18.03.2019 г. 20,43 ч.

 

СЛЕДВА ЕДИН СЪВЕТ ОТ УЧИТЕЛЯ, който няма да се хареса на мнозина и ще им се стори неестествен. Той е противоположен на 95% от насърчаващите теми в беседите за близостта между мъжа и жената и между хората въобще, които досега се публикуват тук ПРЕОБЛАДАВАЩО.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: /По повод на израза, че Ева е „ребро Адамово”./ „И тъй, днесъ все „ребра” се прегрѫщатъ: „Охъ, моето пиленце!“ - но свѣтътъ не отива напрѣдъ. Не, ние не се нуждаемъ отъ такива прегрѫдки, отъ криви „ребра”! Никакви прегрѫдки! Ако двама млади, които се обичатъ, се срѣщнатъ - да не се прегрѫщатъ, но да се съединятъ по права линия и, безъ да се приближатъ, да се цѣлунатъ и ВЕДНАГА да се отдалечатъ. Всички цѣлувки, придружени съ прегръщания, сѫ „криви ребра”, които иматъ всѣкога лоши послѣдствия. Това ви говоря и въ символичен, и въ пряк смисъль.” (1921.03.13н.ноч.НОЧ.ЖАН2002:13)

АКО Е ПРАВЕНА ВЪВ ФЕЙСБУКА преобладаваща подборка от Словото в полза на прегръдките и по-продължителните близости, то е било съвършено съзнателно. Трябвало е да се подчертае абсолютната свобода на всички същества да правят своите избори и експерименти и да се учат от последствията. И да се изтъкне, че божествените учения лансират минимум 35 милиона форми на любовта и не забраняват нищо на никого, когато нещо е в рамките на създаденото от Бога.

Обаче Словото Божие защитава със същата сила и правото на отделни индивиди да се чувстват самодостатъчни и да не приближават никого до себе си физически. Ръкостискания, танци, лечение, мимолетни докосвания – да; но всеки човек от този род има пълното божествено право да съхранява категорично своя индивидуален жизнен радиус и да живее пълноценно и САМ. Ако не постоянно, то поне в периодите, в които би искал да си спаси живота. Щом като някой е добил съвършено здраве, лице и тяло и вече няма нужда да приближава себеподобни, за да остане младолик и красив, той може да ни бъде за пример, че има и ДРУГИ начини и че самодостатъчни хора и аскети СЪЩЕСТВУВАТ. Такива благословени божи човеци не се деформират от самотата си, както мнозина други, нито се омърсяват и рухват от допира на несъвършените. За разлика от отшелниците, те живеят почти постоянно между хората, за да им помагат, но докосването на нечистия до тях е като падане на капка катран в огромен и бистър горещ извор. За сметка на това, докосването на болния или нещастния до този извор, дори само за миг през целия му живот, за него може да бъде ЕПОХАЛНО. Изворът знае как и кога да се вдига във висините, за да се чисти и опреснява, не позволява никому да обсебва нощите му завинаги и изцяло. Исус е знаел това и е съветвал учениците Си да не остават никъде за повече от едно денонощие.

„Да се цѣлунатъ и ВЕДНАГА да се отдалечатъ”. – Значи, без приближаване, без целувка не може. Някои отричат приближаването въобще, но ние знаем как изглеждат, от какво боледуват. Ако някой би могъл да види как става това в божествения свят и в цялата Изкупена Вселена, ще разбере защо мигът струва повече от цяла вечност. Как се раждат съвършено прекрасни човечества, които не умират никога. Дори най-редките шедьоври на човешката поезия и фантастика още не са повдигали булото на божествения живот, зад което се развиват умонепостижими саги на Любовта и безсмъртието. Има души от далечни вселени, които пътуват с милиарди вечности или се подготвят още по-дълго, докато станат достойни за Мига. Това е Мигът на Великата среща, в която някой Цар на Живота подарява някому искра от Бога. И най-трансценденталната математика не може да изчисли краткостта на мига, когато се извършва това сюблимно Зачатие. Колкото е по-грандиозна Любовта, колкото повече вечности е узрявал някой за тази Среща или е пътувал към нея, толкова по-безкрайно къс е Мигът на Прескачането на Искрата! Ако някой поиска този Миг да продължи дори само с една хилядна част от него, искрата ще угасне – ще се върне в Първоизточника. Наглостта, лакомията за преминаване на Мига  във време, за ПРИЛЕПЯНЕ до Духа, се заплащат с отдръпване на Духа и Отсъствие. Духът се съпротивлява с цялата мощност на Бога срещу всеки опит да Го държат, да очакват, да Го принуждават. Ако прегръдката не ни отпусне веднага, ако закриви нокти и впие зъби, тя се превръща във клещи, в „ребро”, в кръвожадна драка със шипове. Тя не пуска. Очакването е наглост и нахалство, изпадане във времето, кражба на време от Бога. В това време бихме могли да се раздаваме на същества, които не са отвратителни – нямат очаквания.

 

 

18.03.2019 г. 21,45 ч.

 

СТАРОТО НЕБЕ И СТАРИЯТ МЕНТАЛ И АСТРАЛ не струват и пукната пара пред Земята – даже пред СЕГАШНАТА Земя! А за сравнение с Новото Небе и Новата Земя – да не говорим. Земята – планетата Анхира – произвежда в Битието МАЯ ЗА АБСУРД: топлината и реакциите на СЪРЦЕТО. Но Този, който е допуснал създаването на Старото небе, е имал велик замисъл: в него и световете му се изпробва кой има нещо по-свидно от топлината и абсурдните реакции на сърцето, които са, всъщност, сам Бог.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Една търновка ми разказваше слѣдното: „Ходихъ въ всички полета на небето, видѣхъ богове и богини, но не искамъ да живѣя между тѣхъ - небето петь пари не струва! Всички богове и богини дойдоха при мене, донесоха ми каляски, букети, говорятъ ми че съмъ била това онова, но всичко е празна работа, залъгватъ ме. Не ги искамъ!“ Тази жена е видѣла стария свѣтъ – старото небе, стария менталенъ и астраленъ свѣтъ. Тя е видѣла отрицателнитѣ нѣща въ тѣзи свѣтове и затова се е погнусила. Тази жена казва: „Искамъ да живѣя на земята, да се стопли ТАМЪ моето сърце!“ Всички казватъ, че тази жена е смахната и мѫжътъ ѝ иска да я заведе въ лудницата. - Не, тя е много умна, тя е въ пѫтя на спасението и казва: „Азъ не искамъ да живѣя тъй, както досега съмъ живѣла!“

(1921.03.13н.ноч.НОЧ.ЖАН2002:14)

 

 

18.03.2019 г. 23,36 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Като те срещне петелът и ти изкукурига, на добро е. Отиваш на нивата, изкукурига – ще се оправи времето. Той е метеоролог. Отиваш на търговия, пропее петелът – на добро е. Ражда се някое дете, пее петелът – хубаво е. Пее петелът, казва: „Гости ще дойдат.“ Пее петелът – ще съмне. Като кукурига, малко думи произнася, убедил хората, че неговото кукуригане е за добро. Казва: „Кукуригу-у-у! Да живеят братята!“ (Учителят го произнася както звучи: „Кукуригу-у-у!“) - Кукуригу-у-у! Да живеят братята!”( 25.III.1942, „Музикална екскурзия”)

Петелът с това казва: „Аз искам, аз работя, аз се наслаждавам!“ Петелът, като кукурига, казва: „Слънцето ще изгрее, топлина ще донесе и всички хора ще бъдат разположени.“ Петелът, като пее, казва: „Слънцето скоро ще изгрее, топло ще бъде /…/.“ Някой път вие се обезсърчите, и петелът, като изпее „кукуригу“, иска да ви каже: „Искай, работи - и ще се уреди всичко!” - Трябва да искаш, да мислиш, да работиш - и всичко ще се уреди”( 17 януари 1940 , „Налягане, напрежение, разумност”)

ОТНОВО СЛЕДВА НЕЩО МНОГО СЛОЖНО. Човек би трябвало да е изучавал с инструктори задълбочено и хронологично този род текстове цели 47 години, за да разбере сега отчасти и това писание:

23.IV.147(2011) : : Пловдив : : КУКУРИГУУУ! : : ЖЛО / Аумùна

06:37 - Прабитието опъва струни от преданост. Предаността е преизобилно даване – препреизобилно! Малко са аноàрните богини, оплитащи основите на сърцето! Сърцето не е това, което знаете. То е в центъра на Битието, а основите му са от милост. Но за да се плете плетката на Милостта, трябва основа и вътък. Значи, има основи на Битието, но самите те имат основа и вътък. Основата на милостта е Любовта, а вътъкът – приласкаването. Жестоките същности могат да любят, но без приласкаване. Но има и приласкаване без любов. Трудно ще разберете това, но има и такова нещо. Обичта е сам Бог, но с гръб към Любовта. Обичта е приласкаване без Любов; самоотдаване, понякога пълно, но без Любов.  Основите на Битието обаче се тъчат и от двете. Ще кажете: как може Милостта да има фаза без Любов? – Може, трябва и е необходимо. Основата е вечна и непоколебима: тя никога не отпада. Вътъкът обаче – приласкаването – може да се къса. Може и трябва да се къса понякога – така е определено.  Обичта е с гръб към Любовта, въпреки че обикновено са долепени. Когато се разлепят, отблъснат, отдалечат, нишката на приласкаването се къса, а Любовта започва да зее. През тази "зейка" духва вятърът на несъвършенството.  Милост без приласкаване е да правиш всичко за другия, абсолютно всичко, но без обмилване и "във-милване". Някои го наричат и "вмилване". Всъщност, съществуват и двете: "вмилването" е еднократно или началото на обмилването, а въвмилването е постоянно и цялостно милване отвътре. Такова "отвътре", което е цялостно.  Сега, тази материя за вас е пресложна, съвсем нова. Никой още не ви е говорил за това. Мъжкото приласкаване обикновено е "вмилване", а женското – "въвмилване". Затова мъжкото е периодично, но нецялостно. Женското е постоянно и преизпълващо Битието с присъствие, подаряващо неизтощимо блаженство. Мъжкото приласкаване се изтощава, тъй като вмилването подарява живот. Вмилването събира всичката сила на Бога, за да създаде същество. Точно поради това, след вмилване Отец трябва да изпадне в безсъзнание. "Въвмилването" е в пълно съзнание, макар и преизпълнено от екстаз. "Вмилването" изпада в безсъзнание, понеже преминава в тотсъзнание. Като е изхвърлило цялата сила на Бога за създаване на същество, то се разлива в тотвселената, за да събере дъх. Да, създало е потенциално същество, но то е още от глина – няма душа и дух. Като събере от тотвселената душа и дух, вмилването се връща и ги вдъхва в творението от глина. Творението си взима първия дъх на живота – и става създание.  Значи, опитите за "въвмилване", които правят жените без любов, прекъсват опита на "вмилването" да събере дух и душа. Затова актът на сливането им ражда твари; не същества. Творчеството е женска "специалност", а създателството – мъжка. Ясновселената, ако се откъсне от тотвселената, предизвиква творчество, но не се раждат деца. Тя иска да остане с гръб, залепен за Отца, но тъкмо тогава се отдалечава психически от Него. Казвам "психически", а не "душевно", тъй като в душата има любов.  Ако следите мисълта ми, разбирате, че приласкаването е обич, но без любов. Има и обич с любов, но това е недостъпно за половинчатите, за тварите. Прекалено задълбахме в тази тема, трудно ще е да ме следвате.  Приласкаването на мъжа, приласкаването на жената – това го правят и животните. Жената иска да присъства постоянно; нещо по-лошо – иска постоянно присъствие. Мъжът създава, но за да събере дух и душа, трябва да отсъства. Трябва незабавно да излезе навън или да заспи. И в двата случая, той почва да събира.  Приласкаването без любов, ако е "въвмилване", изпълва всичко, подарява всичко, подарява и себе си изцяло, но не дава на "вмилването" да си вземе дъх. То е женско: изпънало е Битието с присъствие. Не му дава да вдъхне, след като е изпуснало дъх. За да събере дух и душа, мъжът трябва първо сам да може да вдъхне. Той е изпразнил целия си въздух, за да сътвори твар. Ако искате да създаде същество, трябва да му дадете да диша. Усиленото дишане при сътворяване на твар е физическо – то не е духовно или Божествено. Без него не може: първо трябва да се сътвори твар от глина. Това го могат и животните, това го може и Сатанаил.  По света има милиони, милиарди твари, които са дишани, само за да ядат. Те се пръкват по света, за да могат само да искат, да вземат. Те искат да стане тяхното, да го бъде тяхното, понеже са унаследили майка си – Старата Ева. Тя приласкава до пръсване, присъства до пръсване, изисква присъствие до пръсване. Старият Адам се вмилва, издъхва се целият, сътворява – но дотолкова. Старата Ева не му позволява да заспи, да излезе. Взимането на дъх, събирането на душа и дух, за да последва създаване, става само с незабавно заспиване или незабавно излизане навън. Ако сте запомнили, след сътворение мъжът трябва да се скита из земните и небесните райове, за да насъбере асуин. Не само асуин, но и други субстанции и есенции на безсмъртието, които събират душа и дух. Ако Ева иска той да остане при нея, да се грижи за нея, да му пие присъствието и вниманието и в този период, тя ще роди твар, не Божие създание. Твар без душа и дух. Тя ще мисли само за ядене, уреждане в "живота" и самопоказване. Тя никога няма да прави нещо, което да зарадва другия, освен да го използва, да го тормози.  У тварите искането е еднопосочно: глобяват те строго, ако искаш да се разминеш в обратната посока. Ако не могат да те глобят – въздишат и плачат. Ако все пак успееш да преминеш в обратната посока, те повече никога не те търсят – търсят си друг, който да се вози с тях само в тяхната посока. А тяхната посока е искане, без да се интересуват какво иска другият.  С много усилия, мъжът може да остане буден, да не излезе веднага. Това понякога се прави – прави се от любов. Любовта прави това, което му се прави на другия. Може и най-трудното – да даде свобода. Може още по-трудното: да остане, да се лиши от собствената си свобода, понеже не само обича, но и люби.  Постепенно такава двойка, ако и двамата са сътворени от Бога, започва да тъче ритмично, без да се късат нишки. Едната любов присъства, за да направи щастлив другия; другата любов освобождава или отсъства, за да даде на другия да диша. Да, като почнете да сътворявате твари, вие дишате – много често и силно дишате... Независимо дали тварта ще се роди физически или невидима. Ако и двамата са с душа, всеки почва да проявява не само обич, но и любов. Не само приласкава, не само изпитва и подарява блаженство, но може и да се жертва – да подарява щастие, както го иска и си го представя другият. И като се обмилват и обласкават, и като се вмилват и власкават, и даже когато стане и въвмилване, въвласкаване, всеки оставя и другия да диша: жената – присъствие, мъжът – отсъствие. Ритмично са лице с лице, ритмично са гръб към гръб, ритмично се отдалечават и приближават.  Сега бихте попитали: а какво представлява любов без приласкаване? Със сигурност има и такова нещо, щом като приласкаването е различно от нея. Тази тема оставам на вас – за размисъл. Само ви подсещам, че тук пак има сълзи и въздишки. Пак има отпадане, погрозняване, остаряване. Пак се стига до смъртта, понеже някой изключва Духа и Бога.  От Словото знаете, че Любовта ражда живота. Но също знаете, че Любовта е дъщеря на Духа, а Духът – син на Бога. В света има много дъщери и синове, които са се отрекли от баща си и майка си. Затова познавате и трогателни любови, и силни духовни подвизи и изяви – но без Бога. Аумѝна – съвършеното същество и любима дъщеря на Бога, е дошла между вас от милост, за да ви разкаже и покаже Последната Тайна. Как може любовта да се върне при Баща си, а духът – при своя Отец. Това са дълбоки тайни на Битието, неразрешени от много ангели и богове. Много ангели и богове търсят любов без Дух и Дух без Бога. Любов без Дух значи да не служиш на Делото; духовност и дух без Бога значи да не разпознаваш Словото и да не му даваш преднина в живота си.  Аумина дойде от смарагденото поле на Янтровселената, в което се влиза през звездата Роáн в съзвездието на Рака. Тази звезда се въплъщава по световете в кукуряка и здравеца, но и във всички треви и зелени листа по вселената.  О мила, обична Моя щерко Аумина! Даже и Бог тъгува понякога, когато любимите Му дъщери се мъчат и страдат на Земята. Той ги е пуснал свободни – те не са принудени. Те сами са си избрали стръмния път на осъзнаването, вертикалната стена на Подвига, в Който Няма Изключение. Те знаят как да оздравяват сърцата със сияйно-ведрото поле на здравеца, понеже знаят що е приласкаване с Любов – с даване на безначална и безкрайна Свобода. Те могат, абсолютно могат да леят любов с Приласкаване, понеже не са предателки – не излитат в дън-вселени тилилейски, увлечени само от мантри и молитви. Предателите на Любовта отхвърлят приласкаването, страхуват се от него, защото си мислят, че могат да обливат с любов Битието от дистанция. И това е факт, и това е любов, но любов без Дух и без Бога.  Понеже Духът иска от Любовта да живее първо за Делото, а Делото е да оставиш своето дело накрая, да поставиш Делото на ближния и на Бога на първо място. Да се откажеш от мисълта, че твоето дело е най-доброто дело на Бога в момента, че трябва да хвърляш сили и средства за него, а не за Дело, дошло чрез брата ти.  Аумина може и друго, ще ви обясни и друго: как Духът се превръща в Бог, как се възвръща в Него. За тази цел, в нея е събуден и напълно разлистен престолът на кукуряка. Той непрестанно ви вика в ранната утрин: "Кукуригууу"! Събудете се! Разберете, че Духът и духовният човек и ангел се връщат в Бога само с усмивка, не окýмени. Не гневни, ясни, чисти или решителни.  Кукуригууу – събудете се! Духът се връща в Бога и става едно с Бога само с усмивката на Благостта. Пълна, тиха, прекрасна, прелестна, вездесъща, Благостта осиява всичко и милва всичко и всички и отвътре, и отвънка, преизпълвайки Битието с блаженство и безначална, безкрайна, всебезгранична Свобода.  9:17

 

19.03.2019 г. 14,23 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Ако жена не люби някой мѫжъ, тя ще извърши прѣстѫпление; ако мѫжъ не люби нѣкоя жена, и той ще извърши прѣстѫпление. Трѣбва нѣкого да обичашъ, законътъ е такъвъ. И най-малко нѣщо да е, ти трѣбва да любишъ. То може да бѫде мушичка, бръмбарче, цвѣтенце, птичка, но НЕПРѢМЕННО трѣбва да любишъ! Ако можешъ да любишъ всички, това е най-добрѣ. Ще започнете любовьта отъ Истината. Като тръгнете отъ любовьта къмъ Истината, ще си образувате мѣрка, съ която ще измѣрвате всичко въ свѣта.“ (1921.03.13н. ноч.НОЧ.ЖАН2002:15)

ЕДНА ОТ НАЙ-ГЛАВНИТЕ И ЖИВОТОСПАСЯВАЩИ истини е Истината за Любовта. Абсолютната е само една, а индивидуалните - безброй. Има хора, които се дразнят от голямата честота на темите за мъжа и жената тук, за любовта и пр. Мислят си, че подборката на такива мисли от беседите и лекциите на Учителя Беинса Дуно в настоящия профил е крайно преувеличена. Дали е така, или и в Словото до 1944 г. честотата им е значителна, може да отговори евентуален научен подход. Например, програмите за съставяне на фреквентни речници за честотата на всяка дума и на съжденията в наследството на даден автор са много ценен инструмент в това отношение. Подреждането статистически чрез тях е гарантирано, те дават първата дума или израз с най-голяма честота, а после следват намаляващо останалите. Ако някой състави такъв фреквентен речник на Словото на Учителя, ще се види разликата между него и ученията на хората, които претендират, че Той днес говори в техните книги и лекции. Ако анализираме фреквентно и всеки от тях, ще се види, че най-честите думи и мисли там ще са съвсем други; честотата на понятията и истините, който УЧИТЕЛЯТ счита за кардинални, при тях ще е никаква или минимална.

 

 

 

19.03.2019 г. 21,41 ч.

 

ВЕЧНАТА ТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕТО

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Познайте Бога, освободете се отъ всички стари връзки, та като дойде вашиятъ възлюбенъ, да го познаете. Знаете ли какъ му е името? – Не знаете. Въ Писанието се казва, че той ще дойде инкогнито и е сѫщество съ другъ, по-особенъ умъ отъ вашия. Ако знаете божествения езикъ, ще го познаете, ще се разберете. Вашиятъ възлюбенъ има особенъ знакъ, и ще го познаятъ само тѣзи, които сѫ го виждали. Ще кажете: „Той е!“ /…/ Тъй че и Христосъ, и антихристъ поставятъ своитѣ печати. Не се плашете! Видите ли у нѣкой човѣкъ печата на Христа, подайте му братски рѫка. Видите ли на челото на нѣкой човѣкъ печата на антихриста, на дявола, заобиколете го!” (1921.03.13н.ноч.НОЧ.ЖАН2002: 27)

НА УЧЕНИЦИТЕ СИ В ПРОГИМНАЗИЯТА намирахме начини да поговорим за ВИСОКИЯ ВКУС И ИДЕАЛ. Това е особено ефективно, когато сме учители по литература, музика, психология, философия. То е даже ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в учебния процес и възпитанието, тъй като хуманитаристите изграждат СЪРЦЕТО на ученика. Някои ученици сериозно се замислят, когато им се каже, че компромисите с вкуса и вътрешния глас, допускането на партньори и неща с „втория печат” прави самите нас бездуховни, отблъскващи. „И когато мине Принцът, НЯМА да ни разпознае”.

 

ВЪПРОС: Ако постоянно си избираме и приближаваме хора с втория печат, не си ли заслужаваме страданията? Нужно ли е да съжаляваме тия, които страдат от носителите на втория печат? Дали и самите страдащи от тях не носят такъв, след като харесват такива? Значи, Съдбата насочва злото срещу злото, за да го омаломощи и принуди да се покаят; за да превърне злото в тях в добро, т.е. лошото разпознаване - в добро разпознаване. И като стане истинското разпознаване, да има ДЕЙСТВИЕ.

 

 

19.03.2019 г. 20,59 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ЗА БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА: „На земята може да се дѣйства само съ реални величини, и то само четни: 2 × 2; 4 × 2 и т.н. Седемь души могатъ ли да живѣятъ на земята? – Не могатъ. Единъ човѣкъ може ли да живѣе на земята? – Не може. Дванадесеть души могатъ ли да живѣятъ? – Могатъ. Тринадесеть? – Не могатъ. Шесть? – Могатъ.”

