Книга 36


16.VI.144(2008)
София – Изгрев

СПОНТАННО ФИЗИЧЕСКО ДЕЙСТВО

 4:35:00 AM

   Спонтанно физическо действо, самоизвършило се при представител на Контакта, като факт и прогноза за следното:
    Духът на Доброто чрез него привлича вниманието на две души от света на Абсолютния. Фактически, Той влиза в душите им по волята Божия. Те самите са в квадратура помежду си, но тя се разрешава съвършено точно в точката им на съприкосновение с този, чрез когото се извършва действото. Като факт, предишния ден и двете души са се свързали със споменатия човек по едно и също време независимо една от друга, задавайки своите въпроси и получавайки нужните отговори. Действото сàмо консолидира сдобряването им.
    По някаква причина, тук не е съобщено как точно е протекло това действо, но за нас е важен резултатът.

СЪДЪРЖАНИЕ
/