Книга 27


3.III.133(1997)
 с.Влас, Бургаско
 
ОСИЯНИЕ ЗА ОСИРОТЕЛИТЕ
 
Предварителните бележки са от 5.Х.132(1996)г, но тъй като водеща е хронологията на осиянията, тази холизация тук е разположена на мястото ù.
 
5.Х.132(1996)г
 
            Идеи за изобретения и рационализации, сумирани от предишни контакти и от разговорите днес:
 
            1.Гориво от вода, при което водородът гори, част от кисло­рода поддържа горенето, както и изгарянето на вредните газове и частици в градската атмосфера, а останалата част се изхвърля безшумно за освежаване на въздуха. Използване на морска вода: на солта, йода и др. елементи също като гориво, но с регулирано ползване, защото и моретата са екосистема;
            2.Енергия от йоносферата, слънцето и звездите, а също и от етера, като се познават съответните резонансни честоти;
            3.Различни форми на наземния транспорт и правила за движе­ние, с цел рязко понижаване на инцидентите и катастро­фите и повишаване на удобството: а)Лодкообразност на автомо­билите, за да се приплъзват при фронтална среща. Това изисква яки мантинели по улиците и шосетата, за да се върне МПС-то в потока по същия принцип, но и компютърно управление да не зас­тава напречно. Колела (помощни) да има и отстрани, за да се из­вършват лесно подобни приплъзвания, включително и отгоре: при преобръщане, автомобилът продължава да върви; б)костенурки: много плоски, едва издигнати купета: изпреварването и разминава­нето могат да стават и през другата кола – качват се една през друга чрез автоматично повдигане “полите” на едната; г) жироскоп във вътрешната част, която да остава винаги във вертикално по­ложение, докато корпусът се тресе или бърза по-голяма скорост и икономии, като всички останали, помощни редици от колела и сис­теми, са само за поемане на автомобила и възвръщане в основно положение, ако загуби равновесие; е) при приплъзване от други коли или мантинелата, колелата генерират енергия за привеждане на автомобила в нормално положение и я акумулират,  с цел – поевти­няване на енергията за движение; ж) модули по булевардите, ули­ците и шосетата, за да се произвежда енергия от пешеходците и превозните средства, когато минават върху тях (с динамо, пиезоелектрически кристали и др.); з) електромагнитни и магнитни линии под пътищата, които да движат превозните средства по ин­дукция. Тогава компютрите ще програмират движението абсо­лютно безопасно, комбинирайки различни видове редове, линии; и) постепенно ликвидиране на наземния транспорт и постигане на безшумни летала с космична енергия, пречистваща въздуха;
            4.Постигане на ж.п.транспорт без спиране, чрез локални га­рови линии за засилване на последния вагон и скачване със същата скорост, и линии за неговото спиране след откачване (може и на повече от един вагон, в зависимост от лимита на пътниците или товарите). Откъснатите вагони се откачват и прикачват от хора-водачи или напълно автоматично, с абсолютна сигурност. Засилването и забавянето стават по класическите начини или с еластични корди като на самолетоносачите, с пружини или пнев­матика, а също и чрез наклонени терени. Синхронизирането на ско­ростта става на око или с компютър. При спиране, откачването на вагоните да става на такова разстояние,  изчислено според енер­цията, скоростта и тежината на вагона и пътниците, за да спре в рамките на отклонението, като стрелките се подготвят авто­матично. Инвестициите за въвеждане на неспиращи влакове са рентабилни: при спиране и тръгване се харчи много гориво, амор­тизират се спирачки, части и пр.
            Тези и други идеи могат да се внушат на конструкторите и организаторите на транспорта, за да се повиши качеството и ефективността му. Хуманната страна изисква безплатно пъту­ване за бременни, кърмещи, майки, деца и сътрудници на движени­ето за пречистване на кръвта, според биохигиенния им коефици­ент, измерим научно и апаратурно.
            Може ли Елма да каже нещо по тия въпроси? Тук не се спо­мена и за множество идеи за изобретения, дадени от Учителя Бе­инса Дуно в беседите или от Елма в осиянията. Щом са дадени, те би трябвало някога да се реализират. Сам Учителят на Седир – Теофан – е давал безброй съвети и в това отношение, но всякога безплатно, покривайки се. Но как ние да сме сигурни, че нещата, ко­ито се дадоха досега и някои от тях се реализираха под чуждо име с голяма изгода, както и по-късните идеи, ще бъдат употребени само за добро?
 
