15.12.2021 г. 13,36 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: „Представете си, че /художникът/ трябва да нарисува една художествена картина, която да представя любовта, вярата и надеждата. Като погледнеш картината, отпред да представя любовта, отляво като я погледнеш, да представя надеждата, а отдясно да представя вярата. Отдето и да ги погледнеш, да можеш да ги видиш. А сега, ако погледнеш отдясно, не можеш да видиш вярата; като погледнеш отпред, не можеш да видиш любовта; като погледнеш отляво, не можеш да видиш надеждата. Това картина ли е?“ (1943.01.03у.Пожелаване)

ВЪПРОСИ ЗА РАЗМИСЪЛ И ОБСЪЖДАНИЯ: Само исторически ли майката на мъчениците Вяра, Надежда и Любов е била СОФИЯ – или това има и архетипно, принципно, онтологично значение? Кога МЪДРОСТТА ражда любовта, вярата и надеждата, след като знаем от Словото, че тялото на Птицата е ЛЮБОВТА, а Мъдростта и Истината са крилата ѝ? Малцина са чували за божествата ИЛУХИМИ, които проявяват и обменят любовта през призмата на Мъдростта. Образът на въпросната Птица важи за божествата ЕЛОХИМИ, равнобожесвените. А пък АЛОХИМИТЕ проявяват и обменят Любовта през призмата на Истината.

Какво може да означава, че много гледащи картината ОТДЯСНО, не могат да видят ВЯРАТА? Много, гледащи ОТПРЕД, не виждат ЛЮБОВТА, а много гледащи я ОТЛЯВО не виждат НАДЕЖДАТА? Щом Учителят казва нещо, то е задача за размисъл и приложение и за хора, и за ангели, и за богове. На всяка беседа на Миров Учител, т.е., на Господ, когато е в земно и човешко тяло, присъстват същества от всички светове, включително и елохѝми, понеже няма как да узнаят някои уникални истини и да се спасят и еволюират откъм своите си светове. Защо, именно, през ФИЗИЧЕСКИЯ БОГОЧОВЕК, протичат най-уникалните и силни истини, това е отделен предмет в Школите на съществата от всички светове. Защо Бог, когато идва във физическия свят като ГОСПОД, има ЧОВЕШКИ образ и затова именно НЕГОВИЯТ образ е еталон за най-високия идеал и мерило за близостта на съществата до Бога или отдалечеността им от Него?

Вчера узнахме, че всемирната наука за образа и подобието на Бога се нарича ОУРЍН, от което следва, че ПРАКТИКУВАНЕТО ѝ в Битието би трябвало да е дисциплината ОУРЍНТИКА. Всички същества, които не са с човешки тела в планетно земно тяло, дори и ангелите, боговете, звездите, планетите, галактиките и вселените, МОГАТ да изучават науката оурѝн, но няма как да практикуват дисциплината оурѝнтика. Ето откъде идва важността да сме в човешко тяло в светове като Земята и планетите в центъра на звезди като Слънцето. Това обяснява и казаното, че безброй богове и ангели и всички разумни същества във всемира чакат с милиарди години реда си или шанса да се родят като веществено-полеви човеци в третото измерение. От този момент те имат възможността да еволюират по посока към Бога в духа на оурѝнтиката, т.е. да почнат да заприличват все повече и повече на Гòспода, чийто образ ни е извѐстен от идванията Му на Земята като Хермес Трисмегист, Рама, Кришна, Зороастър, Исус, Боян-Бениамин – и т.н. Еволюирането ни като образ, в този смисъл, приближава чертите и пропорциите на черепа и лицето ни, на тялото ни, към тия на Гòспода, а подобието ни се измерва по нашето ПОВЕДЕНИЕ – дали живеем и постъпваме като НЕГО. Той казва: „Ако искате да бъдете като Мене, живейте като Мене“.

Зависимостта между образа и подобието на Господа е основен дял от науката оурѝн и в подвизаването „оурѝнтика“. Това значи, че колкото по се приближаваме в поведението си към поведението на Гòспода, толкова повече образът ни заприличва на Неговия.

Разбира се, друг дял от оурѝнтиката разглежда РАЗЛИЧИЯТА на всяка монада и на въплъщенията ѝ от образа и поведението на Господа, които, на съвременен човешки език, може да се нарекат „оберподобия“ и „оберповедения“, въпреки че в оригинал трябва да имат божествени имена както генерално, така и индивидуално за всяка отделна монада. За всяка еднѝна, родена от Бога и представляваща сам Бог в съвършено уникален и неповторим вид, какъвто е всеки човек в потенциал. Значи, колкото повече едно същество живее и се постъпва като Бога, толкова повече то заприличва на ипостаса Му като Господ, но винаги има и едно обер-различие, с което го разпознаваме като ЕДИНСТВЕНО в Битието. И обратно: колкото повече животът ни и поведението ни се отдалечават от начините, по които живее и постъпва Господ, толкова повече образът ни се деформира, погрознява, остарява и рухва в смъртта. Това не е безнадеждно, понеже ни е даден шанс за „поправителни“ животи - доскоро това бяха 777 кардинални прераждания, а помежду всяко от тях – стотици и хиляди.

Във великата Си мъдрост и стратегия, Бог е разрешил да бъдат създадени и ПОДОБИЯ на духове и на човеци без монада, които имат физическо, етерно, астрално и ментално тяло. Те се отличават с изумителни правдоподобия на красота или на ум, на духовност, вяра, успехи в „живота“ и пр. Те са нашите съзнателни или несъзнателни треньори, обучени да ни предлагат безброй модели на мислене, живот и поведение, които ДА НИ ОТ ОТДАЛЕЧАВАТ от образа и подобието на Бога. Именно затова ние знаем какво означават трите букви В, У и Ж вътре в кръга на Свещената фигура – „Великото Училище на Живота“. В милосърдието Си, Бог ни е подсказал съвършено ясно кой е и основният, т.е. ЕДИНСТВЕНИЯТ начин да оцелеем и възтържествуваме над ада като души: „В ИЗПЪЛНЕНИЕ ВОЛЯТА НА БОГА Е СИЛАТА НА ЧОВЕШКАТА ДУША“. Това изпълнение е колкото архетипно, на базата на идейни и законови еталони, дадени от Бога и валидни за ВСИЧКИ същества и несъщества, толкова и строго индивидуални за всяко същество с монада.

Великата фраза „ЕТО Човекът!“, която досега се отнася само за Исус и за другите персонални въплъщения на Господа във всяка епоха, важи потенциално и за всяка човешка монада, която е добила оптималния образ и оптималното подобие на Бога, при това запазвайки уникалността на собствения си образ и собственото си поведение, по които могат да я отличават от всички останали монади – засега 60 милиарда в сферата на Богинята Анхѝра (планетата Земя).

КАЗВА Словото Божие: ВСЕКИ ЧОВЕК, РОДЕН ОТ БОГА, ТРЯБВА ДА СЕ ПРОЯВИ ТАКА, КАКТО НЕ СЕ Е ПРОЯВЯВАЛО НИТО ЕДНО СЪЩЕСТВО В ИСТОРИЯТА НА БИТИЕТО ДО НЕГО И НЯМА ДА СЕ ПРОЯВИ НИТО ЕДНО ДО КРАЯ НА ВЕЧНОСТТА. Следователно, агентите на света и на пъкъла ни предлагат идеи, стоки и матрици на поведение, ВЕЧЕ ПОЛЗВАНИ от други същества и несъщества, с единствената цел да ни отклонят от образа и подобието на Бога и от нашата съвършено уникална мисия в Битието, без която то би рухнало. Като подражаваме на продавачите, купувачите, астралците, материалистите, фанатиците, собствениците, сценичните фигури, кариеристите, разиграващите властническата си драма, комедията "великият аз" или трагедията „нещастия аз“, ние със сигурност се плъзгаме назад към Пропастта. Това става, защото се отдалечаваме от Образа и Подобието на Бога и не изпълняваме уникалната си мисия в Битието.

ПРИ ТОВА ЗАДАЧАТА, КОЯТО НЕ И ДАДЕНА ОТ БОГА В ТОЗИ СЛОЖЕН СВЯТ, в който живеем, е да упражняваме в работното си време и МАТРИЧНИ ДЕЙНОСТИ ПО СВЕТСКИ ПРОГРАМИ, ИЗМИСЛЕНИ ОТ ДРУГИ, в които да проявяваме индивидуалността си В МИНИМАЛНА степен. Това, междувпрочем, важи предимно за Ученика на Мъдростта, който е избрал Школата, а не изявата в света. Има щастливи изключения дори при ученици на Бога, когато на достойни души е дадено да проявяват себе си в света в МАКСИМАЛНА степен – много таланти, гении, виртуози и пр., - но те, все пак, градят изявата си на базата на ценности, създадени от друг; например – от композитора. Обаче за някои религиозни, мистици, гении, артисти, изобретатели, умници и идеолози и за психически разстроените това изискване на Бога и Школата да бъдем периодично и ВАГОН към някой по-мощен, а не винаги само локомотив, е абсолютно неприемливо и неизпълнимо. При тях егото е вкостенено отдавна до такава степен, че те не умеят да бъдат служители и изпълнители в човешки системи, особено пък в пъклени. Но именно това един ден неизбежно ги хвърля на дъното на пъкъла. Такива се раждат и като аутисти, шизофреници, мегаломани и пр. Те са особено опасни, когато не са освидетелствувани и нямат представа, че трябва да се лекуват, нито околните знаят за тях, че са тежко болни психически. Допуснати са да увличат наивните и неопитни души, които имат нужда от лидер, но нямат никаква представа от френология, физиогномика, корпология и поведенческа социология. Като паднат много такова души в пъкъла, те имат възможност да еволюират много бързо, защото виждат какви са последствията от незрелия им вкус и избор.

Много такива самовлюбени и неевоспособни духове Бог ги вкарва и в пъкъла или в човешките затвори и мъчилища, въплъщава ги даже в животни и растения за консумация. Държи ги там с хилядолетия да работят по програми на дяволите и да ги изтезават, за да възвърнат пластичността на егото си и да добият божествено смирение. Така те възстановяват в себе си центровете на уважението и почитанието към другите същества, създадени от Бога, центровете на и служението и даже на послужничеството. Също и центъра на примирението с ада, защото адът и светът са допуснати със специална заповед на Бога и на Христа. Те не съществуват за душите, които изпълняват волята на Бога и собствената си уникална мисия и не ползват пъклени матрици, но за всички останали светът и адът съществуват болезнено и реално. Дяволите с вилите пред казана с катран съществуват болезнено и реално само за тия, които искат да наложат егото, особата и волята си над другите, над волята Божия, над Чистотата, Добромислието, Доброчувстването, Служението и Любовта.

Остават за разгадаване думите на Учителя защо мнозина не могат да видят Вярата, когато я гледат ОТДЯСНО. – Това би могло да означава, че когато гледаме Вярата откъм позицията на формалната логика и ограничения ум на човека с пет сетива, тя остава за нас НЕВИДИМА.

Когато гледаме към Любовта ФРОТНАЛНО - откъм гордостта, самомнението, мегаломанията и високомерието на „великия“ ни аз, Любовта става за нас невидима и бяга от нас като от чума. Тогава ние почваме да проявяваме жестокост към другите същества, създадени от Бога и определени ни от Бога, не искаме да се обменяме с тях тъй, както БОГ иска, и да ги лансираме в живота, да ги правим щастливи както ТЕ искат и имат нужда, а не както НИЕ си представяме. От това следва, че любовта не само ще е невидима за нас, ако сме такива, но дори и да се появи накак, тя неизбежно в нас ще почне да отпада, както ще отпада и любовта на другите към нас.

Като гледаме Надеждата ОТЛЯВО – откъм АСТРАЛНИТЕ си щения и фантазии, откъм егоизма на чувственото си естество, обработено от животинското, наследствеността, възпитанието и ада, откъм вторачването с нисък вкус и идеал в небожествен обект, няма никакъв начин да не попаднем на „попрището жизнено в средата“, където да не загубим всякаква надежда за лично щастие и душевно спасение.

Нали сме виждали тия портрети и картини с вертикални ивици по тях – части от нарязани други изображения? Като ги гледаш отдясно, виждаш ЕДНА картина, фронтално – ДРУГА (основната), а пък отляво виждаш трето изображение. Любопитна измислица - браво на който се е сетил! Отдавна има и такива стереокартички. Но това също може да илюстрира психически отношението ни към света, когато сме коне с капаци. Това важи не само за вторачените астрално, но и за повечето вярващи. Бидейки слепи за Цялостта, едни държат само опашката на слона и твърдят, че слонът е опашка, други – хобота му, трети – единия му крак, а четвърти, пети и шести - другите му три крака. Не само ги държат и скандират, че са най-прави, но и се сбиват до кръв. Не съзнаваме, че и ние не се отличаваме много от тях, когато опипваме собствената си душа и собственото си тяло и ги идентифицираме само са един или няколко центъра. Кървавите сблъсъци се повтарят от хиляди години и в нас, когато слепотата и глупостта ни откажат да гледат на същността ни ВСЕПРИЕМАЩО, ИНТЕГРАЛНО, ИНТЕЛИГЕНТНО, ОБЕМНО.

 

 

15.12.2021 г. 19,42 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: „Де е мястото във вас на онази божествена стаица, в която поставяте любовта? Де ви е стаята, на кое място поставяте любовта? В тази стаица влизали ли сте? Вашата стая, дето сте съградили стая за Господа, ходили ли сте в тази стая? - Една стая, дето е САМО ГОСПОД! Вие Го търсите отвън. Той трябва да бъде вътре - една ЛЮБОВНА стая. Казано е: „Ти, кога се молиш, влез в скришната си стая, в горницата, че се помолѝ Отцу твоему - и Отец, Който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.““ (1943.01.03у.Пожелаване)

КОМЕНТАР: Отдавна знаем, че, френологически това е мозъчният център непосредствено под темето в черепа не само на човека. Че като се почне от най-нисшите същества и се стигне до човека, този център се е издигал през хилядолетията постепенно от отверстието на ухото нагоре и това се изразява с увеличаването на кората на мозъка вертикално.

ТОЗИ НАЙ-ВИСШ ДОМ НА БОГА В НАС - ИЛИ НАШАТА "ГОРНИЦА" - СЕ РАЗГЛЕЖДА ИЗВЪНРЕДНО ЧЕСТО И МНОГО ЗАДЪЛБОЧЕНО В БЕСЕДИТЕ И ЛЕКЦИИТЕ НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСÀ ДУНÒ. Не толкова анатомически и физиологически, колкото френологически и духовно, психологически. От Него и от френологията въобще знаем, че Божественото в нас, което е на трон ИМЕННО ПОД ФОНТАНЕЛАТА, се проявява в най-висшите форми на присъствие и действие на Бога у нас като любов към всички, милосърдие, кротост, саможертва, обожание, благоговение, преклонение, вяра в Бога, разпознаване на Словото Божие и Божественото в другите и обмяна с него, безкористие, толерантност, уважение, почит, способност за обединение, примиряване на противоположностите и интегриране на различията, миротворство, служене, слугуване, съвест, блага дума, блага обхода, благ поглед, благуване, благоразположение - и още немалко най-висши добродетели с представката "благ".

Като се има предвид, че най-горният мозъчен център, т.е. божественият, управлява и функциите на ръката – най-вече китката и пръстите, - това доказва божествеността на общуването със съществата извън нас и на виртуозността, с която правим живота и света по-красив, по чист и уредѐн, по-благозвучен, по-щастлив. Съществата без ръце не могат това, защото божественият център най-горе в мозъка не им е развит. Но хората без ръце го могат, защото центърът им си е на мястото.

В живота на Ученика този най-върховен център се храни и от молитвата и самотата, от ВЪТРЕШНОТО общение с Бога, което наистина изисква да имаме самостоятелна "тайна стаичка", абсолютно недостъпна за никой друг, освен за Бога. Ако нямаме такава – в уединение сред природата или чрез способност за вглъбяване в себе си при ВСЯКАКВИ условия.

ОСВЕН ИНТЕГРАЦИОННАТА СПОСОБНОСТ НА БОЖЕСТВЕНОТО в този теменен дял да координира всички импулси, органи и системи на организма за хармоничен, изобилен и пълен живот, в него виждаме и доказателство за верността на едно основно положение във фигурата ИНТЕГРИОН, сумираща цялото Битие. Там се вижда нагледно, че най-високият, атмичния свят, се проектира най-силно в най-плътните форми и функции на ФИЗИЧЕСКИЯ свят. Това, че париеталният дял на мозъка ни, свързан с атмическия свят, отговаря за здравето, комфорта, живота и съвършенството на ФИЗИЧЕСКОТО ни тяло, доказва още веднъж, че Бог е сумирал цялото Битие във ФИЗИЧЕСКОТО тяло на Господа като богочеловек, както и на всяко друго човешко същество, родено от Бога. Изразът ЗДРАВ ДУХ В ЗДРАВО ТЯЛО е добър пример за този замисъл на Бога и неговото изпълнение, а по-точният му превод е СЪВЪРШЕН ДУХ В СЪВЪРШЕНО ТЯЛО. Ето защо божествените Школи обръщат такова голямо внимание на социалната и на физическата активация на човека, като живот в ОБЩЕСТВО и като интензивно планинарство, интензивни движения, упражнения, физическа трудова дейност и т.н. Небожествените учения не апелират към това. Доколкото този лоб под фонтанелата отговаря единствен и за хармонизацията на частите и за числата, става ни по-ясно и твърдението на Учителя, че музиката и математиката са двата входа към божествения свят. В изходната мисъл на Учителя обаче се дава най-абсолютната интегранта на всички съставки и действия в „ТАЙНАТА НИ СТАИЧКА“ – че тя е СТАИЧКА НА БОГА ИЛИ СТАИЧКА НА ЛЮБОВТА. Тъй като Словото ориентира обичта в духовния свят, а любовта – към физическия, още веднъж се убеждаваме във фундаменталността на физическото тяло и физически свят не само за ученика на Бога, но и за еволюцията на всички същества в Битието, които копнеят и чакат реда си да се родят като ЧОВЕЦИ В СВЕТОВЕ КАТО ЗЕМЯТА. Небожествените религии и учения произлизат от ЧЕЛОТО на човека, а не от фонтанелата, затова неглижират физическия свят и пропагандират бягство от него чрез аскетични и мистични практики. Не че такива няма и в божествените школи, но те в тях НЕ СА НА ПЪРВО МЯСТО. Небожествените учения произлизат и от ТИЛА на създателите и им и вярващите в тях, поради което за тях егото, сцената и йерархичното подчинение е закон. Божествените Школи са синархични; те искат и свръхволя, свръхдвижение, свръхсила, свръхфункция на мускулите и свръхучастие ИМЕННО ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ, ако искаме да се върнем към Бога през вратата на ТАЙНАТА СТАИЧКА. Самотата и Молитвата там са само ГОРНИЯТ полюс на Божественото в Пътя на Ученика, без който връзката с Бога е немислима. Долният му полюс обаче е ФУНДАМЕНТЪТ на Господнята молитва, като белег за наличие на Христова монада в даден човек и дадено учение: „Както на Небето, ТАКА И НА ЗЕМЯТА“. Небожествените учения казват „Бягайте от земята на небето“, но там Бог го няма, ако не сме станали точни, добри и съвършени на земята. Съвършенство не значи само лекции, книжки, формули, сцени, молитви и медитации, а значи физическа чистота и дисциплина, братски живот, ранно лягане и ставане, планини, общи физически упражнения, общ труд в братските градини, строеж и перфектно функциониране на братските райове на земята, с център СЛОВОТО БОЖИЕ, СЛУЖЕНЕТО И БОЖЕСТВЕНИТЕ МАЙКИ.

ОЩЕ НЕЩО: асоциативността на париетала в мозъка ни под фонтанелата не е само негова вътрешна основна функция в организма, но импулсира и любовното, братско обединяване на божествените общества НАВЪН. Какво значи в света „АСОЦИАЦИИ“? - Учителят казва, че светът е много по-напред от духовните хора в това отношение, въпреки че съдружията му обикновено са материалистични и комерсиални. Повечето духовни хора на земята са с много силно его и се съпротивляват силно на обединенията с други духовни хора и общества – социалните чувства в тях са само по отношение на феновете им, а и на клиентите им, защото мнозина водещи са СЪЩО комерсиални. Който изхожда от Бога и Любовта в най-висшия център на мозъка, т.е. от БОЖЕСТВЕНОТО, няма как да не се обединява с божествените човеци и общества, колкото и те да са различни. Защото също толкова многобройни и различни са и системите и органите, които асоциира съвършено най-високият мозъчен лоб в човека - ПАРИЕТАЛЪТ.

Тук съвсем напосоки се слага едно популярно извлечение от науката за този най-висш център на мозъка. Нека езотериците се опитат да открият Божественото и в конкретните анатомо-физиологични особености на този център. Поради некоректните илюстрации в източника, те не се публикуват тука и затова няма как да видим връзката на числата в текста със съответните дялове на париетала.

ПАРИЕТАЛЕН ДЯЛ НА МОЗЪКА:

Той отговаря за ИНТЕГРИРАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА СЕНЗОРНАТА ИНФОРМАЦИЯ, която идва от РАЗЛИЧНИ канали. За обработката на СИМВОЛНА информация, която включва процеси, свързани с ЕЗИКА. За Обработката на ЧИСЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ и, следователно, развитието на МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ дейности.

Париеталният лоб се откроява главно с това, че има една от най-големите области на АСОЦИИРАНЕ в целия мозък. Тоест, тази структура е отговорна за КОМБИНИРАНЕТО И ИНТЕГРИРАНЕТО на информацията, която идва от ВСИЧКИ области на тялото.

Този факт дава възможност ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ елементите, уловени и развивани от различни мозъчни структури, и да се създаде НОВА ИНФОРМАЦИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ИНТЕГРИРАНЕТО на ВСИЧКИ налични данни.

Поради тази причина създаването на АБСТРАКТНИ КОНЦЕПЦИИ се случва отчасти благодарение на теменния лоб, тъй като тази структура позволява на хората ДА ГЕНЕРИРАТ РАЗЛИЧНИ ИДЕИ от информационните елементи, уловени от РАЗЛИЧНИ сетива и разработени от РАЗЛИЧНИ мозъчни структури.

Например, теменният лоб участва в развитието на идеята за това какво е растението, благодарение на ИНТЕГРИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА, получена чрез ДОПИР, МИРИС, ВЪНШЕН ВИД ИЛИ ДВИЖЕНИЕ, както и участието на съхранени преди това МИСЛИ И ВЯРВАНИЯ в паметта.

Париеталният лоб не само участва в процесите на ИНТЕГРАЦИЯ НА ДАННИ ЗА СВЕТА ИЛИ ВЪНШНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, но също така извършва важни дейности по информацията за това КАК ЧОВЕК СЕ ОТНАСЯ КЪМ СВЕТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ.

Тоест, теменният лоб е отговорен и за ИНТЕГРИРАНЕТО НА ПО-АБСТРАКТНА И СЛОЖНА ИНФОРМАЦИЯ, която включва както външни сензорни елементи, така и вътрешни.

Например, теменният лоб е отговорен за ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ДАННИТЕ, които идват от мускулите на тялото, благодарение на което човекът е в състояние да генерира представа за физическото положение и стойката, в която се намира.

Накратко, функцията за СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ на теменния лоб се отнася до развитието на някаква ЕСТЕТИЧНА ОБРАБОТКА. Тоест, позволява развитието на сензорния капацитет да разпознава усещанията на организма.

Другата голяма функция на теменния лоб е да работи със СИМВОЛИ И АРИТМЕТИКА.

Тази дейност се извършва заедно с предишната функция. Тоест математическата функция възниква от анализа на сетивното, което се възприема.

