Книга 8

8.06.122(1986)г.
София - Изгрев
 
 
ТОЧКОУБОЖДАНЕ, ТОЧКОНАЛЯГАНЕ И ТОЧКОПОМИЛВАНЕ.
ЛУРИНÁЦИЯ И ХОЛÁЦИЯ
 
 
20,55 ч.
Радвам се! Сега трябва флуид, защото тука въобще няма. Свалям този път, защото друг път все нещо е имало, а сега физическият етер е изчерпан до дъно в центъра.
Словото чака въпроси.
(Помолихме да говори върху  за акупресура и пунктура)
 
 
Тази тема има хляб в себе си. Аз не отричам този луринален метод на зареждане и лекуване, а също и на обмяна. "Луринален" означава такъв метод, който естествено самата природа го използва, хранейки съществата със слънце, космични енергии. Учебно обаче някога ще ви предавам упражнения за луринално тониране. Христовите носители се отличават с това, че нямат нужда от физически докосвания с други същества, понеже в тях обмяната става вътрешно, пълно, холационно"Холация" е нещо различно от холизация. Холизация означава предаване на информация от Цялото към частите, а също и сваляне на енергии и същества; сваляне, но и възхождане. В случаите на холизация, не само отгоре слизат някои духовни същества, но и отдолу възлизат - от микросвета. А холация означава живот на Цялото в частта, а също и живот на частта в Цялото. Холацията е достъпна на Синовете Божии, които обичат Бога повече от всичко; саможертват се понякога за някоя Негова част, но никога не остават роби на саможертвата, а въздигат частта до Цялото. Саможертва е само това! Всичко останало е падение, грях.
Та сега, да разграничим холация от луринация. При холацията има пълна обмяна на частта с Цялото, понеже такава част се отдава на Цялото напълно. Ако обаче имате работа с част, която е още по пътя и предпочита да общува първо с друга част, а после с Цялото или въобще да не общува с Цялото, то тя неизбежно се дебалансира и трябва да бъде лекувана чрез луринация. Ако се говори точно, то всички медицински методи - от най-външните до най-езотеричните - не са нищо друго, освен луринация: изравняване на потенциалите. В тесния смисъл на думата, “луринация” означава обмен на енергии между две части с различен или допълващ се потенциал. Това обаче става и между повече от две части. Докато вие не желаете или не можете да правите това, което Истината и Мъдростта ви съветват, ще се отклонявате, ще падате, ще се обезсърчавате, ще се разболявате, само и само за да намерите най-после това, което ви прави цялостни.
 
 
С холацията ще се занимаем подробно друг път. Това е основата на всяко Божествено учение. Повече сега ви интересува проблемът за регулация на потенциалите, използван с успех при точкоубождането и точконатискането. Съгласен съм, че това е драстичен метод, особено убождането, но вие още не сте дошли до третия - метода на точкопогалването. Пасите са изключително мощен, предварителен етап, даден на човечеството, а точкопогалването следва. При пасите се преминава през много точки -  и когато магнетизаторът попадне на цяло течение с пунктове от една верига, той прави чудеса.
 
 
Физическото тяло обаче има две форми - веществена и етерна, както знаете. Та пасите са във връзка с етерното тяло, а погалванията лекуват физическото. Наистина, това, което пасите дават с регулиране токовете на етерното тяло, се отразява на физическото и така има големи резултати, но при този метод не могат да се лекуват всички болести. Първо, понеже съществуват най-къси вълни, които не могат да се предадат по друг начин, освен чрез пряко докосване; и, второ, поради това, че пасите или неточковият масаж или докосване, без усет или познания за точния път на едно олтарно течение, не може да даде нужния ефект, а понякога и демагнетизирва.
 
Аз препоръчвам акупунктурата в много случаи, ако няма друг изход. Сега казвам: убождането е необходимо и неизбежно при кармичните болести, понеже ти, като си убождал, сега нека те заболи. Болката не е нищо друго, освен вътрешна акупунктура. Болката е самолечение на организма, а и на душата, когато скърбùте; а природата е достатъчно мъдра да знае къде точно трябва да те заболи, за да отпуши паралелния център.
 
