Книга 17

14.V.127(1991)г.
Йулма (Родопа)

ТУРШИИ И САЛАТИ ОТ СЛОВО...
СЛОВО НА КОМПОТИ И ПАКЕТЧЕТА

7,00 ч.
- Уместно ли е да се продължи делението на “фундамен­тални” и “лични” осияния?

- Най-добре е да имате три вида: един пълен хро­нологичен, един само с фундаментални и извадки от личните послания и третият – както досега. Само че Ние не препоръчваме много откъсите – става прекъсване на енергиите и се явява опасност от из­меняне на смисъла, без контекст и съобразяване с фундаментална информация в лично послание, която може да не важи за всички хора.
Така че – с извадките внимателно!
Същото важи и за компилациите и съставителс­твата по теми от Словото. Вие обичате туршиите и салатите, нагъвате компотите, но там има мър­твина, много сол и захар...
Като иска някой – свободен е. Но да отбелязва или име, или псевдоним, или някакви знаци, или обяснение под линия, че това е разсечено Слово, Слово през сатъри и мелници; и после – в пакетчета...
Разделянето на "фундаментални" и "лични" е също едно разкъсване, ама нейсе. Съгласил Съм се, но най-доброто е поред.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.