продължават по-нататък те своя разговор. Мъдрецът пита: "Знаеш ли защо ми говориш така?..." - "Искам да ти кажа, че ти липсва нещо..." – "Съгласен съм, липсва ми нещо... Ако не ми липсваше, нямаше да бъда мъдрец. Дошъл съм в света да търся това, което ми липсва." – "Виждам, че имаш много проницателен ум.." – "Ако ти кажа една истина, би ли ми повярвала?" - "Ще ти повярвам, ако моят ум схване това, което ми кажеш. А ти можеш да ми кажеш много верни неща и без да си мъдрец..." – "Права си..." - И започва той да й разказва: "Преди 2000 години ти беше царица, заробена от неприятеля и осъдена на смърт. По щастливо стечение на обстоятелствата, срещна те един човек и те освободи. Знаеш ли кой беше този човек?" – "Нищо не зная и нищо не помня... Какво доказателство имаш за това?" – "Знаеш ли, че преди още 1000 години ти беше един мъдрец, който написа една книга. За тази книга, именно, те осъдиха на изгаряне. Като беше на кладата, дойде при тебе един човек и те освободи." - "И това не помня..." - Той изрежда ред доказателства и факти, но тя не може да се убеди в тях.- "Тогава, ще приведа още един случай от живота ти, за който твойто съзнание е будно. Помниш ли: една вечер, преди две години, ти присъстваше на едно увеселение и, като се връщаше у дома си, един стражар те хвана за ръка – искаше да те заведе в участъка?..." - "Това помня..." – "...Изведнъж се яви един офицер, бутна стражаря, освободи те и те придружи до вкъщи. Знаеш ли кой беше офицерът? – Той бе същият, който те спасяваше по-рано." - "Вярно ли е това?" – "Вярно е." – Човек приема за верни само ония неща, за които съзнанието му е будно. Всички неща, за които съзнанието му не е будно, и да се доказват, не може да ги приеме. Как ще се убеди момата, че онзи, който я е спасявал през всички животи, е мъдрецът, с когото разговаря. 

КОМЕНТАР: Има много случаи в живота, когато някое достойно същество бива спасявано нееднократно от Учителя или Посветените, защото има искра Божия или защото е допринесло нещо за Бога и човечеството в миналото и има общ фон на праведничество; а често и защото то ни е било лично близко през вековете. То обаче все още е в плен на човешкия или сатанинския морал, неспособно да различава чистия поглед на любовта и душевното разположение, на духовното приятелство и роднинство, идващи от Вечността. С много хора ние сме били най-близки - дори по кръв или от интимни връзки в минали животи. За Посветения е много трудно да се държи сдържано и официално в такива случаи, защото и той има сърце, и то много голямо, без да е порочен; но се контролира, защото се съобразява с липсата на космическа памет у хората, на космически вкус. За съжаление, близкият ни от миналото възприема сърдечното отношение като предизвикателство, флиртуване, "слаб ангел" и т.н. Той счита себе си за "морален", само ако е в кръвни, обикновено църковни или юридически отношения с някого в този временен живот; и затова, пред хората и пред себе си, с чиста съвест играе ролята на "нравствен". За своето нечисто подсъзнание и съдничество обаче, както и за директните си отрицателни оценки се налага да получава различни кармични уроци, за да се научи да различава и да си плати за отблъскването на истински сродните души и духове, за отрицателните мисли и квалификации. Той не подозира нито за секунда, че сърцето и тялото, с които се самоидентифицира, не са негови, а са му дадени като подърък или "под наем". Великата илюзия, че те са лично негови, го кара да разполага с тях както намери за добре, но обикновено това става по кармични причини - поради идването на "сляпата неделя", по инерцията на ниския идеал, на лошия вкус; на химерата за сигурност или съобразяване с общественото мнение; в най-добрия случай – на "тръпката", но и това е корист. Възхищава се и се вълнува от хора и неща, които, от гледна точка на Небето, са от съмнителна проба. 

Адският произход на небожественото в такъв човек обикновено не може да повярва на мъдреца априори, изисква "доказателства", говори му на "ти" (даже и когато казва "Ви"). Иска първо да разнищи думите и делата му с обикновения си човешки мозък, а в същото време вярва сляпо на треньорите на кармата, когато го изкушават с най-различни примамки. Обикновено съдбата го обвързва именно с хора от по-ниска или съвсем различна еволюция, от които той неизбежно ще пострада, за да се научи в бъдеще да различава душите и да се откликва незабавно и без замисляне и с най-чисто и невинно съзнание не другиму, а именно на чистите хора, които го обичат истински. Да не проявява принизен вкус и да не служи на превратните представи на смъртните за "любим", "партньор", "коректност", "морал", "чувство за дълг", "съвест", "благочестие", "спокойствие", "благополучие", "уреденост" в "живота" и пр. Последните две думи са в кавички поотделно, защото това не е нито уреденост, нито живот. При всички хора от този род вкусът и теориите им свършват в болниците и в гробищата - особено когато представите им са били омърсени от принизен вкус, честолюбие, своеглавие, фанатизъм, стремеж към светска сигурност или самомнение. 

Цитираният случай с мъдреца и младата мома е типичен пример за това. Би могъл да се класифицира и в темата "Случки от живота на Учителя", защото е напълно възможно това да се е случило с Него и някоя подобна "мома", дори и да не е бил звуков диалог, а мисловен разговор, каквито виждаме с хиляди в беседите. Подобни неща Той често разказва не от Свое име поради великата скромност на Учителя, на истинския Посветен, както и за да не смути младата жена, която може да е присъствала в салона по време на беседа."

 

 

 

 

28.01.2016 г. 00,02 ч.

 

НЕВЪЗМОЖНО 1934.07.22н хвх ПНС98:324 "Голямото нещастие в света седи в това, че всеки иска да бъде ОТДЕЛНО щастлив. Това е невъзможно."

 

 

 

 

28.01.2016 г. 00,13 ч.

 

НОРМАЛЕН, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1929.08.04н ксм ГОБ36:183 Човек е двояко същество: от пъпа надолу той е физически човек, а оттам нагоре той е умствен човек. Докато двете естества на човека са в равновесие, той е напълно нормален.

 

 

 

28.01.2016 г. 00,28 ч.

 

НОСИТЕЛИ НА ЛЮБОВ, ДОБРОСЛОВИЕ И СВОБОДА 1933.04.02н рад ЖИХ97:353 "Вие на кого се радвате? - На онзи, който ви обича; на онзи, който говори за вас хубаво; на онзи, който носи свобода за вас."

Този вид Божи хора си личат от пръв поглед и външно - хората със сърце, разум, душа и дух. Всички останали, които не ни обичат, които говорят лошо за нас и ограничават свободата ни имат съвсем други тела и физиономии и това се вижда от километри. Има специални упражнения, за да можем да не се задушим от миризмата им.

 

 

 

28.01.2016 г. 01,32 ч.

 

БОГ И ДЕЦА НА БОГА 1929.06.02н одз ГОБ36:58 "Има един Човек в света, Който обича всички хора без разлика и знае имената им. Ако сте потомци на този Човек, т.е. ако сте излезли от Него, вие непременно ще имате Неговите качества. Щом нямате тези качества, вие не сте излезли от Него, не вървите по една линия с Него, нямате нищо общо с Него." 

КОМЕНТАР: Ставането преди изгрев слънце е само един от белезите на родените от Бога - и то е древна традиция. Но изявата на още по-важнитеБожии качества се отнася само за хората с разцъфтяла или плододаваща монада, с работеща искра Божия, които са завършили еволюцията си или са много напреднали. При тях искрата е станала на ток, на пламък в движение, на река или океан. Онези деца Божии, които са още в началото на Пътя, могат да обичат само малцина избрани хора; а по-напредналите, които са вече в Пътя, постепенно се учат да обичат всички, но имената им ще си спомнят в бъдеще. Това, че са още несъвършени, непробудени изцяло, не означава, че не са родени от Бога. Понякога има души с искра Божия, които обичат всички по рождение, но срещат големи трудности, когато ги възпитават хора без монада или със силно замъждяла монада или когато влизат във взаимоотношения с такива. Не бива обаче да се забравя, че има цикли (дори цели прераждания), когато определен тип хора с монада трябва да специализират любовта към ближния или към семейството; към сродна душа и малък брой сродни души. На този етап, от такива не можем да очакваме да обичат всички. Уви, има и хора с искра Божия, остро заразени от човекоподобните. Те реагират съвсем като родените без монада: "любовта" им към някого се "изпепелява" и повече никога не се възстановява; или се възстановява извънредно бавно или рядко. не Не бива да ги съдим и трябва да разбираме, че са душевно болни, но е много неприятно да се попадне под ударите им, когато съдят; или под леденото им мълчание и безразличие след "разочарованието".

