Книга 32


9. III.136(2000)
Пловдив

ШАНС И МАЛШАНС

           
Сън тази нощ: имам 3 различни велосипеда и искам да си ги закарам вкъщи. Луксозни. Помня, че единият беше червен, другият – златист, а третият - син.  Моля един човек с место и вила да оставя двата при него, за да мога да си ги прибера после.
          Сутринта отварям утринната беседа от Учителя "Великият път" от 20.III.1942г. – там се пада третата мисъл, дадена за последното осияние от вчера. Решавам да я прочета цялата, тъй като е най-близко до деня, когато съм се родил – 15.III.1942 г. Питам се защо няма утринна беседа от 15.III.1942г. и има ли неделна  от 10 ч. Може такава беседа да е от решаващо значение за родените на тази дата. Във "Великият път" откривам пример от Учителя за три велосипеда… Една княжеска дъщеря искала да изпита трима свои кандидати с велосипеди: кой ще се осмели да се засили срещу една стена и да премине през нея. Двамата се отказали, третият преминал -– стената била картонена.

        Какво искат да ни кажат с този сън и с тази мисъл от беседата?

        Не е изключено цели беседи или отделни мисли в тях да са значими за родените на съответните дати или най-близко до тях – поне като "утешителна премия". Например, от тази беседа:
    
 "Човек, който се държи за Любовта, който носи в себе си знанието, който носи Истината, е гениален човек."(с.200)
           
В беседата има едно обяснение, защо Учителят не е говорил редовно – вижда се от томчето, че е пропускал да изнася беседи и на други дати през тази година. Казва:

 "Аз бях решил тази година да мълча, да не говоря." (с.202)

Между другото, 1942 г. е Седма вибрация. Имаше осияние, в което се казваше, че по време на Седма вибрация не бива да безпокоим Учителя за Слово.
След попадането на примера за трите велосипеда от цитираната беседа веднага дойде мисълта, че трябва да има и трети случай, но чак такова попадение изглежда абсурдно. Отивам при приятели, които ме канят, за да ми кажат нещо много важно. Още не съм им споменал нищо за велосипедите, понеже е желателно подобни неща първо да се оформят изцяло и да се даде обяснение отгоре – и чак тогава да се съобщават на приятелите. Предложението им е да остана в този град и да ходим често с три велосипеда  на градината, за да я работим и да се редуваме да живеем тук и там, според закона за Тройния Ритъм. Засега се очертават 5 души, подходящи и способни да се включат в инициативата. Задаваме си въпроса, трябва ли да има шести и кой може да бъде той (все пак три велосипеда имат 6 колела…)
Звъни съседка и носи пет червени люти чушлета – а досега никога не е предлагала нищо на П., въпреки че живеят от години в този блок… Припомням си редица такива случаи – със съседа, който позвъни и даде гъби на С., когато умирахме от глад; със съседите от трите места край нашето в С., които в един и същи ден, независимо един от друг, получиха импулс да ме обсипят с блага на природата, понеже бях разрешил правилно един важен душевен проблем; със свешеника от П., който ми бе изпратил със запис абсолютно същата сума с точност до стотинка, която бях подарил току-що на друго място.

Потичат мисли и разговори за символиката на велосипедите и за това, защо сега ни се дават три. Ако колелата са кръговете на интегриона, това е уникален символ на интегрион в движение. Движението е възможно, само ако духовното и природното се въртят с еднаква скорост. Двигателят е човешкият дух или волята; движението се осъществява от задното колело – материята, природата; а управлението и стремежът към целта  от предното: душата и духа.  Човек не пада, само когато гледа нито много близо, нито много далече. Има още не един фундаментален символ, сързан с велосипеда. Ако става дума за хора – колелата, – те трябва да са универсални личности: с радиални отношения към всички. Специфика: спиците на велосипеда не са точно радиуси, но хорди на преплетени звезди, както Звездата на Елма! При това, те са две по две срещуположни. Трябва да се преброят в различните марки колела. Веригата може да е символ на сродните души, с които единствено може да се задвижи задното колело и, следователно, целият велосипед. Може би карданът в автомобилите е символ на единствената сродна душа, но велосипедът е абсолютно Уранов принцип. Може да говори и за две напълно сродни души (двете колела), но те трябва да са с универсално съзнание, а не с индивидуално или персонално.  Всяко от колелата може да е символ и на големите класове от сродни души – Специален, Евродоров и пр.

Усещането е, че е дошло времето някои души най-после да излязат от хипнозата и да потърсят обмен с космически личности. Това ще предопредели благоприятни геополитически събития.

При три опита да се разкаже на други приятели за трите велосипеда се получиха груби прекъсвания - по обективни и субективни причини. Какво може да означава това?

- Означава, че благословението се отнема. Такъв свещен шанс не се споделя с други, освен с хората, които са определени. И най-малката негативна мисъл и реакция разрушава Делото в самото начало.
Освен това, липсата на млади хора прекъсва шанса за спасяването на милиони млади хора по света.


ОСИЯНИЯТА ОТ ЕЛМА ПРОДЪЛЖАВАТ В КНИГА 33

uralonii@abv.bg       anhira@abv.bg       inolaria@abv.bg 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.