Книга 44

 

 

       1824  01.11.2015 Клетките ми преживяват трептения! 21:27 от Й.Р.: Клетките ми преживяват трептения, които не мога да ти опиша - това, което чета, е абсолютната истина! Отговорността е голяма, вътрешната ми борба - също... Искренно желая да мога да чета правилно знаците на Бог-Отец, за да са едно с импулса ми. Много внимателно и обсъждайки, ще вникна в изпратените слова. Благодаря! До скоро! 

 

1825  08.11.2015 Тема за Любовта 13:48 от Й.Р.: Любовта е да възлюбиш Бога в себе си, де се слееш с Него и да разпръскваш радиално светлината, мира и радостта; а когато достигнеш до драгостта, вече живееш в едно с Любовта.

      Много осъзнато искам да достигна и да разгледам потока енергия, от която произтича Любовта. Това ще е от моя опит, от интуицията ми и преживяванията ми.

        Любовта е вдъхновение, преливане, сливане, скачване, огнение, радост, драгост, хармония, мир, нежност, преданост, вярност,  светлина, цялостност... Любовта е това, от което произлиза всичко. Това е творческата енергия, с която Бог твори и създава. Съзидателната енергия, от която сме сътворени.

       Божественото, вдъхновяващо и прекрасно е да откриеш своята половина, да й се откликнеш, да я приласкаеш и да твориш с нея. Духът и душата, когато се слеят на физическия план, правят връзка с Бог-Отец, /т.е.- Цялото/. Може би тук, на Икло[1], откривайки своята половина и сливайки се на всички полета с нея, ние можем да достигнем до Единното Поле в другите светове горе, където няма потребност от отклик, приласкаване. Там просто сме слети и преливаме един в друг. Но тук, на Икло, имаме чувства, емоции, ум, тела. Горе сме само Дух /енергия /, а тук сме душа и тела /материя/. Горе са ни разделили, за да може в един пробен свят да влизаме в тела и умове с изтрити „файлове”, за да се развива духът ни. Горе той живее в единното пространство, изпълнено със светлина, хармония и любов, а тук идваме за да изучим чувствата и емоциите, да преживеем случки, които ни правят по-силни и каляват духа ни. Трупаме опит, който пренасяме в другите светове. Идваме, също така, и за да се открием с единствения, с който са ни разделили. Великият момент е, когато се открием! Откривайки се, сливайки се, скачвайки се и ставайки едно, ние сме вече в единното поле с другите сродни същества по нашите вериги. Там, горе, е ясно; но тук е важно да достигнем до осъзнаването на нещата и да заживеем в Единото Поле – Цялостното пространство.[1] Икло - предишното име на планетата Земя, съобщено от Елма. В края на миналия век, казва Той,  то се е променило в Инлàния. А Учите-лят Беинса Дуно я нарича Анхѝра.

 

       Велик е този момент!  Разпознаването се осъществява на мига с погледа, гласа, тялото. Да приемем, че погледът е духът, а гласът - душата. Гласът резонира в душата, а погледът разпознава духа на своята половина. Телата са материя, те си имат модели на разпознаване. Половината ни е този, с който и на трите полета сме се познали и все едно никога не сме се разделяли. Всяка част от тялото, душата и духа ни са чакали да се докоснат и да се слеят завинаги - тук и навсякъде. Тогава можеш да кажеш, че си се слял с Бога в теб! Чрез сливането с Бога в теб, чрез със сливането с Бога в другия се достига до Цялостния Бог! ТОВА е триединството.

СЪДЪРЖАНИЕ
/