3.III.133 сутринта
          - Орането, например, е пагубно. Може да се замести с висока коситба и сеитба. При това положе­ние, всички торове и пестициди са излишни. 
          Вашите къщи наистина един ден ще се надуват от мехури до произволни размери и форми: цял закрит стадион може да бъде от мехури или мехур – напръскан и втвърден или надуваем. Стените могат да бъдат и полеви.
          Не само милиони съвети за рационализации и изобретения могат да се дадат, но могат да ви се дадат планини от диаманти, злато и платина! Наистина, неограничени са възможностите на Този, Който създава вселената, но преди всичко ние питаме: продават ли се тези неща, какви са последствията върху плътта и душата на човека, на природата, на Космоса? Питате Ме за нови енергии, нови горива – и това може да се даде, но преди всичко хората трябва да разберат, че най-мощната енергия са ранните слънчеви лъчи, приети през очите, попити от кожата. Най-мощните енергии се крият в чистия въздух, неосквернен от технологиите и цивилизацията; най-могъщите сили са складирани в узрелите плодове, а не в преработените храни и месото. Преварената, гореща вода за пиене, преобразява човека и го прави млад, здрав, чист и хубав, особено изворната; а ледените напитки - не само чешмяната вода, но и тези, в които съзнателно са скрити формули за изпиване и унищожаване на човека, - са оръжие на противоположните сили. Те именно рекламират най-богато вледеняването на стомаха и червата, пълненето на дробовете с кал и прах, живота сред стаи и електрически полета, а по-точно – унищожаването на живота сред адски човешки изобретения, удобства, сред които, особено в металния автомобил – човек прекъсва връзката с първодвигателя на живота си и почва да мисли само за печалби.
          Мисълта за печалба; нуждата от налагане на свое име и охрана на придобитото – това са мотиви на пропадналата част на петата раса, която си отива. Предупредихме ви, че сега ще се проведе технически телепортацията и нуждата от защита от нея, т.е. на Земята ще могат да оцелеят само най-богатите. При откриването и внедряването на този пренос масово, особено по технически път, настъпва истински ад: богатите могат да се появяват където си искат и да правят каквото си искат почти безнаказано. По този начин мъчениците се заробват да работят денонощно, за да купят по-силна защита. Когато една планета стигне до телепортацията, в Космоса се взима решение за пряка намеса и коренна промяна на съдбата й.
          На своите си Бялата ложа разкрива най-прости начини за предпазване от интервенти. Вие с изненада скоро ще узнаете, че чистата кръв, преизпълнена и запълнена с прана, салма, орландиум, лоринор, асуин и пр., сама създава неотразими предпазни полета, непробиваеми не само за черни маги и тъмни духове, но и за техническата телепортация. Ето какъв е подтекстът на нашите съвети да ставате рано, да посрещнете изгрева на слънцето, да пеете песните на ватански и български език, да четете и изучавате  Словото на Космоса, да пребивавате колкото може повече нависоко в планините и отсега нататък да сте в постоянно движение и неизвестност; да пиете само гореща изворна вода и да се храните с плодове, необработени с химикали и непродадени, некупени.
          Всеки купен предмет, дори напълно очистен от вредни химикали и други въздействия, е зареден с мисълта за печалба и с компромиса на купувача, който е пожертвал истински живот, за да ползва нещо, разрушаващо живота. Произведение на изкуството, продадено и купено, става фуния за “артпири” – особен вид вампири, пиещи будическото ви тяло и унищожаващи сърдечно–съдовата ви система. Всяка печалба на Земята над средната печалба на човек от населението по цялата планета, дори и когато формално няма лъжа и кражба и е вложен съвестен труд, свързва печелещият с нумпирите, банкпирите и други демони и дракони на печалбите, които изпиват причинното и менталното тяло и правят човека олигофрен, идиот при появата му в невидимия свят, когато напусне физическото тяло. Небесните психиатрии са препълнени с американци и старозаветни юдеи, които цял живот са подлудявали себе си и другите с мисълта за продаване и купуване! Спириатриите са с по-малко обитатели, понеже да направиш име не е много лесно, но по принцип всяко фамилно име, което се е повтаряло повече пъти, отколкото е определено от