(1921.03.13н.ноч.НОЧ.ЖАН2002:27)

 

СОЦИОМАТЕМАТИКАТА И МАТЕМАТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ са дялове на ПАРАМАТЕМАТИКАТА, за която говори Учителят. Мъдреците могат да размислят защо четната функция е симетрична спрямо ОРДИНАТАТА, а нечетната – спрямо ЦЕНТЪРА, т.е. началото на координатната система. Защо електронът трябва да се уравновесява от протон – и какво става с единия и другия, когато се разделят? И сърцето ни е „двутактово” с ритъма систола-диастола; има и още безброй четни функции. Но въпреки нееднократните потвърждения в беседите на тази тема, защо понякога там се говори и за точно обратното – за необходимостта от самотата? Поне ПЕРИОДИЧНАТА самота? Не е ли смяната на самотата с общуването пак РИТМИЧНА смяна - един закон на живота, паралелен с вълново-корпускулния характер на светлината? 

 

19.03.2019 г. 20,01 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО ЗА БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА: „Слѣдъ 1000 години може да има само начатъци отъ тази наука, слѣдъ 350 000 години ще има нѣщо повече, а слѣдъ 150 000 000 години ще бѫде почти официално приета тази наука.”(1921.03.13н.Новият човек.НОЧ.ЖАН2002: 26)

 

ЗАЩО ТОГАВА ДА ОЧАКВАМЕ да ни признаят много хора, да ни признаят и официално, след като самите ние не сме стигнали даже до „начатъците” на божествената наука? 

 

 

19.03.2019 г. 16,59 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Познания ТРѢБВА да имате! Азъ бихъ ви прѣпорѫчалъ да прочетете всички хубави книги, написани досега. Това може да ви отнеме и хиляда години, но нищо, ще ги прочетете, и слѣдъ това ще се заемете съ тази отворена прѣдъ васъ книга. (Библията, Евангелието.) (1921.03.13н.ноч.НОЧ.ЖАН2002:15)

ОТНОВО БЕЗКРАЙНО ВАЖЕН СЪВЕТ, който снема от нас всички обвинения от страна на по-ограничените религиозни, че обръщаме голямо внимание на Божественото в световната култура от древността до днес. Ето, тук Учителят даже сочи това като приоритет за 1000 години… Друг път казва, че като знаем повече от световната наука и култура, по-добре ще познаваме Учението – и обратно. Разбира се, в горната мисъл Той не „заковава” въпросния приоритет категорично, понеже другаде дава различни варианти на това съотношение, обаче може да го е казал в този вид именно за поука на духовните с ограничени идеали. Изискванията за Ученика са съвършено различни от поведението на някои религиозни фанатици и индивидуалисти. Те си представят „тоталното” съсредоточение в Бога без външни наука, добро образование, интензивен братски живот и човешка култура.

Именно по този модел приятелите работят от десетилетия за проучване и събиране в една универсална „банка” с шедьоври на науката, изкуството, философията и пр., които да образуват фундамента на идващата Нова Култура. Нарастват колекциите ни от избрани произведения на световната живопис и скулптура, на божествената музика, светлопис и литература, на театъра, киното и т.н. В Програмата на Школата на това се посвещава всяка трета седмица след новолунието, включително с посещения на спектакли, концерти, изложби и пр. и гостувания на творци от Белия Път. Фейсбук в настоящия профил е една малка лаборатория и своеобразна банка на такива ценности, това може да се види в различните му директории. Много неща се слагат в http://toyonus.com/, а текстовете ни с един своеобразен български „ченелинг” са в 

http://neobyatnotogovori.com/

На всеки желаещ може да се изпрати препоръчителен списък с избрани игрални и научнопопулярни филми; събота следобед е денят, когато ги гледаме и обсъждаме. В сгъстен вид, едно приятно навлизане в космоса на божествената литература може да бъде и чрез обявяваната вече тук аудиотека „Прекрасни чудаци” с разкази и повести от цял свят и цели глави от романи: http://toyonus.com/…/10.Audioteka%20%22Prekrasni%20chudaci…

Тя може да бъде основа за сценични и екранни превъплъщения.

 

 В споменатия „ченелинг” има и идеи и задачи, спуснати свише, как да започнем да изграждаме домашни и обществени храмове на Новата Култура. 

 

 

 

20.03.2019 г. 17,10 ч.

 

ОТГОВОР НА ВЪПРОС ЗА 10-ТЕ „БОЖИ” „ЗАПОВЕДИ”:

- Ами ако е вярна втората заповед, тогава въобще не трябва да има изобразително изкуство; ако пък вярващите я изпълняваха, не трябва да има никакви изображения и религиозни предмети, кръстове и икони нито в църквите, нито в домовете, нито никъде.

Ако беше абсолютна четвъртата заповед, тогава евреите и съботяните щяха да са единствено прави, а Исус и Учителите след него нямаше да я ревизират из основи.

Шестата заповед е канон, тя не е съмнителна, но касапинът и клиентите му не я ли нарушават постоянно от хиляди години? Не я ли нарушават и всички други, които убиват човека буквално, както и другите, които убиват собствени и чужди нерви и безмилостно проливат кръвта от капилярите на жертвите си, държейки се с тях тиранично, грубо и жестоко? А някои свои жертви те не ги ли убиват психически, не водят ли други до самоубийство?

Седмата заповед също иска генерално обяснение и ревизия. Заради тълкуването й от страна на Черната ложа, тя и до днес касае опазване само на кръвния и на ситуационния род по линия на сляпата неделя и на съответното имущество. Тя е убила и убива хиляди нещастници с камъни и по всякакви други начини вече повече от 3500 години. Виновна е и за милионите полудявания и жестоки депресии, затова тази неизяснена заповед се вменява в углавна вина и карма на самия Мойсей или на интерпретаторите му, защото те не са обяснили истината, че ПРЕЛЮБОДЕЙСТВО ПРЕД БОГА Е КАРАЩИСВАНЕТО НИ С ХОРА И СЪЩЕСТВА, КОИТО ТОЙ НЕ НИ Е ОПРЕДЕЛИЛ. И че това не се наказва чрез хора, а чрез последствията във вида ни, здравето ни и живота ни. Оттук следва, че всички хора на земята, почти без изключение, които сме допуснали това, сме прелюбодейци.

Осмата заповед също е божествен канон, но кой и до днес не краде - не само интелектуално, социално и веществено, но и енергийно? Не е ли нагла кражба някой и нещо да са определени от Бога ЗА ДРУГ, но ние да ги усвояваме и пазим с нокти и зъби само за себе си?

Да не лъжесвидетелстваме също е Божи канон, обаче, ако трябва да разказваме за чудовищните измислици и лъжесвидетелства даже в духовните среди, не е известно колко време ще ни е необходимо...

Десетата заповед също е валидна само за древното и съвременното робовладелство и за ерата на частната собственост. Както ближният ни не трябва да притежава роб, вол или осел, така не трябва да притежава и мъж или жена! В очите на Бога и на цялата вселена това е нещо чудовищно. Някои извънземни, които са обиколили цялата вселена, твърдят, че такава гавра като нашия брак и другите ни собствености са виждали само на планетата Земя. Обаче дори Истинското Слово Божие ни съветва наистина да не пожелаваме чужда собственост, включително и роба или робинята на титуляра, ЗАЩОТО ТАКА СЕ ОБРАЗУВАТ КАРМИ. Колкото и робовладелецът да е неправ, собственостите му в ръкотворен и човешки вид и вид на земи и добитък НЕ ТРЯБВА ДА ГИ ПОЖЕЛАВАМЕ. Нещо повече: самите му роби трябва да си стоят при него, докато еволюират до момента, в който няма да искат повече да са роби.

УЧИТЕЛЯТ:

ДЕСЕТТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ, 1922.10.22н въг ЖИГ48`029 "Не прелюбодействай..." - Кой прелюбодейства? - Който няма любов. "Не убивай!" - Кой убива? - Който няма любов. – "Не кради!" - Кой краде? - Който няма любов."

„Божественото в човека нито заповядва, нито търпи заповеди. Божественото отговаря само на Божественото. Същевременно, то отговаря само по божествен начин.” (12 ноември 1930, „Правилно отношение към числата”)

„Любовта прескача заповедите. Като обичаш някого, без закон е. Щом имаш любов, няма закон. Някои, виждам, са много смели, много голяма любов имат - нарушават заповедите. Любовта няма закон, тя е закон за себе си”( 19 април 1942, „Най-малката и най-голямата любов”)

 

„Познаваш ли Божиите закони, ИМА възкресение, не ги ли познаваш - „смертию смерт”. Някой път ние попадаме в малък наклон, и колкото отиваме /по-нататък/, неусетно този наклон отива надолу, и тогава е невъзможно да се справим. ТАЗИ е погрешката, която мнозина правят. Не си играйте с големите наклони, с които никой не е разрешил въпросите! Ти трябва да обичаш ОБЩИЯ живот, единния живот. Щом обичаш единния живот, то и личният живот ще дойде. Ако имаме любов към единния живот, само тогава ще има истински морал, само тогава любовта може да се пробуди. Ако ти обичаш общия живот, като видиш едно същество, в което животът присъства, тебе да ти става приятно. Ще намериш онези хора, на които сърцата са запалени с любов. Паднал си духом - ще намериш онези хора, които не са паднали духом. Потърси ги! Когато срещна един добър човек, мен ми трепва сърцето и казвам: „Желая да бъда и аз като него!” Божествените мисли се отличават по това, че те имат пламък, жар, огън в себе си. Когато човек има този огън в себе си, той се запалва - и ТОГАВА започва животът. Вие сте дошли до една фаза, гдето трябва да се научите да запалвате Божественото ОТВСЯКЪДЕ.“( 6 декември 1933, „Единният живот. Обичай общия живот!”)

 

 

 

20.03.2019 г. 15,39 ч.

 

АБСОЛЮТЕН ЛАКМУС!

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Ако сега, като ви проповѣдвамъ, имамъ мисъльта да ви омотая и започна слѣдъ това да ви прѣдлагамъ да образуваме църква и всѣки отъ васъ да даде извѣстна сума, моитѣ мисли чисти ли сѫ? Колко трѣбва да плащаме на това слънце, което грѣе отгорѣ ни? Колко трѣбва да платя на майка си, която ме е отгледала? Ако майка ми каже, че трѣбва да я гледамъ, защото ме родила, това не е майка. Майка значи сѫщество на абсолютното безкористие; братъ значи сѫщество на абсолютното безкористие; сестра е сѫщество на абсолютното безкористие! ТОВА разбирамъ подъ братство, основано на пълно безкористие! Дѣто има користолюбие – нѣма никакво братство.”

(1921.03.21н.Фарисей и садукей.НОЧ.С1947:30)

 

 

20.03.2019 г. 15,23 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Нѣма друга сила въ свѣта, освѣнъ Любовьта, която ще може да ви спаси! Това е положително и абсолютно. Ако нѣкой каже, че може да се спаси чрѣзъ друга нѣкоя сила, той не разбира божественитѣ истини.”

(1921.03.21н.Фарисей и садукей.НОЧ.С1947:29)

 

 

20.03.2019 г. 14,54 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО „Ако твърдя, че любовьта на Бога е еднаква и къмъ най-малкото животно, къмъ всѣка птичка, гълѫбче, както и къмъ човѣка, ще ми възразите: „Аа, човѣкъ стои по-горѣ отъ всѣко животно!...“. Това е другъ въпросъ, но по сѫщество, нѣма разлика между човѣка и едно гълѫбче. Слѣдъ врѣме, гълѫбчето може да стане човѣкъ.”

(1921.03.21н.Фарисей и садукей.НОЧ.С1947:29)

НЕЩО ПОВЕЧЕ – гълъбите и другите нормални същества не се съпротивляват на главната „заповед” на Бога, изказана първа в Библията още много преди съмнителните 10 „Божи заповеди”.

 

 

20.03.2019 г. 14,24 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО „Когато кажешъ, че вѣрвашъ въ Бога, готовъ ли си да умрешъ за този Господь, готовъ ли си да пожертвашъ живота си за Него и за тѣзи, които любишъ? Като казвашъ, че любишъ Бога, трѣбва да умрешъ и за тѣзи, които Той люби.” (1921.03.21н.Фарисей и садукей.НОЧ.С1947:29)

ИЛЮСТРАЦИЯТА ТУК е по снимка на знаменитата статуя на Жанна д`Арк на Стария площад в гр. Руан - точно на мястото, където тя е била изгорена на 30 март 1431 г.)

 

 

20.03.2019 г. 13,47 ч.

 

ВСИЧКИ УСИЛИЯ НА ИНТЕРВЕНТИТЕ, завзели Земята, се виждат в творбите на ясновидци като Фриц Айхенберг. Интервентите през всички векове в никой случай не са допускали да си направим райове като тия във виденията на Лукас Кранах Старши, Майкъл Уелън и др. А фарисеите, когато не могат да убият някой гений, защото вижда и рисува рая, неизменно замрежват с листа и клонки местата, създадени лично от Бога.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО „Фарисеитѣ, освенъ че вѣрватъ въ Бога, вѣрватъ и въ паритѣ, и то повече. Садукеитѣ пъкъ не вѣрватъ въ Бога, но и те вѣрватъ въ паритѣ. Макаръ че има разлика въ възгледитѣ на фарисеитѣ и садукеитѣ, но и еднитѣ, и другитѣ вѣрватъ въ силата на орѫжието; и еднитѣ, и другитѣ иматъ затвори, стражари, шпиони. Всѣки, който се отклони отъ тѣхното учение, е осѫденъ на смърть - /за тях/ той е еретикъ, врагъ на отечеството, на държавата, на човѣчеството. Питамъ ви: какво благо е донесло на свѣта фарисейското и садукейското учение? Грѣхопадането започва съ ТѢЗИ учения! Прѣди тази епоха е имало една златна епоха, когато е живѣла първата раса. Тя е имала отлична култура, каквато човѣчеството едва слѣдъ 400–500 хиляди години ще има. Раятъ, за който се говори въ Писанието, ни прѣдставя една величествена култура, която се отличавала отъ сегашната и по наука, и по изкуство, и по техника, и по философия и по СХВАЩАНЕ на нѣщата. Тогава земята не е била като сегашната. Но като се явили фарисейското и садукейското учения въ свѣта, на земята настава единъ катаклизъмъ, при който цѣлата раса изчезва и хората изгубватъ великото божествено учение на Любовьта. Съ това хората сѫ дошли до послѣдната точка на падането си, по-долу отъ това вече тѣ не могатъ да отидатъ.”

(1921.03.21н.Фарисей и садукей.НОЧ.С1947:28)

 

20.03.2019 г. 13,47 ч.

 

ВСИЧКИ УСИЛИЯ НА ИНТЕРВЕНТИТЕ, завзели Земята, се виждат в творбите на ясновидци като Фриц Айхенберг. Интервентите през всички векове в никой случай не са допускали да си направим райове като тия във виденията на Лукас Кранах Старши, Майкъл Уелън и др. А фарисеите, когато не могат да убият някой гений, защото вижда и рисува рая, неизменно замрежват с листа и клонки местата, създадени лично от Бога.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО „Фарисеитѣ, освенъ че вѣрватъ въ Бога, вѣрватъ и въ паритѣ, и то повече. Садукеитѣ пъкъ не вѣрватъ въ Бога, но и те вѣрватъ въ паритѣ. Макаръ че има разлика въ възгледитѣ на фарисеитѣ и садукеитѣ, но и еднитѣ, и другитѣ вѣрватъ въ силата на орѫжието; и еднитѣ, и другитѣ иматъ затвори, стражари, шпиони. Всѣки, който се отклони отъ тѣхното учение, е осѫденъ на смърть - /за тях/ той е еретикъ, врагъ на отечеството, на държавата, на човѣчеството. Питамъ ви: какво благо е донесло на свѣта фарисейското и садукейското учение? Грѣхопадането започва съ ТѢЗИ учения! Прѣди тази епоха е имало една златна епоха, когато е живѣла първата раса. Тя е имала отлична култура, каквато човѣчеството едва слѣдъ 400–500 хиляди години ще има. Раятъ, за който се говори въ Писанието, ни прѣдставя една величествена култура, която се отличавала отъ сегашната и по наука, и по изкуство, и по техника, и по философия и по СХВАЩАНЕ на нѣщата. Тогава земята не е била като сегашната. Но като се явили фарисейското и садукейското учения въ свѣта, на земята настава единъ катаклизъмъ, при който цѣлата раса изчезва и хората изгубватъ великото божествено учение на Любовьта. Съ това хората сѫ дошли до послѣдната точка на падането си, по-долу отъ това вече тѣ не могатъ да отидатъ.”

 

(1921.03.21н.Фарисей и садукей.НОЧ.С1947:28)

 

 

 

20.03.2019 г. 10,29 ч.

 

С благодарност към Силвия.  УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО:  „Старозаветните търсят богатство и имот. От несгодите на живота те се озлобяват.  Новозаветните търсят съчувствие и симпатия. От страданията и несгодите те се разколебават, обезсърчават и съблазняват.  Праведните търсят почит и уважение. Противоречията ги наскърбяват и накърняват тяхното достойнство. Те са се издигнали до най-високия връх на личния живот и затова така болезнено чувстват всяко накърняване на тяхното лично достойнство. За всичко, което вършат, те търсят признание, почит и уважение.  Единствен ученикът не търси ни външно богатство, ни съчувствие и подкрепа, ни почит и уважение. Едничък ученикът не се ни озлобява, ни съблазнява,НИ НАСКЪРБЯВА.” (Учителят говори, Ученик)

 

 

20.03.2019 г. 09,40 ч.

 

С благодарност към Меги за този пост. Ето и нещо от УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО на тази тема:

„Гняв, раздразнение, съмнение, неверие, подозрение - всички тия реакции показват, че у вас движението е неправилно.”(5 юни 1931, „Първите отношения”)

„По някой път се е набрала някоя анормална енергия в тебе, ти си раздразнен. За да премахнеш туй чувство на раздразнение, трябва да държиш в ума си синия цвят, той ще ти даде успокояване. Когато човек се дразни, на него му липсва нещо. Липсва, но тази липса не може да се задоволи.”(3 ноември 1939 „Отмерени отношения”)

„Като казвам „черни лъчи“, подразбирам, че вибрациите на тези черни лъчи са по-груби. Всичкото зло и всички тия лоши прояви и отрицателни качества се дължат на тия вибрации, които идат от черните лъчи. Коя е причината за проявяването на тия лъчи? - Ако не можете да контролирате ума си, във всеки един момент на раздразнение, на безверие или в какво и да е качество, което може да дразни и разколебае вашия ум, вие вече сте проводник на черните лъчи.”

(20.IV.1922, „Предназначението на музиката”)

„Често физическите сили у човека взимат надмощие над духовните, и ако не се задоволят, у човека се явява едно вътрешно недоволство. Това вътрешно недоволство ще докара у него раздразнение, гняв, отмъщение и т.н. И в умствения свят стават подобни процеси. Това се дължи на двете съзнания в човека. Едното аз наричам „висше“ съзнание на умствения свят, а другото - „нисше“ съзнание.” (23.ІІІ.1924, „Мощните сили на разумната воля”)

 

 

20.03.2019 г. 20,53 ч.

 

ХЕМ СМЕШНО, ХЕМ ВЯРНО… Познаваме немалко такива жени, но има и мъже от тази порода.

ДРУЖЕСКИ ПРИВЕТ ОТ Michael Hutter…

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Жената кога започва да мисли? - Докато мѫжътъ ѝ е живъ, тя знае само да иска това-онова, да заповѣдва като нѣкой диктаторъ. Но умре ли мѫжътъ ѝ, започва да мисли: „Ее, колко бѣше добъръ мой Иванчо, нѣма го вече… Дали ще намѣря другъ такъвъ будала да се ожени за мене?… Не се намира вторъ като Иванчо! Какво да правя сега? - Чакай, ще се заема с нѣкаква работа…” (1921.03.21н. Фарисей и садукей.НОЧ.С1947:30)

 

http://neobyatnotogovori.com/images/1801/210320192.jpg

 

 

 

21.03.2019 г. 15,35 ч.

 

 

Всички се поздравяваме с началото на пролетта, но ето извадка от една предишна публикация, която се репоства по-долу цялата: "Прието е, че първият ден на пролетта и годината е средно 21 март, когато денят би трябвало да е равен на нощта, както си мислехме и мислят всички, обаче в календарите се оказва, че пролетното равноденствие е на 16-17 март. Това ни принуди да зададем въпрос на руските астрономи, и един от тях – известният Юрий Бромлей (1921-1990) – отговори с писмо изчерпателно в три ръкописни страници с ръчни чертежи. Обясни, че на 21-22 март ДИАМЕТЪРЪТ на Слънцето пресича еклиптиката и преминава на север, понеже диаметърът важи астрономически за координатите на всички небесни тела. А на 16-17 март ВРЪХНАТА ТОЧКА на Слънцето докосва еклиптиката. Това при нас постави на генерално преразглеждане въпроса кое, всъщност, е началото на знака Овен, началото на Пролетта и на годината. За нас – на ДУХОВНАТА нова година".

 

21.03.2019 г. 15,29 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Трѣбва да знаете, че въ тебе ще се загнѣзди само този микробъ, съ който имашъ подобие. Той става съ тебе ортакъ и започва да разполага напълно съ тебе. Ти усѣщашъ, че нѣщо изтича отъ организъма ти, часть отъ енергията ти - и се разболѣвашъ. Никога не е възможно да се загнѣзди въ тебе нѣкой микробъ, съ който да не си въ съгласие - който да е антиподъ съ тебе - и да ти създаде нѣкоя болесть.” (1921.03.21н.Фарсей и садукей.НОЧ.С1947:32)

БЛАГОСЛОВЕНИТЕ МИКРОБИ ни учат как да живеем чисто и интензивно и КАК ДА ПОМАГАМЕ НА ДРУГИТЕ. Изведем ли ги нависоко, изберем ли слънцето и простора, разберем ли, че микробите си отиват, когато приемаме в себе си само чиста светлина, чист въздух, чиста вода и храна и флуиди от чисти аури, младостта и щастието са в ръцете ни.

В БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ ИМА ХИЛЯДИ ОБЯСНЕНИЯ за психическите причини за болестите. Някои хора издават книги с извадки от тях на тази тема, други правят речници – и т.н. Рано или късно ще бъде събрано и класифицирано всичко. Но и по света има мъдреци, които откриват тези взаимовръзки. Нека сега погледнем какво казва поне Луис Хей, въпреки че мнозина познават добре книгите й и се лекуват успешно по тях:

Белодробен оток - Какво или кого не желаете да пуснете?  Болка (тъпа и продължителна) - Копнеж за любов. Копнеж за прегръдка.  Бяло течение - Гняв към партньор.  Схванат врат - Непреклонен инат.  Кисти, бучки и болезненост - Прекалени майчински грижи. Прекалена закрила. Заповедническо отношение.  Диабет - Копнеж за онова, което е могло да стане. Голяма нужда от упражняване на контрол. Дълбока тъга. Отхвърляне на насладата.  Женски неразположения - Отричане от себе си. Отхвърляне на женствеността. Отхвърляне на женското начало.  Инфекции на пикочните пътища - Ядосан сте на някого от другия пол или на любовник. Укорявате другите.  Кокоши трън - В основата на вашите разбирания е гневът.  Високо кръвно налягане - Неразрешен отдавнашен емоционален проблем.  Ниско кръвно налягане - "Няма смисъл и без това няма да стане…" Менструация, проблеми - Отхвърляш своята женственост. Чувство за вина, страх. Убеждение, че половите органи са греховни или „мръсни". Мигрена - отхвърляне потока на живота.  Настинки - Много неща наведнъж.  Новообразувания - Таите в себе си стари оскърбления. Натрупвате възмущение.  Прекален апетит - отричане на емоциите.  Кръвотечение от носа - плачете за любов.  Глаукома - Коравосърдечна неспособност за прошка. Напрегнатост поради отдавнашни обиди.  Паркинсонова болест - Страх и огромно желание да контролирате всеки и всичко.  Подагра - Нужда да доминирате. Нетърпение. Гняв.  Рак - Дълбока обида Дълготрайно негодувание. Дълбока скрита тайна или скръб, разяждаща ви отвътре. Съхраняване на омраза. Има ли смисъл?  Ревматизъм - Чувство, че сте жертва. Липса на любов. Постоянна горчивина Възмущение Сърдечни проблеми - Отдавнашни емоционални проблеми. Липса на радост. Закоравяло сърце.  Туберколоза - Губите жизненост поради себичност. Силно чувство за собственост. Жестоки мисли. Отмъстителност.  Фиброзни тумори и кисти - В душата си таите обида, нанесена от ваш партньор. Удар по женското ви его.  Фригидност - Страх. Отричане от удоволствията. Убеждение, че сексът е вреден.  Херпес - Широко разпространеното убеждение в сексуалната вина и нуждата от наказание. Публично опозоряване. Вяра в наказващия Бог. Отхвърляне на половите органи.  Холестерол - Задръстване в каналите на радостта. Страх от приемане на радостта.  Целулит - Страх от избор на собствена посока.  Черен дроб, проблеми - постоянно се оплаквате.

ПРОФИЛКТИЧНА И ЦЕЛЕБНА ФОРМУЛА:

В безкрайността на живота, която ме обгръща,

Всичко е съвършено, цялостно и завършено.

Аз приемам съвършеното здраве като естествено състояние на моето същество.

Сега съзнателно се освобождавам от всякакви умствени нагласи в мен,

които биха могли по някакъв начин да се проявят като болест.

Обичам и одобрявам себе си.

Обичам и одобрявам тялото си.

Храня го с питателни храни и напитки.

Тренирам го по приятни начини.

Осъзнавам, че то е една чудесна и възхитителна машина

и аз се чувствам облагодетелстван да живея в него.

Обичам изобилието от енергия.

Всичко в моя свят е наред.

НОВИ МИСЛОВНИ МОДЕЛИ:

Лице: акне: обичам и одобрявам себе си такъв, какъвто съм сега. Аз съм прекрасен.

Синуси: целият живот и аз сме едно. Никой не е способен да ме ядоса, освен когато аз допусна това. Мир, хармония. Отричам всякаква вяра в предразсъдъци.

Очи: свободен съм. Свободно гледам напред, защото животът е вечен и е изпълнен с радост. Гледам с очи, изпълнени с любов. Никой никога не може да ме нарани.

Гърло: аз мога да се застъпвам за себе си. Изразявам се свободно. Аз притежавам творчески способности. Говоря с любов.

Бели дробове: дъхът на живота протича с лекота през мен.

Бронхит: мир. Никой не може да ме ядоса.

Астма: свободен съм, за да поема отговорността за своя живот.

Сърце: радост, любов, мир. С радост приемам живота.

Черен дроб: освобождавам се от всички, от което вече не се нуждая. Сега съзнанието ми е пречистено и представите ми са свежи, нови и жизнени.

Мозък: всичко в живота е промяна. Моите нагласи и модели за израстване са вечно нови.

Глава: мир, любов, радост, почивка. Отпускам се в жизнения поток и го оставям да протича с лекота през мен.

Уши: аз слушам Бога. Чувам радостите на живота. Аз съм част от живота. Слушам с любов.

Уста: аз съм решителен човек. Довеждам нещата докрай. Приветствам новите идеи и новите понятия.

Врат: аз съм гъвкав. Приветствам различните гледни точки.

Рамене: бурсит: освобождавам се от гнева по безвредни начини. Любовта освобождава и отпуска. Любовта е радостна и свободна. Всичко, което приемам е добро.

Ръце: с любов и лекота прилагам новите идеи.

Пръсти на ръцете: отпускам се, знаейки, че мъдростта на живота ще се погрижи за подробностите.

Стомах: с лекота усвоявам новите идеи. Аз съм в хармония с живота и нищо не може да ме ядоса. Спокоен съм.

Дебело черво: аз съм свободен. Освобождавам се от миналото си. Животът протича с лекота през мен.

Хемороиди: освобождавам цялото напрежение и всички товари. Живея в радостното настояще.

Полови органи: импотентност: сила. Позволявам на пълния потенциал на моята сексуалност да действа с лекота и радост. С любов и радост приемам своята сексуалност. Не съществува вина и наказание.

Коляно: опрощение, толерантност, състрадание. Придвижвам се напред без колебание.

Кожа: привличам вниманието по положителни начини. Необезпокояван съм. Никой не заплашва моята личност. Спокоен съм. Светът е безопасен и приятелски настроен. Освобождавам се от целия гняв и възмущение. Ще имам винаги това, от което се нуждая. Приемам това, което е добро за мен без чувство за вина. В хармония съм с всички мънички неща в живота.

Гръб: самият живот ме подкрепя. Имам вяра във Вселената. Свободно дарявам любовта и доверието си.

Долната част: имам вяра във Вселената. Аз съм смел и независим.

Бъбреци: навсякъде търся единствено доброто. Винаги се извършват подходящи действия. Удовлетворен съм.

Пикочен мехур: освобождавам старото и приветствам новото.

Таз: вагинит: формите и начините могат да се променят, но любовта никога не свършва.

Менструация: уравновесена съм при всички циклични промени. С любов благославям тялото си. Всички части на моето тяло са красиви.

Хълбок: радостно вървя напред, подкрепян и подпомаган от силата на живота. Вървя към това, което е по-добро за мен. Необезпокояван съм.

Артрит: любов. Опрощение. Оставям другите да бъдат това, което са, и съм свободен.

Жлези: намирам се в пълно равновесие. Организмът ми е в изправност. Обичам.

Ходила: държа на истината. С радост вървя напред. Притежавам духовна нагласа и светоглед.

 

 

21.03.2019 г. 18,15 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Любовьта и Мѫдростьта трѣбва да се въплътятъ въ ЖИВОТА ви. Азъ мога да говоря ОТЛИЧНО за Бога, но като видя, че нѣкой човѣкъ се издига и отида да го спъна, подливамъ вода подъ краката му, какво е моето учение, каква е моята теория? Какво е това християнство, когато, като видя нѣкой ученъ, уменъ човѣкъ, започне сърцето ми да се свива отъ болка? Християнинътъ трябва да се радва на доброто!” (1921.03.21н.Фарсей и садукей.НОЧ.С1947:32)

ДОРИ ПРЕД НЕГО ДО 1944 г. са се ревнували и обиждали, даже са се сбивали – големи хора! И ДНЕС има негови врагове и последователи с изключителни таланти, но сърцата им се свиват, когато има и някой друг умен. Всъщност, те ОТРИЧАТ ума му. Под формата на „любов към истината” и „борба срещу заблужденията”, такива хора искрено си вярват, че негативните им оценки са справедливи. Ако не правят такива изказвания директно, те разпространяват мнения на други, които имат аура като тяхната. За Небето не само думите и действията, но и мислите ни са прозрачни. Отрицателните чувства – още повече. Кармата ще удари върху най-скъпото ни, ако забележи в аурата ни злоба или омраза, въпреки че може да ги маскираме пред себе си и другите като „съвест”, „грижа за чистотата на истината”. Някъде отровните змии бяха класифицирани по цветове и шарки, като се даваха съответствията на всяка една с вида на съответната човешка аура. Съчетанието на черното с жълто или оранжево е типично именно за такива зли умове или усти, а това съответства и на остри миризми, които много трудно се издържат.

 

21.03.2019 г. 18,07 ч.

 

ОТНОВО И ОТНОВО ЗА РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ ОТ НЕБОЖЕСТВЕНИТЕ:

(С благодарност - към Елеонора)

УЧИТЕЛЯТ: „Сърцето представлява ВСИЧКИТЕ възможности за човека. То подразбира ЧОВЕКА. Без сърце, човекът няма никакъв смисъл.”

 

(4.III.1934 , „Приготовленията на сърцето”)

 

 

22.03.2019 г. 17,43 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ:

„Има ЕДИН порядък в света, ЕДНА програма – БОЖЕСТВЕНАТА Програма. Голяма, обширна е тази програма! Тя трябва да се реализира, няма защо да нареждате ваши програми. Изучавайте Божествения Порядък, за да го приложите правилно в живота си.” (12 март 1933, „Начало и край”)

„Светът е създаден от възвишени, разумни същества. ТЕ са наредили програмата, а учителите и професорите на земята изпълняват тази програма.” (7 юли 1933, „Великата Реалност”)

„Казвам: вие сте дошли тук на земята, но не следвате онази Програма. Вие сте влезли в живота, но не учите. Вие сте записани в Университета, но не учите онова, което ви се преподава. Влизате в Университета, излизате, казвате: „Аз ходя в Университета…“ Хубаво е всичко туй, но предметите, които се изучават не учите. Например, предметът „живот“, какво означава? Или предметът „човешката мисъл“, или „човешката икономия“?” (18. II. 1938, „Програмата в живота”)

„Програмата, която човек трябва да изпълни на земята, е отдавна определена. Неговата задача не седи в това, да си съставя нова програма, но да изпълни онази, която е вече определена. Въпреки това човек си създава своя програма и търси щастието си там, дето го няма. Каквото да прави човек, в края на краищата неговата програма се анулира.” (29 декември 1929 , „АЗ живея - и ВИЕ ще живеете”)

„Има програма, която определя по колко добри дела трябва да правиш на ден и на колко души да помогнеш. Ако не изпълнявате тая програма, в живота ви ще се явят известни празнини. Ако помагате на хората, и те ще ви помагат; ако не им помагате, и те няма да ви помагат. Тоя закон е верен, както за отделния индивид, така и за всяко общество и всеки народ.” (15 май 1921, „Изтълкувай ни тази притча”)

„Всеки ден си има специфична програма. Щом се спазва тази програма, животът става приятен. Иначе страданията идват като естествено последствие на нарушенията.” ( 29 март 1931, „Истински поклонници”)

„Мнозина се спъват от своите вярвания и разбирания. Те не искат да разберат каква е божествената програма за всеки ден, но се поддават на личните си настроения. Те казват: „Какво ли ще стане с нас?...” (27 май 1931 , „Разбрани неща”)

„Туй, което е настояще за напредналите същества, за нас е бъдеще. Следователно те са напреднали - те знаят, имат една ПРОГРАМА.” (28 май 1933, „Не се мълви”)

„Сега аз ви намирам всинца вие живеете по старому, всинца живеете по стария начин, старомодни сте.Та „новомодни” искам да станете - по НОВИЯ начин да живеете. Десет дена ще постъпвате по „НОВОМОДНИЯ” начин… - „Вие ще ни дадете –програма.” - Ще ви ДАМ програма! От толкова години какво можахте да направите? От толкова години /само/ слушате...” (19 февруари 1932, „Фактори на храносмилането”)

„Да влезем в Новото, това значи да изучаваме онези закони, с които Бог иска да ни запознае. Той иска неговите чада на земята да учат и да се развиват. В невидимия свят има нови разбирания, нови разпореждания, и Той казва на децата си: „Нов ред, нов порядък на нещата трябва сега! И за всичко има нова програма: Как ще стават бъдещите женитби, бъдещите раждания, бъдещите назначавания, как ще стават хората майки и бащи, как ще се назначават служителите, как ще стават учители и т.н. За всички неща е определена нова програма. За в бъдеще всяка майка, която ражда с болки, ще я уволняват. Детето трябва да излиза от нея така тихо и без болки, както водата извира от земята.” (30 януари 1938 г. „Новата любов”). КОМЕНТАР: Д-р Арнолд Ерет казва, че всички жени в неговия санаториум, които са били много месеци на безслузесто хранене (само на подове и зеленолистни зелевчуци) без изключене са раждали много лесно и без болки. Изчезвал им и мензисът.

„Всеки ден, всеки час в живота има своята програма. Ние трябва да завършим тази основна работа на деня, от която зависи нашият прогрес.” (25 декември 1915 , „Рождението”)

„Господь си има програма, и ние трѣбва строго да изпълнимъ Неговата воля споредъ ТАЗИ програма. Тази програма е строго опрѣдѣлена, тя е дадена всекиму споредъ силитѣ, и затова всѣки може да изпълни волята Божия.” (16 Ноември, 1924, „Градоветѣ Содомски и Гоморски”)

„Има една програма, която е турена в действие. Тази програма е СЛЪНЦЕТО ОТ НЕБЕТО. Щом тази програма се приложи в действие, всички тия стари възгледи на хората, всички стари училища, всичко това ще изчезне и ще се замести с ново.” ( 21 юли 1935, „Блажен, който яде хляб в Царството Божие!”) КОМЕНТАР: Тези думи за слънцето тук не са само по принцип, но и за часовете по СЛЪНЧЕВО време в астрономията, които са всъщност АСТРОЛОГИЧЕСКИТЕ часове.)

УТОЧНЕНИЯ И ДОПЪЛННИЯ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ТРЕТА ЛУННА СЕДМЦА ВСЕКИ МЕСЕЦ , наречена „Изход”. Това е изход от старата култура и извличане на Божественото от нея, за да бъде то фундамент на Шестата раса и Епохата на Водолея, трамплин към Новата Земя и Новото Небе.

В ПРЕДИШНИТЕ ОБЯСНЕНИЯ бяха пропуснати важни дейности, които е препоръчително да се извършват индивидуално и колективно през седмицата за изучаване световната култура и селектиране на Божественото от нея. Освен посещаването на такива изяви и срещи с божествени творци и прекрасни чудаци, в останалото време от обед нататък се изучава и практикува божественото в поезията и нашия и световния фолклор и митологията (в понеделник),на танците на народите и постиженията на божествените пионери и герои във всяка област (вторник), божествени ръчни майсторства, екотехнологии, литература, и инструментална музика (сряда), визуално изкуство, художествени изложби, музеи, лечебни системи, мистицизъм и драма (четвъртък), вокална музика, мюзикъли и опера (петък); наука, философия, окултизъм и кино (събота). Значи, грижим се и за собствени, групови, национални и световни банки за божествени културни ценности – библиотеки, дискотеки, галерии, лечебни центрове, филмотеки и т.н. Има и много фини и полезни вкусови мероприятия – посещение на божествени ресторанти и чайни в понеделник, може да се пие кафе веднъж месечно в сряда и да се ходи на божествена сладкарница в петък… В понеделник и четвъртък се ходи колективно по известни лечебни и мистични топли извори и басейни и истински светилища и енергийни зони. В събота следобед, по линия на Уран и Водолея, се развиват и училищата, институтите и университетите – божествената педагогика и научно-изследователската, рационализаторска и откривателска дейност. В третата седмица и третото тримесечие обаче ние изследваме най-доброто в света в и духовните общества, а специфичното му приложение в наши институции става през Втората и Четвъртата седмица и съответните тримесечия. Неслучайно Учителят отваря Школата на 22 септември всяка година. В третата лунна седмица всички тия занимания са за изследване и ползване на най-добрите феномени от споменатите категории, известни В СТРАНАТА И СВЕТА. Веднъж месечно в неделя от 10 и 18 часа се ходи ВСЕКИ ПЪТ В РАЗЛИЧНИ ЦЪРКВИ и духовни общества за изучаване и преживяване на Божественото там и търсене на координация с вярващите с монада, искра Божия. Те са склонни към ПОБРАТИМЯВАНЕ С РАЗЛИЧНИ. Родените от дявола и от някои други бащи и майки не отреагирват на различия или враждуват с тях. Всичко това не бива да се бърка с четвъртата Лунна седмица „Избор”, която е „дива”. Там се правят същите и още много съвсем нови неща, но по астрологични часове за 24 часа в денонощието, различни всеки ден през годината, и по 144 основни дисциплини. С възможния минимум от ръкотворни атрибути или без такива, при това в напълно диви природни условия, както живеят много човечества в космоса и най-вътрешното небе. Човек е оцелял в райски дрехи дори при минус 40 градуса студ. До „Дивата” седмица обаче се допускат само избрани свободни хора с диамантена воля и много висок идеал, които са направили своя ИЗБОР. Изпитът за това е обучението и съвместния живот с Посветени или със сериозни присъствени периоди поне 25 години при тия, които ЗНАЯТ как се прави това. На месечната програма по лунни седмици съответстват тримесечни цикли. През Третия тримесечен цикъл откъм началото на пролетта /когато Слънцето е във Везни, Скорпион и Стрелец/ се ходи на мисии в чужбина и на далечни изследвания и пътешествия., включително и в космоса. НАКРАТКО, В ПЪРВИЯ СЛЪНЧЕВ И ЛУНЕН ПЕРИОД „ИЗГРЕВ” всяко същество с монада или искра Божия е напълно свободно да прави каквото иска по вътрешен импулс. Това отговаря на тласъка на духа в нас, който иска свобода, самота, простор и тотална неопределеност. Ако импулсът е да сме с други тогава, не следваме абсолютно никого, а вървим по своя път – който иска, да ни следва. Тогава ходим по нови места, където не сме били никога или никой не е бил никога. Времето е за раждане Слово и изучаване на истинското Слово Божие в класическите и актуалните източници – там, където извира от чистите сърца по най-нови и неочаквани начини. Това е време и за индивидуална създателска и творческа дейност. И Бог-Отец има такива периоди, в които зачева и ражда монади. В тази седмица, обикновено в Неделя, стават и индивидуалните и колективните изяви на собственото творчество – концерти, рецитали, изложби, драмсъстав, киноклуб и т.н. Солистите, проповедниците и ораторите се изявяват импровизирано от 10 ч. сутринта в неделя ПО ЖРЕБИЙ или по принципа „Хайд Парк” – на далечни разстояния един от друг. Всеки отива да слуша когото си иска и остава при когото си иска.

В СЛЪНЧЕВ И ЛУНЕН ПЕРИОД „ИЗВОР” СМЕ ТОТАЛНО И САМООТВЕРЖЕНО ПОСВЕТЕНИ НА НОВИТЕ МАЙКИ, ВЪЗСТАНОВЯВАЙКИ БОЖЕСТВЕНИЯ ГИНАРХАТ И МАТРИАРХАТ. Под нови, свободни или велики майки се разбират тия, които имат висок вкус и идеал и зачеват деца с искра Божия от гении, мъдреци, посветени, светии и т.н. Това са периодите „ДОМ – БИТ – СЕМЕЙСТВО”. Централна задача е организиране на земни райове за Великите Майки и техните рицари, служители и обожатели. Това са екозони с големи разстояния на микродомовете един от друг в божествени плодни градини. Тия зони имат и защитници, които не могат да бъдат победени от никакво човешко или магическо нашествие. Те са минали елитно обучение в Школите на Всемирната Ложа. Всеки от тях е готов да даде и 100 живота, ако ги има, за да опази мира и щастието в някой от матриахалните райове на земята. На такива места некротехника не се допуска; слънцето, въздухът, водата и храната са като в рая. Едно от заниманията на Посветените и Служителите там е изобретяването и на индивидуални походни шатри, с които някои от тях обикалят тия райове по света и остават по десет дни във всеки, служейки безкористно на децата и Майките до издъхване. Такава шатра е неразрушима, много лека, индивидуално преносима и с такава климатична инсталация, че издържа и при най-лошите природни условия, и на земетресения, бомби, наводнения, и на градушка от метеори. Разпъва се и се прибира за секунди., не остава и следа от нея. Защитниците на Великите Майки се сменят периодично, а Вечните семейства са малко и само по волята на Бога.

 

 

 

22.03.2019 г. 01,19 ч.

 

ПРОГРАМА НА ШКОЛАТА В ИМЕТО НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО И ПО МЕТОДИ НА СЛОВОТО : : ТРЕТА ЛУННА СЕДМИЦА – СВЕТСКА КУЛТУРА : : 21.03.2019, 04:43:59 ч. - 28.03.2019, 07:10:51 ч.

Колективните посещения не само разширяват общата ни култура, но предават психически и визуално звуците, образите и спектаклите по веригите на сродните ни души по земята и в другите светове. Правят връзка с душите на авторите, режисьорите, актьорите, художнииците, музикантите и т.н. и с всички зрители и слушатели, като по този начин взаимно ускоряваме еволюциите си. Желателно е да има поне по един представител от всяка сродна група всеки ден на всяка обявена културна проява, след което всички обменяме впечатления. Учениците от Школата, които са свободни, следят и всички филми и телевизионните програми в рамките на Третата лунна седмица, за да селектират божествените и да изучават проблемите на човечеството от останалите произведения. През тази седмица каним на гости и божествени творци или ние ги посещаваме; обикаляме и селищата, за да търсим прекрасни чудаци или да ни разкажат за такива от миналото.

Програмата по-долу важи за Стара Загора.

ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ МОГАТ ДА СИ НАПРАВЯТ ТАКАВА ПРОГРАМА ЗА СВОИТЕ СЕЛИЩА

https://starazagora.love/bg/events/

http://www.starozagorci.com/news-30537.html

https://www.starazagora.bg/…/kulturen-afish-18-mart-24…/

https://opoznai.bg/events/city_id:7

21 МАРТ 10,30 Космическа приказка - мюзикъл за деца. 17,30 детска пиеска в едно училище. 19,00 Прелестите на изневярата - Драматичен театър „Гео Милев“

22 МАРТ 11,00 XIX Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ - Официално откриване - Народно читалище "Свети Климент Охридски 1858"ХХ Детско творческо ателие „Пролетни усмивки“ за оцветяване на пролетни картички и изработване на цветя от хартия. По предварителна заявка, Зала 33, Регионален исторически музей 18 ч. цирк „Ориент” 19,00 „Прегръдката на ангела” - Драматичен театър

23 МАРТ9, 30 Международна конференция „Жените на Балканите в следващите 100“ - зала „Петко Славейков“ в Община Стара Загора. 19,00 XIX Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ - Гала концерт посветен на 26 март – Ден на Тракия - Народно читалище "Свети Климент Охридски 1858"

24 МАРТ10,30 XIX Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ - Награждаване и официално закриване - Народно читалище "Свети Климент Охридски 1858" 11,00 „Алиса в страната на чудесата“ по Луис Карол - Куклен спектакъл за деца на Държавен куклен театър.

