Книга 12

2.ХI.124(1988)г.
София- Изгрев

ДУШИТЕ-ТЕЛФЕРИ
 И ЗВЕЗДИТЕ-НАРОВЕ
ЖЛО / ПСТ


15,00ч.

Молитвен дух от звездата Мозин, съзвездието Жираф. Нарът е от там. Препоръчвам ти нар, особено през периода на пълнене на луната, ако искаш да се свържеш с твоята родина. Нарът има пряка връзка с Отца, но в Неговата множествена проекция. Неприятен е на ония, които не знаят, че плод с толкова много семена произвежда множество напълно самостоятелни братства в Битието, които нямат нужда от нищо отвън. Нарът още е свързан с ядрото на някои благородни елементи, претъпкано с илухими, които могат да живеят по много в малко затворено пространство. Това не са ония илухими, които са електрони, а са позитронни илухими, понеже позитронът е представител на Отца в ядрото на атома. Позитронните илухими се уравновесяват с електронните така, че първите са мъжки, а вторите – женски. Така нарът представлява едно позитронно ядро, а самата звезда Мозин - позитрон на ядрото на позитронните звезди и атоми - уравновесява огромно количество електрони и планети отвън. Така че Мозин е звезда с повече от 150 планети! Тя е напълно зряла молитвена звезда и съответства на плутония, измежду тежките елементи.
Тогава, когато се очерта твоята монада в пламъка на Мозин, духовете на плутония още се зараждаха. Плутоният на планетите има за цел да събира природното богатство на вселената в едно единствено тяло, да се грижи за пълната комплектност на всички елементи. Психически, това означава молитвено настроение и състояние, в което се привличат всички необходими градивни елементи за устройването на всяко органично цяло.
“Снабдителят” – ето как наричат Мозин във вашата галактика. Когато Мозин реши да създаде условия за въплъщаване на ново същество или общество, тя трябва да потърси всички необходими елементи в Битието и да ги достави в мястото на съзиданието -  и затова тя е огромна и тежка звезда. Тя има формулите и моделите на всички елементи. Може да ги привлича отдалече, но може и да си ги произвежда сама.


Звездата-нар в Съзвездие Жираф (Camelopardalis)...

