Книга 32


1.XII.135(1999)
Бургас – Изгрев

УЧИТЕЛЯТ ОТНОВО ДАВА


Обикновено хората забравят Кой е Царят на Вселената и от Кого зависи всичко. Кой е Този, Който... "...променява времената и годините, сваля царе и поставя царе, дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните"? (Молитвата на Данаила).

Днес дойде на гости приятелка-актриса, която помоли за информация от най-високо равнище относно неин колега-режисьор в София. Каза се да се отворят томове от бесе­дите на Учителя. Това е човек, който много вярва във вис­шите контакти и се вслушва в тях, особено когато идват чрез Евелина или нейни хора.
Преди всичко е важно да се каже, че самата Е. е учудена как в един и същи ден е получила две предложения за желана работа в София – нещо, което въобще не е очаквала, а го иска от години. Между другото, преди няколко месеца тя бе питала Елма за същото и се отговори, че ù се дава добра изява в София. Имаше и подробности – нещо свързано с деца. Сега предложенията са такива. Тя се чуди как е възможно та­кова съвпадение, и то в един и същи ден, но причината е ясна: нашето самоопределение обръща Небето към нас. Предиш­ния ден тя бе пожелала да постави в Бургас вариант на една детска пиеска, инспирирана от Елма ("Молитва за мир") и да играе главната роля в нея - и отговорът на личните ù проб­леми се оказа незабавен. Не само на думи, но с изпълнение.

За колегата ù се падна следното:

 1.Заглавието на лекцията "Една похвала" (т. "Новата мисъл" Хел93:223 от 14.12.1932г.) – Учителят хвали Н., че правилно разрешава важен проблем в живота си.

2.Още при задаването на въпроса за Н. се усети силен и благ мирис на тамян – може би уханието на душата му. При отварянето на втория том от Учителя, за него се падна ми­съл:

 "Ако изпеете думата "Любов" правилно, то тези цветя ще се развеселят и ще изпущат повече благоухание."(т."Вътрешният Господар", АлфаДар96:123, б."Трите връзки" от 31.01-1940)

3. Пред този талантлив и принципен режисьор стои дилемата дали да напусне театъра, в който работи, и да отиде в друг, където го канят – или не. Отговорът на въп­роса от "Дума на правда" категорично е следният:

 "Ангелът му казва: Върви си и не се връ­щай тук!" (СИЖ96:257, б."Яви им се" от 4.12.1932)

В разговора се изясни, че той трябва да приеме пока­ната от най-големия театър в България, за да вземе връх положителна доминанта в българския театър, овладян на­последък от представители на тъмните сили – гротеск­ното, пошлото и отвратителното.

А за това, защо Е. е получила две уникални предложения за работа от София в един и същи ден се падна следното:

 "Знайте, че невидимият свят цени усилията на човека и, в края на краищата, ще го възнагради." (т."Доброто оръжие", Хел94:134, л. "Абсолютна вяра" от 18.06.1930)


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.