 
Така че и да не се бодете с игли или токове, болката непременно ще ви убоде. Бъдете благодарни на болката - Бог е най-великият майстор по акупунктурата. Той ще ви убоде точно там, където е нужно; а вие, с този метод, можете само да Му помогнете или да съсипете работата Му. Въобще, желанието на човека да се лекува, без да лекува ума и сърцето си, без да се попита в какво греши и какъв е пътят, е желание користно.
Радвам се, че попитахте за тази велика наука, понеже става необходимо вече да се знае що е точкопомилване. С пунктурата докосвате кармични причини за болестите и кармични последствия; с акупресурата внасяте енергия за повишаване на потенциала, но с точкомилването вършите последната, най-съществена работа - изваждане на съществата, обсебили болното място.
Физическото тяло се лекува прекрасно само при съчетание на силния със слабия метод. Божественото си знае работата: то хем те натиска, хем те кара да въздишаш... Въздъхването е най-силното точкопомилване, понеже в гръкляна са разположени всички точки на всички 12 тела. Като дишаш, кажи Ми: набляга ли въздухът всички тия точки? - Набляга ги, и така се вкарва всъщност енергия, не по друг начин! При издишането обаче милването е повече от наблягането, а с това се облекчава организма от съществата и отровите.
Ако има естествена акупресура, то това е ходенето бос по тревата, по топла земя, топъл пясък и топли камъни. С обувките вие не само прекъсвате токовете, но и лишавате свода и други части на ходилото от естествена акупресура, с което увеличавате болестите, отговарящи на тези зони.
 
 
С ходенето по паважа на градовете пък амортизирате точките по предната част на ходилото и петата и увеличавате съответните болести. Та не само с топлата вода вечер, енергиите на всички точки се транквилизират. С ходенето бос се добива обаче и успокояване, и тонизиране.
Сега чрез ходилото вие успокоявате и тонизирате Божественото тяло; с дишането и въздишането - духовното, а с точките по цялата кожа - физическото. Затова казвам: грей се на слънце - това е фотонопунктура; при въздушните бани, но през зимата най-вече - кратки, но интензивни, в студено време на планината - също се лекува цялото физическо тяло. Не непременно събличане, но с леки дрехи за кратко време.
Пиенето на гореща вода пък създава пряк контакт между всички паралелни точки на астралното и будическо тяло и по този начин снема напрежението на астралните енергии и помага за трансформирането им в будически. Студената вода мори или парализира тези точки, с което създава ефект на развилняване, на порои и циклони в астралното тяло, след възстановяване на температурата в гърлото. Ако пиете само гореща вода, астралните разрушения и ексцесии, остаряването и съсипването на сърцето ви ще се обуздаят.
 Ако се откажете от студените душове и особено от контрастните, с това ще предотвратите срив на нервната система след много години. Топлите душове не изнежват организма, ако правите студени въздушни бани през зимата; пиенето на гореща вода не изнежва гърлото, ако дишате студен и свеж въздух високо в планините.
По въпроса за точкопомилването се отваря цяла наука, но тя не може да се преподава нито на природолечители, нито на тщеславни окултисти, понеже първите обикновено лекуват за пари или взимат пари, а вторите правят всичко, за да ги похвалят. Точкопомилването преподавам само на майки, на влюбени, на чисти хора, които чисто докосват и милват любимите. На тях се отваря възможност да преподам тайни, недостъпни за останалите.
 
 
Та запазете тази тайна наука за идващото човечество, тъй като този, който е тщеславен или користен, няма да има резултати с този дял от луриналната профилактика и лечение. Не всеки може да ви помилва в една точка и да ви изчисти от болест или някаква мъка. Не всеки може да натисне някъде, с което да произведе преврат в еволюцията ви.
 
 
 
 А за тези, които неизбежно трябва да минат през пътя на мъжа и жената, Аз казвам: всички точки на всички тела се събират отново във вашите творчески органи. Това е също пресура и също милване, което лекува с мощ неотразима! Само че не се позволява яденето на месо и възбудителни храни, за да прекалявате с този дар на природата. Аз никога не забранявам нещо, което е неизбежен път за цели поколения. При това, правете разлика между физическата любов и плътското излишество, понеже първата е благословение на природата и понякога единствен път за излекуване на тежки болести, а второто - отделителна система от принудителен тип. Аз съм ларж даже и към тези, които прекаляват, понеже те инак ще се отровят от холестерин и желязо, и от токсини. Тези продукти не могат да се изхвърлят нито чрез потта, нито чрез активно движение, нито чрез нормалната отделителна система.
 
Ако се осланяте на луринацията, а не на холацията, по-добре е да бъдете светски хора, но с духовен стремеж, отколкото духовни хора с неизживени светски потребности.
 
 А този, който умее да яде чисто жито вместо хляб и умее да дъвче, няма защо да се интересува от точки. Той е извън дима и калта. Ако прилагахте учението Ми, хлябът нямаше да ви бъде нужен, понеже радостта се съдържа в житото, но вие още не можете да я извличате. Та ядете ли жито, а не получите радост и сила, непременно яжте хляб - и не се тревожете.
 
А за точките, добродетелите, органите, олтарите, престолите и за видовете контакти с тях ще говорим, когато си свършите другата работа.
 
 
Божественото започва без болка и завършва без болка.
Духовното започва с болка и завършва без болка.
Човешкото започва без болка и завършва с болка.
А адското започва с болка и завършва с болка.
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/