Книга 36


11.ІХ.143(2007)
София - Изгрев

ВСИЧКИ СМЕ НА ИЗПИТИ
(Понякога връзваме тройкитe...)
15,00ч.

Вчера, 11 септември 2007 год., аз - една от почитателките на Словото и работещите за Него - се срещнах с един приятел, който сподели с мен една своя опитност.

Предавам думите му със свободен преразказ, но по смисъл - точно. Понеже звучаха като Слово, по-долу ги предавам в червено:


- Последните дни до 9 септември работих по един проект на духовни приятели от чужбина, който е крайно интересен и си заслужава да бъде изпипан на най-високо ниво. Обаче още от самото запознанство до последния момент се изсипа серия от остри предупреждения да не се залавям с тази работа. Нашето непослушание и нашата упоритост да продължаваме в грешната посока не веднъж са водили до печални и даже трагични последствия, но, за съжаление, ние перманентно не слушаме.
Предупрежденията бяха абсолютно ясни и категорични, но сега мога да кажа само за две-три от тях - по много важна причина, която се изясни в момента. Докато сме в изпитна сесия или в оперативен стадий, в конкретните обстоятелства за тях не трябва да се разказва. Могат да се оповестят само примери от предишни случаи, подобни на актуалния. Например, при един от последните силни случаи, за които дойдоха цели 8 предупреждения, имаше избухване на газова бутилка на улицата, с опасност за хората наоколо - точно в мига, когато минавам край нея и едва не ме засегна; минути след това - блокиране стъклените врати на метрото точно пред носа ми; веднага след това падна една жена на стълбите точно пред краката ми и трябваше да я вдигаме и свестяваме. Такива поредици от случки само през няколко минути или секунди съвсем очевидно не са случайни, особено когато са повече от три и когато след това се разразяват събития, пряко свързани с тия предупреждения. Когато срещу нас се нахвърля куче и ни събаря на земята, когато пада нещо на главата ни и ни наранява или губим съзнание, когато ни налита за побой пиян или разгневен човек или ни блъска кола и пр. и това също става като бърза серия, намесата от Горе е повече от очевидна. Такива неща сме преживявали всички ние, но по-малко са хората, които разбират, че това е език на Небето и остро предупреждение за внимание и послушание. Поне при нас, свързаните с Елма, такива случаи има стотици, много от които са описани и сме получили отговор от Него.
Сегашният случай го разказвам, защото във връзка с него бяха получени нови познания, които могат да бъдат полезни и дори спасителни за интересуващите се. Разказвам го, а не го записвам както преди, по вече отдавна изяснената причина: Словото се споделя само с хора, които имат импулс за общ живот, обща работа и общо ученичество в Школата. Останалите си имат предпочитания или чувство за дълг към други хора, школи и партньорства.

Новото, което се изясни сега, във връзка с последните 8 предупреждения, е следното:

1. За всяко важно предстоящо събитие, изпит или шанс, Небето дава по три ясни предупреждения, но повечето хора не им обръщат внимание. Това го знаят и опитват повечето приятели от Учението и Пътя, в който вървим.

Но това, което никой от нас не го знаеше, е новото, което се изясни в момента:

2. При непослушание след 4 предупреждения, следва остър инцидент, нараняване, осакатяване, болест, катастрофа и пр., с непродължителни последствия до оздравяване, но достатъчно болезнени. Всичко тук, както и по-долу, важи и за неприятности с близките ни, понеже така урокът е по-силен.

3. Непослушание след 5 предупреждения води до изключително големи ядове от социално естество - загуба или кражба на пари, имущество, творчески продукти; скарване и раздели с приятели, познати и партньори, скъсване на изпит и неизпълнения на договори, желания и надежди, рухване на всички планове; човек става жертва на клюки, сплетни, несправедливи обвинения, унижения и пр.

4. Непослушание след 6 предупреждения се наказва с раздяла с най-любимия човек, разводи, рухване на семейството, малшанс в личното щастие или отлагане на великата среща със сродната душа и сродните души за други животи.

5. Непослушание след седем предупреждения води до затвор, болници, инвалидност, крайна мизерия, изоставяне от всички близки и приятели, тежка и нещастна старост, обезсмисляне на живота.

6. Непослушание след 8 предупреждения - смърт. Тук се изясни, че, както в споменатия случай, така и в предишните, нещастието не винаги сполита виновния, а се стоварва върху някои от хората, които обича най-много, за да бъде урокът най-суров. Всичко това не е жестокост на Бога, на Небето, на кармата, а изгаряне на лични бушони, за да не се разпространи жестокостта ни към човечеството, към невидимата ни верига от сродни души. Друг е въпросът, че тези, върху които се стоварва ударът, също имат своя карма и Небето съчетава присъдите. В други случаи това са жертвени ангели, които са дошли на Земята само за да ни потресат със страданието си и да смекчат жестокотта на сърцето ни. Урокът важи и в положителен смисъл: ако се съпротивим на заблудата, на злото или инерцията у себе си, на старите си разбирания, навици и реакции и вземем изпита с успех, това се предава по веригата и тогава стотици, хиляди, понякога и милиони души получават просветление и сила да се справят със същия проблем.