небесните нормативи, дръпва притежателя му в някоя небесна спириатрия, за да бъде лекуван от гордост и тщеславие. Даже и онези представители на невинните светове, които са се прославили на Земята по неизбежност поради властта на този адски закон, биват хващани от блюстителите на карма и трябва да си платят с по няколко каторжни прераждания. Творческите псевдоними също не могат да измамят Космоса, но откъсват, все пак, прославилия се от родова карма – остава само индивидуалната. Единствено Великият Учител и посветените от най-висок ранг знаят как да парират последствията от известността и парите, когато им се налага да боравят с тях. На вас ви е отдавна известно, че отделянето на десятък, половинък или цялък от всеки материален или морален доход обезсилва съответ­ната част от кармата.
Печалбите биват материални, морални и живи. Под “жива печалба” се разбира само онова, което може да занесете на Небето. По време на спане или след физическата си смърт, притежателят на пари и ценности – над средната норма на всеки жител на Земята – излиза най-много до висшия ментал, и то само в менталния ад, не в рая. Картините в ада на Данте и на други места са нищо в сравнение с действителното положение! Всички натрупани неправди, лъжи, машинации, комбинации и пр., в невидимия свят са видими, уплътнени – представляват временно живи ужасни същества, породени от самите вас. Егоизмът, ревността, алчността, мисълта за печалба и реализирането на печалба, тщеславието, “успехите”, “подреждането” в живота, т.е. смъртта – всички тези адски мотиви и действия през целия ви жи­вот са породили несметни количества елементали и прочие, които се нахвърлят върху вас нощем и след приключване на жалкото ви физическо съществу­ване.
          Ето защо, приканваме всички, които искат да оцелеят в предстоящата промяна, да си припомнят, че летенето в Космоса става с тялото на Исти­ната: очистеният от лъжи и самолъжи дух може да лети навсякъде и да бъде едновременно навсякъде. Постоянното приемане на лъжите или активното проповядване на лъжите, че трябва да живеете по­вече в града, отколкото в полето и планината; че трябва да бъдете по двама, по трима или четирима в един дом – и то несменяеми; че трябва да се тру­дите, за да ядете, и да се грижите за утрешния ден; че трябва да продавате и купувате, да вземате въз­награждения за труда си; че трябва да признавате и да ви признават – и пр., и пр., и пр. – всичко това па­рализира духовните тела и ви прави плячка на пък­лените духове. В крайна сметка, вие се превръщате в старци, в инвалиди, независимо от луксозните ви бункери и свръхлуксозни автомобили. Ако това ви е идеалът, ние плюем на такъв идеал и ви оставяме да си теглите последствията.
          Топлината на дома и атмосферата около вас се произвежда не от някаква външна енергетика, а от топлото и добро сърце, което се самораздава постоянно. Дори и при свръхотоплителни инсталации, предателят на Христовото начало си умира от студ в пухените завивки, изоставен от всички, освен от проститутките – които са при него заради парите му, поради удобствата. Под “проституция” разбираме преди всичко съпружеството по сметка или от страх да не се остане с децата на улицата. Под “дом” ние разбираме здравото и прекрасно човешко тяло, което оцелява съвсем голо в диви природни ус­ловия. Природата така е създала нормалния човек, че да се чувства комфортно през всички сезони – и да няма нужда от никакви вещи, покривки и покриви. Нарушителите на тази заповед – първите създатели на сечиво, оръжие, тъкан, съд или керемида – оскверниха наредбата на Битието и пуснаха духовете на пъкъла на Земята! Не е вярно, че човек не може да оцелее без дрехи на Северния или Южния полюс! Не е вярно, че въобще трябва да има ледове, снегове и зима, за да се защитавате от тях чрез изнежване. Изнежването – точно толкова, колкото печалбата, конкуренцията, ревността и създаването на име – е изобретение на преизподнята и цели също унищожението на човека чрез изобретения, рационализации и производства.
          Тъй като Ме попитахте с добро желание да се помогне на някои приятели да им потръгне в мате­риалната сфера на Запад и тук, до пет месеца да­ваме шанс за това. Но, ако печалбата не се осъзнае като средство за разпространение на Словото, Де­лото и Живота, последствията няма да бъдат добри, глобално и персонално.
 
