Книга 16

10.ІІІ.127(1991)г.
Родопите

ОТНОСНО МАХАЛОТО


Самородното благородство и самораздаване никога не остава на едно и също място. Остане ли, значи е замряло. Където мине, променя космоса и увлича всичко. На снимката от интернет това минава за къс самородно злато. Но какъв художник го е излял – човек или Природата? Не се ли виждат съвършено ясно мече с две рожби в прегръдките си (спящо човешко бебе и будно коте...), а отдолу поддържа всичките мъдра маймуна?...
20,55 ч.
            - Има ли значение от какъв метал е махалото?
            - Ако се направи махало от току-що претопено злато, направо от природата, няма да има никаква опасност. Пръстени и всякакви други отливки, които вече са служили на хората, носят и сериозни следи от тяхната карма, поради което прост метал е за предпочитане. Та който има преработено злато и особено плочки и мо­нети, трябва да знае, че е свързан с най-страшния демон на ада.
          Необходими са особени пречиствания на парите и скъпоценностите (и всякакви ценни книжа и еквиваленти – б.х.), за да не ви заразяват с неизлечими духовни болести. Говорил съм ви за Швейцария. Тя минава за неутрална, за образец, но поради това, че банките й са пълни с чужди пари, тя е помийната яма на света. Повечето престъпления на войните, бизнеса, производството, са свързани с особени тъмнозелени метални нишки, с център Швейцария. Затова е необходимо да се създадат светли цент­рове с тройно по-голяма мощ около всички швейцар­ски банки, ако Хелвеция иска да оживее при потъва­нето на Европа.
          При ползването на претопен метал направо от ценно находище, ако то никога не е било експлоати­рано, функцията на всеки метал или минерал е мак­симална по сила, но не и по добротворство, поради закона на трупоядството. Макар и почти труп, ва­шата планета е още полужива и всяко изваждане на блага от нея се връща кармично върху производите­лите и ползващите.
          Ако намерите самородно злато, което се е из­търкулило само от находището и го използвате като мандала, ефектът от холизацията ще бъде пак съ­щия като информация, но различен като пренос на същества. Съвсем друг е дебитът на вселяването и неговият бърз ефект и при златно махало, при сре­бърно, при платинено, медно и пр. При това, след ползването късчето трябва да се остави на същото място, до част от милиметъра, сред природата и в същото положение. Това обаче за вас на практика е почти невъзможно. Не е възможно и чисто символи­чески, понеже самородното благородство при вас не съществува, а почти винаги е отлято през пещите и калъпите на някоя религия, вяра, на общественото мнение, на възпитанието.

СЪДЪРЖАНИЕ
/