 

 

 

28.01.2016 г. 02,03 ч.

 

ПАМЕТНИЦИ, МЪРТВИ И ЖИВИ 1930.09.07н имя УЗР49:028 "Ще кажете, че на великите хора правят паметници и така обезсмъртяват името им. – Питайте какво ще кажат великите хора за своите паметници! Като дойдат отново на земята, те казват: "Махнете паметниците! Ето, ние самите сме пред вас – ЖИВИ паметници. Четете по НАС!" Хората четат по /книжните и/ каменните паметници – ОТТАМ искат да получат знания... Питам: кой паметник е по-важен - живият или мъртвият? За предпочитане е да четете по ЖИВИЯ паметник и от НЕГО да се учите. КОМЕНТАР: Тук не става дума само за изгодата да научим нещо – това е корист. Трябва да имаме съзнание и мисъл какви проблеми и нужди има самият "жив паметник" – още приживе или когато се е преродил. Има много Учители, мъдреци, светии и гении, чиито произведения четем, гледаме или слушаме в захлас, а те са пак между нас и ние не ги разпознаваме. Ето мъката на Евгений Евтушенко по този повод, описващ съдбата на такива хора сред стадото неразпознаващи:

 

Отде, откога тая мода се гаври:

за живите – ями; за мъртвите – лаври?!

За мъртвите пият, та чак се напиват,

и живи пророци до днеска избиват.

И произнасят се

за историята

нежни речи за тях...

в крематориумите...

Кое Маяковски – великия, зрелия –

накара го смъртно

да се простреля?

Какъв глас и външност! Каква безнадеждност!

Да бяха му дали трошинчица нежност!

Живите вечно от скръб ги съсипват.

С нежности само мъртвеца обсипват.

(1956)

 

 

 

28.01.2016 г. 18,24 ч.

 

ДА РАЗЧИТАШ НА НЯКОГО - АДСКО, ЧОВЕШКО И БОЖЕСТВЕНО РАЗЧИТАНЕ. В адския и човешкия вид това си е чисто сметкаджийство – етимологията и семантиката на думата разкриват това. Един ден по TV даваха интервюта с американци, чиито близки са загинали при едно от поредните бедствия. Питаха и една млада жена какво е изпитала, когато узнала за смъртта на родителите си под развалините. Тя отговори „Ужас! Абсолютен ужас!” – „Разбираемо е…” – „Няма да има на кого да разчитам вече!...” - Ние, които гледахме, останахме с отворени усти...

Ето мисли от беседите на тази тема:

„Ако вие нямате вяра в хората, с които живеете, и се пазите от тях като от вълци, какъв е смисълът на живота? Не е въпрос да разчиташ само на майка си и на баща си. Ти трябва да разчиташ на всички хора, които те обичат. Те не са един, двама или трима. Те са милиони хора, които ти още не познаваш. Цялото щастие на човека седи в онези хора, които го обичат. Дали съзнава това той или не съзнава, не е важно. Бъдещето учение в света се заключава в това да разчиташ на онези хора, които те обичат. Другояче казано: разчитайте на любовта на Бога. /…/ Всичко е в любовта на Бога! Вие трябва да видите тази любов във всички хора.” (5 юли 1936, Идете в Галилея)

„Ако разчитате на чувствата на другите хора, ще бъдете формени просяци.” (6. III. 1942, Динамични движения)

"ТАЗИ е вътрешната връзка, която трябва да създадете, че сърцето ви да трепти! Та като срещнеш един човек, да разбереш, че неговата душа е душа, неговото сърце – сърце, неговият ум – ум и неговият дух – дух! И да знаеш, че този човек никога не говори лъжа, той говори всякога истината. На този човек не трябва да разчиташ за постоянно, но само за един ден. Този човек трябва да ти е приятел, да разчиташ на него във всяко положение." (20 октомври 1929, Тази сирота вдовица тури от всичките най-много)

„И досега още мъжът не е разбрал жената и жената не е разбрала мъжа. Жената разбира един мъж, на когото да разчита той да ѝ бъде верен. Пък мъжът разчита на жената да има една помощница, която да му помага. Това са вече користолюбиви цели.” (29 януари 1933, Защо възкръсна?)

„Момата черпи от здравия и красив момък. Отиде ли при болния, там тя дава. Момата разчита на силния момък, но стане ли въпрос за неговата красота, тя губи почва под нозете си. – Защо? – Много моми се стремят към тоя момък. Всички го харесват, всички налитат на него. Момата започва да ревнува, страхува се да не го изгуби. Много моми могат да обсебят момъка, но красотата никой не може да вземе. Тя е отразена на човешкото лице, но е неуловима. Обаче момата иска да задържи красотата на момъка само за себе си. /…/ Да излагаш своите красиви чувства на показ пред хората, това е тщеславие. Да затваряш и задържаш своите красиви чувства само за себе си, това е користолюбие, ревност.” (10 януари 1937, Божествената храна)

„Веднъж дойде при мене един външен човек, който ми каза: „Ти поне имаш ученици, на които можеш да разчиташ“. – Аз разчитам на човека толкова, колкото и на мечката /…/ Да разчиташ на себе си, това значи да си свободен от всякакво противоречие.” (30 септември 1932, Изворите на живота)

„Този, който има трапецовидно чело, той е материалист, той винаги има съображения, когато прави нещо. На него не може да разчиташ.” (8. IV. 1938, Импулсът)

„При двойката (нумерологически) се раждат актьори, хора на чувствата, които постоянно се менят и на които не можеш да разчиташ.” (18.V.1924 Противоречията като необходимост при всяко растене)

„Мисли за добрите хора, без да разчиташ на тях. Ако разчиташ на тях, ще забравиш себе си, ще забравиш, че и сам можеш да си помогнеш.” (6 април 1927, Начертаният план)

„Неустойчиви хора са всички ония, които се движат много полека. Охлювите, например, са много неустойчиви. Човек, който има движение на охлюв, на такъв не можеш да разчиташ, защото щом побутне първия лист, скрие си рогцата и казва: „Тази работа не е за мен...“. После, насърчиш го, кажеш му: „слушай, има закони, има ред, порядък…“ - и той пак извади своите рогца… И пак, като срещне най-малкия лист, пак се скрие в черупката си и казва: „Тук няма закон“. - И пак започва ту навън, ту навътре…” (2.VI.1922, Изгрев и залез)

„Слушате някой да казва на приятеля си: „На ТЕБЕ разчитам!“. – Няма защо да разчиташ на приятеля си - ще разчиташ на своя ум, на своето сърце и на своята воля! И приятелят ти да разчита на същото. Щом и двамата ще разчитат на едни и същи сили, ще се съединят и ще работят заедно. Ако човек не разчита първо на своя ум, на своето сърце и на своята воля, нищо не може да постигне. Също така, всички хора трябва да разчитат на своя ум, на своето сърце, на своята воля и да се обединят за реализиране на една обща идея.” (25 август 1940, Двете царства)

„Няма защо човек да се срамува от едно божествено положение. Няма защо човек да се срамува от едно тяло, което Бог е направил. Когато срещнеш една жена - била твоята слугиня, твоята жена, твоята майка или твоята сестра, - в това тяло ти ще видиш Божественото, което Бог е вложил. Когато срещнеш един мъж, в него ти трябва да видиш Божественото, което Бог е вложил. Било в мъжа или в жената, вие трябва да виждате благородното, възвишеното, което всъщност ви привлича. Това значи разчиташ на един човек, който през целия си живот да не те излъже нито веднъж. Той не трябва да ти каже нито веднъж една невярна дума. /…/ ТОВА разбираме ние под думите „благороден и божествен живот”. Ние имаме доверие само в онези хора, за които положително знаем, че няма да ни излъжат. И към тях ние имаме особено уважение. ТАКЪВ е законът. /…/ Умовете и сърцата на тия хора са така насочени, че те всякога желаят нашето добро. Следователно, ние не можем да не обичаме онзи човек, който ни желае доброто/…/ Той е готов навсякъде да каже по една сладка дума и да направи по една добра постъпка. Вие не можете да не обичате такъв човек.” (19 април 1936 година, Светило на тялото)