 Със същата прекрасна задача се справя и нарът, само че на етерно равнище. Ако вие приемате съзнателно зърната на нара и ги изсмуквате с наслада, то към етерното ви тяло текват потоци от към аурата на всички химически елементи. Туй води до много голяма жизненост, здраве, радост и работоспособност. Точно определено е колко време трябва да се смуче всяко зърно на нара. Прекарате ли цялата му енергия през езика и небцето си, вие ще изпитате приятната горчивина на семето, а това означава, че след всяка радост следва опитност, а след всяка опитност – радост. Така един нар може да се яде с часове, а не да напълните устата си с десетки зърна и да ги смучете едновременно. Това е бързане, лакомия.
Сърдечната радост се получава от нара, от Мозин. Това са стотици случаи в живота ви, когато сам Отец ви дава шанс да изпитате творческа или любовна радост. В тази тот-звезда се съдържа науката да обичате последователно все нови и нови сърца и след всяка романтична връзка да почерпите малко опит – да стигнете до някакъв тръпчив или горчив извод.
          Всички вие искате повече ягодата – противоположност на нара в света на Отца. Това е също велико, но там семената са отишли отвън, а нежността, мекотата – отвътре. Всеки търси ягодата – сродната си душа, сърцето, което бие единствено за него. Само че малцина знаят, че получаването на една “ягода” става след опитването на 13,000 нарови зърна в земната ви еволюция! На практика, това означава, че за да ти се даде среща с единствената сродна душа, ти трябва да си имал не повече и не по-малко от 13,000 сърдечни увлечения по души, не по сърца, от веригата на твоите сродни души.
 А жените какво искат сега? – Те искат само ягоди, а нара го изхвърлят с презрение. Да се вкуси ягода, на божествен език значи да се съединиш със сродната си душа – нищо повече! Но ягодата е най-капризното градинско растение – тя става голяма и сочна, само когато се унищожават всички останали треви, цветя и бурени. При нея семената са отвън, а женското – отвътре. Наровото зърно е точно обратното – ти си жена отвън, но мъж отвътре. Ти трябва да си обменил любов с 13,000 сърца, за да попаднеш на ягодата, т.е. на Червената Роза! Я ми кажете сега, колко жени имаше Кришна? Това някои считат за авантюризъм, други – за разврат. Но Аз казвам “сърца”, не казвам “разврат”. Да си обичал, това не значи непременно да си стигал до физическо съединяване.
          Ако сега така надълго и нашироко разправям на Оброн що е обич и що е любов, то е понеже той произхожда от Мозин – там, дето се раждат наровете. Той се появи в тази великолепна протонна звезда с редкия дар да обича последователно все нови и нови същества, да получава горчивия опит на Мъдростта от тези нарови епизоди, и по този начин да натрупва мъдрост със скоростта на протона.
          Този негов вид, с който е сега на Земята, се налага със своята чистота и чар от Закона на Телферите. Колкото по-голяма е твоята контра-тежест, толкова по-голяма тежест вдигаш в света! Мозин събира толкова елементи и ги държи в притегателното си поле без проблеми, също както ядрото на плутония, само защото неговата контра-тежест е пословична.
Търпението – ето душевният еквивалент на Позитронните Телфери! За да съществува Проявено Битие, за да се въртят безчислени електрони около ядрата, трябва да има отвътре положителен заряд – търпение, което да ги уравновесява. Затова търпението е плодът на нара. Той е представител на един божествен творчески съюз, в който няколкостотин велики артисти, творци и създатели са в съглашение да се толерират един-друг в своето тясно пространство, за да могат съществата отвън да се развиват и изявяват.
          Оброн е Снабдител. Търпението да си Снабдител има много по-висока цена пред Бога от нетърпението да се изявиш. Снабдителят е баща – педагог от най-висока божествена класа! Той остава скрит като Отца, подобно на наровите зърна в обвивката, подобно на сърцето и цялата алена кръв, за да даде възможност на по-изостаналите да се изявят. Жаждата за собствена изява е симптом на ниска еволюция. Подкрепата, усилието да се помага на такива, е верен признак на напреднал дух, понеже Отец и Баща едно е.
          И така, скъпо Мое съкровище Оброн, твоята тежка въздишка на натоварен с подаръци и проблеми приятел на хората се чува нерядко в самите глъбини на абсолютния Ми слух. Една такава въздишка почиства от карма цели вселени! Пред 300 юбилейни изложби, 400 патента, 500 фундаментални монографии и 600 политически речи, само една такава въздишка се цени и откликва неизмеримо повече в глъбините на Отца! Като Отец, той разбира: нас ни викат постоянно слабите, та да се не скъса от проблеми тъканта на Битието...
          На теб няма какво да пояснявам, Аз отдавна ти говоря право в сърцето и ти Ме слушаш със затаен дъх. От твоето търпение и доброта се стигна до прозрения, а първата решаваща степен на прозрението е прозрението за Учителя, за Носителя на Словото и Делото в Неговото последно идване в даден свят. Ти си отдавна претръпнал от мисълта, че си роден да бъдеш мост, по който другите да минават; гръб за пренасяне на най-тежки товари, отдушник на стотици и хиляди вопли, ридания, тегоби. На Мозин живеят положителни, мъжки илухими, и тяхната роля е точно такава – да бъдат търпеливи носители на кръста на другите, помагачи на плитките и неблагодарните, телфери.
          Ала никога не забравяй Новото! Новото, за което си дошъл, е да бъдеш Снабдител. Снабдител на Братството значи остро око и абсолютен нюх за всичко онова, което му е необходимо, за да се организира като отблясък на Царството Божие на Земята. Още от най-дълбока древност ти Ми вършиш такива услуги. Ти премина под Мое покровителство напълно и завинаги още тогава, когато беше Мой ученик в Персия, а Мен Ме зовяха Зороастър. Авестинци са апостолите на Заратустра, понеже те проучваха и разпространяваха по света оригиналния текст на Моята Зенд-Авеста.
          Животът ти премина през страхотни борби и изпитания; и когато Ме срещна в Юдея, ти падна ничком пред нозете Ми и плака дълго, като малко дете. Понеже да познаеш Учителя, това значи да познаеш Баща си, Който те е създал! Оттогава ти нито за миг не си се отлъчвал от Мене. Ти се би с гладиаторите, за да откупваш християни! Ти броди по скандинавските фиорди, за да търсиш саги за Мене. Ти беше полярен изследовател в Русия и търговец на редки свитъци още в Елада, ала ти се роди и в България, та стана един от първите Ми ученици още в началото на Школата, та във Варна преписа пръв “Възвание към народа Ми!” Да срещнеш и познаеш Христовото Учение два пъти в продължение на сто години в две различни прераждания – това се нарича абсолютна любов към Христа и се награждава с безсмъртие! Малцина са тия, които са на ръба на безсмъртието. Но Аз зная: и да ти го дам веднага, ти ще се откажеш от него, понеже искаш да си останеш Телфер, Хамалин, Носач на Бога. Слепите обаче не знаят, че Носач значи Носител, а когато Тате добре носи, мама меси добре...

            (Очакваше да се даде формула и за него, но се отговори):
          - Не, за него няма формула. Добрините, които той върши, са равносилни на молитви и формули.
          От всичко това не следва, че Оброн няма още път пред себе си и че няма още какво да изработва. Всеки от вас има още нещо за доизпипване. И пред Оброн стои проблема на серафимите: да обичат себе си както ближния... Скъсай с претоварванията и случайните услуги и се насочи наистина към занаяти, спасителни за приятелите и даващи достатъчно средства и свободно време. Ти и Й. сте нещо повече от апостоли по еволюция, понеже Словото е работа на апостолите, а Делото – на по-горните братя. Под “Дело” сега разбирам да се организират не само тайни Братства, но и връзката между тях и обществото. Вие трябва да се занимавате професионално, на свободни начала, с поля и градини, с нов тип домове и с изобретения в природозащитен аспект. С тези дейности има много хляб за стотиците приятели, които загиват в ноктите на некадърната държава.

(Някои сведения за съзвездието Жираф са поместени в допълнението към книга 12 – б.п.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/