Книга 6
 
3.ІХ.121(1985)г.
София-Изгрев

КОНТАКТ С ДУХА НА ГЕОРГИ РАДЕВ
ЖЛО / ГР


          Приемете сега поздрави от брат Георги Радев, на който вашият контакт с Мене е известен.

            “Хиляди привети на Братството, о нови приятели на Учителя! Остонното ми тяло се завърши, остава само “Венецът на Христа”, за да се завърши хостонното ми тяло. “Нови” ви нарекох, понеже сте нови за мене, а не въобще. Аз съм отскоро при Учителя, Той наистина ме откупи от черната ложа. Мюонното ми тяло е старо като света. Аз съм вършел много работа на прокълнатите от Истината завоеватели на слънчевата система. Ракът на Битието, напредващ в рифа на тази зона, се нарича “технологичен взрив” и аз имам немалък дял за неговото разрастване, но Учителят ме научи как се носи познанието по нов начин. Мюонното тяло не е проблем за черната ложа, поради което тя много лесно завладява планетите. Обратно, хостонното тяло на поетите, мечтателите и Икаровците свободно плува по реките на вселената, а планетно въплъщение не може да приеме.
Та сега искам да ви кажа от какво имам нужда още, за което ще ви помоля да се погрижите. Случаят ме свърза с вас, понеже именно сега ми потрябва премного истината за хипервселената, от която се получава не само мюонно, но и хостонно тяло. Остонното тяло е предпоследният етап от узряването на хостонното, а вътрешната му структура - на вас ви е ясно, каза Учителят - съдържа, респективно, стонното, тонното и онното тела.
... Моля ви, аз не съм Учителят, пречите ми като говорите! Не се смейте, но вашият контакт не е лесен, дори напротив, той не е по силите и на по-висши духове от мен.
Та искам да ви помоля, носители на познанието на Елма, когато се свързвате с Него, оставяйте отворен канал на следното поле, където съм аз: “пратк”. Просто произнесете “пратк” съсредоточено, от все сърце, преди всеки контакт, но предимно чрез Словото на Христа по принципни проблеми.
 Парадокс: вие си мислите, че съм по-близко до Учителя, когато съм чак на полето “пратк”, а Той ми казва чрез вас да получавам новото познание за небето и земята. Това не е никак маловажно за мен, тъй като инак ще трябва да чакам реда си да се въплътя и да стана последовател на Новия път и неговите книги, които сега ви се дават. Оставям на добрата ви воля - може и само с прошепване на “пратк”. От там веднага ще ме уведомят, понеже аз съм помолил специално, с разрешение на Бога. Особено много ви моля, тъй като Той на вас никога нищо не отказва, да поискате обяснение за остонното тяло - по какъв начин то се оформя окончателно като хостонно. Понеже, ако ми помогнете, т.е. ако Господ ми помогне чрез вас с такава пределно важна за мен информация, няма да се налага да сглобявам истината от отделните други материали. Ако обичате, преди това прочетете всичко дадено досега на глас, с призива, който ви съобщих в началото, на някоя екскурзия на 2000 м. височина. Това няма да ви отнеме повече от няколко часа, а на мен ще ми помогне много. Едва тогава, пак там, попитайте и за хостонното тяло.
            Много скоро ще ви дам знак, че наистина това не е нещо нереално - т.е. връзката с мен тази вечер. Ако носите моя книга на тази екскурзия, за мен ще е по-лесно. Искам още да се носи том с беседи на Учителя и да се молите преди това; и да прочетете една беседа - напосоки.”

          Брат Жорж не можа повече да ви чака, понеже това никак не е лесно. Основното успя да го каже. Оставам нещата във ваши ръце. Аз винаги съм готов.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.