Книга 26


26.Х.132(1996)
Велико Търново

БОЖЕСТВЕНИЯТ ЧАСОВНИК


20,45ч.

-Учителю, може ли да дадеш асцендента на Ойлуминна в настоящото ú прераждане?

20,50ч.
- 6 градуса, 47 минути и 52,52 секунди, Везни ↕

- За първи път Те молим да дадеш тълкование на даден от Тебе градус, минута и секунда на асцендента.

- По системата на сродните души и неща, т.е. на илухимната кабала, базирана на числото 6, и - още по-точно - на Определените илухими (числото 60), с която си служи от край време вашата астрология и астрономия в периода на 13-та сфера - периода на "числото на Звяра" (666), - тълкованията на Елма ще бъдат едни, а по десетичната система ще бъдат други, макар и в същата степен верни.
 60-ичната система по градуси, минути и секунди (или часове, минути и секунди) е велик математичен принцип на ясновселената, с който тя строи определената част на илухимния свят. Откакто Определените илухими - "60-торнокрилите" - проектират и кроят Старата Вселена, се изисква определеност и избор, за да може да еволюират съществата. Разликата е в това, че Христос, с илухимното си определено тяло, очаква да изберете основните добродетели на хипервселената - Милостта и Абсурда - и да се определите към тях. Докато падналите Определени илухими изискват, с насилствени и изнудващи средства, да изберете някой от тях и да се самоопределите именно към него…
Ето защо, 60-ичната система в Небесната сфера и навсякъде другаде отговаря на три равнища на Определения илухимен свят: Божествено, духовно и физическо. А в пъкленото царство на падналите братя и сестри отговаря на три основни кръга на ада.
Сега обикновената, светска астрология, се занимава предимно с адските въжделения и проблеми на падналите Определени илухими, които са завлекли половината човечество. Ако се самоопределите ос-новно към Христа и си изберете Него, 60-ичната система на три етажа може да ви даде извънредно точни значения на вашите планети, точки и пр. Но ако любите себе си, ближния и света повече от Христа, вие попадате в противоположния свят на долното царство, където астрологията става страшна и астролозите обслужват дявола: констатират, проповядват и прогнозират отрицателни събития. И черната наука е наука под контрола на Христа, но там ректор е самият дявол. Не е излишно да наблюдавате дяволските окултни науки, които се занимават с кармичните последствия, тъй като това е едно точно познание - какво точно се случва с плода, ако се откъсне от Дървото на Живота.
Приемете сега, че това ви е достатъчно за тази вечер. При следващия осиян контакт - какво означават числата на асцендента, които дадох преди малко, в света на Определения илухимен Христос; какво биха означавали, ако Ойлуминна избере само за миг себе си, ближния или света с по-голяма охота, отколкото Проявената Божия Любов; и накрая - какво означават тези числа по десетичната система - системата на Определения Бог Отец - или Бялото братство.
 21,32ч.
29.Х.132г. В.Търново, 21,35ч.

