Книга 9

 21.ХІІ.122(1986)г.
София

ЕЛМА – И В КОМПОТА...
ЖЛО / Р(За Румен):

Окото Ми остава будно върху него. Причината няма да пояснявам, понеже веднага нося мир, пращам ток на Пралайа. Ще живне незабавно! Протонното поле се оправя много бързо, когато Аз кажа. Аз казах: намери ли път към Словото - да работи за него, - направо му давам съкровищниците на много султани и паши.
Но приемете Ми най-после компота, понеже Аз съм вътре в него...(Не е описано какъв е бил случаят. Вероятно някой е донесъл компот и все са отлагали изяждането му, а компотът е бил с “присъствие”...)
Новото, което предвиждам, не е академията, понеже преосмислянето на нещата във връзка със Словото може да го прехвърли на друга орбита. Този път ще Ме ядосате вече: ако съм в компота - отговарям на въпросите практически. Ако Ме попитате още веднъж, ще отговоря само теоретически...

СЪДЪРЖАНИЕ
/