Книга 7

Недатирано, 121(1985)г.
София-Изгрев


ЗА СЪПРУЖЕСТВОТО, ПАРТНЬОР-
СТВОТО И РОДИТЕЛСТВОТО
ЖЛО /АСИОтговарям на А. Ако тя или някой друг успее да запази непроменена любовта си към земния съпруг, без да остарее или да се разболее, общувайки само с него, Аз ще променя становището Си и ще въведа нов закон в Битието - общуване на биологически същества по двойки... Новият път не е “групов секс”, нито поголовно сменяне на партньорите, както си представя тя новите Ми проекти за живот по трима, шестима, дванадесетима и пр. Аз имам предвид, преди всичко, братския живот на души, които се обичат беззаветно; а, на практика, смяната на партньори няма да бъде грях, тъй като партньор, който не храни повече сърцето и тялото ти и ти неговите, престава да бъде партньор. В никакъв случай не пропагандирам едновременно полово общуване с няколко партньора, което води до същите ефекти на психиатрични и невротични, както и старчески сривове. Аз нямам рецепта извън съвършеното здраве, младост и щастие на партньорите, а как се постига това, не Ме интересува. Щом казвам “партньорите”, значи никой, без изключение, да не пострада - по никакъв начин! Затова, съчетавайте се само с такива партньори и по такива начини, които няма да ви доведат до проблеми, конфликти, страдания.
          Нездравите и нещастните също ще се включат в братски живот, именно за да се съвземат и станат пълноценни; но не такива нездрави, при които рухването иде от егоизъм; а, напротив - ония, на които липсват среда и любов, за да живеят за всички. Никога не включвайте обаче недъгави и опасно болни, когато става дума за продължение на рода. Става ли дума за новите майки, там търсете най-съвършените приятели - и душевно, и физически; най-съвършените приятелки. Ако правите компромиси с хора, оформени несъвършено отвънка, бъдете крайно внимателни: отговаря ли този човек на изискванията за духовно бащинство, т.е. напрегната ли е същността му да ражда мъдрост, красота и добро за всички? При такива никога не затваряйте изворите си, понеже те ще се отплатят на човечеството хилядократно. Обаче не създавайте от тях физически деца. Ако някои прекрасни не само вътрешно, но и външно, могат да се предпазят от раждане по естествен начин, Бог не ги задължава да произвеждат физическо поколение.

СЪДЪРЖАНИЕ
/