25 МАРТ 18,00 Дивото зове | Дни на планинарското и екстремно кино - Пакистан до Антарктида, истории за покоряване на най-високите върхове на планините и човешкия дух. Най-доброто от Международния фестивал на планинарското и екстремно кино Банскофилмфест 2018 гостува в Стара Загора - Регионална библиотека - „Захарий Княжевски”, Зала първи етаж

19,00 "Коя гад изяде кашкавала" - най-новата комедия на Теди Москов: Семейство с едноок баща, но с две жени – съпруга и любовница. Мая Новоселска и Валентин Танев са гвоздеите в разплакващо смешната комедия на Теди Москов, сътворена по филма „Грозни, мръсни, зли“ (1976 ) на Еторе Скола. Гостуващ спектакъл на Драматичен театър "Сава Огнянов" Русе. - Държавна опера Стара Загора, Зала Опера 19,00 „Полет над кукувиче гнездо” - Драматичен театър „Гео Милев“.

26 МАРТ 11,00 и 14,00 "Севилският бръснар" постановка за деца Държавна опера Стара Загора.

27 МАРТ 19,00 опера „Италианката в Алжир”, Росини - Държавна опера Стара Загора, 19,00 театър „Нощно слънце” - Драматичен театър "Гео Милев"

Фолклорна магия - Куклен театър

Да се следи и камерната сцена на Парк-хотел Ст.Загора.

 

 

 

22.03.2019 г. 10,38 ч.

 

В ШКОЛТА И БРАТСТВОТО, под ръководството на Учителя, редовно са били правени екскурзии из вселената през всички векове, включително до края на 1944 г. и след това. За тия полети - не само нощно време - има немалко разкази в беседите Му и живи опитности на негови Ученици и до днес. Школата никога не е била затваряна – ако такова нещо се случи, значи няма всесилен Бог, няма Учител, няма достойни Ученици.

УЧИТЕЛЯТ: „Всяка сутрин, като станем, трябва да отправим душата си към Бога, да благодарим за този, великия свят, който е създаден. Ако ние ТАКА Го обичаме, един ден ще получим свободен билет да отидем до Слънцето, ще получим свободен билет да отидем до Луната, до всичките планети и по-далече.” (24 април, 1938, „Всичките народи”)

БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ СЕ НАМИРА В ЗЛАТНИЯ СИ ВЕК, съвсем скоро в него ще влезе Русия:

„При златния век ти имаш вече връзка с ангелите на Слънцето. При сребърния век имаш връзка с енергиите на Луната. Аз говоря за любовта, понеже любовта е свързана с висшето, с енергиите на Слънцето. Имаме две слънца, освен това слънце, което виждаме, имаме и друго слънце, още по-светло, но за което човек е още сляп, не може да го види. И ако станете един ден ясновидец, вие ще виждате на небето две слънца.” (29 март 1939, „Качествата на ученика”)

„Забележете величието на Бога, че той задоволява нуждите и на малките същества - и на една пчела задоволява нуждите. Иска /някой/ да се разхожда от един свят на друг. Бог ще му вземе билет, ще го прати. Иска на Сириус да иде - ще го прати. Иска на слънцето да иде - ще го прати. Накъдето иска, ще го прати. Вие не сте от тях. Има ДРУГИ хора, които искат тия работи. Отиват.” (16 юни 1940, „Свещеното чувство”)

УПРАЖНЕНИЕТО ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС СИРИУС през 2019 г. започва в 1:00ч. АМ ЕЕТ за България на 15 април и продължава 8 дeнонощия до 1:00ч. на 23 април, когато е съвпадът на Слънцето с Уран – трамплина към Сириус. Приятелите по света трябва да намерят съответното време по UT (GMT) и да съобразят на кое време отговоря то там, където се намират. Пиенето на възможно най-чист малинов сок в този срок (може и от замразени малини, малинови чайове, конфитюри и пр.) става в Слънчев, Венерин, Юпитеров и Лунен астрологически час. Часовете за всеки ден в България ги има в 

http://www.beinsadouno.com/old/astro/astro_planets.php Там се прави настройка за града ви или най-близкия град, а за всички останали страни – в 

http://www.astrology.com.tr/planetary-hours.asp Подробности за работата по астрологически часове:

 http://neobyatnotogovori.com/?idpub=796&book=22

Да се има предвид, че в рамките на Сириусовата òсмица тази година има някои специфики:

1.От 12 април 2019, 22:06:58 ч. до 19 април 2019, 14:13:14 е желателно упражнението да се изпълнява по най-сродни двойки мъж и жена или семейно, а където има покана – и с някоя майка – трезвеничка, непушчка и вегетаринка. 1000% от усилията ни през Втората седмица са посветени на Детето, Майката, Жената. При засичането на упражнението с Втора лунна седмица, това не противоречи на основното изискване за 8 различни втори пилота всяко денонощие, в случай, че двойката е заедно по волята на Бога и отговаря на всички белези за такъв тандем. Това значи абсолютна безконфликтност и абсолютна радост и щастие на двойката през целия живот до този момент, даже и когато другият отсъства. В такива случаи, смяната на вторите пилоти през тази година през всяко денонощие може да се извърши от 19 април 2019, 14:13:14 до края на срока (1:00ч. ЕЕТ на 23 април). Това се пада в Третата лунна седмица, което означава, че през деня и вечерта се ходи със съответния човек и с приятели по светски културни прояви, както бе даден един конкретен пример в предишната публикация тук, във Фейсбука.

2.Поканите се отправят устно, писмено или със своевременно изпращане на данкнота (благнота) от 1 елàн. Един възможен образец, който вече е изпращан и получен от някои хора и реализиран на практика, може да се види в: 

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1469&book=42 Обаче всеки има свободата да оформи благнота със собствен дизайн.

3. ИСТОРИЯТА НА ОПИТИТЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС ЗВЕЗДАТА СИРИУС И ПОЛЕТИТЕ ДО НЕЯ от 1994 г. насам може се проследи в текстовете, ако се напише името „Сириус” в търсачката на http://neobyatnotogovori.com/

4.Астролозите може да съобразят какви аспекти текат в рамките на опита през тази година и да специфизират действията си според тях.

5.В досегашните опити, времето за връзка със Сириус съвпадаше изцяло или частично с периодите са свързване със звездата Ахернар чрез хранене с грозде и по други начини (http://neobyatnotogovori.com/?idpub=11&book=1 ). Отделен е опитът и със звездата Прис чрез пиене на сок от клюква

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=54&book=4 ) В първия случай стават сериозни усложнения в провеждането на тия комбинирани полети, но заедно с това всичко е и безкрайно интересно и прекрасно и обучава летците за извършване на най-виртуозни маневри.

 

 

 

 

 

23.03.2019 г. 02,09 ч.

 

СКУЛПТУРЕН КОМПЛЕКС „ВЪЗПИТАТЕЛИТЕ”

„Когато в душата си имате омраза, подозрение, злоба, не сте ли в клоаката на живота? - Излез от клоаката! Гледай по-скоро да излезеш от този канал! Ако стоиш по-дълго време, изгубваш живота си. За 2–3 дена да излезеш! Повече не може.За 3 дена ако не можеш да излезеш, страшно е.”( 31 януари 1934, „Съществените правила”)

„Хиляди клетки вѫтре /във васъ/ ставатъ жертва на вашия гнѣвъ или хиляди клетки ставатъ жертва на вашето съмнение, подозрение или безлюбие!” (15 януарий 1941, „Тритѣ единици”)

„Да живееш с мисли на отрицание, това значи да се обезобразиш. Не питай тогава защо си грозен, защо лицето ти потъмнява. Всяко съмнение, подозрение и безверие внася тъмнина в съзнанието, а оттам и лицето на човека потъмнява и погрознява.” (22 септември 1941, „От север към юг”)

„Без съмнение, без подозрение и без докачение!”(12 март 1924 г.)

„Каква вяра и какво знание е това, при които човек живее в недоволство, страх, в съмнение и подозрение?” (19 ноември 1930, „Основа на живота”)

„Женитбата е форма на най-голямото ограничение, което хората сами си турят. Те криво разбират. Ако има един човек, който те обича, какво има да се съмняваш? Трябва да /виждаш в него/ най-хубавите качества - по-добър човек от онзи, който те обича, няма! А ти започваш да го подозираш постепенно и казваш: „Няма любов“. В този човек, който те обича, трябва да имаш абсолютна вяра; ако ти обичаш някого, той трябва да има абсолютна вяра в тебе. Не трябва да храните никакво подозрение един към друг! ТОВА е любов! Щом имате подозрение, въпросът е свършен - ти си женен.” (27.IX.1935, „Господар и слуга”)

„Бог е същество, което не търпи абсолютно никакво съмнение, никакво подозрение, никакво колебание!”( 23 май 1934, „Пред шестата врата”)

"Въ божественитѣ чувства нѣма никакво подозрение.”( 25 февруари 1923 г. „Господи, да се отворятъ очитѣ ни!”)

„Подозрителният има особени черти на лицето си, които го определят като такъв. Ред поколения той е добивал тези черти и днес подозира всички. Където не съществува причина за подозрение, той и там ще я намери. Ако се анализира кръвта на подозрителния, ще видите, че в нея има известно съединение, което е причина за подозрението.”( 6 януари 1933, „Икономия на енергиите”)

„Аз съм поразен от подозрението, което хората имат!”(4 юни 1922, „Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!”)

„Какво ще кажете за човека, който проявява неразумност, подозрение, безлюбие, безверие? Можете ли да кажете, че е създаден по образ и подобие Божие?”(23 март 1930, „Възпитателни методи”)

„Като дойде истинската любов между хората, тя ще изхвърли навън това подозрение, това съмнение, този песимизъм в човека.” (7 юли 1935, „На утрешния ден”)

„Гневливост, завист, омраза, подозрение, лъжа, всички отрицателни неща в света – това е свойствено на дявола!”( 23 август 1915, „Свобода на Духа”)

„Идеалното, възвишеното, Божественото изключва всякаква ревност. Идеалното изключва всякакво съмнение, подозрение, грубост и насилие.”(29 май 1921, „Да ги изпита”)

„Ако вие седите и ме слушате с подозрение, то е позор!” (9.II.1941, „Благословен!”)

„Лошата дума образува отрова. Всяко подозрение образува отрова. Във всички отрицателни мисли се образуват отрови. Най-първо трябва да се научим да мислим правилно, за да се освободим от съвременните отрови.”(15 декември 1937 г, „Добрият брат и добрият баща”)

„Ако животът ти е дотегнал, трябва да знаеш защо. – „Никой не ме обича…“ – Грешката е у тебе. Ти кого обичаш? - Свиваш се, стягаш се и гледаш с подозрение на всички хора.” (22 февруари 1933, „Отношение към природата”)

„Всинца вие вярвате по вашему и всинца пазите своите интереси! Като ви засегне някой честолюбието - и вие веднага скачате. Вие сте пълни с гордост, с честолюбие, с подозрение, с докачение.”(1 ноември 1933, „Човешките и божествените порядки в живота”)

ЕСЕ ОТ ГЕОРГИ МАРКОВ ЗА ПОДОЗРЕНИЕТО:

http://kultura.bg/…/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D…/

ЕСЕ ОТ ГЕОРГИ МАРКОВ ЗА ВЗАИМОРАЗБИРАТЕЛСТВОТО:

http://kultura.bg/…/%D0%B5%D1%81%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2…/

ФРИДРИФ ДЮРЕНМАТ – „ПОДОЗРЕНИЕТО”

https://bg.wikipedia.org/…/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D…

СТЮАРТ УУДС – „Подозренията убиват”:

https://www.bard.bg/book/?id=310

Недоверието и страхът от измама:  

https://sebepoznanie.com/…/strah-psiholog…/nedoverie-izmama/

„Няма по-самотна самота от недоверието!“ Джордж Елиът – литературен псевдоним на английската писателка Мери Ан Евънс

„Няма по-голяма обида към приятел от недоверието! Защото какво е приятелството, ако не единство на две души? А къде е това единство без доверие?“  Цицерон, римски оратор

„Същността на любовта се крие в доверието.“  Ан дьо Стал, френска писателка

 

 

 

23.03.2019 г. 15,48 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Когато вѫтрѣ въ душата ви стане нѣкаква промѣна, свѣтътъ дори не трѣбва да подозира, че сте се реформирали. А сега, като замисли нѣкой нѣкаква реформа, цѣлъ свѣтъ я узнава, прѣди още тя да се е осѫществила.”

(1921.03.21н.Фарсей и садукей.НОЧ.С1947: 33)

В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ ТОВА СЕ ПРАВИ ОТ ТЩЕСЛАВИЕ, а в някои – от непознаване на този закон. Не винаги изказването на истината е безопасно; не всякога наивната откровеност и честност са градивни. Когато обявим намеренията или тайната си, за мнозина ставаме ясна мишена, а за крадците – много лесно лакомство. „Незлобливи като гълъбите” е само едната страна от Христовата психология; втората е „хитри като змиите”. В други преводи е „умни” или „мъдри”, но при всички случаи това значи ПРЕДВИЖДАНЕ НА РЕАКЦИИТЕ И ПОСЛЕДСТВИЯТА И ЛАВИРАНЕ В МИННА ЗОНА. Не се знае кой как ще избухне, когато го настъпиш. Една реформа трябва да се подготви в тайно и да се извърши разпространението й НА СТОТИЦИ И ХИЛЯДИ МЕСТА ЕДНОВРЕМЕННО по такъв начин, че експанзията й да е абсолютно неочаквана за всички и светът да не може да й се съпротиви по никой начин.

ФЬОДОР ТЮТЧЕВ

SILENTIUM

Мълчи, прикривай и пести

и свойте чувства и мечти.  

О, нека в твойте глъбини

звънарна дълго да звъни!

  Като на звездните лъчи

любувай им се - и мълчи.

Сърцето как си би разлял

по някой ледник синьо-бял?  

Дали дъхът му ледовит

ще сгрее клетника пребит?  

О не! В морето изтечи

И сам в дълбокото – мълчи!

Сам вътре в себе си живей,  

че свят безкраен в тебе грей,  

а всеки твой копринен сън

угасва от шума навън.

  КЪПИ се в звездните лъчи,  

Гласа им слушай – и мълчи!

 

1830 г.

 

 

 

24.03.2019 г. 20,15 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Фарисейското и садукейското учения сѫ обладали съврѣменната наука, съврѣменния политически животъ. Изобщо, навсѣкѫдѣ въ свѣта сѫществуватъ тѣзи два полюса. Ако мислите, че въ науката ще намѣрите смисълъ на вашия животъ, лъжете се. Ако употрѣбите науката като срѣдство за развитието на вашия умъ, на правъ пѫть сте. Ако употрѣбите политическия животъ като срѣдство за развитие на вашитѣ добродѣтели, на правъ пѫть сте; но ако го употрѣбите като срѣдство за прѣхрана, на кривъ пѫть сте. Ако употрѣбите религията за добри дѣла, на правъ пѫть сте; но ако я употрѣбите като срѣдство за прѣхрана, за ваши лични изгоди - на кривъ пѫть сте.” (1921.03.21н.Фарсей и садукей.НОЧ.С1947:37)

ЗАВЛАДЕЛИ СА ПЛЪТНО И ДУХОВНИТЕ ОБЩЕСТВА, И ОКУЛТНИТЕ, И БРАТСТВАТА! Познаваме хиляди талантливи, добри и честни хора, които са преуспяващи в света - на тях се възхищаваме много и ги обичаме. Но има и такива, за които е казано: „Ако искате да се уверите в нищожността на светските придобивки, вижте как изглеждат тия, които ги имат”. Е, външно не винаги са отвратителни и ужасни. Даже напротив - някои имат забележителна харизма, но Херман Хесе ни разкрива как изглеждат те вътрешно. Днес все повече хора стават ясновидци и за тях тия им вътрешни същности са видими, усещат и миризмите им. Много от лошите все още управляват света и домовете ни с огромно самочувствие и самомнение. Син Человчески все още няма къде глава да послони, приятелите му - също. Той все още продължава да проси по улиците, но виновните вече измират поголовно и скоро няма да ги има съвсем.

 

 

24.03.2019 г. 18,05 ч.

 

ИНТИМНИТЕ ГРУПИ ПО КРЪВ са най-малките в микросоциологията. Те са имали и имат своето място в еволюцията на човека, в идеалния си вид би трябвало да са БОЖЕСТВЕНА институция, но колко досега са успели? Не е ли преобладаващият им опит отрицателен? - Небето сега иска да направим нещо повече: да образуваме КОМУНИ. Но за да може човек да бъде член на една истинска комуна, той трябва да промени из основи ПЪРВО СЕБЕ СИ.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Задайте си въпроса: служите ли въ името на великата Любовь и Мѫдрость, готови ли сте да държите страната на ангелитѣ? - Ако си отговорите въ положителен смисъль, всичко ще се оправи – здравето ви ще се възстанови и въ дома ви всичко ще се нареди. НЕКА 10 ДУШИ ОТЪ ВАСЪ, КОЙТО СИ ХАРМОНИРАТЪ ПО УМЪ И СѪ ВЪ ПЪЛНО СЪГЛАСИЕ, БЕЗЪ ВСѢКАКВО СЪМНѢНИЕ, ПРѢДПРИЕМАТЪ ОПИТИ ВЪ ТОВА ОТНОШЕНИЕ - и нека наблюдаватъ резултатитѣ. Ще провѣрятъ дали сѫ вѣрни моитѣ думи. Господь се нуждае отъ хора, които могатъ да носятъ Неговата Любовь. Като ви говоря за любовь, вие си прѣдставяте вашата любовь къмъ дѣцата ви, къмъ братята, сестритѣ ви и т.н. Не - ПОВДИГНÈТЕ СЕ ЕДНА СТЕПЕНЬ ПО-ГОРѢ ВЪ ТАЗИ ЛЮБОВЬ, която имате. Въ душитѣ на всинца ни трѣбва да има възвишени, благородни мотиви - всичко да се използува за добро на ДРУГИТѢ. /…/ Ти можешъ да извършишъ такава реформа ВЪ СЕБЕ СИ! /…/ Отдѣ знаешъ, че като завъртишъ ключа си, слѣдъ тебе нѣма да тръгнатъ още хиляда души? Хиляда души, като завъртятъ ключа си, ще поведатъ слѣдъ себе си единъ милионъ!” (1921.03.21н.Фарсей и садукей.НОЧ.С1947:36)

 

25.03.2019 г. 19,37 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Всяка мълчалива проповед дава добри резултати. Ако искаш да проповядваш, проповядвай с ЖИВОТА си. Право учение е това, което се проповядва МЪЛЧАЛИВО. Чистота и святост - ЕТО истинската проповед!“ (1921.03.27н.сея.НОЧ.С1947:59)

 

ПОЗНАВАХМЕ ХОРА, КОИТО ИЗЛЪЧВАХА ЕСТЕСТВЕНО ТАЗИ ЧИСТОТА И СВЯТОСТ. Които се преместваха и духовно, и физически където си поискат. Мъдростта, която носеха, беше безкрайна, изцеленията и просветленията около тях валяха като из ведро. Имахме стотици опитности с тях. Не че не са ценни за човечеството и писателите, и проповедниците, лекторите и пр., но чистотата на много от тях е съмнителна. Те не мислят добре за различните, не говорят добре или упорито мълчат за тях, не ги лансират. А чистите хора, които познавахме, проповядваха по друг начин. Като попитаха веднъж едного от тях защо не написа и той някоя книга и не обяви открити лекции в родината си, след като мъдростта му бе несравнима, той каза: „Нямам време. Аз предпочитам да НАПРАВЯ нещата, вместо да ги описвам”. Не написа собствени книги, но чужденците писаха за него. Не изнесе тук лекции, но в странство културните хора го слушаха със затаен дъх, понеже имат ТЪНКИ фонтанели – уважение към истината на ДРУГИЯ. Не написа книги, но преводите му са забележителни. А той „правеше”: правеше БРАТСКИ ЖИВОТ, вдъхновяваше другите за саможертви, генерираше добромислие и съчувствие, инициираше ГОСТУВАНИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ и ги учеше взаимно да отстъпват и домовете си, и сцените си, и изданията си. Точно както е било до 1944. След това веднага се вдигнаха феодални крепости с бойници и всеки започна да събира в тях крепостни съзнания.

 

 

25.03.2019 г. 09,33 ч.

 

КЪМ ТЕМАТА „ПРОБЛЕМНИ МИСЛИ В БЕСЕДИТЕ”. Този път не от съмнение в стенограмата и редакцията, а защото се представя една странна, неочаквана истина:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „За въ бѫдеще ще стане едно чудо въ свѣта: вѣрующитѣ ще станатъ невѣрующи, а невѣрующитѣ – вѣрующи. Онѣзи, които сѫ въ Царството Божие, ще ги изпѫдятъ навънъ, а които сѫ отвънъ – ще влѣзатъ въ Царството Божие. Това ще стане на земята. За да не ви изпѫдятъ отъ Царството Божие, трѣбва да излѣзете прѣждеврѣменно и да помагате на братята си. Христосъ трѣбва да ви намѣри съ невѣрующитѣ, та заедно съ тѣхъ да влѣзете въ Царството Божие. Защото Христосъ е казалъ, че синоветѣ на Царството Божие ще бѫдатъ изпѫдени навънъ. Ето защо, вие кажѐте: „Господи, искаме да бѫдемъ ВЪ СВѢТА!“

(1921.03.21н.Фарсей и садукей.НОЧ.С1947:40)

НИЕ ПРЕДПОЛАГАХМЕ, че Царството Божие, щом е създадено от Бога, е съвършено; обаче, ето че с някакъв особен замисъл, Бог е допуснал и там да има ангели и богове лентяи, които обичат само себе си и само удоволствията – дори и да са духовни удоволствия. Молитвите, формулите, песнопенията, медитациите, най-различните духовни блаженства и самадхита, вглъбяването в един мистичен и субективен Бог са важни методи, обаче могат да говорят и за горделив, студен дух и кораво сърце. И на небето, и на земята, такива нямат импулс за самарянство и братски живот – „уредили” са се… Такъв не иска да слезе долу, между лишените и страдащите, и да се самораздава. А, наистина, познаваме и много безверници на земята, които имат милостиво сърце и горещ дух, готов на всичко, за да бъде по-добре на ДРУГИТЕ. Така че мистицизмът, вярата, теизмът не могат да бъдат първи критерий.