В този смисъл, теменният лоб е отговорен ЗА ИНТЕГРИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ И РАЗВИТИЕТО НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО в поредицата от единици, с които по-късно да разработи математически. И накрая, чрез същия механизъм като този, който позволява обработката на аналитична информация, теменният лоб позволява развитието НА СИМВОЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

В този случай ИНТЕГРАЦИЯТА и разработването на сензорна информация също играе основна роля. ОТ СЪВКУПНОСТТА ОТ МНОЖЕСТВО ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИОННИ ДАННИ, МОЗЪКЪТ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИНИЦИИРА СИМВОЛИЧНО МИСЛЕНЕ.

Теменният лоб, или по-точно теменните лобове (един в дясното полукълбо на мозъка и един в лявото полукълбо), са структури, които осигуряват кортикалните механизми, възприемащи соматосензорни стимули.

Тази структура се характеризира с това, че е свързана с МНОГО ДРУГИ мозъчни региони, които му изпращат РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ стимули. Когато стимулите достигнат теменния лоб, ТОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ИНТЕГРИРАНЕТО ИМ С ПАМЕТТА И МИНАЛИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ, КАКТО И С ДРУГИ АФЕРЕНТНИ СЕТИВНИ ВЪЗПРИЯТИЯ.

Това функциониране на теменния лоб позволява да се генерира РАЗПОЗНАВАНЕ НА СОМАТИЧНИТЕ И ИЗВЪНТЕЛЕСНИ СЪБИТИЯ НА ЧОВЕКА. По същия начин дейността на теменния лоб допринася за функции като внимание и разработване на "ментални карти".

Анатомично, той е разделен на три големи области: ПЪРВИЧНАТА СОМАТОСЕНЗОРНА ОБЛАСТ, СЕНЗОРНАТА ОБЛАСТ И СЕНЗОРНАТА АСОЦИАТИВНА ОБЛАСТ.

ПЪРВИЧНА СОМАТОСЕНЗОРНА ОБЛАСТ

Първичната соматосензорна област (или зона 3-1-2) е област, която се намира непосредствено след цепнатината на Роландо, тоест областта на теменния лоб, който граничи с фронталния лоб.

Той е част от възходящия париетален гирус и се характеризира с получаване на информация от ядрата на таламуса от противоположната страна на тялото. Той има организиран соматотопичен модел, наречен „сензорен хомункулус“.

Чувствителният хомункулус е функциониращ модел, пропорционален на усещанията, които кодира. С други думи, първичната соматосензорна област съдържа множество региони, и всеки от тях е отговорен за развитието на определени усещания.

В зависимост от сензорната интензивност на всяко от усещанията, специфичният регион на соматосензорната област ще бъде по-голям или по-малък. Например, РЪКАТА ИМА ГОЛЯМ СЕНЗОРЕН РЕГИОН В РАМКИТЕ НА ПЪРВИЧНАТА СОМАТОСЕНЗОРНА ОБЛАСТ, тъй като в този регион на тялото се намират голям брой сензорни рецептори.

СЕНЗОРНАТА ИНФОРМАЦИЯ от мускулите и ставите на тялото, която е важна за проприоцепцията на крайниците, се проектира в област 3-а от първичната соматосензорна област.

Основната функция на област 1 от тази област на теменния лоб е да обработва информацията, която идва от кожата (област 3b), докато зона две е отговорна за комбинирането на информацията, която идва от области 3 и 1

От друга страна, област 1 на теменния лоб е отговорен за свързването с други области на същия лоб (5 и 7). Това са вторични области, които УЛЕСНЯВАТ УЧЕНЕТО, ИЗГРАЖДАТ ОБРАЗ НА ТЯЛОТО И ПЛАНИРАТ ДВИЖЕНИЯ В ИЗВЪНЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО.

Първичната анестетична област се нарича соматомоторна кора, тъй като повечето от нейните стимулации (80%) предизвикват ЧУВСТВИТЕЛНИ РЕАКЦИИ, докато по-малкото (20%) генерират ДВИГАТЕЛНИ РЕАКЦИИ.

По същия начин качествата на тази област позволяват да се идентифицира позицията на стимулите, да се отчитат разликите в теглото на повдиганите предмети, да се сравняват РАЗЛИЧНИТЕ СЕНЗОРНИ СТИМУЛИ И ДА СЕ ОСЪЗНАВА ПРИРОДАТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ЧРЕЗ НАШИТЕ ТАКТИЛНИ КАЧЕСТВА.

Вторичната област (или зона 40) е област на теменния лоб, която е отговорна основно за предаването и интегрирането на подробни аспекти на сензорната информация.

Всъщност, нараняването на тази област на теменния лоб често причинява двустранна загуба на ФИНИТЕ И НАЙ-ЧЕВСТВИТЕЛНИ АСПЕКТИ НА УСЕЩАНЕТО. От друга страна, вторичната област е отговорна за разработването на схемата на тялото.

И накрая, осъзнаването на различни сензорни модалности може да навлезе в психичната сфера през подкорковите центрове и кората на постцентралната извивка или зона 40.

СЕНЗОРНА АСОЦИАТИВНА ОБЛАСТ

И накрая, сетивната асоциативна зона се формира от зони 5 и 7 на теменния лоб. Този регион се намира в горната теменна извивка на лоба.

Сензорната асоциативна област е отговорна за ПРОГРАМИРАНЕТО НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ТЯЛОТО. По-конкретно, той играе основна роля в развитието на дейности, свързани с ПРОЕКЦИЯТА НА РЪКАТА КЪМ ВИЗУАЛНА ЦЕЛ И ПРИ РЪЧНИ МАНИПУЛАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ.

Асоциативната сензорна област развива пространствена референтна система, която се използва за ЗАДВИЖВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА НА ТЯЛОТО В КОМБИНАЦИЯ С ВИЗУАЛНИ И СОМАТОСЕНЗОРНИ УСЕЩАНИЯ.

 

По същия начин, тези региони на теменния лоб се характеризират с АКТИВНО УЧАСТИЕ В РАЗВИТИЕТО НА ТЕЛЕСНАТА СХЕМА.

 

15.12.2021 г. 21,28 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: "Когато иска да работи специално върху някой мозъчен център, ученикът трябва да се свърже с тези същества, у които този център е най-силно развит." (Първата родена мисъл, МОК , София, 21.2.1923)

ДОПЪЛНЕНИЕ КАМ ПРЕДИШНАТА ПУБЛИКАЦИЯ ЗА ПАРИЕТАЛА - НАЙ-ВИСОКИЯ БОЖЕСТВЕН ЦЕНТЪР В МОЗЪКА НА ЧОВЕКА

 

И така, париеталът умее да разпознава Словото Божие, да възприема Истината и вътрешно, и слухово, да опознава света чрез физическо докосване - все функции на божествения свят. Ако долният му лоб се занимава с четене и смятане, с вниманието към външния свят и обработката на информацията, то Превъзходният, най-горният теменен лоб се занимава с пространствената ориентация и сензорно-двигателната интеграция. Той също така получава много визуални и сензорни сигнали от ръцете. Да си представим сега какви са мозъците на нашите български златни момичета и момчета, които редовно обират първенствата по света! Ами какви танцьорки и танцьори по художествени танци имаме и ние от Братството, които прославят България оттук чак до Аржентина?! Да си представим и призивите на Учителя да се занимаваме не само с вокална, но и с инструментална музика, както и да ставаме съвършени майстори в ръчните изкуства и занаятите. Да си представим какво прави и Паневритмията с Превъзходния ни дял горе в мозъка, както и той - с виртуозността и ориентацията на телата ни. Не само виртуозност в движенията ни дава, но и в координацията с външния свят и контактите ни с другите чрез допир и докосване, за да става обмяна на божествената енергия и да се подмладяваме. Имаме основен текст "Докосване и мекота", като доминанти на божествения човек. Прекунеусът между долния лоб на париетала и превъзходния му лоб участва в задачи като възприемане на визуално-пространствени образи (да може да анализира, възприема и манипулира визуални модели и изображения), извличане на епизодична памет (разчитане на реактивирането на сензорна информация, която е била налична при кодиране и обработка на памет) и способността да се възприемат перспективи от първо лице. Всеки, който е участвал в братските кръжоци и в този план или поне е чел беседи и спомени как учениците са правели това под ръководството на Учителя, ще разбере за какво става дума и как Учителят ни обработва и прекунеуса - не само чрез проповеди и лекции. Нещо повече: смята се, че тази област играе роля също в отношението на човека към себе си. В едно проучване е било установено, че чувството за самосъзнание чрез оценяване на личностните черти на човека в сравнение с тези, оценявани от други, е свързано с прекунеуса. А Учителят ни е дал стотици методи за възпитаване и развитие на самосъзнанието, за поставянето му на неговото място след съзнанието, свръхсъзнанието и подсъзнанието и за начините, по които ученикът оценява другите и преживява оценките на другите спрямо него, за да има божествена обхода и да не изпада в обиди, шокове, гняв и депресии. Участваме и в заниманията по божествен краснопис с цветове и под ъгъл, учредени от Учителя още от началото на миналия век, за да развиваме именно най-горната част на мозъка си. Паневритмията и упражненията, както и излетите тренират стабилното и красиво ходене, особено първо на предната част на ходилото; упражненията по концентрация и наблюдение на предмети по метода на Буда, който ни е преподаван от Учителя; упражненията по зрителна фиксация в изгряващото слънце или в точка, за да се научим да излъчваме духовното си тяло от физическото и за да сме здрави; упражненията от Учителя за различаване на сензорната информация; множеството методи в Школата Му за премахване на дезориентацията; категоричните Му изисквания да усъвръшенстваме координацията си в пространството и във взаимоотношенията си с другите, както и методите, които ни е дал за това; кръжоците по рисуване, които Той също е въвел в Братството и ги е ръководил, като е рисувал и сам Той - всички тия занимания и още много други също са допринесли и допринасят за развитието на теменния лоб "париетал" в ученика на Бога. Т.е. - за част от нещата, с които се занимава той в "ТАЙНАТА СИ СТАИЧКА" И В БРАТСТВОТО ИЗВЪН НЕЯ.

 

 

16.12.2021 г. 22,16 ч.

 

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ! ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛЮБИМ ЧОВЕК, БОЖЕСТВО ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И МНОГО ЧУЖДЕНЦИ, БЕЗКРАЙНО ПРЕКРАСНА ДУША, ОБШИРНА КАТО ВСЕЛЕНАТА! В СЪРЦАТА НИ ЩЕ СИ ВИНАГИ, ВИНАГИ, ВИНАГИ – ДО КРАЯ НА ВЕЧНОСТТА И СЛЕД ТОВА! Я вижте ухото на Валери Петров! Да сте виждали по-съвършено ухо някъде и по-ниско стоящо на главата? За разлика от сто хиляди сценични величия с духовни терминологии, в които няма нито доброта, нито топло сърце, нито уважение, нито безкористие, нито разпознаване.

16.12.157 : : Тази сутрин звучеше постоянно и категорично повтаряне на името НИСИМ МЕВОРАХ. Познато име, но напълно забравено кой е той. Помислих, че е писател. Дали бе във връзка с последните две теми за най-високия център в мозъка, където царуват и Поетите и Писателите, дали поради подсъзнателен спомен за работата ми в Съюза на българските писатели или причината е друга, не е още ясно, но трябва да се разкаже за тази ярка и много вълнуваща случка. ПРЕЗ ГОДИНИТЕ СА СТАВАЛИ ТАКИВА НЕЩА. Сутрин в просъница настоятелно идва в съзнанието някое известно име, понякога и две. По-долу ще видите един текст на тази тема („Души, които ни посещават“), който разказва за някои от тях. Дали са били само флуктуации на подсъзнанието или нещо друго, отново един ден ще проверим, когато добием слух и зрение за акашовите документални филми на Природата. Името НИСИМ МЕВОРАХ със сигурност ми бе познато, но днес не си спомних дори и един най-малък знак, за да се сетя кой е бил той. Наистина помислих , че е български писател и даже си прелиствах умствено тъмносинята служебна книжка с имената и данните на писателите ни от онова време, каквато бяха дали на всеки от референтите в СБП. Съжалявах, че сега не ми е подръка, а е в чувалите с книгите ми от 20 години насам по тавани и мазета, понеже няма къща, в която да си направя пак две-три стаи библиотека по всички стени… Още от първия ден работа на заплата, та чак до пенсия и над 20 години след това, голяма част от парите на „книгозаврите“ отиват за книги и музика… Да, „книгозаврите“ и „графоманите“ явно имаме нещо общо с мозъчния лоб „париетал“ под фонтанелата… Но забравянето? - Малко странно след младите години, когато някой може да е имал свръхпамет, поради което е мислел и са му казвали, че се е родил под крилото на елинската богиня Хипермнестра (Свръхпамет)… Защо днес толкова много забравям? В мита тя не е богиня, а внучка на Бѐли бог и затова нейната свръхпамет е запомнила завета на дядо си никога да не убива, поради което не изпълнява заповедта на баща си да убие един от 50-те синове на вражеския цар. Баща ѝ Данай устройва измамна женитба на 50-те синове на противника си Египет със своите 50 дъщери, като им нарежда в брачната нощ след сватбения пир да ги убият. Те изпълняват заповедта му, с изключение на Хипермнестра, от която после се ражда Херкулес… Хипермнестра пощадила живота на своя мъж Линкей, защото ѝ бил запазил девствеността. Да, ИМА такива мъже и до днес, които не нахлуват като бизони или като дървари със секири в гората даже и когато са вече женени, а изчакват космическия момент, за да може да дойде от рая същество с монада. Има по света напълно здрави, нормални и много темпераментни двойки, влюбени един в друг безпаметно, които обаче си позволяват съединение едва на третия месец след брака, понеже знаят колко време е необходимо на един висок дух, за да слезе през всички измерения от такава шеметна духовна височина. Има и такива, които десетки години не смеят да докоснат ангела до себе си дори с мисъл, камо ли с пожелание или с ръка, защото ангелът още не ги е поканил.

Заради това непокорство, Данай заключил дъщеря си и искал да я убие, но на съда се явила Афродита и защитила Хипермнестра. Боговете благославят брака на Хипермнестра и Линкей с основаването на царската династия в Аргос. (Орфей пътува с кораба Аргос и с аргонавтите към Колхида в Кавказ, за да намери Златното руно). Потомците на Хипермнестра и Линкей са наречени в Омировия епос „данайци“. Сред многочисленото им потомство има велики герои, сред които е и самия Херакъл. В орфическия мит за наказанието на данаидите, Хипермнестра не е наказана да носи вода в пробити съдове в подземното царство, каквато е съдбата на сестрите ѝ. Боговете ѝ отреждат да живее блажено заедно с други герои в Елисейските полета – орфическия „рай“. Символиката в елинските митове и имената на героите там са изумителни!

Е, когато книгозаврите пак се разприказват… Те искаха да кажат, че поради работата с бензин по покривите като изолаторджии и заради разни решетки, произведени от Шести отдел на Държавна несигурност, сривът в паметта на някои разказвачи е наличен и до днес. Имали са и треперене на пръстите с десетилетия, което после преминало поради плодоядството и по други причини.

Радостното чувство след идването на името Нисим Меворах тази сутрин избухна до масксимум в момента, когато го написах в интернет. ОКАЗА СЕ БАЩАТА НА ЕДИН СКЪП ПРИЯТЕЛ ОТ СЪЮЗА НА БЪЛГАСКИТЕ ПИСАТЕЛИ! Не беше само служебната ни връзка с някои писатели от Бога като него, когато оформяхме командировките им за чужбина. Някои от тях още при първата среща на очите разпознават с кои хора са живели в един и същ дом на Небето и с кои са се срещали на Земята и по вселените през преражданията. И у Емилян Станев имаше такова мигновено разпознаване, по-силно от всички, които сме виждали; и у Гришата Ленков, Кинка Константинова, Александър Геров, Николай Христозов, Божидар Божилов, Вътьо Раковски, Борис Априлов, Любен Дилов, Добри Жотев, Йордан Милев, Ефрем Карамфилов, Атанас Лазовски, Андрей Германов, Георги Германов, Венцеслав Константинов, Георги Константинов, сем. Зареви, Павел Вежинов, Павел Матев, Матей Шопкин, Антон Дончев, Никола Гигов, Пламен Цонев, Георги Струмски, Надя Кехлибарева, Агоп Мелконян; Стоянка Мутафова и Свобода Бъчварова, които също четяха Учителя до изтощение, Николай Бинев и Домна; една невероятна богиня на сцената във Военния театър, Невена, Гинка, Юрий Ангелов, Мая Драгоманска, Жоржета и Стефчо, Нона, Лили Шопова, Юрий Яковлев, Павел Дубаров, Николай Пашов, Виолета Гиндева, Васил Стоилов и Ганка Найденова, Босяцки, Кеазим… Колкото и странно да прозвучи за някои, искра Божия имат и Веселин Андреев, и Богомил Райнов. В родените от Бога ИМА СЪРДЕЧЕН ОТКЛИК И ЖЕЛАНИЕ ЗА ЧОВЕШКО ОБЩУВАНЕ, УВАЖЕНИЕ КЪМ РАЗЛИЧНИЯ И ИМПУЛС ДА ГО ЛАНСИРАТ, ЕВОЛЮЦИОННА СПОСОБНОСТ, СПОСОБНОСТ ЗА ПОКАЯНИЕ, СПОСОБНОСТ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО И САМОЖЕРТВА, СЪВЕСТ, РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИСТИНАТА и пр. Независимо от това, че много от тях са хибриди – от единия род са получили сажда в сърцето и затова газят в калта, вършат и престъпления, лъжат, крадат, пропиват се, полудяват, самоубиват се и пр. С трима-четирима от споменатите не сме си стиснали ръката, НО САМО ЕТЕРНАТА БЛИЗОСТ ЛИ Е НАЙ-СИЛНА; И САМО ЗЕМНИТЕ ЛИ РАЗХОДКИ И СЪУЧЕНИЧЕСТВА? Ако с някои сме горели по кладите, няма как да не се срещаме отново и отново не само на небето, но и на земята. Има и френологични белези, които ги обединяват. Я вижте ухото на Валери Петров! Да сте виждали по-съвършено ухо някъде и по-ниско стоящо на главата? За разлика от сто хиляди сценични величия с духовни терминологии, в които няма нито доброта, нито топло сърце, нито уважение, нито безкористие, нито разпознаване.

НЕЩО ПОВЕЧЕ: фамилното име на Валери Петров е по линия на майка му, което е още една гаранция, че е в резонанс с далечното бъдеще, когато Жената и Майката ще се върнат на трон. Така ще е в неоматриархата, защото хората ще знаят като богомилите, за разлика от патриархалните предатели, че Духът е Жена и че първо е създадена Жената, а от нея е създаден Мъжът.

Какво ни свързва и със сина на Нисим и сестра Мария и родовете им през вековете – това е нещо особено, за което могат да говорят, наистина, само акашовите записи. Пък и разкриването на приятелствата ни с известни хора би могло да мине пак за тщеславие, ако не бяха Огледалата за оглеждане всяка вечер, за да се проверяваме дали и къде сме сгазили лука през деня. И горделивостта, и самомнението, и тщеславието, и похотта, и търговията си имат свои мръсни цветове в Огледалото, ако не броим още по-мръсните оттенъци и миризми в паякообразните и влечугите в човека и в подобните на човека. За това, какво беше отношението и на Валери Петров към Христос и Учителя и защо и той има Христòва и Беинсàнска монада като мнозина от Бащиния ни Дом, също е запланувано представяне, но не съм подозирал, че тази нощ ще дойдат баща му и майка му да молят за нещо важно.

Майка му Мария Петрова също е била приятелка и духовна сестра на дядо ми и на родителите ми, на чичовците и леля ми в Първа евангелска църква на ул. Солунска в София. Разбира се, и мъжът й, понеже са се венчали там и са евреи от СПАСЕНИТЕ: преминават към християнството, въпреки че в евангелизма и другите клерикални общества също има огромно количество неспасени, защото категорично отхвърлят другите църкви и вери, и то с такава злоба, каквато рядко има дори в аурите на атеистите.

Земните родители на Йемурàх (16.12.157, 20:05) в сегашния му живот (един древен пророк, Христòв ученик и средновековен гений не един път) не са дошли тази сутрин да молят за духовна помощ някой си никой - някаква си полупроводима жичка колкото нанокосъм откъм истинското Нещо, която затова и е нагрята почти постоянно. Даже и туй е силно казано, тъй като хипотетичната жичка няма наглостта да си помисли, че е даже и един неутрон от Нещото; не дай си Боже – кварк, бозон или фермион… За разлика от армиите божества и гении не само в България, криещите се в миши дупки нямат смелостта да претендират, че са директни тръби на Нещото или даже Негови въплъщения; или поне на на някой от антуража Му на Олимп… Нямат наглостта да си помислят, че са дори и неутрон, протон или електрон от Него, но са доволни от факта, че Нещото не ги е смачкало досега непоправимо заради представата им, че мечтаят да са в сянката на някоя Негова по-незабележима елементарна частица. Но заедно с това са и нащрек дали пък подобни къдрави изречения не са самовъзхвала на скромността им, като маневра на особен вид скрито самочувствие или някаква дълбоко замразена гордост.

Няма резон и да се включи аргумент от типа на случая с Людмила Живкова, когато работих при нея в министерството ѝ, защото не съм Учител с главна буква. Бил съм само прогимназиален и гимназиален учител. След безброй хилядолетия може да се случи и това, но сегашната мечта на някои хора е да станат първо Ученици, а за тази цел трябва да са били преди това в ред животи гении и светци. Людмила ми бе поставила по-скромна задача, научна, достъпна за интелектуалец: беше приготвила специална стая в Комитета за култура с всички издадени и неиздадени беседи и лекции от Учителя Беинсà Дунà, като ми възложи да събера екип, за да ги разработваме академично. Трябвало да можем да отговаряме на хилядите запитвания от чужбина, а на българските йогисти и пр. да им припомним, че са БЪЛГАРИ. Първо започнахме с въвеждане на текстовете електронно, за да съставим тематични енциклопедии и речници. За първия речник имахме уговорка с един институт за съставяне на фреквентен речник на Словото на Учителя. Като убиха Живкова, веднага всичко се разпадна. Шефовете, които ни ползваха, за да се представят пред нея за много духовни, моментално ни изгониха и даже ни обвиниха в несъществуващи грехове и искаха да ни накажат сериозно. Скоро след това духът на Людмила се явил пред една Ученичка с главна буква и я помолил да я свърже с Учителя. Това тук съм го разказвал неведнъж. Приятелката се учудила, въпреки че е много опитна: защо Живкова ще търси за връзка човек на ЗЕМЯТА, след като сега духът ѝ е много по-близко до Него и ще се свърже по-лесно? Тя отговорила: „С Учителя можем да се свържем само чрез Ученик“.

Да се радваме, че сега има такова грамадно количество духовни учители около нас, които отговарят и по лице, и по череп, и по тяло, и по поведение на параметрите за такива служители на Бога, които са над светиите и гениите и дори над петте категории Ученици над тях... Големи авторитети, които сигурно се срещат нощем горе на Небето в Школата Му, а тук се разпознават един друг безпогрешно. Неуморно четат лекции и издават книги първо на различните от тях, както става на Небето, постоянно се търсят и си гостуват, обичат се и са много щастливи, когато се обичат и последователите им.

Пак извинение, че понякога употребявам разкази за себе си и местоимения в първо лице единствено число, но се успокоих от едно важно изречение от Учителя: „Който говори за себе си, не е Ученик“. Следователно, като обикновени грешни хора нямаме никаква пречка да казваме „аз“. А да говорим на умните хора в качеството на Гении, Светци, Пророци, Апостоли, Мъдреци, Мистици, Адепти или Учители или поне като техни Тръби е съвършено очевидно, че е ще е крайно нелепо, смехотворно и дори въпрос на диагноза, след като по-изостаналите нямаме нито един от антропологическите и поведенческите параметри за това.

