Книга 7

29.ІХ.121(1985)г.
София-Изгрев

НАМЕСИТЕ НА ТОТ
ЖЛО / ДН, КЯ            Отново опит на Елма да внесе подобрения в работата на приятели в съществуващата политическа система, въпреки нейните пороци и недостатъци:

            - Защо не се сбъднаха прогнозите за нова работа?

          - Ще кажа. Не се е осъществило, понеже се извърши ускорение на фундаменталните размествания – нещо, което не влизаше в първоначалната прогноза. Казвал съм, че Мировата Душа или ясновселената прогнозира с много голяма точност, но ако в дадения период не се намеси с творческо решение Абсолютният Дух или Тот. Тези Негови намеси са абсолютно непрогнозируеми, поради което и най-добрите медиуми не са виновни. Но в случаите, когато не е имало спонтанна намеса на Тот, прогнозите се изпълняват точно по време.
          - Да приема ли направеното ми предложение?
          - Пред теб се изправя въпросът за избора. Токовете тук са много силни, много по-мощни, и възможността за въздействие (обществено и професионално) никак не е малка. Приеми, с уговорката, че няма да ти пречат за евентуално преместване, в случай, че тук срещнеш спънки за изява на своите принципни и напредничави разбирания.
          Прогнозата се разтяга с още седем месеца, понеже дотогава ще станат фундаментални промени в състава на ръководството, на което и ти трябва да разчиташ, за да оглавиш там предно звено. Новото, което ще има невероятен успех пред комсомола и партията, трябва да дойде като проекто-предложение от самия тебе, с което ще се отвори нов отдел, на експериментални начала. Този отдел ще има изключително естетическо, педагогическо, но и материално съдържание, т.е. държавата и младите творци няма да бъдат недоволни и от материална гледна точка. Предлагам да проучиш практиката на световно ниво, а също така и у нас, и в социалистическия лагер, относно създаването на Централна, национална артотека, т.е. събиране, регистрация и даване под наем на частни лица и институции на произведения на изкуството. Това е известна модерна форма за популяризиране на художествена творба. Асамблеята не е достатъчна, но ако идеш там, може да свържеш новото, което може да започнеш още сега в комсомола, с тамошната си дейност. Държавата може да реализира не малък принос на средства от даване на произведения на изкуството под наем за определени срокове. Така ще се направи достъпно изкуството до хората. Обаче, новото, което засяга още по-дълбоко социално-икономическия механизъм на издръжката на самия творец, е че той също трябва да получава % от наема. Така стотици таланти и неродени още гении ще имат шанс да не загинат от неразрешими обществени и парични проблеми. Галериите са с претъркани, препълнени тавани, стаи и мазета с картини, които могат да се раздвижат по този начин. Освен това всички хора на изкуството могат да се покажат, да отворят домовете си за желаещи наематели на техни творения. Специална комисия, със специални регламенти, ще осигурява оформянето на договора между организацията, твореца и наемателя. Прекрасно ще е да имаш транспорт и работници, които да подсигуряват превоза и слагането на произведението на изкуството на подходящи, безопасни места по домовете и учрежденията. Хиляди и хиляди творби ще обиколят множество възприемащи и ще се реализира плана на Комитета за култура за максимална ефективност на естетическото възпитание. Мога само да кажа, че това може да се разшири с притежанията на художествени ценности на отделни граждани.
            - Какво ще кажете за Световната изложба на постиженията на младите изобретатели?
          - Това, което липсва още на България и, в частност, на ТНТМ-то е нещастието на идеолозите му, невключващи сериозно патентоването на принципни идеи за изобретения, понеже идеята за изобретение или механизъм на процес не може да дойде на всеки. Обаче не всеки има нужното инженерно или практическо виждане, за да достигне до проект или реализация. Ако ти можеш да аргументираш и експериментираш проблемно звено за даване на идеи за изобретения, които да се оценяват и разработват от специалисти, ще постъпят хиляди предложения. От тях ефективността няма да е малка. В частност, тази изложба ще направи впечатление на световната общественост и наградите и грамотите ще са над очакваното, но Аз сериозно говоря за обвързването на патента или идеята за патент с финансов % за автора. Държавата е безскрупулна в практиката си на еднократно заплащане на патент или изобретение. Ако авторът или колективът получават макар малък или най-малък % от всяко производство на изобретението, тогава те ще бъдат освободени от прозаични персонални задължения, които травматизират мисълта им, и ще станат нестихващ извор на нови открития! Абсолютно глупаво е от страна на държавата да държи своя “ядрен потенциал” от таланти в робство, т.е. в нормативна система. Сега за това има условие - критерият е ефективност. Щом едно предложение като това или като тези, които се набелязват тука, могат да подтикнат нещата рязко напред, то нима това трябва да се замразява? При предложените форми, държавата ще има финансов ефект.
          Приемете само още една идея, отдавна реализирана от други страни: нивото на услугите. Примерно: за да си направи някой етажерка или шкаф, трябва да се ядосва със седмици. Ако в магазините или посредническите работилници от типа на “Направи си сам” се предвиждаше пълен набор от дъски, дъсчици и елементи, вече изгладени и пробити с различни отверстия, то по телефона десетки хиляди хора ще правят поръчки и снабдителите ви няма да могат да си отдъхнат, а финансовият ефект ще е зашеметяващ. Просто, малко са хората, които могат да мислят.
          Не се извинявам, че те занимавам с конкретни примери, понеже ти сам си мислил по подобни проблеми и можеш да дадеш стотици такива предложения. Ако си смел и настойчив, бори се за подобно звено за “Идеи за нововъведения”. Но идеята трябва също да се патентова, за да бъде финансово приносна за автора.
          Аз този път се извинявам, но ще отнема още три минути за една идея за енергетичен патент. Защо, например, да няма завод за върхутротоарни или надулични сегменти, които превръщат механичната енергия от ходенето и от колите в пневматична енергия или електричество? Постепенно, всяко ведомство ще постеле пред сградата си улицата с такива сегменти, а с годините всички улици ще се покрият. По този начин икономията на електроенергия ще стигне парадоксални за всяко въображение резултати и такъв завод ще се откупи за броени месеци. При това, подчертавам, се препоръчва повърхността на тези елементи да бъде пластична, за да се намалява ударът на стъпката върху нервната система и за здравно-екологичен ефект. Тези само няколко идеи, които нахвърлях, са капка в морето от идеи за хуманитарно-икономически изобретения, с които вие бихте могли да докажете абсолютното превъзходство на социализма над капитализма. Само че трябва да се преодолее бариерата на съпротивата срещу неангажирания професионално творец, гений, медиум, ставащ извор на идеи и проекти за технически и социални революции.
         