ЕТО НЯКОИ ПАСАЖИ НА ТАЗИ ТЕМА от „НГ”:

„Да бъдеш верен на вътрешния си глас, това означава да бъдеш първо брат и приятел – и СЛЕД това консуматор. Вътрешен глас, който не произвежда усилия и блага за другите, идва направо от пъкъла и превръща човека в урод! Ученикът в Школата и братът, сестрата в братството, трябва да дава ТАКАВА продукция, да превива ТАКАВА гърбина, каквато е немислима дори за най-първите и най-амбициозните в светските служби и производства! И всичко това да става по съвест, по вдъхновение. Никакви медитации, никакви концентрации, никакви песни, паневритмии, беседи, астрологии, дрънкулки и бърборилки не могат да ви спасят от вампирите! /…/” (27.Х.126(1990)г.ТОТДСС”)

„Представете си постоянно пътуващи, постоянно дивящи се на приказни красоти ангели, научаващи от всеки предмет неговата история, естество, функции; срещащи се с невъобразимо вълшебство от багри и тонове, състояния и преживявания, познанства и култури, мъдрост и творчество... Те са развили почти всичките си духовни тела, а някои - и всичките; но присъствието на Новата Супервселена не ги докосва нито с йота. Планини от душевен пилаф, реки от мляко и мед, чудеса и блаженства, танцуващи като мохамеданските райски робини пред тях - всичко това си го имат по наследствено право прекрасните древни ангели… Плесне с ръце - и Седемте Сили са на разположение; произнесе… "абракадабра" - и ето ти половината звезди отворени, барабар с всичките им несметни богатства; само вдъхне - и сам Господ му идва на крака!... С една дума - петмез, балсуджук и небетшекер в изобилие; шуроп бризне на фонтани, сладка боза - на гейзери; велико райско блаженство - на палачинки; нагарчаща от сладост самовлюбеност и самомнение - на тави баклава-саралия... Халва бяла, халва-нуга, тахан-халва - всичко си имат старозаветните бейове и султани на старата супервселена, били те шестокрили, осмокрили или петстотинкрили! Конските сили на много духовни ангели са предмет на същото жалко пъчене, каквото виждате и у вашите парвенюта с модните им самоходни каруци и стенобойни машини.  Сега, ако ви кажа, че молитвата, медитацията, концентрацията, посрещането на изгреви, режимите на разните школи, паневритмия, Слово по триста тома - все Божие; асани, пранаями и упражнения; планини, събори и окултни седенки та бърборилки са все от един дол дренки - стамбулски петлета от захар и шарени сладкиши, - колцина от вас няма да рипнат и да ни погнат?.. Ако ви кажа, че всички нирвани, свръхнирвани и ултранирвани, самадхита, нирвакалпи-самадхита и църковните не девет, ами 99 блаженства не струват колкото ЕДНА сълза, проляна за нещастните, можете ли повярва?(13.10.122(1986)г.,ПНН)

 

„Милостта и Любовта имат ТАКАВА скорост, че ЕДНА сълза на същество в преизподнята може да ги привлече там моментално. Милостта е по-вярна Богу, отколкото всичките духовни дрънкулки и залъгалки. Тия с дрънкулките си дрънкат, тия със залъгалките си четат умни книжки, но никой не се прилепя със СКОК върху талпата на ГОСПОДА, когато зафучи към ада. Йововци се ПРИЛЕПЯТ, не пропускат този миг! Те искат да фучат с Господа НАДОЛУ, за да бъдат после НАВСЯКЪДЕ. Тия със захарните петлета и петмезите, тия дето обичат окултни въртележки и мистичен коняк, стигат най-много до НЕБЕТО – до ШЕСТОТО Небе. Седмото се занимава с МИЛОСЪРДИЕ – нерви, възпалени до смърт от болка. В даден миг Господ се блъска в дъното на ада, блъска се с гигантска скорост – не може да не се разбие на парчета. В ТАКИВА МИГОВЕ, ВЕДНЪЖ НА ХИЛЯДА ГОДИНИ, КОГАТО НЕЧИЯ СЪЛЗА НЕ Е БИЛА ПРОЛЯНА ЗА СЕБЕ СИ, ГОСПОД СКАЧА И ОТИВА ДА СПАСЯВА. Това е ЕДИНСТВЕНАТА сълза, която може да Го привлече. Неговото сърце не издържа, Той се хвърля като подпален!”( 23.IV.147(2011), ЖТ)

 

 

25.03.2019 г. 08,21 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: „Направете малка реформа у васъ, но да бѫде АБСОЛЮТНА - да нѣма двѣ мисли у васъ, да се колебаете дали е така или не. Въ това Учение нѣма никакво изключение въ Любовьта и Мѫдростьта! Ако бихъ направилъ едно изключение отъ закона на Любовьта и Мѫдростьта, бихъ се прѣвърналъ на вѫгленъ, бихъ почернѣлъ. Нѣма сѫщество, което, слѣдъ като е изопачило този законъ, да не е станало на вѫгленъ! Ако изопачите този законъ, ще станете вѫглени; ако го изпълните, ще станете диаманти.”

(1921.03.21н.Фарсей и садукей.НОЧ.С1947:38-39)

 

25.03.2019 г. 21,40 ч.

 

ЗАТОВА, ИМЕННО, ВЕЛИКИЯТ И ПРЕКРАСЕН СВ.АП.ПАВЕЛ даде на света най-великото определение на Любовта, каквото не е имало никога до този момент в историята на човечеството, а може би и в цялата вселена.

УЧИТЕЛЯТ „Докато изучава нещата, човек е подчинен на законите и правилата. Щом ги изучи и стане майстор, той има право да ги изменя. Тогава идеята определя положението на нещата. ЕДИН е законът, който може да изменя всички закони. Това е законът на великата Божия Любов. И тогава, като казвам, че трябва да любите, имам предвид оня, който е завършил своето учение. Той е свободен, има широк замах в действията си. Той има право да изменя човешките закони и да изнесе идеята си в нова, завършена и съвършена форма.

(1921.03.27н.сея.НОЧ.С1947:55-56)

 

ТАЗИ МАЙСТОРСКА СТЕПЕН ОЗНАЧАВА степен на човек, който е ЗАВЪРШИЛ учението си, еволюцията си. САМО ТАКЪВ има правото да изменя фундаментални форми, идеи и учения и да ги доразвива в завършена и съвършена форма. А ние виждаме около себе си навсякъде РЕВИЗОРИ на даденото от Бога чрез милиони пъти по съвършени Майстори от тях. Мнозина нямат в себе си великата Божия Любов, не изглеждат като Майсторите, които я имат, но си позволяват да изменят базални закони. За това се плаща скъпо!  От друга страна, Бог е разрешил на някои Свои деца да променят и усъвършенстват някои от формите, които е дал, защото това влиза като предмет в Школата. Във всички занимания на Специалния Клас Учителят е изисквал и изисква от учениците Си е да съчиняват нови текстове, да изменят тоналности, да съчиняват нова музика, да проповядват по нови начини. Затова, именно, е учредил някога този Клас, за да контрира самочувствието на старците с брадите, на критиците и канониците, които тогава си мислели, че знаят всичко и могат да бъдат квестори и корифеи. В един момент те видели, че има едно място, което за тях е недостъпно – Младежкия (Специалния) Клас... Той никога не е прекъсвал своята работа, понеже инак Учителят щеше да е умрял. Така че ТВОРЧЕСКИТЕ интерпретации на Базата и съвсем новите феномени на Мъдростта и Учението, които се раждат там, и до днес са под прякото наблюдение на Учителя и често по Негова поръка. Който им се съпротивлява, просто не е в този Клас - и затова, именно, той има вид на човек, който не е в този Клас…

 

 

 

26.03.2019 г. 12,42 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ „Като дойде страданието при мене, аз го посрещна учтиво, нагостя го, разговарям се с него и го поканя и друг път да ме посети… А ти бягаш от страданието, гониш го /…/ - Посрещни страданието любезно и го нагости. Гледай на страданието като на живо нещо и бъди благодарен, че те е посетило. Наистина, всяко страдание се дължи на едно живо същество. Зад всяко страдание се крие едно живо, интелигентно същество. Когато почнете да се отнасяте и към страданията като бащи и майки, вие ще бъдете в правия път.” (1921.03.27н.Сеятелят.НОЧ.С1947:64)

ОТКАЗАЛИ СМЕ НЯКОГА НА НЯКОГО милост, радост, приют, късче хляб, и затова той е умрял. Сега духът му идва от време на време, за да го погалим - усещаме неговата скръб. Именно затова трябва да преживеем страданието му, да не го пъдим пак. А когато един ден се срещнем отново, вече ще бъдем много по мили с него, понеже ще сме минали през същите мъки и страдания, причинени ни от други безразлични и жестоки хора.

 

26.03.2019 г. 14,00 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: "Това Дело е основано на един велик закон. Който се опита да го събори, ще си счупи главата. Цял свят да се опълчи срещу него, няма да го събори! По скоро ТОЙ ще се разруши, отколкото да развали това велико Божествено Дело. То се сее навсякъде, между всички общества и народи.” (1921.03.27н.Сеятелят.НОЧ.С1947:64)

 

 

28.03.2019 г. 13,10 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „СЕБЕ си не разбирате, а за БОГА говорите. - Най-напрѣдъ трѣбва да разберете СВОЯ животъ, СВОЯ умъ, СВОЕТО сърце, а ПОСЛѢ ще говорите за живота на другитѣ и за вѣчния животъ!” (1921.04.03н. беседа „Правилното ядене – условие за вѣченъ животъ”.НОЧ.С 1947:71)

УЧЕНИКЪТ НА БОГА ИМА СТРОГА ПРОГРАМА. Първите 28 години от живота на човека са определени за опознаване на СЕБЕ си, развиване на СЕБЕ си, служене на СЕБЕ си. Не че няма да изучаваме и света и хората тогава, но в този период трябва да изхождаме почти изключително от СЕБЕ си, да бъдем верни на СЕБЕ си, да строим СЕБЕ си. Това е своеобразна бременност, в която се оформяме като индивид. Едва след това – през следващите 28 години – имаме право и ще можем по-качествено да служим на близките си и на народа, а от 56 до 84 – на човечеството и вселената. За съжаление, хората на земята не знаят и не спазват този закон и затова се казва, че „деца раждат деца”.Те бързат във всичко, затова почват да съкращават живота си още от самото начало. Недострояваме зданието си, рушейки го заради отклоняване от вертикалата. Това възвръщане към себе си се повтаря пак едва след 84 годишна възраст, за един нов срок от 28 години.  Същата вярност към СОБСТВЕНИЯ дух или монадата си, искрата си Божия, би трябвало да спазваме и през по-кратките цикли: първите 7 години от всеки такъв цикъл, първото тримесечие от годината, първата седмица от лунния месец, първите 6 часа след изгрева на слънцето. Тогава трябва са се борим за максимално осигуряване на самота, за вярност към себе си и към СОБСТВЕНИТЕ си желания, планове и творчески инициативи. И да общуваме тогава, ние правим каквото си искаме, а ако някой иска да ни следва, като не ни ограничава свободата в такъв период – това си е негов избор. Ако той се е паднал в някой от ВТОРИТЕ си цикли, става наш идеален спътник; а ние ще сме негов спътник и слуга, когато на свой ред попаднем в някой свой ВТОРИ период.

 

 

28.03.2019 г. 13,10 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „СЕБЕ си не разбирате, а за БОГА говорите. - Най-напрѣдъ трѣбва да разберете СВОЯ животъ, СВОЯ умъ, СВОЕТО сърце, а ПОСЛѢ ще говорите за живота на другитѣ и за вѣчния животъ!” (1921.04.03н. беседа „Правилното ядене – условие за вѣченъ животъ”.НОЧ.С 1947:71)

УЧЕНИКЪТ НА БОГА ИМА СТРОГА ПРОГРАМА. Първите 28 години от живота на човека са определени за опознаване на СЕБЕ си, развиване на СЕБЕ си, служене на СЕБЕ си. Не че няма да изучаваме и света и хората тогава, но в този период трябва да изхождаме почти изключително от СЕБЕ си, да бъдем верни на СЕБЕ си, да строим СЕБЕ си. Това е своеобразна бременност, в която се оформяме като индивид. Едва след това – през следващите 28 години – имаме право и ще можем по-качествено да служим на близките си и на народа, а от 56 до 84 – на човечеството и вселената. За съжаление, хората на земята не знаят и не спазват този закон и затова се казва, че „деца раждат деца”.Те бързат във всичко, затова почват да съкращават живота си още от самото начало. Недострояваме зданието си, рушейки го заради отклоняване от вертикалата. Това възвръщане към себе си се повтаря пак едва след 84 годишна възраст, за един нов срок от 28 години.  Същата вярност към СОБСТВЕНИЯ дух или монадата си, искрата си Божия, би трябвало да спазваме и през по-кратките цикли: първите 7 години от всеки такъв цикъл, първото тримесечие от годината, първата седмица от лунния месец, първите 6 часа след изгрева на слънцето. Тогава трябва са се борим за максимално осигуряване на самота, за вярност към себе си и към СОБСТВЕНИТЕ си желания, планове и творчески инициативи. И да общуваме тогава, ние правим каквото си искаме, а ако някой иска да ни следва, като не ни ограничава свободата в такъв период – това си е негов избор. Ако той се е паднал в някой от ВТОРИТЕ си цикли, става наш идеален спътник; а ние ще сме негов спътник и слуга, когато на свой ред попаднем в някой свой ВТОРИ период.

 

 

28.03.2019 г. 10,44 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И тъй, ако хората приемат Христовото учение доброволно, Христос ще дойде между тях с мир и любов. Ако не Го приемат доброволно, цялата култура ще мине седем пъти през огън, но ще се пречисти и обнови. ОГНЕНА вълна ще мине през умовете на всички хора, но ще ги изправи. Няма да остане човек, който да мисли криво! Тогава хората няма да се питат кой какъв е, но ще се питат: „МОЖЕШ ЛИ ДА ПРОЯВИШ ЛЮБОВТА В СЪРЦЕТО СИ КАТО СТРЕМЕЖ, КАТО ЧУВСТВО, КАТО СИЛА И КАТО ПРИНЦИП?“ - Само така хората могат да си подадат ръка! Само по този начин могат да се разберат!” (1921.03.27н.Сеятелят. НОЧ.С1947:65)

ЗНАЧИ, АКО НЯКОЙ В ЖИВОТА ИЛИ УЧЕНИЕТО СИ елиминира един от тия видове любов, можем да си представим как ще почне да изглежда той на стари години и какви вреди ще нанесе на себе си и на тия, които са му повярвали. Ако пък той интерпретира някой от тия видове любов ПРЕВРАТНО, за да наложи СВОЕ определение, противно на Истината, непременно ще стане портрет на идеологията си и начина си на живот. Щом пък някой го харесва и му вярва в този му вид, за него с пълна сила ще важат думите на Бог Кришна към любимия му ученик и приятел Арджуна: че вярващите в смъртните авторитети след смъртта си ще идат ПРИ ТЯХ, а не при Бога и безсмъртното Му Ято.

 

 

28.03.2019 г. 20,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Азъ често си служа съ смѣшни нѣща, защото, ако ви държа много сериозно, ще заспите…”

(1921.04.03н. беседа „Правилното ядене – условие за вѣченъ животъ”.НОЧ.С1947:76)

„По-добре веселие, отколкото сериозност! В Новото Учение човек трябва да бъде весел. Веселието е качество на Бога. „Да се весели Господ с делата си!“ Ние да се радваме на Божието веселие. Радостта е винаги емблема на светлината. Там, дето има светлина, има радост. Там, дето няма светлина, има тъга и скръб. Там, дето има веселие, то е царуването на ЛЮБОВТА в света. Понеже Бог е направил всичко съвършено, Той се весели, като гледа цялата вселена какво благо ще донесе, как всички хора ще се научат да бъдат добри и да слугуват. Той се весели в онова, което те придобиват.”(28 ноември 1943, „Трите важни неща”)

„По какво се отличава духовният човек? – Той се отличава по това, че иска свобода за всички хора. Той иска всички хора да бъдат свободни като него; всички хора да са радостни и весели, както той е радостен и весел. Радостта, веселието е основното качество на духовния човек. Духовният свят се изявява чрез радостта. Там няма скръбен човек, там всички са радостни. Ако решите да отидете при Господа да Му разкажете всичките си скърби, мислите ли, че Той ще ви изслуша? По този начин не можете да отидете при Бога! Колкото и да се оплаквате от Иван, от Драган, Той няма да ви приеме и ще каже: „Когато вие двамата се примирите и между вас изчезне всякаква омраза, само тогава ще дойдете при мене!”(29 март 1931, „Истински поклонници”)

„Добрите хора винаги трябва да бъдат весели. Пък сега добрите хора плачат, пък лошите се смеят… Смехът да иде при добрите хора! Вземам смеха, веселието да дойдат при добрите хора, а ЛОШИТЕ да се сърдят. Скръбта не е за добрия човек, за ЛОШИЯ човек е скръбта.”( 29. X. 1937, „Приближаване и отдалечаване”)

„Вие трябва да се откажете от всички лъжливи възгледи на живота, които ви правят нещастни и ви свързват с човешкия порядък. Щом се откажете от тоя порядък, вие ще влезете в божествения порядък - в света на радостта и веселието.” (14 февруари 1937, „Конкурсен изпит”)

 

„Гледайте да носите един весел дух, а не песимистичен. Тепърва влизаме в един красив свят, свят на една положителна опитност. Аз го наричам свят на Божиите радости, свят на веселие. Трябва да бъдете весели, за да се възвърне здравето ви. Смейте се! И когато сте сами, пак се смейте, за да се лекувате. Смехът действа здравословно. ВЕСЕЛО гледайте на нещата, и като останете сами, посмейте се хубаво. /…/ Ще поблагодарите на Бога, че сте се посмели.”( 31.XII.1933, „Радост, която никой няма да отнеме”)

 

 

 

29.03.2019 г. 21,18 ч.

 

ОТНОВО ВИСШ ПИЛОТАЖ. За ония, които са доволни от живота си и от ученията, които следват, е абсолютно излишно да четат тука по-нататък.

КОГАТО ЧОВЕК Е САМ, ТОЙ МОЖЕ ДА ПРЕЖИВЕЕ УДИВИТЕЛНИ НЕЩА. Това се случва и когато сме с някого, който МОЖЕ ДА НИ ВИДИ. Независимо дали предпочита да бъде с нас цял живот, седем години, една година, един месец, само за едно денонощие в месеца или през целия си живот. Ако няма такъв, важат и други начини:

УЧИТЕЛЯТ: „Който иска, може да отиде на оня свят. – Как? – Като пости девет пъти по 40 дни, в продължение на 20 години. Като се върне от оня свят, той ще разказва какво е видял. Който е герой, нека пости. Той ще отиде на оня свят и ще го види. Който не е герой, да не пости. Той ще си живее на земята - ще ражда деца, ще яде и пие, ще се облича хубаво. Ако постиш, трябва да спазваш законите на поста. Да постиш, не значи да гладуваш и да се мъчиш. Ако си гладен, не постù. Само ситият може да пости. Като се нахрани веднъж, храната да му държи топло цели 40 дни.” (1921.03.27н.Сеятелят.НОЧ.С1947:61)

„Христосъ казва: „Който яде по правилата на божествената наука, нѣма да умре, а който яде безъ всѣкакви правила, ще умре“. Слѣдователно, по новия начинъ ще се хранимъ съ малко хлѣбъ - и нѣма да умираме.” (1921.04.03н.Правилното ядене - условие за вечен живот.НОЧ. С1947:79)

РАЗБИРА СЕ, ЗАВИСИ КАКЪВ Е ТОЗИ ХЛЯБ – дали е от божествено жито със стебла и осили, дали е обработвано генно и с химикали, дали е мляно, дали е от брашно, стояло дълго по складовете, дали има мая. Дали хлябът е продаден и купен, дали е месен и печен от мома, която разпознава Словото, Делото, и Живота, а нощем лети с тия, които харесва повече от всичко.

26.V.135(1999)  Берковица станция “Аналитик”

Из "РЕАЛНИЯТ СВЯТ"

Сън на една приятелка - 23 срещу 24 май:

(Навсякъде в тия текстове “п” означава “приемащият”)

В това време при мен идва п. и държи един ключ, но не обикновен, а огромен, каквито сме виждали само по филмите. Голям ключ за врата на замък, дворец или крепост. Той бе голям колкото хляба на дължина. П. ми подаде ключа и каза: "Вземи и го пази!" Аз му отговорих: "Нека е у теб, аз нося хляба." Но той още два пъти настоятелно ме помоли и каза: "Хляба и аз мога да го нося, но ключът трябва да е у теб. ТИ ще го пазиш!" Взе хляба и го сложи под мишница, аз стиснах ключа здраво в ръката си. П. ме хвана през рамо и тръгнахме по пътя… На следващият ден – 24 май, - без да знае за този мой сън, п. прочете и коментира откъс от книгата, която четеше тези дни – („Край река Пиедра седнах и заплаках"), в който се разказва как двамата главни герои – мъж и жена – получават един ключ за много красива къща в планината… Много и различни сънища на 24 срещу 25 май. Когато се събудих, нищо не си спомнях. Но в момента, в който започна да тече текстът "Десетте Балкана", се сетих за съня, който описвам:  П. стои на един прекрасен път и в далечината се виждат две сгради – само силуети, и затова не е много ясно къщи ли са, замъци ли, дворци ли… Те са две, но пътят е само един, без разклонения. Наоколо е призрачно и прозрачно светло. Дочуват се всички шумове на живота – как се движат тревите, как скачат щурците; усеща се уханието на различните цветя и дървета, ромонът на реките, различните птичи песни, вятърът с милувката си, въздухът с деликатното си присъствие - но нищо от това не се вижда, само присъства невидимо. Много интересно: не се вижда, защото дори не ти идва наум да се вгледаш и да го потърсиш. Като че ли всичко е в теб и ти си в него и се носите в тази призрачност: само тя, ти, пътят и двете неща – къщи или замъци... П. върви бавно, отнесено-замечтано, но и леко очакващо. Като че ли всяка стъпка е и въпросителна, и удивителна. Стъпките му имат различен звук. В съня си виждам и знам, че в отпечатъка на всяка стъпка, която той прави, пада по една негова мисъл. И в зависимост от мисълта е и разликата в звука на стъпките му. Разбирам, че този път мислите не искат да пътуват само във времето, но и в пространството – и то чрез неговите стъпки… И той върви, а след него остава мелодична диря от стъпки.  Изведнъж п. се спря, понеже почувства, че нещо не е съвсем както трябва – т.е. не може да определи ден ли е или нощ. Дори и в най-мрачния и тъмен ден слънцето се усеща през облаците, а сега не може да каже усеща ли го или не… Но последната му мисъл леко го побутна по десния крак - и той пак продължи да върви, вече без да се опитва да намери точно сега отговор… Колкото повече се приближаваше към двете сгради, толкова повече се изненадваше, че те са две, а пътят е само един – без разклонения и отбивки. Вече стигна много близо до тях и когато погледна надясно, ме видя. Аз стоях до него мълчаливо. След мен нямаше следи. Аз просто бях тук и го чаках.  Гледахме двете сгради – лявата наистина беше замък с няколко островърхи кули, но бе построен на ширина, а не на височина. Беше направен от някакъв материал, който силно отразяваше светлината. Всичко блестеше ослепително красиво, светлината се разлагаше при това отразяване във всички цветове и нюанси на дъгата, но просто беше невъзможно да се гледа с просто око. Затова ние присвихме силно очи, за да можем да различим някакъв прозорец или врата, през който да се влиза в този замък, но нищо подобно не се виждаше. Само най-отгоре, на една от кулите, където обикновено се намира петел или някаква друга птица, изработена от метал, и която сме виждали на почти всички замъци, се виждаше една огромна, златна монета. Тя се въртеше във всички посоки и от нея падаха непрекъснато много, много мънички монети, които се виждаха, когато се доближиш до замъка… Другата сграда вдясно се оказа къща-дворец - с архитектура на дворец, но с топлината и очарованието на обикновена човешка къща. Покривът бе по-скоро като купол. Усещането, което имаш от тази къща-замък е за нещо, което си стои точно на мястото. Не се опитва нито да се показва, нито да се крие в призрачната мъглявина, нито да блести, нито да тъмнее, нито да изчезва, нито да се появява… Когато го разгледахме внимателно, видяхме, че многобройните му прозорци имат невероятни завески – ресни от пшенични зрънца, залепени за нещо като връв или конец с улейчетата си, т.е. не са прободени, за да мине конеца през тях, а са залепени с улейчетата си. Всичките зрънца бяха живички и леко се полюшваха на тези нанизи. Отдалече прозорците бяха едно разлюляно, изправено вертикално житно поле. Носеше се неземна музика и аз си помислих, че може би пеят ангелите или това е музиката на сферите. А може би и музиката на житните зрънца е толкова прелестна, нежна и вълшебна, но досега никой не я е чувал и затова не я е описал… Изведнъж ние вдигнахме поглед към небето и онемяхме… Там видяхме едновременно Слънцето и Луната в цялата им прелест. Изумлението ни беше огромно – и двете бяха в естествената си големина, кръгли, светещи, прекрасни - в целия си блясък! Знаехме, че това просто не може да стане в действителност, но очите ни виждаха невероятната истина!  П. разбра, че това е знак и че ние трябва да продължим напред. Погледна и двете сгради, протегна двете си ръце една до друга напред - и изведнъж в тях се появиха два ключа. Те бяха много големи и лежаха върху двете му длани, сякаш не им разрешаваха да се разделят. Той дълго, дълго стоя така, с ключовете в протегнатите ръце, после погледна двете небесни светила и тръгна. Пътят все още беше един и той леко се изви по посока на светещия замък, сякаш отгатнал намерението на п. да тръгне към него. Дирята от мислите му вече не следваше стъпките. Мислите му не искаха вече да вървят в пространството, а вървяха само във времето и видяха, че п. иска да отиде при блестящия замък. Слънцето и Луната светеха още по-ярко и замъкът грееше още по-ослепително и красиво. Монетата отгоре се въртеше и пръскаше малки монети като слънчеви лъчи.  Аз стоях там, където се бях появила, и наблюдавах.  П. направи няколко крачки напред към замъка, но изведнъж се спря и започна да върви назад, обаче без да се обърне. Само краката му се движеха обратно и стъпваха точно в предишните си стъпки. Когато спря, погледна протегнатите си ръце и онемя – от мига, когато започна да се връща назад, ключът от замъка, който лежеше върху дланите му, се превърна в златистожълт пясък, които се процеждаше през пръстите му. И всяка песъчинка, преди да падне, написваше нещо върху дланта му. Аз също гледах това пясъчно писмо но нищо не разбрах от него. Накрая п. се засмя разбиращо и бавно почна да сваля ръцете си, като остави втория ключ – от къщата-замък - настрана, а той, ключът, просто застана във въздуха. Този път аз ахнах от изненада. Това беше същият ключ от предишния ми сън – огромен и необикновен!  А когато вдигнахме очи, и двамата се изненадахме, защото, без да сме направили и крачка, се намирахме пред къщата-дворец сред огромно поле от засята пшеница. Ключът се понесе във въздуха и се закачи сам над рамката, където би трябвало да се намира вратата на тази странна, приказна сграда - но врата нямаше, а имаше само ресни от пшенични зърна, които погалиха главите ни, когато влязохме вътре… На другата сутрин след този сън, на 25 май, преди да дойде одеянието и да си спомня този сън, препрочитайки напосоки книгата "Край река Пиедра седнах и заплаках", аз също попаднах на епизода с ключа от планинската къща...