„Нисшият ум на човека е ум на постоянни промени. Той мяза на месечината. „Месечовите” хора всеки месец по 4 пъти се менят... Гледаш го, малък станал; след туй голям станал… После започва пак да се смалява, малък става... Хора, които мязат на месечината, не може да разчиташ на тях. Каквото обещаят, една четвърт изпълняват. В месеца ще го намериш два пъти да изпълни туй, което каже. Другите 26 деня, каквото каже, няма да го направи. Само 2 деня каквото каже, ще го направи. Щом не прави това, което казва, той се намира в 26-те деня… Естеството му е такова.”( 6 юли 1938, Светлина, топлина, доброта)

„У светските хора има една крайност, че те в своите радости и в своя труд отиват до самозабрава. Но духовните хора, в своята леност, и те отиват до самозабрава. Като оставят всичко на Бога, има опасност да станат лениви. Те, като уповават на Бога, престават да работят. Докато не разчиташ на никого, ти сам си вършиш работите, а щом разчиташ на някого, има опасност да станеш ленив.” (7 януари 1923, Значение на ръцете и пръстите)

„Сега тази майка иска нейните синове да тури до Христа – единия отляво, другия отдясно. … Две правила сега има в сегашния свят. За да туриш един човек „отляво”, трябва да разчиташ на неговата любов. Няма ли любов към тебе, надалеч стой от него, и той далеч да стои от тебе. За да го туриш „отдясно”, трябва да бъде умен, прозорлив, да има светлина - тогава тури го от дясната си страна. Ако не е умен, стой надалече.”(23 март 1941, Възпитанието)

„Ония хора, които много се делят, в химията ги наричат „неустойчиви съединения”. Там има постоянни съединявания и разединявания. Неустойчиви съединения - не можеш да разчиташ на едно такова съединение.” (25 декември 1921, Каквото вържете на земята)

„Цялата природа е едно възпитателно училище. Трябва да се възпитавате! Най-първо, трябва да се научите да гледате. Като срещнеш един човек, да видиш какво чело има; второ - да видиш носът му какъв е, най-после – устата му. Това са най-важните работи: челото, носът, устата. След туй виждаш какви са ушите му. След туй виждаш веждите му. Защото неговите вежди много означават, те са път. После виждаш брадата му каква е. Ако туй "чуканче" не е оформено, ти не можеш да разчиташ на него.” (18.II.1942, Изгрява слънцето)

„Бог помага, но вие трябва да посеете семките, а не да ги държите в кутии. Бог благославя онези, които посяват семето. Като го посеят, Той ще изпрати светлина, топлина и влага - да израсте, да върже плод и да узрее. Ето защо, отворете сега кутиите си, в които от години събирате семена, и вижте кои от тях са годни за посяване. Щом разчитате на тях, посейте ги. В духовния свят всяко семе представлява същество, с което можете да се свържете. Но и това не е достатъчно. Истинска връзка е тази, на която и двете страни могат да разчитат: семето на вас, а вие – на него. Следователно, поддържайте онези връзки, при които отношенията са правилни: вие да разчитате на приятеля си, но и той да разчита на вас.” (12 май 1935, Правото на Любовта)

 

 

 

28.01.2016 г. 22,07 ч.

 

ПАРАЗИТИ, УБИВАНЕ 1 1929.05.26н дрс ГОБ36:027-028 "Паразитите са вашите недъзи – те трябва да се убиват незабавно, за тях няма закон. Те са изчадия на дявола и затова живеят само за себе си. Ще кажете, че човек трябва да бъде миролюбив, да не убива... – Човек трябва да бъде миролюбив, но по отношение на доброто, а не по отношение на злото! Със злото той никога не може да бъде в мир. Мир може да съществува само в доброто." 

КОМЕНТАР: Отново изненадващ съвет на Учителя, който ще бъде възприет много трудно от индийците и всички подобни на тях, които търпят паразити, само защото не трябвало да се убива. А какво правят денонощно клетките-защитници в организма ни, когато бъдем нападнати от нашественици?

Темата за паразитите, микробите, бактериите, вирусите, гъбичките, животните и пр. се разглежда в много аспекти както в Словото, така и в Школата. Знаем, че те са точни въплъщения на адските и човешките мисли и чувства, даже и тия на много паднали ангели и богове. Съществуват, за да не се отровим - те са кондензатори на опасни психически съдържания. От горната мисъл разбираме, че трябва да убиваме пъклената част от тях, но другаде Словото изяснява как можем да се освободим и да ги изпъдим или претопим чрез положителни мисли, чувства и постъпки. Появата на чист човек някъде изгонва завинаги някои видове паразити, понеже изтласква домашния дракон от съответния дом, комуто те са снабдители. Друг път аурата на Посветения излюпва спящите яйца на гнидите, които живеят латентно във всеки организъм, дори и на най-чистия ангел, когато е на земята, ако той допусне лъжа, гордост, гняв, ревност, назидателство, съмнение, подозрение и т.н. Знаем също, че лошите хора и най-вече човекоподобните имат именно тия ужасни и страховити форми на вампирическите хищници и насекоми, когато излизат нощем в астрала или когато ясновидците ги виждат такива и денем. В Школата се анализира подробно кой вредител на кой психически порок е въплъщение. Може да се погледне втората част от един такъв текст, със заглавие "Малко ентомология": 

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1227&book=35

 

28.01.2016 г. 23,43 ч.

 

НЕБЕТО - ЛИЦЕ НА МЛАДА ЖЕНА 1933.03.05н мтд ЖИХ97:272 "За мене небето представлява едно много красиво лице. По-красиво от небето аз не съм виждал! Понякога то се смалява, прилича на лицето на една красива мома. После се изгуби; след това се превърне пак в една красива мома – и пак се изгуби. Тя се усмихва и аз казвам: "Боже мой, дали това е вярно или не?... Дали това е заблуждение на моя ум?..."

 

 

 

 

 

29.01.2016 г. 17,03 ч.

 

ДЕСЯТЪК ОТ ЩАСТИЕ

На небето има ангели с изумителна красота и невинност, които цели вечности чакат пред вратата на Бога, но Той не им отваря, понеже не знаят и не искат да знаят какво значи отдаване на десятък от щастие.

"Всякога в един клас от 100 души ще има най-малко 10 души, които ще бъдат на противоположния полюс, на особено мнение. И когато всички са радостни, весели и скачат, тия 10 души са неразположени, недоволни. Защо?- Защото са под моста. Другите ще се радват. Защо? – Минават отгоре. Обаче законът се изменя. Когато тези 90 души слязат под моста, онези 10 души са весели и радостни. Какво трябва да се направи за уравновесяване на състоянията? - Когато 90-те са щастливи, те трябва да отделят десятък от своето щастие - да го дадат на своите недоволни братя, да станат и те щастливи. (4.V.1924, Психически наслоявания. Закон за примирение)

"Мнозина са идвали при мене да ме питат кой съм. Казват ми: „Кажи, кой си ти?“ – „Моя работа е, кой съм. Това си е моя работа, не е ваша.“ – „Ама защо си дошъл?“ – „Аз съм търговец, дошъл съм да продавам стоката на любовта, на мъдростта и на истината. Каквото продам, от него взимам десятък.“ – „Ама много фигуративно говориш, кажи нещо реално.“ – „Че кое е реалното? Според мен, яденето е реално...“ Тогава аз изваждам 4–5 ябълки, турям ги в една чиния и казвам: „Заповядай! Яж! Това е моята стока. След като ги изядеш, ще ги платиш.“ – „Скъпо ли ще струват?“ – „Зависи. Колкото повече ги харесаш, толкова по-скъпо ще ти взема. Ако не ги харесаш много, малко ще ти взема. Ако кажеш, че нищо не струват, нищо няма да ти взема. Тъй щото, от теб зависи да платиш малко или много. За хубавите работи в света скъпо трябва да се плаща. ТАКЪВ е законът.“ И тъй, за да познаеш любовта, за да влезеш в живота, ти трябва да воюваш, не трябва да бъдеш страхлив. (9 април 1939, Ставане, оживяване и възкресение)

КОМЕНТАР: По въпроса за десятъка знаем повече за паричната му форма - "най-неталантливата", както казва Словото. Въпреки това, ученикът на Бога не пропуска и него, каквито и други добрини да прави. За родения от Бога това си е канон, тъй като останалите добрини може да не спасят някого от глад, колкото и да са красиви и големи. 