Е, мечтата да сме в сянката на някой такъв НЕ-УТРОН от Истински Учител, все пак е дала някакъв плод: да провеждаме Импулса НЕ УТРЕ, а сега, в момента... Ако ще е ЕЛЕКТ-РОН – да се научим да избираме правилно около кого и какво да се въртим… Ако пък ще е фермион… - Пустите АСОЦИАЦИИ, с които се занимава денонощно върхът на мозъчния дял париетал в тайната си стаичка под „покрива“… Нали фермионът е кръстен на имено на Енрико Ферми, който също е идвал някога в една такава българска стаичка, заедно с колегата си Анри Поанкаре?… Ако някой има търпение да се запознае с биографията на Нисим Меворах и с няколкото думи за Валери Петров, след това ще попадне и на въпросното „Души, които ни посещават“.

Някога Радой, когато идваше в кабината на тролея ми по булевард Ленин нагоре до Плиска и се кикотехме пред хората, потвърди думите си за Валери Петров по повод на пиесата им „Импровизация“. Властта още в началото я окастри от повечето вражески шипове почти до ствол, а като искали да накажат и Валери за тая знаменита антипартийна волност, това се съвпаднало с командировката му в Африка. Като попитали Радой къде да открият съавтора му, той казал: „Отиде в Африка при диваците, да не го изядат тука простаците…“

НИСИМ МЕВОРАХ (21 октомври 1895 г. – 14 юни 1968 г.) е виден български юрист, професор, обществен деятел и дипломат от еврейски произход. Баща на поета Валери Петров.

Биография

Преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет и негов декан. Автор на голям брой публикации в областта на гражданското право. Сред най-известните му произведения са коментар на Закона за задълженията и договорите (1924, в съавторство с Фахри и Лиджи), актуален и ползван и днес, който прави на младини, учебник по семейно право (1962 г.), коментар на Закона за наследството. Работил е дълги години като адвокат и е бил един от най-изтъкнатите представители на тази професия за времето си. Занимава се и с политическа и обществена дейност.

Работи като дипломат - пълномощен министър е в Посолството на България във Вашингтон (1945-1947, първи с този ранг от България) и представител на България в Организацията на обединените нации, работил е по проектите на някои от Хагските конвенции, участвал е в процедурата по приемането на България в ООН.

Проф. Нисим Меворах е бил женен за Мария Петрова, преподавателка по френски език в столични гимназии. Техен син е поетът Валери Петров, чието рождено име е Валери Нисим Меворах, но след приемането на протестанството от Нисим Меворах и жена му Мария Петрова в Евангелската църква на ул. „Солунска“, София, синът им получава името Валери Нисим Петров, по името на майка си.

Бояна Петрова - внучка на проф. Нисим Меворах и дъщеря на Валери Петров, създава на името на дядо си книжарница „Нисим“. Другата внучка на проф. Меворах е доц. Анна Станева – преподавател по семейно и наследствено право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

ИМА МНОГО ПУБЛИКАЦИИ ЗА ВАЛЕРИ ПЕТРОВ, НО ЕДНА ОТ ТЯХ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНА. Исках да я копна тук, обаче излиза на ченгели, не се конвертира по никой начин. Пратих на специалист, но не знам кога ще реагира. Статията е „Големият Валери Петров с баща Монтеки и майка Капулети“ от Пенчо Ковачев. Ето линк – в интернет се чете нормално: https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/8470532

Ето и линк към въпросния текст за ДУШИТЕ, КОИТО НИ ПОСЕЩАВАТ. По добре да се види с цветовете и снимките, важно е. Фейсбук още няма такива опции:

 

https://neobyatnotogovori.com/?idpub=1418&book=42

 

 

17.12.2021 г. 21,56 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Аз, ако бих избрал една мома, ще проследя най-малко сто и двайсет поколения назад в рода ѝ - у нито един от предците ѝ да не е минала мрачна мисъл през ума, мрачно чувство през сърцето и мрачна постъпка в душата. ТОГАВА ще стане въпрос за любов! /…/ ТОГАВА ще има вече защо да се жертвам. Всички останали са изключени - ИЗБОР ви трябва!“(1943.01.03у.Пожелаване)

 

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/2403968356526411

   

19.12.2021 г. 09,41 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: „Помнете едно нещо: като срещнеш един човек на любовта, твоята мисъл се издига. Като минеш някъде, някой път се радваш. Понеже си минал покрай някой добър човек, върнеш се вкъщи радостен. Минал си покрай някой добър човек, който в тебе ще остави много възвишени мисли, и целия ден ти е весел. Ти не го познаваш, не го знаеш, но той е внесъл всичките си хубави мисли и чувства - и през целия ден си весел. Някой път някой ангел мине покрай земята. Само като те погледне - и ти целия ден си весел. - Някой светия е минал. Ти не си го видял, но се радваш.“ (1943.01.03у.Пожелаване)

ЕДНА ОТ НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ИЛЮСТРАЦИИ ЗА ТАЗИ ТЕМА е разказаът "Името ми знаете" от Вачеслав Морочко. Героят му Ерзя спасявя цялата ни галактика от ентропийна смърт, само защото е с нулево самомнение и самочувствие.

 

17.06.2019 г.  · 14,19 ч.

 

Аудиотека „Прекрасни чудаци”: руска серия, ВЯЧЕСЛАВ МОРОЧКО - „ЗНАЕТЕ ми името!”. Продължителност – 27 минути. ЗА СЛУШАНЕ на 18 юни 2019 г., вторник, от 20,30 ч. българско лятно време (18,30 GMТ) или от първата секунда на четен час същия ден, както и на всяка друга дата - пак от началото на четен час. Най-големите неудачници на Земята, които мечтаят за титлата „Последен палцал”, не винаги оживяват видимо в очите на туземците, както е в този разказ. Повечето редовно избират да спасяват вселената чрез болезнена физическа смърт и имитация на погребение. Така е по-въздействащо. Може един на един милион от слушателите, читателите и зрителите да се трогне и да поиска да живее чисто и с любов. Тогава той ще види, че погребението е било за театър и че Неудачниците водят Своите Си без проблеми из цялата спасена от тях Вселена. След като цялата Вселена се вижда в устата на Малкия Кришна, няма ли надежда да бъде вътре в тялото и на всеки от другите малки хора с малко самочувстие?

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/2101394263450490

 

 19.12.2021 г. 13,56 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ:

В окултната наука има една голяма опасност. Опасността много ясно съществува. Вземете един художник или музикант, поет или философ или който и да е. Във всичките има едно чувство на самомнение. Той мисли, че това, което знае, го знае много добре. (Път за постижение, ООК , София, 2.5.1934)

/По отношение на много хора ние си мислим, че седим много високо/. А в сравнение с Божественото, колко много неща имаме за постигане! Тогава трябва да се освободим от това самомнение. (Доведете ми го, НБ , София, 24.1.1932)

Това, което дава светлина, ТО е полезно. Туй, което си дава самомнението, то е ОПАСНО. Ние можем да разберем нещата само в светлината, а не можем да ги разберем в тъмнината. Щом не можем да ги разберем, в тъмнината сме. Щом има тъмнина, нещата са неясни; щом има вериги около нас, ние нищо не можем да направим. Щом се махнат веригите, щом се махне тъмнината и дойде светлината, ние сме в състояние всичко да направим. (В правда и съдба, НБ , София, 21.5.1933)

Ако чрез любовта, която проповядвате, искате да турите известни ограничения, известни връзки на някое сърце, на някоя душа, не туряте ли вериги? (Качества на разумния живот, СБ , , 24.8.1924)

А аз виждам много вериги около вас. Ако проповядвам за любовта, то е, за да може тази любов да разтопи вашите вериги.

(Които вас приемат, НБ , София, 26.3.1922)

Какво учение е това, което ви освобождава от едни вериги и ви хвърля в други? (Голямата вяра, НБ , София, 19.1.1919)

Обърнете се към Господа и кажете: “Господи, искам да ми помогнеш да разкъсам всички стари вериги". Днес искам да скъсам всички вериги, в които сте оковани, и да ги захвърля. (С любов се взима, НБ , София, 22.3.1919г)

ХРИСТОС е, Който ни избавя от ония вериги, в които се вплитаме доброволно. (. Четирите основни елемента, НБ ,ИБ , Бургас, 19.4.1914)

Веригите ще паднат от краката ви, сърцата ви ще се обновят, умовете ви ще светнат и ще кажете: "Слепи бяхме, но сега виждаме!" (Аз съм вратата на овцете, НБ , СБ , В.Търново, 10.9.1922)

РУДОЛФ ЩАЙНЕР

Ще има известно число хора, които поради своето колосално самомнение /.../ ще обявят сред човешките същества, че те са въплъщението на Христос. Следователно, идващият период може би да ни донесе фалшиви Христосовци. (1. 2. ПЪРВА ЛЕКЦИЯ. Карлсруе, 25. 1. 1910 г. Събитието появяване на Христос в етерния свят. GA_118 Новото появяване на Христос в етерния свят)

Човек може да се посъветва със себе си и да изследва доколко има в себе си самомнение и егоизъм. (ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, Мюнхен, 27 август 1912 г. GA_138 За инициацията)

Другото, което през цялото време трябва да имаме предвид е: с каква необходимост ни призовават подобни познания към скромност и смирение, а не към високомерие и човешко самомнение. (6. Лекция, 24.11.1915 GA_174b Духовните скрити причини за Първата световна война)

 

1.05.2018 г.   23,03 ч.

 Аудиотека "Прекрасни чудаци", руска серия, Николай Лесков: "Скоморохът Памфалон" - повест (1887).

Аудио на български. Продължителност: 2ч28м34с. Формат: WMV. Големина: 59МВ. (ниско качество на записа, но се разбира).

Текстът на руски: http://rvb.ru/leskov/01text/vol_08/061.htm

Аудиоверсия на руски: http://asbook.co/…/11262-skomoroh-pamfalon-nikolay-leskov…

Аудиоверсия на немски: https://www.youtube.com/watch?v=cuhi9dXRf74

ДА С ТЪРСИ НА АНГЛИЙСКИ, напр: Translated by David McDuff as “Pamphalon the Entertainer - in Lady Macbeth of Mtsensk and Other Stories (1987). Other titles used: “Pamphalon the Clown” in Edgerton 1953, “Pamphalon the Mountebank” in McLean 1977 - и евентулни аудиоверсии.

Да се търсят преводи и аудиоверсии на "Скоморох Памфалон" на всички останали езици.

 

Все аудиокниги с произведениями Лескова на русском: http://asbook.co/tags/%CB%E5%F1%EA%EE%E2+%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E9/

 

 

19.12.2021 г. 18,01 ч.

 

 ЩО Е ЧОВЕЧЕСТВО? : : ЩО Е „АБСОЛЮТЕН АБСУРД“ ?: : - Абсолютен абсурд е някой да не стане вечно млад, добър, съвършен и прекрасен, ако разбере защо е роден на Земята и го изпълни. И ако след това се обедини с колкото може повече хора от Истинското човечество. Засега те не са прекалено много - ВЪЗМОЖНО Е.

УЧИТЕЛЯТ: „Искам да ме разберете. Аз ви говоря за една задача, която е за цялото човечество, не говоря за един човек. Една задача, която цялото човечество трябва да извърши. Като я извърши, тогава всинца ще я извършим. Бог е в цялото човечество! Всеки от нас трябва да внесе нещо микроскопическо. ИМА нещо, което той трябва да го направи. Тази задача не е само за един човек. В нея участва цялото човечество. ПОД ДУМАТА „ЧОВЕЧЕСТВО“ РАЗБИРАМ ОНЕЗИ, НА КОИТО СЪЗНАНИЕТО Е ПРОБУДЕНО И ВСИЧКИ РАБОТЯТ.“ (1943.01.03у.Пожелаване)

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА КОМЕНТАРА: …Ако всеки човек направи нещо, което абсолютно никой до този момент в Битието не направил и никой до края на вечността няма да го направи – ТОГАВА той изпълнява мисията си във вселената. ТОВА СЕ СЛУЧВА! Не са само божествените гении с божествени произведения – всеки родител, който роди дете с искра от Бога и му създаде съвършени условия в райска градина, също е гений пред Бога и прави голяма крачка към тази върховна цел. Обаче такъв родител не става веднага безсмъртен: децата и гениите, които ражда, трябва да се обичат помежду си и да се обединяват, защото са родени от БОГА.

 

РОДЕНИТЕ ОТ БОГА ГО ПРАВЯТ, но за да се спаси планетата ни, трябват ПОВЕЧЕ обединения на хора от Истинското Човечество. Има едно критично число, една критична маса, за да избухне ядрената мощ на Мира, Спасението и Рая на Земята. Обединят ли се двама или трима човека по този начин, МОМЕНТАЛНО си отиват от Земята завинаги две хиляди или 30 хиляди отровни гущера, които от 200 милиона години живеят в човешки тела на нашата планета. Тях ще ги наградят богато, понеже досега изпълняват ПЕРФЕКТНТО службата си да тормозят хората и ангелите, които не искат да се обичат и да се обединяват с хора и учения, създадени от Бога. На Земята доскоро е имало един милион ангели в човешка плът, но сега се готвят да слязат много повече, ако има кой да им даде чисти и любвеобвилни тела. А ИМЕННО Жената ще спаси света, понеже жените с душа и дух МНОГО ДОБРЕ ЗНАЯТ как да избират за децата си бащи с дух и душа.

 

20.12.2021 г. 15,56 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ ЗА ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

„Онзи, който ви обича, е на единия бряг, а вие сте на другия. Доста широка, голяма река… Той е от лявата страна на реката, а ти - от дясната.. Не че не те обича, но има нещо, което му препятства. Като проявите любовта, ще се образува мост: слагате чертичката на „н“-то и минаваш на неговия бряг. А сега реката тече между вас - как ще се обичате? Нали трябва да се хванете, да се ръкувате? Казвам: когато някой казва, че не ви обича, направете мост, за да се обикнете. Не ви обича - значи мост няма. МОСТ трябва да има! А ти? - Първо казваш „обичам“, после казваш „не обичам“… Как е станало това? Значи, от дясната страна още не си минал на лявата. Ти си на дясната, другият - на лявата. Не се обичате - значи мост няма, реката тече между вас..“ (1943.01.03у.Пожелаване)

КОМЕНТАР: ТЕМАТА ЗА МОСТА Е ВЕЛИКА АРХЕТИПНА ТЕМА В ДУШИТЕ НА РОДЕНИТЕ ОТ БОГА, понеже в тях има порив противоположностите да се сприятеляват, опознават и сдружават. Може би един ден ще разгледаме какво казва Словото и за Моста.

Тук обаче ще си представим като най-великия мост не друго, а библейското Дърво на Живота. Щом то дава Живот, при това щастлив, блажен и безсмъртен, редно е да разгледаме обстоятелствата в които то расте, както и какво е казано за поведението му.

ЙОАН, ОТКРОВЕНИЕ 22:

1 След това, ангелът ми показа река с водата на живота, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му.

2 И от двете страни на реката имаше Дърво на живота, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.

СИМВОЛИКАТА Е ИЗВЪНРЕДНО ДЪЛБОКА, със сигурност хиляди и хиляди изследователи на Откровението – религиозни, мистици и окултисти – досега са дали извънредно разнообразни тълкувания. Това би могло да се изследва с години, би било много интересно. Какви са 12-те плода, които ражда Дървото всеки месец през годината? Какво са листата му, с които лекува цялото човечество? Дали има нещо общо със зодиакалните знаци и 12-те ни тела? Това Дърво трябва да е вътре във всеки човек, роден от Бога, да отговаря на 12 системи вътре в нас и 12 жлези, както имаме в себе си и Дървото за познаване на Доброто и злото.

КАТО СЕ ПОТЪРСЯТ В ИНТЕРНЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ТОВА ДЪРВО, измежду стотиците откриваме само 11, при които си личи, че художниците са чели внимателно тия два стиха – вижда се реката. Всички останали рисуват Дървото на живота на суха земя - без река под него. Тук се предлага колаж от няколко, но в центъра виждате една, която отговаря СРАВНИТЕЛНО НАЙ-ТОЧНО на описанието: че реката тече по главната улица, извирайки от престола на Бога и на Агнето. Този художник е чел най-внимателно. Разбира се, интернет не е изчерпателен критерий - сигурно по света има още немалко картини на Дървото.

Централният кръгъл сегмент е от най-точната картина поради това, че се вижда как реката тече по улицата, за която се говори в Откровението. Нещо повече - художникът иска да ни внуши, че това са две дървета, които над реката са се слели в едно. А това може да е велик символ и на поляризацията на Духа или на сродните души, който под реката би трябвало да са пак от един корен, т.е. те онтологически са ЕДНО Същество.

ТОВА, ЧЕ БЯХА ОТКРИТИ 11 ПОДХОДЯЩИ КАРТИНИ, е съвсем случайно число, но то съвпада с факта, че Дървото на живота се споменава 11 пъти в Библията – 7 пъти в Стария завет и 4 пъти в Новия. В Битие 2:9 се говори за създаването на Двете дървета в рая, но дали всеки е обърнал внимание, че плодовете и на двете СА ДОБРИ ЗА ЯДЕНЕ? Значи – и тия на Дървото за познаване на доброто и злото (Етиката). Явно божествените същества там няма да бъдат увредени от тях. Символът е, че там Етиката е божествена, абсолютна – затова. Адам е бил още далече от това съвършенство. Ето защо, ако хапне от второто дърво, поколенията му във всяка епоха ще си създават своя относителна, „диахронна“ етика с ефимерни представи за Добро и Зло, които непременно ще нараняват и убиват много хора и същества, понеже няма да ги импулсира Любовта. В Битие 3:22 Господ казва, че „Адам стана като един от нас“ и затова ще познава Доброто и злото. Значи, потенциално Адам е равнобожествен, на на дадения начален етап не е и затова Бог се опасява той да не посегне преждевременно към плода на Дървото на живота, понеже ще стане безсмъртен, но пълен с недостатъци. И нещо друго: на библейските теолози още отдавна е направило впечатление, че тук Господ говори за себе си в множествено число: значи, има МНОГО ГОСПОДОВЦИ. Именно това е тайната за Бог като Множество: в Проявеното Битие Той се мултиплицира в много тела и се проектира като много същества: при ангелите е с еднакви лица, макар и различни душевно, а при човеците в универсума всичките Му лица са различни едно от друго – имаме индивидуалност и свободна воля. Тъй като Господ е, всъщност, Христос, то всички човеци, родени от Бога, потенциално са различни „модификации“ на Христос. Значи, не е недопустимо голямо множество хора да казват, че са Христос, но чудовищната горделивост на някои да обявяват себе си за „единственото“ въплъщение на Христа наистина е голямо кощунство, за което ни предупреждават не само Рудолф Щайнер и Учителят Беинсà Дунò. Явно Ева (незрялото човешко сърце) се е изкушила от предложението на Змията да стане богоравна преждевременно и е посегнала към ябълката. Друг е въпросът дали това е било точно ябълка – има мъдреци, които казват, че е било парче месо. Но и ябълка да е било, тя е двусемеделен плод, символ на раздвоението на съзнанието и на живота по чифтове, типичен за много животни. Като е гледал как всяко животно в рая си има другар и другарка, той е започнал да въздиша за същото, но не е разбирал, че ако Бог му изпълни желанието, Адам же се върне назад в еволюцията си. Първоначално Адам е бил дух, а не ум; бил е андрогин и половината му Лилит (човешката душа) е била в едно тяло с него, те са изпитвали постоянно божествено блаженство от съединеността си. При желание, Адам е можел да излъчва Лилит от себе си като отделно същество и да общуват и външно, а след това пак да стават едно. Лилит не е грехопаднала - не е поискала да живеят постоянно разделени, затова тя е безсмъртна и до днес – има такива съвършени женски същества и сега, те нямат нищо общо с дяволицата Лилит, която е друг мистичен персонаж. Но те вече са половини и затова копнеят да се върнат в Адамовците си из универсума. Значи, драмата се очертава: тя не е искала, но се е принудила за излезе, защото Адам е пожелал да има отвънка другарка, която не е тя. Така, всъщност, той реализира първата измяна в света. Идеялнеят ДНК-замисъл на Бога е бил Първият Адам да не минава през Грехопадението, да си остане дух и андрогин, в едно тяло заедно с женската му същност Лилит. Като дух и душа, те са живеели в свръхсъзнанието и подсъзнанието. Но когато по-късно съзнанието, в лицето на Ева, е изкусило Втория Адам (ума) да хапне от ябълката (диахронната етика и формалната логика), грехопадението е било извършено. Защо, при все това, Бог преди това е решил да смени плана Си и да създаде Ева (еволюцията - РНК) от реброто на Втория Адам, това е една голяма мистерия. Реброто, всъщност, има формата на луна и се е част от гръдния кош – духовния свят, а не божествения. За тайната на Грехопадението е мълчал и самият Хермес Трисмегист. И така, в Битие 3:24 Бог изпъжда Адам и Ева от Едем – една проекция на божествения свят. Защо точно херувим е назначил да пази Дървото на живота, защо е обърнат на изток, какво е огнения му меч – това са също архетипни символи.

Според Соломон, само онзи, който е добил Мъдростта и Разума и ги съхранява надеждно, има достъп до Дървото на Живота. (Притчи 3:18). А това означава да сме в Школа на Миров Учител и да имаме равностойни съученици. Пропадналите излизат от рая, понеже поради гордост искат да станат преждевременно богоравни – да застават в центъра и да ръководят други, да правят впечатление. Те биват изпъждани от Школата и затова започват да си правят собствени школички, преди да са завършили върховното си божествено образование. Стават авторитети сред непълноценни същества на земята – т.е. в универсалната вселена. Преподавайки псевдомъдрост и проявявайки псевдоразум, те живеят вече в САМОСЪЗНАНИЕТО – считат себе си за по-знаещи и значими от другите, понеже ги напъва самомнението. Това обаче елиминира достъпа им до Дървото на Живота и затова почват да се деформират, да остаряват и да умират преди 120-годишна възраст, а е можело да живеят и вечно. Който обаче не е грехопаднал, си е останал праведник – има достъп до Дървото на живота и безсмъртието. Затова той сам става Дърво на живота с изобилни плодове за себе си и за другите. Ето защ истински мъдрият привлича зрящите души като магнит (Притчи 11:30).

„Надежда, дълго несбъдвана, изнурява сърцето, а ИЗПЪЛНЕНОТО желание е като Дървото на Живота“ (Притчи Соломонови, 13:12). - Това е една извънредно дълбока и вярна психологическа мъдрост. Ние виждаме около себе си безброй изнурени сърца, които не смеят или не могат да сбъднат надеждите си – да ИЗПЪЛНЯТ желанията си. Една от причините са страховете и внушенията на Матрицата. Освен това, бидейки извън рая, те са преместили точката на въжделението си в обект извън себе си – известната „любов с обект“. Също както Вторият Адам е поискал да има другарка извън себе си. Затова изнурените сърца губят равновесие – центърът на тежестта им е извън тях. Те се опитват да живят само с Личната Космична Енергия (ЛКЕ), още не познават Неличната (НКЕ). ЛКЕ разчита на някой друг извън себе си, но когато другият не идва или не се държи както искаме, сърцето ни наистина се изнурява, страда и се износва. Ние преставаме да се обменяме. Когато обаче имаме понятие и способност за проява на НЕЛИЧНАТА Космична Енергия, центърът на равновесието си е вътре в нас и затова имаме неограничен потенциал да извираме като извори, да греем като слънца. Тогава всяко наше желание е ИЗПЪЛНЕНО, поради което то е като Дървото на Живота и самò е Дърво на живота за другите. Когато обичат БОГА, тоест ВСИЧКИ, изворите и слънцата се самораздават дифузно, не кохерентно. Такъв пои ВСИЧКИ същества, изпълнява разумните желания на ДРУГИТЕ. Затова, именно, „мъдрият ДУШЍ привлича“. Той ги пои и храни изобилно, но и те носят блага колкото имат, затова на трапезата гладни и жадни НЯМА. Когато обичаме безкористно повече същества, съвокупните ни блага се умножават многократно. Стигне ли някой до слънчевата си поляна, той добива блàга и кротка реч и божествена обхода. Именно по тази причина мъдрецът Соломон казва: „Кроткият език е Дърво на Живота, а необуздан език е съкрушение на духа (Притчи Соломонови, 15: 4). „Кротките ще наследят земята“ – казва по късно Един, Който е най-голямото Дърво на Живота.