Ето и отговорът:

10,16ч.  - Когато някъде изпълнят волята Божия и някой обикне Третия, раят сам идва, където се намираме. Значи, който ВЪРВИ към рая, още не е намерил себе си и ДРУГИЯ. Когато си допуснал ТРЕТИЯ и си намерил себе си, откриваш ДРУГИЯ. Тогава, дори и да вървиш, вървиш на едно място, а Земята се върти под тебе, докато нозете ти докарат рая!  Ето защо, когато ви препоръчвам екскурзии, това е триизмерният начин да попаднете в точка, където сънищата стават реалност и Небето се отваря. Спрете ли на такова място, обикнете ли себе си и Третия, Любовта ви изпраща Втория и той ви се разкрива с цялата си вътрешна красота и съвършенство.  Няма да тълкувам съня на П-а, понеже не е сън. Вие за миг попаднахте в рая, където нещата се живеят, а не се тълкуват. Да допуснеш Третия, значи да обикнеш ближния така, че да видиш най-съкровената му същина. Когато почнете да се сънувате по този начин, знайте, че се събуждате от сън и започвате да живеете. Който не може да обикне Третия и да допусне, че и той може да бъде щастлив с Първия, той няма щастието да се събуди в Реалния Свят, който е свят на приказките, на съвършената красота и съвест.  Съвършената красота сте виждали неведнъж в сънищата си и понякога наяве, но съвършената съвест още не докосва съзнанието на хората. Само в упражненията по трима, по шестима, по дванайсет и повече вие имате шансове да надникнете в света на съвършената съвест, където всеки обича и люби всеки и плодовете на сърцето са плодове за всички.  Снощи някой каза, че ако на другата сутрин няма нито едно облаче на небето, той ще тръгне сам към върховете без пари и храна и ще изпълни Христовата заповед: "Не се грижете за утрешния ден!" По този начин той щеше да попадне в пустия свят на природната свежест и красота, отдалечавайки с нозете си рая на Присъствието. Когато сте намерили онези, които ви сънуват и не искат да се разделят с вас, но се радват и на други, които са ви разпознали и ви сънуват, знайте, че не вие бъхтете Земята пространствено, за да се движите по нея, но тя самата се завърта и завърта цялото Небе около вас, понеже сте се пробудили! Тогава Другият става Бог в очите ви и няма никакви недостатъци. Физическата му обвивка и нейните пороци и недостатъци стават напълно невидими за вас, понеже сте живели с БОГА и не пречите на другите да живеят с Него; не само не пречите, но ги любите и обичате по същия начин.  Искам да въртите Земятаи Вселената около себе си, а не ТЯ да ви върти! Искам по-често да слушате съвестта си и да ставате едно с нея, за да се пробуждате от съня на прозата, който е напълно нереален, и да се върнете във вашия свят на вълшебните приказки, където завеските са от пшеница, а в стъпките ви падат мисли… Предупреждавам ви: не се събирайте в безсмъртната си точка пред незрели същества и вещества – не им се представяйте в младежката си форма и с духовните си, блестящи доспехи, докато още не могат да благоговеят. Зелените същества и вещества се влюбват в зелени форми, но не знаят, че повечето младости в ефимерния свят са еднодневки. Ако вие се съберете пред някого, който обича зеленото, а не зрялото, той ще върви с вас само докато сте зелени; но сам той няма да узрее, понеже още няма съвест. Мъдреците предпочитат да се преправят на старци и просяци, за да видят кой съзерцава същността и кой – егоизма си. Вълчият егоизъм на сърцата без съвест си търси лика-прилика, докато сърцето и дрешката им са още зелени. Те не сънуват слънца и луни на небето, вълшебни хлябове и ключове, приказни замъци и музика от стъпки и от жито. Те искат да се докосват само до земни форми и да ги гледат с физическите си очи.  Прочее, свършихте една хубава работа за Вечността. На път или в стаята, край морето или на върха, в калта или сред цветята, в болницата или в деветия кръг на ада всеки от вас може да засънува Втория и да пробуди съвестта си, ако разбере, че Третият е сам той и че царството на приказките е вътре в нас.  Който кани съвършенството под скъсаната му дреха и разпознава прекрасният ат под съдрания чул, неизбежно попада в Реалния Свят – светът на приказките!

АЛ, АОЛ, АЛОЛ!

Щастието цари навсякъде!  10,58ч.

Веднага след тази екскурзия бе обявен краят на войната в Югославия. Къде има вход за Космичното Правителство в планината около Берковица и какво управлява този център на Балканите – това си остава в сферата на Вълшебните Приказки и на вярата или фантазията на тия, които ги обичат и живеят... Важното е, че един такъв сън и небесни и земни разходки на хора, които се разпознават, могат да спрат и атомна война...

Книга 32

18.VII.135(1999)  Бургас – Изгрев С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАТ "ДЪНОВИСТИТЕ"

21.VI.1999

Една близка приятелка споделя:

- Вчера, на 20 юни, ходихме на разходка много на юг по крайбрежието. Стигнахме до Синеморец и се къпахме по райски дрехи точно където река Велека се влива в Черно море. Оказа се, че този ден е бил Еньовден, а п. каза, че той се свързва не само с билките, но и с водата.  Сутринта, когато се събудих, исках да запиша веднага нощното си преживяване, но не успях. Споделих част от него с п. и той почна да ми обяснява някои неща, които са говорени на тази тема. Аз обаче настоявах да говорим после по темата за “татвàн”, която досега не е достигнала до мен, защото исках описанието на преживяването да не се повлиява от предварителни сведения.  Първият спомен за преживяването бе, че чух глас, който ми казва: "Ще стигнеш дъното на дъното - на дъното, на дъното, на дъното, на дъното…" И тъй като непрекъснато преживявам и очаквам тежки и трудни за издържане неща, попитах: "Това деветият кръг на ада ли ще бъде? Готова съм! Само друг не изпращайте там. Аз ще преживея всичко. АЗ ще плащам!" Отговаря ми се, че нашите представи са твърде странни и неточни: "на дъното", "в тъмното", "надолу" – това не е път към ада или към нещо лошо. Това е едностранна, погрешна представа за нещата. Черното и тъмнината са точно толкова прекрасни, колкото и бялото и светлината. Аз обаче се усъмнявам и казвам, че така може да говорят определени сили, за да ни накарат да им повярваме. Тогава ми обясняват да не се страхувам, защото ще имам за задача да преживея, запомня и опиша всичко това; че трябва да се опитам да усетя различните нюанси на дъното, тъмнината, нанадолнището, и да ги разкажа.  Направи ми впечатление, че няколко пъти ми повториха "на дъното, на дъното", но само първия път се каза "дъното на дъното". Много е сложно да намеря най-точните думи, за да обясня това. Обясниха, че само първия път трябва да се каже "ще стигнеш дъното на дъното", а после само се повтаря "на дъното", като с това повторение се дава възможност на достигналия до определеното дъно (защото достигането не е просто да се спуснеш, а е вид посвещение или по-точно изпитание, за което ще стане дума по-нататък) да използва придобитата сила, да я концентрира като лъч и с нея да премине на още по-долното дъно. Силите от всички дъна се събират като един много концентриран и плътен лъч, и чрез него преминаваш в други измерения. Силата и плътността на лъча определят нивото на измерението, до което можеш да достигнеш. А ако всеки път се казва "ще стигнеш дъното", това било някакъв вид помощ, но така се отслабвала силата на лъча. И аз не можах да разбера всичко, но съм сигурна, че трябва да го опиша, доколкото мога.  Тъмнина, състояща се от неизброимо количество отвори или дупки; тъмнина с различна форма и очертания – само с контури, като елипса, с ъгли, като боздуган; изпъкнала навън и вдлъбната навътре; огъната и идеално права; вълниста; островърха. Но думата "тъмнина" не е точна, защото това не е точно тъмнина, а нещо красиво, добро, мило, приятно, обгръщащо те, приласкаващо те, но в което светлината липсва. Искам да не забравя и различните оттенъци или цветове – плътни, ефирни, меки, гальовни като коприна, атлаз, сатен, дори и прозрачни: невероятно - ПРОЗРАЧНА тъмнота! Ще опиша също и дълбочината и глъбината на различните видове тъмно и дълбоко. Достигането и постигането на всяко дъно е вход към следващото, но за да го постигнеш, трябва да го познаеш с какво точно се характеризира, кое е най-важното и същественото за него, да се освободиш от нещо и да придобиеш нещо - и едва тогава да се "издигаш" ... надолу към следващото дъно. Ние си мислим, че постигайки нещо, стигаме до върха му, но не знаем, че едновременно с това достигаме и дъното му, което е другият му връх – незнайният и съответно по-трудно постижимият. Защото, ако не знаеш, че нещо съществува, как ще се стремиш да го постигнеш? Това въобще не бива да се бърка с паденията до дъното, тъмното, черното и лошото, в най-разпространения смисъл. Те съществуват, но тука въобще не става дума за това. Тук говорим за изкачването като слизаш, за летенето като пропадаш, за "блясъка" на тъмнината, за полетите надолу… Става дума за освобождаването ти от всичко онова, което пречи да бъдеш истинския ти и което те води към лошото дъно. Колкото повече навлизаш в дадено чувство, мисъл, добродетел - например любов, истина, мъдрост, вяра, красота, прелест, знание и т.н., - толкова по-дълбоко проникваш до най-интимната му същност, до лоното му! И това е разширяване, всеобхватност, вървене надолу и навътре, което те води много по-бързо и качествено нагоре и напред.

Преди да помолим за нови обяснения за прeживявания като това на П., добре е да си припомним какво е казано за Божествената Тъмнина. Това, което си спомняме, е следното:

Зад света на Твореца и света на Създателя, които са различни, макар и проявени, стои най-дълбокият и най-загадъчният свят – този на Абсолютния Дух оло "Царството на татван". Изясни се, че татвите, като ритмични периоди от по 24 минути от изгрева до залеза на слънцето и от залеза до изгрева, са проекции имeнно на това Царство. През 1992 година в Русия за пръв разбрахме от български източник, че има и двуделни и неравноделни татви – дневни и нощни, които се изчисляват както астрологичните часове. Но това е само за сведение.  Същественото е, че Божествената Тъмнина наистина няма нищо общо с физическата и адската. Тя се представя като пълния божествен покой и мрак, който цари на най-дълбокото дъно на океана. Там няма никаква проява, никаква изява, никакъв живот. Единственото желание на Абсолютния Дух и на същностите, породени от Него и обитаващи Царството на татвана, е жeланието да са в пълен покой и неподвижност, в пълна тъмнина - да не правят нищо, да не мислят нищо, да не ги занимават с нищо и да пребивават в абсолютно мълчание. Нямат желание и понятие за индивидуално отличие от всички останали и от околната среда. Едни от тях са същностите "ноàи", които все пак са не само слeти с Абсолютния Океан, но са и отделни татванни съзнания.  Знаем още, че има някакви татванни стени и пазители, които охраняват това най-дълбоко и тайнствено Царство. Има една мисъл от "Багавад Джитà", в която Бог Кришна казва на ученика си Арджуна: "Аз Съм целият в дейност - и Съм пак необвързан от дейност". Втората част на това твърдение има отношение към състоянието на Абсолютния Дух в Бога, в същностите, съществата и човека. Значи, най-дълбокото ниво на всичко живо и неживо е Абсолютът. В тази светлина ни се обяснява, че не бива да корим хората без монада и същностите, произлизащи от татванния свят, че нямат желание да общуват, да работят, да творят и да се развиват. Много хора с потенциална, но неподпалена искра Божия също се намират в татванно състояние и някои от тях ги считат за душевноболни, а други – за напълно безотговорни, мързеливи и лениви.  Един от феномените в мисленето на ноаите (ако това е мислене), включително и когато са родени като хора на Земята, е тяхната пълна инертност и липса на инициатива за променяне на нещо или предприемане на нещо, поради мигновения проблясък у тях какво ще се случи, какви ще бъдат последствията. Не съществува нито едно човешко постижение, нито един човешки вид щастие или смисъл на живота, който може да задоволи ноаите. Техният смисъл на живота е да бъдат на дъното, в дълбокото и тръпно блаженство на пълния мрак и неподвижност, на абсолютната слепота и глухота и липса на какъвто и да е контакт с околния свят. Много хора на Земята с такова поведение са диагностицирани като аутици или са в кома, кататоничен ступор, летаргия; в дълбока меланхолия, ипохондрия или депресия. Лекарят трябва да бъде ясновидец и окултист и да има контакт с Бога или поне да се съветва с единатор, за да разбере във всеки отделен случай кога има смисъл и шанс подобен болен да се пробуди за действие и общуване. В някои случаи това е не само напълно безсмислено, но и вредно. В някои фази от състоянието на татванните същности, родени като хора, тяхното дълбочинно "абсъзнание" трябва да си остане такова през целия им живот, докато са във физическото тяло. Дори и да са частично будни и да има начини да се общува с тях, те не бива да бъдат подлагани на психо-, физио- или социотерапия; на трудова терапия, артетерапия и особено на електрошокове – трябва да бъдат оставяни напълно свободни и само да им се помага за физиологичните нужди.  От окултна гледна точка, татванните хора на Земята са нещо като екологическа необходимост – уравновесяват вихрите и циклоните, които се образуват от прекалено комуникативните, изявените; от крайно амбициозните, екстровертните, функционерите, агресивните и експресивните. Затова те спасяват вселената и човечеството от греха на преобладаващата сетивност и силните преживявания, когато хората не знаят как да ги уравновесяват с вътрешен и външен мир, самота, покой и самовглъбяване. В този смисъл, татванидите са нещо като черни дупки, казано на съвременен космологичен език, в които потъва всеки неуравновесен живот и изява. Ако все пак бъде напълно или частично излекуван един аутик от татванен тип, комуто Бог е определил да мълчи и да не съзнава външния свят, тогава някой свръхактивен човек на Земята или в Космоса може на свой ред да полудее или да катастрофира. И обратно: ако е определено един кататоник да излезе от това състояние и да почне да еволюира във външния свят, някой негов близък или някой непознат, свързан с него по веригата на скачените души трябва да престане да блести тъй интензивно или да консумира от бурето на живота мед на толкова едри порции.  В световната духовна практика съществуват методи за свързване с Абсолюта. Най-известните от тях са пребиваването в пълна самота, тъмнина и тишина, усмиряването на чувствата и мислите и утаяването на броженията в съзнанието до пълна безметежност, безтревожност и покой. Едно от упражненията в източните системи, свързано със самоотпускането или релаксацията, е известната “савазана”. Учителят дава нови упражнения и методи и в тази насока, които са в синхрон с космическия момент и особеностите на отделните етноси, психотипове и социотипове. За екстроверта и за оглашените и учениците от Неделния и Общия окултен клас постижения в тази сфера са почти невъзможни. Едва ученикът от Младежкия (Специалния) окултен клас, който съумява да си подсигури индивидуална територия и не е разкъсван от близките и съседите си, в определени периоди успява да постигне някои дълбоки татванни състояния, които го подмладяват и одухотворяват значително.  По закона на символите и сигнатурите и магическите съответствия, имената на хората и на Великите Учители и особено на Великия Учител през всички векове съответстват на тяхната специфична роля и задача. Светската и духовна фамилия на нашия Учител изразява напълно принадлежността Му към Царството на Абсолютния Дух: дъното е негов основен символ (Дънов). В духовния свят то символизира идеала и способността на Учителя и Неговите истински ученици да довеждат до съвършен край всичко, което вършат ("до дъно"). А изхождайки от английския език, който Той счита за най-подходящ, заедно с българския в днешния век да изразява Божието Слово, тази фамилия означава, че истинско е само онова, което е реализирано (done – дън - направено). Докато нещата са в процес на правене, има външна активност; когато са направени, те потъват на дъното на Абослюта и се превръщат в неподвижни архетипи, образци.  Само за размисъл, тук може да се спомене и ролята на собственото и бащиното име на Учителя: Той е надеждният “камък” (Петър), върху който се издига днес Школата; а “Константинов” изразява доминирането на една от най-мощните духовни йерархии от атмическия свят, чието основно качество и добродетел е верността и постоянството ("Ето, верен Съм във всичките Си пътища"). Освен това, “Петър” започва с името на числото 5, като символ и израз на Космическия Човек и Неговата най-съвършена проекция на Земята ("Ето Човекът!"); докато буквата и звукът “Ъ” реализират върховенството Му в ролята на козерожките народи (Индия, Балканите и Кавказ), с връх България в момента: да пробудят и първи да изработят минералното тяло на човечеството - диамантеното. Първата мутация или трансцендентално възкресение на биологическото тяло в кристално се очаква да бъде постигната от българин. Ето защо, твърденията на някои руски и други проповедници, че в България не можело да стане нищо, говорят само за тяхната некомпетентност. Очакваното идване на Учителя в Кавказ и новата изява на Словото и Делото там и по целия свят могат да се базират само на Словото Му и Школата Му, открити в България през 20 век. Това не е тесен верски национализъм, а въпрос на ясновидство, по-високо от астралното и нисшето ментално. Всички чужденци днес и някои отделни, по-качествени българи, които се докосват до Учителя в България и имат развито причинно, будическо и атмическо зрение, неизбежно стигат до едно високо посвещение, отличаващо се със САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. Те обръщат внимание на останалите учения и движения само информативно, за да са ориентирани за духовните опасности и тенденции и за да могат да имат общ език с последователите на другите течения. Но мистиците и окултистите с два и повече лъча над главата ползват само методите на Мировия Учител от последното Му въплъщение като богочовек на Земята.

