Книга 6

17.V.121(1985)г.
София-Изгрев

ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНЕНЕ
НА КЪРМЕЩА И НОВОРОДЕНО
ЖЛО / МВП, АСИ


          Обясненията на Елма по-долу важат само в случай, че майката няма достатъчно и добра кърма и няма друга дойка, която да я замести. При всички случаи на хранене без благородна и чиста кърмеща, особено с изкуствени храни, болестите и израждането на човека са сигурни, но в случая въпросът е да са по-малко. Освен това, конкретните препоръки на Елма в този случай, както и в много случаи в Словото въобще, може да не важат за всички, а само даден случай или дадена категория случаи, и то в даден космичен момент и за определен срок. Учителят винаги се ангажира лично при такива думи и затова един Негов съвет може да изцери някого, даже и да препоръчва цианкалий. Това се бърка поголовно от цитиращите такива текстове и те искат да наложат много частни правила и препоръки като общовалиден канон, дори без да са проверили всички други мисли в Словото на дадена тема, за да ги екстраполират. По-долу Елма не обяснява защо препоръча за това бебе захар, а не мед, въпреки че и в народната традиция и в медицината това отдавна е изяснено.


Ясно е, че захарта има вредности, и то големи, но по-добре е с нея, отколкото без нея. Сега детето има нужда не само от белтъчини, но и от калории. Откъде, според вас, ще дойдат калориите? Комбина­цията от захар с /незаразено/ кисело мляко обезсилва повечето от вредностите. Опитайте с кристална глюкоза, важно е да сладни. Също небет-шекер – скълцан. Хранете майката преизобилно и качествено и този проблем ще отпадне; но, моля ви, оставете я напълно свободна и създайте комфорт в душата й.
Това, което е принцип, не се приема, ако има лоши последствия в общуването. Отровите от вегетарианството и дори суровоядството, наложени насила, са много по-опасни дори от месоядството! Христос наистина ядеше и пиеше с грешниците, но умерено - само в отделни случаи. Иначе създаде също школа с изискванията за растителна храна, но той предпочиташе хармонията пред насилието. Това, че ще ви глезя, се отнасяше за периода в Момин проход. Когато токовете са тежки за целия свят, Моите хора поемат голяма част от страданията. Най-азбучната аксиома в Тесния Път е примиряването с неизбежните страдания и благодаренето за тях.
          Та казвам и повтарям: абсолютната свобода във всяко отношение и неналагането на никакви правила има най-голямо значение. Съществува такъв закон: правилен живот по всички закони и правила на Духа и природата е възможен само в духовния свят. Тук, на Земята, правилният живот има положителен ефект, единствено когато някой сам достигне до потребността от него. В противен случай, налагането му със сила и дори с убеждаване води до престъпност и трагедии, тъй като е с временен резултат. Не че...*
 ___________
Недовършено поради внезапно прекъсване по обективни причини. Елма е искал да каже“Не че просветата и убеждаването са лоши методи, но те трябва да бъдат крайно ин­телигентни и ненасилствени.” Това изясняване на мисълта Си той даде на 31.ІІІ.2003г. в гр. Пловдив – б.п.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.