КАКТО ВЕЧЕ СТАНА ДУМА, Новият завет споменава Дървото на Живота 4 пъти:

1.“Който има ухо, нека чуе що Духът говори на църквите: на оногова, който побеждава, ще дам да яде от Дървото на Живота, що е посред Божия рай.“ (Откровение на Йоан, 2:7). – Църква въобще не значи религиозно здание и принадлежност към някое религиозно общество. Църквите – това са големите духовни епохи, а вътрешно – това е обединението и обмяната ни с всички души, родени от Бога. Какво значи да побеждаваме? – Ако сме с Христòва монада, това значи ежедневно и еженощно да побеждаваме в себе си седемте смъртни гряха. Да практикуваме Деветте блаженства. Кои са едните и другите – добрият християнин може да ги изреди наизуст и насън, а съвършеният - да побеждава първите НА ДЕЛО и да живее блаженствата БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ. Да знае, че няма по-голяма любов от тази, щото да отдадем живота си и душата си за приятелите си; че любовта не дири своето си и че трябва да обичаме и врага си и да му помагаме. А който има и беинсàнска монада, той става Ученик и Съученик. Не бърза да става Учител, преди за е завършил при по-напреднали от себе си.

2. „Посред главната му улица и от двете страни на реката стои Дървото на Живота, което дава дванайсет пъти плодове, като всеки месец ражда своя плод; листата на дървото служат за изцеление на народите.“ (Откровение на Йоан, 22: 2) – За това вече стана дума по-горе.

3. Блажени са, които изперат дрехите си (които изпълняват заповедите Му), за да имат право да ядат от Дървото на Живота и да влязат в града през портите. (Откровение на Йоан 22:14). – В преводите има разлики. Какво значи да изперем дрехите си? – Един Мъдрец казва: ЧИСТОТА, ЧИСТОТА И ПАК ЧИСТОТА! Чистота на всички полета. Тогава със сигурност ще имаме достъп до Дървото на Живота – до изобилния и пълен живот. А знаем, че само Божията Любов носи изобилни и пълен живот, защото тя е най голямата чистота и генерира чистота. Мнозина го казват само с думи от два до шест пъти на ден, даже повече. Те цял живот си представят, че Божията Любов е само любовта на Бога КЪМ НАС – консуматорска религия. Като е видял, че само го казваме, а не го живеем и не се обменяме, Някой навреме е добавил: само ПРОЯВЕНАТА Божия любов. А скоро след това и разширението: САМО ИЗЯВЕНАТА, ПРОЯВЕНАТА И ОСЪЩЕСТВЕНАТА БОЖИЯ ЛЮБОВ. ТОЕСТ - БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ, КОЙТО ПРОЯВЯВАМЕ НАВЪН, СЛЕД КАТО СМЕ Я ПРИЕЛИ. Именно затова тази формула се казва преди и след хранене. Ясновидците виждат как при първото произнасяне благословението слиза във вид на обръч от божествена светлина върху нас, а при второто произнасяне след нахранване – как се разпръсва от нас към целия свят. Молитвата обаче е само ВХОДЪТ към рая; делата и животът са ОБИТАВАНЕТО му.

4. И ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от Дървото на Живота и от светия град, които са описани в тая книга (Откровение на Йоан 22: 19) – Това не важи само за Откровението на Йоан в Евангелието, а и за всички истински свещени писания от древността до днес. Враговете на Бога отнемат думи и изречения, даже цели глави от тях; други врагове на Бога действат още по-хитро: НЕ ЦИТИРАТ И НЕ ЖИВЕЯТ СТИХОВЕТЕ, КОИТО НЕ ГИ УСТРОЙВАТ. Даже някои не ги осъзнават. Вмъкват небожествени идеи и тълкувания между божествените, а много божествени променят. На такива Бог отнема немалко години от живота им и не ги допуска в „светия град“. Новият Йерусалим – това е Новата Земя в просторите на Новото Небе. Но те имат бази и на Старата Земя, където можем да се подготвяме да живеем райски.

УЧИТЕЛЯТ ЗА ДЪРВОТО НА ЖИВОТА

Трите неща. Разговор с Духа Господен, ИБ , Нови Пазар, 14.10.1900г:

Хранѝ се с Дървото на Живота, и ще изцелееш – това дърво е Христос, и неговият плод е Истината.

Слово 1904, Варна, ИБ , Варна, 4.9.1904г.:

Но когато Дървото на Живота почне да вехне и листата му капят, то е знак, че то не е при водните извори. Праведният човек ще бъде посаден като дърво при водните извори, листата му никога няма да вехнат и плодът му никога няма да пада! Но когато Дървото на Живота почне да вехне и листата му капят, то е знак, че то не е при водните извори. Всяко сърце, което съхне, и ум, който се помрачава, показват, че Моята виделина не присъствува в техните души.

Годишна среща на Веригата, Варна, 1909 г., СБ , Варна, 28.8.1909г.:

Не пожелавай плодовете на другото Дърво. Хранѝ се с Дървото на Живота - и ще изцелееш.

Протоколи от годишната среща на Веригата 1911 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 23.8.1911г.:

Най-после идвате при Дървото на живота, гдето с вашата опитност ще живеете на небето и ще се радвате на благата, които Господ е дал. Чрез Мъдростта, вие ще дойдете до Дървото на живота,

Протоколи от годишната среща на Веригата 1912 г. Велико Търново, СБ , В.Търново, 6.9.1912г.:

И когато един човек се намира в Дървото на живота, трябва да знае в коя част е — в клоните или в корените. Защото, ако е в корените, има ЕДНА служба, а ако е в клоните, има ДРУГА служба. И така, трябва да се върнем на първоначалното нещо — да потърсим Христа, Който е множество в Себе Си, светлина, която озарява еднакво всички плодове на Дървото на живота.

Онова, което ще повдигне човека, ИБ , , 30.12.1913г.:

Дайте място на Дървото - на Дървото на живота, - за да се разклонява и разширява, да се умножава и разплодява във вас и да принесе плод, достоен за приемане.

Условията на вечния живот, НБ , София, 25.10.1914г.:

Вие сте, да кажем, долу в корените. Като пътувате из това дърво – Дървото на живота – там има двояк живот, материален в корените, и духовен - в клоните.

Христос ще дойде и ще се прояви, ИБ , Бургас, 3.2.1915г.:

Когато дòйде Христос, хората ще берат само от Дървото на живота..

Великден, НБ , , 4.4.1915г.:

Хората, които СЕГА идват, са хората от „Дървото на Живота“. А „Дървото на Живота“ е Христос. Отец е сътворил нещата, Духът е множество от единия и другия полюс, а Христос представлява соковете, които постоянно текат в „Дървото на Живота“.

Новото основание, НБ , София, 23.5.1915г.:

Така и сега Христос се явява при /Ева/ и казва: „Защо от хиляди години не ядете от плода на Дървото на Живота? И както когато ядохте от забранения плод на дървото за познание доброто и злото и изпитахте неговата зараза, така и сега, като вкусите от плода на Дървото на Живота, ще последва друга наука, друг обществен строй, диаметрално противоположен на съвременния.“ За вас тия неща може да са алегорични, но за мен са една действителност – тия дървета са в нашия мозък.. Така и ние казваме на Христа: „Ние вкусихме от дървото за познание доброто и злото и видяхме какво зло ни сполетя; чакайте да обмислим малко дали няма да ни сполети същото зло, ако вкусим пък от Дървото на Живота…“

Да я не пия ли?, НБ , София, 22.10.1916г.:

Христос е живият плод върху дървото на живота! Христос трябваше пръв да цъфне на Дървото на живота и да даде живия плод, който лекува.

Закхей, НБ , София, 26.11.1916г.:

Змията се качи на едно дърво и излъга Ева, а Закхей се качи на Дървото на живота - и Христос го повика. Сега и вие трябва да се качите на Дървото на живота.

Ще ви въздигна, НБ , София, 3.12.1916г.:

После дойде Христос, качи се на Дървото на живота, разпнаха Го и Той сега казва: “Ево, вземи от този плод!”.

Виделината, НБ , София, 1.4.1917г.:

Сега вие вървите по земята в права линия и се питате има ли друг живот. Като станете пеперуди, вие ще видите, че има друг живот и с вашите крилца, вашият ум и вашето сърце на виделината ще кацнете на най-хубавото божествено дърво - Дървото на живота, - ще разберете смисъла му и ще бъдете радостни и весели.

Съчетанието (Което Бог е съчетал), ИБ , БС , София, 3.5.1917г.:

Христос казва: „Вие, жените, трябва да се върнете към първото си положение!” Към кое положение? - Към положението да се храните с плодовете от Дървото на Живота.

Доброто съкровище, НБ , София, 20.5.1917г.,

Докато е в тялото си, човек зрее и организира силите си. Изгуби ли тялото си, той преждевременно пада от Дървото на живота и, неорганизиран, недоразвил се, отива в другия свят.

Съхранение на душевната енергия, ИБ , БС , София, 10.6.1918г.,

Сега вече ще упражнявате волята си, за да станете чисти и святи. Като станете такива, ще имате силата да късате плодове от Дървото на Живота, за да видите, че всичко е възможно.

Събличане и обличане, НБ , София, 28.7.1918г.:

ЕДНО е дървото на Живота, но с много разклонения.

В мое име, НБ , София, 29.9.1918г.:

Бог пише една велика книга, на която листата са хората. Значи, всяка душа, в която са вложени тайните от създаването на света досега, е лист на великата Божествена книга. Понеже много листа на тази книга са откъснати и забутани някъде, моята задача е да ги намеря, изчистя и занеса на Бога, да ги постави на местата им. Съветвам ви и вие да събирате изгубените листа на Божествената книга. Ако намерите само един лист и го занесете горе, ще получите такава награда, каквато никой цар на земята не може да ви даде. В този смисъл, стихът „Дето са двама или трима, събрани в мое име", се превежда с думите „Ако съберете два или три листа от тази книга в мое име, Аз ще бъда с вас”. Живи са листата на Божествената книга.Те се наричат още листа на Дървото на Живота. Хората са листа на Живото дърво; светиите са цветовете; ангелите – завързалите, но още неузрели плодове, а херувимите и серафимите – узрелите и сладки вече плодове. Всички живи същества, от най-малките до най-големите, съставят Дървото на Живота, в което текат божествените сокове. Цялото Дърво пък живее в БОГА. Чрез Дървото се изявява Животът, като виделина.

Двете заповеди, НБ , София, 27.10.1918г.:

Той казва: “Късайте от плодовете на Дървото на Живота, за да бъдете силни, да проявите Любовта, Правдата, милосърдието, кротостта и въздържанието.” Само така човек може да прояви характер; само така може да кали волята си.

И рече баща му, НБ , София, 15.12.1918г.:

Духовният живот представлява плода на Дървото на Живота.

Лозата и пръчките, НБ , София, 26.1.1919г.,

Както пръчката смуче сокове от лозата, расте, развива се и дава плод, така и човек смуче сокове от Дървото на живота, преработва ги и като кръв ги изпраща в сърцето за пречистване.

Мировата Любов, СБ , В.Търново, 19.8.1919г.

В онова царство, за което ви говорих, че хората са страдали от красивата царска дъщеря, явил се един велик мъдрец, който носел една ябълкова семка и им казал: "Аз ви нося лек против вашите нещастия". От тази семка израства дърво, високо десет метра, дава сочни плодове, които тежат по половин килограм, и всеки, който яде от тях, няма да бъде заразен от погледа на царската дъщеря. Това е Дървото на Живота. Хората не посели семката и не дочакали да даде плод, но я взели, един на друг я предавали и казвали: "Чувате ли - тази семка, ако се посади, израства такова и такова голямо дърво и дава сладки плодове по половин килограм, които лекуват болни…". Всички почнали да говорят за семката и все вярвали в целебните свойства на нейните плодове. Най-после изгубили семката и почнали да казват, че това, което се говори за нея, е невярно и глупаво: може ли да съществува толкова голямо дърво и да дава такива плодове; лъжа е! И престанали да вярват.

От мен да мине / От мен да замине, НБ , ИБ , Бургас, 27.6.1920г.:

Няма по-добро учение от това да дадем един плод. Това е плод от Дървото на живота и той е плод за изцеление.

Огнената пещ / Огнената пещь, НБ , София, 17.4.1921г.:

Може да бъдете лист, цвят, клон или плод на Дървото на живота, а може да бъдете и лист или цвят, паднал на земята.

Истинната лоза, НБ , СБ , В.Търново, 27.8.1922г.:

Белинàта не е всичко. Тя трябва да се превърне на светлина. Светлината пък трябва да мине през живота, да принесе своите плодове в Божествения свят. Значи, белината трябва да се превърне на светлина, а светлината – в движение, да излезе в съзнателния живот, дето да принесе своите плодове. – Де зреят тези плодове? - На дървото на живота. Който вкуси от тези плодове, той ще почувствува присъствието на Бога във всичката му пълнота. С други думи казано: Който вкуси от мощното и красиво Слово на Великия Учител, той ще разбере Неговия дълбок смисъл.На дървото на живота.

Петимата братя, НБ , София, 22.4.1923г.:

/Христос/ стои под Дървото на живота, и като минавате покрай Него, пита ви: „Защо не ядете от плода на това дърво? - Наближава великият момент, когато жената пак ще мине край Дървото на живота!

Стремежите на ума и сърцето, ООК , София, 24.10.1923г.:

Вие трябва да паднете от Дървото на живота, но не сами по себе си, а друг някой трябва да ви катурне.

Каквото попросите, НБ , София, 4.5.1924г.:

Иде време, когато Дървото на живота ще бъде посято. Христос иде на Земята, да донесе Дървото на живота, т.е. магическата пръчица. ЖИВА е тази пръчица! Тя ще расте нагоре и ще се огрява от божествената светлина и топлина. Тогава стихът: „Каквото попросите в Мое име, аз ще ви го дам” ще се реализира. ТАКА казва Христос.

Великата погрешка, МОК , София, 7.12.1924г.:

Човешкият ум, човешкото сърце трябва да има мисли и желания, които да останат при всичките бури на Дървото на живота.

Видя го Исус, НБ , София, 6.12.1925г.:

Ние преждевременно слязохме от Дървото на живота и тук изгубихме всички условия. Но ти гледай по друг начин да използваш живота, да намериш условия, да влезеш в земята, защото, останеш ли така, ще изгниеш и няма да постигнеш целта на живота.

Добро и съвършенство, СБ , София, 29.8.1926г.:

Страданията и радостите заедно съставляват Дървото на живота.

Не Го приеха, НБ , София, 28.11.1926г.:

ТСега иде втори изпит за Адама.ой ще се постави днес пред Дървото на живота, но Ева трябва да бъде при него. Любовта дойде в света, тя ще произведе такива страшни сътресения, такива силни страдания, че които я познаят, ще застанат пред Дървото на живота и още тук, на земята, ще разрешат великия въпрос.

Трите вида съзнания, ИБ , София, 31.12.1926г.:

Кой каквото има, всичко, което е излязло от дървото на живота, този плод ТРЯБВА ДА СЕ РАЗДАДЕ.

Свещеният олтар, ООК , София, 9.2.1927г.:

Като четете Писанието, в което се говори за Дървото на Живота, можете ли да кажете колко плодове е дало това дърво? На някои хора плодовете са на физическия свят; на други – в духовния свят, а на трети – в Божествения свят.

Кротките, НБ , София, 20.3.1927г.:

В света съществува само един живот - божественият, - а всички стари религии не са нищо друго, освен листа на този живот. Утре листата ще окапят и ще остане само Дървото на живота. И духовният живот е временен. Утре и той ще отлети. Само божественият живот е вечен. Значи, кротостта у човека представлява Божественото, което ще наслади земята. Следователно, кротостта - тази велика божествена проява - живее у всеки човек.

Съзвучно движение, ООК , София, 1.6.1927г.:

В Писанието е казано, че човек трябва да расте и да се развива правилно, да приеме божествена форма и тогава да даде плодове, които да отговарят на божествения свят. Това значи Божественият Дух да работи в човека, за да даде условия на Дървото на живота да расте и да се развива в него, да даде своите плодове.

Божествената мисъл, МОК , София, 4.9.1927г.:

Първоначално и Земята е била малка, но постепенно е расла и сее разширявала, докато е дошла до положението на плод, който зрее. Един ден тя ще узрее и ще капне от Дървото на живота. Заедно със земята ще узреят и хората. Тогава ще дойдат ангели от разумния свят да видят узрелия човек и да го поставят при нови условия на живота. Всеки човек ще узрее, но това трябва да стане навреме, когато всички ще го ценят, а не преждевременно, когато червеи ще го ядат.

Заветът, НБ , София, 15.1.1928г.:

Значи, старите идеи ще турите около корените за тор, а новите ще поставите на Дървото на живота като листа, чрез които ще дишате.

Методи за наблюдения. Обикновени и научни, МОК , София, 21.12.1928г.:

Кажете си: „Аз съм клон от Дървото на живота - има кой да се грижи за мене!“

Когато си при най-лошите условия и си се обезсърдчил, ще кажеш: „Аз съм клон от дървото на живота!“ .

На Бога живаго, НБ , София, 10.2.1929г.:

Като изгониха Адам от рая, пред вратата на рая седеше ангел с меч в ръка, да не би Адам да се върне да яде от плодовете на „Дървото на живота", и като яде, да придобие безсмъртие.

Сега вече иде друга епоха, когато на избраните ще се каже тъкмо обратното: „От никой друг плод да не ядете, освен от плодовете на „Дървото на живота“.

Абсолютна чистота, ООК , СБ , Рила, 21.8.1929г.:

Бог е източник на живота. А какво по-голямо благо може да очаква човек от живота? Всички красиви подтици, всички радости в човека се дължат на онова вътрешно съзнание в него, че съществува, т.е. че живее. Той става сутрин бодър, весел и здрав, погледне към изгряващото слънце и се радва, че в ума му се ражда някаква малка идея за работа през деня.Това състояние в човека е резултат на първите издънки от дървото на живота.

Служене, почит и обич, МОК , София, 30.8.1929г.:

Човек първо трябва да яде от Дървото на живота, а ПОСЛЕ от дървото за познаване на доброто и на злото.

Забранихме му, НБ , София, 6.10.1929г.:

За този плод е казано в първата глава на „Битие“: „От плода на дървото на живота." То е истинското познание на тази жива вяра.

Функции на човешкия организъм / Природните функции на човека, МОК , София, 10.1.1930г.:

Дървото на живота е поставено в гръбначния стълб на човека.

Навреме и намясто, МОК , София, 31.1.1930г.:

Всеки човек, като част от Дървото на живота, трябва да знае своето място и своето време за проявяване.

Основна мисъл), МОК , София, 6.6.1930г.:

Закон е: каквото падне на земята от Дървото на живота ви, ще го съберете и преброите.

Правилно разрешаване, ООК , София, 29.10.1930г.:

Човекът е плод, който зрее на Дървото на живота.

Него видя Исус, НБ , София, 9.11.1930г.:

Ако ядеш от Дървото на живота, ще живееш.

Условия и възможности, ООК , София, 31.12.1930г.:

Някой се оплаква от сиромашията без да подозира, че сиромашията се дължи на отделянето му от Дървото на живота. Хорото трябва да минават през раждания и прераждания, през въплътявания, докато един ден отново се върнат на Дървото на живота като листа, клончета и плодове и започнат нов живот оттам, дето са спрели.

Зенитът на живота, ООК , София, 18.2.1931г.:

Първият плод на Дървото на живота е любовта.

Осмисляне на живота, ООК , София, 24.6.1931г.:

Всеки трябва да се проникне от идеята, че неговото благо е благо на всички, да бъде готов да раздаде всичко, което има, а за себе си да откъсне само един плод от Дървото на живота.

Красивите линии, МОК , София, 26.6.1931г.:

Радостта е плод, завързал и узрял на Дървото на живота, което е расло при мъчнотии, при бури и ветрове.

Човекът на Новото, СБ , РБ , 7-те езера, 19.7.1931г.:

Като дигне човек ръцете си нагоре, да откъсне един плод, но не може да го улови, той трябва да коленичи на земята и оттам да го вземе. Значи човек ще коленичи, за да вземе плода, който е паднал от дървото, и ще каже: „Господи, сгреших, не можах да уловя плода, създаден от дървото на живота“. Обаче може да коленичи само онзи, който има смирение в себе си. Ако човек не е готов да коленичи пред всяка страдаща душа и да ѝ помогне, той не е коленичил. Видите ли една страдаща душа, не питайте защо страда, но дайте ѝ един плод, без да я учите как да го яде. Кажете на този човек: „Братко, целият свят – небето, земята, слънцето, луната, звездите – всичко е създадено за тебе! Защо трябва да страдаш?

.

Първият предвестник, МОК , София, 13.11.1931г.:

В рая имаше две дървета: едното беше дървото за познаване на доброто и злото, а другото – Дървото на живота. Яж от дървото на живота!

Няма да угаси, НБ , София, 15.11.1931г.:

Като дошъл до растенията и по-специално до забраненото дърво, Бог разправил на Ева, че плодовете на това дърво, на това растение, съдържат толкова голяма отрова, че няма организъм на Земята, който да може да погълне тази отрова и да не умре. След това Господ я завел при Дървото на Живота и казал: „От това дърво ще се храните. То съдържа онези елементи, които вечно продължават живота."

Двете отверстия, ООК , София, 27.1.1932г.:

Дървото на живота се дава само на оня, който е влязъл в божествения свят.

Тези малките, НБ , София, 7.2.1932г.:

Волята ще дойде като един разумен акт, който обира плодовете от Дървото на живота.

Що да сторя, НБ , София, 20.3.1932г.:

Всяко същество взема участие в процесите на растенето, цъфтенето и зреенето на Дървото и човека, понеже всички участвуват в Дървото на Живота, всеки се ползва от туй Дърво.

Единният живот, ИБ , София, 22.3.1932г.:

Когато се говори за Дървото на живота, подразбираме целокупния живот, който произтича от любовта, носителка на всички блага в света.

Новите възгледи, СБ , РБ , 7-те езера, 7.8.1932г.:

Който разбира Истината, той е лист от дървото на живота и никой не е в сила да го откъсне.

68. На живите, СБ , РБ , 7-те езера, 21.8.1932г.:

Всъщност, листата от дървото на живота никога не окапват.

Самоотричане, ООК , София, 7.11.1934г.:

Когато и ние познаем Бог, това значи да ядем от дървото на живота.

Бъдете прочее разумни, НБ , София, 17.2.1935г.,

Човек представлява дървото на живота. Следователно, култивирайте в себе си дървото на живота.

Към извора, ООК , София, 27.11.1935г.:

Само когато човек е на Дървото на живота, само тогава, Божията Любов може да се пренесе в него и може да функционира.