ЕТО ОЩЕ ОТ ТЕКСТА:

Той не може да бъде несъвършен, с обратна захапка, дебел, мършав, нехармоничен, некрасив. Не може да бъде с неблаг поглед, освен в редки случаи, когато прониква пространствата или контролира Карма и космически събития. Който не може да разпознае Бога на Земята в Неговото последно въплъщение като Човек, той е най-много от Първа посвèта – с един лъч над главата, или е само обикновен учен, гений или светец. Да, има първопосвещенци, които четат беседите Му, но не приемат, че е Господ – наричат Го "Дънов". Помолихме за отговор, дойде:

14,16ч.  - Тайните на Татвана са безчислени, както и дъната му. Формите, които наблюдавате там, са само проекции – там форми не могат да съществуват. Определени същности в периферията на Татвана отговарят за превръщането на абсолютните състояния в символни форми, за да можете да ги различавате – не само вие, но и ангелите, божествата, и по-нисшите и пропаднали същества и същности, когато говори Абсолютният.  От осиянията отдавна знаете, че стремежът за освобождаване от природата и материята се отличава с летеж нагоре и на всички страни. Всички учения и религии, които ви съветват да вдигнете очите си нагоре и да се простите с тежестта и плътността, са по същество духовни, ангелски учения и те си имат своето място в духовната еволюция - не могат да бъдат прескочени. Сам Христос, Учителят, настоява да се издигнете над гъстата материя и да развиете тънките си духовни тела. Досега религията и окултните, мистичните практики, са ви учили само на това. И наистина, без организиране и пробуждане на причинното, будическото и атмическото тяло, не може да се говори още за Божествените тела – три основни и десет производни. А когато говорим за Абсолютния свят, той има 24 състояния. Това число е само математически превод на тези "състояния" в периферията на Татвана, когато той поиска да се превърне в огън. Именно там се подпалват потенциалите на Абсолюта и се превръщат в монади. Но даже и там не може да се осъзнае, че те са точно 24, тъй като числата са атрибут на ясновселената, която е по-долу от тотвселената. В огнения свят на Отца тези 24 татванни състояния се превръщат в 24 действия, но никой там не се опитва да ги брои, въпреки че ги преживява. Броенето почва в света на ясновселената. Тъй че всякакви богаташи, финансисти, икономисти, търговци и дори най-гениалните математици, които са напълно безкористни, все още нямат нищо общо със света на Отца и особено с татванния свят, след като им е дошло наум да броят, да съпоставят, да изясняват.  Ако съм ви казал, че музиката и математиката са единствените врати към Божествения свят, аз съм имал предвид тотвселената и ясновселената. Наистина, в ясновселената не може да се влезе без математика. Това е факт. Ако обаче в тотвселената се влиза с музика и създателство, то в татванния свят на Абсолюта се влиза чрез почивката. Не звучи никак "велико" и "духовно", но е тъкмо така: великото и духовното са определения от нивото на духовния свят.  В едно от упражненията на Школата, което правихме напоследък, взе участие и приятелката, която се е издигнала отдавна над класа на сестрите. Това сега няма да го коментирам. След като някога ù бе дадено по достойнство да преживее едно пътуване в цветните светове, които са по същество духовни, сега тя бе първата приятелка в този век, която се самопояви в класа на Абсолюта. Орфически, Евродорови и прочие класове над Младежкия са все още извън Абсолютния клас. Състоянията на покоя са дълбоко-дълбоко под степените на мира – мирът е качество на ясновселената. Мирът уравновесява и спасява, той е израз на грижа и извор на живот, но покоят се корени на дъното на Мировия Океан. Мирът цари само на повърхността му. Океанът на Покоя започва под повърхността и се превръща в абсолютен покой едва на дъното.  Тези неща са недостъпни и за повечето богове. Сам Бог-Отец се връща в Абсолюта само след сливане с Пралайа. Създателството е екстаз, но покоят след екстаза е тръпност; и Нищо, равно на Абсолюта.  Единствената дума в световните езици днес, която отчасти съдържа път за осъзнаване на този Покой, е българската дума "блаженство". Ако поезията, като синтез на музиката и математиката, и нейната сестра – Царицата на сънищата – са жриците, които ни отварят Божествения свят, то дъното Му, Царството на Татвана, се преживява само след сливане със сродна душа на всички физически и духовни полета на Битието и на трите Божествени полета.  Самото сливане ни прави едно с Бога, но мощни като Бога ние ставаме едва във фазата на покоя, на тръпното блаженство, когато лежим по гръб със затворени очи. Тогава ние не искаме нищо, не можем нищо, не мислим нищо. Състоянието на замайване и чувството за безкрайно отпадане след огнената буря на възторга е бързо слизане към дъното на Океана, наречен Абсолют. Именно тогава човек става мощен като Бога, понеже цялата му външна мощ и информация е напълно изчерпана. След достатъчно мигове на пламенност и покой, снижаващи духа и душата до върховете на дъното, човек става образ и подобие на Бога. И понеже Бог, т.е. Хол или Цялостния Дух го знаем под името "Духът Благий", то и съществата и същностите, които са станали мощни като Него, добиват благ израз на лицето и поведението си. Има много небесни отци, които са станали едно с Бога, но това е само повърхността на синволюцията. Те са станали едно с Бог-Отец, но не още и с Благия Дух. Затова лицата и делата им са пламенни, страстни, напрегнати, дори понякога гневни, макар и прекрасни като самия Тот. Но дори най-високият екстаз на сливането с Бога и със сродните души не е още Тръпното Блаженство. То иде едва на дъното на Океана, където се пораждат покоят и благостта.  Тази наука, която сега ви излагам, е за след 13000 години, когато по-голямата част от човечеството ще я разбере. И вие не можете да я разберете словесно и умствено - колкото и да ви я излагам в математика, Слово, музика, поезия и Дело, - докато не потънете в обятията на Любовта и не я преживеете реално, без нужда от никакви обяснения и практики, освен Тръпното Блаженство.  Духовните хора и ангели; дори и една не малка част от Божествените същества, в най-добрия случай имат излъчване на чистота и святост, но благостта в израз и поведение още не е постигната от тях. Това означава, че те са попаднали на северния полюс на холивселената, където се генерира "сийан" – вярност към себе си. Когато попаднат на южния полюс, полюса на Любовта, те почват да произвеждат "урòа" – вярност и преданост към Бога в другите, под формата на отстъпчивост и приласкаване. Тогава в лицата и поведението им започват да се появяват първите белези на благостта. Но това все още не е абсолютната благост на Бога, през която чистотата свети като небесен кристал. Абсолютната благост синтезира верността към себе си с верността към Божественото в ближния и неближния - и затова в Божествения човек самоотдаването и самотата се редуват по особено красив начин, когато имаме щастието Той да ни е посетил на Зе­мята.  15,29ч.

- Може ли да се каже нещо по-подробно за този лъч, за който говоря в описанието на съня си: "…да използва придо­битата сила, да я концентрира като лъч и с нея да премине на по-долното дъно. Силите от всички дъна се събират като един много концентриран и плътен лъч и чрез него преминаваш в други измерения. Силата и плътността на лъча определят нивото на измерението, до което можеш да достигнеш."

- Силата на лъча, за която говориш в това свое най-точно описание, се поражда само при силно сливане с Бог-Отец или Неговите ковибранти, при пълна обмяна със сродните души. Това не може да се постигне нито с молитва, нито с мотика (разните му там духовни и окултни упражнения), нито с музика и поезия, нито даже с творчество.  Това се постига с най-мощната и висока дейност на Тот – създателството. Понеже ние сме лъчи от Тот, имаме свобо­дата и силата да създаваме нови светове и същес­тва в настоящия миг; силата да вземем най-вяр­ното решение и да го изпълним незабавно. От ду­ховния свят взимаме само високия вкус и идеал, за да си изберем най-съвършения Учител и най-съвършения любим, най-съвършените съученици на Небето и на Земята. В противен случай си избираме подобни на себе си – огледала на принизения ни вкус.  От божествения свят обаче идват послушанието и дързостта, като полюси на ултравселената. Ако имаме добре развито ясновселенско тяло, което значи пробудена душа, ние възприемаме вибрацията на Световната Любима и припадаме в нозете на съвършения, в готовност да му се отда­дем и го следваме докрай. Попадаме на вибрацията на благоговението и обожанието и на нуждата да се грижим, да приласкаваме. Тогава Божественото бла­говолява да ни изпрати достойни същества, които имитират или реално преживяват проблеми по опре­делени причини, за да могат Майките Божии, Невестите Божии и Любимите Божии да наситят потреб­ността си от самоотдаване.  Ако любимите ни са едно с любимия и им се от­даваме така пламенно и безостатъчно, както и на него, те ни надаряват с деца с искра Божия, което е голяма привилегия. Именно създателството, като синтез на самоотдаването и пламенността, произ­вежда този мощен лъч, по който душите и зачена­тите от тях нови създания могат да слязат до вър­ховете на дъното, а понякога – и до самото дъно. Дъното на дъното на Абсолюта се таи в ямките му, а не по върховете. Върховете на Абсолюта са отражения на духовния стремеж да бъдем съвършени и на тотвселенската жажда да сме създатели. Но когато в святостта и смирението си стигнем до нуждата да бъдем оплодени от създатели – проводници и въплъщения на Самия Създател, - ние сме стигнали до дъното на дъното на Абсолюта, където ставаме мощни като Бога.

РАБИНДРАНТ ТАГОР

ЙОГ

(Йогата пее "Мантра, побеждаваща смъртта)"

Към пламтящата заря древен йога длан простря - като някой бог...  В гладки морски широти, изумен без дъх трепти небосвод дълбок!

Ту вселени, ту мъгла. Предначални Начала.  Съвършен покой.  През духа му пак летят по предвечния си път истини безброй.

Цветни космоси и дим го пронизват невредим - неизменно сам.  Вечността с огромна власт му налива до несвяст тишина-балсам.

О, свещена Пустота - въздух жив на Същността - дай му ти насън през пламтящото море той да чуе и съзре твоя древен гръм!

Виж: пред йогата-гигант даже звезден ураган прави реверанс;  през самите му гърди рой небули и звезди носят се във транс!

Йогът в дива тишина пие пак виделина - модро-син огън;  Зад гърба му свята нощ смъква звездния разкош и потъва в сън...

Там и Ганг от Вечността люшка риби и жита,  пролетно разлян...  Там, с неземен ореол, йогата, напълно гол,  е в нирванен блян.

Изведнъж, като звезда, светна той внезапно. Да!  Озари нощта!  Там, на запад, сънно тя, в хималайските плата,`  легна и заспа.  О, искрящо тържество; о, пияно зарево!  О Сурѝя-Бог!  Най-желано е това: да си синя синева и копнеж дълбок!

Вече в морски глъбини и в небесни висини Йог и Слънце са едно!  Чуй на Вечния гласа: вече винаги ще са дух един. Дано!

И сияен, и горещ, йогът свети като пещ.  Басово запя...  С древен стих света сега, със повдигната ръка,  буйно завъртя!

И тогава всеки век, дух, животно и човек - благи или зли, - под космически там-там полетяха за натам,  откъдето са дошли ...

 

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/2348579978731916/

 

  

30.03.2019 г. 19,00 ч.

 

Прозходът на някои фалшиви учения се разпознава по това, че те изхвърлят и обявяват за изцяло адски някои думи, за които божествените учения говорят и добри неща. За опасностите от тях знаем много обяснения от Словото, обаче трябва да виждаме и положителното. Такива са думите плът, страст, удоволствие и др.

УЧИТЕЛЯТ: „Смисълътъ въ живота е да бѫдемъ здрави, разумни, да намираме удоволствие въ всичко, което прѣживѣваме.” (1921.04.10н. Любовьта – носителка на вѣчния животъ.НОЧ.ЖАН98.2002:108)

„Едно ядене има смисъл, когато ти причинява удоволствие и радост”( 19.3.1944, „Пребъдване”)

„Не може да има удоволствие без топлина”( 18 януари 1942, „Дрехата на Любовта, на Мъдроста и на Истината”)

„Само мъдрият човек работи и на лицето му се изразява удоволствие. Мъдрият човек работи с удоволствие.”( 18.Х1.1923, „ Гняв и страх”)

„За да работиш туй, което произвежда не само приятност, но и удоволствие, туй, което събужда в тебе умствените сили; туй, което усилва ума, туй, което облагородява сърцето, и туй, което те въздига - то е РАБОТА.”( 19 юли 1940, „Мъчение, труд, работа”)

„Без удоволствия не може. Някои хора мислят, че като се свършат /…/ старите удоволствия, нови удоволствия няма да има. Не, достатъчно има!”( 4.X.1936 , „Свърши се виното”)

„ПОТРЕБНИ са удоволствията, но трябва да знаеш какво удоволствие да вземеш.”( 23 юни 1937, „Временно и постоянно”)

„В търпението има следната отличителна черта: търпеливият човек усеща удоволствие и работи за постигането на един краен резултат.”(13.IV.1924, „ Търпение”)

„Когато употребявате аналогия, уподобление, гледайте тия уподобления да са верни по своите съотношения. Тогава вие ще почувствувате интуитивно една хармония или удоволствие. Щом една мисъл в своите уподобления е вярна, чувствуваш се разположен. ”( 2 август 1922, „Деятелност на сърцето”)

„…и да кажеш: „Господи, благодаря ти за този живот, който си създал и който в момента ще приема в себе си“ и в резултат на това усетиш едно голямо удоволствие, значи, че си приел тази храна както трябва.”(15 януари 1933, „И украсиха светилниците си”)

„Петият ден (петък), петият час - това е ЛЮБОВТА в човека, за чувствата, за удоволствие /…/”( 8 декември 1935, „Дванадесетият час”)

„Щом човек се почувства силен, добър, той изпитва особено удоволствие в себе си. Човек е доволен, особено когато съзнае, че има дарби и способности, които заслужено притежава.”( 24 февруари 1933, „Пътят на енергията”)

„В невидимия свят, когато ви посрещне Христос, всички от оня свят ще се скрият, ще влязат в тебе, ще останеш само ти и Христа и няма да видиш много. Само ти и Той ще останете. Те с вас ще бъдат. Вътре във вас ще влязат и всички ще гледат как ще ви посрещне Той. На тях прави голямо удоволствие да видят как ще посрещне Господ един човек от земята. Ще влязат вътре в него и ще гледат с удоволствие на неговото посрещане.”( 26 януари 1938, „Обичай и освобождавай”)

„Ти не можеш да намериш по-хубаво /нещо от това/ да служиш на Любовта. Това е най-голямото, най-хубавото щастие - да служиш от любов! То е най-голямата придобивка, да служиш на Мъдростта. Съзнание да имаш, да знаеш как да служиш на Бога. И после, няма по-щастливо нещо от това да служиш на Истината. СВОБОДЕН си там! Такова голямо удоволствие е да служиш при най-голямата свобода!” ( 26.I.1936, „Слуги на Доброто”)

„Бог намира УДОВОЛСТВИЕ в хората. /.../. Всеки един от вас е едно божествено съкровище”( 25 август 1937, „Естественият живот”)

 

 

30.03.2019 г. 15,17 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато човѣкъ започва да изсъхва, става твърдъ, изгубва пластичностьта си и казва: „Моятъ умъ не може да побере това.“ - Да, почналъ си да изсъхвашъ. – „Моето сърце не може да обича!“ – Почналъ си да изсъхвашъ. – „Азъ не мога да направя това.“ – Почналъ си да изсъхвашъ. Не, кажи: „ВСИЧКО мога да направя: и горѣ отивамъ, и долу отивамъ!“ ТОВА значи да бѫдешъ герой!” (1921.04.10н. Любовьта – носителка на вѣчния животъ.НОЧ.ЖАН98.2002:106)

УЧИТЕЛЯТ: ДЕВСТВЕНОСТ И ЧИСТОТА ОЗНАЧАВА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЛЯТА БОЖИЯ.

Ето как абсолютната чистота и смирение на свещ.Константин Дъновски, който бил тръгнал да става монах в Света гора, изменят предствата му за служене на Бога по този начин и го връщат във Варна, за да изпълни волята Божия истински: ДА СТАНЕ БАЩА:

Той е бил на 24 години, когато заедно с трима свои другари тръгва за Света гора, за да стане там монах и да се посвети на служба Богу. Пътували с малко гръцко параходче и излизайки от Цариград, навлезли в Мраморно море. Насреща им налетяла, тласкана от силен вятър и морска стихия, голяма военна гемия, която удря параходчето и то потъва. Едва успяват да се спасят. Константин видял как Небето се отворило и оттам слязъл Помагач, облечен в църковни одежди, който му казал: "Не бой се, никой от вас няма да загине!". Военната гемия спуснала лодка и ги измъкнали от водната стихия. Така тримата успяват да се спасят и да излязат на брега. След това те отиват да се помолят и благодарят за спасението си, като се поклонят на гроба на свети Великомъченик Димитър в черквата "Св Димитър", която тогава се наричала Касъмъ Джамаси, охранявана от турски служител.  На 10 април 1854 г. в Солун, в черквата "Свети Димитър", започва историята на Знамението Господне. Там ги срещнал един благочестив старец и ги разпитал откъде идват, като помолил лично следващия ден младият Константин да дойде отново. На другия ден старецът започнал да разговаря с него и по едно време Константин забелязал изменения в погледа му, в телодвижението му. Внезапно се появява Огнен Пламък над главата му. Светият Дух слиза от Небето, влиза в Благочестивия старец и говори чрез него.  "ЗАРАДИ ТОВА, ПОСЛУШАЙ СЪВЕТА МИ - ДА СИ ИДЕШ ТАМ НА МЯСТОТО, ГДЕТО ТЕ Е ОПРЕДЕЛИЛ БОЖИЯТ ПРОМИСЪЛ, ПОНЕЖЕ ТОВА МЯСТО Е БИЛО И ЩЕ БЪДЕ ПРАГЪТ НА ЧУДНИ СВЕТОВНИ ПРОМЕНИ. Очите ти непременно ще видят всичко, речено от Господа, със залога, който ще ти връча и ще бъде за уверение като от Бога."  Старецът бръкнал в пазвата си и му дал един свитък, а това било Антиминсът, като знак Божий, че Турция ще падне в строго определена година. Предава му го и добавя: "СЛЕД ТОВА ЩЕ СЕ ЯВИ ИЛИ РОДИ ПРОСЛАВЕНИЙ ВОЖД, и чрез Неговата молба Бог ще измие гнусотията на мястото на падналото проклятие". Това са Знамения на Светия Дух и на Ангела Благовестителя.  След това Благочестивият старец изчезва от погледа му, а в пазвата на младия Константин е закътан Антиминсът като знак и Залог на Божието Знамение.  Той се завръща във Варна. Учителства една година в с. Хатърджа И СЕ ОЖЕНВА ЗА ДЪЩЕРЯТА НА ЧОРБАДЖИ АТАНАС, НА ИМЕ ДОБРА. Синът им Петър Константинов Дънов се ражда на 11 юли 1864 г.

 

30.03.2019 г. 12,37 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Това сѫ закони, които сѫществуватъ дълбоко въ нашата душа. Какъ ще наредите живота си, ако нѣмате щастие? Безъ щастие, животътъ ви ще бѫде редъ разочарования, редъ нещастия, и тогава ще кажете: „Животътъ нѣма смисъль“. Азъ не говоря за свѣтскитѣ хора, а за васъ, които ме слушате.”

(1921.04.10н. Любовьта – носителка на вѣчния животъ.НОЧ.ЖАН98.2002:103)

ЗНАЧИ, И ЗА ТЕЗИ, които слушат Словото, пак е необходимо лично щастие и уреждане на живота на земята. Затова, именно, обичаме Божественото Учение и всички други божествени Учения – ТЕ ГОВОРЯТ САМАТА ИСТИНА.

 

БЕСЕДАТА ПРОДЪЛЖАВА: "Често съврѣменнитѣ хора се надлъгватъ. Тѣ не знаятъ истината. Онзи, който проповѣдва, и онзи, който пише, и онзи, който твори, всички не знаятъ истината, но се прѣдставятъ като че ли я знаятъ."

 

 

 

30.03.2019 г. 11,22 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Когато бащата иска да народи синове и дъщери, за да му помагатъ, и когато дъщерите и синоветѣ искатъ да стане бащата богатъ, за да ги осигури, нито бащата, нито синоветѣ и дъщеритѣ сѫ културни хора; и нито бащата, нито дѣцата сѫ разбрали живота.” (1921.04.10н. Любовьта – носителка на вѣчния животъ.НОЧ.ЖАН98.2002:103)

 

ТАЗИ КОНСТАТАЦИЯ НЕ Е НЕЩО НОВО, ние сме срещали немалко такива деца и родители, но тук тя се цитира в подкрепа на един случай, с който сме илюстрирали реакциите на хората без душа, без искра Божия. Или с много замъждяла – едва трепка, всеки момент ще загасне. Това беше предаване по телевизията на интервюта след едно голямо земетресение в Америка. Отговорът на една млада американка прозвуча чудовищно. Като я запитаха какво е почувствала, като узнала за смъртта на родителите си, тя каза: „Изпитах ужас. Сега вече няма да има на кого са разчитам”.

 

 

 

30.03.2019 г. 09,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Вие трѣбва да разбирате Словото въ този смисълъ, както Христосъ казва: „По-блаженъ е този, който слуша и пази Словото“. Какви сѫ били условията, въ които съмъ се родилъ; какви сѫ били баща ми и майка ми, дали сѫ били благородни, учени хора, това не е важно - важно е дали слушамъ и пазя Словото. Не СПАЗВАМЪ ли Словото, нищо не се ползвамъ отъ благородството на родителитѣ си.” (1921.04.10н. Любовьта – носителка на вѣчния животъ.НОЧ.ЖАН98.2002:99)

РАЗПОЗНАВАНЕТО, СЛУШАНЕТО И ПАЗЕНЕТО НА СЛОВОТО БОЖИЕ Е ВАЖЕН БЕЛЕГ – излязъл е един син лъч от главата нагоре, човек е спасен, станал е праведник. Обаче следва СПАЗВАНЕТО на Словото Божие, а то иска още хиляди години усилия и еволюция. Да разпознаем Словото, но да имаме негативни мисли и приказки за нещо и някого, даже и с основание, това е таван, който не могат да пробият милиони хора, стотици хиляди обикновени „праведници”. Значи, истинският праведник е нещо повече от този, който е влязъл през тясната врата на вярата и е станал ученик от първа степен. Именно затова учениците от по-горните степени добиват благ израз на лицето, навсякъде разнасят благоуханието на най-високия идеал и най-прекрасния плод на еволюцията: „БЛАГА ДУМА НА УСТАТА, МИЛИ ПОГЛЕД НА ОЧИТЕ, НЕЖНО ЧУВСТВО ПРОЯВЕНО”. Разбира се, те не са такива с всички, но за истински лошите неща и хора те с голяма любов имат само молитвени пожелания да се освободят от злото, да тръгнат в пътя на светлината.

 

 

 

30.03.2019 г. 07,51 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Словото - това е реализиране на божественитѣ мисли. Знаете ли колко милиони години сѫ употрѣбени, за да се образува сегашното Слово? Милиони, милиони години сѫ употрѣбени! Много ясновидци и нѣкои отъ умрѣлитѣ, които се качватъ въ висшитѣ полета, намиратъ, че този свѣтъ тамъ е безмълвенъ, т.е. те го считатъ като свѣтъ на абсолютно мълчание, защото е идеенъ свѣтъ. Който е ходилъ тамъ и слѣзе отново на земята казва: „Повече не отивамъ на този свѣтъ!“ Защо? – Защото тамъ владѣе ужасно мълчание, всѣки живѣе за себе си. Тъкмо тукъ обаче е най-голѣмото заблуждение. Божествениятъ свѣтъ не е свѣтъ на мълчание, а свѣтъ на хармония, свѣтъ на говоръ, и то какъвъ красивъ говоръ! Но, за да разбере човѣкъ всичко това, ТРѢБВА ДА ПРИТЕЖАВА ОРГАНИ, ЧРѢЗЪ КОИТО ДА СХВАЩА ВИСШИТѢ ВИБРАЦИИ НА БОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО.”

(1921.04.10н. Любовьта – носителка на вѣчния животъ.НОЧ.ЖАН98.2002:96)

ОТТУК СЛЕДВА, ЧЕ КОЙТО НЯМА ТАКИВА ОРГАНИ, няма как да разпознае и оцени Словото Божие; следователно – не е виновен. Щом като за образуването на това Слово са били нужни милиони години, колко повече ще са нужни за образуване на органи, които да го разберат? Няма и няма как да има карма за тия, които не го разпознават и изучават; но има за хората, които се БОРЯТ с него, защото ХУЛА СРЕЩУ СВЯТИЯ ДУХ НЕ СЕ ПРОЩАВА. При това тази карма не е отмъстителна и наказателна, защото такова нещо в Абсолютната Справедливост няма, а има ПОСЛЕДСТВИЯ от храненето с други идейни храни, които не са Истина и чисто Солово Божие. Емануил Сведенборг ни разрива, че ангелите измерват лицата и телата ни, когато си заминем в другия свят. По деформациите им разбират къде сме се отклонили от Любовта, Истината, Словото Божие.