Във всяка божествена Школа има неща, които не са записани - Бог не разрешава да се записват. През всички времена е текла и винаги ще тече традицията Бог да предава особени тайни като Щафета от ръка в ръка, от уста в ухо и т.н. Затова ние сме узнали и видели от примера на най-вътрешните братя и сестри, че те отдават своя принос за Бога ТАЙНО И ПЕРСОНАЛНО - не на човешка организация. Всеки си избира да подпомага човек, който, според него, е в най-пряка връзка с Бога и, следователно, живее възможно най-скромно. В цялата история на човечеството няма нито една църква или или духовна организация, нито една светска партия и пр., които да са употребявали народните пари и имоти абсолютно безкористно. Във филмите на Акаша няма такъв случай. И да е материално безкористно, користна е представата на ръководителите, че са по-умни от другите и имат право да се разпореждат с народните средства "по най-добрия начин". Даже и да дават десятъците и даренията изцяло за "Словото" и "Делото", това пак отвръща Бога, тъй като зависи кой редактира Словото и кой как провежда "Делото". 

В тайната традиция се отдава не само десятък, но и стотък, и хилядна част. Това е улеснение за най-бедните. Вече отдавна знаем от Учителя, че най-вредното и неправилно нещо е отделянето на "десятък" или какъвто и да е друг принос по такъв начин, че ти сам да си го влагаш в дело, което смяташ за благородно. Това е белег на самомнение и горделивост - такъв човек не вижда около себе си някой по-умен. А според друг Закон на Бога, абсолютно винаги някъде има по-умен и по-свързан с Бога от нас. Нещо повече, човекът на Бога отдава стотък периодично и на хора от разномислещи общества - не в касата на самата църква, а тайно и персонално на човек, който е относително най-свързан с Бога там. Обикновено това са благи хора или аутсайдери сред своите си. Веднъж годишно се ходи и в центровете на сатанинските сборища или агресивните движения, за да се открие Божи човек и там. Дава му се хилядна част. 

Това са подробности за паричния принос, а относно другите видове се мълчи още повече, тъй като това трябва да става по вътрешен импулс и с най-чисто и свято разбиране. Кому и как, например, да отдаваме "тайно" десятък от щастие? Има хиляди начини, но понякога това не става тайно, когато такава е волята Божия. Тогава остава тайно само за "петото ухо"...

 

 

 

 

29.01.2016 г. 18,53 ч.

 

ПЛЪТ 1 1933.03.19н ввм ЖИХ97:295 "Плътта на хората – това е доброто в света; кръвта на Христа – това е Истината в света."

КОМЕНТАР: В горния цитат думата "плът" е употребена от Учителя като теза – утвърждава факта, че има и божествена плът. Съществува вечна, божествена плът на нивото на "плътското умствено тяло" на човека и това е важна тема в Словото и Школата. Именно поради нейното покълване в човека, за разлика от всички предишни творения на Бога, всички богове и ангели, които я нямат, очакват с нетърпение уникалния миг на нейното разцъфтяване в човека и чакат с милиарди години сами да се въплътят като човеци на планета като Земята, за да я добият.

 

 

 

 

29.01.2016 г. 19,40 ч.

 

ПОБРАТИМЯВАНЕ 1930.11.02н даб УЗР49:172 "Единственото нещо, което съвременните хора трябва да постигнат, е братството - побратимяването на разумните хора. Под "братство" аз разбирам да се дадат на човека всички права и условия да се развива в него това, което Бог е вложил, за да не се спъва неговият прогрес. Прогресът на едного е прогрес на цялото човечество. Като си помагаме един на друг, с това помагаме и на цялото човечество. Като изучаваш един човек, ти изучаваш всички. Щом дойдем до общия синтез на живота, ще се осигури благото на всички хора. Той ще донесе благоприятни условия за всички. Ако не стигнем до този синтез, ние всякога ще бъдем изложени на нещастия и страдания."

 

 

 

 

 

29.01.2016 г. 20,08 ч.

 

ТЕСТ ЗА МОНАДА:

ПОГЛЕД 1, БРАТСКИ 1930.11.09н нви УЗР49:193-194 "В очите на всеки човек да виждаш братски поглед и, каквото направиш, да не те критикува, а като великия художник да вземе четката вместо тебе, да ти помогне и да каже: "Добър си, добър е пътят, по който вървиш!"

"СИЛАТА НА ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА Е ЗАД ОНЗИ, КОЙТО ВЪРШИ НЕЩО ДОБРО" (Шервуд Еди) - И ЗАД ОНЗИ, КОЙТО НАСЪРЧАВА, КАЗВА ДОБРИ ДУМИ.

Гениите на осъждането са незаменими за прогонването на злото, но кога ще се появят и гении на доброжелателството?

 

 

 

 

 

29.01.2016 г. 20,47 ч.

 

В много случаи, единствено сродната душа може да ни изкара от пламъците на ада. Не бива да забравяме, че тя постоянно търси хора, чрез които да ни обича. Но тя може да слезе само по вертикалата на порива ни. Това иска да ни каже картината на Уилям Блейк.

ПОРИВ 1 1934.06.03н изп ПНС98:256 "Я вижте онзи, младия момък – воденичен камък вдига, а седи пред младата мома и я гледа в очите и казва: "Без тебе не мога да живея!" Смешно ли е туй? - Туй е молитвата на любовта! /.../Защо хората са слаби? – Защото не обичат. Защо хората са болни? – Защото не обичат. Защо са безверници? Защо остаряват? – Защото не обичат. Обичай! Не спъвай благородните пориви на своята душа! Моят съвет за вас: никога не спъвайте какъвто и да е порив! /.../ Всеки порив на вашата душа да бъде свещен. Каквото дойде в душата ви, приемèте го, не мислете за последствията. То е божествено. /.../ Що е порив? – Поривът е нещо благородно. При такъв един порив ти усещаш освобождение, усещаш, че човек расте и се подмладява и по-красив става. Не спъвай порива си, но му дай свобода, свобода на душата си."

КОМЕНТАР: И тук трябва да правим тънките разграничения между адските, човешките, ангелските и божествените пориви. В Словото Си Учителят е дал хиляди обяснения и методи за това.

 

 

 

 

30.01.2016 г. 08,23 ч.

 

ПЪТУВАНИЯ В КОСМОСА ЧРЕЗ ЛЮБОВ КЪМ БОГА 1924.05.18н двг КДМ50:174 "Искам да бъда свободен!" – Ако любиш Бога и изпълняваш Неговата воля, ще бъдеш свободен. Да бъдеш свободен в пълния смисъл на думата, това значи да пътуваш по целия свят – до Марс, Юпитер, Венера, Сатурн, Млечния път - като се върнеш на земята, да помагаш на хората. Няма да им разказваш къде си бил, защото не могат да те разберат. Един ден, когато и те започнат да любят, ще те разберат. Тогава и те ще пътуват по всички планети. Тогава хората ще живеят заедно. Любовта разрешава всички въпроси."

 

 

 

 

30.01.2016 г. 08,45 ч.

 

РАБОТА ЗА БОГА 1934.05.06н диж ПНС98:187 "Трябва да се отнесете към Онзи, Който е вътре във вас. СПРЕТЕ се в себе си! Вие досега не сте работили за Него. Вие сте работили за кого ли не. Мога да ви кажа: толкоз тухли сте правили в Египет; толкова сте работили и в Асирия, и във Вавилон, в Гърция, в Рим - къде ли не сте работили! Но нито един от вас още не е работил за Господа. Отсега ви предстои едно светло бъдеще: да работите за Господа. Че какво по-хубаво? Досега толкоз лъжливи господари сте слушали, те са ви драли кожите. По колко кожи са ви одрали?... Сега имате шанс да служите на съвсем друг Господар. И то какъв Господар! Да служите на един Баща - и то какъв Баща!"

 

 

 

 

30.01.2016 г. 07,29 ч.