Естественият език – музикалният език, ООК , София, 25.12.1935г.:

Северният полюс ще бъде рай! Всичко там е чисто, бяло. И там ще видите Дървото на живота. Като умрете, ще отидете на Северния полюс! Всички сте кандидати за там. Къде отиват умрелите? На Северния полюсИ там ще видите Дървото на живота.

Личното и безличното, ООК , София, 16.9.1936г.:

И следователно трябва да престанат да ядат от забранения плод и да почнат да се хранят с плода на Дървото на живота. Вегетарианците са хора, които се хранят от Дървото на живота. Да кажеш: "Аз съм престанал вече да се храня от дървото за познанието на доброто и злото." Сега трябва да се храните от плодовете на Дървото на живота, за да разберете закона на любовта.

Най-голям в Царството небесно, НБ , София, 27.9.1936г.:

Бог каза на Адам: „Ти ще ядеш от Дървото на живота.“ След това дойде новата философия чрез някой си философ, много учен, който е свършил 12 факултета, и каза на Адама: „Има един нов начин за ядене“.

Качества на ума, сърцето и тялото, СБ , РБ , 7-те езера, 8.8.1937г.:

В придобиване на любовта, човек реализира божествените блага. Любящият човек е подобен на плодно дърво, което е вързало, и плодовете му са узрели. Това дърво е Дървото на живота, от което всички се хранят. Докато не започне да се храни от плодовете на любовта, човек никога няма да възкръсне. Затова е казано, че любовта е сила, която възкресява.

Двете дървета, УС , София, 31.10.1937г.:

Мястото на рая е в сърцето, дето са насадени двете дървета – дървото за познаване на доброто и злото и Дървото на живота. Когато ядеш от плодовете на дървото за познаване на доброто и злото, ти МРАЗИШ хората; когато ядеш от плодовете на дървото на живота, ти ОБИЧАШ хората. Ако искаш да влезеш в рая, яж от плодовете на дървото на живота.

Единствената връзка, УС , София, 20.2.1938г.:

Под „постене“ разбирам да не ядете от плодовете на забраненото дърво, а да ядете от плодовете на дървото на живота.

Великите пътища, УС , София, 27.3.1938г.:

Любовта не е плод като обикновените плодове, но понеже от нея произлиза Дървото на живота, затова се счита като плод.

Тониране, УС , София, 4.9.1938г.:

Имаш ли любов, ти си лист, който стоиш здраво на дървото на живота..

На Него можем да разчитаме, УС , София, 1.10.1939г.:

Яж от дървото на живота, дето е Божията любов, дето е Божествената мисъл и дето е доброто!

Новият закон, НБ , София, 23.6.1940г.:

Бог им казва: „Да се храните от Дървото на живота, а не от дървото за познанието на доброто и злото.“ Когато ти мислиш зле, то е дървото за познанието на доброто и злото. Когато мислиш добре, когато желаеш добре, когато любиш, ти се храниш от Дървото на живота.

Проявеният живот, СБ , РБ , София, 3.10.1943:

Словото Божие представя плодовете на Дървото на живота.

Той иде!, ИБ , ПС , Мърчаево, 12.7.1944г.:

Три неща са важни: Любовта, като плод на Божия Дух; знанието, като плод на Божия Дух; и свободата - като плод на Божия Дух. Значи, Любовта, Мъдростта и Истината са плодове на Божия Дух. Като възприемем тия плодове на Духа, ще знаем, какво нещо е Любовта, знанието и свободата, които идват от Дървото на живота. Всеки, който идва от Дървото на живота, той има живот, знание и свобода.

 

 

20.12.2021 г. 18,24 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: „Дòйде ти някой гост - посрещни този човек, усмихни се и кажи: „Много се радвам!“. Какво правят хората днес? Защо да не се радваш на този ближен? Дошъл ти е ГОСПОД на гости! Ако ти в лицето на един човек не можеш да видиш, да прозреш Бога, Който е скрит в него, тогава си останал много назад.“ (1943.01.03у.Пожелаване)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3m1qix8Zcw

 

 12.20.2021 г. 19,30 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ:

Вие трябва да имате онзи вечен импулс - на малките деца. (И земята ще се изпълни със знание, НБ , София, 11.4.1926)

Чиста е радостта на малките деца! (Къси и дълги линии, ООК , София, 15.2.1928)

Говоря ви да станете като малките деца и да направите опит с това. Внесете тази Христòва идея в ума си и постарайте се да бъдете МАЛКИ пред Бога. (Децата, НБ , София, 11.2.1917)

който иска да люби, трябва да стане като малко дете, защото Царството Божие е за малките деца. (Правилно разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот, СБ , В.Търново, 23.8.1919)

Ако не вземете положението на малките деца, в никоя окултна Школа, в никое разклонение на тази разумна окултна Школа не можете да влезете.(Великата майка, ИБ , БС , София, 26.2.1920)

Христос казва: „Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие." Никъде не е казано, че ако станете като старите, ще влезете в Царството Божие... (Брат ти си дойде, НБ , София, 23.3.1924)

Да знаеш да се радваш на малките блага както малките деца – ТУЙ е истинската радост. (Двете свещени положения, СБ , В.Търново, 23.8.1925)

Често ме запитват: кажете ни, как трябва да се служи на Бога? Да се служи на Бога, това и малките деца знаят. То не трябва да се доказва. Служенето на Бога е служене, което иде най-естествено и се проявява и в най-малките неща. (Показа им ръцете си, НБ , София, 27.12.1925)

Докато си в кръга на близките си, в семейството си, първо трябва да чувствуваш Божията Любов в сърцето си, а оттам обединението на братята и сестрите в дома ти. Бъди като малките деца, които, щом станат сутрин от леглото си, веднага са радостни и весели - знаят, че има кой да ги обича. Бъдете и вие като децата - знайте, че ИМА кой да ви обича.(Учителю благи, НБ , София, 3.2.1929)

Ако ученият, философът, музикантът, поетът, художникът не станат като малките деца, те никога няма да влязат в Царството Божие. (Аз съм, не бойте се!, НБ , София, 2.2.1930)

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JZd-EEa_IzI

  

20.12.2021 г. 21,56 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ:

Христос казва: „Ако на станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие.“ - Значи, ако нямате чувствата на детето, Царството Божие ще бъде неразбрано за вас. (Работа и почивка, ООК, София, 9.8.1933)

Има начини, методи, чрез които тия ключове могат да се прилагат правилно – те са прости методи, и малките деца могат да прилагат тия ключове, особено ключа на Любовта. Който иска да се ползва от ключа на Любовта, той трябва да стане малко дете. (Сила, разумност и добро, СБ , София, 19.8.1931)

Христос казва: „Ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие.” Вътрешно, по сърце трябва да бъдете като децата – и десет пъти да ви лъжат, пак да вярвате. (Естествени правила, ИБ, БС, София, 7.4.1932) /КОМЕНТАР: За любовта Бог казва чрез ап.Павел, че тя "на всичко хваща вяра". Извънредно високо умствено и духовно качество - положителният полюс на една шеметно висока диалектика. Най-върховните богове около престола на Бога се учат от Него на тази свръхстранна за нас и непостижима за ума ни двойка противоположности в ядрото на съвършенството. Най-външната решетка на Божественото пропуска абсолютно всичко - и най-необикновените идеи на боговете, и фантазиите на съществата, и най-големите лъжи и хитрости на дяволите. Така даже сам Бог се учи, добива безценен опит, еволюира, когато се потопи в света извън Абсолюта Си. В съзнанието Му навътре следват все по-гъсти решетки и цедилки, докато се стигне до последната, която пропуска само абсолютното истина, абсолютната любов, абсолютната чистота. Така действат даже човешките пречиствателни станции. Небожествените психики и учения правят точно обратното: крепостните им стени не пропускат даже атом от нещо, което е различно от тяхната матрична догматика. Нямат разузнавачи и наблюдатели, които да докладват за РЕАЛНАТА обстановка на еволюцията и да търсят начини да промѐнят себе си в крак с действителността, да влизат в "дипломатически" връзки с различните. Затова един ден всички подобни индивиди и затворени общества неизбежно рухват сами или биват побеждавани от това, което не са приемали по никой начин, а им го е изпращал БОГ. Не само убиват божествените импулси в себе си, но абортират и истините, децата и ангелите, които им праща Небето. Идеологическите и емоционалните империи биват сринати до основи от това, което не са допускали никога в системата си; микробите и милионите други унищожители, създавани постоянно от божествата-възпитатели, ликвидират неизбежно всяко същество и нещо, различно от любовта към всички и чистотата./

И ние, по закона на Природата, трябва да бъдем като малките деца. Сега учението какво е? Казват: „Ти на всеки човек не вярвай.“ Питам тогава: Бог във всички хора не вярва ли? Именно - когато всички се откажат в някой човек, Бог не се отказва. И за най–лошите хора, като ги види, той казва: „След време той ще се оправи.“ Макар Бог да поставя най–големи изпитания на човека, Той казва: „Ще се оправи! Един човек, след като страда дълго време, ще се оправи.“ (Четири неща в ума си, УС , София, 5.5.1935)

Някой казва: „Да се обичаме ли? “ – За това не трябва и да се пита. – „Кого да обичаме? “ – ВСИЧКИ ще обичате! – „Как да се обичаме? “ – Ще обичате, както малките деца обичат. (Иде час, СБ , РБ , 7-те езера, 24.8.1932)

Има разумни същества на земята, които се интересуват от вас. Когато видят, че у вас се зароди едно благородно чувство, един импулс, те са готови да ви помагат в каквото и да е направление. Ако вие вървите като малките деца, те са готови да ви помагат. Но щом се съмнявате и държите на /твърдоглавието си/, непременно вашите пътища претърпяват крах след крах и идват невидими врагове. Когато вие напуснете онези, които ви обичат, които се грижат за вас, и като дойдат онези, които не ви обичат, те ще ви причинят такива страдания, които даже и не подозирате. Казва на едно място апостол Павел, че старото ни поставя големи препятствия. Много болести се дължат на /причини, за които вие въобще не подозирате/. (Като дете, НБ , София, 23.10.1932)

Малките деца са малките ангели, които слизат на земята да спасяват хората. Тъжен си, защото си презрял, защото си отхвърлил едно от малките деца на Любовта.

Следователно за тези малки величини в човека е казал Христос: „Оставете малките деца във вас да дохождат при мене, защото на тях принадлежи Царството Божие“. Щом е така, дръжте се за малките деца, за малките, дълбоко скрити мисли и чувства във вас, за малките блага, които се раждат в душата ви. И тъй, отхранвайте малките деца, които Бог е възлюбил, ако искате пътищата ви да бъдат благоприятни и благоугодни на Господа. (Оставете децата, СБ , РБ , 7-те езера, 14.8.1932)

Вие трябва да бъдете като малките деца всякога - и след хиляди години трябва да имате разположението на едно дете.(Възкресение, НБ , София, 30.10.1932)

Онзи свят е за разумните същества, които искат да се учат. Той не е нито за адвокати, нито за министри, нито за философи, нито за богати хора, нито за попове, нито за владици – за никакви не е! Той е изключително за малките деца. Ако не станете като малките деца, няма да ви приемат. (Живият хляб, НБ , София, 18.12.1932)

Красив свят е смирението! В този свят започва истинската работа. Смиреният е минал през всички фази на живота и се е смалил, заел е положението на дете. За такива души Христос казва: „Ако не станете като малките деца, няма да влезете в Царството Божие. Това малко дете е минало през големи изпитания, през всички области на живота, и сега слиза на земята да се специализира. Тази специализация не е нищо друго, освен осмисляне на живота, разглеждането му като Божествена проява. Само смиреният човек върши волята Божия, и затова познава Любовта. Само Божията Любов осмисля живота. Тя премахва всички мъчнотии, спънки, противоречия и прави човека господар на положението. (Разумно разбиране, ИБ , София, 22.3.1934)

Ако не станете като малките деца, няма да преминете през границите на страданието, за да влезете в Царството на Духа. (Граници на живота, СБ , ИБ , Витоша, 8.8.1934)

"Ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие", значи че не можете да станете добри проводници, не можете да приемете Божието благословение и Неговите блага. (Добри проводници, ООК , София, 24.10.1934)

Малките деца, едногодишните, се връщат на земята най-много след една година. Другите, по-големите деца, се връщат най-много след три–четири, пет или до десет години най-много. Възрастните хора, които са заминали на 80–90 години възраст, се връщат най-много след 45–50 години. По-напредналите се връщат след 250 години, а най-напредналите – след 1500 години. Учителите в света се връщат след 2000 години. (Който сее и който жъне, НБ , София, 25.11.1934)

Под думата „дете" Христос разбира това, което няма високо мнение за себе си. (Развитие на справедливостта, ООК , София, 27.2.1935)

Ако мислите, че като старци ще можете да влезете, лъжете се. Ако не станете като малките деца и не се подмладите в тялото си, вие не можете да влезете в Царството Божие. (Сгърбената жена, НБ , София, 23.6.1935)

Сегашните хора не стават деца, а въпреки това искат да влязат в Царството Божие. - Невъзможно е стар човек да влезе в Царството Божие. Няма такъв стих в Писанието. Да станете като малките деца, това значи да се яви у вас желание да учите. Само децата учат! Дръжте в ума си положителната мисъл, че сте млади и можете да учите. Дръжте в сърцето си желанието да бъдете добри и да обичате. Каже ли някой, че не може да обича, той е пресъхнал извор. Изворът всякога тече и дава изобилно на всички. (Обърнете се към мене, УС , София, 7.7.1935)

 

 

21.12.2021 г. 12,52 ч.

  

НЕБОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ РАЗБОЛЯВАТ ЧОВЕКА, ПОНЕЖЕ СА ПРОТИВ ТРИТЕ ВЕЛИКИ „Ж“: ЖЕЛАНИЕТО, ЖЕНАТА И ИЗОБИЛНИЯ И ПЪЛЕН ЖИВОТ : : ЗАЩО ЖЕНИТЕ С ДУХ И ДУША РАЗПОЗНАВАТ СЛОВОТО, ДЕЛОТО И ЖИВОТА МНОГО ПО-БЪРЗО И ДЪЛБОКО ОТ ПОВЕЧЕТО МЪЖЕ?

УЧИТЕЛЯТ: „Няма по-силно нещо от чистата божествена мисъл! Няма по-силно нещо от силното желание в сърцето! Няма по-силно оръжие от чистата постъпка!“ (1943.01.03у.Пожелаване)

Жената е по-близо до божествения свят от мъжа. (Неизвестното, НБ , София, 29.12.191)

/Защо Христос е положил ръката си върху Жената?/ – Жената е основа в света. Светът не може да съществува без жени. Ако можеше светът без жени, Господ не би ги създал. Някои ще ми възразят, че Господ бил направил най-напред Адам. - Да, но кой Адам? Който бе направен от пръст ли? (Гърбавата жена, НБ , , 8.6.1919)

Мъжът е създаден от земя, от пръст, а жената е създадена от Доброто и Разумността. (Служители, ИБ , ПС , София, 25.10.1944)

Жената е по-умна от мъжа. (Новото съзнание, УС , София, 4.12.1932)

Често жената е по-съобразителна от мъжа.(Обикновени и необикновени процеси, МОК , София, 24.11.1943)

Жената е по-интелигентна от мъжа. (Физическият и божествения живот, ООК , София, 2.3.1932)

Жената е по-устойчива в чувствата и любовта си от мъжа. (Докрай, НБ , София, 12.2.1928г)

В някои отношения жената е по-свободна от мъжа. (Богове сте, НБ , София, 26.1.1930)

В любовта жената е по-смела от мъжа.(Съчетание на числата, ООК , София, 12.2.1930)

Силата на жената е по-голяма от тая на мъжа.(Господ му рече, НБ , София, 6.4.1919)

Жената е по-напреднала от мъжа. (Планини и долини. Умът и сърцето, СБ , РБ , 7-те езера, 30.7.1937г)

Жената е най-красивото дете, което човек някога е родил. (Идете в Галилея, НБ , София, 17.12.1939)

Жената е най-голямата сила в света! Под „жена” разбирам живота. Кой може да открадне живота? Велика сила е животът!(Извор на любовта, СБ , РБ , София, 12.9.1943)

Докато мъжът не разбере жената, т.е. сърцето си, той не може да разбере себе си, не може да разбере и своя ум. Не дойде ли до това положение, той ще бъде в разрез с Битието. Защо? - Защото жената е последното дело на Бога. (Изново, НБ , София, 1.11.1931)

Жената е последното творение на Господа, а всяко последно творение седи по-горе от другите. (Физическият и божествения живот, ООК, София, 2.3.1932)

Когато мъжът и жената се обикнат и бъдат готови да се жертват един за друг, те се сливат в едно и се движат към Бога. И тогава Бог е цел, смисъл за тях – те живеят вече в една плът, в едно тяло. (Отиване и връщане, СБ , София, 21.8.1931)

 

 

21.12.2021 г. 17,48 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: „Ти си се скарал с някого, не можеш да се примириш. Отиваш да се молиш на Бога, а същевременно казваш за този човек: „Не го обичам…“ Чудна работа! В тебе седи едно заблуждение, че не го обичаш. Ти си на другия бряг на реката - направѝ един мост! Думите Христòви в молитвата „Отче наш“ са: „Простѝ ни дълговете наши, /доколкото/ и ние прощаваме на нашите длъжници.“ Ако вие – казва - не простѝте, и Отец няма да ви прости.“ (1943.01.03у.Пожелаване)

КОМЕНТАР: Да не обичаме човек или учение, създадени от Бога, в целия всемир се счита за смъртоносно заболяване или углавно престъпление. То е все едно мозъкът да не обича сърцето, или сърцато – белите дробове. Именно заради това Словото казва, че първият човек, който ще ни препречи пътя нагоре, когато се заминем в другия сват, е този, когото не сме обичали на Земята. Има и подзакон: болест и престъпление е и да не обичаме родения от Бога така, както БОГ иска. Тогава също ни въдворяват за лечение или за превъзпитание. Неродените от Бога тези закони не ги хващат: те просто не са създадени със способност да обичат ВСИЧКИ същества и неща, създадени от Бога. Те са своего рода роботи с човешко тяло, но имат и астрално и умствено тяло – нисш манас. Затова много добре се оправят в света на смъртните. Тях Небето не ги наказва – не са виновни. Създадени са да ни бъдат треньори: да ни предлагат себе си и стоките си, докато се научим да не ги харесваме. Живеят само един живот и изгниват както листата наесен. Но ако някой се държи като тях, а има душа, значи е остро заразѐн и зарàзен и затова му препоръчват да се съгласи на доброволно лечение. Ако не съзнава вината си или не е съгласен да се лекува, това се извършва принудително.

 

21.12.2021г. 20,36 ч.

 

ЗАКОНЪТ НА БЕЗКОРИСТИЕТО И ЗАКОНЪТ НА СИНАРХИЯТА – АБСОЛЮТЕН КРИТЕРИЙ ЗА ТОВА КОЙ КОЙ Е.

УЧИТЕЛЯТ: „Онези хора, които искат да използват божествените блага материално, съвсем ще загазят! Най-първо, божествените блага трябва всякога да се използват по закона на любовта. /…/ Бог не одобрява въздигането на един човек – божествено е въздигането на ВСИЧКИ хора. ВСИЧКИ хора на земята трябва да бъдат добри! Земята е създадена за добрите хора, за любещите хора.“ (1943.01.03у.Пожелаване)

КОМЕНТАР: Всяка точка на холограмата е способна да възпроизведе ЦЯЛАТА холограма. Когато една точка е сама, тя я възпроизвежда във възможно най- размит вид. Колкото повече точки се обединят, толкова по детайлен и ясен образ на холограмата възпроизвеждат. Но когато една точка пороби други точки или иска да се открои сред тях като по-значителна, те стават черни от мъка и вече не могат да бъдат образ и подобие на Цялото, защото заприличват на възгордялата се.

На една планета влязла в орбита доброжелателна цивилизация и поискала по радиото да се свърже с президента на планетата. Веднага се обадили няколко милиона гласа и казали: „Говорете, слушам ви“. – „Ама ние искаме с ЕДИНСТВЕНИЯ ви президент“. – „Всеки от нас е президент, но щом искате да говорите само с един глас, ще го уредим. И друг път сме срещали изостанали цивилизации“.

 

21.12.2021 г. 23,02 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: „Искаме да бъдем красиви…“ - Само красивите мисли, които сме възприели от божествения и ангелския свят, ние ще приложим в нашето тяло. ТОВА е човекът! Като го видиш, да ти е приятно, да кажеш: „ЕТО едно Божие създание, което нищо няма да стъпче, нито едно камъче няма да повдигне! Всяко нещо си е на мястото. ЕТО човек, на когото можеш да разчиташ!“. (1943.01.03у.Пожелаване)

КОМЕНТАР: ИМА хора, които са ходили на Слънцето, които посещават и други божествени светове, възлизат на Новата земя и в Новото небе. Земните хора ще бъдат крайно изумени, когато видят как живеят небесните човечества в най-вътрешния космос: там няма абсолютно нищо ръкотворно. Там няма труд като земния, никой не откъсва и не премества дори прашинка от мястото ѝ. Няма нужда от добив на суровини, от дрехи, вещи, транспорт и жилища, от продукти за ядене. Човек се храни с любов и с еманации на Словото, Мъдростта, Истината. Художниците рисуват с цветни флуиди от очите и пръстите си върху тялото на човека и във въздуха, музикантите свирят по същия начин. Така че - ИМА място за виртуозност и в танците, и на мисълта, и на ръката.

 

 

22.12.2021 г. 11,48 ч.

 

 

ЛЮБОВ КЪМ БЛИЖНИЯ И ЛЮБОВ КЪМ БОГА : : Привързаността към обекта и милосърдието към ближния не са върхът на любовта : : При любовта към Бога РАЗПОЗНАВАМЕ ИСТИНСКОТО СЛОВО БОЖИЕ И НОСИТЕЛИТЕ МУ, ОБИЧАМЕ ВСИЧКИ И ЖИВЕЕМ ЗА ВСИЧКИ. Тогава най-издигната и най-тънка ни е ФОНТАНЕЛАТА.

УЧИТЕЛЯТ: Окултният ученик трябва да познава своите умствени сили. Той трябва да знае как и върху кои центрове най-много да работи. Когато иска да работи специално върху някой мозъчен център, ученикът трябва да се свърже с тези същества, у които този център е най-силно развит. Щом се свърже с тях, те ще му въздействат благотворно в ТОВА направление, именно към което се стреми. Например, ако ученикът иска да развие в себе си милосърдие, той трябва да се свърже с ония интелигентни, разумни същества, на които милосърдието е „специалност“. Други същества пък имат „специалност“ любов към Бога. Щом се свържете с тях, енергията, която е складирана в чувството любов към Бога, веднага протича и към вас. Като знаете това, вие трябва да се учите да различавате енергиите, които минават през вашия мозък, и съзнателно да ги обработвате. За да се развие известен мозъчен център, през него непременно трябва да тече съответна мозъчна енергия. Милосърдният човек веднага се отзовава на страданията на хората. Като види някой беден, болен, нуждаещ се, той веднага се отзовава. Ако милосърдието не е развито в някой човек, дълго време трябва да му говорите за страданието на хората, докато сърцето му трепне.“ (1923.02.21м.Първата родена мисъл)

ВЪПРОСИТЕ: С какви хора да се свързваме? : : При чрезмерна любов към себе си, черепът изтънява НА ТИЛА и затова егото ни става културист в която и да е област – с натурални или духовни мускули, даже в яденето… Иска да е фактор, да е в центъра на вниманието, да е над всички.

Има ли случаи, при които любовта към обекта, към ближния, към животните и пр. трябва да отстъпи пред любовта към Истината, към Словото Божие, към всички? Стават ли истински майки жените, които не са осияни от Словото?

Но трябва ли милосърдието и животът за себе си да се пренебрегнат съвсем?