 

 

 

https://novotopoznanie.com/episode-16-season-2-conversations-with-god-part-ii/?fbclid=IwAR1pSJx-utdXiiQyx7UZk3eENzG6o22MG8gI8bzCW8MT05BBpIK1_9jjOVw

  

30.03.2019 г. 00,06 ч.

 

С благодарност към Тоня! Някои най-много харесват неговите втора и шеста книга, въпреки че първата е въведението и не може да се мине без нея. Да се изгледа великолепния филм за него „Разговори с Бога” от 2006 г. Да си припомним един епизод от диалозите му: Бог го пита защо си е позволил да взима пари за книгите си, които станаха бестселъри на много езици, и той Му отговаря: „Господи, но Ти ми позволи!” Бог му казва: „Аз те изпитвах…”.

 

 

https://www.facebook.com/bgdreshki/videos/338162740151219/UzpfSTEwMDAwNzM5ODEwNTQ5NDoyMzQ4MDMxOTY1NDUzMzg0/?epa=SEARCH_BOX

 

 30.03.2019 г. 23,25 ч.

 

БЛАГОДАРЯ, МИЛЕНА!

УЧИТЕЛЯТ: "Ако нямаше любов, майката не би отгледала детето си. Единственото нещо, което свързва хората, то е Любовта". (23.II.1936, "Ще се похваля. Божественото начало") : : Хората умиратъ отъ безлюбие. Въ любовьта именно, когато човѣкъ обича, той е готовъ да служи. Примѣръ за служенето е майката. Тя, като има любовь, по три–четири пѫти става на нощь, после кѫпе детето и то не ѝ говори на нѣкой разуменъ езикъ, но тя даже въ плача вижда нѣщо разумно. Казва: „Много умно плаче!“. Та казвамъ: въ това отношение, трѣбва да имаме сърцето на майката."

 

(11 декемврий 1940, "Единствената свобода")

 

 

 

30.03.2019 г. 20,55 ч.

 

ОТНОВО ВЕЛИКИ ДУМИ, които можем да си представим гравирани в плочи от чисто злато във всеки град, всяко селище, на всяка улица, във всеки дом и всяка стая по света. Но след като нямаме толкова злато и толкоз гравьори, нека ги гравираме в сърцата си завинаги и да се опитаме да ги превърнем В ЖИВОТ:

УЧИТЕЛЯТ: „Православнитѣ казватъ: „Повѣрвай въ Христа - ще бѫдешъ спасенъ, ти и домътъ ти.“ Евангелиститѣ казватъ: „Повѣрвай въ евангелската църква - ще бѫдешъ спасенъ“. Мохамеданитѣ казватъ: „Повѣрвай въ Корана - ще бѫдешъ спасенъ.“ Питамъ: дѣ е истината, по колко начина може да бѫде спасенъ човѣкъ? - Той може да бѫде спасенъ само по единъ начинъ - ПО ПѪТЯ НА ЛЮБОВЬТА. Ние спасяваме хората чрѣзъ любовьта! Тогава казвамъ на всинца ви: възлюбете Господа съ всичкото си сърце, съ всичката си душа, съ всичкия си умъ и съ всичката си сила - и ще бѫдешъ спасенъ: ти и домътъ ти, и народътъ ти, и цѣлото човѣчество. ТОВА е смисъла на живота! Възлюбù Господа и прѣкарай тази любовь ПРѢЗЪ ЦѢЛОТО СИ СѪЩЕСТВО! Тогава не само че ще бѫдешъ спасенъ, но и ще станешъ наслѣдникъ на Царството Божие. Често се запитвате: „Дали съмъ спасенъ?“ - Моята диагноза е лесна. Питамъ те: любовьта влиза ли въ сърцето ти, въ душата ти, въ ума ти и въ силата ти? /…/ Запитвате: „Ще влѣза ли въ Царството Божие?“ – Вижъ: ако Любовьта е влѣзла въ сърцето, въ душата, въ ума и въ силата, ще ВЛЕЗЕШЪ въ Царството Божие. Запитвате още: „Ще възкръсна ли?“ - Вижъ имашъ ли любовь въ сърцето, въ душата, въ ума и въ силата си. - Ако имашъ, ще възкръснешъ; ако я нѣмашъ каквото и да ти казватъ, лъжатъ те. ТЪЙ седи великата истина отъ гледището на живота. Споредъ това, каквато любовь и да носимъ, трѣбва да я носимъ отъ ЦѢЛОТО си сѫщество.” (1921.04.10н. Любовьта – носителка на вѣчния животъ.НОЧ.ЖАН98. 2002:109)

ВСИЧКАТА ТАЙНА Е САМО В ЕДНО. Всичките усилия на духа ни би трябвало да се съсредоточат в разшифроването на най-великата мъдрост: КАКВО ЗНАЧИ ДА ВЪЗЛЮБИМ ГОСПОДА СЪС ВСИЧКОТО СИ СЪРЦЕ, ВСИЧКИЯ СИ УМ, ВСИЧКАТА СИ ДУША И ВСИЧКАТА СИ СИЛА? Какво е, Кой е, всъщност, Господ, за да можем да Му отдадем всичката си любов от цялото си същество? Сигурни сме, че ИМА хора в историята на човечеството, които са открили и постигнали това: затова, именно, Великите Учители са тъй съвършени и прекрасни. Те ни казват: „Ако искате да бъдете като нас, живейте като нас”. Целият им живот е бил пред очите на хората – кой се е осмелил, кой е успял да започне да им подражава? Уви, всеки оглашен си избира странични улеи на любовта и предаността и ги насочва натам. И ТОВА е нещо, щом като в него има саможертва, безкористие, подвиг. Нима на първо място сред тях не е всяка истинска майка? Обаче има и други достойни духове и сърца, които възприемат Господа като СЛОВОТО БОЖИЕ и му се посвещават до последния си атом, до последния си дъх. Други Го идентифицират с Учителя и Неговото Дело и Му се отдават по този начин със всичките си сили и докрай. Те се стремят да изпълняват всичко, заложено в Учението Му, да изпълняват, конкретните Му заръки и да ходят да правят добро там, където ТОЙ ги прати. Познаваме и такива хора. Трети са открили Господа в думите Му, че Той е във всички същества, родени от Бога, и затова саможертвата им за всяко отделно същество за тях е равносилна на служене на Господа. Четвърти обичат даже и враговете си и знаят как да им помогнат. Всъщност, всеки търсещ, роден от Бога, би трябвало да има СВОЯ представа и СВОЯ форма на пълно посвещаване на Господа, абсолютно различна от формите на всички останали, но равноценна и равностойна по сила на всяка една от тях. - 64 милиарда форми, доколкото това касае човешките монади в сферата на планетата Земя.

 

 

https://www.facebook.com/sav.liotta/videos/2198746546907684/UzpfSTEwMDAwNzM5ODEwNTQ5NDoyMzQ4OTkzMzg1MzU3MjQy/?epa=SEARCH_BOX

 

 31.03.2019 г. 12,09 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „ Дайте на сиромаха пари - и вие ще образувате в него леност. Дайте знание на невежия – вие ще създадете в него гордостта. Дайте сила на слабия – ще образувате насилника. Дайте красота на грозната мома - и вие ще образувате суетославието в нея – суетата. Дайте светостта на един човек, който не е приготвен - и вие ще образувате вътрешната гордост, духовната гордост /у него/.”(1.III.1936, „Познат от Бога”)

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ МАРИЯ ЗА ТОЗИ УНИКАЛЕН КЛИП, илюстриращ перфектно и много весело горните думи на Учителя! Без да се добавят изказванията му за скубаните и оформяните вежди, понеже с приятелите за пръв път осъзнахме, че това всъщност е велика стратегия на духа да направи една жена изключително грозна и отвратителна и по този начин да отблъсне 99 процента от хората с вкус. Тънка стратегия: ще я харесват само хора с ниска еволюция, това ще я направи перманентно нещастна и така ще й се ускори еволюцията. Инак, ако беше с нормални вежди без нито един оскубан косъм, можеше да я хареса и някой нормален мъж и така да бъде щастлива за известно време. Но и това не е пълна гаранция, тъй като дори и с нормални вежди и без гримове, много жени харесват печелившите мъже на тази земя. Те не са малко, но миризмата им е тъй нетърпима, че това пак съкращава живота.

 

 

 

31.03.2019 г. 11,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Истина, която е абсолютна, нѣма нищо общо съ взимане-даване. Истината - това е едно състояние на човѣшката душа, която се намира въ абсолютенъ покой, която се намира въ хармония съ Източника на живота. Само Истината опрѣделя отношенията на човѣка къмъ Вѣчното.”

(1921.04.17н.Огнената пещ.НОЧ.ЖАН98.2002:123)

ХЛѢБЪТ НАШЬ НАСЪЩЕНЪ… Необходимостта от Тишина и Самота е ТАКЪВ хляб наш насъщен, който е по-горе от всички други видове хляб за живота ни и душата ни, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЛЮБОВ, БЕЗ НИКАКВО ИЗКЛЮЧЕНИЕ. Защото този „хляб” е въздух и хляб на ДУХА, в който живеем, А ДУХЪТ Е ПО-ГОРЕ ОТ ЛЮБОВТА. Нали знаем върха на Космичната стълба на Реалността как е отдолу-нагоре: Любов– Дух – Бог. Значи, над Духа е само Бог. Казано е „Бог е Любов”, но това е ТРЕТОТО Му стъпало, ТРЕТИЯ Му ипостас под Абсолюта. Казано е също: „Бог е ДУХ – и ония, които Му се покланят, с Дух и Истина трябва да му се покланят”. Значи, Вторият е ДУХЪТ, а Духът иска абсолютна и тотална тишина и спокойствие. Пребиваването в Духа е по-горе не само от Любовта, но и от Доброто. Същество, философия, система или общество, което ни лишава от този наш най-насъщен Хляб, от този Въздух, е синоним на геноцид, много по-ужасен и страшен от милион атомни войни и сто рухвания на вселената! Именно затова всички шумни общества и човечества са обречени на позорна гибел, на пълно рухване и изчезване в Пропастта на Абсолюта. Той не прощава дейност, „унищожаваща” най-върховния синоним на Бога - Свещената Тишина и Бездейност. Но тъй като това е невъзможно, такава същност или такава цивилизация неизбежно унищожава самата себе си.

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=418&book=13

РАБИНДРАНАТ ТАГОР

О Господи Боже,

Царю на вселената,

 в молитва безкрайна,

 без глас, аз вечно, без дъх, неизменно,  

пред Теб ще стоя във захлас!

Сред звездните острови,

сам, непотребен,  

във бездни от вечности,

аз,  до смърт разридан

от копнежа по Тебе,  

пред Теб ще стоя във захлас.

Вселени избухват

от жаждата странна –

те слушат Те в нощния час...  

В прибоя им стигнал,

и аз, в Океана,  

пред Теб ще стоя във захлас.

Щом волята Твоя до края изпълня,

  глупец ли, мъдрец беловлас,

  тогава, о Боже,

 самотен, безмълвен,  

пред Теб ще стоя във захлас.

превод: 25.03.2005

 

 

 

31.03.2019 г. 07,20 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „И НИЕ сега дѣйстваме съ топузъ. Нѣма да пощадимъ никого отъ васъ! Да видите какъ ще гласувате съ насъ! ТОПУЗЪ ще има сега за всички мѫже и жени, братя и сестри, за всички народи - ТЪЙ е рѣшилъ невидимиятъ свѣтъ. ИДЕ огъньтъ! Който нѣма въ себе си тази любовь, нищо нѣма да остане отъ него! Отъ европейските държави нѣма да остане нищо. Нѣма да мине много врѣме - и ще провѣрите всичко това, което ви казвамъ.” (1921.04.10н. Любовьта – носителка на вѣчния животъ.НОЧ.ЖАН98.2002)

ТОВА Е МОЖЕ БИ НАЙ-ГНЕВНАТА БЕСЕДА НА УЧИТЕЛЯ с най-много тежки и заплашителни думи и прогнози от всички известни ни беседи досега след „Призвание към народа ми” от 1898 г. Да видим какви са числата и аспектите в този момент. Първо, годината е Марсова – четвърта вибрация; месецът е Осма вибрация, денят – девета. Все набор от най-строгите числа. Десетката от датата също е строга – Единицата не си поплюва. Нещо повече – Слънцето е в Овен: не може да не вади боздуган… В Овен, в съвпад със Слънцето, са и Южният лунен възел и Хирон. В същия миг Марс е в съвпад с Луната и Венера. Плутон – горната октава на Марс, който управлява Овена - е на асцендента. Юпитер се приближава към съвпад със Сатурн в знака Дева, който знак не цепи басма никому. Уран е на МС – също много строга планета, която срива и помита всичко старо. Слънцето е в полуквадрат с него и в опозиция към Северния лунен възел. Има и положителни аспекти, но негативните в този момент са много по-силни. Любовта, те.е Бог, е благост и милосърдие, обаче за лошите е „огън пояждящ”. Меркурий е в полуквадрат с Венера и Марс и в опозиция към Сатурн в този момент; Уран е в опозиция към Юпитер; Нептун – „киселината на Любовта”, разяждаща и унищожаваща всичко, което не е Любов - също е силно разгневен и яростен в този ден и час поради 4 мощни негативни аспекта към него: три квадратури откъм Луната, Венера и Марс, и квадрат и половина откъм Меркурий… Главата на Дракона е в полуквадрат към Юпитер. Учителят в този момент е в пълно бойно снаряжение, размахва топузи и боздугани - и в тази беседа се сравнява с един небесен Крали Марко… Нашият Проф. Иван Венедиков защитава тезата, че Крали Марко е МИТОЛОГИЧЕСКИ персонаж, който притежава едновременно уранически и хтонични черти, и че в структурно отношение се доближава в голяма степен до хетския Бог на бурята, семантично и културно съизмерим с Критския Зевс и Тракийския Дионис. Ураническите богове са тези, живеещи в небесата като Зевс, а хтонични - боговете на подземното царство Хадес - като Плутон. В хороскопа на беседата, която разглеждаме Уран е най-горе, а Плутон в този момент всеки момент ще изгрее на изток…В такива случаи езотериците-астролози търсят кои са ИЗХОДИТЕ: кои са ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ аспекти. В случая, това са само Юпитер (Зевс) и Плутон (Истината и Братският живот): първият има три тригона, а вторият – 4 секстила и един тригон. Асцендентът също прави изцяло положителни аспекти: три секстила и два тригона, а съвпадът му с Плутон пуска със всичка сила мощностите на Бялото Братство. АСЦЕНДЕНТЪТ – ТОВА Е СЪВЪРШЕН ДУХ В СЪВЪРШЕНО ТЯЛО: само тия, които са такива или се приближават към това, имат изгледи да бъдат спасени и да победят в тази кармична „касапница”, която не се разразява само в този астрологически момент, но генерира и събития с много години и десетилетия напред. Важен е и астрологическият час: в началото на беседата е бил Лунен, но скоро минава в Сатурнов, а това няма защо да се обяснява на тия, които изследват действието на Сатурновите часове и периоди. Ако тогава някой не се самоопредели категорично към Бога, Правдата и Съвършенството, смлян е. Сатурн и Уран са свързани с Послушанието. Затова, именно, тук Учителят е избрал за мото единственото спасение чрез стиха от Евангелието: „„А Той рече: „Още по-блажени сѫ, които слушатъ Словото Божие и го пазятъ.“ (Лука, гл. 11, ст. 28).

 Този стелиум в момента на 7 планети в X и XI домове също генерира голяма концентрация на Сатурнови и Уранови сили: няма как Съдбата да не вземе връх и Новото да не предизвика радикални промени, от които връщане назад НЯМА.

 ПОЛОЖЕНИЕТО СЪС ЗВЕЗДИТЕ в този важен исторически и космически момент: Южният лунен възел Кету е в съвпад с Вертекс; Лилит – с Албиео; Юнона – с Асцелла. Вертекс е централната точка на мъглявината Андромеда и самата тя - има характера на Луната и Марс. В езическата и жълтата астрология тя има възможно най-лошо влияние, но това, все пак, е в резултат от многовековни наблюдения. Ние ЗНАЕМ ПОЛОЖИТЕЛНОТО, което ни свързва с огромната галактика Андромеда, знаем какво се случи току-що между нашата галактика и Андромеда и за перспективите ни във връзка с нея. Знаем как тя е помагала на най-високите Посветени, които познавахме, да ни защитават и да побеждават. Но през 1921 г. тя наистина се е активирала именно с кармичните си потенции и възбуждането на необикновено силна войнственост – духът на тази изключителна и почти безпрецедентна беседа от Учителя. Фактът, че в този момент именно Кету е в съвпад с Андромеда, бележи момент и перспектива за изкупване на миналата карма на човечеството. Албирео дава ИЗХОДА – Любовта и Разума, които трябва да прояви Лилит – Безсмъртната Жена, способна да обича справедливо ВСИЧКИ, и именно затова е прекрасна, вечно млада и не умираща никога. Звездата Асцелла е „Ослицата” на която язди Исус. Тя предизвиква извънредни събития и пробужда свръхъзнанието в резултат на крупни нещастия, катастрофи и потресения. Дава резки, кардинални поврати в съдбите, често води до внезапна и окончателна смърт на старото, за да се възроди, както птицата Феникс, само младото, чистото, истинното и новото. Точно това, което се е разразило исторически на Земята с идването на Христос. Тук отново виждаме патоса на тази изключителна беседа от Учителя от 10 април 1921 г. - „Любовьта – носителка на вѣчния животъ”. Асцелла прави от егоистите и материалистите пълни идиоти и ги докарва до деменция, но хората на Духа ги прави герои. Не е без значение, че именно Юнона е била в съвпад с Асцелла в този кардинален за човечеството ни момент. Юнона е богинята на брака – преданата, вярна и законна съпруга на Юпитер. Това означава, че без сродна душа от женска полярност, героят не може да победи. Идването на Новите Еви и Евридики и способността им да разпознават Новия Адам, орфическите посветени и гении, и да пристават именно на Юпитер - на Свободата и Истината – ЕТО кое ще спаси сега планетата ни и цялата останала част от заразения космос в нашата зона.

 

 

 

31.03.2019 г. 20,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ще ви приведа единъ разказъ. Въ древностьта въ едно царство се явилъ единъ красивъ момъкъ - толкова красивъ, че билъ единственъ по своята красота въ цѣлата държава. Всички заговорили за него, поети и поетеси почнали да пишатъ за него; придворни и държавници взели да го заобикалятъ. Това се продължило 10 години, обаче по едно врѣме започнали да говорятъ, че животътъ му не билъ тъй чистъ, имало тайнствени работи въ живота му… Кои започнали да говорятъ за него? – Женитѣ! Мѫжетѣ се държали настрана, а женитѣ говорели, че неговата честность е съмнителна, че еди-коя си и еди-коя си била опозорена отъ него. Дàли го подъ сѫдъ - 40 моми се явили, които били „пострадали” отъ него… Царьтъ рѣшилъ да го обезглавятъ. Прѣди да изпълнятъ присѫдата, той казалъ: „Не бързайте да ми отсѣчете главата, прѣди да ме съблѣчете голъ.“ Какво се оказва? – Този „момъкъ” билъ жена!... Питамъ тогава: какъ ще опозори тѣзи моми, какъ ще имъ направи зло? Слѣдователно, обвинението пада самò по себе си. Сега въ вашата драма всички сте завели дѣло, че сте опорочени. - Достатъчно е да „го” съблѣчете голъ, за да видите, че никакво зло не ви е направилъ.” (1921.04.17н.Огнената пещ.НОЧ.ЖАН98.2002:125)

ЗА ДА НЕ ИЗПАДАМЕ В ПРОЗАТА, НЯМА ДА ОПИСВАМЕ ТУК как стават такива неща и до ден днешен, особено в „духовните” среди. Случите са десетки, стотици, хиляди. С ТАКИВА чудовищни „описания” и „подробности”, каквито в споменатото древно царство не са могли и да сънуват. КЪСНО разбрахме, че измислицата, клеветата и опозоряването са безкрайно ценни инструменти на Черната ложа, за да може Небето да идентифицира шкартото: клеветниците - хората без монада. И КАНДИДАТИТЕ за шкарто: жертвите им - ОГОРЧЕНИТЕ от клеветата. Арията на клеветата и до днес се пее навсякъде в неограничени размери. Чрез нея Небето идентифицира още по-долните и зли същества без монада: ПОВЯРВАЛИТЕ в клеветата. Измислячите на лъжи не винаги са въплътени дяволи: понякога са висши ангели от йерархията на херувимите или от божествения клас на алохимите. Те съвестно изпълняват роли, за да се наблюдава най-долното шкарто: ПОВЯРВАЛИТЕ на измислицата. И НАЙ-НАЙ-долните: УВЕРИЛИТЕ СЕ в ДЕЙСТВИТЕЛНИ грехове и грешки на другия, от което са изпитали ЗЛОРАДСТВО. През вековете те са големците и тълпите, които присъстват на екзекуциите. Обикновено и те са без искра Божия като измислячите и са еднодневки като тях: живеят само един живот, не са се прераждали и няма да се преродят никога. ИЗВЪРШВАТ си пъкленото дело – и изгниват като есенната шума. Но, като човекоподобни, те имат физическо, етерно, астрално и нисше ментално тяло, така че на пръв поглед не могат да се различат по нищо, освен по физиономиите. В същото време обвиненият е чист пред Небето и ангелите, защото те са зрящи в Акаша: ТОВА е неговата „голота”. Огорчените наистина са на прага на ада, дори и да имат душа, понеже се боят от „общественото мнение” - ВТОРИЯ инструмент на пъкъла. Щом то е негативно и е оформено от клюката, и ТО не става за нищо, освен за сито: да се види кой държи на вярващите в лъжата и кой се тревожи от приказките им. Чистият е БЕЗТРЕПЕТЕН пред съда на човекоподобните. И да е сгрешил, и да се е окалял, него го интересува мнението на Бога и на ангелите. Христос и ангелите не могат да кажат нищо лошо. Те не искат и не могат за слушат обвинителните пледоарии или да гледат документалните филми с реални доказателства. Съществата с душа са като копринените буби: умират незабавно и при най-малкия отрицателен образ и звук, дори и те да са верни документално. Те ДОПУСКАТ да грешим и да се учим от погрешките си, да ги изправяме, но никога, абсолютно никога не могат да ги изтъкнат като обвинителен акт, нито даже да повярват в греха на някого. С това се занимават Прокурорът и ангелите му, които обикновено са без душа или назначени служебни херувими и алохими. Защитникът, Адвокатът - Христос - е защитавал и Калигула, и Нерон, и Хитлер, и Сталин. Родените от Защитника са ТОТАЛНО СЛЕПИ И ГЛУХИ за злото и недостатъците: те виждат, помнят и изтъкват само ДОБРОДЕТЕЛИТЕ на обвиняемите. Съдията – Бог – накрая премерва доводите и на двете страни и представените документални филми – и издава присъдата. Издава я с неизмерима благост и любов. Така че, ако някой си позволява да съди и не е образ и подобие на Бога, нека познаем от чия гилдия е.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/