- Моята наука не е нито 60-ична, нито само десетична, но преди всичко единична - наука на Цялото. Така че превръщането на координатите по сегашните ви мерни системи в число като част от Цялото е преводът на астрологията на Божествен език. Когато представяте небомига на някого по холопринципа, ще нарисувате Божествен часовник, но с обратно движение на стрелките, като мястото на Слънцето ще бъде малката стрелка и мястото на Луната - голямата, а на асцендента - секундната. Местата им, изчислени като позиции - части от Цялото - имат много голямо значение в цифрологията на Бога. Той ви намира и общува с вас чрез тия коор-динати и затова тия ваши числа са свещени, и налични по време на цялото ви съответно прераждане. Само че няма отброяване само от началото на зодиака, но и също по домовия принцип - от полунощ нататък или с началото на индивидуалния ви кръг – положението на рожденото ви Слънце.
Най-просто, но фундаментално значение на вашия портрет - глава, лице и тяло - се предопределя от градуса на асцендента, минутите, секундите и пр. Така Н. има глава под влиянието на Венера; лице - под Марс и Сатурн (47′) и тяло - под Меркурий и Юпитер, като закръглим двойката в тройка (52,52). И наистина в Божествения свят теб ти влияе най-много Венера, в духовния - Марс и Сатурн, а на физическия – Меркурий и Юпитер. Четворката в лицето ти е изразена в ширината на челюстта под ушите, а седмùцата - в черния косъм и понякога в строгото и концентрирано изражение на лицето. Петицата дава на цялото ти тяло Меркуриевата подвижност и гъвкавост, а тройката, макар и непълна - Юпитеровото достолепие, красота и съвършенство.
Ето - както виждате, и по илухимната определена система, нещата са съвсем точни. Има и една по-голяма тънкост на Божествената наука в тази област - значението на закръглените  числа. При теб, например, 53" е закръглението, а то означава какъв трябва да бъде идеалът ти за формата на твоето физическо тяло - Юпитеров, какъвто бе на младини. 52,52" означава, че реалният проблем с тялото ти е Лунен, и за да достигнеш Юпитеровия, трябва да предпазиш тялото си от разплуване чрез науката за храненето, пиенето и чистите бели дробове и пр. Минутите ти, закръглени, дават 48, а това означава, че трябва да превъзмогнеш Сатурн в израза на лицето си (строгостта и намръщването понякога!) и да стигнеш осмицата - предишната невинност на детето в тебе, която се е запазила и досега, но Сатурн те загрозява, когато критикуваш. Шестицата на твоята глава, като френологически феномен на Венерианския тип, трябва съзнателно да се закръгли в седмùца - в това прераждане да постигнеш прехвърляне на енергията от Венерините центрове в Сатурновия център. А това означава, на практика, първо грижа за Божието Дело, а после за сродните души и близките по кръв. Това ще измени възвишенията на твоя череп.
Нека сега да видим какво говори числото на асцендента ти, когато те погледнем през алохимната система - 10-ичната. В нея има само две части - Бог и множеството. Цялото число 6 пак отговаря на глава, мозък, череп под влиянието на Венера, но цифрите след десетичната точка означават постигнато единство между лице и тяло, което е трудно за илухимите, когато са въплътени на Земята, особено в женска форма. Философски, символически и на практика, десетичният израз на асцендента, т.е. изгряващият градус и знак, помага на човека да заживее по волята Божия сам с всички и да няма приближаване на едного повече от другиго. Не само за Старата, но и за Новата Ева това засега е непостижимо и затова дебалансът между лице и тяло у жените е по-голям, отколкото при мъжете, и още дълго ще бъде последствие. Често виждате жена с прекрасно младо лице и с деформирано туловище - и обратно. При мъжете тия деформации обикновено вървят паралелно: когато рухне личността им, рухва и тялото. А една жена може да си остане съвършена личност в безобразно тяло; и наопаки - безобразна личност в съвършено тяло. Не че няма и мъже такива, но безобразният мъж много повече се познава по лицето, отколкото безобразната жена. Това се дължи на първородния грях - на съблазънта, която първа прие Ева, а Адам по-после. Физиогномически, лицето на жената лъже много повече, отколкото мъжкото, и затова само с физиогномия без френология вие сте загубени. Докато си служи с 60-ичния принцип в трите свята, жена-та и женският мъж е подвластен на числото на женския дявол - 606060. Мъжкият паднал илухим си служи с числото 666, понеже не търси условия като жените, а ги предлага. И така, падналите мъжки и женски илухими - неопределен и определен - се занимават денонощно с предлагане и търсене на изкушения, на условия да се прилепите към нещо или някого извън Христа.
Конкретно: твоят череп в момента би запазил добрата си Венерина форма, ако ти се раздаваш на всеки поравно, според последователността и ритъма на цифрите след десетичната точка: т.е. лицето и тялото ти ще постигнат алохимно единство, ако спазиш правилата на стратегията "7979222", а това означава в Програмата на живота ти първо самота, после с народа, след това пак самота, после отново с народа - и чак тогава три цикъла със сродния, срод-ните и домашните. Ако нещата не се подредят по този ред и в тази пропорция, лицето, тялото и здравето ти ще минат в сериозен дебаланс.
Сега, ако се интересуваш какво означава “закръглен илухимен асцендент”, това е 7 градуса от Везни. За тебе това означава, че ако си поставиш високия идеал да имаш абсолютно самостоятелно жилище  с голям индивидуален жизнен радиус до края на живота си и не допуснеш абсолютно никого да живее при тебе, освен в понеделник и петък, то в края на живота си ти ще бъдеш млада като мома.
 И накрая - елохимното ти число: къде е стрелката на секундарника ти. [Дробта] 0,518831 означава, че ако искаш да вървиш по пътя на Бога – холивселената, - ти ще заприличаш на елохим и ще станеш елохим още в този живот, само ако нямаш собствено жилище и живееш всеки ден при различен човек. Единицата означава, че при всеки различен човек ти пак ще си оставаш същата и никой няма да може да те задържи.
Засега няма да разкривам значението на останалите цифри в твоето десетично елохимно число, тъй като надеждата някой да прояви абсолютна вяра в Господа, когато говори, е много малка - дори сред вас. Илухимното, алохимното начало, все още ви пречат да изпълните волята Божия незабавно. А когато има такива, няма субективни и обективни условия навън, за да се изпълни. Тогава Бог зачита готовността ви, но не ви съди, тъй като няма още истински братя и сестри, няма ученици и възлюбени на Господа. Вие още трима не можете да си гостувате както трябва, а какво остава при нов човек всеки ден...
Засега, това имам да ви кажа.