 

 

22.12.2021 г. 15,47 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: „Течението в природата, което помага за развиване на чувството „любов към Бога", не иде всякога, но периодически. Ученикът трябва да знае това нещо, да бъде буден, навреме да използва тези сили. Иначе той ще се самоизлъгва, ще мисли, че е развил едно или друго чувство в себе си, без всъщност да е постигнал това“ (1923.02.21м.Първата родена мисъл)

КАРТИНКА ЗА ДЪЛБОК РАЗМИСЪЛ : : Ако някой си фантазира, че има друг начин за постигане на съвършенство, освен преминаването през всички форми на любовта и тяхното редуване, трябва сериозно да си помисли от кого се е учил. Няма нито един безсмъртен Учител, а на първо място Мировият Учител, т.е. Господ, който да не е минал и да не минава през тия фази според това, което иска от него БОГ, а не ученията на лъжци и горделивци.

КОМЕНТАР: Има общи положения за усещането на Любовта Божия и нейното даряване на другите, валидни за всички. Това е началото на божествената година на 19 август и въобще минаването на Слънцето през Лъва, както и съвпадите му с всяка звезда и планета, минаването му през всеки дом и знак, а също и в неделя и в слънчев астрологически час. През деня това се активира при изгревите на Слънцето и когато то е на зенита. Разбира се, има и други пулсации на Божественото, повечето от които са ни неизвестни. Индивидуално, любовта към Бога се проявява най-вече при слънчевите съвпади по дирекции, прогресии, транзити и др. Тогава душите с искра от Бога се отварят за Словото, за любов към повече хора и любов към всички. Принципно, любовта на Бога към нас и нашата към Него се проявява, когато спазваме периодите на усамотение и когато сме сред колкото може повече различни хора с дух и душа. Естествено – и когато от нас извира любов и доброта.

УЧИТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ - БИЛ Е ВСЯКАКЪВ В МИНАЛИ ЖИВОТИ: С всичко ще си послужа, защото няма нещо в света, което да не съм бил. Аз съм бил всичко: и поп, и владика, и цар, и какво ли не. Аз съм бил и слуга, и господар, и търговец, и майка, и баща – ВСИЧКО съм бил. ВСИЧКО имам в себе си! Няма нещо, което да не съм бил. /И КАЗВА, ЧЕ ПАК ЩЕ СЕ ВЖИВЕЕ ВЪВ ВСЯКА ОТ ВЪЗМОЖНИТЕ ФОРМИ НА ЛЮБОВТА, КОГАТО БОГ ГО ПОМОЛИ – и майка ще бъде, и баща, и т.н. - б.с.) (1935.12.29н Вас ви нарекох приятели)

 

22.12.2021 г. 17,50 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Като наблюдавам хората, а също и вас, учениците, намирам, че най-силно развити са личните ви чувства, вследствие на което сте докачливи, честолюбиви, горделиви, тщеславни. Външно се криете, не ги показвате, но вътрешно не можете да се скриете. Дето гордостта и тщеславието са силно развити, там и умът е слаб. Тези чувства поглъщат силите на ума и тогава човек не мисли за причините и последствията на нещата, но се поддава на личните си чувства. Когато твърдостта в човека е силно развита, той не търпи никакво чуждо мнение или съвет и казва, че неговото мнение е непоколебимо. Преди всичко, този човек няма мнение. Защо? — Защото мнението, убеждението е резултат, който произтича от целокупната деятелност на всички чувства, сили и способности на човека. Значи, всички сили в човека трябва да се съберат на едно място както народните представители в камарата, и след дълги дебати да дойдат до общо заключение. ТОВА значи мнение, ТОВА значи убеждение. За да се оформи мнение, убеждение в човека, не само една от неговите способности или сили трябва да работи, но всички сили в него трябва да се предизвикат на работа, и след дълго разискване помежду си да дойдат до общо мнение, до общо заключение. Мнозина не се познават и отричат всичко, каквото другите им казват. Те не признават, че са горди, честолюбиви, упорити. Щом не признават, ще ги поставят на изпит сами да се уверят. Кажете на гордия, на тщеславния, че нищо не разбира, да видите как ще се прояви. Заповядайте на упорития да направи нещо, да видите как ще ви се противопостави, особено ако той е на друго мнение по въпроса.“ (1923.02.21м.Първата родена мисъл)

 

 

22.12.2021 г. 18,10 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Слушате някой оратор и виждате, че той маха с ръце, сочи с юмрук към публиката, удря на масата. Тези движения показват, че чувството на разрушение в този човек е силно развито. Казват за него, че е отличен оратор. — Да, отличен оратор е, но той може да набие този-онзи; той може моментално да разруши това, което хората с години са градили. След него излиза друг оратор. Той говори тихо, обръща се на една, на друга страна, разтваря ръцете си. Щом разтваря ръцете си, това показва, че той е страхлив, умът му не е силен, не може да го управлява. Всяко движение в човека означава нещо. Който разбира езика на движенията, той може да чете по тях, да изучава хората, да изучава и себе си. (1923.02.21м.Първата родена мисъл)

 

 

22.12.2021 г. 19,46 ч.

  

ДА СИ СВЕРИМ ЧАСОВНИКА С КОГО ИМАМЕ РАБОТА

УЧИТЕЛЯТ: „Голяма наука се крие в движенията! Красиви са движенията, когато са естествени. Излиза един проповедник на амвона и говори: „Братя християни, от всички се изисква силна, непоколебима вяра в Бога!“ Всички го слушат, но не харесват движенията му. Какво лошо има в движенията си? - Той вдига, слага ръце, но пръстите му се движат така, като че брои пари... Човекът дълго време е бил търговец и не може да се откаже от навика си да брои пари. Движенията на този проповедник не са красиви, защото не са естествени, не са съответни. Търговец да брои пари — това движение е на място. Проповедник да брои пари — това движение не е красиво, не е на място.“ (1923.02.21м.Първата родена мисъл)

Един проповедник събрал оттук-оттам материал, наредил добре беседата си, за да изкара повече пари, но слушателите не му дали толкова, колкото му се падало - оценили я за по-малко. В следващата проповед той започнал да кастри хората, които не му дали пари.(Мъдростта, НБ , София, 29.10.1916)

Между евангелистите имаше един фонд за усилване на проповедническото дело в България. Искаха да съберат 100 000 лева за тази цел. Много добра идея, но и един милион да съберат, работата няма да върви; и два милиона да имат, пак няма да върви; и сто милиона да имат, пак няма да върви. Работите с пари не вървят. Аз ви казвам: дотогава, докато Словото Божие се проповядва с пари, работата няма да върви. Онзи проповедник, който проповядва за пари, внася отрова в ума си. Той трябва да проповядва за Бога от Любов. Онзи пък, който работи за Бога без пари, Бог ще помисли за него. Чудни са съвременните хора!(Свещеният огън, СБ , София, 27.8.1926)

Някой казва: “Може би му плащат хиляди левове, а може и милион!” И затова мнозина казват: “Ако е за милион, и ние можем да станем добри проповедници...” - Не, проповедник с пари не става.(Глас в пустинята, НБ , София, 12.12.1926)

Де е вашата свобода? Може ли да се нарече свободен този, който краде и лъже? Само слабият човек краде и лъже. Той може да е министър, но щом краде и лъже, той е слаб човек. Той може да е проповедник, но ако работи за пари, също е слаб човек. Той проповядва за 140 долара месечно. Обаче, ако го повикат да проповядва в друга църква за 500 долара, веднага ще напусне първата църква, под предлог, че призванието му е такова, да отиде във втората църква. После го канят в трета църква, с 2000 долара месечно възнаграждение, и той напуща втората църква, все под същия предлог, че призванието му налагало това. Аз познавам един виден проповедник, на когото плащат 10,000 долара, и той казва, че призванието му било, именно, да проповядва в тази църква.(Иде Исус, НБ , София, 5.10.1930)

Някой проповедник поучава богатия човек не за душата му, а за неговите пари. Често и учителят има отношение към ученика си дотолкова, доколкото може да се ползва от паричното му възнаграждение. Това са известни икономически похвати на учителите по музика; някой път и религиозните проповедници за Бога - и те искат пари.(Нов мироглед, МОК , София, 10.10.1930)

Всеки човек трябва да бъде възнаграден за своя труд, но казвам: какво проповядване е това, когато парите се загнездили в ума на някой проповедник и той говори на хората за Бога? Аз бих похвалил онзи проповедник, който проповядва за Бога от убеждение, без пари; ако пък дойдат парите и това е добре, но той не мисли за тях.(Покрива и изправя, НБ , София, 17.4.1932)

Та казвам: ако Христос имаше материални съображения, ако той би бил един проповедник да проповядва с пари, ако искаше да има доброто мнение на еврейските равини в неговото време, какво щеше да направи, кажете ми? Нищо!(Петте ечемичени хляба, НБ , София, 30.4.1933)

Вземете един проповедник или свещеник, който, като служи, взема пари . Отнемете всичката материална страна, за да опитате религиозните хора. Аз не искам да им се отнемат, но само да се опитат имат ли идея.(Който направи небето и земята, НБ , София, 30.7.1933)

Аз ако искам да стана проповедник, за бъдеще щях да стана един градинар, ще насадя 20-30 плодни дървета и кой как мине, ще давам от плодовете и ще проповядвам без пари.(Синовно отношение, УС , София, 17.10.1943)

В окултната школа може да се яви един Учител, може да му дават 1, 2 или 10 милиона лв., за да преподава, но реши ли той да преподава за пари, въпросът с него е свършен.

Учителят и ученикът работят без пари.(Качества на ученика, ООК , София, 4.4.1922)

Роденият в духа на нашето учение - в учението на живия Господ - всякога служи без пари, безразлично, дали е владика, учител, съдия или работник.(Господи, да се отворятъ очитѣ ни!, НБ , София, 25.2.1923)

Учител си – служи на този народ без пари! (Приех от Отца Си, НБ , София, 28.2.1926)

Някой човек ви е учил на нещо и вие казвате: „Аз мога да се изплатя на този човек“.- Как? – „Като му дам пари.“ - Не, този Учител не взима нищо, той не работи за пари.(Пътят на ученика, СБ , София, 19.8.1927)

Герой е онзи земеделец, който вади по няколко крини жито от хамбара си и раздава на бедни. Герой е онзи учител, който учи децата без пари. Герой е онзи музикант, който събира около себе си хора и свири без пари. Не може да се нарече герой онзи учител, или музикант, който продава своето знание или своето изкуство. (По-долен от ангелите, НБ , София, 23.10.1927)

Един велик Учител може да възкреси мъртвия, да излекува болния, да даде знание на невежия, но никога не би могъл да дава пари назаем, нито да създава условия на хората да забогатяват!(Възприемане и предаване, ООК , София, 17.10.1928)

Всеки човек трябва да учи, но той трябва да намери онзи учител, който е определен специално за него. Намери ли своя учител, работата му тръгва напред. Този учител не взима никакви пари. Той работи за Бога, като изисква от ученика си, каквото спечели, да го внесе в Божествената банка. Истинският учител е онзи, който не работи за пари. Този учител трябва да учи ученика си с любов, да го научи, какво представя ума и сърдцето, да знае, какво нещо е човекът-мъж и човекът-жена, да разбира душата и духа си.(Два центъра, ООК , София, 13.11.1929)

Един казал: „Учителят да ми даде 3 милиона - и аз ще защищавам Неговото учение, ще пиша, ще го проповядвам навсякъде!“ - Че ако едно учение се проповядваше с пари...(Малките опити, ООК , София, 10.11.1937)

Аз, най-първо, нямам нужда от пари. За мене най-голямото нещастие са парите! И туй, което е щастие за другите, е нещастие за мене. Аз не се нуждая от пари! Ако искам богатство, аз зная колко скъпоценни камъни има в земята, зная колко има злато, сребро, къде има лечебни билки. Ако искам да печеля пари, зная много добре да лекувам, но си мълча.(Новото в живота, СБ , РБ , София, 22.8.1943)

Като българин, нямал много пари и дал 10 лева на един астролог да му направи хороскоп. Понеже му дал само 10 лева, той му написал 2 листа. Казва: „Защо толкоз малко пишеш? “ – „За 10 лева толкоз се пише. Ако дадеш 200, 300, 400, 500 лева, ще има десетина страници.“ Бакалски начин: даваш 10 лева – вземаш захар за 10 лева...(Създаде Небето и Земята, НБ , София, 20.6.1943)

Ще дойде окултистът - и той дава пари с лихва.(Чиста мисъл, ООК , София, 2.4.1930)

Сега, за да излекуваме някой болен, трябва да отнесем някоя огърлица на лекаря. Кой лекар сега лекува без пари? (Доведете ми го, НБ , София, 24.1.1932)

Значи, и лекарят, който си служи с божествена наука, иска пари, както и апашът, който не си служи с никаква божествена наука. (В образ Божи, НБ , София, 1.1.1928)

В душата на лекаря трябва да има сила да лекува, а не да събира пари. Той не е станал лекар, за да печели пари! (Творители на Словото, НБ , София, 3.7.1932)

При болните лекарят всякога пари изважда, при здравите нищо не изважда... (Млад и стар, МОК , София, 26.7.1940)

Дойде някой при вас, казва ви: „Излекувай ме, ще ти дам 25 000 лева.“ - Голяма е отговорността при лекуване с пари! Вие ще излекувате този човек, ще вземете парите, но след една година той ще умре. И какво ще стане след това? – Той ще се всели във вас и вие ще носите неговата карма. Вземате ли пари, ще изхарчите от себе си повече от това, което сте получили. Ние ги знаем тия закони! (Теория и практика, ООК , София, 8.7.1925)

Нима един лекар не може да посвети един месец от цялата година, без да взема пари?(Неговата заповед, НБ , София, 28.5.1922)

Любовта с пари нито се предава, нито се продава! И знанието с пари не се предава. Мъдростта, истината, както и всички добродетели изобщо, с пари не се предават. Добродетелите нито се предават, нито се придобиват с пари.(Малки и големи придобивки, ООК , София, 18.1.1928)

 

 

23.12.2021 г. 13,22 ч.

 

 

ФУНДАМЕНТАЛНИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЗАКОНИ : : Ще ни тормозят, докато не станем чисти и не проявим мъдрост и любов, докато не почнем да еволюираме. Абсолютно всяка неприятност и нещастие са изчислени с точност но ангстрьом и наносекунда, за да ни спасят от по-голямо бедствие, да ни насочат в правия път. Грамадни йерархии от божества и ангели денонощно ни предпазват точно по този начин.

УЧИТЕЛЯТ: „Всяка мисъл, всяко убеждение на човека, каквото и да е то, има своя основа, своя причина. Каквато мисъл и да дойде в ума ви или каквото и чувство да дойде в сърцето ви, не ги отхвърляйте. Те имат свой произход, те имат право на съществуване. Анализирайте всяка мисъл, всяко чувство, които минават през вас, и вижте защо са дошли, какво будят в самите вас. Не питайте защо се гневите, но питайте защо гневът ви е посетил. Гневът, страхът са на място, но трябва да се използват. Те са сили, които имат свое предназначение и смисъл. Те са съветници на човека, които го придружават навсякъде. Ще кажете, може би, че тези отрицателни чувства са подобни на лошите духове и нямат право да смущават човека. Питам: защо комарите имат право да хапят хората, а отрицателните чувства, лошите духове да нямат право да ги безпокоят? Както комарите и мухите кацат по носа, по ръцете и краката на човека и го безпокоят, така и лошите духове имат право да го изкушават. Бог не се бърка в тяхната работа. Мухите, комарите, бръмбарите, както и животните имат свое велико предназначение.

Човек трябва да мисли право, да съчетава фактите, за да намери смисъла и предназначението на всичко, което природата е създала. Седите и размишлявате върху нещо, но мисълта ви е мъглива, неясна. В това време един комар кацне на носа ви и ви ужили. Вие веднага се стреснете, раздвоите се, но мисълта ви се проясни. Друг път се разгневите, искате да си отмъстите на някого, да му направите някаква пакост. В това време муха кацне на носа ви, ухапе ви и мисълта ви веднага се раздвои. Вие се замисляте сериозно върху това, което сте решили да правите, и казвате: „Какво ще ходя да се разправям с хората? Няма защо да отмъщавам. Ще се издигна по-високо и оттам ще гледам на живота“. С ухапването си, мухата иска да ви обърне внимание — да се позанимавате малко с нея. Влизате някога в гората, но сърдит, недоволен, искате да излеете яда си върху някого. Обаче както вървите, спъвате с в едно дърво, падате на земята и веднага забравяте недоволството си. Значи, всяко растение, всяко животно, всеки неодушевен предмет, които ви безпокоят или в които се спъвате, ви изваждат от лошите, от отрицателните състояния. По този начин те уравновесяват силите във вашия организъм. Камъкът, дървото, в които се спъвате, са предназначени да ви отстранят от злото, което сте намислили да правите. По-добре да се разгневите на камъка, отколкото да напакостите на човека.“(1923.02.21м.Първата родена мисъл)

ПРИЯТЕЛ РАЗКАЗВА: Едно прекрасно момиче ми предложи да вземем къща под наем някъде на село и да заживеем там. Летя от щастие – най-после, ИМА Господ! Дадохме си среща. Трябваше да се отбия в супера за нещо, но ключът на сектора с багажа ми се счупи, трябваше да търсят майстор. Вече закъснявах. Тичам към метрото. Не щеш ли, на стълбите точно пред мен падна едра жена и трябваше да я вдигаме, да ѝ помогнем. Нейсе, пак напред! На милиметър пред носа ми стъклените врати на изхода блокираха. Викам си – сериозна работа! Вече знам какво ще ѝ кажа. Трябва да съм олигофрен, да не разбера какво става. Сядам във вагона, на другата спирка влиза самата тя и сяда до мене. Не съм знаел, че живее тука. Искам да ѝ кажа веднага че няма смисъл нито къща, нито нищо, но тя настоява да ми каже нещо първа. „Ама моето е важно!“ – „Моето е по-важно!“ – Дама е, трябва да ѝ се отстъпи… - Преди 5 минути била срещнала първата си любов на улицата. Естествено, този път бил уговорен брак незабавно…

***

ВСЕКИ ИМА БЕЗБРОЙ ТАКИВА СЛУЧАИ, но не разгадаваме посланието. Упорито искаме да си имаме „свой човек“ или да постигнем нещо друго, което не ни е определено. Не че непременно другият е лош – може да е прекрасен, НО НЕ НИ Е ДАДЕНО. Някои можем да разкажем поне 100 случая от нашия живот, обаче продължаваме - бием се като мухи в стъклото, не увираме. Нали знаете как се вари шопска глава? – Слагаш я в тенджерата с един камък, кипваш водата и постоянно доливаш. Като омекне камъкът, вариш главата още три денонощия…

А дежурните са много. На всеки светия са прикачени поне 10, на нас – по 100, 1000, 10 000, един милион на човек. Ангели и послушни дяволчета без работа – безброй. При това работят на смени през половин час – няма мърдане... Божествата на болестите и нещастията също не спят. Решим да живеем нечисто, да направим погрешен избор, да лъжем, да насилваме, да изнудваме – готови са.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CwqIecJydlc&feature=share&fbclid=IwAR274uIyzyoO51T7lrDx5mVt97589FFQC77FJsfruAHJg4dAQmTmeX4PoTo

 

 24.12.2021 г. 05,40 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ: „Невъзможно е човек да мине без страдания. Като ученици, вие трябва да благодарите за всяко изпитание и съзнателно да го използвате. Щом го използвате съзнателно, то ще ви повдигне. — „Ама сега ли трябваше да дойде?“ — Знайте, че всяко нещо идва на неговото време. Всичко в природата става точно на неговото време. Казвате, че известно изпитание е дошло преждевременно. - Природата твърди точно обратното: всяко изпитание идва на определеното за него време. Не съжалявайте за това, което се е случило, и не се радвайте за онова, което не е дошло. Ако някое благо ви посети, радвайте се, че е дошло и разумно го използвайте. Ако очаквате едно благо, а не го получите, не съжалявайте за него. Скръбта е посаждане на семена; радостта е цъфтене, завързване и узряване на плода.

Защо идат страданията в живота? — За да развият ума и сърцето на човека. Защо идват радостите? — За да развият ума и сърцето на човека. Радостта и скръбта са процеси, които вървят паралелно в живота. Който търси само радостите, той не разбира живота. Радостта и скръбта се сменят непрекъснато: ако днес сте радостни, гответе се утре да бъдете скръбни. Ако днес сте скръбни, гответе се утре да бъдете радостни. Щом така разбирате живота, вие ще се домогнете до известни правила и закони, които ще донесат велико благословение за вас.“ (1923.02.21м.Първата родена мисъл)

УЧИТЕЛЯТ: Да ви приведа за пример една песен. Има една "Песен за скръбта." Три фази има в нея. "Слушал съм за тебе скръб..." Така като се говори, ние се намираме в един неустойчив свят - всичко, което става в него, е преходно. Това е физическият свят. "Че жестока си била..." - Всички работи на Земята са жестоки. Второто положение: Скръбта ни най-малко не отговаря, че била жестока, тя казва: "Мен мъчно може да ме обикне някой. Хората не ме разбират, не ме обичат." Това е духовният свят. После идва умственият свят – третата фаза: "Мъчно може да ме следва някой в пътя, по който вървя. За да мисли добро за мене, той трябва да е жител от съвсем друг свят." И най-после завършва се с един жив мотив: "Скръбта и радостта са все едно." Това е в причинния свят – при любовта. Това е вече божественият свят, дето всички неща се разбират. Трябва да минеш от физическия свят в духовния, в умствения, в причинния, и тогава можеш да кажеш, че си изпял песента. Това е разбиране на една песен. Дълбоко разбиране. Това е един модел на песента.

От "Петте врати" (22 януари 1936)

Текст на песента:

Радост и скръб

Слушал съм за тебе, скръб,

че жестока си била,

че страдания причиняваш ти.

Не знаеш ли ти,

че съм беден странник?

Кажи, що искаш ти от мене,

скръб, кажи!

Кажи, що искаш,

нека аз това да знам!

„Мъчно може мен някой да обича.

Там е скръбта.

Който мен обича

и приема ме добре,

само той може

живота да разбира.

Труден е и стръмен е пътят,

по който вървя.

Мъчно може да ме следва

някой там,

а за смъртния

невъзможно е почти.

Някой пък да обича

и добре да мисли за мен,

трябва той да бъде жител

съвършено от друг свят.“

Радост и скръб – това са пътища

да се разбира Великия живот.

Любовта еднакво и двете цени.

Скръб и радост са едно,

скръб и радост са едно,

Любовта щом в тях цари.

Правдата в скръбта се цени,

а Доброто – в радостта.

Тях да възприемем,

дружно да вървим напред.

Любовта еднакво и двете цени. (2)

 

24.12.2021 г. 10,11 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ: „Човек не трябва да се лакоми за много знания. Колкото повече знания придобива, толкова повече ще се обезсърчава. Днес на човека са нужни само толкова знания, колкото може да обработи и приложи. Многото знания, но необработени и неприложени, правят човека нещастен.“ (1923.02.21м.Първата родена мисъл)

КОМЕНТАР: Бездънната, неутолима любознателност е велика жажда на човешкия ум, дадена ни от Бога. Словото казва, че умът ни има способността да попива и излъчва знания безкрайно. Това е ТЕЗАТА, но ето че има и АНТИТЕЗИ. Несдъвкана храна има и в умствения свят. Ясновидците потвърждават, че много умници, писатели, гностици, многознайковци и лектори са с огромни глави в другия свят – макроцефàли.

 

24.12.2021 г. 19,27 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Слушайте само онзи музикант, който дава подтик и насърчение. Четете и изучавайте философията само на онзи учен и философ, който ще ви подтикне към работа, към истински живот.“ (1923.02.21м.Първата родена мисъл)

 

 

24.12.2021 г. 21,03 ч.

