- Н -

Наѝри: Поле, в което плуват душите на влюбените, мечтателите и поетите, и което се създава от тях.

Найа̀нда: (вж. Им-Ясноприсъстващият).

На̀о: Дума от астроформулата на Венера:  „Съвместно плуване и преливане“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Незрѝми пиедеста̀ли: Божества авторитети.

Н.К.Е.: Нелична космична енергия, добивана чрез усамотение и свободна индивидуална територия или извънредно честа смяна на обектите, мислейки за тях, а не за себе си. (вж. Л.К.Е.).

Нел-Онтрú: женския херувим, живеещ на полето на Шестото езеро

Нир: Йерархия в галактика Юмна, с развити от 400 до 3000 сетива. 2. Връзка на магнолията и холифизата с качествата на тази йерархия.

Нирлада̀нт:  Фактор, осъществяващ нирладация.

Нирлада̀ция: Глъбинна хармонизация.

Нирн: Звездата, към която сочи северният полюс на всяка планетна ос. От такава звезда планетата черпи ритмична енергия.

Нѝу: Ангели на люляка.

Но: Съзнание, отблъскващо партньорството и стремящо се към отделност.

Но̀ва: Дума от астроформулата на Луната. „Растеж от присъствието на растеж до тебе“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Ноза̀м: Скок от „ино“ към „лон“ - навътре от свръхвселената, чрез превръщане на понятията в степени на саможертвата.

Ноко̀н: Звезда в Хиадите.

Нол: Дума от астроформулата на Лусин: „ Покълване на силата“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Нон: Престолна чакра на цветето „Иисусово око“ в човека.

Но̀нсостра̀ция: Извънредно висока степен на Божествено съвършенство – уравновесяване на гениалност с педагогика и липса на желание за проверката на ефекта от личното въздействие върху другите; искрена радост, когато учениците надминават учителя; ненакърняване на личното съвършенство от бащинството.

Нор: Полунощна подйерархия на Слънцето и дума за връзка с нея. „Извличане на покой“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Но̀ра: Йерархия на звездата Ригел, управляваща синтеза на водорода в светлосин хелий.

Нот: Йерархия на Полярната звезда, способна да тъче Божествен мрак и Небитие; носителка на периферността, покоя и нощта, родителка на еластичността и ритъма; носителка на Мировата Душа за всяка планета, насочена с оста си към някоя звезда.

Нотѝл: Дума от астроформулата на Уран: „Сок на осияване, палещ мъдростта“ (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Но̀у: Планетата Венера и дума от астроформулата на Венера: „Единствен атом, който е друг и най-мой“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Нох: Пришълец в Древен Египет от Сириус.

Нол: Планетата Плутон и дума от астроформулата на Плутон: „Тръпка на победа в общото дело“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Нюла̀м: Дума от астроформулата на Плутон: „Много народи от Царството Божие си правят посещения“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

СЪДЪРЖАНИЕ
/