 

Ето една картина, много подобна на предишната от Уилям Блейк, но този път от Джубран Халил Джубран. Когато ангелското начало в нас има импулс да спаси сродна душа, а не себе си или някой недостоен, отлагането може да донесе само скръб. За това говори той и в гениалното си произведение "Пророкът". Но нека първо чуем пак думите на Някой Друг, който винаги ни учи, че Любовта трябва да бъде изявена, проявена и осъществена. В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ!

ПРОЯВА 1 1924.07.20н щдс КДМ50:216 "Проявяването представя вътрешна необходимост на Битието. Всяко същество иска да се прояви, с цел да излезе навън онова, което се крие дълбоко в него. Този процес е божествен. Като не го разбират, хората му противодействуват и казват: "Не му е време сега..." – Кога ще му бъде времето? – "След три-четири години, когато си уредя всички работи". – Не, ти никога няма да си уредиш работите! Това е Божия работа, а работите на Бога са всякога уредени."

ДЖУБРАН ЗА ЛЮБОВТА:

И рече му Ал-Митра: 

— Кажи ни за Любовта. 

А той повдигна глава, огледа множеството и велика тишина настана. Тогава със силен глас им заговори: 

— Когато Любовта ви позове, последвайте я, макар пътеките й да са стръмни и сурови. 

И когато крилете й се разперят върху вас, отдайте й се, макар мечът, скрит в перата й, да ви ранява. 

И когато тя ви проговори, повярвайте й, макар гласът й да руши съображенията ви, тъй както севернякът попарва градините. 

Защото любовта, както е корона, тъй е и тежък кръст. Както е ластарът на лозницата, така тя е и резитба. 

Както се издига до върхарите ви и гали нежните ви клонки, затрептели в слънчевия сяй, така се спуска и до корените ви и ги разтърсва силно, макар и впити в почвата. 
Тя ви сбира като житни снопове и ви притисва до гръдта си. 

На хармана си после ви вършее, да се оголи зърното ви. 

Отвява ви от сламки и от плява. 

Премила ви до бяла същина. 

Омесва ви до податлива мекост. 

И ви предава на святия си огън за святи хлябове на Божието пиршество!

Всичко това ще ви стори любовта, за да познаете тайните на сърцето си - и в познанието си да станете частица от сърцевината на Живота.

Но ако в своята боязън вие търсите само мира на любовта и нейната наслада, тогава по-добре ще е за вас да покриете позора си и да слезете от хармана на любовта в свят, който не познава сезони и в който ще се смеете, но не от сърце; и ще ридаете, но не от дън душа. 

Любовта не ви дава нищо, освен себе си, и не черпи от никого освен от себе си. 

Любовта не обсебва, но и не иска да я обсебят. 

Защото на любовта й стига любовта.

Когато любите, не казвайте: "Бог е в моето сърце", а казвайте: "Аз съм в сърцето на Бога." 

И не мислете, че можете да сочите пътя на любовта, защото любовта, намери ли ви за достойни, сама ще сочи пътя ви.

Любовта няма друго желание, освен да се изпълни. 

Но ако вие любите и храните желания, нека бъдат тези: 

Да се стопите и да се леете като поток, запял звънката си песен на нощта! 

Да познаете болката на твърде много нежност!

Да бъдете ранени от собственото си разбиране за любовта; 

но да кървите драговолно, с радост! 

Да се будите в зори с крилато сърце и да възхвалявате дарения ви нов ден за любов!

Да почивате по пладне в размишления за любовната нега; 

вечер да се връщате у дома си, пълни с благодарност; 

и да си лягате с молитва за любимото ви същество и с благодарствен химн на устните си!

 

 

 

 

30.01.2016 г. 09,22 ч.

 

РАБОТА, НАЙ-ВАЖНАТА 1924.05.25н одщ КДМ50:190 "Всеки трябва да определи отношенията си към Бога. Тази е неговата първа и най-важна работа. Любовта ни към Бога да бъде толкова силна, че нищо да не ни разколебае; толкова дълбока, че никой да не проникне в нея и да я отнеме. ТОВА значи Бог да живее в нас и ние да живеем в Него."

 

 

 

 

 

30.01.2016 г. 09,50 ч.

 

РАБОТИ, ЛЮБОВНИ 1, СВОБОДНИ 1930.10.19н олс УЗР49:129 "Едно нещо ще знаете: любовните работи, т.е. всички неща, които имат отношение към Любовта, трябва да бъдат свободни."

Разбира се, става дума за тази любов, за която говори най-съвършеното послание на Бога към човечеството на тази тема:

1 Ако говоря с човешки и ангелски езици, а Любов нямам, аз съм станал мед, що звънти или кимвал, що дрънка. 2 И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни и всяко знание; и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. 3 И ако раздам всичкото си имане за прехрана на сиромасите, и ако прeдам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. 4 Любовта дълготърпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, 5 не безобразничи, не търси своето си, не се раздразня, не държи сметка за зло, 6 не се радва на неправдата, а се радва на истината; 7 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. 8 Любовта никога не отпада; другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са – ще престанат, знание ли е, ще се прекрати.”

 

 

 

 

30.01.2016 г. 16,40 ч.

 

РАДОСТ 1933.04.02н рад ЖИХ97:347 "Единственото реално нещо, което определя човека като човек, е радостта! Само истината, животът, знанието, любовта произвеждат радост. Там, където има любов, където има мъдрост, където има истина - ТАМ е радостта! Радостта е резултат на Великото. Ако ти си постоянно тъжен, струва си да намериш някого, когото да обичаш.Тогава радостта ти ще бъде като извор. Ти ще влезеш в царството на възможностите. Без радост не можеш да имаш и здраво тяло. Ако искате да прогресирате, трябва да имате радост. Като дойде радостта, всички вкъщи ще бъдете щастливи, няма да има болести."

https://www.youtube.com/watch?v=xBlQZyTF_LY - 10 хиляди души пеят Ода на радостта!

https://www.youtube.com/watch?v=Z_7GVQJQs6U - Одата със стотици на улицата!

Ода на радостта

(по Асен Разцветников)

Радост - ти дете на Рая,

ти, божествен, ясен плам!

Ний пристъпваме в омая,

о, богиньо, в твоя храм.

Твоя светъл чар споява

туй, що светски нрав дели,

братя всички люде стават,

щом с крила повееш ти!

Хор

Прегърнете днес, о, люде,

цялата Земя с любов!

Братя, звездния покров

сам е Бог - там Бог е буден!

Кой чела ви свежда, люде?

Чувате ли божий зов?

Там над звездния покров,

Над звездите, Бог е буден!

Който е честит да има

благ приятел в тежък час;

който е с душа любима,

с нас да пее... - Пей със нас,

ако “свидна" назовал би

тук една душа макар!

Който не - със тихи жалби

да напусне тоз олтар!

Гръд природата разтваря,

радост всичко живо пий –

тичат всички в надпревара,

в розовите ѝ следи.

Тя за нас целувки има,

благ другар и сладък сок,

скъп любим - за херувими,

а за боговете - Бог.

Бодро, както в небесата,

е понесъл звезден рой 

влюбени души безброй,

в своя път и вий летете, братя! 

Любовта е Господ! Бог!

Бодро - както в небесата,

е понесъл звезден рой 

влюбени души безброй...

В своя път летете, братя!

Прегърнете днес, о люде,

целия всемир с любов!

Братя, звездния покров

сам е Бог - там Бог е буден!

Кой чела ви свежда, люде?

Чувате ли божий зов?

Там над звездния покров,

Над звездите, Бог е буден!

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=78&book=4

 

 

 

 

30.01.2016 г. 17,04 ч.

 

РАДОСТ И ЩАСТИЕ 1 1932.12.18н жвх ЖИХ97:009 "Нашата цел е радостта и щастието."

 

 

 

30.01.2016 г. 17,20 ч.

 

РАЗБИРАНЕ НА ЖИВОТА, ПРОГРЕСИРАЩО 1930.11.02н даб УЗР49:165 "Разбирането на живота не е нещо установено, то е прогресивен акт. Вчерашното ви щастие не може да бъде днешно; и днешното ви щастие не може утре да ви ползва. Всеки ден, всяка минута трябва да се прилага нещо ново в живота. Ако не се прилага нещо ново, тогава и това, което имате, ще го изгубите."

