ЕЛМА

НЕОБЯТНОТО

ПРОДЪЛЖАВА

ДА ГОВОРИ

ОСИЯНИЯ

( Е Д И Н Е Н И Я,  Х О Л И З А Ц И И )КНИГА ПЕТНАДЕСЕТА

СЪДЪРЖАНИЕ:

471.1990.09.21 По-висока от Христа
472.1990.09.21 Приказка за трите сестри
473.1990.09.25 Домове на Словото и Делото
474.1990.09.26 Разсекретеното осияние
475.1990.10.03 Послание за Франция
476.1990.10.06 Опрозрачняване на Земята
477.1990.10.06 Осияние за избраните
478.1990.10.11 Минимум-програма за ученик
479.1990.10.11 Задача за две сирачета
480.1990.10.27 Тази обител трябва да бъде свещена
481.1990.11.07 Трите нови години
482.1990.11.20 Холизации и холузации
483.1990.11.21 Предавателният кристал на Елма
484.1990.11.25 За Словото, Тръбите и Вярата
485.1990.11.27 Бог обича да Си противоречи
486.1990.11.27 Любовта изисква, но само от себе си
487.1990.11.30 Приказка за Розовата Планета
488.1990.12.10 Как се спасява човечество
489.1990.12.16 Благоменително дружество
490.1990.12.18 Закони на братската обител
491.1990.12.18 Молитва за мир (пиеса-холизация за деца и възрастни с монада)
492.1990.12.31 Розовата звезда пристига!
493.1991.01.05 Любовта е да се сетиш
494.1991.01.05 Ултрòника, суптрòника и септилни църкви
495.1991.01.07 За свободната воля, за Родопите и за Лоцмана
496.1991.01.08 Осияние за Венно
497.1991.01.08 Калдерон отново на Земята
498.1991.01.09 Приласкатели на сърца

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.