7. На въпроса, има ли нещо по-тежко от смъртта, защото в началото бе казано, че последствията при непослушание са 9 вида, един от друг по-сериозни, бе отговорено, че има: отнемане на монадата и връщането ú в Мировия Океан - пълно загубване на индивидуалността или на духа завинаги. Досега знаехме, че такова нещо става само при занимания с черна магия и перманентно омесване с хора и същества без душа през всичките ни прераждания. Когато се констатира, че наистина не е имало нито един случай на избор на партньор от по-висока еволюция и на безкористни, възвишени цели и идеали, се поставя въпроса дали такъв човек въобще има монада, а ако има, за какво му е тя.
На разумния въпрос как все пак да разпознаваме естеството и еволюцията на хората, с които се смесваме или които харесваме, Небето ни отговаря ясно и категорично с хиляди примери и обяснения във всички свещени Писания през вековете, във всички истински продукти на човешкия дух в световната култура. Засега единственият начин да разберем това е страданието, последствията от един или друг контакт, един или друг обществен договор, едно или друго наше лично поведение. Докато опитът ни е още малък, вкусът все още лош, а идеалите - още не особено високи, ние не сме задействали висшите си духовни тела - причинното, будическото и атмическото; да не говорим за още по-високите - Божествените. Изградено и действащо причинно и принципно тяло се разпознават по пълната липса на колебания и противоречия, категоричен избор на най-възвишеното и прекрасното и самоотвержено, пълно и добродетелно действие без отлагане - със съвършен резултат. С неподдаване на дребни житейски вкусове, съображения и страхове, с готовност да отдадем всичко, включително и живота си за най-високия идеал. Не че всички, дори и Учителите, нямат противоречия и колебания, но човекът с Божествена съвест и разум ги решава много бързо и именно в полза на по-висшето.
Изградено и действащо будическо тяло се изразява чрез избор на души и хора с искра Божия от нашето ниво на еволюция и над него и живот и обмяна именно с тях, а не с други, освен по волята Божия и за кратко време, за да се помогне някому. Тези изключения се определят лично от Бога, а не от нисшия ни астрален вкус и по социални съображения, тъй като саможертвата е Божествена само тогава, когато подаваме ръка на същество с искра Божия. Първият белег за разпознаване е именно този, че такъв човек харесва и обиква именно съществата с искра Божия и се стреми към партньори от по-висока еволюция, а на по-слабите помага, без да разрешава да го хванат. Вторият белег за наличие на искра Божия или монада, от гледна точка от будическия свят, е разпознаването на Словото Божие и Божествената Мъдрост, идващи в настоящия Космичен момент, и еднозначния избор именно на такъв Път.
Наличието и действието на атмическото тяло се разпознава по жаждата и способността за подвиг в името на Божието Дело - свалянето на Царството Божие на Земята, както е горе на Небето. Такива хора живеят сами с всички, не се уединяват по двойки и семейства и дори по групи от сродни души, а изпълняват Волята Божия както Бог иска, по формулата: "Когото Бог ни прати, при когото Бог ни прати". Такива хора престават да се прераждат, възкръсват и стават безсмъртни.

Ние в България имаме шанса да познаваме такива най-скромни и достойни ученици на Учителя. Около тях има малко на брой, но зрящи хора с пламенни души и сърца, за които Разпознаването, Откликът, Предаността и полетите из небесата не са непознати. Те знаят закона, че летене е възможно само при периодично гнездене с когото трябва - когато трябва, колкото време трябва и както трябва.


Аз, която описвам всичко това според думите на споменатия приятел, свидетелствувам, че в мига, в който той сподели, че се е чудел дали е имало или не осмо предупреждение, падна и се счупи една чаша в ресторанта, в който бяхме. От това следва, че е можело да последва и физическа смърт пред очите ни, както стана през последните години с най-близки хора, без да сме знаели, че това е следствие от непослушание при 8 предупреждения. Най-накрая се изясни, че въпреки знака с чашата, този път смърт няма да има, поради удовлетворително взетия изпит. Разбрахме, че изпитът все пак е бил взет наистина с "удовлетворителен 3", а не с "добър", "много добър" или "отличен"... С "отличен" би бил, ако изпитваният бе казал незабавно и ясно истината в очите на хората, които, без да искат, са щели да го отклонят задълго от основната му задача. За "отличен" се иска смелост, доблест, диамантен характер и ясно изразяване на категорична позиция. Поради липса на тия качества, изпитът на този етап е взет с "тройка", понеже изпитваният е изпратил писмо на хората едва два дни след това – не е посмял да им каже в очите, че се разграничава от тях и не може да им помага. Все пак, изпитът е взет...
Приятелят каза още, че споделеното има характера на "назидание", а не на позитивно осияние. Желаещите могат да получат разяснения какви пък са положителните последствия при послушание след даден брой небесни предупреждения, а не да се изясняват само отрицателните, както сега.
    Всичко това го записах и помолих споменатия приятел да го провери, за да стигне вярно до знанието на повече хора и да им се изясни защо понякога се случват подобни неща – за да се спасят някои зрящи души и телата им от последствията, поразяващи всички останали хора с нисък вкус и идеал...
16,49 ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.