  

Г.: В Русия има предание между простолюдието, както и из средата на аристократите: на Бъдни вечер мома влиза в стаята и се оглежда, и на огледалото й се показва образът на лицето, за което ще се омъжи. Една българка от Варна ми разправяше, че е имала подобен опит в Одеса, където е учила: видяла един образ и след шест месеца я срещнали в България с момъка и се омъжила. Има ли нещо вярно в това?'

УЧИТЕЛЯТ: Това е кармично свързване, то не е женитба. Под думатаженитба" трябва да се разбира среща на две еднакви души. (Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915, СБ , В.Търново, 17.8.1915)

 

 

25.12.2021 г. 11,01 ч.

 

 УЧИТЕЛЯТ: „За да разрешите някой въпрос правилно, вие трябва да престанете да мислите за него. Ако искаш правилно да разрешиш известен въпрос, абсолютно престани да мислиш за него. Това значи: стани пасивен за своята безпокойна, тревожна мисъл, за да можеш да възприемеш една положителна мисъл от висшия свят. Тази мисъл ще ти помогне да разрешиш правилно своя въпрос. ТОЗИ е естественият начин за разрешаване на въпросите.“ (1923.02.21м.Първата родена мисъл)

- ТОЗИ СЪВЕТ НА УЧИТЕЛЯ Е ЦЕНЕН МЕТОД, ДОБРЕ ИЗВÈСТЕН И В ДРЕВНОСТТА, И НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПСИХОЛОЗИ. Монофиксацията е убила стотици милиони егоисти, въртящи в себе си с десетилетия латерната „Нещастния аз“. Те не знаят, че са самоубийци; но най-жестоките още по-малко знаят, че латерната им е и картечница - тя денонощно обстрелва някого с мисълта „ТИ си виновен!“. За съжаление, това дава още повече жертви по бойните полета на астрала.

КОЕ Е ПО-ДОБРЕ: ДА СЕ САМОУБИВАМЕ И ДА УБИВАМЕ – ИЛИ ДА ЗАСПИМ БЛАЖЕН СЪН? - По добре да заспим, ако сме тъй жестоки, че мислим само за себе си и нямаме сърце да бъдем милостиви към други лишени и нещастни, които са много по-зле от нас и душевно, и материално.

ФИНАЛ НА ЕДИН ТЕКСТ ОТПРЕДИ 38 ГОДИНИ:

 

/Истинската душевна почивка/ не очаква нищо, не се безпокои от нищо, не се окайва за нищо, за нищо повече не се бори. Тя се отличава с най-великия дар - дара на доволството от онова, което имаме и милостта към онези, които се нуждаят от нас. Тя не търси това, което го няма, а слага в ред онова, което има в момента. Подреди ли го съвършено, не се оплаква, а почива блажено в зимния си сън до момента, в който за нея отново настане пролет. Правете така и вие: ако нищо не ви върви, ако нищо не идва, пуснете кепенците на своята къща, загасете осветлението и помолете нощта да бди над съня ви най-милостиво.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0

 

25.12.2021 г. 16,00 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ: „Ти си неразположен, мрачен ти е животът, изгубил си смисъл. Дòйде някой човек при тебе - веднага в ума ти дòйде светлина. Този човек е внесъл светлината. Ще тръгнете с него, ще излезете навън. Ние имаме тъга – като дойде той, веднага внесе радост в сърцето ни.“ (1941.12.24о.Божиите блага)

 

 

25.12.2021 г. 16,58 ч.

  

КАКВО ЗНАЧИ ДА ОТИДЕШ С ЛЮБОВ И ДА ИЗЛЕЗЕШ С ОБИЧ - ИЛИ ОБРАТНО? КАК СЕ ПРАВИ ТОВА? Какво значи мисъл с любов и чувство с обич? Защо в ЕЖЕДНЕВНИЯ живот, а не само веднъж или няколко пъти през живота ни? Разбира ли някой казаното? Какво се случва с хората, които не ходят на гости или ходят не където трябва, посрещат не когото трябва? Какво се случва с хората, които не излизат въобще или не излизат с обич?

УЧИТЕЛЯТ: „Когато обичаш някого, ще му идеш на гости. Хората във време на любовта и обичта си ходят на гости. /…/ Като влезеш в дома му, ще занесеш любов; като излезеш, ще изнесеш обич с тебе. Хората С ЛЮБОВ отиват, а С ОБИЧ излизат. Някъде С ОБИЧ отиват, с ЛЮБОВ ИЗЛИЗАТ. Ако не се вложат обичта и любовта в ЕЖЕДНЕВНИЯ живот, ако не внесете любов към своите мисли, ако не внесете обич към своите чувства, ако не внесете сила към тялото, не можете да живеете.“ (1941.12.24о.Божиите блага)

 

 

26.12.2021 г. 06,33 ч.

 

 

ДАЛИ БОГ НИ Е ОБЪРНАЛ ГРЪБ ИЛИ ГОСПОД – ВСЕ ЕДНО. Или всяко едно същество, дори и най-нищожното, родено от Него, защото всяко едно пренебрегнато същество е сам ТОЙ. Защо го оскърбяваме? Всъщност, не ТОЙ ни обръща гръб, а НИЕ не смеем да Го погледнем в очите и се крием зад гърба Му, когато мислим за себе си и за света и Го изтезаваме във всяко същество, което е сам Той. Така Го изоставяме гладен и жаден в пустинята на нашата жестокост. Но не знаем ли за рефлектора на Неговия гръб?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: Наказанието е ПОСЛЕДСТВИЕ, което произтича от самите нас. Бог не наказва. Понеже Той е чисто Същество и нито една нечиста мисъл не може да остане у Него, то всички наши чувства, мисли и постъпки се връщат към нас. Той ни ги туря да ги носим. Ние наричаме това „наказание“. (1941.12.24о.Божиите блага)

- КЪМ ТИЯ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ НЕКА СИ ПРИПОМНИМ КАКВО КАЗВА И ВЕЛИКИЯТ ПОСВЕТЕН ЕМАНУЕЛ: Даже и най-великият божествен дух отдясно на Бога, ако помисли дори за миг за себе си или за света, моментално изпада на дъното на ада. Даже и най-черният дявол, ако е способен само за миг да помисли за ближния или за Бога, моментално се озовава отдясно на Бога. А ние знаем пак от Словото, че щом обичаме ближния и Бога, т.е. ВСИЧКИ, Бог е С ЛИЦЕ към нас; обичаме ли повече небожественото в себе си и в света, ние се озоваваме зад гърба Му. На гърба Си Той има особен рефлектор. Не ни наказва, неспособен е за това, но ние сами се наказваме, защото от този рефлектор получаваме обратно това, което сме излъчили в Битието.

ТУК МОЖЕ ДА СИ ПРИПОМНИМ КАКВО КАЗВА СЛОВОТО И ЗА ПОНЯТИЕТО „БЛИЖЕН“. – Ближен е само този, който върви заедно с нас към Бога и обича всички около нас, които ни обичат и също вървят с нас нагоре към Бога. НЕ МИСЛИ ЛОШО ЗА НИТО ЕДНО същество, родено от Бога, колкото и то да греши. Не осъжда дори лошите същества и неща, защото знае, че те са порождение на „добрите“, когато искат да заграбят щастието и благата за себе си и не се самораздават като извори на всички същества, създадени от Бога. А за кой свят говори Сведенборг? – За света, който не е създаден от Бога, а е дело на хора и същества, които не са създадени от Бога. Защо Бог е допуснал това – ЕТО най-древната тайна! Бог иска да провери кого и какво харесваме или с какво се съобразяваме.

 

НЯКОИ ОТ ИЛЮСТРАЦИИТЕ В ТОЗИ ПРОФИЛ МОЖЕ ДА СА НЕСРЪЧНИ И НАИВНИ, но тук се учат на художествени умения и малки деца. Много от картинките в него са опити на деца, овладяващи програми като Фотошоп. Оправят се в него много по-бързо и качествено от много възрастни.

 

 

26.12.2021 г. 06,56 ч.

 

 

ОСЪЖДАНЕТО НА НЯКОГО, БЕЗ ДА ГЛЕДАМЕ КАКВИ СМЕ НИЕ САМИТЕ И БЕЗ ДА ЗНАЕМ ТОЧНО КАК СТОЯТ НЕЩАТА, НЕ Е ЛИ БУМЕРАНГ?

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: Вие дѝгнете вашата тояга - и влизате в противоречие с Бога. Със същата тояга ТОЙ ще ви нашари! Ще кажете: „Бог е благ…“. - Постоянно ние получаваме плесници поради нашите лоши постъпки. /…/ Бог, и когато наказва хората, то е БЛАГОСЛОВЕНИЕ. Щом те наказва и страдаш – Той мисли за тебе. Ако не искате да ви наказва, вие сте изгубени. (1941.12.24о.Божиите блага)

 

 

26.12.2021 г. 07,12 ч.

 

 

ИНФАРКТИ, ИНСУЛТИ, СЪЛЗИ, ВЪЗДИШКИ, ОТЧАЯНИЯ, ИСТЕРИИ, ДЕБЕЛИНИ, ГЪРЧАВИНИ, ДЕПРЕСИИ, ИПОХОНДРИИ, АЛКОХОЛИЩА, ЧЕРНИ БЕЛИ ДРОБОВЕ, НАРКОТИЦИ, ПОСЯГАНЕ НА СЕБЕ СИ И НА ДРУГИЯ… ПРОДЪЛЖАВА БЕСЕДАТА С ФУНДАМЕНТАЛНИ ОБЯСНЕНИЯ:

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: Онези същества, които не разбраха Божията любов и Божията обич, създадоха злото в света. Злото не съществува, то е СЪЗДАДЕНО! Злото произтича от НЕРАЗБИРАНЕТО на Божията обич и Божията любов. Та, казвам: вие мислите що е зло. - Злото е НЕРАЗБРАНА любов и НЕРАЗБРАНА обич. Що е добро? РАЗБРАНА любов и РАЗБРАНА обич е ДОБРО. Неразбраната любов и неразбраната обич е ЗЛО. Туй е едно ПРАКТИЧЕСКО разбиране. /Осъзнайте/ това в себе си, за да можете да си въздействате. Неразположен си – значи не разбираш любовта. Щом я разбереш, твоето неразположение ще се смени. (1941.12.24о.Божиите блага)

 

 

26.12.2021 г. 08,22 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: Щом мислите, че всичко знаете, ВСИЧКО РАЗДАВАЙТЕ. А вие, като кажете, че знаете, имате съвсем друга идея - искате хората да имат уважение към вас… - Те ще имат уважение само дотолкова, доколкото сте им дàли. /…/ Като се съберат много хора, които мислят, че знаят, ВСИЧКО ТРЯБВА ДА СЕ ДАДЕ! (1941.12.24о.Божиите блага) А ДНЕСКА КАКВО СТАВА? – Знаещият иска ДА МУ ДАДЕШ, ДА МУ ЗАПЛАТИШ… Това СЪЩО е метод, одобрен от Словото, но такива хора не можеш да ги срещнеш между звездите НИКОГА. НИТО ЕДИН! „Отделни хора ЗНАЯТ това и ние сме ги срещали между звездите“ – каза Делфинът. Вече огромно количество хора с душа излизат нощем там както никога досега, все още представяйки си, че са с дрехи. Но във Външния космос това не е проблем.

 

 

26.12.2021 г. 08,57 ч.

 

 ЕДНА КОРЕКЦИЯ. Всичко се раздава, само когато станем безсмъртни и когато раздаваме на тия, които раздават ВСИЧКО. Тогава вече не се израждаме. Тогава сме ИЗВОРИ, които не спират никога. Докато сме още невръстни, важи друг закон. Раздаваме само ДЕСЯТЪК от щастие – ТОВА ни иска Бог. Ако и стотък, и хилядна част не сме отдали безкористно нито веднъж през животите си, връщат ни монадата в Хаоса и там тя се разсейва.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО: Винаги трябва да даваме от преизобилието, не от недоимъка. Някой казва: „ВСИЧКО трябва да раздаде човек!“ - Една НЕРАЗБРАНА философия. Не всичко да раздаде. Ако човек раздаде всичкия си ум, ако раздаде всичкото си сърце, тогава какво ще даваш?... Само ИЗЛИШНОТО в тебе не го оставяй да го носиш - дай го да го носят другите хора. Задръж за тебе толкова, колкото ти е потребно. В даден случай искаш да бъдеш щастлив. - Щастлив си, когато от изобилното щастие даваш на другите хора. (1941.12.24о.Божиите блага)

 

 

26.12.2021 г. 09,22 ч.

  

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Сега ДОБРИТЕ хора трябва да събудиш.“ (1941.12.24о.Божиите блага)

КОМЕНТАР: Какво правят много „будители“? – Разбуждат всички, даже змийските яйца. Особено когато им се плати. Като се излюпят змийчетата, и те почват да правят така и всички си мислят че това е нормално, но умират.

 

 

26.12.2021 г. 13,51 ч.

 

 КОЙТО НЕ Е ИМАЛ „ЗЛАТНА ПОГРЕШКА“ В ЖИВОТА СИ – ПОНЕ ЕДНА, - няма как да направи и крачка напред в еволюцията си. Или веднъж на 10 години… А ето, Небето ни дава ЕДНА грешка годишно – колко е ларж!... Но ако някой запланува СЪЗНАТЕЛНО да греши, понеже било дадено – това няма да мине…

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „По възможност, не правете погрешки. Аз допускам така: най-първо, максимумът е една погрешка на ден. 365 дни – 365 погрешки… Станем по-съвършени: 52 седмици – 52 погрешки; после 12 месеца – 12 погрешки; и най-после в годината една погрешка. ТОВА е верният път! Започнете от 365 погрешки, направете после 52 погрешки, внесете 12 погрешки - и се спрете на ЕДНА погрешка в годината. ОТ НЕЯ НЕ СЕ ОСВОБОЖДАВАЙТЕ. ОТ ГОДИШНАТА ПОГРЕШКА НЕ СЕ ОСВОБОЖДАВАЙТЕ. Това е естественият път на нещата. На годината една погрешка не е лошо. Иначе много се харчи. ИКОНОМИЯ трябва! Или една погрешка на седмицата, не повече – много се харчи. На месец като докарате една погрешка, по-малко се харчи. Щом докарате една погрешка на годината, тя е на място. Аз я наричам „ЗЛАТНАТА ПОГРЕШКА В СВЕТА“, която служи за предпазителна мярка на хората да не правят погрешки.“ (1941.12.24о.Божиите блага)

 

 

26.12.2021 г. 17,25 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Единственото най-хубаво нещо в света е постоянно да се учим, постоянно да любим и постоянно да обичаме.“ (1941.12.24о.Божиите блага)

 

 

26.12.2021 г. 18,22 ч.

  

КОНТРАСТИТЕ В СЛОВОТО

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Да мълчим, тихо да говорим. Като излиза светлината от тебе, тихо да излиза. Като излизат чувствата, пак тихо да излизат; и постъпките от тебе тихо да излизат.

Умът ни да е пълен със светлина, сърцето ни да е пълно с божествена топлина и тялото ни да е пълно със свобода. С божествена енергия, за да бъдем готови, въоръжени като войници, да се явим на който и да е фронт. Да се явим да защитаваме свободата, да воюваме и да защитаваме истината, да воюваме за любовта, да воюваме за Божията мъдрост. ТОЗИ трябва да бъде бъдещият идеал! ИМА защо да воюваме! Без война не може в света.“ (1941.12.24о.Божиите блага)

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBVDiz-LY7w

 

26.12.2021 г. 20,02 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ако не станете като малките деца в любовта, ако не приемете Божията хармония като деца, вие много в света не можете да свършите. Вие приемѐте Божията хармония като деца. И любовта като деца да приемете. ТОГАВА ще станете свободни - Божии деца, които всичко могат да направят в света.“ (1941.12.24о.Божиите блага)

 

 

27.12.2021 г. 16,39 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Пътят на живота е за човешкия свят, пътят на знанието е за ангелския свят, пътят на свободата е за божествения свят. Някои хора искат свобода. - Ако не си запознат с Божественото, свобода не можеш да имаш. Искаш знание. - Ако не си запознат с ангелите, не може да имаш знание. Ти искаш живот. - Ако не си запознат с хората, живот не можеш да имаш.“ (1943.01.03н.Пътят на праведния).

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VQxMkawaFbk

 

 

28.12.2021 г. 08,21 ч.

 

 

ПРОБЛЕМНИ ПАСАЖИ В БЕСЕДИТЕ : : СИНДРОМЪТ „ВЕЛИКАН-ЕГОИСТ“ : : Всеки от нас е великан-егоист, когато мегаломанията ни реши, че имаме по-големи права над нещо или някого. Съответно – трябва да си платим.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Защо вашите плодове гният? - Понеже казвате: „Това дърво е МОЕ!“ - Щом кажеш, че това дърво е твое, ще го нападнат гъсеници и пеперуди ще снесат яйца! /…/ Защо се развалят децата на някоя майка? - Тя зачне някое дете и казва: „Това дете е МОЕ“ – разваля се, щом е НЕЙНО.“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

КОМЕНТАР: Има проблемни пасажи в отпечатаните беседи, които се отделят като важна тема в цитатната ни енциклопедия от избрани тези, антитези и синтези. Проблемните места поради грешки или волности на стенографи и редактори се изясняват чрез сверки в Акаша, но когато нещо не е променено, а звучи крайно нестандартно, то става повод за сериозни размисли и обсъждания.

По въпроса за собствеността, в Словото има ограничен брой утвърждаващи мисли – определя се в кои случаи роденият от Бога има право на лична, частна собственост, която трябва да опазва и защитава. Това е душата ни, това са умът, сърцето и тялото ни, това е исконната ни свобода. Всъщност, ние сме собственост на БОГА, но ние сме отговорни за опазването на Неговото „имущество“. Обаче в преобладаващите случаи чувството за собственост над идеи и творения, над неща и същества извън нас се сочи като ГЛАВНА причина за Голямото грехопадение на богове, ангели и човеци преди 200 милиона години по земно време.

Цитираното твърдение за поразяването на природата и децата ни поради това адско чувство може да звучи крайно нелепо за досегашното ни мислене, но и в случая можем да го отнесем към предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СЛОВИСТИКА в Школата. А също и към акашовите изследвания на земните цивилизации преди Грехопадението, както и към ясновидските и присъствени наблюдения над съществуващите божествени общества в Битието.

АКО СЕ ЗАНИМАВАМЕ С ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА СЛОВИСТИКА, би трябвало да отделим градини, които да не са частна собственост нито на човек, нито на общество, продукцията им да не се обработва с животни, инструменти, машини, торове и химия и да не се продава, а да се разпределя безплатно и справедливо – първо на Майките и Децата. Да се отчете в този случай дали растенията се нападат от вредители и природни бедствия - или не. В разкази от рода на „Житно зърно колкото кокоше яйце“ от Лев Николаевич Толстой се разказва именно за такива идеални методи и взаимоотношения в древна Русия, които днес ни звучат като идилична фантазия. Пак руснак – Владимир Мегре – разказва за действителни случаи, когато в изоставени овощни градини дърветата не стават кисели дивачки и не се нападат от вредители, а се отрупват изобилно с огромни и здрави плодове. А и ние знаем, че, например, в такива случаи ягодите, макар и да издребняват, възстановяват живия и прелестен вкус на дивите ягоди и техните пълноценни свойства. Нищо общо с пластмасовия вкус и вредността за здравето при търговския земеделски геноцид днес, особено на ГМО-то. Пак руснак – академик и професор, - бе един от първите честни учени в света, който обърна внимание на почвената ерозия и растящите пустеещи земи с прашните бури поради дълбоката машинна оран и изсичането на горите. И с БОЛЕСТИТЕ е същото: дремещите в нас адски елементали, бактерии, микроби, гъби, вируси и пр., внедрени в тялото ни от Създателя НАРОЧНО, мигом се събуждат и почват да ни ядат, когато поискаме да притежаваме нещо или някого само за себе си, когато почнем да осъждаме несправедливо, когато предпочетем нечистотата пред Чистотата, когато нагонът ни за собственост, самоизява и власт надделее над справедливостта, милосърдието, братския живот и божествената любов.

БИ ТРЯБВАЛО И ДА СЕ ОТДЕЛЯТ ДОБРОВОЛКИ МАЙКИ, които да отглеждат децата си ЗАЕДНО И С РЕДУВАНЕ, без да се елиминира доминантната любов на родната майка към собствените ѝ деца и на тяхната – към нея. Тази лична психохимия е дадена от Бога, но някак си трябва да се осъзнаят негативите на собственическото робовладелско чувство към човека в земните традиции досега - и да се сведат до нула. Това важи с пълна сила и за псевдолюбовните и псевдородови матрици на черната ложа на Земята от Грехопадението досега. Тогава, именно, да се проследи ще се разболяват ли децата и възрастните, ще тръгват ли по лошия път и ще умират ли преждевременно, както става до ден днешен.

Изследването на райските общества в миналото и в космоса, както и в девствените, неоскърбени небесни светове, също би трябвало да докаже, че и това твърдение на Словото Божие Е ВЯРНО. Липсата на некронаука и некротехника, липсата на частна собственост върху природни продукти и човешки същества гони всякакви болести и вредители и създава РАЙСКИ обители и взаимоотношения.

Както бе казано, ясновидците от древността до днес потвърждават този факт навсякъде в Най-Вътрешното Небе, а напредналите Ученици на Бога не само го виждат, но и постоянно посещават тия райове и периодически пребивават там. Затова в земния си вид, когато се връщат тук през деня, те са много по-здрави и красиви, много по-мъдри, по-умни, по-добри и по-млади от останалото население. То все още поддържа егрегорния, робовладелския и феодалния строй на Земята, както и хищническия технотронен и урбанистичен капитализъм със съответните последствия на глобален природен колапс и абсолютно безмилостен геноцид. Това става поради чувството за власт, собственост и печалба у човекоподобните, несъздадени от Бога. И на създадените, които се опитват да им подражават.

 

 

29.12.2021 г. 10,28 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Пътят на живота е път, в който има ЛЮБОВ, пътят на знанието е път, дето има МЪДРОСТ; пътят на свободата – път, дето има ИСТИНА. Ако пътят на свободата не е свързан с истината, този път е фалшив, не е истинен. Ако пътят на знанието не е свързан с мъдростта, този път не е истинен. ПОСТОЯННО, НЕПРЕРИВНО ТРЯБВА В НАШЕТО СЪЗНАНИЕ ЛЮБОВТА ДА БЪДЕ РЪКОВОДНА НИШКА!“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

КАРТИНКАТА: №1 в центъра: ГОЛЕМИТЕ НАДЕЖДИ; №2: РЕЗУЛТАТ

КОМЕНТАР: Имаме много точни народни думи, които илюстрират тия истини. Милиони хора вегетират без любов и си мислят че живеят, а това всъщност е „живуркане“, което значи блато. Казват за някого, че е „човек на живота“, но какво той вкарва в себе си и в околните, как изглежда, от какво боледува и умира?

Същевременно, съществува и знание без разум и мъдрост, което също руши човека, природата и обществото. А има и кухи мъдрости без изобилен и пълен живот и без любов, които народът ни нарича „мъдруване“.

Свобода без истина не е нищо друго, освен „слободѝя“ – също много опасен разрушител. Тя също парадира със свои „истини“, но те всъщност са съзнателни или несъзнателни лъжи. Знанията на черната ложа и на егрегорите също са по линията на библейското твърдение, че „синовете на тъмнината са по-умни от синовете на виделината“ – това са същества от ада и даже богове с извратен ум и вредни мъдрувания, в които няма никаква истина. Нещо още по-лошо: синовете на мрака пускат малки отломъци от истинска мъдрост и истинска истина в микстурите си, които им служат само за стръв, за да се хванат на въдиците им или в мрежовия им маркетинг наивните търсачи на познанието и истината.