 

 

 

30.01.2016 г. 17,29 ч.

 

РАЗБИРАНИЯ, ПРАВИЛНИ 1929.08.04н ксм ГОБ36:174 "Правилни разбирания има само онзи човек, който слуша Словото и го прилага."

 

 

30.01.2016 г. 18,13 ч.

 

РАЗБОЙНИК, ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КАРМАТА 1929.07.21н илд ГОБ36:144-145 "На разбойник може да му се помогне да се освободи от кармата си, ако тръгнете с него да раздавате на сиромаси заграбеното от него."

КОЙ Е ИСТИНСКИ РАЗБОЙНИК? - "Съвременните хора ходят с продадени умове и със заложени сърца. Сърцата си ще вземете, умовете ще откупите! И в бъдеще ще знаете: по никой начин ума си за слуга не давайте под наем никому, който ще и да е той. Умът е само за тебе и това сърце е само за тебе, то не е за никой друг. Ама ще кажеш: „Аз си имам възлюблен…“ - Дръж ума си и сърцето си за тебе: и той си има ум и сърце – каква нужда има ти да му даваш твоето сърце? Той е разбойник, ако иска твоето сърце; ако ли иска твоя ум, той е негодник." (4 декември 1921, "Още по-блажени са")

 

В БЕСЕДИТЕ има различни определения за "разбойник" и "разбойничество. Говори се за проповедници-разбойници, който изкривяват Истината; обяснява се, че и богатият човек и даже духовният човек е разбойник, ако не дава по-голямата част от приходите и богатството си на бедните, на самотните майки, на божите хора. Също - ако не раздаде и имотите си и не остане да живее в много малко жилище; ако не ходи сред народа да помага.

 

30.01.2016 г. 19,18 ч.

 

СТРАДАНИЕТО И СМЪРТТА НА БОЖИТЕ ХОРА

ИЛЮСТРАЦИЯ: ГЛАВАТА НА ОРФЕЙ НАДОЛУ ПО РЕКА ИБЪР - Jean Delville (1867-1953)

РАЗБОЛЯВАНЕ 1 НА УЧЕНИКА 1930.11.30н дик УЗР49:247 "Засега много от вас сте още здрави, но като се разболеете, тогава ще дойде Учителят ви". 

КОМЕНТАР: Това не звучи насърчително, но е вярно и като стратегия на Съдбата, и като факт. Повечето от братята и сестрите от Братството, които уважаваме, имаха тежки недъзи и болести. Това не е винаги лична карма, но високо Посвещение, по правило Четвърто - предпоследно. Това е доброволно съпричастие към страданията на народа, на човечеството и Оня на кръста. Докато сме здрави, ние отдаваме сили и средства почти изключително за светските неща и хора, които ни интересуват, за собствен престиж и просперитет. За Бога и носителите Му рядко се сещаме. Истинското ученичество обикновено започва с настъпването на старостта и болестите. Те елиминират постоянната напрегнатост на съзнанието как изглеждаме пред смъртните, как да сме лично щастливи с такива или какво сме направили в света, за да ни похвалят обикновените хора. Разболее ли се, погрознее ли, остарее ли, окултният ученик от тази категория почва да възстановява душата си и вече не мисли за външни придобивки. Адски корен, дяволски нокът трудно се изтръгва. Като се смачка външно, духовният човек от Школата постига Преображение – ясновидците виждат колко е млад и прекрасен в невидимия свят; а и на земята и в космическите полети, когато е нужно да се преобрази физически пред някого. Издържи ли с радост главните страдания, ако не е определено в този живот да мине и през мъченическа смърт, той още в този си живот влиза в Пето Посвещение – Възкресението. Тогава се преобразява незабавно и външно – подмладява се пред очите ни. Ние познаваме хора и от двата вида.

 

 

30.01.2016 г. 19,31 ч.

 

РАЗНООБРАЗИЕ 1, БЕЗКРАЙНО 1933.03.19н ввм ЖИХ97:291 "Природата и разумният живот се отличават с едно безкрайно разнообразие. Там, където липсва разнообразие, започва незнанието. Разнообразие има само в един разумен живот, само в един истински духовен живот, само в един организиран живот."

 

 

 

 

31.01.2016 г. 06,02 ч.

 

”ВЪЗЛЮБЕН” И ПАРИ 2 1934.05.20н днс ПНС98:216 „Възлюбен”, който иска пари, за да живеете заедно, трябва да се напусне."

КОГАТО човек изследва руските сайтове за запознанства, за да открие ангелски физиономии за своите илюстрации, наистина намира стотици, с които не може да се сравни нито една друга нация по невинност и съвършена красота. Но като прочете какви са изискванията им за съпруг или приключения, 99.99% са отбелязали "западен" и "обезпечен". Изумлението ни е над всякакви граници. Но като се проследи по специални начини видът съдбата на всички, които са успели да се продадат по този начин, виждаме болни, дебели, нещастни и грозни лелички само след 10, 20 или 30 години. Тогава си припомняме обяснението за "гардеробите на вселената". Преди всяко въплъщение на много духове се дава да си изберат лице и тяло, с които да се появят на земята и да "просперират". Това обяснява всичко. Напротив, казано е, че възвишени и скромни духове си избират по-незабележителни и скромни форми, за да могат да еволюират качествено и да си свършат истинската работа в триизмерния свят. Те ще бъдат обикнати и разпознати само от хора с душа.

 

 

 

31.01.2016 г. 11,51 ч.

 

РАЗКОВНИЧЕ ЗА ЩАСТИЕ 1933.03.26н кщд ЖИХ97:338 "Любовта подразбира да се повдигнеш над всички противоречия в живота и да погледнеш отгоре весело – както птицата, която лети из въздуха. Само тогава в сърцето ти ще има любов! Това значи да гледаш на нещата както Бог гледа – и тогава ще придобиеш това, което е твое."

 

 

 

31.01.2016 г. 20,17 ч.

 

СВЕДЕНБОРГ, ИСТИННОСТ 1933.01.15н иус ЖИХ97:123 "Колкото философи и писатели съм чел досега, единствено Сведенборг с положителност твърди, че се е разговарял с Бога. Той разказва за това сериозно и аз не се съмнявам, че е така. Във всичко, което той е видял и преживял, има истина."

 

 

 

 

31.01.2016 г. 06,07 ч.

 

ПАРИ И ЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ 2 1934.04.29н рпв ПНС98:162 "Аз ни най-малко не се нуждая от пари. Защо? – Защото другите хора се нуждаят от тях. Пък от туй, от което другите се нуждаят, аз не се нуждая. От туй, от което другите не се нуждаят, аз се нуждая. ТАКАВА е моята философия! Туй, което хората обичат, аз не го обичам; туй, което хората не обичат, аз го обичам."

 

 

 

 

31.01.2016 г. 06,21 ч.

 

ПОЧИТАНИЕ, ЛИЦЕМЕРНО И ИСТИНСКО 1924.05.11н нмп КДМ50:144-145 "Хората са свикнали с лицемерието и се радват на външното почитание. Господ казва: "Аз не искам външно почитание". Почитанието трябва да излиза от дълбочината на човешкото сърце. И съвременните хора искат почитание, без да бъдат нежни и внимателни към другите."

 

 

 

 

31.01.2016 г. 06,47 ч.

 

ПАК СЕ ВРЪЩАМЕ КЪМ СЪРЦЕТО НА ДАНКО. ДА ИЗТРЪГНЕШ СЪРЦЕТО СИ, ЗА ДА СВЕТИ НА ДРУГИТЕ! ДАЖЕ ИМЕТО МУ ОТГОВАРЯ НА ДАВАНЕТО.

ПРАВ 1 1933.03.05н мтд ЖИХ97:266 "Прав е само онзи човек, който живее според законите на Истината, който е свободен. Прав е само онзи човек, у когото свободата царува, който има любов в душата си, който има живот и който, където ходи, все дава от живота си. Не е въпрос за пари. Парите са последното нещо. Ние не се нуждаем от пари. Ние се нуждаем от хора, които имат сърце, които имат душа! Казвам: само ония хора имат душа и сърце в себе си, които са живи извори – които постоянно дават".

 

 

 

 

 

31.01.2016 г. 06,54 ч.