            - Какво ще кажеш за К.?

          - Сега накратко, защото мога да се обърна с няколко тома към него... Пратеник е на Сотúн - звезда от съзвездието Кентавър. Ласкаво предавам на планетата ви привети от света на Моуúл - особено поле, където информацията и далекодействието нямат прегради. Снежно царство. Там няма нито растителност, нито спектрално разлагане на светлината. Всичко е градация на бялото. Обаче съществата, които живеят там, се хранят от енергиите на милиардите кристали. Не само “сняг” покрива този свят, но и километричните, и със стотици километри по размери кристали. Всеки такъв кристал произвежда и предава специфична енергия, праща я на определена честота през седем измерения по цялата вселена. Посланиците от там, по места, възприемат тези лъчения. Ти, който дойде на Земята, за да виждаш, да знаеш и да помагаш, се свързваш с твоето вечно снежно царство по-леко от всички.
           Това царство обаче носи и скръб, поради липсата на сродни души от твоя свят, които да те приласкаят и утешат сърцето ти с разбиране, нежност и грижа. Не са се родили още новите хора, умеещи да се грижат за Пратеници, а не само да ги консумират. Родените досега са още много слаби и, за жалост, си остава в сила скръбното положение: “И Аз, Син человечески, няма къде глава да подслоня...”
          Твоите душевни и материални проблеми ще се уредят в момента, в който се научиш да изискваш от тези, които лекуваш, малки или големи жертви в името на истината, честността и доброто. Понеже знаеш, че всеки духовен лечител поема кармата на всеки физически излекуван от него, но психически неосъзнал защо му е дадено да страда. Ти си правил това съзнателно на други места и историята на Космоса те помни именно като идеотерапевт. Осъзнае ли болният причината за болестта си, тогава той мигновено сам ще се излекува “по чудо” и няма да се налага ти и подобните на теб да черпят от енергията на своите кристални полета и планети. Тази енергия е неизчерпаема, но с това не се решават педагогическите проблеми на болните.Душата на човека трябва да се възпитава!
          А сега казвам: приеми при себе си скоро същество от сродно поле, което ще допълни твоята полярност. Давам ти този дар, за да си нещо повече от мъченик. Блаженството не е познато на праведните, но възкресението чрез блаженство се очаква, най-после, и на планетата Икло (Земята). Досега възкръсвахте само чрез мъки, страдания и скръб.
          Произнасяй предначалното си име “Отинолóн”, както и името на своята звезда и полето, от което идеш, при особено важни случаи. Това ще има мигновен отклик. По-късно ще дам божествено тълкование на предначалното ти име, за да разбереш каква е твоята уникална роля в Битието.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.