Книга 44

 

 

1744  29.03.2015 Символизъм на баката и черпака 10:46 до Р.В. Името ти издава, че си от Христовата Вселена на Милостта и Абсурда, а фамилията ти, както вече сме си говорили - че си бакаря на батальона - да ни забъркваш  чудесни и топли манджи на живота... Символът на баката не е като символа на чинията - той е за много души, най-малко за едно поделение... При това баката се носи от кухнята на полето от двама души - основен принцип. Значи, съчетание на илухимния с алохимния момент, т.е. баката е елохимна! Двама носят благата на живота за повече бойци и трудоваци... Ако се мъчи да мъкне баката сам човек, то е невъзможно, особено ако е по-голяма.

     Обаче сега - внимание! Това важи за символа и действието на баката, но не и за бакаря! Бакарка си се родила да бъдеш, даже и това да е фамилията ти по мъж (не съм те питал). А Най-важното, което се прави с баката, т.е. със съдържанието й - Любовта и Живота, - бакарят си го прави сам. С черпака си той ги разлива по много канчета и чинии.

      Май вече съм ти писал и за символа на черпака - главния инструмент на бакаря. С него той не само черпи живот от тялото си (баката), но и черпи другите с него - глаголът има две значения. Като се замислиш, черпакът го има и в свещените знаци на скалата при извора на Второто езеро ("Ръцете, които дават").  Уникалното там е, че черпакът е изобразен двоен с една "дръжка" - отляво даващ, отдясно взимащ. Защо е в тандем със знака на Земята, това е една голяма тайна. Този знак (кръст в окръжност), в нашия случай е баката - физическото тяло на човека с монада. Изненада! Защо първо лявата част на този божествен черпак на бакаря е обърната за даване (изсипване), а дясната - за взимане, а не обратно? - Защото това е Христòвият черпак - за да получиш, трябва да си давал. Нехристовите черпаци са обратни: хората от този вид първо чакат да им дадат, за да има какво да дават. И двата принципа са верни, но Христовият човек се самораздава без замисляне, и по тази причина скоро Бог започва да дава и на самия него преизобилно от всичко, за което е мечтал.

    Поради уточнението от страна на тази приятелка, че всъщност фамилното й име е Бакърова, а не Бакарова, бе написан отговор, че и двете са в сила, тъй като  всички четат варианта на латиница във фейсбука по втория начин и това оживява архетипите на баката и бакара. И трета дума да би се получила, тя би влязла в резонанс със съответния изходнен символ. А за Бакърова й бе обяснено, че трябва да проучва свойствата и символа на медта.

 


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.