 

ПРАВЕДЕН 1 И ГРЕШНИК 2, РАЗЛИЧИЕ 1929.06.02н одз ГОБ36:56 "Праведният всякога върши волята Божия, а грешникът върши своята воля."

 

 

 

 

 

31.01.2016 г. 07,41 ч.

 

ПРАВИЛА ЗА ПРАВЕНЕ ИЛИ НЕПРАВЕНЕ НА НЕЩО 1933.03.26н кщд ЖИХ97:327-328 "Ще ви дам две правила, по които човек може да провери кои неща са негови и кои – чужди. Всяко нещо, което произвежда в тебе раздвоение – искаш да правиш нещо, но отвътре се спираш, - не го прави, то не е твое. Всяко нещо, което ти дава сила, изпитваш приятни чувства в себе си, то е твое. Направи тази работа! Понякога човек изпитва една борба в себе си. Тази борба се дължи на това, че той носи в себе си чужди идеи, чужди разбирания. Чуждото винаги предизвиква смут в душата на човека."

 

 

 

 

31.01.2016 г. 07,50 ч.

 

ИСТИНСКОТО МИЛОСЪРДИЕ 1 1930.10.05н иди УЗР49:104 "Аз съм за ЖИВИТЕ икони. Срещнеш един свой брат-страдалец – прегърни го и го целуни! Срещнеш една своя сестра-страдалец – и нея прегърни, измий и очисти!"

ВЪПРОСЪТ е това да не се прави само за кучетата...

 

 

 

 

31.01.2016 г. 07,54 ч.

 

ЧИСТИ И ПРАВЕДНИ, БЛАГОУХАНИЕ 1924.04.13н ощм КДМ50:79-80 "От тялото, ума и сърцето на чистите и праведните излиза голямо благоухание. Те носят живот на хората. Те са живи, динамични сили, проводници на Бога."

КОМЕНТАР: Тази мисъл е повод да си зададем въпроса, случайно ли Учителят употребява тук две думи – дали говори само за една категория хора, които са едновремонно чисти и праведни, или има и отделно "чисти" и отделно "праведни". От много места в Словото се разбира, че чистите и праведните могат да бъдат и две различни категории в еволюцията на човека, независимо от това, доколко и как съответните две качества са смесени. "Чистите" и "Праведните" могат да се разгледат и като представители на два типа хора от Пътя на Пентаграма – V степен на обикновения човек – Светецът; и І Посвещение на Ученика – Праведникът (който накрая прераства в пророк, най-горната степен на Първо Посвещение). Мотивацията на Чистите е биологическата, астралната, етерната и менталната чистота, а на Праведните – пълното и тотално самоопределение към една вяра – "Правата". Разбира се, праведничеството е относителна категория, понеже има праведници от гледна точка на всяка отделна религия, и всяка вяра си има своя представа за "правоверни". Има и Праведници от гледна точка на Пентаграмиката. Пентаграмни Праведници са тези, които са Ученици от Школата на Учителя от последното Му телесно идване в България. Докато не смени системата за Посвещения, която е дал в Пентаграма на Балканите, дори и ако ни събере пак в Кавказ след 2026 година, и там ще важи фигурата и системата, дадена в България от Него в началото на ХХ век. И тъй като първият пламенен импулс и първото щастие на Праведника - ученика от Първо Посвещение (Вярата) – е да изчете, проучи и обработи академично всички български беседи на Учителя, това ще бъде "изпитен" предмет и за всички кандидати за І Посвещение в Кавказ, независимо от езика и националността им, докато Учителят там не даде Ново Слово. Даже и като почне да говори и дори до последния земен миг на Кавказкото Му Слово, винаги ще важи "преговорът" – ще си остане "изискването" Праведникът да познава и да е обработил всичките Му български лекции и беседи от ХХ век, както е "задължение" на Ученика да изчита Библията 10 пъти в годината. Думите по-горе са в кавички поради това, че в Школата на Бялото Братство, за разлика от институциите на Черното братство и на човешките учебни форми, никой никога не изисква нищо от ученика, не го назидава, проверява и изпитва или "възпитава", не му поставя оценки и не издава дипломи и свидетелства за "правоспособност". Ако някой от "братството" се занимава с такива неща или обявява конкурси и състезания, прави квалификации, обявява цени и такси или продава труда си или други продукти, той просто се легитимира от кои е. Дипломите на ученика от всяка степен и всяко посвещение по системата на Пентаграмиката са изработените центрове в мозъка, лицето, ръката и тялото му. Дори и "делата" му за човечеството и за Бога не са сигурен критерий, понеже това е разтегливо понятие – истинските дела в пътя на самоусъвършенстването, взаимоусъвършенстването и доброто се отразяват в нашата единствено истинска дипломна работа и дисертация – черепа, лицето, тялото и ръката ни. Никой Учител и никой ангел няма да ни зададе въпроса: "Изчете ли, обработи ли Последното Слово на Бога на земята поне в четирите основни форми на работа – сверяване с акаша, извадки, анотации, резюмета?"... Той просто ще погледне дали свети Първият Лъч над главата ни, дали сме изработили съответните центрове; ще усети по съответните вибрации, цветове, тонове и благоухания дали сме се справили с всяка една от тия форми на учение и работа. Разбира се, този гигантски, немислим за обикновения човек и дори за професора, гения и светията труд в рамките на едно прераждане е по силите само на Праведника – Ученика от Първо Посвещение. За разлика от любопитните и оглашените, той дава не повече от 10 на сто от свободното си време за срещи, културни мероприятия, четене на други книги и всичко останало, а 90% запазва ревниво за Работа над Словото – първият и най-важен от 144-те предмета в Първи Курс на Школата. Учителят иска от ученика само свободното му време – докато сме в цикъла на света, ние имаме важни задълже-ния и учебни предмети в рамките на "Великото Училище на Живота" - професионалното, гражданското и домашното ни време. Обикновените хора от Външната Област на Пентаграма – от функционера до светията – употребяват професионалното и свободното си време за всякакви други неща, но не и за Учението и Словото Божие от последната Му проява на земята, освен ако нямат материална или друга изгода от това (наример, да се покажат на сцената). Има обаче Ученици, които са взели блестящо този изпит само за едно прераждане и ние познаваме десетки такива около Учителя.

 

 

 

31.01.2016 г. 08,15 ч.

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЧОВЕКА 1930.10.12н рас УЗР49:114 "Предназначението на човека е да се свърже с Разумното Слово."

 

 

 

 

 

31.01.2016 г. 08,50 ч.

 

ПРЕОБРАЗЯВАНЕ 1934.03.11н сло ПНС98:25 "Преобразяването е закон на природата. Без преобразяване никакъв живот не може да се прояви; без преобразяване никаква любов не може да се прояви; без преобразяване никакво знание не може да се прояви; без преобразяване никакъв ред и порядък не може да се изяви."

ВЪПРОСЪТ Е, че Малката Русалка се превърна в човек, понеже пристана на Принц - Човек с Монада. ТОВА е тайната на приказката, тайната на Преображението! С какъвто дружиш, такъв ставаш. Какъвто целунеш, в такъв се превръщаш. Мнозина целуват жабата и... сами се превръщат в жаби. Отново всичко опира до вкуса, мотивациите и избора. Малцина знаят, че ако пристанат на човек с душа, няма да остареят и погрознеят, а ще се подмладят. Ако пристанат на Учител и Учение с душа, съвсем скоро ще се превърнат в светящи хора от пластичен кристал, които ще летят свободно из вселените и ще обичат всички.

 

 

 

31.01.2016 г. 09,20 ч.

 

ПРЕСТЪПНИК 2, ИСТИНСКИ 1924.05.11н нмп КДМ50:147 "Според мене, истински престъпник е онзи, който не дава възможност на Божествения Дух да се прояви в него."

"Духът е онова, което дава живот. Всичките противоречия произтичат от едно неразбиране, понеже най-великото учение, което съществува в света, това е Природата." (8 януари 1933, "Духът дава живот")

 

 

 

31.01.2016 г. 11,19 ч.