А има и немалко представители на всеядната и помийна „любов“, която народът ни нарича „любовчийство“.

Между другото, негативните аспекти на Меркурий и знака Близнаци, на Трети дом и лошите квинтили в хороскопа продуцират лъжците, продавачите и манипулаторите. Жертвите им без никакво колебание се хващат на всякакви реклами и презентации. В сенките на Юпитер се въдят стъкмистите на ЕГРЕГОРНИ вери и идеологии и на разболяващия морал. За това съдействат и сенките на знака Стрелец, на тригоните и на Девети дом в звездната карта на човека. Негативните аспекти и положения на Уран, на XI дом в хороскопа и знака Водолей множат серийно псевдомъдреците, които привличат много мушички в болната си светлина и в буйните си фантасмагории и измишльотини. Негативите на Нептун, на XII дом и знака Риби пък размножават съблазните, греховете и нечистотиите на наркоманиите и стихийното любовчийство. Не само на тях, но и на псевдомилосърдието, което цял живот се жертва за същества с нулева евоспособност (способност за еволюция). При някои представители на наркоманията „самарянство“ има още едно неразбиране: дават си средствата и живота почти изцяло за същества от по-ниска еволюция, не съзнавайки, че така захранват количество, а не качество. Или пък ДУХОВЕТЕ са ги заблудили кому да дават и да се самораздават. И ТОВА е божествен импулс, но ако самарянинът постоянно вади удавници от блатото, а не се държи с другата си ръка за някой по-чист и по-силен от себе си, не се знае кой кого и къде ще издърпа. Има и псевдомистици с огромно самомнение и тщеславие – те много обичат да се молят „Богу“ или да мижат по сцените, да привличат погледите.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D8UYa_oqGVY

 

29.12.2021 г. 11,16 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ти, като кажеш, че обичаш някого, да си готов да направиш ВСИЧКО за него! Ако не си готов, не го обичаш. Туй, което не си готов да направиш, не говорѝ за него.“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

 

 

29.12.2021 г. 16,06 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ако не се грижиш за другите – поне не ги спъвай. Човек трябва да желае доброто и на другите деца на Бога, понеже Бог изисква ВСИЧКИ хора да прогресират. Нека всички души да бъдат в пътя, да опитат благата на любовта, да опитат благата на Божията мъдрост и истина, да опитат благата на живота, на Божието знание и Божията свобода; да опитат благата на Божието училище и на работата, която Господ им дава в света.“ (1943.01.03н.Пътят на праведния).

 

29.12.2021 г. 16,46 ч.

 

ВНИМАНИЕ, ЖЕСТОКИ И БЕЗОТГОВОРНИ! В човешката душа се влиза на пръсти и се пада по очи в благоговение! Щом копринените буби умират от шума на мотоциклет, какво се случва с копринените души, след като са безсмъртни? Много лесно е да умреш еднократно… Нищо – ще си го получим с лихвите, ако сме изтръгнали и една сълза от невинния, след като сме го използвали или сме му дàли надежда.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Та казвам: в новия път, в който сме тръгнали, знаете ли какво разочарование влиза в сърцата, когато е имало един човек, който ви обича, бил е готов да се пожертва за вас, а намери, че вие сте фалшив? Какво разочарование настъпва в неговата душа! Не внасяйте разочарования в душите! Но ако се разочарова някой, погрешката ще бъде и негова. Всякога в любовта всички да бъдем неизменни!“ (1943.01.03н.Пътят на праведния).

 

 

29.12.2021 г. 17,19 ч.

 

 

ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА И ДНЕС. Кой народ досега е изпълнил Волята на Бога? На Господ не са Му нужни нито градове, нито автомобили и самолети, нито огорчени сърца, нито банки, нито кланове и кланици, нито прасета и пуйки за Коледа.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ако аз имам един син - баща съм - и ако той не иска да изпълни волята ми, ще взема, ще го приспя, ще го изпъдя, ще взема едно сираче да изпълни волята ми. Този, който изпълнява волята ми, ТОЙ ми е син! Бог иска народите да изпълняват Неговата свещена воля. Благороден е онзи народ, който изпълнява волята Божия.“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

 

 

29.12.2021 г. 18,02 ч.

 

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Считам за човек онзи, който може да люби. Всеки, който не може да люби, той е едно животно. Човек, който не може да обича, той е едно животно! Който люби, само той е човек. Човек по образ и подобие Божие е само онзи, който люби и който обича!“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

- ТУК СЕ ГОВОРИ ЗА ЖИВОТИНСКОТО В НЕГАТИВЕН СМИСЪЛ, НО МНОГО ПЪТИ В БЕСЕДИТЕ ВИЖДАМЕ И ТОЧНО ОБРАТНОТО:

Също така и рибите, и птиците, и животните, и минералите, както и кристалите даже, и те почитат баща си и майка си; и те обичат своите ближни. (Баща си и майка си, НБ , София, 11.3.1928)

Ако животните знаят да обичат, колко повече човек трябва да обича и да разбира любовта. (И проводи ги, НБ , София, 12.2.1933)

Животните знаят как да се обичат Бръмбарите знаят как да се обичат. Пеперудите знаят как да се обичат, птиците знаят как да се обичат. Животните знаят как да се обичат. Та сега хората ще се учат как да се обичат. (Път към новото, ООК , София, 14.4.1937)

Не само хората обичат, но и растенията, и животните, и птиците, и насекомите.(Проява и постижение на любовта, СБ , РБ , София, 28.8.1938)

Не само животните, но и растенията обичат.(Доста е на деня, НБ , София, 2.4.1939)

Животните знаят как да обичат.(Хубавата страна, ООК , София, 22.11.1939)

Не само хората обичат, но и растенията, и животните, и птиците, и насекомите.(Проява и постижение на любовта, СБ , РБ , София, 28.8.1938)

Животните знаят как да обичат.(Хубавата страна, ООК , София, 22.11.1939)

Ако вземем майката, не само майката на човека, но и всяка майка при животните и бащите им обичат своите деца, промислят за своите деца. (Най-добрите условия, ООК , София, 3.7.1940)

 

29.12.2021 г. 18,44 ч.

 

 

КАКВО ЗНАЧИ, ВСЪЩНОСТ, ВОЛЯ БОЖИЯ? От много други проповедници и лектори чуваме какво ли не, но Божествените Учения са на друго мнение:

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „ЕДИНСТВЕНОТО нещо, което ни препоръчва пред очите на Бога, то е любовта, която работи в нашата душа, с обичта едновременно. ТОВА радва Господа! Като гледа, Той се радва, че има деца, които са готови да изпълнят волята Божия.“ (1943.01.03н.Пътят на праведния).

 

 

29.12.2021 г. 19,08 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Често са идвали някои хора при мене - още като влезе, погледне ме от главата до петите. Аз чета – казва: „Мене така лесно не можеш да ме излъжеш! Представяш се за светия... - Не мислѝ, че можеш да ме излъжеш!“ Мисля да му кажа нещо реално, но той мисли, че мога да го заблудя. Казвам: аз ако нося твоя ум, ще бъда като тебе. Ако нося твоя ум, ще постъпвам като тебе, от тебе по-ниско ще бъда.“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

 

29.12.2021 г. 19,15 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Ако на нашето знание не съответстват Обичта и Любовта, какво е нашето знание? Ако на нашето богатство не съответстват Любовта и Обичта, в какво седи то? Ако на нашата сила не съответстват Любовта и Обичта, каква е нашата сила? - Тази сила ще бъде нашето нещастие за насилие! Ако няма това, ще дойде измамата, лицемерието - всичките тия неща ще дойдат.“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

 

 

29.12.2021 г. 20,53 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: Аз се оплаквам и казвам: „Защо ми дойде всичко това до главата?“ - Защото не си турил в действие Божията Любов и Божията Обич. Казваш: „Нямам достатъчно знание.“ – Ти имаш повече знание, отколкото ти трябва. – „Сърце нямам…“ – Не говориш истината! Сърце имаш, и откакто си се родил, то казва: „Любѝ!“ То тупа и казва: „Любѝ!“ Всеки ден ти казва: „Любѝ!“ - Туп-туп!.. - И като тупа, сърцето казва: „Любѝ! Любѝ! Любѝ!“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

 

 

30.12.2021 г. 09,43 ч.

 

 БОРИСЛАВ РУСАНОВ, 16 декември 2021 г. /Бележка на съст.: При неговите благословени контакти отдалече връзката е енергийна, ментална и духовна, даже гласа му не винаги чуват физически, но всичко е много живо и възраждащо. Тук ще видите, че Учителят и днес има истински ученици, които Го обичат безмерно и затова Го разпознават безпогрешно всеки път, когато дойде на Земята, винаги са горе и долу в Школата и летят с Него из световете. Нека първо си припомним какво казва Той за такива/:

УЧИТЕЛЯТ: В небето има духове, които са стари няколко милиона години и учат там. Какво ще кажете? Има ученици, които имат по 10 милиона лазарника! И знаете ли с какво усърдие се учат? - ОТЛИЧНИ ученици са! (Окултна медицина, ООК, София, 24.12.1922) : : Учителят е мощен, докато има ученици. (Зазоряване, НБ, София, 18.4.1926) : : Учителят има четирима ученика в света, които обича. И ако тия четирима ученика ви препоръчат на Него, Той ще ви приеме в Школата. (Ученикът, УС, София, 4.6.1939) : : Аз ви казвам, че имам достатъчно ученици, и ако искате, мога да ви ги доведа. ИМАМ ученици! Имам още една Школа, специална Школа, която вие не сте виждали още. На тях, когато говоря, другояче говоря – вие сте от ОБЩАТА Школа. Между вас няма ученици, а между тях всички са ученици. (Живот вечен, СБ, В.Търново, 24.8.1922)

БОРИСЛАВ: Интересно преживяване имаше вчера Мирослав по време на дистанционен сеанс ПРАТКА ЛЮБОВ – ДАР ОТ БОЖЕСТВЕНАТА БЛАГОДАТ. Ето неговият разказ:

Издигнах се в пастелно жълта светлина, и както се реех като глухарче, се появи Борислав на гърба на огромен бял орел. Качи ме и полетяхме в този необятен жълт воал от светлина! След известно време кацнахме в подножието на един висок планински връх, където Учителят, светещ като бяла светлина, беше седнал и медитираше. Седнахме и ние с Борислав до Него. Той ни хвана ръцете и се сляхме в Едно. Изпълних се със светлина!

- Дай ми сърцето си, синко! - каза Учителят.

- Ето го, ето го! - отвърнах развълнуван аз.

В следващият момент бях легнал и Учителят много нежно с енергия привлече сърцето ми извън тялото ми и като духовен хирург го обля с благодат и то се превърна в сърце от чиста светлина! След това ми го върна в гърдите и се получи леко избухване на енергия, и светлина пулсираше около тялото ми.

- Трябва да спреш да се напъваш да бъдеш перфектен. Това ти тежи!

След известно време се появи голяма спираловидна фуния и Борислав ме подкани да влезем. Слизахме доста надълбоко в недрата на моето Подсъзнание. Сцената досущ приличаше на ада. Вървях в някакви тунели и стигнах голяма пещерна зала. Беше тъмно, и наблюдавайки сцената като страничен наблюдател, забелязах, че около 5 метра в радиус от мен е пълно с адски чудовища, Но тях ги беше страх от мен. Шушукаха си с ужас и казваха:

- Той е придобил Дарбата... Той има ОГНЕНИ ОЧИ!

В този момент и аз си видях очите, пълни със Слънчев Огън, който смразяваше чудовищата до ужас. Това означаваше, че съм интегрирал Учителя вътре в мен, което ми даваше възможност да сляза в ада и да вляза в един лепкав, огледален портал. След него тръгнах по коридор, който ме отведе до Олтара, където стоеше Черната Перла (Травмата). Потръпнах. Трябваше да видя какво крие в себе си тя... Учителят се появи пак като външен образ, за да ме подкрепи, и взе в ръце черното кълбо. Погледнах в него... и това което видях беше ужасяващо и потресаващо, неприемливо.../.../

Заплаках... Учителят ми каза:

- Трябва да си простите!... Той ти прости /сега, като пиша, ми дойде допълнение... той доказа това като брата на Дюрер... молещите се ръце/ ... а ти все още не искаш да му простиш... затова страдаш.

Сълзите ми падаха върху черното кълбо и оставяха бели капки. В този момент се отпуснах в блажен сън (наблюдавах го това отстрани) и Светият Дух като бял гълъб ме придърпа нагоре към Небето, където бях потопен в розова светлина. Той - Светият Дух с човешко тяло и глава на гълъб, взе в ръце черното кълбо и го превърна в кристално, прозрачно!

***

През XV век в малко селце близо до Нюрнберг живеело бедно семейство, което имало 18 деца. Осемнадесет! За да изхрани това огромно семейство, бащата, който бил със златни ръце, се трудел по 18 часа на денонощие. Работел в едно бижутерско ателие, но вършел и всякаква друга работа срещу заплащане.

Въпреки безнадеждното състояние на фамилията, две от децата си имали мечта. Искали да развиват талантите си в сферата на изкуствата, но знаели, че баща им няма пари да ги прати да учат в Академията в Нюрнберг. След дълги среднощни дебати двете момчета сключили споразумение. Решили да хвърлят ези-тура. Който загуби – ще иде да работи в мините и ще плати обучението на брат си. А после, когато завърши курсовете, с продажбата на произведенията си (или ако се налага – с тежък физически труд) ще плаща за обучението на брата, който дотогава е бил в мините. Хвърлили монета в неделя сутринта, след църковната служба.

Албрехт Дюрер спечелил и тръгнал за Нюрнберг. Алберт четири години работил къртовски в мините и плащал учението на брат си, който вече бил сензация в Академията. Гравюрите и картините на Албрехт превъзхождали произведенията на много от преподавателите. Към края на следването си вече печелел добри суми.

Когато младият художник се върнал в селото си, семейството му организирало празничен обяд на поляната, за да отпразнуват триумфалното завръщане. След много смях и песни Албрехт вдигнал тост за любимия си брат и казал: „Сега, скъпи мой благословени братко Алберт, дойде твоят ред. Можеш да тръгваш за Нюрнберг да догониш мечтата си, а аз ще се грижа за теб“.

Всички се обърнали към Алберт. По бледото му лице се стичали сълзи, той хлипал и повтарял: „Не...не...не...не“. Изтрил сълзите си, вгледал се в лицата на най-любимите си около масата и меко промълвил: „Не, братко. Вече не мога да ида в Нюрнберг. Твърде късно е за мен. Я погледни какво се случи с ръцете ми за четири години в мините... Костите на всеки пръст са чупени поне по веднъж, имам артрит на дясната ръка, дори не мога да държа чашата с вино по време на тоста, а какво остава да правя линии върху пергамент и платно с молив или четка. Не, братко, за мен е вече късно“.

От тогава са минали над 450 години. Шедьоврите на Дюрер са във всеки велик музей в света. Всеки познава поне една картина на великия майстор. Веднъж, за да отдаде почит и уважение на брат си, художникът нарисувал захабените ръце на брат си, насочени към небето. Нарекъл картината си „Ръце". Но хората, които видели този шедьовър и отворили сърцата си за него, предпочитат да наричат тази картина „Ръцете на молещия се“...

 

 

31.12.2021 г. 08,38 ч.

  

БАРТЕРЪТ И НЕРАВНОСТОЙНИЯТ БАРТЕР – ПРЕХОД ОТ ПЕТАТА РАСА КЪМ ШЕСТАТА : : ВТОРИЯТ Е НЕРАВНОСТОЕН ФИНАНСОВО, НО РАВНОСТОЕН ПСИХОЛОГИЧЕСКИ : : ШЕСТАТА РАСА Е С РАЗМЕННА МОНЕТА ЛЮБОВТА, А В СЕДМТА НЯМА ТЪРГОВИЯ – ТАМ ВСИЧКИ СА ИЗВОРИ.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Аз бих взел две стомни хубави, чисти, по 3 кила – 6 кила. Тогава ще ида на място, дето се разхождат надалече богати хора, пък няма вода. Ще избера ден, когато е горещо, засъхнало им гърлото. Аз съм хубаво облечен, спретнат - налея вода на този, на онзи… Той иска да плати, казвам: „Не, не.“ Ден, два, три, тези хора, когато имат нужда от вода, аз им давам - „колега“ ставам, услужвам им. Те казват: „Да направим нещо за него.“ Зимно време, като нямат нужда от вода, ще помислят: „Той лятно време ни услужваше. Хайде през зимата да му направим една услуга – и ние да постъпим като него.“ Аз им дадох пример как да постъпват. ЕТО един начин как да постъпват. Ще напишат препоръчително писмо.“

(1943.01.03н.Пътят на праведния)

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/1478756309047625

 

 31.12.2021 г. 09,12 ч.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Човек, който има хубава усмивка, той е благороден човек. В тази усмивка няма лъжа. Знаем и престорени усмивки, но има и една усмивка, в която блика нещо божествено - като се усмихнеш, с години не можеш да я забравиш. Като те погледне такъв човек искрено, сърдечно, с готовност да ти услужи, не го забравяш никога. Ако ние не можем да представим Бога с тази красота, която Господ изявява, защо сме дошли на Земята?“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

 

 

https://www.facebook.com/GrigoriyVatan/videos/1478765425713380

   

31.12.2021 г. 10,39 ч.

 

 ТАКИВА АМАТЬОРСКИ ФИЛМЧЕТА И ПИЕСКИ МОЖЕ ДА СА НАИВНИ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ, но нас ни интересува как реагират децата и най-младите. Особено когато не е игра, а се виждат на живо. Ако искате, първо изгледайте филмчето, а после прочетете извадките - или обратно.

УЧИТЕЛЯТ: Под израза "добродетелна жена" се разбира добро сърце. Казва се в Писанието: „Ще им дам сърце, направено от плът, ще им отнема каменното сърце.” Добра жена подразбира добро сърце. Да се придобие такова сърце е по-добро от скъпоценните камъни. (Лемуил, НБ ,ИБ , БС , София, 5.12.1918)

Казано е в Стария завет, че Бог ще отнеме каменното сърце на човека и ще го замести с ново, от плът. Върху новото сърце ще напише своя закон. Тогава всички хора, от малко до голямо, ще познаят Господа. Всички хора ще минат през тоя процес. Новото сърце няма да бъде от обикновена плът, но от материя, взета от ангелските светове – от най-фина материя. Сегашното сърце е минало през ръцете на учените, на лекарите.(Сеятелят, НБ , София, 27.3.1921)

 

Истинското, разумното сърце на човека е извадено и заместено с друго, неразумно сърце. С това се обяснява падането на човечеството. Сегашният човек има друго сърце, а не това, което първоначално му било дадено. Историята мълчи по този въпрос. Казано е в Писанието: „Ще им отнема каменните сърца и ще ги заместя с нови." Да не мислите, че това е фантазия? Истината е тази, че каменното сърце на човека ще се отнеме и, вместо него, ще се постави отнетото, изгубеното сърце. То трябва да се намери! – Кой е отнел истинското сърце? (Лама савахтани, НБ , София, 26.11.1922)

 

 

31.12.2021 г. 11,21 ч.

  

ПРЕДИМСТВОТО И ОГРОМНОТО ЩАСТИЕ НА ВЯРВАЩИЯ : : ДУШЕВНОТО И ФИЗИЧЕСКОТО ЗДРАВЕ НА СВОБОДНИЯ : : ОТНОВО ЗА ВОЛНОСТТА НА СЪРЦЕТО И ЖЕЛАНИЯТА – РАЗПОЗНАВАТЕЛЕН ПРИЗНАК НА БОЖЕСТВЕНИТЕ УЧЕНИЯ. Божествените желания са сам Бог. Голяма част от духовните, природните и човешките желания извират от Бога, даже и някои от животинските. Само адските желания са опасни, но те са за урок.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Като свирим, за НЕГО да свирим! Като шетаме, за НЕГО да шетаме! Като орем, за Него да орем! Като учим, за НЕГО да учим. Каквото правим, ТОЙ да е в ума ни. Той е далече, Той не иска да хвърля сянка върху нас. АБСОЛЮТНА свобода ни е дал – каквото правим, да го правим тъй свободни, както е ТОЙ свободен. ТОГАВА ще имаме Божието благословение.

Всеки да работи каквото сърцето му иска да работи. Да не ходим по ума на хората! Към ПЪРВОНАЧАЛНОТО желание да се стремим. Желанията ще дойдат по естествен път. Всяко нещо, което човек желае, ще го постигне.“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

 

 

31.12.2021 г. 14,21 ч.

 

 

ЕДНА ОТ АБСОЛЮТНИТЕ АКСИОМИ И НЕЙНАТА ПЪРВА ОТРИЦАТЕЛНА ЛЕМА. Може да се разгледа и друга нейна лема, илюстрираща категорията „абсолютен абсурд“. Абсолютен абсурд е някой да няма нужда от обич и любов – и да не погрознее, да не се разболее, да не остарее, да не умре.

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Всеки човек, който има нужда от любовта, ИМА бъдеще. Всеки, който има нужда от обичта, ИМА бъдеще. Човек, който няма нужда от любовта, СВЪРШЕНО е с него - няма бъдеще! Туй, което мога да ви кажа е, че човек, който не се нуждае от любовта, НЯМА бъдеще. Човек, който ПОСОТЯННО има копнеж за любовта, той е човек с бъдеще. Туй трябва да влезе в ума ви, помнете го! (1943.01.03н.Пътят на праведния)

 

31.12.2021 г. 16,29 ч.

 

КАКТО НЕ ГОВÒРИ НИТО ЕДНО УЧЕНИЕ ОТ ДЪЛБИНИТЕ НА ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС. Само с едно изключение: КОРИНТЯНИ.1:13

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Най-хубавото нещо, което може да ви каже любовта, е че тя е ЕДИНСТВЕНОТО благо в света. ТЯ е, която ни е въздигнала. Когато казва Бог: „Да направим човека по образ и подобие Наше“, то е любовта, която казва: „Да направим човека!“ Любовта, като проговори, Бог ТОГАВА направи човека. Ако любовта не беше проговорила, човек досега щеше да бъде в онова ниско положение в материята. Като дойдѐ любовта и проговори, Бог даде Божественото дихание на човека.

Когато любовта говори, ОТГОВОРЕТЕ ѝ! Не се срамувайте от любовта! Не изповядвайте любовта /само на думи/.“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

 

31.12.2021 г. 17,12 ч.

 

 

ВЪВ ВСИЧКИ ЧЕСТОТНИ РЕЧНИЦИ НА СЛОВОТО И ЖИВОТА В БОЖЕСТВЕНИТЕ СВЕТОВЕ ДУМАТА „ЛЮБОВ“ е на първо място. Даже повече от думата „БОГ“! И сега в България от 1885 до 1944г. ЛЮБОВ се повтаря 80 109 пъти в 3 473 текста; ОБИЧ: 42 204 пъти в 3 387 текста; Бог: 30 970 пъти в 6 223 текста. Сравнете с което и да е друго учение и съобразете какъв е произходът му. Както и лицата на проповедниците.

 

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСÀ ДУНÒ: „Какво нещо е Любовта? - Любовта е огън, но ако тя ви изгаря, не е божествен огън. Любов, която не изгаря, ТЯ е любов! Любов, която произвежда светлина в човешкия ум – светлина на живота; любов, която произвежда топлина в човешкото сърце – топлина на живота; любов, която произвежда сила в човешката душа – сила на живота, - ТЯ е Божествена Любов! За тази любов ви говоря, ТЯ е, с която ще се подмладим..“ (1943.01.03н.Пътят на праведния)

 

 

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.