Книга 5 


Януари 121(1985)г.
София – Изгрев

ЗА ФИЛОСОФСКИЯ КАМЪК И ХОМО-ФУТУРИКУС

- Борбата ти този път ще стигне докрай. През много славни битки мина в Испания, в Алжир, в остеотското племе – битки не само за пир, но и за правда. Турция остана зад гърба ти. Остана от там малко да надделяваш. През вековете ти бе пламтяща факла на науката в Ориента; още три пъти – в Мексико, в Ломбардия, в Швейцария; и отново на Изток. Пробуди се принципното ти тяло и започна да плуваш в света на понятията, на абстрактните истини, на вечните идеали. Пóри отдавна чудесният кораб на ума ти водите на световната мъдрост, тежко натоварен с опит; платната скоро ще се опънат до скъсване, но няма да се пропукат. Пред очите ти ще преминат страни и континенти, забравени цивилизации, нови територии на Духа и на Космоса. Невероятно леко ще ти се удават наречия и езици.
Ти ще постигнеш синтеза на знанието! Ще откриеш философския камък помежду народите, разбрал, че той е разбит на късчета. Ще преореш десетки култури, ще откриваш, една по една, разпръсналите се негови части, ще намериш синтеза им. Ще разбереш, ще докажеш, че само съвокупният модел на живите религии и философии оживотворява силата на Камъка. Например, една жена в Гърция ще ти открие тайни потресаващи, обръщащи наопаки всички представи за тълкуване на символите в митологията. Разгърни мощната си способност за анализ и синтез нататък – потърси архетипите на народите в митологията и фолклора им. Проследи как се развиват основните категории в националния дух на народите. Разгледай образната им система. Проникни в мисията на всеки народ, очертана от Учителите и Мъдреците, в техните митове, легенди, приказки, литература и прочее. Ти ще откриеш, че националните, митични герои на всички народи побеждават по свой собствен начин. Ще откриеш, че хитреците от фолклора им, станали нарицателни, също хитруват по свой начин. Ще проследиш, че идеалната им любима и начинът, по който разрешават конфликтите, както и образът на техния вожд, цар, мъдрец, е много различен. Ще установиш наново, че тотемите, образите на животни, растения, скъпоценни камъни, природни обекти, при различните народи са различни.
Ако приемеш да ти говоря за модела на Битието, ти ще имаш абсолютна матрица, по която ще разположиш мотивациите, ценностните ориентации и типовете поведения на основните етноси и подетноси. Не само художествено-образната сфера, но и религиозно-философските “специалности” на народите, ти ще класифицираш в един структурен модел, за да се изясни кой народ какъв орган представлява във Всемирния Организъм. Всеки такъв орган си има своеобразна система от образи и понятия, чрез която развива невидимите тела на човека.
На теб ти е необходим още солиден курс по програмна математика. После ще имаш щаб от филолози, програмисти, философи, митолози, фолклористи. Ти ще организираш математическа обработка на основните национални духовни ценности на всеки народ - и в резултат ще се установи кои са образно-понятийните доминанти на народите. Определяйки по този начин еволюционната специалност на всеки етнос, ще предложиш на човечеството модел на Съвършения Човек, съдържащ синтеза на всички доминанти на народите. Това ще бъде диалектичен конгломерат между Рама и Кришна, Одисей и Орфей, Фауст и Мефистофел, Исус и Кетцакуатъл - и пр. Намирайки във всеки национален образ с кое поле на Битието е свързан, ти ще сумираш разкъсания папирус на древното единно човечество и ще подготвиш проект за модел на планетарно съзнание.
Народите никога няма да се разберат, ако мъдреците, философите, не си подадат ръка да конструират съществото, наречено “ХОМО-ФУТУРИКУС”. Не познавайки националните мотивации и традиции и ценностни ориентации, това не може да стане.
И така, от сега нататък търсиш доминанти на националните философии, доминанти на националните религии, образи; доминанти на националните литератури и пр. Умът ти е превъзходен, поле има широко, възможности ще се дадат. Ще потънеш в безкрайно интересен свят, защото си тука, но не от тук! Въпреки преражданията ти на тази планета, ти си КОСМИЧЕН АГЕНТ ПО СИНТЕЗ.
Приеми, осъзнай и действай!


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.