23,10ч.
При спонтанното отваряне на том беседи, десният палец на Гр. се падна на следните мисли:

"Така ще се изправят очите, ушите, всички криви линии на тялото, но никой няма право да се меси в работата на Бога. Не разваляйте работата на Природата! Ако не ú се месите, тя по-лесно ще свърши работата си." ("Работа на Природата" стр. 190, ООК; лекция 5: "Принципи, закони, сили и форми", държана на 8.ІІІ.1933г., София)
                                                                                  
Бележка на преписващата:

На стр. 6 отдолу, със звездичка е дадено обяснение, но на нито една страница няма друга звездичка, която да покаже за къде се отнася обяснението. А ето го и обяснението:

6°47'52".52 от Везни = 6°797922222...от Везни =
 186.797922222... от началото на зодиака.
186.797922222 : 360 = 0,518883117

Обяснение от п.: поради липса на оригинала, тук не може да се прецени към кой текст точно е това изчисление, но по принцип е видно, че това е превръщане на зодиакална дължина в част от цялото - тоест, от единицата. Именно това десетично число тълкува Елма по-горе, наричайки го “елохимно число” на Ойлумина. Би било крайно интересно и важно да можем и ние да изчисляваме по същия начин елохимните си числа и да искаме обяснение от Елма, но това може стане със същата прецизност само в случаите, когато лично Той е дал даден асцендент с точност до стотна от секундата. Имаме много такива лични осияния. По обикновения астрологичен начин е невъзможно да се направи такава ректификация на рожденото време. Може само при самото раждане да се засече поне секундата, но стотна от секундата засега е немислимо. Особено докато не ни е ясно кога точно влиза душата – при зачатието, по време на бременността или по време на първата вдишка на детето: при това - в началото или в крайния момент? Нещо повече – Елма обяснява, че различните тела на човека влизат във физическото му тяло по различно време, а при някои дух и душа изобщо не влизат през целия им живот, понеже просто нямат такива или са още в латентно състояние. При липса на такава точност, все пак имаме “утешителна премия” – при това, фундаментална. Дори при раждане с много по-малка точност, дори и до ден, ние ще можем да знаем коя е главната ни задача, главната ни житейска стратегия като приоритет. Изпълняваме ли нея, всичко останало ще си дойде на мястото самичко.

            Любопитни кабалистични изчисления по тази система: Като част от Цялото, 10 градус от Телеца дава 0.11111111, 20-и градус Близнаци е 0.22222222, началото на Лъва е 0.333333333; 10 градус от Дева е 0.44444444444; Началото на Везните е равно на десетична част 0.55555555 – близко до Половината, сродната душа.... Странното е, че 0 градуса от Стрелеца дава 0.666666666... Интересно защо “Звярът” тогава не се пада в Скорпиона, а в Стрелеца - идеолозите, моралистите, религиозните, които създават нормативни системи и изисквания, отклоняващи съществата от Цялото... Те избиват повече хора, отколкото военният Скорпион в една ядрена война... Десетият градус на Козирога дава 0.777777777 (числото на Сатурн – пълно съвпадение). Двайсети градус на Водолей е 0.888888888, а последните минути и секунди на знака Риби – 0.99999999999999... Ето още един начин за изтъкване на чувствителни градуси... Ами периодичните дроби?...

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.