 

ПРИМЕР С НЕВЕСТАТА, КОЯТО ЯДЕЛА БОЙ ОТ МЪЖА СИ 1934.03.18н стз ПНС98:044 /Искала да се освободи от родителите си, за да не я кнтролират, и се омъжила. Но и там продължило същото и даже ядяла бой./ Бащата, въпреки че я питаше къде ходи, никога не хвърли една лоша мисъл към дъщеря си. А младият момък "закон" има, съдия е: „Как тъй ще съгрешаваш против моите закони! Ще пазиш реда и порядъка, ще се връщаш навреме! После, няма да отваряш очите си - Бог е направил жената да гледа със затворени очи... Мъже няма да гледаш, опасно нещо е мъжът!...“

 

 

 

31.01.2016 г. 15,09 ч.

 

Доколко е виновна Афродита, за това само върховният бог Хаос има право да съди, но че със сигурност ще осъди Арес за грубостта и ревността му, в това няма никакво съмнение. Ако в Афродита има вина, то е само задето харесва Аресовци.

РЕВНОСТ, БОЖЕСТВЕНА И ЧОВЕШКА 1933.01.29н зав ВЗК99:471 "За Бога се казва, че е ревнив. Какво нещо е ревността на Бога? - Ревнува, за да накара хората да бъдат добри, да правят добро. Ние ревнуваме, защото ги нямаме тия добродетели. Когато Господ ревнува един човек, той го прави човек; а когато ние ревнуваме, добрия човек го изкарваме лош, не му даваме свобода, приписваме му разни пороци и престъпления, какво ли не. И до днес ревнуваме! Вземете един мъж, който има красива жена. Той ѝ приписва толкоз престъпления! Каквото и да му казвате, той казва: „Тя ме лъже.“ Докато тя не беше се оженила за него, беше "светица", а сега е "голяма грешница"... Единственият й грях е в това, че тя се е оженила за него. Ако има престъпление, то е в това, че тя е красива, а се е оженила за човек, който няма красив ум, красиво сърце и благородна душа. Нима аз трябва да стана стражар на една красива жена, да я пазя от нейните "подхлъзвания"? - То не е в божествения закон. Бог на земята оставя всинца ви свободни."

 

 

 

31.01.2016 г. 16,39 ч.

 

НЯМА ДА Й СЕ ПОЯВИ, ДОКАТО НЕ ВИДИ, ЧЕ ТЯ ЗАПОЧНЕ ДА ГО ВИЖДА В БЕЗБРОЙ ДРУГИ ХОРА И ДА ИМ СЛУЖИ!

РАЗКАЗ ЗА ЗАДАЛБЕР, ДЪЩЕРЯ НА ЦАР АБРИХО 1930.11.09н нви УЗР49:184-185 /Разказ за Задалбер, дъщеря на цар Абрихо, която се влюбила от пръв поглед, но после не могла да намери своя любим. Търсила го къде ли не по света, но безрезултатно. Когато замръзвала, някой палел огън да я стопли; когато била жадна и гладна, винаги някой я напоявал и нахранвал, но никога не й се показал./ "Ще намериш реалното, когато обикнеш някого, когото не си виждал. Не само да не си го виждал никога, но и да не си го сънувал! При това, сърцето ти да гори за него и да си готов да направиш всички жертви за него. Това наричам аз "идеална любов"! Казвате: "Тя няма да гони Михаля, я..." – Та именно съвременните хора гонят Михаля! Цялата сегашна култура са все Михаловци – и всички са на Орландовци." (Централните софийски гробища)...

КОМЕНТАР: Това е фундаментална мисъл за изясняване на "любовта като принцип" – идейната любов. Всички ние страдаме и си отиваме от "любовта с обект" – имаме лични чувства към несъвършени хора, очаквайки щастие от ТЯХ. Не че това е нещо лошо, то влиза в плана на Природата и поддържа целия Космос, но при нас личното чувство и "тръпката" (любовта като чувство и любовта като стремеж) става причина да престанем да обичаме и любим всички, не проявяваме любовта като принцип. Мнозина идентифицират любовта като принцип или идейната любов с платоничната любов, калугерството, аскетизма, "брахмачария". Това все още важи за отделни индивиди, които още не са завършили своята инволюция, но в пътя на възлизането и влизането в Новата Вселена любовта като принцип не е само вътрешно, субективно чувство. То се проявява денонощно и конкретно в множество конкретни форми към конкретни същества, но по волята на Бога. Както има обмяна на веществата, тъй има и обмяна на съществата, но тя е чиста и праведна, само когато във всеки отделен случай е по волята на Бога, а не от корист, по тръпка, от изкушение, принизен вкус или по кармични причини. Само така няма вечно да свършваме в "Орландовци"….

 

 

 

31.01.2016 г. 17,05 ч.

 

САМООПРАВДАВАНЕ 2 1934.05.27н имв ПНС98:231 "Никога не се стремете да се оправдавате пред хората! То е все едно да се перете в мътна река и да чакате дрехите ви да се очистят."

Радой Ралин:

Простакът е кремък - корав и могъщ! 

Простакът е демон без лик, вездесъщ. 

Акула на сухо; безкрил, а хвърчи…

Удариш на кухо - простакът звучи! 

Простакът не чака, не знае предел –

и стига простакът до своята цел,

защото простаци със него вървят 

и дават му знаци и правят му път. 

Надкласов, безкласов, без род и съюз,

но винаги касов, но винаги в плюс.

Без ден да протакаш, дори да кърви,

война на простака до смърт обяви!

За срам на Европа, на всичките нас, 

когато докòпа в ръцете си власт – 

по-страшен от спина, по-жилав от рака –

и днеска простака в устата ни ака!

 

 

 

31.01.2016 г. 20,46 ч

 

ВЪОБЩЕ НЕ Е ЛЕСНО НА ГОРЕЩИТЕ СЪРЦА В ЛЕДЕНОТО ОБКРЪЖЕНИЕ НА ЗЕМНИТЕ ХОРА. ИЛИ ЗАМРЪЗВАТ, ИЛИ ГО РАЗТОПЯВАТ.

СВЕТИИ И ОТШЕЛНИЦИ 3, ПРЕДИШНИ И СЕГАШНИ 1924.03.30н пщд КДМ50:50 "Гората" - това е животът между хората. Ще отидеш между хората и там ще се подвизаваш! В миналото много отшелници прекарвали в горите, в пустините - там изучавали Христовото учение и са оставили ценни знания и опитности. Трябва ли и ние да се подвизаваме като тях? - Не, ние ще използваме техните знания и опитности като школа, която трябва да изучаваме, но сегашните светии трябва да живеят между хората, да опитат тяхната омраза и студ. Само така те ще проявят Любовта и ще дадат ход на Божественото в себе си. Онези хора, колкото и малко да са те, посветили живота си в служене на Бога с любов, са в състояние да подобрят положението на своя народ в материално и политическо отношение. От тях зависи всичко.

 

 

 

31.01.2016 г. 21,08 ч.

 

СВЕТИЯ И ГРЕХОВЕ. МИСИЯТА НА ХРИСТОС 1 1930.11.09н нви УЗР49:191 "За да станеш светия, трябва да оставиш всички да минат през тебе, да видиш какво правят те. Затова се казва за Христа, че е понесъл греховете на цялото човечество. Мнозина искат да станат като Христа. – За да станат като Него, трябва да направят връзка с 500 милиона хора – да се свържат с техните грехове, които ще минат през ума, сърцето, душата и духа им. Само така те могат да спасят всички грешници по лицето на земята. Мислите ли, че службата на Христа е лесна? - Не, тя е една от най-мъчните! Не мислете, че лесно ще възкръснете и ще отидете на небето. За да бъдете като Христа, трябва да минете през Неговото положение."

 

 

 

31.01.2016 г. 21,23 ч.

 

СВОБОДА, ШИРОТА, СНИЗХОДИТЕЛНОСТ И ПРОЩАВАНЕ 1933.01.29н зав ВЗК99:471 "Оставѝ човешката душа свободна! Бог има вяра в нас, човешката душа е красива, Бог ни вярва. Ние, и да грешим хиляди пъти, Той има вяра в нас. Той казва: „Ще се поправят...“ Дòйде ангел и каже за някого: „Съгреши!“ - Господ го погледне и само се позасмее малко... Сега ще кажете, че само Бог може да направи това. - Това, което Бог може да направи, и ние можем да го направим, понеже Той живее в нас. Това, което слънцето може да направи, и вие можете да го направите. Вие не можете да го направите в голям размер, но всеки от вас е в състояние да запали един огънчец в миниатюр. Това е закон на съзнанието. Нашето сегашно съзнание трябва да се измени."

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.