Книга 13

4.VІІ.125(1989)г.
София - Изгрев

ЗА ЧЕЛЮСТИТЕ, ЗЪБИТЕ И БАНИТЕ


23,25-24,06ч.

            - Може ли да се добави информация за зъбите?

            - Ако през зъбите преминава повече, отколкото е определено прана навън, те се разрушават по един начин; повече пък салма навътре дава друг вид раз­рушение. Томува, който говори много, се поразяват нер­вите на зъбите и опадват. А пък кариесът напада зъби, които не дъвчат сурова храна продължително и не се чистят редовно. Тормозът от неправилна за­хапка пък иде от вашата умствена агресивност. Па­радонтозите и възпаленията на венците се дължат най-вече на илюзията ви, че трябва да живеете постоянно с едни и същи хора. Физическите фактори са само поводът, а не причината.

            - А обратната захапка?

            - Дава се в два случая: или когато трябва да познават насилника отдалече, или когато природата ти дава оръжие да се бориш с неблагоприятните ус­ловия на живота. Може да си грозен, но побеждаваш. Когато тази победа не е за сметка на друг, туй е едно благословение. Трябва да се примириш и да из­чакаш друго време, да ти се даде ангелска захапка. То пък прекаленото отиване на долната челюст назад води до пасивност, угодничество, мързел и пълно пренебрегване на планинските интензивни екскурзии. Ако искаш да развиеш брадата си, трябват усилия, потене, но не чрез външни фактори – води, сауни и пр., - а чрез собствени физически усилия. Сауната изпива брадата, както я изпиват роднините. Може да станеш на сюнгер от чистота на етера и аст­рала чрез водни процедури, ала ще батисаш мюонното си начало. При потене чрез ходене и физически упражнения и съответно интен­зивно дишане се натягат мускулите, дробовете, и праната започва да циркулира. А при водни и парни процедури вие приемате прекалено салма, но оти­ват зъбите, костите, брадата, мюонното тяло, осо­бено ако в басейните, ваните, сауната, са идвали хора-вампири.
          Да, “агни-йога” на първо място, а това ще рече първия лъч на слънцето в очите – повече сутрешно слънце за тялото и повече пластични движения сред природата. Освен това, повече мълчание; съвсем рядко и изборно-динамичен масаж на невампири, по­неже при масажиране на смукачи, от лекаря изтича прана в огромни количества и се разрушава матри­цата на мюонното му тяло, което е свързано със зъ­бите и костите, с въглерода и калция. И в службата трябва да проявявате мъдрост, изборност, умере­ност, а в свободното си време да се зареждате с мълчание. Слово, изгреви, слънчеви бани и обмяна със сродни души! А сложите ли и ранното лягане на първо място като първо правило, тогава няма да имате никакво оплакване.

            - Още нещо за водните бани?

            - За Ц. се отхвърлят – поне засега. Не случайно я назовавам по фамилия, понеже по линия на баща си тя получи водно начало. А огне­ното, алтаирското, получи по линия на майка си. Знайте, че пàрите отговарят на знака Скорпион, както и на всички буйни, кипящи и горящи реактивни течности. Горивата са също скорпионски. Та ако об­щувате с тия субстанции, вие усилвате скорпионс­кото начало в себе си, а то ще ви изсуши, въпреки пàрите. Даже и гореща вода не бива да пиете повече от три чаши в денонощието. Така ще ти изтече окончателно остатъкът от агресивност и разгне­вяване, и потокът на праната ще тръгне правилно.
Духовният мъж, независимо от пола на физическото тяло, се отличава по това, че се възстановява психически и физически чрез свръхзадачи по линия на Словото, музиката, културата. Тогава природните процедури се свиват до максимум два часа в денонощието, и то предимно огнени и земни. В епохата на Рибите ва­жеше формулата “от Дух и вода”. Това бяха непод­вижните пранаями – дишания - и водните очисти­телни процедури. В епохата на Водолея става смяна на метода. Сега са Мои ония, които са от Огън и Земя, т.е слънчевите процедури, работата със Сло­вото, движението в планините, посвещаването на Делото. При правилно дозиране на тия два метода, порите се отпушват и дишането става правилно. Няма нужда от насилствени дихателни упражнения. А водното причастие се свежда до необходимия хиги­енен минимум.
Разбира се, всичко е индивидуално. На сухи и безсърдечни егоисти ще препоръчам по пет часа сауна в денонощие...

СЪДЪРЖАНИЕ
/