          Мом, Амом, Аманом!
 
          Осиротелите стана време да се върнат.
 
3.03.133(1997)г.
 
            Това осияние бе “потънало” до днес и едва сега излезе. Вината не е изцяло наша: тук станаха големи неприятности и всичко беше разбъркано и неподреждаемо седмици наред. Обаче е уместно да се добавят още няколко идеи за изобретения, течащи или сънувани постоянно: за плавателен съд, на който външната ажурна, но яка конструкция е плаваща и се върти (или отделните елементи се повдигат независимо една от друга от вълните), а вътрешната е закрепена по жироскопния принцип нависоко над морето, но е винаги верти­кална, понеже има тяжест отдолу – може и да поема нужното количество вода, в зависимост от вълнението. Същевре­менно, движението на външната конструкция се превръща в енергия за движение и за другите нужди на плавателния съд.  В тихо време – слънчеви панели; при вятър – надуване на мехур, играещ роля на платна.
 
Също – “просатор” – генератор на енергия от безпаричните и просяците, които да си изкарват залъка  чрез ръчно или крачно (може и с  тичане) нагнетяване на въздух или енергия в електрически и други акумулатори: от джобни, до улични автомати и други. Същото – за кучетата. Не само огромното количество бездомни кучета, но и други животни могат да произвеждат енергия при тичането и игрите си, ако се предвидят хитроумни обширни паркове за тях, където ще получават храна, само ако въртят малки и големи колела или движат други конструкции. Те няма да са роби - ще се движат свободно из дивата природа, но на места ще има такива съоръжения, където животните няма да са затворени принуди­телно, а ще минават през тях случайно или за да се доберат до храната. В бъдеще и огромни африкански и други паркове могат да се използват по подобни начини, но съоръженията трябва да са маскирани така, че да не нарушават дивия лан­дшафт. Може цели яхти да плуват от движението на кучета и други животни, но без да бъдат насилвани (товарни, разбира се, за да не се смущават пътниците). Особено за маймуните, най-различни въртележки ще са желана игра. Слонове, носорози, диви биволи, бизони и пр. на определени проходи могат да произвеждат естествено немалко енергия. Всичко това може да се нарече “зооенергетика” или “анимергия”.
 
Правителствата трябва да предвидят специално хранене на всеки вид, така че хищниците да отвикнат от кръвта. Зоопсихолозите и психолозите трябва да поправят престъпната грешка (или преднамереност) на сатанинските йерархии, които са създали кървавия закон за регулиране баланса между видовете чрез унищожаване и изяждане на наднормената популация. Това е задача за бъдещите мъдреци, под ръководството на Учителите и груповите ангели, както и на Духовете на Новата Земя и Новото Небе. Така ще се реализира и тук картината на Рая: хората и всички животни живеят мирно помежду си.
Има и други идеи.
 
 
 
 
ОСИЯНИЯТА ОТ ЕЛМА ПРОДЪЛЖАВАТ В КНИГА 28
anhira@abv.bg
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.